Byla 2A-1592/2013
Dėl viešojo pirkimo sprendimų ir sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1795-160/2012 pagal ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir akcinei bendrovei ,,City Service“ dėl viešojo pirkimo sprendimų ir sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba kreipėsi į teismą ir prašė:

51) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo buvo patvirtinti viešojo pirkimo Nr. 91038 dokumentai (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pirkimo komisijos 2010-06-01 posėdžio protokolas Nr. A16-342(3.10.1-AD10));

62) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo nustatyta viešajam pirkimui gautų pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pripažintas atsakovas AB ,,City Service“ (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pirkimo komisijos 2010-11-09 posėdžio protokolas Nr. 116 p. -2));

73) pripažinti negaliojančia tarp atsakovų 2010-11-26 sudarytą pirkimo sutartį Nr. A72-1008 (3.1.36-ŠV);

84) pripažinti negaliojančia tarp atsakovų sudarytą pavedimo sutartį, nurodytą pirkimo sutarties 9.5.1, 9.5.2 punktuose;

95) pripažinti negaliojančia AB ,,City Service“ ir centralizuotos šilumos tiekėjo sudarytą šilumos pirkimo-pardavimo sutartį, nurodytą pirkimo sutarties 9.5.2 punkte;

106) nepatenkinus reikalavimo pripažinti negaliojančia tarp atsakovų 2010-11-26 sudarytą pirkimo sutartį Nr. A72-1008 (3.1.36-ŠV), taikyti alternatyvią sankciją, nustatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 952 str. 4 d. 2 p.

11Ieškovas paaiškino, kad atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdyto atviro konkurso „Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų (darželių) bei mokyklų pastatų priežiūros bei higienos normas atitinkančios temperatūros palaikymo centralizuoto šildymo sezono metu, karšto vandens paruošimo ir temperatūros palaikymo paslaugų pirkimas“ (skelbtas 2010-06-23 leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 47, viešojo pirkimo Nr. 91038) vertinimą (ieškovo 2011-01-25 raštas Nr. 4S-277 „Dėl pirkimo Nr. 91038 vertinimo“, toliau - Vertinimo išvada). Ieškovas nustatė, kad Atsakovas 1 pirkimo dokumentuose nustatydamas reikalavimus ūkio subjektų grupei, siekiančiai pateikti pasiūlymą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą proporcingumo principą, VPĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatas ir dirbtinai apribojo konkurenciją, taip pat, parengdamas Pirkimo sąlygas pastatų priežiūros paslaugų įsigijimui ir nustatydama išlaidų pastatų šiluminės energijos išraišką, neužtikrino VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi ir VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimo tikslo siekimo, pažeidė Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos ieškovo direktoriaus 2003-02-25 įsakymu Nr. 1S-21 (toliau - Kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika) reikalavimus.

12Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija ieškinį prašė atmesti. Paaiškino, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 8 str. 2 d. 2 p., atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdyto atviro konkurso „Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų (darželių) bei mokyklų pastatų priežiūros bei higienos normas atitinkančios temperatūros palaikymo centralizuoto šildymo sezono metu, karšto vandens paruošimo ir temperatūros palaikymo paslaugų pirkimas" (skelbtas 2010-06-23 leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 47, viešojo pirkimo Nr. 91038) vertinimą (Ieškovės 2011-01-25 raštas Nr. 4S-277 „Dėl pirkimo Nr. 91038 vertinimo"). Pirkimas buvo atliktas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pagal Pirkimo sąlygas, teisės aktų nustatyta tvarka paskelbtas. Pirkimas pasibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d. 1 p. nustatytu pagrindu, t. y. Savivaldybė 2010-11-26 sudarė pirkimo sutartį Nr. A72-1008 (3.1.36-SV) su AB „City Service". Savivaldybė 2011-02-15 raštu Nr. A51-32250 (3.3.10.2-BR4) „Dėl informacijos pateikimo" atsakė į Vertinimo išvadą, pateikė paaiškinimus dėl Vertinimo išvadoje nurodytų pažeidimų.

13Atsakovas nurodė, kad paduodamas ieškinį ieškovas praleido, ginčo teisiniams santykiams taikytiną ieškinio senaties terminą. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 2 d., ieškinys dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia gali būti pareiškiamas per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Savivaldybė su AB „City Service“ ieškovo ginčijamą Sutartį sudarė 2010-11-26 m., taigi ieškinys dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia galėjo būti pareikštas ne vėliau kaip iki 2011-05-26. Tačiau Ieškovas savo ieškinį pateikė tik 2011-12-19, t.y. daugiau kaip 6 mėnesiais praleidęs ieškinio senaties terminą ir praėjus daugiau kaip metams nuo Sutarties sudarymo.

14Atsakovo teigimu, ieškovas ieškinyje ne tik nenurodo kokioms imperatyvioms teisės aktų nuostatoms prieštarauja Sutartis, bet ir visiškai nepateikia jokių realių argumentų, pagrindžiančių, kad Sutarties galiojimas daro tokią žalą visuomenei, jog ją būtina pripažinti negaliojančia nepaisant visų dėl tokio Sutarties nuginčijimo iškilsiančių pasekmių. Vieninteliai ieškovo argumentai yra susiję su viešojo pirkimo vykdymo metu jo manymu perkančiosios organizacijos padarytais procedūriniais pažeidimais bei Ieškovo nuomone, nepakankamai skaidria pirkimo kainos skaičiavimo tvarka. Pažymi, kad net jei šie ieškovo teiginiai būtų teisingi, pažeidimo mastas jokiu būdu nebūtų pakankamas Sutarties pripažinimui negaliojančia ir visų su tokiu Sutarties nuginčijimu susijusių neigiamų pasekmių pateisinimui.

15Nors ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais ne tik Sutartį, bet ir Savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, Savivaldybės ir AB „City Service“ sudarytą pavedimo sutartį, AB „City Service“ ir šilumos tiekėjo sudarytą šilumos tiekimo sutartį. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 82 str. 2 d. 10 p., Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę nustačiusi šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, gindama viešąjį interesą, kreiptis į teismą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo. Alternatyvios sankcijos išvardintos Viešųjų pirkimų įstatymo 952 str. 4 d. Viešųjų pirkimų įstatyme yra nustatytas baigtinis Viešųjų pirkimų tarnybos teisių sąrašas ir jis suteikia teisę Viešųjų pirkimų tarnybai kreiptis į teismą tik dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, o ne kitų procedūrinių perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų ar atliktų veiksmų pripažinimo negaliojančiais. Ieškovas apskritai neturi kompetencijos ginčyti kitų sutarčių ir perkančiosios organizacijos sprendimų, išskyrus pirkimo Sutartį. Atsakovo teigimu, Viešųjų pirkimų tarnyba nėra priėmusi privalomo sprendimo, kuriuo būtų konstatuotas Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų padarymas ir kuris gali būti pagrindas kreiptis į teismą dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir apskritai neturi teisės kreiptis į teismą su ieškiniu.

16Atsakovas AB „City Service“ ieškinį prašė atmesti. Paaiškino, kad kartu su kitais tiekėjais dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdytame atvirame konkurse dėl „Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų (darželių) bei mokyklų pastatų priežiūros bei higienos normas atitinkančios temperatūros palaikymo centralizuoto šildymo sezono metu, karšto vandens paruošimo ir temperatūros palaikymo paslaugų" pirkimo, paskelbtame „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 47, viešojo pirkimo Nr. 91038. Nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, leidusi spausdinti viešojo pirkimo skelbimą oficialiuosiuose ir privalomuose leidiniuose kaip atitinkantį įstatymo nuostatas, ir daugiau kaip po vienerių metų nuo Sutarties sudarymo dienos ir sėkmingo vykdymo pradėjusi ginčyti Konkurso sąlygas, pažeidė teisėtų lūkesčių ir teisinio apibrėžtumo principą.

17Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus energija“ prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškinys nepagrįstas, o šilumos pirkimo-pardavimo sutartis nėra viešojo pirkimo objektas, todėl reikalavimas pripažinti šią sutartį negaliojančia yra nepagrįstas.

18II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

19Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas pasisakydamas dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. ir 32 str. 2 d. pažeidimo, nurodė, kad Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų (darželių) bei mokyklų pastatų priežiūros bei higienos normas atitinkančios temperatūros palaikymo, karšto vandens paruošimo paslaugų pirkimo atviro konkurso būdų sąlygų 13 punktu buvo nustatyta, kad jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 11.1 – 11.7 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 11.8 – 11.3 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. Konkurso sąlygų 11.6 punktu nustatyta, kad tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Ieškovas paaiškino, kad pirkimo sąlygų 13 punkte nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, neatitinka CK 6.969 str. nustatytos jungtinės veiklos sutarties sampratos, riboja galimybę ūkio subjektams jungti savo pajėgumus, dirbtinai riboja galimybę ūkio subjektų grupei dalyvauti viešajame pirkime ir tuo nepateisinamai pažeidžia 32 str. 2 d. reikalavimą dėl konkurencijos neleistino ribojimo ir 3 str. 1 d. reikalavimą dėl proporcingumo principo išlaikymo. Įstatymas jungtinės veiklos nei konkrečių tikslų, nei konkrečios kooperacijos neapibrėžia. Todėl teismas laikė, jog perkant konkrečią paslaugą bei atsižvelgiant į jos didelę apimtį ir svarbą, reikalavimas, kad perkamą paslaugą galėtų teikti visi jungtinės veiklos partneriai, riboja ūkio subjektų ar fizinių asmenų galimybę konkuruoti, nėra pagrįsta. Teismas nurodė, kad pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 10 p. perkančioji organizacija pasirenka, jos nuomone, svarbius tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato jų reikalaujamas reikšmes, kurios būtinos viešojo pirkimo-pardavimo sutarčiai vykdyti. Todėl perkančiajai organizacijai nustačius, kad didelės apimties pastatų priežiūros darbų atlikimui turėtų jungtis ūkiniai vienetai, turintys teisę verstis būtent tokia veikla, teismo vertinimu nėra pagrindo laikyti, kad buvo ribojama konkurencija. Vykdant viešąjį pirkimą dėl konkurencijos ribojimo iš galimų tiekėjų, pageidaujančių dalyvauti konkurse, skundų dėl konkurso sąlygų nebuvo gauta. Todėl pirkimo-pardavimo sutarties naikinti dėl konkurencijos ribojimo nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. ir 32 str. 2 d. reikalavimų, pagrindo nėra.

20Teismas pasisakydamas dėl pastatų priežiūros metinės kainos nurodė Konkurso sąlygų Pasiūlymo formoje (3 priedas) siūloma pateikti bendrą pastatų priežiūros metinę kainą. Konkurso sąlygų 6.2 punktu nustatyta, kad paslaugos turi būti tiekiamos Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose (darželiuose) bei mokyklose, kurių sąrašas pateikiamas konkurso sąlygų 10 priede. Toliau bendrai visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos (darželiai) bei mokyklos bendrai vadinamos „Objektais“. „Objektų“ sąrašas sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamas. Atitinkamai objektų skaičiui yra keičiama ir mokėjimų dalis, lygi vidutinei paslaugų vertei pagal konkurso rezultatus 1 kv. m. padaugintai iš „Objekto“ ploto. Metinis šiluminės energijos kiekis pastato 1 kv. m. nustatomas pagal vidutinį konkurso dalyvio pateiktą metinį šilumos kiekį, lygų visų pastatų metinio šiluminės energijos kiekio ir visų pastatų šildomo ploto santykiui. Teismo vertinimu ši konkurso sąlygų nuostata yra pakankamai aiškiai išdėstyta, Techninėje specifikacijoje, kurioje išvardinti konkrečios techninės priežiūros paslaugų apimtys, periodiškumai, reikalavimai avarijų likvidavimui. Visiems objektams numatyti tie patys priežiūros darbai. Tiek darbų apimtys, tiek objektų skaičius yra didelis. Todėl tiekėjui svarbu žinoti objektų apimtį, įvertinti galimai reikiamų paslaugų apimtį ir riziką dėl siūlomos kainos. Todėl laikyti, kad konkursas būtų skaidresnis dėl to, kad kiekvienam objektui kainos būtų pateikiamos atskirai, yra nepagrįsta. Atsižvelgiant į tai, kad dalis darbų yra atsitiktinio pobūdžio (pvz. avarijų likvidavimas ir lokalizavimas, remonto darbai ir pan.), vieno atskiro objekto kaina galėtų būti didesnė, nei įvertinus grupę objektų, nes vertinant grupę objektų akivaizdžiai lengviau įvertinti nenumatytų darbų riziką. Todėl pagal pateiktą pasiūlymą išvesta pastato priežiūros 1 kv. m. kaina (o ne atskiro objekto kaina) nesudaro pagrindo pripažinti konkurso sąlygas neskaidriomis.

21Teismas pasisakydamas dėl dviejų paslaugų pirkimo nurodė, jog atsakovai paaiškino, kad toks pirkimo organizavimas buvo būtinas savivaldybės lėšų taupymui, organizuojant pirkimą buvo išanalizuotas ir taikomas Lietuvos Respublikoje dar plačiai nenaudojamas ESKO modelis – kai tiekėjas, prižiūrintis pastatus, stengiasi juos prižiūrėti labai tinkamai, kad nebūtų veltui švaistoma tiekiama šiluminė energija ir karštas vanduo. Laimėjęs Konkursą jis stengiasi atlikti savo pareigas kruopščiai ir tokiu būdu taupoma energija, mažinamos išlaidos pastatų priežiūrai ir mokesčiui už energiją. Jei energijos būtų suvartojama daugiau – tiekėjas patirtų nuostolių, dėl to jis stengiasi dirbti efektyviai. Tačiau teismo vertinimu šis paaiškinimas nepakankamas pagrindas pagrįsti prekių ir paslaugų neatskiriamam pirkimui. Perkančioji organizacija nepateikė įtikinamų skaičiavimų, kad naudojant pritaikytą modelį, kurio taikymas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra apibrėžtas, būtų taupomos ar sutaupytos savivaldybės lėšos sėkmingiau, nei naudojant atsiskaitymą už suvartotą karštą vandenį ir šilumos energiją pagal atskirą sutartį. Todėl priimtina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-12-29 išvada Nr. R-2697, kad karšto vandens ir šiluminės energijos pirkimas nepagrįstai priskirtas paslaugai. Taigi paslaugos ir prekės pirkimas kaip vientiso pirkimo objekto, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintam skaidrumo principui ir 3 str. 2 d. įtvirtintam racionaliam savivaldybės lėšų naudojimui.

22Teismas pasisakydamas dėl kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 9 p. ir 24.2 punkto nurodė, kad pagal konkurso organizavimo metu galiojusią Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos redakciją (nuo 2009-12-31 iki 2011-11-01) kainodaros taisyklėse nustatant fiksuotos kainos ar fiksuoto įkainio perskaičiavimą turi būti nustatyta, kokiais duomenimis remiamasi vertinant kainų lygio kitimą, kada vykdomas perskaičiavimas, kokia yra šio perskaičiavimo formulė. Šiuo metu galiojančios Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos redakcijos 33.2 punktas fiksuotos kainos perskaičiavimą reglamentuoja analogiškai. Teismas nurodė, kad nors šios rekomendacijos nėra įstatyminio lygio norminis teisės aktas, tačiau rekomendacijų prisilaikymas vykdant didelės apimties pirkimą yra tiesiogiai paaiškinamas, o nukrypimai nuo rekomendacijų viešojo pirkimo organizatoriaus turi būti argumentuotai pateisinami. Tuo tarpu vienu pirkimu perkant paslaugą bei prekę ir pirkimui nustatant vieną fiksuotą kainą, toks kainos nustatymo būdas nėra perkančiosios organizacijos pakankamai pateisinamas dėl to, kad prekės kainai šalių susitarimas neturi įtakos. Kadangi prekės (karšto vandens ir šiluminės energijos) kaina yra reguliuojama, fiksuotos kainos peržiūrėjimas pagal Pirkimo-pardavimo sutarties 15.4 punktą, kuriame nustatyta, kad praėjus vieneriems kalendoriniams metams nuo sutarties sudarymo dienos arba atitinkamai vieneriems kalendoriniams Sutarties galiojimo metams Sutartyje nustatyta Pastatų priežiūros metinė kaina perskaičiuojama pagal formulę, nėra pagrįstas fiksuotos kainos perskaičiavimo būdas. Nei Vilniaus miesto savivaldybės administracija, nei AB „City Service“ dokumentų apie įvykusį kainos perskaičiavimą nepateikė, nors Pirkimo-pardavimo sutartis galioja jau 2 metus. Taigi faktiškai tokia kainos sandara, kuomet į vieną fiksuotą kainą sudedama paslauga ir prekė, o kainos perskaičiavimas faktiškai nėra pateisintas, leidžia daryti išvadą, kad Pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta remiantis netiksliais pirkimo dokumentais, tai yra pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 8 d.

23Teismas pasisakydamas dėl pirkimo-pardavimo sutarties tarp AB „City Service“ ir UAB „Vilniaus Energija“, nurodė, kad pagal Pirkimo-pardavimo sutarties 9.5.1 p. šia sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigojo pilna apimtimi atstovauti užsakovą centralizuotos šilumos tiekėjo atžvilgiu, įskaitant visų centralizuotos šilumos tiekimo sąlygų, sutrikimų bei kitų klausimų sprendimą, taip pat tiesioginį atsiskaitymą su šilumos tiekėju už patiektą šiluminę energiją pastatams, tuo tikslu sudarant atskirą pavedimo sutartį. Pats pavedimas iš esmės neprieštarauja įstatymams, nes paslaugos teikėjas negamina šilumos energijos, o ją perka. Pagal Šilumos ūkio įstatymo nuostatas, šilumos energija yra parduodama vartotojams. Kadangi vartotojai yra Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir mokyklos, todėl atsiskaityti už suvartotą šilumos energiją priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Savivaldybė, kaip šių pastatų savininkas, turi teisę samdyti administratorių (tarpininką) atsiskaitymams už gautą prekę. 9.5.2 p. sutarta, kad Paslaugų teikėjas su šilumos tiekėju sudarys atskirą šiluminės energijos pirkimo-pardavimo sutartį ir atsiskaitys už Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pagal apskaitos prietaisų parodymais fiksuotą patiektą energiją pastatams. Taigi šis sutarties punktas tik patvirtina, kad tiekiama energija yra prekė ir kad už šią prekę atsiskaitoma ne fiksuota kaina, o pagal suvartotą kiekį. Kaip tvirtina atsakovai ir UAB „Vilniaus energija“, sutartis pagal šį pavedimą nebuvo sudaryta, už suvartotą energijos kiekį atsikaitoma pagal faktinius apskaitos prietaisų parodymus. Kadangi sutartis nebuvo sudaryta, teismo vertinimu pripažinti jos negaliojančia nėra pagrindo.

24Teismas pasisakydamas dėl ieškinio senaties, nurodė, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 8 str. 3 d. 10 p. Viešųjų pirkimų tarnyba, nustačiusi šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, gindama viešąjį interesą, turi teisę kreiptis į teismą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo. Viešųjų pirkimų įstatymas tokiam Viešųjų pirkimų tarnybos kreipimuisi į teismą nėra nustatęs specialių terminų. Todėl Viešųjų pirkimų tarnyba, gindama viešąjį interesą, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų sutarčių galiojimo ne ilgesnį kaip 3 metų laiką, kreiptis į teismą dėl šių sutarčių panaikinimo, turi teisę tokiu pat laikotarpiu, kaip ir kiti viešųjų pirkimų santykių dalyviai. CK 1.125 str. 2 d. nustatyta, kad atskirų rūšių reikalavimams šis kodeksas bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio senaties terminus. Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 3 d. įtvirtinta, kad tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Kadangi Viešųjų pirkimų tarnyba nedalyvavo sutarties sudaryme, ginant viešąjį interesą ieškinio padavimo terminas skaičiuojamas remiantis CK 1.127 str. 1 d. – nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie teisės pažeidimą. Kaip tvirtina 2011-01-25 Viešųjų pirkimų tarnybos raštas Nr. 4S-277, Viešųjų pirkimų tarnyba šiai datai jau buvo išanalizavusi perkančiosios organizacijos veiksmus ir sudarytą sutartį ir siūlė Vilniaus miesto savivaldybės administracijai nutraukti viešojo pirkimo sutartį. Taigi buvo nustačiusi ir žinojo apie pažeidimus. Nuo šios datos skaičiuojant ieškininės senaties terminas suėjo 2011-07-25. Ieškinys teismui pateiktas 2011-12-15, tai yra suėjus senaties terminui ginčyti sutartį. Nors pripažinus, kad organizuojant konkursą ir sudarant viešojo pirkimo sutartį buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintas skaidrumo principas, 3 str. 2 d. įtvirtintas racionalaus lėšų naudojimo principas bei 24 str. 8 d. įtvirtintas tikslumo ruošiant pirkimo dokumentus reikalavimas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad pagal ginčijamą sutartį prižiūrimos visos Vilniaus miesto ikimokyklinės ugdymo įstaigos, mokyklos ir nutraukus sutartį Vilniaus miesto savivaldybė susidurtų su didžiule problema dėl 2012-2013 metų žiemos sezono metu šių ugdymo įstaigų pastatų priežiūros ir šildymo, kad sutarties galiojimas baigiasi 2013 metais, ieškovui reikalaujant Vilniaus miesto savivaldybės administracijai galėtų būti taikoma alternatyvi sankcija (Viešųjų pirkimų įstatymo 952 str.). Tačiau atsakovams reikalaujant taikyti senaties terminą, senaties terminas taikomas (CPK 1.126 str. 2 d.) ir tuo pagrindu ieškinys buvo atmestas.

25III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

26Ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą (toje dalyje, kurioje netenkintas ieškinys) ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visa apimtimi. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

271. Ieškovui kaip institucijai, ginančiai viešąjį interesą, negali būti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 3 dalies punkte nustatytas 6 mėnesių tiekėjams taikytinas ieškinio dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia senaties terminas kaip teisės analogija. Teismas to objektyviai neįvertino ir nepagrįstai taikė teisės analogiją. Nagrinėjamu atveju turi būti taikomas bendrasis, t. y. LR CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytas, 10 (dešimties) metų ieškinio senaties terminas. Taikant 6 mėnesių ieškinio senaties terminą kaip nurodyta teismo sprendime, būtų ribojama apelianto, kompetentingos institucijos, turinčios teisę ginti viešąjį interesą, veiksmų laisvė laiko atžvilgiu, ypač atsižvelgiant į nuolatos reiškiamą Lietuvos valstybės įstatymų leidėjo ir vykdomosios valdžios susirūpinimą šia Lietuvos ūkio sritimi, nebūtų apgintas viešasis interesas ir visuomenė nuo žalos, padaromos niekinėmis (ab initio) viešojo pirkimo-pardavimo sutartimis.

282. Reikalavimas, atsižvelgiant į Pirkimo objektą (statinių ir jų inžinerinių sistemų techninės priežiūros (eksploatavimo) paslaugos ir paslaugos, susijusios su šilumos, karšto vandens teikimo, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemų eksploatacija, elektros ūkio, elektros prietaisų ir įrenginių priežiūra), Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, Pirkimo sąlygas, dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją. Tuo perkančioji organizacijas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, ir Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą proporcingumo principą, nes, įgyvendinant Pirkimo sutarties sąlygas, jungtinės veiklos nariui buvo užkirstas kelias prisidėti vien tik finansiniais ar materialiniais, žmogiškaisiais ištekliais ar kita infrastruktūra.

293. Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose nenustačiusi pastatų priežiūros metinės kainos skaičiavimo tvarkos pagal kiekvieną ugdymo įstaigą atskirai, pažeidė Kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 27.5.2 punkto reikalavimus, kad jei viešojo pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir perkami skirtingi prekių, paslaugų ar darbų kiekiai, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių padaugintų iš preliminarių kiekių arba lyginamųjų koeficientų, suma.

304. Teismas sprendime nepasisakė dėl apelianto ieškinyje konstatuoto Kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 24.2 punkto.

315. Teismas sprendime konstatuodamas tik Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 8 dalies nuostatos pažeidimą, netiksliai, neaiškiai kvalifikavo perkančiosios organizacijos padarytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus.

32Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovai Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir AB ,,City Service“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pripažindamas, kad apeliantas praleido ieškinio senaties terminą, atsižvelgė į galiojančias teisės aktų nuostatas ir teismų precedentus dėl ko priėmė pagrįstą sprendimą. Apeliacinis skundas yra nepagrįstas, paremtas ieškovui palankiais, tačiau nei teisiškai, nei faktiškai pagrįstais išaiškinimai, todėl atmestinas.

33Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus energija“ prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra.

34IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

35teisiniai argumentai ir išvados

36Apeliacinis skundas netenkintinas.

37Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria teismas netenkino dalies ieškovo reikalavimų ir atsakovams reikalaujant taikė senaties terminą ir tuo pagrindu ieškinį atmetė.

38Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintas skaidrumo principas, 3 str. 2 d. įtvirtintas racionalaus lėšų naudojimo principas bei 24 str. 8 d. įtvirtintas tikslumo ruošiant pirkimo dokumentus reikalavimas.

39CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus.

40Dėl ieškinio senaties

41Byloje nustatyta, kad ieškinį pareiškė Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdyto atviro konkurso „Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų (darželių) bei mokyklų pastatų priežiūros bei higienos normas atitinkančios temperatūros palaikymo centralizuoto šildymo sezono metu, karšto vandens paruošimo ir temperatūros palaikymo paslaugų pirkimas“ vertinimą.

42Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė tuo pagrindu, kad buvo praleistas ieškinio senaties terminas. Apeliantas nesutikdamas su šia teismo išvada skunde nurodo, kad ieškovui kaip institucijai, ginančiai viešąjį interesą, negali būti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 3 dalies punkte nustatytas 6 mėnesių tiekėjams taikytinas ieškinio dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia senaties terminas kaip teisės analogija. Apelianto manymu, nagrinėjamu atveju turi būti taikomas bendrasis, t. y. dešimties metų ieškinio senaties terminas.

43Teisėjų kolegija negali sutikti su šiais apelianto argumentais. Pažymėtina, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 82 str. 2 d. 10 p., Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę nustačiusi šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, gindama viešąjį interesą, kreiptis į teismą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo.

44Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, Viešųjų pirkimų tarnyba, gindama viešąjį interesą, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų sutarčių galiojimo ne ilgesnį kaip 3 metų laiką, kreiptis į teismą dėl šių sutarčių panaikinimo, turi teisę tokiu pat laikotarpiu, kaip ir kiti viešųjų pirkimų santykių dalyviai. Bylos duomenimis, Viešųjų pirkimų tarnyba 2011 m. sausio 25 d. raštu Nr. 4S-277 pateikė išvadą ir siūlė Vilniaus miesto savivaldybės administracijai nutraukti viešojo pirkimo sutartį. Todėl laikytina, kad 2011 m. sausio 25 d. minėta institucija jau žinojo apie nustatytus pažeidimus ir nuo šios datos turėjo teisę kreiptis teismą, o ieškinio senaties terminas pasibaigė 2011 m. liepos 25 d. Bylos duomenimis ieškovas ieškinį teismui pateikė 2011 m. gruodžio 25 d.. t.y. jau pasibaigus senaties terminui.

45Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija laiko, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai sprendė, kad ieškinys paduotas praleidus ieškinio senaties terminą ir atmetė ieškovo ieškinį šiuo pagrindu.

46Dėl VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir LR VPĮ 32 straipsnio 2 dalies pažeidimo

47Apeliantas skunde nurodo, kad teismas, šioje dalyje objektyviai neišanalizavo teisinio reglamentavimo, todėl teismo išvada, jog įvertinus pirkimo svarbą, didelę apimtį Konkurso sąlygų reikalavimas, numatytas 13 punkte nėra ribojantis konkurenciją, neatitinka teisinio reglamentavimo.

48Konkurso sąlygų 13 punkte numatyta, kad jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių Konkurso sąlygų 11.1-11.7 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 11.8 - 11.13 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu“. Tuo tarpu VPĮ 32 straipsnio 1 d. nuostata įpareigoja perkančiąją organizaciją nustatyti tokius kvalifikacinius reikalavimus, kad ji galėtų įsitikinti tiekėjo kompetencija, patikimumu ir pajėgumu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

49Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 10 punktą perkančioji organizacija pasirenka, jos nuomone, svarbius tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato jų reikalaujamas reikšmes, kurios būtinos viešojo pirkimo-pardavimo sutarčiai vykdyti.

50Pagal konkurso sąlygų 6.1 punktą, pirkimo objektą apima statinių bei jų inžinerinių sistemų techninės priežiūros (eksploatavimo) paslaugas ir paslaugas - veiksmus ir darbus, skirtus užtikrinti metines išlaidas pastatų šiluminei energijai prie tam tikrų, šiose sąlygose apibrėžtų, klimatinių ir centralizuotos šilumos kainos kriterijų. Minėta sąlyga sudaro pagrindą spręsti, kad tiekėjai turi būti kompetentingi teikti šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą, šalto vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų priežiūrą, elektros ūkio, elektros prietaisų ir įrenginių priežiūrą, statinio techninę priežiūrą pagal LR teisės aktų reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad statinio techninę priežiūrą, visų inžinerinių sistemų techninę priežiūrą gali atlikti tik atestuotos įmonės, todėl Konkurso sąlygų 11.6 bei 13 punktuose numatyti kvalifikaciniai reikalavimai yra pagrįsti ir būtini tam, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslus bei užtikrinti tinkamą viešojo intereso įgyvendinimą.

51Pažymėtina, jog konkurso sąlygos įstatymų nustatyta tvarka buvo paskelbtos viešai, byloje nėra duomenų, kad vykdant minėtą pirkimą iki sutarties sudarymo konkurso dalyviai ar kiti suinteresuoti asmenys bei institucijos būtų pateikusios pretenzijas ar skundus dėl konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų.

52Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, daro išvadą, kad nėra pagrindo naikinti ginčo sutartį dėl konkurencijos ribojimo nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies reikalavimų.

53Apeliantas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas, dalyje dėl pastatų priežiūros metinės kainos, yra nepagrįstas. Kaip esminį pažeidimą apeliantas nurodo, kad pirkimo sąlygose nenustatyti reikalavimai pastatų priežiūros metinės kainos iššifravimui pagal objektus, įvertinant jų charakteristikas. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutikti negali.

54Konkurso sąlygų Pasiūlymo formoje (3 priedas) siūloma pateikti bendrą pastatų priežiūros metinę kainą. Konkurso sąlygų 6.2 punktu nustatyta, kad paslaugos turi būti tiekiamos Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose (darželiuose) bei mokyklose, kurių sąrašas pateikiamas konkurso sąlygų 10 priede. Toliau bendrai visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos (darželiai) bei mokyklos bendrai vadinamos „Objektais“. „Objektų“ sąrašas sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamas. Atitinkamai objektų skaičiui yra keičiama ir mokėjimų dalis, lygi vidutinei paslaugų vertei pagal konkurso rezultatus 1 kv. m. padaugintai iš „Objekto“ ploto. Metinis šiluminės energijos kiekis pastato 1 kv. m. nustatomas pagal vidutinį konkurso dalyvio pateiktą metinį šilumos kiekį, lygų visų pastatų metinio šiluminės energijos kiekio ir visų pastatų šildomo ploto santykiui.

55Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, minėta konkurso sąlygų nuostata yra pakankamai aiškiai išdėstyta, Techninėje specifikacijoje, kurioje išvardinti konkrečios techninės priežiūros paslaugų apimtys, periodiškumai, reikalavimai avarijų likvidavimui. Visiems objektams numatyti tie patys priežiūros darbai. Tiek darbų apimtys, tiek objektų skaičius yra didelis, todėl tiekėjui svarbu žinoti objektų apimtį, įvertinti galimai reikiamų paslaugų apimtį ir riziką dėl siūlomos kainos.

56Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kas išdėstyta ir į byloje nustatytas aplinkybes daro išvadą, kad apeliantas neįrodė, jog būtų pagrindo laikyti, jog konkursas būtų skaidresnis jei kiekvienam objektui kainos būtų pateikiamos atskirai. Pažymėtina, kad pagal pateiktą pasiūlymą išvesta pastato priežiūros 1 kv. m. kaina (o ne atskiro objekto kaina) nesudaro pagrindo pripažinti konkurso sąlygas neskaidriomis, ką teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas.

57Dėl kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 9 punkto ir 24.2 punkto

58Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtintų Viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 9 p. fiksuota viešojo pirkimo kaina nustatoma, kai perkančioji organizacija gali pirkimo dokumentuose nurodyti pakankamai tikslų reikalingų prekių, paslaugų ar daiktų kiekį ir pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi realias galimybes numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio.

59Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pažeistas Metodikos 24.2 punktas, nes pirkimo sutartyje nenurodyta, kada atliekamas perskaičiavimas, kas jį atlieka ir kas kontroliuoja. Ginčo pirkimo sutarties 15.2 bei 15.4 punktuose yra nustatyta kainų perskaičiavimo tvarka ir terminai, t.y. pastatų šiluminės energijos kaina perskaičiuojama pasibaigus kalendoriniams metams 15.2 punkte numatyta tvarka, o pastatų priežiūros metinė kaina perskaičiuoja praėjus vieneriems kalendoriniams metams nuo pirkimo sutarties sudarymo arba atitinkamai vieniems kalendoriniams nuo pirkimo sutarties galiojimo metams. Abu kainų perskaičiavimus gali inicijuoti bet kuri šalis, tiek tiekėjas, tiek perkančioji organizacija, o toks konkretus reikalavimas nurodyti, kas inicijuoja perskaičiavimą, nėra įtvirtintas teisės aktuose.

60Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, minėtos rekomendacijos nėra įstatyminio lygio norminis teisės aktas, tačiau rekomendacijų prisilaikymas vykdant didelės apimties pirkimą yra tiesiogiai paaiškinamas, o nukrypimai nuo rekomendacijų viešojo pirkimo organizatoriaus turi būti argumentuotai pateisinami. Sutiktina su teismo išvada, kad vienu pirkimu perkant paslaugą bei prekę ir pirkimui nustatant vieną fiksuotą kainą, toks kainos nustatymo būdas nėra perkančiosios organizacijos pakankamai pateisinamas dėl to, kad prekės kainai šalių susitarimas neturi įtakos. Kadangi prekės (karšto vandens ir šiluminės energijos) kaina yra reguliuojama, fiksuotos kainos peržiūrėjimas pagal Pirkimo-pardavimo sutarties 15.4 punktą, kuriame nustatyta, kad praėjus vieneriems kalendoriniams metams nuo sutarties sudarymo dienos arba atitinkamai vieneriems kalendoriniams sutarties galiojimo metams sutartyje nustatyta Pastatų priežiūros metinė kaina perskaičiuojama pagal formulę, nėra pagrįstas fiksuotos kainos perskaičiavimo būdas.

61Byloje nėra duomenų Vilniaus miesto savivaldybės administracija ar AB „City Service“ būtų pateikusios dokumentus apie įvykusį kainos perskaičiavimą. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, kainos sandara, kai į vieną fiksuotą kainą sudedama paslauga ir prekė, o kainos perskaičiavimas faktiškai nėra pateisintas, leidžia daryti išvadą, kad Pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta remiantis netiksliais pirkimo dokumentais, tai yra pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 8 dalies nuostatas.

62Skundžiamos 2010 m. lapkričio 26 d. šalių sudarytos sutarties 30 punkte, numatyta, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 36 mėnesius (16 b.l., t. 1), t.y. iki 2013 metų. Skundžiamu teismo sprendimu buvo pripažinta, kad sudarant viešojo pirkimo sutartį buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintas skaidrumo principas, 3 str. 2 d. įtvirtintas racionalaus lėšų naudojimo principas bei 24 str. 8 d. įtvirtintas tikslumo ruošiant pirkimo dokumentus reikalavimas, tačiau teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad patenkinus apelianto ieškinį būtų pažeistas viešasis interesas, nes pagal ginčijamą sutartį prižiūrimos visos Vilniaus miesto ikimokyklinės ugdymo įstaigos, mokyklos ir nutraukus sutartį Vilniaus miesto savivaldybė susidurtų su didžiule problema dėl 2012-2013 metų žiemos sezono metu šių ugdymo įstaigų pastatų priežiūros ir šildymo.

63Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo jam naikinti.

64Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

65Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba kreipėsi į teismą ir prašė:... 5. 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pirkimų komisijos... 6. 2) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pirkimų komisijos... 7. 3) pripažinti negaliojančia tarp atsakovų 2010-11-26 sudarytą pirkimo... 8. 4) pripažinti negaliojančia tarp atsakovų sudarytą pavedimo sutartį,... 9. 5) pripažinti negaliojančia AB ,,City Service“ ir centralizuotos šilumos... 10. 6) nepatenkinus reikalavimo pripažinti negaliojančia tarp atsakovų... 11. Ieškovas paaiškino, kad atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 12. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija ieškinį prašė... 13. Atsakovas nurodė, kad paduodamas ieškinį ieškovas praleido, ginčo... 14. Atsakovo teigimu, ieškovas ieškinyje ne tik nenurodo kokioms imperatyvioms... 15. Nors ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais ne tik Sutartį, bet ir... 16. Atsakovas AB „City Service“ ieškinį prašė atmesti. Paaiškino, kad... 17. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus energija“ prašė ieškinį atmesti.... 18. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 19. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 20. Teismas pasisakydamas dėl pastatų priežiūros metinės kainos nurodė... 21. Teismas pasisakydamas dėl dviejų paslaugų pirkimo nurodė, jog atsakovai... 22. Teismas pasisakydamas dėl kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos... 23. Teismas pasisakydamas dėl pirkimo-pardavimo sutarties tarp AB „City... 24. Teismas pasisakydamas dėl ieškinio senaties, nurodė, kad pagal Viešųjų... 25. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. Ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 27. 1. Ieškovui kaip institucijai, ginančiai viešąjį interesą, negali būti... 28. 2. Reikalavimas, atsižvelgiant į Pirkimo objektą (statinių ir jų... 29. 3. Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose nenustačiusi pastatų... 30. 4. Teismas sprendime nepasisakė dėl apelianto ieškinyje konstatuoto Kainos... 31. 5. Teismas sprendime konstatuodamas tik Viešųjų pirkimų įstatymo 24... 32. Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovai Vilniaus miesto savivaldybės... 33. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus energija“ prašo ginčą spręsti teismo... 34. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 35. teisiniai argumentai ir išvados... 36. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 37. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria... 38. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pažeisti Viešųjų pirkimų... 39. CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir... 40. Dėl ieškinio senaties... 41. Byloje nustatyta, kad ieškinį pareiškė Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri... 42. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė tuo pagrindu, kad buvo... 43. Teisėjų kolegija negali sutikti su šiais apelianto argumentais.... 44. Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad... 45. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija laiko, kad pirmosios... 46. Dėl VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir LR VPĮ 32 straipsnio 2 dalies pažeidimo... 47. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas, šioje dalyje objektyviai neišanalizavo... 48. Konkurso sąlygų 13 punkte numatyta, kad jei pasiūlymą pateikia ūkio... 49. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu... 50. Pagal konkurso sąlygų 6.1 punktą, pirkimo objektą apima statinių bei jų... 51. Pažymėtina, jog konkurso sąlygos įstatymų nustatyta tvarka buvo paskelbtos... 52. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, daro išvadą, kad... 53. Apeliantas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas, dalyje... 54. Konkurso sąlygų Pasiūlymo formoje (3 priedas) siūloma pateikti bendrą... 55. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, minėta konkurso sąlygų... 56. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kas išdėstyta ir į byloje... 57. Dėl kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 9 punkto ir 24.2... 58. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21... 59. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pažeistas Metodikos 24.2 punktas,... 60. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, minėtos rekomendacijos... 61. Byloje nėra duomenų Vilniaus miesto savivaldybės administracija ar AB... 62. Skundžiamos 2010 m. lapkričio 26 d. šalių sudarytos sutarties 30 punkte,... 63. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 64. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 65. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti...