Byla 2-1066-550/2012
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance” ieškinį atsakovei L. Ž. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „SMScredit.lt” pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės L. Ž. 250,00 Lt paskolą, 49,99 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 470,00 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50 Lt žyminio mokesčio. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo ir ieškinys kartu su priedais atsakovei įteikti asmeniškai 2012-05-04. Per nustatytą 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų dokumentų matyti, ieškovas su atsakove 2009-08-02 sudarė paskolos sutartį Nr. 8755001, remiantis kuria ieškovas atsakovei paskolino 250,00 Lt sumą 30 dienų laikotarpiui, o atsakovė įsipareigojo paskolą grąžinti sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, bei sumokėti ieškovui 49,99 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį (palūkanas) (b.l. 7, 16-21). Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovė, pasinaudodama bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 4.10 p. numatyta teise, pratęsė paskolos grąžinimo terminą 9 kartus po 30 dienų, todėl paskolą ir paskolos suteikimo komisinį mokestį atsakovė privalėjo grąžinti iki 2010-07-18. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo sutartinius įsipareigojimus ir ieškovui grąžinusi ieškovui 250,00 Lt paskolą bei sumokėjusi 49,99 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį.

5Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo sutartinius įsipareigojimus grąžinti paskolą ir sumokėti paskolos suteikimo komisinį mokestį, ieškovui iš atsakovės priteistina 250,00 Lt negrąžinta paskola ir 49,99 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis.

6Už termino grąžinti paskolą ir sumokėti paskolos suteikimo komisinį mokestį praleidimą ieškovas, remdamasis Bendrųjų sutarties sąlygų 7.2. punktu, paskaičiavo atsakovei 470,00 Lt delspinigių, kuriuos taip pat prašo priteisti iš atsakovės.

7CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Įvertinęs tai, kad paskolos sutarties bendrosiose sąlygose nustatyti delspinigiai ( 1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną) prilygsta net 365 % metinių palūkanų, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės ir pažeidžia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, todėl delspinigiai mažintini CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Mažindamas delspinigių dydį teismas atsižvelgia į tai, kad jog atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarant sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, į sutarties sudarymo aplinkybes (sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų), į tai, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas patyrė skolos išieškojimo išlaidų iki kreipimosi į teismą. Taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra vartojimo kreditų teikimas, į ieškovo prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, į tai, kad paskolos grąžinimo terminas baigėsi prieš beveik dvejus metus. Todėl remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, CK 6.73 str. 2 d., delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, kas už 180 dienų laikotarpį sudaro 235,00 Lt. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

8Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Šioje byloje ieškovas patyrė 50,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, ieškovui iš atsakovės priteistinas visas sumokėtas 50,00 Lt žyminis mokestis.

10Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovės L. Ž., a.k. (duomenys neskelbtini) ieškovui UAB „4finance“ įmonės kodas 301881644‚ 250,00 (du šimtus penkiasdešimt litų) negrąžintos paskolos, 49,99 Lt (keturiasdešimt devynis litus 99 ct) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 235,00 Lt (du šimtus trisdešimt penkis litus) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012-04-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Lt (penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio.

13Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

14Išaiškinti:

15- atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16- ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai