Byla B2-842-459/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei L. G. įmonei, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų A. N. firma „(duomenys neskelbtini)“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, tretysis asmuo pareiškiantis savarankiškus reikalavimus UAB „Reikalavimas.Lt“ ir pareiškėjos L. G. įmonės vadovės L. G. pareiškimą atsakovei L. G. įmonei

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Raimonda Andrulienė, žodinio proceso tvarka, sekretoriaujant Rūtai Žuvininkaitei, dalyvaujant ieškovės atstovui, advokato padėjėjui Sergej Jakovlev, atsakovo atstovei ir pareiškėjai L. G., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus atstovei R. D., trečiajam asmeniui L. B., išnagrinėjo ieškovės UAB „Klaipėdos skuba“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei L. G. įmonei, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų A. N. firma „( - )“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, tretysis asmuo pareiškiantis savarankiškus reikalavimus UAB „Reikalavimas.Lt“ ir pareiškėjos L. G. įmonės vadovės L. G. pareiškimą atsakovei L. G. įmonei ir,

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškovai UAB „Megira“ ir UAB „Klaipėdos skuba“ pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei.
 2. 2017-02-06 nutartimi byloje buvo priimtas ieškovės UAB „Megira“ atsisakymas nuo pareiškimo ir civilinė bylos dalis pagal ieškovės UAB „Megira“ pareiškimą atsakovei dėl bankroto bylos iškėlimo nutraukta.
 3. 2017-02-15 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei L. G. įmonei buvo patenkintas. Lietuvos apeliacinis teismas 2017-04-28 nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo nutartį, kuria buvo iškelta bankroto byla atsakovei ir perdavė šį klausimą nagrinėti iš naujo.
 4. Paskyrus bylos dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimą žodinio proceso tvarka teisme 2017-06-20 buvo gautas ir 2017-06-30 priimtas L. G. įmonės vadovės L. G. pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei L. G. įmonei.
 5. Bylos nagrinėjimo metu ieškovės UAB „Klaipėdos skuba“ atstovas, advokato padėjėjas Sergej Jakovlev pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo palaikė, prašė L. G. įmonei iškelti bankroto bylą, o pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atmesti. Nurodė, kad vien įmonės susitarimas su SBA baldai neįrodo įmonės veiklos bei pelningumo. Tuo tarpu L. G. įmonės įsiskolinimų dydis nemažėja jau dveji metai. Tvirtina, kad paaiškėjo, jog situacija tik pablogėjo, kadangi į balansą nėra įtrauktos skolos UAB „Reikalavimas.Lt“ ir L. B., kuri sudaro 10 067 Eur. Atkreipė dėmesį, kad įmonės vadovė L. G. taip pat neįrodė, jog turi atsargų už 28 000 Eur sumą, kaip pažymėta restruktūrizavimo plane, nes nei medienos atliekų apimtis, nei jos kaina nurodytos. Neaišku, kodėl turėdama skolų įmonė jau antri metai šių atliekų neparduoda.
 6. Pirmą kartą nagrinėjant bylą atstovas palaikė ieškovės ieškinyje išdėstytą poziciją ir patvirtino jame nurodytas aplinkybes, kad 2015-05-20 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta rangos sutartis, kuria ieškovės įsipareigojo suteikti transporto priemonių remonto ir aptarnavimo paslaugas atsakovės pateiktoms transporto priemonėms bei parduoti užsakytas autotransporto priemonių atsargines dalis, o atsakovė įsipareigojo šias paslaugas ir prekes priimti bei už jas atsiskaityti per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos, tačiau iki šiol yra nesumokėjusi 4 773,95 Eur, t. y. neapmokėjusi 2016-03-30 išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kurios atsiskaitymo terminas pasibaigė 2016-04-29, bei priskaičiuotos 433,99 Eur sutartinės 10 proc. dydžio baudos nuo neapmokėtos skolos.
 7. Bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau - VSDFV Klaipėdos skyrius) atstovė R. D. palaikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei L. G. įmonei ir paaiškino, kad pagrindų iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą nėra. Atkreipė dėmesį, kad metmenyse turi būti nurodytas restruktūrizuojamos įmonės verslo planas, tuo tarpu L. G. įmonės pateiktuose metmenyse jų nėra numatyta, o nurodytos įmonės restruktūrizavimo priemonės pernelyg formalios. Atkreipė dėmesį, kad nuo 2017 metų birželio mėnesio iki šiol įmonės darbuotojai išleisti nemokamų atostogų, todėl akivaizdu, kad įmonė jokios realios veiklos nebevykdo. Nors pagal 2017-06-15 balansą pradelstos įmonės skolos nurodytos 21 066,62 Eur, tačiau bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad į balansą prie pradelstų mokėjimų neįtraukta 9 178 Eur skola L. B. ir 1 089,00 Eur skola UAB „Reikalavimas.Lt“. Nurodė, kad atsakovės įmonėje pagal 2017-09-25 duomenis yra 4 apdrausti asmenys. Pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2017-02-01 duomenis, L. G. įmonės įsiskolinimas Fondo biudžetui sudarė 2 839,25 Eur, iš jų 2 676,51 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 162,74 Eur delspinigių. Tuo tarpu 2017-09-25 atsakovės skola Fondo biudžetui dar labiau išaugo ir sudaro jau 3 384,54 Eur, iš jų 2 676,51 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų, 708,03 Eur įmokų nuo metų pradžios, 182,77 Eur delspinigių; Atsakovė šių įmokų nėra sumokėjusi.
 8. Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo L. B. palaikė ieškovės UAB „Klaipėdos skuba“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei L. G. įmonei, o įmonės vadovės L. G. pareiškimui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo L. G. įmonei prieštaravo ir prašė jo netenkinti. Nurodė, kad L. G. įmonė nemoka jam priteistos 9 178 Eur skolos pagal Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-06-09 ir 2017-02-15 sprendimus. Vykdydama savo pačios 2017-07-07 prašymą leisti atlikti jam mokėjimus dalimis po 400 Eur, iki šiol sumokėjot ik vieną įmoką, t. y. tik 400 Eur. Tvirtina manantis, kad atsakovei L. G. įmonei kelti restruktūrizavimo bylą nėra jokio pagrindo, nes bendrovė veiklos nebevykdo, pajamų negauna išsikelia iš jam priklausančių pajamų, su kreditoriais neatsiskaito ir yra nemoki.
 9. Trečiojo asmens UAB „Reikalavimas.Lt“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant. Taip pat prašė atsakovei L. G. įmonei iškelti bankroto bylą. Iš teismui 2017-08-25 pateikto pareiškimo (t. III, b. l. 20-21, 22-28) turinio ir jo priedų akivaizdu, jog UAB „Reikalavimas.Lt“ pareiškė savarankišką reikalavimą dėl neapmokėtos 2017-06-25 PVM sąskaitos faktūros 1 089 Eur sumai už teisinės pagalbos paslaugas.
 10. Trečiasis asmuo A. N. firma „( - )“ nurodė, kad yra atsakovės kreditorius pagal įsiteisėjusį Šilutės rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-361-164/2016. Šiuo sprendimu iš atsakovės priteista 10 952,36 Eur skolos, 10,95 Eur delspinigių, 6 procentų metinės palūkanos, 1 435,06 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti. Minėto sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas pateiktas vykdyti antstolių kontorai. Teismo sprendimas nėra įvykdytas. Trečiasis asmuo nesutiko su reikalavimu iškelti atsakovei bankroto bylą. Nurodė, kad iš atsakovės pateikto balanso nustatyta, jog turtas sudaro 41 699,10 Eur sumą, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 18 556,36, t. y. neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės. Nurodė ir tai, kad UAB „Megira“ 544,50 Eur suma yra sumokėta. Prašė atmesti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei ir atsakovei skirti baudą už teismo įpareigojimų be pateisinamų priežasčių nevykdymą.
 11. Bylos nagrinėjimo metu atsakovės L. G. įmonės vadovė L. G. su ieškovės UAB „Klaipėdos skuba“ pareikštu ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo nesutiko, prašė netenkinti pareiškimo ir palaikė pareiškimą iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad įmonė veiklą vykdo, turi finansinių sunkumų, nes nutraukus panaudos sutartį ir išsikeliant iš L. B. priklausančių patalpų negali vykdyti veiklos visu pajėgumu, dirba tik patalpose, esančiose Šilutėje, tačiau turi atsargų veiklai vykdyti. Nurodė, kad UAB „Žemukas“, kurios vienintele akcininke yra ji, pardavė įvairaus metalo laužo maždaug už 2000 Eur, todėl kai įmonei bus sumokėta, ši galės padengti dalį skolų L. G. įmonės kreditoriams, tame tarpe ir L. B. Apie šias pajamas dokumentų teismui neteikia. Nurodė, kad nuo 2015 metų lapkričio mėnesio iki 2016 metų gegužės mėnesio įmonės veikla buvo sustabdyta, kadangi keletas kreditorių kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonė nebegalėjo vykdyti tolygaus atsiskaitymo, nes pirmiausia mokėjo ieškinius pareiškusiems kreditoriams, tame tarpe ir UAB „Megira“ bei UAB „Dirvonų lentpjūvė“. Tvirtina, kad ketina sudaryti sutartis su IKEA ir kitomis įmonėmis, todėl gaus pajamų ir galės atsiskaityti su kreditoriais, tačiau tam reikalingas laikas.

4Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkintinas,

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas (LR CPK 177, 185 str.).

 1. Vadovaujantis ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalimi, įmonės restruktūrizavimas – tai visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. Restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi finansinių sunkumų, veiklą, išsaugoti darbo vietas, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų, – tai įmonė, negalinti vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai.
 2. Manytina, kad įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais, svarbu pasverti ar sudarytinos galimybės jai siekti restruktūrizavimo tikslų, išsaugoti darbuotojams darbo vietas, ar palikti įmonę be kreditorių pagalbos ir šalinti iš rinkos su visomis neigiamomis šio proceso pasekmėmis tiek pačiai įmonei ir jos darbuotojams, tiek ir patiems kreditoriams.
 3. ĮRĮ 4–7 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki, ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012), todėl nagrinėjamos bylos atveju būtina nustatyti, ar L. G. įmonė iš esmės pajėgi toliau savarankiškai funkcionuoti, ar bendrovės finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio ir ar nėra kitų ĮRĮ įtvirtintų pagrindų atsisakyti iškelti L. G. įmonės restruktūrizavimo bylą.
 4. Kaip minėta anksčiau, pareiškėjos L. G. įmonės vadovė L. G. nurodė, kad įmonė patiria laikinų finansinių sunkumų. Pagal ĮRĮ 4 straipsnio 1 punktą restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius. Įstatymų leidėjas nenustato termino, kuriam suėjus konstatuojama, kad įmonė turi finansinių sunkumų, ir net nurodo, kad tokie sunkumai gali atsirasti ateityje – per artimiausius 3 mėnesius. Dėl šios materialaus pobūdžio sąlygos restruktūrizavimo procesui pradėti egzistavimo turėtų būti vertinami įmonės pateikti finansiniai dokumentai, jos veiksmai rinkoje, kiti su vykdoma veikla susiję duomenys. Pažymėtina ir tai, kad 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusioje naujoje ĮRĮ redakcijoje nebeliko reikalavimo, kad įmonės finansiniai sunkumai būtų laikini. Finansinių sunkumų trukmė yra vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų vertinant įmonės restruktūrizavimo perspektyvas ir galimybę atkurti įmonės mokumą, tačiau vien aplinkybė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai tęsiasi ilgesnį laiką, savaime nėra kliūtis pradėti restruktūrizavimą, jei egzistuoja įtikinama įmonės mokumo atkūrimo perspektyva (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012). Be to, nustačius, kad įmonės restruktūrizavimas negali būti įgyvendintas, pavyzdžiui, nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p.), restruktūrizavimo byla gali būti nutraukta ir gali būti pradėtos įmonės bankroto procedūros (ĮRĮ 28 str. 2 d.).
 5. Teismas atsisako iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki, ir jeigu yra kitų Įmonių bankroto įstatyme numatytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų (IRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB „Klaipėdos skuba“ būtent ir teigia, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo jai iškelti bankroto bylą.
 6. Ieškovės UAB „Klaipėdos skuba“ prašymą iškelti įmonei būtent bankroto bylą palaiko kreditoriai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Klaipėdos skyrius, UAB „Reikalavimas.Lt“ ir L. B. Jie tvirtina, kad nėra pagrindo kelti įmonei restruktūrizavimo bylą.
 7. Iš byloje esančios Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. vasario 15 d. nutarties, kuria L. G. įmonei buvo iškelta bankroto byla, akivaizdu, jog teismas nustatė, kad į balanso eilutę apie trumpalaikį turtą yra įtrauktos 25 612,59 Eur vertės medienos atsargos, tačiau detalizuoti duomenys apie tai nepateikti (kiekis, vertės apskaičiavimas), todėl sprendė, kad šis turtas į balansą įtrauktas nepagrįstai; kad skola kreditorei UAB „Klaipėdos skuba“ į kreditorių sąrašą įtraukta be sutartinės baudos, o A. N. firmai „( - )“ - be priteistų 10,95 Eur delspinigių, procesinių palūkanų, kurių tiksli suma nežinoma, ir 1 435,06 Eur bylinėjimosi išlaidų, todėl bendra pradelstų skolų suma padidintina iki 28 627,40 Eur; kad debitorių sąraše ir 2017-01-31 balanse nepagrįstai nurodyta iš UAB ,Agmedis“ 782,65 Eur gautina skola, todėl šio turto suma sumažinta iki 6 623,58 Eur. Teismas konstatavo, kad atsakovė turi turto už 11 458,72 Eur (ilgalaikio turto už 4 799,77 Eur, trumpalaikio turto už 6 659,95,58 Eur - per vienus metus gautina 6 623,58 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai (pajus) 35,37 Eur), tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 28 627,40 Eur, iš jų 28 627,40 Eur pradelsti įsipareigojimai, todėl sprendė, kad atsakovė yra nemoki.
 8. Lietuvos apeliacinio teismo 2017-04-28 nutartimi bylą grąžinus nagrinėti iš naujo įmonės vadovė L. G. pateikė teismui pareiškimą iškelti L. G. įmonei restruktūrizavimo bylą ir pateikė 2017-06-15 balansą už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-06-15.
 9. Iš minėto balanso duomenų matyti, kad atsakovė nurodė turinti turto už 46 632,97 Eur, tarp jo ilgalaikio turto už 4 799,77 Eur, trumpalaikio turto už 41 833,20 Eur, tame tarpe atsargų už 28 111,54 Eur, Taigi, akivaizdu, kad per gana trumpą laiką įmonės turto masė išaugo daugiau nei tris kartus ir tą augimą nulemia būtent trumpalaikis turtas, kurio vertė nurodyta padidėjusi nuo 6 659,95,58 Eur iki 41 833,20 Eur.
 10. Iš atsakovės pateikto 2017-06-15 kreditorių sąrašo nustatyta, kad atsakovė turi 7 kreditorius, bendra pradelstų įsipareigojimų suma yra 17 231,67 Eur (t. II, b. l. 103). Turėtina omenyje, kad 2016-11-30 kreditorių sąraše buvo nustatyta, jog atsakovė turi 9 kreditorius, kuriems pradelstų įsipareigojimų suma sudarė 18 556,36 Eur. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad 2017-06-15 kreditorių sąraše nenurodyti kreditoriai L. B. ir UAB „Reikalavimas.Lt“.
 11. Iš atsakovės pateikto 2017-06-15 debitorių sąrašo nustatyta, kad atsakovė turi 3 debitorius, o per vienerius metus gautina suma yra 13 690,13 Eur. Tuo tarpu 2017-01-31 debitorių sąraše buvo nurodžiusi 3 debitorius, iš jų per vienerius metus gautina suma nurodyta 7 406,23 Eur.
 12. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 7 d. nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.
 13. ĮBĮ 2 str. 7 d. nustatyta, kad Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
 14. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad nagrinėjant bankroto bylos iškėlimo klausimą įmonės mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d.).
 15. Kaip minėta anksčiau, tiek Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. vasario 15 d. nutartimi, tiek Lietuvos apeliacinis teismas 2017-04-28 nutartimi nustatė, kad į atsakovės trumpalaikį turtą yra įtrauktos medienos atsargos, kurių vertė 25 612,59 Eur. Tačiau teismas akcentavo, kad atsakovė detalizuotų duomenų apie šias medienos atsargas teismui nepateikė, todėl nėra aišku, koks kiekis atsargų yra ir kaip apskaičiuota bendra jų vertė. Nurodė, kad įmonės vadovė šių atsargų kiekį ir vertę grindžia tik žodiniais paaiškinimais, todėl nustatę, kad atsakovei buvo išaiškinta pareiga pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, kad atsakovė yra moki, teismas konstatavo, kad šis atsakovės turtas (atsargos) į balansą įtrauktas nepagrįstai, kad tokio turto atsakovė neturi.
 16. Tuo tarpu 2017-06-15 balanse, pateiktame teismui 2017-06-20, už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-06-15 jau yra nurodyta, kad įmonės atsargos sudaro 28 111,54 Eur sumą (t. II, b. l. 98-99), t. y. dar didesnę negu buvo nurodyta balanse už 2016 metus. Tuo tarpu į bylą yra pateiktas tik vienas minėtas atsargas apibūdinantis dokumentas, tai inventorizacinis apyrašas Nr. 170615-1 (t. II, b. l. 105). Iš jo turinio matyti, kad inventorius yra medienos ruošiniai, kurių kiekis nurodytas 67,64 m3 už 28 111,54 Eur. Inventoriaus patikrinimo data nurodyta 2017-06-15. Taip pat nurodyta, kad inventorinį apyrašą pasirašė įmonės vadovė L. G. ir dar du asmenys, tai K. K. ir S. Š., tačiau pastarųjų užimamos pareigos nenurodytos. Iš pateikto dokumento taip ir nėra aišku, kaip buvo nustatytas ir apskaičiuotas medienos ruošinių kiekis. Taip pat neaišku, kaip apskaičiuota visa ruošinių kaina. Akivaizdu, kad medienos atsargų kaina, lyginant su duomenimis, nurodytais 2017-01-31 balanse už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-01-31, padidėjo nuo 25 612,59 Eur iki 28 111,54 Eur.
 17. Turėtina omenyje, kad nors Lietuvos apeliacinis teismas 2017-04-28 nutartyje, išnagrinėjęs L. G. skundą, jau buvo nurodęs, kad 25 612,59 Eur vertės medienos atsargos pagrįstai neįtrauktos į vertintino turto masę, nes pirmos instancijos teismui nebuvo pateikti detalizuoti (buhalteriniai) duomenys o apeliacinės instancijos teismui pateiktas žaliavų 2017-02-10 inventorizacinis apyrašas Nr. 170210-1 ir jame nurodytų medienos ruošinių fotonuotraukos netraktuotini kaip pakankami ir leistini įrodymai, nes nors dokumente nurodoma, kad „visi vertybių pajamų ir išlaidų dokumentai pateikti buhalterijai. Jokių neužpajamuotų ar nurašytų į išlaidas vertybių nėra“, tačiau leistini įrodymai, patvirtinantys tokią išvadą nebuvo pateikti. Nepateikti įrodymai, patvirtinantys apyrašo duomenis apie šių žaliavų kiekį, kainą, vertę, jų buvimo vietą ir kt. (įsigijimo, užpajamavimo, pirminiai dokumentai, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai etc.). Akivaizdu, kad iš naujo nagrinėjant bylą pareiškėja L. G. detalizuotų duomenų apie medienos atsargas teismui ir vėl nepateikė. Dėl to nėra aišku koks yra nurodytų atsargų kiekis, kaip apskaičiuota atsargų bendra vertė, kodėl medienos atsargų vertė per labai trumpą laikotarpį išaugo. Tuo tarpu duomenų apie papildomą atsargų įsigijimą per nurodytą laikotarpį taip pat nepateikta, nes medienos atsargų įsigijimą patvirtinantys dokumentai į bylą nepateikti. Kuo remiantis nustatyta medienos atliekų kaina, nenurodyta. Įmonės vadovė L. G. teismo posėdžio metu į tai paaiškinimo neturėjo. Todėl darytina išvada, kad įmonės atsargų kiekio padidėjimas nepagrįstas nei dokumentais, nei faktinėmis aplinkybėmis apie įmonės vykdomą veiklą. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina analogiška išvada, kad 28 111,54 Eur vertės atsakovės turtas (atsargos) į balansą įtrauktas nepagrįstai, kad tokio turto atsakovė neturi.
 18. Atsižvelgiant į tai, kas aptarta anksčiau, darytina išvada, kad manydama priešingai įmonės vadovė privalo įrodyti, kad yra veikianti įmonė, t. y. pateikti medienos atsargų įsigijimą patvirtinančius dokumentus, pateikti duomenis, kad faktiškai turi likvidaus materialaus bei nematerialaus turto, vykdo veiklą, sudarinėja sandorius, samdo darbuotojus, kad turi teigiamą reputaciją savo vykdomo verslo rinkoje ir kt., o finansiniai sunkumai yra tik laikino pobūdžio, todėl bankroto bylos iškėlimas nėra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti pačios įmonės, jos kreditorių ir viešąjį interesą.
