Byla 2-487-860/2013
Dėl įpareigojimo pašalinti nuotekų duobę ir žalos atlyginimo; tretieji asmenys – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamentas

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant E.Jasmontaitei, dalyvaujant atsakovui V. V., vertėjai G.Tijūnėlienei,

3parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo J. M. ieškinį atsakovui V. V. (V. V.) dėl įpareigojimo pašalinti nuotekų duobę ir žalos atlyginimo; tretieji asmenys – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamentas,

Nustatė

4Ieškovas J. M. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo įpareigoti atsakovą V. V. iškelti nuotekų duobę iš ieškovo žemės sklypo, esančio adresu ( - ); priteisti iš atsakovo 220 Lt turtinę ir 500 Lt neturtinę žalą bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovas 2006-10-06 mainų sutarties pagrindu tapo 371/1483 žemės sklypo bei ¼ dalies gyvenamojo namo, esančių ( - ), savininku. 2010-01-14 Vilniaus apygardos teismas nutartimi iš dalies pakeisdamas 2009-06-09 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimą, atidalino namo patalpas, kiemo ir ūkinės paskirties pastatus iš bendrosios dalinės nuosavybės. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2011-12-05 sprendimu nustatė ieškovui ir atsakovui bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio 0,1483 ha bendrojo ploto žemės sklypo naudojimosi tvarką pagal UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“ parengtą žemės sklypo planą. Ieškinyje taip pat nurodyta, kad prie ieškovo buto įėjimo yra nuotekų duobė, į kurią V. V. su žmona ir jo nuomininkai leidžia nešvarumus. Ieškovo teigimu nuotekų duobės buvimas pažeidžia jo teises, kadangi atsakovas ir jo nuomininkai yra vieninteliai duobės naudotojai; padaryta žala dėl netinkamo nuotekų duobės naudojimo; be to, atsakovas neužtikrina, kad tokie pažeidimai nepasikartos ateityje. Nurodo, kad šis nuotekų rezervuaras ieškovui visiškai nereikalingas, mažina sklypo vaizdinę vertę, todėl ieškovas 2008-08-19 išsiuntė atsakovui registruotą laišką, nurodydamas apie ketinimą uždaryti nuotekų duobę. Atsakyme atsakovas nurodė, kad nuotekų duobė buvo įrengta kartu su gyvenamuoju namu 1976 m., ir tai patvirtina, kad nuotekų duobė yra ieškovo nuosavybė. Taip pat nurodė, kad 2012-05-28 iš nuotekų rezervuaro, kuriame susikaupė didelis atliekų kiekis, buvo užteršta ieškovo rūsio patalpa, o tai įvyko dėl atsakovo aplaidumo ir netinkamo nuotekų duobės eksploatavimo. Pažymėjo, kad užterštos patalpos cheminis valymas atliktas ieškovo lėšomis (sumokėta darbininkui B. V.). 2012-07-02 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą dėl patirtų nuostolių atlyginimo, tačiau atsakymo negavo. Mano, kad nuotekų duobė neatitinka STR 2.07.01:2003 (6.2.25), taip pat Mažų nuotekų kiekių tvarkymo reglamento (6.3.4), STR 2.02.05:2004 (6.2.30) reikalavimų (b.l. 55-57).

6Atsakovas V. V. nesutikdamas su ieškiniu atsiliepime (b.l. 75-76), nurodė, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-12-05 sprendimą, kuriuo buvo nustatyta žemės sklypo naudojimosi tvarka, J. M. yra apskundęs, todėl ieškovo teiginį, jog nuotekų duobė yra ieškovo žemės sklype, laiko nepagrįstu. Nurodė, kad nuotekų duobė yra ginčo šalims bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype; ji įrengta kartu su gyvenamuoju namu. Ieškovui įsigyjant gyvenamojo namo dalį, ši aplinkybė buvo žinoma. Be to, atsakovo teigimu prie šios nuotekų duobės, atsakovui sutikus, yra prijungti ir ieškovo inžineriniai tinklai. Nesutinka su ieškovo argumentais, kad nuotekų duobė neatitinka Techninių statybos reglamentų nustatytų reikalavimų; nesutikimą grindžia atsakingų institucijų atsakymais į ieškovo raštus.

7Nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jam buvo padaryta žala dėl netinkamo nuotekų duobės eksploatavimo - iš ieškovo pateiktų nuotraukų neįmanoma nustatyti nešvarumų atsiradimo priežasčių, taip pat nėra ir nėra aišku, ar iš viso kokia nors žala ieškovui buvo padaryta. Pažymėjo, jog apie tariamą žalą ieškovas atsakovą informavo, kai patalpos buvo sutvarkytos. Kadangi prie nuotekų duobės yra prijungti ir ieškovo inžineriniai tinklai, mano, kad jei nuotekos ir būtų užliejusios ieškovo patalpas, dėl netinkamo nuotekų duobės eksploatavimo turėtų atsakyti ir ieškovas. Mano, kad ieškovas neįrodė nei žalos fakto, nei neteisėtų atsakovo veiksmų, be to, nenurodė, kokios įstatymo normos pagrindu jam turėtų būti atlyginta padaryta neturtinė žala. Prašo ieškovo J. M. ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

8Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime (b.l. 82-83) nurodė, kad ieškovas J. M. kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydamas nurodyti, ar nuotekų duobės egzistavimas atitinka galiojančius teisės aktus, ir kas gali įpareigoti atsakovą iškelti nuotekų talpą iš jam priklausančio žemės sklypo. Aplinkos ministerija 2011-12-13 bei 2012-03-01 pateikė ieškovui atsakymus, kuriuos ieškovas pridėjo prie ieškinio. Pažymėjo, kad vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, kontroliuoti, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus priskirta Vilniaus RAAD kompetencijai. Prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra.

9Trečiasis asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime (b.l. 88-89) nurodė, kad 0,1483 ha bendrojo ploto žemės sklypas, esantis adresu ( - ), ginčo šalims priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise; jis nėra atidalintas, nėra įregistruoto savininkų susitarimo dėl šio sklypo naudojimo tvarkos. Pagal CK 4.75 str., - patys savininkai sprendžia, kaip įgyvendinti bendrąją dalinę nuosavybę. Kadangi ieškovas J. M. ieškinyje nenurodė, kokią neturtinę žalą patyrė, nepateikė jokių įrodymų apie jos padarymo faktą, todėl mano, kad ieškovo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo yra nepagrįstas ir turėtų būti atmestas. Kadangi ieškovo reikalavimai kyla iš dviejų asmenų privataus ginčo, jie nėra susiję su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos veikla ar jos valdomu turtu, todėl prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

10Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime (b.l. 92) informavo, jog iki ieškinio pateikimo ieškovo pranešimų dėl nuotekų duobės naudojimo nesilaikant aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, negauta, aplinkosauginių pažeidimų dėl ginčo nuotekų duobės eksploatavimo nebuvo užfiksuota. Nurodė, kad atsižvelgdami į J. M. 2012-10-25 ieškinyje išdėstytas aplinkybes, Vilniaus RAAD Vilniaus rajono agentūros pareigūnai 2013-02-13 atliko neplaninį specifinį patikrinimą, kurio metu nustatyta, jog ( - ), esantis buitinių nuotekų rezervuaras yra sandariai uždarytas, buitinės nuotekos į jį nepatenka, nuotekos iš rezervuaro į aplinką taip pat nepatenka; sutarčių su komunalinėmis tarnybomis dėl buitinių nuotekų išvežimo J. M. ir V. V. nepateikė. Pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 5 dalies bei Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. Dl-236, 27 punkto nuostatos leidžia naudoti nuotekų kaupimo rezervuarus individualiam buitinių nuotekų tvarkymui. Prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra.

11Ieškovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Atsakovas prašo priimti sprendimą už akių ir ieškovo ieškinį atmesti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui apie parengiamojo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ar nagrinėti bylą ieškovui nedalyvaujant negauta, jo neatvykimo priežastys nežinomos, todėl tenkintinas atsakovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 230 str. 2 d., 285 str. 1 d.).

12Ieškinys atmestinas.

13Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

14Ieškovas, pagrįsdamas ieškinyje nurodytas aplinkybes pateikė: 2006-10-06 Nekilnojamojo turto mainų sutartį, kurios pagrindu ieškovas J. M. įgijo 371/1483 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ¼ dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ir ¼ dalį pagalbinio ūkio statinių, esančių ( - ) (b.l. 11-15); Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-06-09 sprendimą bei Vilniaus apygardos teismo 2010-01-14 nutartį, kuriais aukščiau minėtas gyvenamasis namas, kiemo ir ūkio paskirties pastatai buvo atidalinti iš bendrosios dalinės ieškovo J. M. ir atsakovo V. V. nuosavybės (b.l. 16-28); Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, iš kurio matyti, kad 2012-04-20 duomenimis ieškovo vardu nuosavybės teise yra registruota 5556/21340 dalis gyvenamojo namo bei 371/1483 dalis žemės sklypo, o atsakovo vardu – 1112/1483 dalis žemės sklypo, 15784/21340 dalis gyvenamojo namo bei pagalbinio ūkio ir kiemo statiniai, esantys ( - ) (b.l. 6-10); ieškovo J. M. 2008-08-19 pranešimą atsakovui V. V. dėl nuotekų duobės uždarymo bei siūlymą atsakovui įsirengti nuotekų duobę jo privačioje žemėje (b.l. 29-30); atsakovo V. V. 2008-08-28 atsakymą, kuriame nurodoma, kad nuotekų duobė buvo įrengta kartu su gyvenamuoju namu, maždaug prieš 40 metų, aplinkybė apie nuotekų duobės veikimą namo dalies įsigijimo metu ieškovui J. M. turėjo būti žinoma (b.l. 31); 2011-07-15 ieškovo reikalavimą atsakovui V. V. nuotekų duobę iškelti į atsakovui priklausantį žemės sklypą (b.l. 32-33); ieškovo J. M. raštus Vilniaus rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai bei šių institucijų atsakymus (b.l. 34-39), Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono policijos komisariato VPS PP ( - ) policijos nuovados ( - ) S. G. 2012-06-14 nutarimą, kuriuo pagal J. M. pareiškimą dėl 2012-05-29 namo rūsio užpylimo fekalijomis, atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą (b.l. 40-43), ieškovo J. M. skundą Vilniaus rajono savivaldybės administracijai bei šios savivaldybės 2012-06-26 atsakymą (sprendimą), kuriame nurodyta, jog 2012-06-20 atlikto patikrinimo metu nuotekų duobė buvo ištuštinta, ir kad 2012-06-20 V. V. buvo surašytas oficialus įspėjimas pagal ATPK 161 str., dėl atsiradusios žalos civilinio proceso tvarka pasiūlyta kreiptis į teismą (b.l. 44-45); 2012-07-02 prašymą atsakovui V. V. dėl 220 Lt patirtų nuostolių atlyginimo bei prašymo įteikimą patvirtinančius dokumentus (b.l. 46-47); nuotraukas (b.l. 48-50); neįsiteisėjusį Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-12-05 sprendimą, kuriuo nustatyta šalims bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), naudojimosi tvarką, bei žemės sklypo planus (kopijas) (b.l. 62-64); B. V. (B. V.) pasirašytą 2012-06-07 raštelį, jog jis iš J. M. už cheminį vonios kambario valymą gavo 220 Lt (kopiją) (b.l. 65).

15Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamentas pateikė 2013-02-12 patikrinimo aktą, kuriame nurodyta, kad buitinių nuotekų rezervuaras, esantis sklype – ( - ), yra sandariai uždarytas, paviršinės nuotekos į jį nepatenka; nuotekų rezervuaras yra pilnas, nuotekos iš rezervuaro į aplinką nepatenka; prie šio rezervuaro yra prijungti abiejų gyventojų – J. M. ir V. V. nuotekų šalinimo tinklai (b.l. 93).

16Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ieškovui ir atsakovui priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise; įrodymų, kad šis sklypas būtų atidalintas, ir kad ginčo nuotekų duobė yra būtent ieškovo žemės sklype, byloje nėra. Ieškovo pateiktuose dokumentuose nėra duomenų, kad nuotekų duobė neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Be to, ieškovas, prašydamas įpareigoti atsakovą iškelti nuotekų duobę, nepateikė įrodymų, kad ši duobė asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovui V. V.. Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašo, gyvenamajame name, esančiame ( - ), kuriame patalpos nuosavybės teise priklauso tiek ieškovui, tiek atsakovui, yra vietinis nuotekų šalinimas. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2013-02-12 patikrinimo akte nurodyta, kad prie nuotekų rezervuaro yra prijungti abiejų savininkų nuotekų šalinimo vamzdžiai (inžineriniai tinklai).

17Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 straipsnį bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu.

18Nenustačius, jog nuotekų duobė yra ieškovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, ir kad ji asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovui, be to, kad ji įrengta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą dėl atsakovo įpareigojimo iškelti nuotekų duobę iš ieškovo žemės sklypo, todėl šis reikalavimas atmestinas.

19Ieškovas taipogi prašo priteisti iš atsakovo 220 Lt turtinę žalą, padarytą dėl netinkamo nuotekų duobės naudojimo. Tam, kad asmeniui būtų galima taikyti civilinę atsakomybę, būtina nustatyti civilinės atsakomybės sąlygas, t.y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę. Visų pirma, ieškovas nepateikė įrodymų, jog už nuotekų duobės priežiūrą atsakingas tik atsakovas, t.y. kad ieškovas nesinaudoja bendra nuotekų šalinimo duobe. Minėtame 2013-02-12 patikrinimo akte yra duomenys, kad J. M. tik pavasarį ketina prisijungti prie centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos. Be to, iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Vilniaus rajono savivaldybei atlikus patikrinimą pagal J. M. 2012-06-01 skundą, nuotekų duobė buvo ištuštinta, jokie kompetentingi asmenys nėra užfiksavę 2012-05-28 užpiltos rūsio patalpos būklės; pačiam atsakovui apie įvykį ir nuostolių dydį ieškovas pranešė tik 2012-07-02. Teismas sutinka su atsakovo nurodytu argumentu, jog vien iš pateiktų nuotraukų neįmanoma nustatyti nešvarumų atsiradimo priežasčių. Taigi nėra neginčytinų duomenų, jog dėl netinkamos nuotekų duobės priežiūros buvo užpiltos ieškovo rūsio patalpos, ir kad tai įvyko būtent dėl atsakovo veiksmų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog ieškovas neįrodė atsakovo V. V. neteisėtų veiksmų, jo kaltės ir žalos fakto, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo V. V. 220 Lt žalą atmestinas (CPK 178 str.).

20Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 str. 1 d. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Ieškovas nenurodė neturtinės žalos priteisimo pagrindo, jokių aplinkybių ir įrodymų, patvirtinančių tokios žalos padarymo faktą i dydį, todėl pripažintina, kad ieškovo reikalavimas priteisti 500 Lt neturtinės žalos yra nepagrįstas ir taipogi netenkintinas (CPK 178 str.).

21Atmetus ieškinį, iš ieškovo priteistinos bylinėjosi išlaidos – 19,75 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 96 str.)

22Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 230 straipsnio 2 dalimi, 285 - 286 straipsniais, teismas

Nutarė

23Ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovo J. M. ( - ) 19,75 Lt (devyniolika litų 75 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

25Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

26Ieškovas bei tretieji asmenys per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

27Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant E.Jasmontaitei, dalyvaujant atsakovui V. V., vertėjai... 3. parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo... 4. Ieškovas J. M. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo įpareigoti atsakovą... 5. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas 2006-10-06 mainų sutarties pagrindu tapo... 6. Atsakovas V. V. nesutikdamas su ieškiniu atsiliepime (b.l. 75-76), nurodė,... 7. Nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jam... 8. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime (b.l.... 9. Trečiasis asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime (b.l.... 10. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 11. Ieškovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Atsakovas prašo priimti... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 14. Ieškovas, pagrįsdamas ieškinyje nurodytas aplinkybes pateikė: 2006-10-06... 15. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 16. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad žemės... 17. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 straipsnį bendrosios... 18. Nenustačius, jog nuotekų duobė yra ieškovui nuosavybės teise... 19. Ieškovas taipogi prašo priteisti iš atsakovo 220 Lt turtinę žalą,... 20. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 str. 1 d. neturtinė žala... 21. Atmetus ieškinį, iš ieškovo priteistinos bylinėjosi išlaidos – 19,75 Lt... 22. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 230 straipsnio 2... 23. Ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovo J. M. ( - ) 19,75 Lt (devyniolika litų 75 ct)... 25. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 26. Ieškovas bei tretieji asmenys per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo... 27. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...