Byla 2A-303/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei,

4teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo (apelianto) uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių statyba“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Aksa“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Kaišiadorių statyba“ ir K. S. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6Ieškovas akcinė bendrovė „Aksa“ (toliau – UAB „Aksa“) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo K. S. 100 000 Lt dydžio skolą, o iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių statyba“ (toliau – UAB „Kaišiadorių statyba“) – 18 980,33 Lt dydžio skolą, 4283,29 Lt dydžio delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškinyje nurodyta, kad 2007 m. birželio mėn. 4 d. ieškovas ir atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ sudarė sutartį Nr. 40, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pagaminti atsakovui UAB „Kaišiadorių statyba“ gelžbetonio ir betono gaminius, armotinklus ir armokarkasus, metalo gaminius, o UAB „Kaišiadorių statyba“ – sutartyje nustatyta tvarka priimti gaminius ir sumokėti už juos nustatytą pinigų sumą. Ieškovas pagamino trisluoksnes gelžbetonio sienų, pertvarines gelžbetonio sienų ir perdengimo plokštes už bendrą 124 711,53 Lt sumą bei pateikė sąskaitas. UAB „Kaišiadorių statyba“ sumokėjo 5 731,20 Lt ir liko skolinga 118 980,33 Lt. 2007 m. birželio 12 d. atsakovas K. S. pasirašė laidavimo sutartį, pagal kurią K. S. visu savo turtu ir pajamomis laidavo už UAB „Kaišiadorių statyba“ 100 000 Lt įsiskolinimą ieškovui AB „Aksa“, jeigu UAB „Kaišiadorių statyba“ 100 000 Lt įsiskolinimo nepadengs iki 2007 m. gruodžio 31 d. Be to, atsakovas K. S. sutiko, kad, jeigu UAB „Kaišiadorių statyba“ neįvykdys savo įsipareigojimų, ieškovas galės iš karto nukreipti išieškojimą į laiduotoją. Kadangi neterminuota laidavimo sutartis su atsakovu K. S. yra sudaryta 2007 m. birželio 12 d., laidavimo prievolė nėra pasibaigusi.

8Atsakovas K. S. atsiliepime į ieškinį prašė ieškovo ieškinio reikalavimą dalyje dėl 100 000 Lt priteisimo atmesti. Atsakovas K. S. nurodė, kad 2007 m. birželio 12 d. laidavimu sutiko laiduoti, jeigu UAB „Kaišiadorių statyba“ 100 000 Lt įsiskolinimo ieškovui nepadengs iki 2007 m. gruodžio 31 d. Tai reiškia, kad, jeigu UAB „Kaišiadorių statyba“ neįvykdys iki 2007 m. gruodžio 31 d. atsiradusių įsipareigojimų, ieškovas galės pasinaudoti laidavimu iš karto nukreipiant išieškojimą į laiduotoją. UAB „Kaišiadorių statyba“ iki 2007 m. gruodžio 31 d. už pateiktas medžiagas bei išrašytas sąskaitas yra pilnai atsiskaičiusi.

9Atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ atsiliepime į ieškinį prašė atmesti ieškovo reikalavimą dėl 18 980,33 Lt skolos ir 4283,29 Lt delspinigių priteisimo. Atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ nurodė, kad 2007 m. birželio 4 d. ieškovas ir UAB „Kaišiadorių statyba“ pasirašė sutartį Nr. 40, o 2007 m. birželio 5 d. pasirašė šios sutarties priedą Nr. 1, kuriame buvo numatytas I etapo „Dvibučio“ namo gamybos terminas – per 2007 m. liepos mėnesį. Ieškovas visas plokštes pavėluotai pagamino tik 2008 m. vasario 29 d. Per šį laikotarpį pasikeitė ekonominė situacija visoje Lietuvoje ir iki šiol bendrovė nepardavė iš ieškovo plokščių sumontuoto „Dvibučio“ namo. Atsakovas su ieškovu neatsiskaito dėl ieškovo kaltės. Ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovo sumokėti delspinigius. Ieškovas apmokėjo 2007 m. gruodžio 18 d. PVM sąskaitą-faktūrą REAL Nr. 17456 – 12213,27 Lt, 2008 m. sausio 10 d. PVM sąskaitą faktūrą REAL Nr. 17576 – 15621,45 Lt.

10Ieškovas dublike nurodė, kad sutarties priede Nr. 1 šalys susitarė, kad iki 2007 m. birželio mėn. 12 d. atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ sumokės ieškovui 68 628,80 Lt su PVM dydžio avansą. Atsakovas avanso nesumokėjo, todėl šalys 2007 m. liepos 20 d. pasirašė priedą Nr. 2, kuriame susitarė, kad I etapo „Dvibučio“ namo gamybos terminas yra per 2007 m. spalio mėnesį, II etapo – per 2007 m. lapkričio mėnesį, III etapo – per 2007 m. gruodžio mėnesį. Atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba" įsipareigojo sumokėti 68 628,80 Lt su PVM dydžio avansą: už I etapą – 17 157,20 Lt su PVM iki 2007 m. liepos 25 d., už II etapą – 34 314,40 Lt su PVM iki 2007 m. rugpjūčio 25 d., už III etapą – 17 157, 20 Lt su PVM iki 2007 m. rugsėjo 25 d. Atsakovas už I etapą sumokėjo laiku, o už II etapą – tik 2008 m. vasario 19 d. Ieškovas AB „Aksa“ pagamino plokštes priede Nr. 2 sulygtais terminais, tačiau atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ atsisakė priimti produkciją. Atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ nepagrįstai delsė priimti ieškovo pagamintas plokštes, todėl pagaminta produkcija atsakovui buvo pristatyta vėliau dėl paties atsakovo kaltės. Be to, ieškovas įgyja teisę reikalauti įvykdyti prievolę iš laiduotojo, jeigu avansas ar bent viena sąskaita nebuvo apmokėta iki 2007 m. gruodžio 31 d. Laidavimo sutartyje nurodyta 2007 m. gruodžio 31 d. data neturi įtakos laidavimo sutarties galiojimui.

11Atsakovai triplikuose pakartojo atsiliepimų į ieškinį motyvus.

12Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai.

13Teismas nustatė, kad 2007 m. birželio 4 d. ieškovas AB „Aksa“ ir atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ pasirašė sutartį Nr. 40, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pagaminti atsakovui UAB „Kaišiadorių statyba“ gelžbetonio ir betono gaminius, armotinklius, armokarkasus ir metalo gaminius, o atsakovas įsipareigojo už gaminius sumokėti avansu prieš išsivežant produkciją. 2007 m. birželio 12 d. atsakovas K. S. pasirašė laidavimo dokumentą, kuriuo laidavo už atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ 100 000 Lt dydžio įsiskolinimą. 2007 m. liepos 20 d. priede prie sudarytos sutarties šalys susitarė, kad pirmame etape per 2007 m. spalio mėnesį bus pagamintas vienas namas. Šiame susitarime taip pat yra numatyta, kad atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ už pirmą etapą turi sumokėti 17157,20 Lt dydžio avansą. Susitarime numatytas ir 100 000 Lt mokėjimo atidėjimo limitas – pateikus asmeninį laidavimą.

14Teismas atmetė atsakovų argumentą, kad ieškovas netinkamai įvykdė prievolę, nes pavėlavo pristatyti pirmojo namo blokus. UAB „Kaišiadorių statyba“ statybos darbų žurnale paskutinis 2007 metų įrašas apie atliktus darbus yra padarytas 2007 m. rugsėjo 7 d. Po šiuo įrašu yra nurodyta, kad darbai laikinai sustabdomi, nenurodant darbų sustabdymo priežasties. UAB „Kaišiadorių statyba“ statybos darbų žurnale nėra jokių duomenų apie tai, kad darbai sustabdyti dėl vėlavimo pristatyti medžiagas. Atsakovai taip nepateikė jokių įrodymų, kad reiškė ieškovui kokias nors pretenzijas dėl nesavalaikio prievolės vykdymo. Esant tokioms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ 2007 m. rugsėjo mėnesį savo iniciatyva sustabdė statybą, o ieškovas nepristatė sutarties 2 priede numatytu terminu produkcijos (pristatė 2008 m. vasario 29 d.), nes atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ nebuvo pasiruošęs jos priimti. Vadovaudamasis šiais motyvais, teismas tenkino ieškovo reikalavimą dėl skolos ir delspinigių priteisimo iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“.

15Teismas taip pat atmetė atsakovo K. S. argumentą, kad pastarasis neturi atsakyti už UAB „Kaišiadorių statyba“ įsiskolinimą, nes laidavimas galioja tik už tas skolas, kurios atsirado iki 2007 m. gruodžio 31 d. Teismo nuomone, laidavimas buvo neterminuotas, todėl atsakovui K. S. kyla pareiga laidavimo ribose atsakyti už UAB „Kaišiadorių statyba“ neįvykdytą prievolę.

16Atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ apeliaciniu skundu prašo iš dalies pakeisti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą, atmetant ieškovo AB „Aksa“ reikalavimą dėl 4283,29 Lt dydžio delspinigių priteisimo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas nepristatė sutarties 2 priede numatytu terminu produkcijos, nes atsakovas nebuvo pasiruošęs jos priimti. Apelianto nuomone, ieškovas galėjo pristatyti savo gaminius į statybvietę nepriklausomai nuo to, ar statybvietėje buvo įrengti namo pamatai, ar ne. Atsakovas sutartyje numatytu laiku buvo pasirengęs priimti ieškovo produkciją ir sandėliuoti statybvietėje. Be to, atsakovas bet kokiu atveju ieškovo atvežtą produkciją turėtų sandėliuoti objekte tol, kol bus atvežti visi vieno namo gaminiai, kadangi namą galima montuoti tik į statybvietę atvežus visus vieno namo gaminius. Iš kitos pusės, ieškovo produkcija buvo vežama nuo 2007 m. gruodžio 18 d. iki 2008 m. vasario 29 d. ir visą šį laikotarpį buvo sandėliuojama statybvietėje. Tai patvirtina, kad ieškovo produkcijos sandėliavimas statybvietėje nėra susijęs su joje atliktais pamatų įrengimo darbai.

182. Visi byloje esantys dokumentai ir faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovas 2007 metais darbus sustabdė dėl to, kad ieškovas laiku nepagamino ir į statybvietę neatvežė produkcijos. Atsakovo pateiktame statybos darbų žurnale paskutinis 2007 metų įrašas apie atliktus darbus yra padarytas 2007 m. rugsėjo 7 d. Po šiuo įrašu yra nurodyta, kad darbai laikinai nutraukti, nenurodant darbų sustabdymo priežasties. Pamatų (atraminių konstrukcijų) priėmimo naudoti ir tinkamumo tolesniems statybos darbams 2007 m. rugsėjo 3 d. akte Nr. 02 nurodyta, kad „leidžiama montuoti antžeminės dalies g/b konstrukcijas“. Ieškovo atstovas patvirtino, kad pagal statybos darbų žurnalą pamatai buvo parengti iki 2009 m. spalio mėn. Ieškovas pagal 2007 m. birželio 4 d. sutarties Nr. 40 priedą namo gaminius turėjo atvežti į statybvietę per 2007 m. spalio mėnesį, tačiau pirmieji gaminiai buvo atvežti tik 2007 m. gruodžio 18 d.

193. Ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad produkcija buvo pagaminta laiku. Atsakovo teismui pateikti ieškovo atsakovui išduoti produkcijos sertifikatai, išrašyti nuo 2007 m. gruodžio 18 d. iki 2008 m. vasario 29 d., patvirtina, kad ieškovas produkciją pagamino vėliau negu numatyta sutarties priede. Kadangi ieškovas pažeidė produkcijos pristatymo terminus, jis neturi teisės reikalauti iš atsakovo delspinigių.

20Ieškovas AB „Aksa“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

211. Ieškovas trisluoksnes gelžbetonio sienų, pertvarines gelžbetonio sienų ir perdengimo plokštes pagamino sutartyje nustatytais terminais, tačiau atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ informavo, kad yra nepasiruošęs priimti pagamintos produkcijos. Atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ ne kartą žodžiu bei raštu buvo įspėtas, kad atsiimtų pagamintą produkciją, tačiau atsakovas to nepdarė.

222. Atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ statybų žurnale nėra jokių duomenų apie tai, kad darbai sustabdyti dėl vėlavimo pristatyti medžiagas. Be to, atsakovai nepateikė jokių įrodymų, kad reiškė ieškovui pretenzijas dėl nesavalaikio prievolės vykdymo.

23Apeliacinis skundas atmestinas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir nagrinėja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

25Apeliaciniame skunde iš esmės keliamas klausimas dėl vienos sutarties šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo termino praleidimo įtakos kitos sutarties šalies pareigai laiku atsiskaityti už pavėluotai atliktus įsipareigojimus, dėl kurių teisėjų kolegija ir pasisako.

26Byloje nustatyta, kad ieškovas AB „Aksa“ su atsakovu UAB „Kaišiadorių statyba“ 2007 m. birželio 4 d. sudarė sutartį Nr. 40, kuria ieškovas įsipareigojo pagaminti atsakovui gelžbetonio ir betono gaminius, armotinklus, armokarkasus ir metalo gaminius, o atsakovas – sumokėti už pagamintą produkciją. Šią bendro pobūdžio sutartį, apibrėžiant konkrečius gaminius, jų kainą ir pagaminimo terminus bei kitas sąlygas, detalizavo 2007 m. birželio 5 d. priedas Nr. 1. Jame numatytos sąlygos buvo pakeistos 2007 m. liepos 20 d. sudarytu priedu Nr. 2. Šiuo priedu ieškovas įsipareigojo pagaminti keturis surenkamus namus „Dvibutis“ už bendrą 581 600 Lt kainą be PVM (vieno namo kaina – 145 400 Lt be PVM). Namų gamybą buvo suskirstytą į tris etapus: per pirmą etapą turėjo būti pagamintas vienas namas per 2007 m. spalio mėn., per antrą etapą – 2 namai per 2007 m. lapkričio mėn., o per trečia etapą – 1 namas per 2007 m. gruodžio mėn. Šiuo priedu taip buvo susitarta dėl 68 628,80 Lt avanso, kurio mokėjimas, atsižvelgiant į darbų etapus, taip pat buvo padalintas į tris dalis: už pirmo etapo darbus turėjo būti sumokėta 17 157,20 Lt dydžio avanso dalis iki 2007 m. liepos 25 d., už antro etapo darbus – 34 314,40 Lt iki 2007 m. rugpjūčio 25 d., o už trečio etapo darbus – 17 157,20 Lt iki 2007 m. rugsėjo 25 d. Pagal priedą Nr. 2 už konkrečius gaminius turėjo būti atsiskaitoma per 45 dienas nuo sąskaitų išrašymo dienos, o sutartimi ieškovas įsipareigojo tiekti gaminius su abiejų šalių pasirašytomis sąskaitomis.

27Šalių paaiškinimai ir kiti byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovas pagamino pirmam namui pastatyti būtinus gaminius ir juos atsakovui pristatė ar atsakovas juos pats atsivežė per laikotarpį nuo 2007 m. gruodžio 18 d. iki 2008 m. vasario 29 d. Atsakovas avansą už pirmo etapo darbus sumokėjo laiku, tačiau sąskaitų už konkrečius gaminius nustatytais terminais neapmokėjo. Dėl šių aplinkybių ginčo tarp šalių nekyla. Atsakovas apeliaciniu skundu ginčija tik ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, nes, jo nuomone, ieškovui praleidus terminą laiku pagaminti ir pristatyti sutartus gaminius, jis negali reikalauti netesybų už nesavalaikį atsiskaitymą. Savo ruožtu ieškovas teigia, kad produkciją pagamino laiku, tačiau negalėjo pristatyti dėl atsakovo kaltės – pastarasis informavo, kad nėra pasiruošęs jos priimti.

28Dėl ieškovo vėlavimo pristatyti gaminius

29Minėta, pirmo etapo gaminius ieškovas turėjo pagaminti per 2007 m. spalio mėn., tačiau jie atsakovui buvo pristatyti per laikotarpį nuo 2007 m. gruodžio 18 d. iki 2008 m. vasario 29 d., t. y. pavėluotai. Šiuo atveju pareiga įrodyti, kad produkcija buvo pagaminta laiku, tačiau pristatyta pavėluotai dėl atsakovo kaltės, tenka būtent ieškovui (CPK 178 straipsnis). Pastarasis šias aplinkybes įrodinėjo tuo, kad atsakovas namo statybos darbus buvo sustabdęs nuo 2007 m. rugsėjo mėn., raginamas ieškovo gaminių neatsiėmė bei nereiškė jokių pretenzijų dėl vėlavimo. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovo teiginys, kad buvo vėluojama dėl atsakovo kaltės, yra nepagrįstas įrodymais.

30Byloje esantis statybos darbų žurnalas patvirtina, kad atsakovas darbus nuo 2007 m. rugsėjo 7 d. iki 2008 m. kovo 5 d. laikinai sustabdė, tačiau sustabdymo priežasčių žurnale nenurodė. Kokiu būdu ši aplinkybė įtakojo negalėjimą laiku pristatyti gaminių į statybvietę, nei ieškovas, nei pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nenurodė. Kita vertus, įrašai statybos darbų žurnale bei paslėptų darbų patikrinimo ir pamatų (atraminių konstrukcijų) priėmimo naudoti ir tinkamumo tolesniems statybos darbams aktai patvirtina, kad iki statybos darbų sustabdymo atsakovas buvo įrengęs statomo namo pamatus bei galėjo montuoti antžeminės dalies gelžbetonines konstrukcijas (b. l. 126-143). Montuoti šias konstrukcijas atsakovas pradėjo 2008 m. kovo 5 d. – po to, kai atsakovas 2008 m. vasario 29 d. pristatė paskutinius pirmo namo gaminius. Minėta, kad atsakovui visi gaminiai buvo pristatyti per laikotarpį nuo 2007 m. gruodžio 18 d. iki 2008 m. vasario 29 d., todėl jų montavimo pradžia 2008 m. kovo 5 d. patvirtina, kad gaminiai statybvietėje galėjo būti sandėliuojami, nepriklausomai nuo to, vyksta darbai ar ne. Dėl šių priežasčių ieškovo teiginys, kad namo konstrukcijos negalėjo būti pristatytos dėl sustabdytų statybos darbų, laikytinas neįrodytu.

31Ieškovas taip pat teigia, kad ne kartą ragino atsakovą žodžiu ir raštu pasiimti pagamintą produkciją, ir kaip šias aplinkybes pagrindžiantį įrodymą pateikė 2009 m. vasario 6 d. pretenziją (b. l. 68). Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šioje byloje yra kilęs ginčas dėl pirmuoju etapu turimų pagaminti gaminių (b. l. 119, 122), tuo tarpu pretenzijoje kalbama apie antrojo etapo darbus, todėl ji yra nesusijusi su įrodinėjimo dalyku šioje byloje (CPK 180 straipsnis). Kita vertus, sutarties priede Nr. 2 numatyta, kad gaminių kainos nurodytos su pristatymu į objektą, iš ko galima daryti išvadą, jog pareiga pristatyti gaminius tenka ieškovui. Tai patvirtina ir tas faktas, kad pirmuosius gaminius atsakovui būtent ir pristatė ieškovas (b. l. 164). Dėl šių priežasčių nėra aišku, kodėl, ieškovo nuomone, atsakovas privalėjo pats pasiimti pagamintą produkciją.

32Tiek ieškovas, tiek pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad atsakovai nepateikė jokių įrodymų, kad būtų reiškę pretenzijas dėl pavėluoto gaminių pristatymo. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, vien tik ši aplinkybė nereiškia, kad dėl vėlavimo vykdyti savo įsipareigojimus kaltas ne ieškovas, o atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“.

33Ieškovas teigia ne tik, kad gaminius pristatė pavėluotai dėl atsakovo kaltės, bet ir tai, kad juos pagamino laiku, tačiau šiai aplinkybei pagrįsti taip pat nepateikia jokių įrodymų, o byloje esančios gaminių atitikties deklaracijos išrašytos tą pačią dieną kaip ir sąskaitos už juos (b. l. 144-159).

34Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovo teiginiai esą produkcija buvo pavėluotai pristatyta dėl atsakovo kaltės yra nepagrįsti bylos duomenimis, todėl atmestini kaip neįrodyti. Savo ruožtu šiems ieškovo argumentams analogiška pirmosios instancijos teismo išvada buvo padaryta netinkamai ir neišsamiai įvertinus byloje esančius įrodymus.

35Dėl atsakovo atsakomybės už vėlavimą atsiskaityti

36Nagrinėjama šalių sutartis su vėlesniais jos priedais yra dvišalė sutartis, t. y. šalis sieja priešpriešinės teisės ir pareigos: ieškovas privalo pagaminti ir perduoti šalių susitarimą atitinkančius gaminius bei turi teisę reikalauti, kad už tokius gaminius atsakovas sumokėtų sutartu laiku, o atsakovas – teisę reikalauti, kad ieškovo gaminiai būtų kokybiški ir jam perduoti nustatytu terminu, bei pareigą laiku atsiskaityti (CK 6.160 straipsnio 1 dalis).

37Konstatuota, kad ieškovas neįvykdė savo įsipareigojimo laiku pagaminti ir pristatyti gaminius. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, toks prievolės pažeidimas, atsižvelgiant į šalių sutarties nuostatas, nesuteikia teisės atsakovui neatsiskaityti su ieškovu ar daryti tai pavėluotai. Minėta, sutarties priede Nr. 2 buvo numatyta, kad sąskaitos bus apmokamos per 45 dienas po išrašymo dienos, o sutartimi ieškovas įsipareigojo gaminius pateikti kartu su sąskaitomis. Taigi gaminių pristatymo ir sąskaitų išrašymo diena sutapo, ką patvirtina ir byloje esantys įrodymai (b. l. 15-27, 164). Dėl šios priežasties atsakovas už konkrečius gaminius faktiškai turėjo atsiskaityti per 45 dienas po jų pristatymo, o ne nuo tada, kai gaminiai turėjo būti pristatyti. Todėl atsakovas šioje situacijoje neturėjo jokios teisės stabdyti atsiskaitymą su ieškovu (CK 6.58 straipsnis), o, jam laiku neatsiskaičius, ieškovas galėjo reikalauti pažeistų teisių gynimo, įskaitant reikalavimą sumokėti sutartyje nustatytus delspinigius (CK 6.71 straipsnis).

38Ieškovo vėlavimas laiku pristatyti gaminius yra pagrindas sutartinei civilinei atsakomybei kilti (CK 6.256 straipsnio 1-2 dalys). Atsakovas bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme nurodė, kad dėl ieškovo vėlavimo nespėjo laiku pastatyti planuoto namo, o dėl prasidėjusios ekonominės krizės negali jo parduoti iki šiol. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas jokio savarankiško reikalavimo dėl esą patirtų nuostolių pavėluotai pristačius gaminius ar reikalavimo taikyti netesybas už prievolės pažeidimą nereiškė.

39Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad dėl ieškovo vėlavimo pristatyti gaminius yra kaltas atsakovas, tačiau tai neturėjo įtakos priimant teisingą sprendimą dėl delspinigių priteisimo iš UAB „Kaišiadorių statyba“, todėl naikinti skundžiamo sprendimo nėra pagrindo (CPK 328 straipsnis).

40Apeliacinės instancijos teismas patyrė 2,90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atmetus apeliacinį skundą, šios išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ (CPK 92, 96 straipsniai).

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“, į. k. 158850698, į valstybės biudžetą 2,90 Lt (du litus ir 90 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei,... 4. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 5. Teisėjų kolegija... 6. Ieškovas akcinė bendrovė „Aksa“ (toliau – UAB „Aksa“) kreipėsi į... 7. Ieškinyje nurodyta, kad 2007 m. birželio mėn. 4 d. ieškovas ir atsakovas... 8. Atsakovas K. S. atsiliepime į ieškinį prašė ieškovo... 9. Atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ atsiliepime į ieškinį prašė... 10. Ieškovas dublike nurodė, kad sutarties priede Nr. 1 šalys susitarė, kad iki... 11. Atsakovai triplikuose pakartojo atsiliepimų į ieškinį motyvus.... 12. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu ieškinį tenkino... 13. Teismas nustatė, kad 2007 m. birželio 4 d. ieškovas AB „Aksa“ ir... 14. Teismas atmetė atsakovų argumentą, kad ieškovas netinkamai įvykdė... 15. Teismas taip pat atmetė atsakovo K. S. argumentą, kad... 16. Atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ apeliaciniu skundu prašo iš dalies... 17. 1. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas nepristatė sutarties 2... 18. 2. Visi byloje esantys dokumentai ir faktinės aplinkybės patvirtina, kad... 19. 3. Ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad produkcija buvo pagaminta... 20. Ieškovas AB „Aksa“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė jį atmesti... 21. 1. Ieškovas trisluoksnes gelžbetonio sienų, pertvarines gelžbetonio sienų... 22. 2. Atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ statybų žurnale nėra jokių... 23. Apeliacinis skundas atmestinas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Apeliaciniame skunde iš esmės keliamas klausimas dėl vienos sutarties... 26. Byloje nustatyta, kad ieškovas AB „Aksa“ su atsakovu UAB „Kaišiadorių... 27. Šalių paaiškinimai ir kiti byloje esantys įrodymai patvirtina, kad... 28. Dėl ieškovo vėlavimo pristatyti... 29. Minėta, pirmo etapo gaminius ieškovas turėjo pagaminti per 2007 m. spalio... 30. Byloje esantis statybos darbų žurnalas patvirtina, kad atsakovas darbus nuo... 31. Ieškovas taip pat teigia, kad ne kartą ragino atsakovą žodžiu ir raštu... 32. Tiek ieškovas, tiek pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime... 33. Ieškovas teigia ne tik, kad gaminius pristatė pavėluotai dėl atsakovo... 34. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 35. Dėl atsakovo atsakomybės už vėlavimą... 36. Nagrinėjama šalių sutartis su vėlesniais jos priedais yra dvišalė... 37. Konstatuota, kad ieškovas neįvykdė savo įsipareigojimo laiku pagaminti ir... 38. Ieškovo vėlavimas laiku pristatyti gaminius yra pagrindas sutartinei... 39. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 40. Apeliacinės instancijos teismas patyrė 2,90 Lt išlaidų, susijusių su... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1... 42. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą palikti... 43. Priteisti iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“, į. k. 158850698, į...