Byla e2YT-5239-717/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo Teismas

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant, Jurgitai Radauskaitei,

2dalyvaujant: pareiškėjui V. P.; jo atstovui, advokato padėjėjui Tomui Ryzgeliui,

3nedalyvaujant suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio fondo valdybos Kauno skyriaus atstovui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. P. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio fondo valdybos Kauno skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo Teismas

Nustatė

5Pareiškėjas ir jo atstovas darbo stažo apskaičiavimo tikslu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis laikotarpiu nuo 1986-12-30 iki 1993-04-01 dirbo ( - ). Nurodė, kad tikslu išsiaiškinti padėtį dėl kaupiamosios pensijos fondų, jis gavęs suinteresuoto asmens atsakymą sužinojo, jog jam į darbo stažą neįskaičiuotas laikotarpis nuo 1986-12-30 iki 1993-04-01 darbo ( - ). Suinteresuoto asmens sprendime buvo nurodyta, kad šis laikotarpis į darbo stažą nebuvo įskaitytas dėl to, kad atleidimo iš darbo data 1993-04-01 buvo taisyta.

6Pareiškėjas ir jo draugas M., baigę statybos institutą, įsidarbino ( - ), kuris priklausė kariniam daliniui. Jie abu nuo 1986 metų dirbo ( - ) grupėje. Tą grupę sudarė tik jiedu. Sovietinei kariuomenei prieš paliekant Lietuvą, 1993 metais darbuotojai skubiai buvo atleidžiami iš darbų, todėl ir jiedu su M. buvo pakviesti atvykti į kadrų skyrių, kur jiems įteikė darbo knygeles su atleidimo iš darbo žymomis. Taigi, iš darbo tiek jis, tiek jo draugas ir bendradarbis M. buvo atleisti tą pačią dieną, t.y. 1993-04-01. Tokia data yra nurodyta M. darbo knygelėje, o jo darbo knygelėje yra taisytas įrašas „1993“ – vietoje skaičiaus 2 ištaisyta 3 ir šis taisymas nėra aptartas.

7Po atleidimo iš darbo jis su šeimomis susitiko pas M. ir ten surengė bendrą vakarienę. Kadangi jo draugas M. yra miręs, todėl į posėdį atvyko jo žmona, kuri paliudys jo nurodytas aplinkybes. Apie tai, kad jo darbo knygelėje yra taisymas, jis pastebėjo tik tada, kai gavo iš suinteresuoto asmens atsakymą apie jo darbo stažo apskaitymą.

8Suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą, kuriame prašė pareiškimo patenkinimo klausimą spręsti teismui ištyrus visas su prašymu susijusias aplinkybes. Teismas

konstatuoja:

9Pareiškimas tenkinamas visiškai.

10Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 1986-02-18 buvo priimtas į darbą ( - ) į antros kategorijos dažytojo pareigas; 1986-12-29 jam suteikta trečioji dažytojo kategorija. Analogiški įrašai yra ir apie pareiškėjo draugo A. M. darbą: jis į darbą ( - ) buvo priimtas 1980-09-22, jam buvo keliamos dažytojo kategorijos. Iš darbo atleistas ( - ). Pareiškėjas iš darbo atleistas ( - ), kur metų datoje skaičius 2 yra ištaisytas į skaičių 3.

11Apie tai, kad pareiškėjas dirbo ( - ), abejonių nekyla, tačiau yra neaiški jo atleidimo iš darbo data.

12Teismo posėdyje apklastos liudytojos: J. M. ir F. Z. patvirtino pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kad pareiškėjas dirbo ( - ) dalyje kartu su A. M. dažytojais ir kad jie iš darbo buvo atleisti tuo pačiu metu. Liudytoja J. M. taip pat patvirtino, kad tą dieną, kai atleido iš darbo jos sutuoktinį ir pareiškėją, jie vakare surengė pas juos vakarienę. Jos sutuoktinis yra miręs, todėl jis negali patvirtinti šių aplinkybių.

13CPK 444 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga.

14( - ) straipsnis nustato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų.

15( - ) priklausė sovietinei armijai. 1993 metais iš Lietuvos išėjus sovietų armijai, neišliko jos institucijų dokumentų, kurių pagrindu būtų galima įsitikinti kada pareiškėjas iš tikrųjų buvo atleistas iš ( - ).

16Bylose dėl turinčių juridinę reikšmę faktų nustatymo įrodinėjimo ypatumai lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginį prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinantį įrodymą, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas, dėl to prielaidos turi būti motyvuotos, pagrįstos patikimais objektyviais įrodymais (LAT 2008-06-16 nutartis Nr. 3K-3-324/2008).

17Pareiškėjas įrodė, kad jis iš darbo ( - ) buvo atleistas ( - ) kaip ir bendradarbis A. M., dirbęs tokį patį darbą kaip ir pareiškėjas. Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad prieš išvedant sovietinę kariuomenę iš Lietuvos, buvo naikinami atitinkami armijos padaliniai.

18Bylinėjimosi išlaidos.

19Iš pareiškėjo nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes jos neviršija CPK 96 straipsnio 6 dalyje nustatyto dydžio.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 268 – 270, 448 straipsniais,

Nutarė

21Pareiškimą patenkinti.

22Pensijinio stažo apskaičiavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. P., a.k. ( - ) laikotarpiu nuo ( - ) dirbo ( - ).

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant,... 2. dalyvaujant: pareiškėjui V. P.; jo atstovui, advokato padėjėjui Tomui... 3. nedalyvaujant suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio fondo valdybos Kauno... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Pareiškėjas ir jo atstovas darbo stažo apskaičiavimo tikslu prašė... 6. Pareiškėjas ir jo draugas M., baigę statybos institutą, įsidarbino ( - ),... 7. Po atleidimo iš darbo jis su šeimomis susitiko pas M. ir ten surengė bendrą... 8. Suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė teismui... 9. Pareiškimas tenkinamas visiškai.... 10. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 1986-02-18 buvo priimtas į darbą ( - ) į... 11. Apie tai, kad pareiškėjas dirbo ( - ), abejonių nekyla, tačiau yra neaiški... 12. Teismo posėdyje apklastos liudytojos: J. M. ir F. Z. patvirtino pareiškėjo... 13. CPK 444 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas nustato faktus, nuo kurių... 14. ( - ) straipsnis nustato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius... 15. ( - ) priklausė sovietinei armijai. 1993 metais iš Lietuvos išėjus sovietų... 16. Bylose dėl turinčių juridinę reikšmę faktų nustatymo įrodinėjimo... 17. Pareiškėjas įrodė, kad jis iš darbo ( - ) buvo atleistas ( - ) kaip ir... 18. Bylinėjimosi išlaidos.... 19. Iš pareiškėjo nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 268 –... 21. Pareiškimą patenkinti.... 22. Pensijinio stažo apskaičiavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...