 19. Tačiau iš naujo nagrinėjant bylą ir gavus atnaujintus VSDFV Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pateiktos 2017-09-25 finansinės ataskaitos pagal 2017-09-30 duomenis tapo akivaizdu, jog atsakovės skola nuo 2 845,90 Eur padidėjo iki 3 384,54 Eur (t. III, b. l. 36). Vertinant įmonės vadovės teiginius apie tai, jog įmonė vykdo veiklą ir gauna pajamas, turėtina omenyje, kad teismo posėdžio metu į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus atstovės R. D. klausimą dėl įmonės darbuotojų nemokamų atostogų, jos vadovė L. G. patvirtino, kad įmonės darbuotojai nuo 2017-06-01 yra išleisti neapmokamų atostogų. Darytina išvada, kad šios aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, kad gamyba įmonėje vis dar yra vykdoma.
 20. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys, kad į bylą įstojo du nauji kreditoriai, t. y. UAB „Reikalavimas.lt“ ir L. B., kurių reikalavimo suma atitinkamai sudaro 1 089 Eur ir 9 178 Eur. taip pat akivaizdu, kad šios sumos nėra įtrauktos į 2017-06-15 balansą ir nenurodytos restruktūrizavimo plane. Atsakovės atstovė L. G. pripažino, kad L. B. nemoka skolos net išdėsčius jos mokėjimą dalimis po 400 Eur, kad sumokėjusi pirmą 400 Eur įmoką daugiau mokėti neturi galimybių. Taigi, akivaizdu, kad didžioji dalis įmonės kreditorių nepalaiko prašymo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tačiau prašo įmonei kelti bankroto bylą.
 21. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas anksčiau aptarta, įvertinus visus paminėtus įrodymus ir į įmonės balansą įrašytus duomenis apie turimą turtą, apie numatomas gauti pajamas iš sudarytų sutarčių, manytina, jog yra pagrindas daryti išvadą, kad reali L. G. įmonės turimo turto vertė neatitinka į 2016 m. gruodžio 31 d., 2017 m. sausio 31 d. ir 2017 metų birželio 15 d. sudarytus balansus įrašyto turto vertės.
 22. Vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 12 str. 2 d. akivaizdu, kad įmonės verslo plane restruktūrizavimo laikotarpiui turi būti nustatytos priemonės ir jų įgyvendinimo terminai, tarp jų: nuostolingos veiklos atsisakymas, veiklos įvairinimas, naujų produktų (prekių ar paslaugų) gamyba, esamos ar numatomos pardavimų sutartys ir kitos įmonės ateities perspektyvos; įmonės turimas ar numatomas įsigyti turtas, reikalingas įmonės veiklai; įmonės turtas, kuris bus parduotas ir (ar) perduotas, turto pardavimo ir (ar) perdavimo tvarka, numatomos gauti pajamos ir jų panaudojimas; turtas, kuris bus perkainojamas ar nurašomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, numatomos su tuo susijusios išlaidos ar pajamos; numatomos nutraukti sutartys, sudarytos iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, ir numatomos tokio nutraukimo pasekmės; numatomi įmonės struktūriniai pertvarkymai, atleidžiamų ar priimamų darbuotojų skaičius ir su tuo susijusios išlaidos; numatomų gauti kreditų dydis ir sąlygos bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai ir kiti finansavimo šaltiniai; kitos priemonės, kurios padėtų įmonę atstatyti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad esminę reikšmę teismui sprendžiant dėl ieškinio pareiškimo iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo turi ne tik įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, bet ir pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, t. y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas.
 23. Vertinant L. G. įmonės restruktūrizavimo plano metmenis ir jo duomenis apie įgyvendinamas priemones veiklos pertvarkymui ir rezultatų pagerinimui (t. II, b. l. 108-116), matyti, kad jame nurodyta, jog L. G. įmonė vykdo veiklą ir uždirba pajamas. Tačiau šiais teiginiais pagrįstai abejotina dėl anksčiau aptartų bylos duomenų. Nors plane nurodoma, jog įmonė ketina reklamuoti įmonės teikiamas paslaugas, dalyvauti įvairiose parodose, pristatyti bendrovės vykdomą veiklą, kas jos manymu, padidins pardavimus, kad nurodyta, jog vedamos derybas dėl prekių tiekimo su būsimu pagrindiniu ir stambiu užsakovu–UAB SBA baldų kompanija, kuriai nuolatos tieks beržines lentas ir tai leis uždirbti apie 66 720 Eur. metinių pajamų, bei nurodoma, kad įmonė yra sukūrusi ilgalaikio bendradarbiavimo santykius su UAB Swedspan Girių bizonas, UAB Euro Sofa, UAB Baltic Sticks, kad šioms bendrovėms daugiau kaip 5 metus nuolatos teikia savo gaminamą produkciją, kas leidžia įmonei uždirbti apie 30 000 Eur metinių pajamų, tačiau akivaizdu, kad nei su pareiškimu, nei su planu, nei vykstant bylos nagrinėjimo procesui teismui nepateikė jokių konkrečių duomenų nei apie realiai vykstančias derybas (derybų protokolų), nei apie realiai sudarytas naujas sutartis (bent preliminarias), nei nurodytų skaičiavimų pagrindimo. Tuo tarpu sutartys su UAB Swedspan Girių bizonas, UAB Euro Sofa ir UAB Baltic Sticks yra sudarytos dar 2012 ir 2013 metais (t. II, b. l. 456-165). Vertinant šių sutarčių naudingumą manytina, kad bylos duomenys patvirtina, jog jų vykdymas nėra pakankamos pelningai įmonės veiklai plėtoti. Tuo tarpu UAB SBA baldų kompanijos pranešimas, kad pastaroji ketina pradėti bendradarbiauti su L. G. įmone (t. II, b. l. 155) nevertintinas realius šios įmonės įsipareigojimus apibrėžiančiu įrodymu.
 24. Vertinant L. G. įmonės restruktūrizavimo plano metmenis taip pat turėtina omenyje, kad restruktūrizavimo plane nėra nurodyta konkrečių duomenų apie numatomą nuostolingos veiklos atsisakymą, apie veiklos įvairinimą, naujų produktų gamybą, reikalingo turto įsigijimą ar panašių. Taip pat nėra duomenų apie tai, kad turtas bus parduotas, perkainuojamas ar nurašomas, nėra numatyti jokie struktūriniai pertvarkymai, nenurodyta kaip bus išieškomos debitorinės skolos. Priešingai, plane nurodyta, jog neketinama parduoti jokio įmonės turto, neplanuojama gauti papildomų kreditų ir paskolų, o struktūriniai įmonės pertvarkymai nenumatomi. Taip pat matyti, jog 2017 metais birželio 15 d. bendrovėje dirbo 4 darbuotojai. Tuo tarpu 2015-12-31 bendrovės darbuotojų skaičius sudarė 12, taigi akivaizdus ženklus darbuotojų skaičiaus įmonėje mažėjimas ir kaip minėta anksčiau tie patys keturi darbuotoji nuo 2017-06-01 yra išleisti nemokamų atostogų. Atsižvelgiant į aptartus restruktūrizavimo plano duomenis darytina išvada, kad L. G. įmonės numatytos priemonės verslui atstatyti ir su kreditoriais atsiskaityti yra formalios ir toks planas nėra realus.
 25. Taip pat turėtina omenyje, kad šiuo laikotarpiu įmonė yra iškeldinama iš buvusių patalpų, kuriomis naudojosi pagal panaudos sutartį į nuomojamas patalpas. Vadinasi tai reiškia, kad kaštai veiklai vykdyti dar padidės, nes reikės mokėti nuomos mokestį už naudojimąsi naujomis patalpomis. Tuo tarpu duomenų, kur bus nuomojamos patalpos ir už kokią sumą, įmonės atstovė rašytinių įrodymų į bylą taip pat nepateikė, konkrečios nuomai numatomų išlaidų sumos nenurodė.
 26. Priešingai, pagal byloje esančius įrodymus akivaizdu, kad įmonė yra nemoki, nes 2017-06-15 balanse nurodė turto turinti už 46 632,97 Eur, o įmonės pradelstų skolų sumą nurodė 21 066,62 Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, jog be šios balanse nurodytos pradelstų skolų sumos dar yra pradelsta ir 9 178 Eur skola L. B. bei pradelsta 1 089 Eur skola UAB Reikalavimas.lt, kurios į balansą neįtrauktos. Be to akcentuotina, kad skola VSDFV Klaipėdos skyriui per laikotarpį kai byla buvo nagrinėjama pirmą kartą padidėjo iki 3 567,31 Eur. Taigi akivaizdu, jog įmonės pradelstos skolos yra didesnės negu nurodyta 2017-06-15 balanse.
 27. Teismas, įvertinęs anksčiau nutartyje nurodytas aplinkybes, visų į bylą pateiktų argumentų ir įrodymų kontekste konstatuoja, jog sutiktina su ieškovės UAB „Klaipėdos skuba“ ir trečiųjų asmenų VSDFV Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus, UAB „Reikalavimas.Lt“, L. B. argumentais, kad įmonės finansinė padėtis atitinka nemokumo. Nustatyta, jog skolų kreditoriams L. G. įmonė nemoka, todėl yra pagrindas daryti išvadą, jog esant nustatytoms aplinkybėms ir įrodymams atsakovė yra nemoki, nes nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti atsakovės įsipareigojimai (skolos) realiai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, atsakovei iškeltina bankroto byla (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1-3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. ir 2 str. 7 d., 10 str.).
 1. Dėl kitų šalių argumentų, susijusių su atsakovės (ne) mokumu teismas atskirai nepasisako, nes jie yra teisiškai nereikšmingi nagrinėjamu atveju.

6Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

 1. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Administratorių atrankos sistema administratoriumi atrinko L. T. (2017-02-15 sistemos siūlomos administratoriaus kandidatūros atrankos protokolas, teisminio proceso Nr. 2-57-3-00810-2016-5), todėl jis skirtinas atsakovės bankroto administratoriumi. Bankroto administratorius nagrinėjamoje byloje yra atrinktas vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647. Šio administratoriaus skyrimas bankroto administratorei nepažeis tiek įmonės, tiek kitų kreditorių interesų, atitinka sąžiningumo ir protingumo principus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), atstatydintas nebuvo, todėl išnagrinėjus bylą iš naujo, vadovautinasi galiojančio sistemos administratoriaus kandidatūros atrankos protokolo duomenimis.

7Dėl baudos skyrimo atsakovei

 1. Byloje buvo pareikštas A. N. firmos „( - )“ prašymas dėl baudos atsakovei skyrimo už teismo įpareigojimų nevykdymą be pateisinamų priežasčių. Teismas įvertinęs tai, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei buvo nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, atsakovės atstovė dalyvavo teismo posėdžiuose, teikė paaiškinimus ir rašytinius finansinius duomenis, todėl konstatuotina, kad trečiojo asmens A. N. firmos „( - )“ prašymas dėl baudos atsakovei skyrimo už teismo įpareigojimų nevykdymą be pateisinamų priežasčių, atmestinas kaip nepagrįstas (LR CPK 178 str., 185 str.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

9

 1. Pareiškėjos L. G. įmonės vadovės L. G. pareiškimo atsakovei L. G. įmonei dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkinti.
 2. Atsakovei L. G. įmonei, įmonės kodas „( - ), buveinės adresas ( - ), iškelti bankroto bylą.
 3. Bankrutuojančios L. G. įmonės bankroto administratoriumi paskirti L. T., buveinės adresas ( - ), tel. ( - ), el. p. ( - ) (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. ( - )).
 4. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016-11-25 nutartimi atsakovės L. G. turtui, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), taikytus areštus ir apribojimus.
 5. Nustatyti, kad bankrutuojančios L. G. įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui L. T. per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
 6. Įpareigoti L. G. įmonės vadovę ir savininkę L. G., asmens kodas ( - ) adresas ( - ), per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės dokumentus, antspaudą, įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visą įmonės savininkės turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą
 7. Įpareigoti bankrutuojančios L. G. įmonės administratorių L. T. atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.
 8. Įpareigoti bankrutuojančios L. G. įmonės administratorių L. T., gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovei iškeltas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

10Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti paskirtajam administratoriui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

11Trečiojo asmens A. N. firmos „( - )“ prašymą dėl baudos atsakovei už teismo įpareigojimų be pateisinamų priežasčių neįvykdymą skyrimo, atmesti.

12Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai