Byla 2S-665-553/2012
Dėl vienašalio darbų užskaitos aktų pripažinimo negaliojančiais, statybos darbų kainos sumažinimo bei nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Akvesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-21 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Akvesta“ ieškinį atsakovui UAB „Restatum“ dėl atskaitymo už atliktus darbus bei atsakovo priešieškinį dėl vienašalio darbų užskaitos aktų pripažinimo negaliojančiais, statybos darbų kainos sumažinimo bei nuostolių atlyginimo.

3Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Akvesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Restatum“ dėl 7 425,88 Lt skolos, delspinigių bei palūkanų priteisimo. Reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turines teises, priklausančias atsakovui bei esančias pas šį asmenį arba trečiuosius asmenis.

62010-10-29 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nutartimi 7425,88 Lt sumos ribose areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant tuo turtu disponuoti, o turto nesant ar jo nepakankant, areštavo pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose, paliekant teisę įmokėti pinigus į sąskaitą (-as), uždrausti disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leisti iš šių lėšų daryti atsiskaitymus tik su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės biudžetu bei su ieškovu.

7Ieškovui patikslinus ieškinį ir padidinus reikalavimo sumą iki 13 220,51 Lt, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-04-07 nutartimi padidino 2010-10-29 nutartimi pritaikyto arešto mastą iki 13 220,51 Lt.

8Išnagrinėjęs bylą iš esmės, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-10-06 priėmė sprendimą ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies. Teismas nusprendė: 1) priteisti iš atsakovo UAB „Restatum“ 12 220,32 Lt už atliktus statybos rangos darbus, 364,36 Lt palūkanų bei 263,52 Lt delspinigių, 385,44 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Akvesta“ naudai. Likusią ieškinio dalį dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo, atmesti; 2) priešieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti iš ieškovo UAB „Akvesta“ 700 Lt nuostolių bei 116 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „Restatum“ naudai. Atsakovo priešieškinio reikalavimus pripažinti negaliojančiais ieškovo 2010-06-18 ir 2010-02-28 pasirašytus vienašalius darbų perdavimo aktus, sumažinti ieškovės atliktų darbų kainą, priteisti nuostolius bei negautą naudą atmesti kaip nepagrįstus; 3) įskaičius priešpriešinius šalių reikalavimus priteisti iš atsakovo UAB „Restatum“ 11 520,32 Lt įsiskolinimą už atliktus statybos rangos darbus, 364,36 Lt palūkanų, 263,52 Lt delspinigių bei 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 12 148,20 Lt sumą nuo ieškinio pareiškimo 2010-09-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 248,44 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Akvesta“ naudai.

9Atsakovas UAB „Restatum“ kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą su prašymu dėl arešto turtui, pritaikyto 2010-10-29 ir 2011-04-07 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimis, panaikinimo. Atsakovas nurodė, kad sumokėjo į teismo depozitinę sąskaitą 12 396,64 Lt ieškinio užtikrinimui ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus. Atsakovas nurodė, kad pritaikytas areštas ir įrašas apie jį Juridinių asmenų registre daro UAB „Restatum“ didelę žalą, nes atsakovo klientai ir tiekėjai nepasitiki įmone, jos mokumu. Tikėtina, jog dėl didelio apeliacinės instancijos teismo darbo krūvio atsakovo paduotas apeliacinis skundas dėl 2011-10-06 sprendimo bus išnagrinėtas tik po metų, todėl atsakovas siekia išvengti papildomų nuostolių dėl viešame registre esančio įrašo apie atsakovo turto areštą ir tiekia prašymą panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-21 nutartimi atsakovo prašymą tenkino ir panaikino 2010-10-29 ir 2011-04-07 nutartimis pritaikytą areštą atsakovo UAB „Restatum turtui, iš viso 13 220,51 Lt sumai. Teismas nustatė, kad 2011-11-18 mokėjimo nurodymu Nr. 219 atsakovas įnešė į teismo depozitinę sąskaitą 12 396,64 Lt. Atsakovui užtikrinus teismo sprendimo įvykdymą, teismas konstatavo, kad laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas neprieštarauja ieškovo interesams, todėl laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 148 straipsnio 2 dalis).

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas prašo: 1) išreikalauti iš atsakovo UAB „Restatum“ įmonės finansinius dokumentus už 2011 metus; 2) panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-21 nutartį ir palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-29 ir 2011-04-07 nutartimis pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Restatum“ turtui; 3) įpareigoti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą grąžinti atsakovui UAB „Restatum“ į teismo depozitinę sąskaitą įmokėtus 12 396,64 Lt. Ieškovas nurodo, kad derybų dėl atsiskaitymo su ieškovu po teismo nutarties dėl skolos priteisimo priėmimo metu atsakovas ieškovui aiškiai nurodė, kad neketina atsiskaityti su ieškovu pagal teismo sprendimą, kad ketina kelti įmonei bankroto bylą ir kad tokiu būdu ieškovas neatgaus priteistos skolos. Ieškovo žiniomis, atsakovas, teismui panaikinus 2010-10-29 ir 2011-04-07 nutartimis pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, ketina perleisti visą jam priklausantį turtą prieš bankroto bylos iškėlimą. Tokiu būdu, akivaizdu, kad tiek ieškovo, tiek kitų atsakovo kreditorių reikalavimai įmonei iškėlus bankroto bylą būtų nepatenkinti jokia dalimi, kadangi nebebus turto, iš kurio galima būtų išieškoti. Ieškovas pažymėjo, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Faktą, kad atsakovo direktorius privalo įmonei kelti bankroto bylą patvirtintų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai už 2011 metus, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas šių dokumentų teismui pateikti objektyviai neturi galimybių, ieškovas prašo teismo išreikalauti iš atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus už 2011 metus, kurie patvirtintų, kad įmonei turi būti keliama bankroto byla.

12Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovo skundą ir 2011-11-04 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai panaikino pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nes nebeliko jokios rizikos, dėl ko teismo sprendimas būtų neįvykdytas. Atsakovas pažymėjo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro didelę žalą atsakovo verslui. Ieškovo atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl bankroto bylos iškėlimo visiškai nepagrįsti. Nurodė, kad įmonė neketina kelti bankroto bylos ir siekia ir toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Tuo tarpu finansinės atskaitomybės už 2011 metus atsakovas pateikti negali, kadangi 2011 m. finansiniai metai dar nėra pasibaigę, be to, vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, finansinę atskaitomybę už 2011 m. bendrovė turi parengti ir patvirtinti akcininkų susirinkime iki 2012-04-30. Pažymėjo, jog ieškovas privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis jis grindžia atskirajame skunde išdėstytus reikalavimus, todėl ieškovas privalėjo pateikti teismui dokumentus, patvirtinančius, kad esant į teismo depozitinę sąskaitą įneštoms lėšoms vis tiek kyla grėsmė dėl teismo sprendimo įvykdymo. Šių įrodymų ieškovas nepateikė. Tuo tarpu ieškovo argumentai susiję su bankroto bylos iškėlimu nėra šio ginčo nagrinėjimo dalykas.

13Atsakovas Vilniaus apygardos teismui pateikė prašymą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirti ieškovui UAB „Akvesta“ iki 20 000 Lt baudą, iš kurios 50 procentų sumos skirti UAB „Restatum“ naudai.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamos bylos atveju apeliacinės instancijos teismas turi išsiaiškinti, ar pirmosios instancijos teismas, tinkamai aiškino ir taikė laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą reglamentuojančias procesines teisės normas.

15Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kiekvienoje civilinėje byloje yra labai svarbu nustatyti bylos nagrinėjimo ribas ir įstatymo nustatyta tvarka teisingai paskirstyti šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2001-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktiniu duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

16Pagrindinis ieškovo argumentas, pagrindžiantis skundžiamos Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-21 nutarties panaikinimo būtinybę, yra ta aplinkybė, jog, ieškovo nuomone, atsakovas siekia panaikinti jo turtui pritaikytą areštą, kad galėtų perleisti visą jam priklausantį turtą iki bankroto bylos iškėlimo, ką atsakovas ketina padaryti. Todėl panaikinus Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-29 ir 2011-04-07 nutartimis pritaikytą areštą, nei ieškovo, nei kitų atsakovo kreditorių reikalavimai, atsakovo įmonei iškėlus bankroto bylą, nebūtų patenkinti jokia dalimi, kadangi nebebūtų turto, iš kurio būtų galima išieškoti.

17Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 148 straipsnio 2 dalimi, 2011-11-21 nutartimi panaikino atsakovo UAB „Restatum“ turtui taikytą areštą, kadangi nustatė, jog atsakovas užtikrino 2011-10-06 sprendimo įvykdymą į teismo depozitinę sąskaitą įnešdamas 12 396,64 Lt. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su šia teismo nutartimi ieškovo atskirajame skunde nurodytais motyvais. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas 2011-10-06 nusprendė priteisti ieškovui iš atsakovo 12 148,20 Lt sumą, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 12 148,20 Lt sumą nuo ieškinio pareiškimo 2010-09-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 248,44 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas, siekdamas užtikrinti minėto sprendimo įvykdymą, po jo priėmimo įnešė į teismo depozitinę sąskaitą 12 396,64 Lt, tokiu būdu siekdamas sumažinti atsakovo verslui daromą žalą dėl jo turto arešto iki to momento, kai įsiteisės 2011-10-06 sprendimas, kurį atsakovas apskundė apeliacinės instancijos teismui. CPK 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas sumoka reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą. Nagrinėjamos bylos atveju iš atsakovo ieškovo naudai priteista pinigų suma atsakovo yra įmokėta į pirmosios instancijos teismo depozitinę sąskaitą. Tokiu būdu, darytina išvada, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-10-06 sprendimo įvykdymas yra užtikrintas ir grėsmės, kad ieškovui priteista suma nebus jam išmokėta, nėra.

18Ieškovo argumentai dėl atsakovo ketinimo iškelti bankroto bylą ir ketinimo perleisti visą atsakovui priklausantį turtą prieš bankroto bylos iškėlimą užeina už nagrinėjamos bylos ribų. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas iš esmės ieškovo naudai išsprendė klausimą dėl atsakovo (rangovo) mokėtinos skolos už ieškovo (subrangovo) atliktus statybos rangos darbus. Ieškovo skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad grėsmė tinkamam sprendimo įvykdymui iš atsakovo pusės nėra. Pažymėtina, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad yra rizika, jog 2011-10-06 sprendimas gali būti nevykdytas, nors CPK 178 straipsnyje įtvirtintas įpareigojimas šaliai įrodyti aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Atsakovo UAB „Restatum“ finansinės atskaitomybės už 2011 m. pateikimas byloje nepagrįstų skundžiamos 2011-11-21 nutarties neteisėtumo, kadangi nepaisant to, kokia informacija būtų pateikta minėtuose dokumentuose, tai nepatvirtina ieškovo teiginio, kad atsakovas siekia iškelti UAB „Restatum“ bankroto bylą, todėl ieškovo prašymas išreikalauti minėtus dokumentus nėra tenkintinas. Be to, atsakovas, priešingai nei teigia ieškovas, nurodo, kad neketina kelti bankroto bylos, siekia, kad UAB „Restatum“ tęstų savo veiklą. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia ieškovo dėmesį į tai, kad esant Įmonių bankroto įstatymo įtvirtintiems pagrindams, ieškovas, kaip atsakovo kreditorius, pats gali inicijuoti atsakovo UAB „Restatum“ bankroto bylos iškėlimą ir iki pareiškimo iškelti bankroto bylą ar kartu su pareiškimu prašyti teismo areštuoti UAB „Restatum“ priklausantį turtą (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punktas, CPK 144 straipsnis). Kartu pažymėtina, kad ieškovas, kaip atsakovo kreditorius, turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės (Civilinio kodekso 6.66 straipsnio 1 dalis).

19Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl ieškovo UAB „Akvesta“ atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-21 nutartis paliktina nepakeista. Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

20Dėl atsakovo UAB „Restatum“ prašymo taikyti ieškovui UAB „Akvesta“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamo ieškovo atskirojo skundo padavimas nesuteikia pakankamo pagrindo išvadai, jog ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir jam už tai turėtų būti skirta bauda. Jeigu atsakovas mano, kad visa šios bylos eiga rodo, jog ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, jis turi teisę CPK 95 straipsnio pirmos dalies pagrindu ir tvarka kreiptis į teismą dėl piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis padarytų nuostolių atlyginimo.

21Teismas, vadovaudamasi CPK 329, 331, 336 – 339 straipsniais,

Nutarė

22Ieškovo UAB „Akvesta“ atskirąjį skundą atmesti.

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-21 nutartį palikti nepakeistą.

24Atsakovo UAB „Restatum“ prašymo dėl baudos skyrimo ieškovui UAB „Akvesta“ netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Akvesta“ atskirąjį... 3. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas UAB „Akvesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 6. 2010-10-29 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nutartimi 7425,88 Lt sumos... 7. Ieškovui patikslinus ieškinį ir padidinus reikalavimo sumą iki 13 220,51... 8. Išnagrinėjęs bylą iš esmės, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas... 9. Atsakovas UAB „Restatum“ kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-21 nutartimi atsakovo prašymą... 11. Atskiruoju skundu ieškovas prašo: 1) išreikalauti iš atsakovo UAB... 12. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovo skundą ir... 13. Atsakovas Vilniaus apygardos teismui pateikė prašymą už piktnaudžiavimą... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kiekvienoje civilinėje byloje... 16. Pagrindinis ieškovo argumentas, pagrindžiantis skundžiamos Vilniaus miesto 1... 17. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 148 straipsnio 2 dalimi,... 18. Ieškovo argumentai dėl atsakovo ketinimo iškelti bankroto bylą ir ketinimo... 19. Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo... 20. Dėl atsakovo UAB „Restatum“ prašymo taikyti ieškovui UAB „Akvesta“... 21. Teismas, vadovaudamasi CPK 329, 331, 336 – 339 straipsniais,... 22. Ieškovo UAB „Akvesta“ atskirąjį skundą atmesti.... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-21 nutartį palikti nepakeistą.... 24. Atsakovo UAB „Restatum“ prašymo dėl baudos skyrimo ieškovui UAB...