Byla 2-1109-548/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Juodis, sekretoriaujant Nijolei Agurkienei, dalyvaujant ieškovui R. D. ir jo atstovui advokatui Pauliui Vaicekauskui, atsakovei S. D. ir jos atstovui advokatui Girdučiui Vainiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. D. ieškinį atsakovei S. D. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovas R. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei S. D., prašydamas priteisti iš atsakovės pusę bendro turto išlaikymo išlaidų – 163,02 Lt ir 122,40 Lt turto draudimo administravimo mokesčio pagal kredito sutartį Nr. . ( - ) bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 13-14). Ieškinyje nurodė: jog su atsakove S. D. santuokoje bendrosios jungtinės nuosavybės teise įgijo 0,1110 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), pastatą-gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), ir pastatą-šiltnamį (unikalus Nr. . ( - ) ), esančius . ( - ); 2013-01-23 jis kreipėsi į Kaišiadorių rajono apylinkės tesimą su ieškiniu atsakovei S. D. dėl santuokos nutraukimo; atsakovė S. D. nuo 2012 m. gruodžio iki 2013 m. rugpjūčio mėn. gyveno name, esančiame . ( - ), tačiau iki šiol nevykdo pareigos apmokėti savo dalį bendro turto išlaikymo ir saugojimo išlaidų; jam minėto turto išlaikymas kainavo 326,04 Lt, į kuriuos įėjo 180,84 Lt skola UAB „Kaišiadorių vandenys“ už šalto vandens tiekimą ir 145,20 Lt už namo apsaugą pagal PVM sąskaitas-faktūras RIM Nr. 0033120, RIM Nr. 0033899, RIM Nr. 0034022 ir RIM Nr. 003547, todėl pusė nurodytos sumos, t.y. 163,02 Lt priteistini iš atsakovės S. D.; nurodė, jog jo ir atsakovės prievolė kredito įstaigai „Swedbank“, AB pagal 2006-01-06 kredito sutartį Nr. . ( - ) yra solidari, jis įvykdė jo ir atsakovės solidarią prievolę pagal minėtą kreditavimo sutartį ir apmokėjo 244,80 Lt dydžio turto draudimo administravimo mokestį ir tokiu būdu įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovę 122,40 Lt sumai.

4Atsakovė S. D. atsiliepime į ieškinį prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš jo visas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 71-72). Atsiliepime nurodė, jog šiuo metu santuokos nutraukimo ir turto padalijimo procesas nėra baigtas, santuoka nėra nutraukta, turtas nėra padalintas tarp šalių, prievolės turto atžvilgiu nenustatytos, todėl nėra aišku, kokias turto dalis šalys valdys po santuokos nutraukimo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti nurodytas sumas už turto išlaikymą yra nepagrįstas; nurodė, kad nuo 2013 m. kovo ji šalių gyvenamajame name, . ( - ) , negyvena ir tiekiamu šaltu vandeniu bei kitomis paslaugomis nesinaudoja, mano, kad apsauga apskritai nėra būtina, tai tėra ieškovo asmeninis noras ir nepagrįstas išlaidų didinimas, kadangi namas yra apdraustas; nurodo, kad jai yra žinoma, jog ieškovas be jos žinios ir leidimo pardavinėja jų bendrą santuokinį turtą ir iš gautų pajamų moka ieškinyje nurodomus įsiskolinimus ir mokesčius, todėl mano, jog ieškovo reikalaujama priteisti suma yra jau sumokėta iš jų bendro turto, todėl ieškovas netiri teisės reikalauti priteisti pusės bendrų turto išlaikymo išlaidų ir naudotis regreso teise už prievolės įvykdymą „Swedbank“, AB pagal 2006-01-06 kredito sutartį Nr. ( - ).

5Bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovas R. D., palaikė savo reikalavimus visa apimtimi ir prašė juos tenkinti, atsakovė S. D. nesutiko su ieškinio reikalavimais.

6Teismo posėdžio metu ieškovas R. D. ir jo atstovas ieškinį palaikė visa apimtimi ir nurodė, kad šiai dienai santuokos nutraukimo byla yra išnagrinėta tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teisme, kurių sprendimuose konstatuota, kad šalys bendro ūkio neveda nuo 2013 m. sausio mėn., gyvenamasis namas, esantis. ( - ), teismo sprendimu padalintas ieškovui ir atsakovei po ½. Pati atsakovė bylos nagrinėjimo eigoje pripažino, jog šalių gyvenamajame name gyveno iki 2013 m. rugsėjo mėn., tačiau nevykdė pareigos ir nemokėjo už bendro turto išlaikymą, apsaugą, vandenį bei namo draudimą. Nurodė, kad sutartis su UAB „Kaišiadorių vandenys“ bei saugos tarnyba UAB „Rimsigna“ sudaryta ieškovo vardu, tačiau atsakovei apie šias sutartis buvo žinoma, jos buvo sudarytos šeimos interesais ir šeimos turtui. Iš pateiktos UAB „Kaišiadorių vandenys“2014-11-07 pažymos matyti, kad skolą – 180,84 Lt sudaro faktiškai suvartotas šaltas vanduo ir abonentinis mokestis už laikotarpį nuo 2012-05-01 iki 2013-10-14, t.y. kai dar nebuvo užvesta šalių santuokos nutraukimo byla ir atsakovė gyveno šalims priklausiančiame name, naudojosi vandeniu bei apsauga, todėl tiek pusė sumos sumokėtos UAB „Kaišiadorių vandenys“, tiek pusė sumos, sumokėtos UAB „Rimsigna“ turi būti priteista iš atsakovės. Be to, teismo sprendimu įsipareigojimai kredito įstaigai „Swedbank“, AB pagal 2006-01-06 kredito sutartį Nr.( - ) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) pripažinti solidariąja ieškovo ir atsakovės prievole, kreditavimo sutartyje numatyta, jog iš atsakovo asmeninės banko sąskaitos yra automatiškai nuskaičiuojamas 244,80 Lt turto draudimo administravimo mokestis, o kadangi byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog tai buvo padaryta, iš atsakovės priteistina pusė „Swedbank“, AB sumokėto 244,80 Lt turto draudimo administravimo mokesčio, t.y. 122,40 Lt.

7Teismo posėdžio metu atsakovė S. D. ir jos atstovas, nesutikdami su ieškiniu visiškai, nurodė, kad atsakovė nuo 2013 m. kovo-balandžio mėn. išsikraustė iš gyvenamojo namo, esančio ( - ) ir ten nuolat negyveno, nuo 2013 m. gegužės mėn. ji terminuotos sutarties pagrindu 3 mėn. dirbo Nidoje, į namus grįžo tik 2013 m. rugpjūčio mėn., tačiau tik pasiimti daiktų, kadangi su ieškovu nebuvo įmanoma gyventi, jis turėjo atsivedęs kitą moterį, draudė jai įeiti į jų gyvenamąjį namą, į bylą yra pateikti tai patvirtinantys rašytiniai įrodymai, iš kurių matyti, kad tarp šalių buvo ginčas dėl gyvenamojo namo. Nurodė, kad visos sutartys visada buvo sudaromos ieškovo vardu, tame tarpe ir sutartis su UAB „Kaišiadorių vandenys“, UAB „Rimsigna“ bei kredito įstaiga „Swebank“, AB. Ji niekada nėra mokėjusi už sunaudotą vandenį ir kitas išlaidas, susijusias su komunalinėmis paslaugomis ir kitais mokesčiais, susijusiais su namo priežiūra, apsauga bei išlaikymu, kadangi visada visas sąskaitas apmokėdavo ieškovas, ji savo uždirbtus pinigus naudodavo kitoms reikmėms. Pati dėl sutarties nutraukimo su UAB „Kaišiadorių vandenys“ ar UAB „Rimsigna“ nesikreipė. Be to, santuokos nutraukimo byloje ieškovas visuomet deklaravo, kad gyvenamasis namas priklauso jam asmeninės nuosavybės teise, jis registruotas Nekilnojamojo turto registre jo vardu, todėl ieškinio padavimo teismui dieną atsakovė apskritai neturėjo prievolės mokėti už jokias paslaugas, susijusias su gyvenamojo namo (( - )) išlaikymu, kadangi tokia prievolė jai atsirado tik 2014-11-14, t.y. Kauno apygardos teismo nutarties, kuria santuokos nutraukimo byla išnagrinėta apeliacine tvarka, įsiteisėjimo dieną.

8Ieškinys tenkintinas.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 str. nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). CPK 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

10Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-07 nutartis Nr. 3K-3-257/2010, 2010-01-22 nutartis Nr. 3K-3-13/2010, 2009-11-02 nutartis Nr. 3K-3-464/2009).

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta:

12- Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-05-05 sprendimu dėl abiejų sutuoktinių kaltės nutraukta ieškovo R. D. ir atsakovės S. D. santuoka (b.l. 19-46):

13- S. D. asmeninės nuosavybės teise natūra priteista: ½ dalis 0,1110 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) (2736,00 Lt vertės), ½ dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) (150181,26 Lt vertės), ½ dalis sodo pastato, unikalus Nr. ( - )(6282,00 Lt vertės), ½ dalis šiltnamio, unikalus Nr. ( - ) (265,50 Lt vertės), esančių adresu: ( - );

14- R. D. asmeninės nuosavybės teise natūra taip pat priteista: ½ dalis 0,1110 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) (2736,00 Lt vertės), ½ dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) (150181,26 Lt vertės), ½ dalis sodo pastato, unikalus Nr. ( - ) (6282,00 Lt vertės), ½ dalis šiltnamio, unikalus Nr. ( - ) (265,50 Lt vertės), esančių adresu: ( - );

15- pripažinta, kad S. D. ir R. D. įsipareigojimai „Swedbank“, AB pagal 2006-01-06 kredito sutartį Nr. ( - ) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) yra solidari S. D. ir R. D. prievolė, kuri po santuokos nutraukimo tokia ir lieka, nedalijama ir nemodifikuojama;

16- priteista iš S. D. R. D. ½ dalis „Swedbank“, AB sumokėto 3690,45 Lt kredito pagal 2006-01-06 kredito sutartį Nr. ( - ) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), t.y. 1845,22 Lt, ir ½ dalis „Swedbank“, AB sumokėto 244,80 Lt turto draudimo administravimo mokesčio, t.y. 122,40 Lt;

17- priteista iš S. D. R. D.: ½ dalis UAB „Kaišiadorių vandenys“ sumokėtos 116,05 Lt sumos (už bendros jungtinės nuosavybės teise priklausančiam namui, esančiam adresu: ( - ), tiektą šaltą vandenį), t.y. 58,02 Lt;

18- priteista S. D. R. D. ½ dalis UAB „Kaišiadorių vandenys“ sumokėtos 62,00 Lt sumos (už bendros jungtinės nuosavybės teise priklausančio namo, esančiam adresu: ( - ), nuotekų išvežimą), t.y. 31,00 Lt;

19- priteista S. D. R. D. ½ dalis UAB „Rimsigna“ sumokėtos 108,90 Lt sumos (už bendros jungtinės nuosavybės teise priklausančio namo, esančio adresu: ( - ), apsaugą), t.y. 54,45 Lt;

20- Kauno apygardos teismo 2014-11-14 nutartimi Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-05-05 sprendimas minėtoje dalyje dėl aukščiau nurodytų reikalavimų paliktas nepakeistas (b.l. 123-147).

21Dėl skolos (nuostolių) priteisimo

22Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.67 str. 1 d. numato, kad santuokos nutrakimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo.

23CK 4.76 str. numato, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą.

24Pažymėtina, kad bendros sutuoktinių prievolės gali būti dalinės arba solidarios ir tokia klasifikacija yra teisiškai reikšminga šeimos išoriniuose (kreditoriaus ir sutuoktinių) bei vidiniuose (sutuoktinių tarpusavio) teisiniuose santykiuose. Pagal CK 6.81 str. 1-2 d., kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą). Prievolės solidarumas suteikia teisę kreditoriui reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek abu sutuoktiniai bendrai, tiek ir bet kuris jų skyrium, be to, tiek visą ją, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Aplinkybė, kad solidarieji skolininkai yra sutuoktiniai, turi reikšmės nukreipiant išieškojimą į turtą. Pagal Lietuvos Aukščiausio Teismo praktiką, kai santuoka nutraukiama, solidariosios sutuoktinių prievolės nedalijamos ir nemodifikuojamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus, kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis Nr. 3K-3-275/2007; 2007-10-19 nutartis Nr. 3K-3-410/2007; 2009-05-18 nutartis Nr. 3K-7-229/2009 ir kt.).

25Ieškovas R. D. prašo teismo priteisti jam iš atsakovės S. D.: ½ dalį „Swedbank“, AB sumokėto 244,80 Lt turto draudimo administravimo mokesčio – 122,40 Lt, kadangi nuo 2012 m. gruodžio vienas vykdo įsipareigojimus kredito įstaigoms ir pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus: kreditavimo ir kredito sutartis, vėlesnius susitarimus su kredito įstaiga, mokėjimų nurodymus (b.l. 52-63). Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovė S. D. su šiais ieškovo reikalavimais nesutiko, nurodė, kad kredito sutartis sudaryta ieškovo vardu, su ja jis nesitarė nei dėl tokios sutarties sudarymo, nei joje numatytų sąlygų bei prievolių vykdymo. Nagrinėjamu atveju teismas, vadovaudamasis ankstesnių teismų priimtais sprendimais, kurie yra įsiteisėję ir kuriuose nustatyta, jog šalių prievolė kredito įstaigai „Swedbank“, AB pagal 2006-01-06 kredito sutartį Nr. ( - )(su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) yra solidari prievolė, kuri po santuokos nutraukimo tokia ir išlieka, nedalijama ir nemodifikuojama, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas R. D. solidarias prievoles kredito įstaigoms nuo 2013 m. pradžios vykdė vienas, daro išvadą, kad jis turi atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovę. Todėl jo reikalavimas yra pagrįstas rašytiniais įrodymais, tenkintinas ir vadovaujantis CK 6.9 str., iš atsakovės S. D. ieškovui R. D. priteistina ½ dalis „Swedbank“, AB sumokėto 244,80 Lt turto draudimo administravimo mokesčio – 122,40 Lt. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas iki bylos išnagrinėjimo teisme netikslino šios sumos.

26Ieškovas R. D. prašo teismo priteisti jam iš atsakovės S. D.: ½ dalį UAB „Kaišiadorių vandenys“ sumokėtos 180,84 Lt sumos (už bendros jungtinės nuosavybės teise priklausančiam namui, esančiam adresu: ( - ), tiektą šaltą vandenį ir abonentinį mokestį) – 90,42 Lt; ½ dalį UAB „Rimsigna“ sumokėtos 145,20 Lt sumos (už bendros jungtinės nuosavybės teise priklausančio namo, esančio adresu: ( - ), apsaugą) – 72,60 Lt, kadangi nuo 2012 m. pabaigos jis vienas išlaiko bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą – gyvenamąjį namą ? ir pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus: pažymas, nurodytų įmonių sąskaitas, kredito įstaigų sąskaitų išrašus ir mokėjimų nurodymus (b.l. 50-51, 64-68, 117). Ieškovas R. D. teigia, kad su nurodytomis įmonėmis privalu atsiskaityti ir jam, ir atsakovei – jų prievolė nurodytoms įmonėms yra solidari, todėl jis, įvykdęs prievolę, turi atgręžtinio reikalavimo teisę.

27Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovė S. D. patvirtino tai, kad iš tiesų ji ieškovo R. D. nurodytoms įmonėms nemoka, nes nuo 2013 m. rugsėjo mėn. išsikėlė iš jų gyvenamojo namo ir nesinaudoja nei vandeniu, nei namo apsauga. Dėl šių priežasčių atsakovė S. D. su jai keliamais reikalavimais dėl gyvenamojo namo šalto vandens ir saugos išlaidų atlyginimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nesutikdama su minėtais jai keliamais reikalavimais, atsakovė neginčijo ieškovo nurodytų sumų ir jų sumokėjimo faktų. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas iki bylos išnagrinėjimo teisme netikslino šių sumų.

28Pagal Lietuvos teismų praktiką bendromis laikomos sutuoktinių prievolės, kurios yra susijusios su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, kylančios iš vieno iš sutuoktinių vardu sudarytų sandorių, tačiau esant kito sutuoktinio sutikimui arba vėliau šio sutuoktinio patvirtintų, taip pat kitos šeimos interesais prisiimtos prievolės, bei solidariosios sutuoktinių prievolės (CK 3.109 str. 1-3 d.). Bendros prievolės vykdomos iš bendro sutuoktinių turto (CK 3.109 str. 1 d.). Bendrose sutuoktinių prievolėse yra skolininkų (abiejų sutuoktinių) daugetas. Tokios prievolės gali būti solidariosios arba dalinės. Šios klasifikacijos teisinė reikšmė reiškiasi per prievolių vykdymo bei jų apimties ypatumus. Solidarioji skolininkų prievolė geriau užtikrina kreditorių teisių įgyvendinimą, nes, esant solidariajai prievolei, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus (CK 6.6 str. 1 d.). Pažymėtina, kad prievolės kvalifikavimas kaip bendros prievolės pagal CK 3.109 str. 1 d. 1-5 p. savaime nereiškia, jog prievolė yra solidari, kol nėra nustatytas įstatymu ar sutartimi įtvirtintas pagrindas. Sprendžiant ar sutuoktinių prisiimta prievolė yra solidari, be CK 6.6 str., kaip bendrosios solidarias prievoles reglamentuojančios normos, kaip lex specialis taikytinos CK 3.109 str. 2 ir 3 d. Pagal prievoles, kylančias iš sandorių, būtinų išlaikyti šeimos namų ūkiui ir užtikrinti vaikų auklėjimą bei švietimą, abu sutuoktiniai atsako solidariai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-20 nutartis Nr. 3K-P-186/2010).

29Iš ieškovo R. D. rašytinių įrodymų: pažymų, nurodytų įmonių sąskaitų, kredito įstaigų sąskaitų išrašų ir mokėjimų nurodymų (b.l. 50-51, 64-68, 117) matyti, kad ieškovas nurodytas pinigų sumas nurodytoms įmonėms sumokėjo už 2012 m. gegužės mėn. - 2013 m. spalio mėn. (UAB „Kaišiadorių vandenys“) ir 2013 m. balandžio mėn. – 2013 m. liepos mėn. (UAB „Rimsigan“) suteiktas paslaugas, reikalingas šeimos namų ūkiui – gyvenamajam namui, esančiam adresu: ( - ). Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovė S. D. nurodė, kad ji nurodytoms įmonėms nemoka, nes jų teikiamomis paslaugomis nesinaudojo, nuo 2013 m. gegužės iki 2013 m. rugpjūčio pabaigos pagal terminuotą darbo sutartį dirbo ir gyveno Nidoje, o grįžusi iš ten iš 2013 m. rugsėjo mėn. gyvenamojo namo apskritai išsikėlė, nes su ieškovu nebuvo įmanoma gyventi, jis turėjo kitą moterį, o aplinkybę kad tarp jos ir ieškovo dėl minėto gyvenamojo namo vyko ginčai, ieškovas jos ten neįleido patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai (b.l. 94-95, 106-19).

30Teismas, įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, daro išvadą, jog ieškovo R. D. reikalavimai atsakovei S. D. yra visiškai pagrįsti ir tenkintini, nes atsakovė, 2012 m. gegužės mėn. - 2013 m. rugsėjo mėn. gyvendama jiems bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiame name ir naudodamasi nurodytų įmonių paslaugomis, reikalingomis šeimos namų ūkiui, už jas nemokėjo. Tuo tarpu pati atsakovė į bylą nepateikė jokių rašytinių įrodymų, leidžiančių daryti pagrįstas išvadas, jog ji iš tiesų tuo metu šalių gyvenamajame name faktiškai negyveno ir nesinaudojo nei šaltu vandeniu, nei namo apsauga.

31Atsižvelgus į tai, kad ieškovas R. D. solidarias prievoles nurodytoms paslaugų teikimo įmonėms: UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir UAB „Rimsigna“, vykdė vienas, jis turi atgręžtinio reikalavimo teisę. Vadovaujantis CK 6.9 str., iš atsakovės S. D. ieškovui R. D. priteistina ½ dalis UAB „Kaišiadorių vandenys“ sumokėtos 180,84 Lt sumos ? 90,42 Lt ir ½ dalis UAB „Rimsigna“ sumokėtos 145,20, Lt sumos – 72,60 Lt.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33Ieškinį patenkinus iš atsakovės S. D. priteistinos visos ieškovo R. D. turėtos bylinėjimosi išlaidos – 72,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4, 15) ir 1700,00 Lt išlaidų advokato pagalbai, kadangi tokio dydžio patirtas advokato išlaidas pagrindžiančius dokumentus byloje pateikė ieškovas (b.l. 17-18, 92, 104-105, 121-122 (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.)

34Ieškinį patenkinus iš atsakovės valstybei priteistinos pašto išlaidos (b.l. 2) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.)

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

36Ieškinį tenkinti.

37Priteisti iš S. D. (a.k. ( - ) R. D. (a.k. ( - ) ½ dalį „Swedbank“, AB sumokėto pagal 2006-01-06 kredito sutartį Nr. ( - ) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 244,80 Lt turto draudimo administravimo mokesčio, t.y. 122,40 Lt (vieną šimtą dvidešimt du litus 40 ct, t.y. 35,45 Eur*).

38Priteisti iš S. D. (a.k. ( - ) R. D. (a.k. ( - ) ½ dalį UAB „Kaišiadorių vandenys“ sumokėtos 180,84 Lt sumos (už bendros jungtinės nuosavybės teise priklausančiam namui, esančiam adresu: ( - ), tiektą šaltą vandenį), t.y. 90,42 Lt ir ½ dalį UAB „Rimsigna“ sumokėtos 145,20, Lt sumos (už bendros jungtinės nuosavybės teise priklausančiam namui, esančiam adresu: ( - ), apsaugą – 72,60 Lt), iš viso 163,02 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt tris litus 02 ct, t.y. 47,21 Eur).

39Priteisti iš S. D. (a.k. ( - ) R. D. (a.k. ( - ) 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus 00 ct, t.y. 20,85 Eur) žyminio mokesčio ir 1700,00 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus litų 00 ct, t.y. 492,35 Eur) išlaidų advokato pagalbai.

40Priteisti iš S. D. 21,71 Lt (dvidešimt vieną litą 71 ct, t.y. 6,29 Eur) pašto išlaidų valstybės naudai (šią sumą sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (įm. kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Juodis,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas R. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei S. D., prašydamas... 4. Atsakovė S. D. atsiliepime į ieškinį prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip... 5. Bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovas R. D., palaikė savo reikalavimus visa... 6. Teismo posėdžio metu ieškovas R. D. ir jo atstovas ieškinį palaikė visa... 7. Teismo posėdžio metu atsakovė S. D. ir jos atstovas, nesutikdami su... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 2 str.... 10. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta:... 12. - Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-05-05 sprendimu dėl abiejų... 13. - S. D. asmeninės nuosavybės teise natūra priteista: ½ dalis 0,1110 ha... 14. - R. D. asmeninės nuosavybės teise natūra taip pat priteista: ½ dalis... 15. - pripažinta, kad S. D. ir R. D. įsipareigojimai „Swedbank“, AB pagal... 16. - priteista iš S. D. R. D. ½ dalis „Swedbank“, AB sumokėto 3690,45 Lt... 17. - priteista iš S. D. R. D.: ½ dalis UAB „Kaišiadorių vandenys“... 18. - priteista S. D. R. D. ½ dalis UAB „Kaišiadorių vandenys“ sumokėtos... 19. - priteista S. D. R. D. ½ dalis UAB „Rimsigna“ sumokėtos 108,90 Lt sumos... 20. - Kauno apygardos teismo 2014-11-14 nutartimi Kaišiadorių rajono apylinkės... 21. Dėl skolos (nuostolių) priteisimo... 22. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.67 str. 1 d. numato,... 23. CK 4.76 str. numato, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai... 24. Pažymėtina, kad bendros sutuoktinių prievolės gali būti dalinės arba... 25. Ieškovas R. D. prašo teismo priteisti jam iš atsakovės S. D.: ½ dalį... 26. Ieškovas R. D. prašo teismo priteisti jam iš atsakovės S. D.: ½ dalį UAB... 27. Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovė S. D. patvirtino tai, kad iš tiesų... 28. Pagal Lietuvos teismų praktiką bendromis laikomos sutuoktinių prievolės,... 29. Iš ieškovo R. D. rašytinių įrodymų: pažymų, nurodytų įmonių... 30. Teismas, įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, daro... 31. Atsižvelgus į tai, kad ieškovas R. D. solidarias prievoles nurodytoms... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. Ieškinį patenkinus iš atsakovės S. D. priteistinos visos ieškovo R. D.... 34. Ieškinį patenkinus iš atsakovės valstybei priteistinos pašto išlaidos... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270... 36. Ieškinį tenkinti.... 37. Priteisti iš S. D. (a.k. ( - ) R. D. (a.k. ( - ) ½ dalį „Swedbank“, AB... 38. Priteisti iš S. D. (a.k. ( - ) R. D. (a.k. ( - ) ½ dalį UAB „Kaišiadorių... 39. Priteisti iš S. D. (a.k. ( - ) R. D. (a.k. ( - ) 72,00 Lt (septyniasdešimt du... 40. Priteisti iš S. D. 21,71 Lt (dvidešimt vieną litą 71 ct, t.y. 6,29 Eur)... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...