Byla 1-1168-405/2019
Dėl tokio poelgio

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2R. P. (a. k. ( - ) gimęs ( - ) ., Lietuvos Respublikos pilietis, susituokęs, įgijęs aukštąjį išsilavinimą, nedirbantis, gyvenantis ( - ) , neteistas, kaltinamas pagal LR BK 2811 str. 1 d.

3Teismas

Nustatė

4Kaltinamasis R. P. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas neblaivumas daugiau negu 1,51 promilė – 2019-06-07 apie 20.52 val. ( - ) vairavo jam priklausantį automobilį „Skoda Yeti“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore nustatyta etilo alkoholio koncentracija – 3,28 promilės, tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 2811 str. 1 d.

5Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 70, 73) kaltinamasis R. P. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, paaiškino, kad vairavo jam priklausantį automobilį „Skoda Yeti“, valst. Nr. ( - ) neblaivus. Visų aplinkybių neprisimena, Švenčionėlių m. Miško gatve jo vairuojamą automobilį sustabdė policijos pareigūnai, kurie alkotesteriu nustatė, kad jis neblaivus. Labai gailisi dėl tokio poelgio.

6Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojų V. M. (V. M.), R. S. parodymais, kitais byloje esančiais įrodymais.

7Liudytojas V. M., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 19-20), paaiškino, kad 2019-06-07 dirbo kartu su vyriausiuoju patruliu R. S.. Apie 20.45 val. Švenčionėlių m. Miško gatvėje pastebėjo važiuojantį automobilį „Skoda Yeti“, valst. Nr. ( - ) kurį nusprendė patikrinti. Minėtą automobilį sustabdė ties ( - ) , nustatė, kad automobilį vairuojantis R. P. apsvaigęs nuo alkoholio. Tikrinimo metu R. P. pirmą kartą iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 3,28 promilės, antrą kartą – 3,30 promilių.

8Liudytojas R. S., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 22-23), nurodė analogiškas aplinkybes kaip ir liudytojas V. M..

9Iš 2019-06-07 Neblaivumo nustatymo akte (b. l. 36) esančių duomenų nustatyta, kad 2019-06-07 alkotesteriu „Alcotest 6810“, kurio patikros sertifikatas Nr. 0968715 galioja iki 2019-09-12 (b. l. 39), atlikus R. P. neblaivumo patikrinimus (b. l. 37, 38) nustatyta, kad R. P. 2019-06-07 20.54 val. iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 3,28 promilės, 2019-06-07 21.12 val. – 3,30 promilių.

102019-06-07 įvykio vietos ir daiktų apžiūros protokole (b. l. 10-16) užfiksuota, kad ( - ) stovi automobilis „Skoda Yeti“, valst. Nr. ( - )

11Byloje pakankamai gauta objektyvių įrodymų, kuriais patvirtinama, kad kaltinamasis 2019-06-07 apie 20.52 val. Švenčionių r. sav. Švenčionėlių m. Miško gatvėje ties namu Nr. 4 vairavo automobilį „Skoda Yeti“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore nustatyta etilo alkoholio koncentracija 3,28 promilės, t. y. daugiau negu 1,51 promilė, todėl kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 2811 str. 1 d., sudėtis.

12Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę –prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi jį padaręs, į tai, kad jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nėra, taip pat į kaltinamojo asmenybę – teisiamas pirmą kartą, buvo nubaustas administracine tvarka už nusižengimus, padarytus vairuojant motorines transporto priemones, tačiau už vairavimą esant neblaiviam nebuvo nubaustas, nedirba, ir manoma, kad yra pagrindas paskirti baudą, artimą minimaliam skirtinos baudos dydžiui. Byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltę pripažino, todėl paskirta bausmė sumažinama vienu trečdaliu (LR BK 641 str.). Į bausmės laiką įskaitomas laikino sulaikymo laikas nuo 2019-06-07 iki 2019-06-08 (b. l. 57-58). Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis nedirba, nustatomas baudos sumokėjimo terminas dvidešimt keturiems mėnesiams.

13LR BK 67 str. 3 d. nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės gali būti skiriamos kartu su bausme. Kaltinamasis nusikaltimą padarė vairuodamas transporto priemonę, todėl kaltinamajam paskiriama baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis nebuvo nuteistas ar atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, manoma, kad bausmės paskirtis bus įgyvendinta uždraudžiant kaltinamajam naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones trumpesnį terminą nei BK 68 str. 2 d. nustatyto termino vidurkis –dvejiems metams. Pagal formuojamą teismų praktiką (LAT nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-144-628/2018), baudžiamosios poveikio priemonės – draudimo naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones – terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kada asmeniui realiai buvo atimta galimybė vairuoti transporto priemones, todėl kaltinamajam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės terminas skaičiuojamas nuo nutarimo paskirti kardomąją priemonę – specialiosios teisės sustabdymą (b. l. 76-77) – priėmimo dienos, t. y. nuo 2019-06-08.

14LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas Baudžiamuoju kodeksu uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad sudarytų sau galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (LAT nutartys bylose Nr. 2K-514/2007, 2K-339/2008, 2K-463/2011, 2K-205-628/2018). Kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė vairuodamas automobilį „Skoda Yeti“, valst. Nr. ( - ) todėl ši transporto priemonė laikoma nusikalstamos veikos padarymo priemone. Iš VĮ „Regitra“ informacijoje apie kelių transporto priemones esančių duomenų (b. l. 25) nustatyta, kad automobilio „Skoda Yeti“, valst. Nr. ( - ) kurį vairuodamas kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką ir kuris buvo nusikalstamos veikos padarymo priemone, savininkas yra kaltinamasis, pagal BK 72 str. 3 d., kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais, todėl automobilis Skoda Yeti“, valst. Nr. ( - ) konfiskuojamas.

15Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas (b. l. 76-77), specialiosios teisės sustabdymas (b. l. 81-82 ) ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 74-75) –paliekamos iki teismo baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

16Nustatyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus prokuroro 2019-06-11 nutarimu paskirtas laikinas nuosavybės teisės į automobilį „Skoda Yeti“, valst. Nr. ( - ) apribojimas iki 2019-08-11 (b. l. 27-28). Teismo baudžiamuoju įsakymu automobilis konfiskuojamas, todėl laikinas nuosavybės teisės į automobilį apribojimas paliekamas iki teismo baudžiamojo įsakymo dalies dėl transporto priemonės konfiskavimo įvykdymo.

17Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5 p., proceso išlaidomis gali būti ir kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. LR BPK 105 str. 1 d. nustatyta, kad teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui. Pagal teismų praktiką, valstybės patirtos išlaidos, susijusios su transporto priemonių, kurios buvo nusikalstamos veikos padarymo priemonėmis, priverstiniu nuvežimu bei saugojimu, pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteisiamos iš pripažintų kaltais asmenų. Iš Vilniaus apskrities VPK aptarnavimo skyriaus 2019-06-28 tarnybiniame pranešime (b. l. 46), priverstinio transporto priemonės nuvežimo akte (b. l. 40), Vilniaus apskr. VPK ir UAB „Varimeda“ 2018-12-03 sudarytoje Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir/ar saugojimo paslaugų teikimo sutartyje (b. l. 48-56) esančių duomenų nustatyta, kad už automobilio „Skoda Yeti“, valst. Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą patirtos 11 Eur (su PVM) dydžio išlaidos, už šio automobilio saugojimą nuo priverstinio nuvežimo (2019-06-07) iki automobilio grąžinimo (2019-06-14) – 27,68 Eur (3,46 Eur x 8 d.) dydžio išlaidos, todėl iš kaltinamojo Vilniaus apskr. VPK priteisiamos 38,68 Eur dydžio proceso išlaidos.

18Teismas, vadovaudamasis LR BPK 420-421 str.,

Nutarė

19R. P. pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 75 (septyniasdešimt penkių) MGL – 3750 (trijų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimties) Eur – dydžio bauda, pritaikius BK 641 str., paskirti 50 (penkiasdešimties) MGL – 2500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų) Eur – dydžio baudą. Į bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2019-06-08 iki 2019-09-08 ir laikyti, kad galutinė bausmė – 46 (keturiasdešimt šešių) MGL – 2300 (dviejų tūkstančių trijų šimtų) Eur dydžio bauda.

20Nustatyti baudos sumokėjimo terminą – dvidešimt keturis mėnesius.

21Paskirti R. P. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti dvejus metus naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones (terminą skaičiuoti nuo 2019-06-08) ir konfiskuoti R. P. priklausantį automobilį „Skoda Yeti“, valst. Nr. ( - ) saugomą R. P..

22Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų paėmimą, specialiosios teisės sustabdymą – palikti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

23Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus prokuroro 2019-06-11 nutarimu paskirtą laikiną nuosavybės teisės į automobilį „Skoda Yeti“, valst. Nr. ( - ) apribojimą pratęsti iki teismo baudžiamojo įsakymo dalies dėl transporto priemonės konfiskavimo įvykdymo.

24Išieškoti iš R. P. 38,68 Eur (trisdešimt aštuonis eurus 68 ct) proceso išlaidų Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

25Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 d. nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti šiam teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė... 2. R. P. (a. k. ( - ) gimęs ( - ) ., Lietuvos Respublikos pilietis, susituokęs,... 3. Teismas... 4. Kaltinamasis R. P. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus,... 5. Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 70, 73) kaltinamasis R. P. prisipažino... 6. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu... 7. Liudytojas V. M., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 19-20),... 8. Liudytojas R. S., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 22-23), nurodė... 9. Iš 2019-06-07 Neblaivumo nustatymo akte (b. l. 36) esančių duomenų... 10. 2019-06-07 įvykio vietos ir daiktų apžiūros protokole (b. l. 10-16)... 11. Byloje pakankamai gauta objektyvių įrodymų, kuriais patvirtinama, kad... 12. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią... 13. LR BK 67 str. 3 d. nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės gali būti... 14. LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis... 15. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas (b. l.... 16. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės... 17. Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5... 18. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 420-421 str.,... 19. R. P. pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 75... 20. Nustatyti baudos sumokėjimo terminą – dvidešimt keturis mėnesius.... 21. Paskirti R. P. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti dvejus metus... 22. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų... 23. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo... 24. Išieškoti iš R. P. 38,68 Eur (trisdešimt aštuonis eurus 68 ct) proceso... 25. Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,...