Byla e2-113-676/2016
Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Rimai Sankauskaitei, dalyvaujant vertėjai Vidai Rimkienei, ieškovui O. R. ir jo atstovui advokato padėjėjui A. P., atsakovės atstovei advokatei J. V. F., trečiajam asmeniui R. J., Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. V., civilinėje byloje pagal ieškovo O. R. ieškinį atsakovei A. R., tretiesiems asmenims AB SEB bankas, AB Bigbank AS, UAB „ITM Inkasso“, antstoliui A. S., antstolei V. D., R. J., institucija teikianti išvadą byloje – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės,

Nustatė

2ieškovas prašo nutraukti santuoką su atsakove, sudarytą ( - )Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos biure, dėl atsakovės kaltės; po santuokos nutraukimo palikti ieškovui pavardę R., o atsakovei – pagal jos pageidavimą; nenustatyti termino susitaikymui; nepilnamečių vaikų M. R., gim. ( - ), ir A. R., gim. ( - ), gyvenamąją vietą po santuokos nutraukimo nustatyti su ieškovu O. R.; priteisti iš atsakovės išlaikymą nepilnamečiams vaikams M. R., gim. ( - ), ir A. R., gim. ( - ), po 150,00 EUR periodinių išmokų kas mėnesį kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės, vaikų išlaikymui skirtų pinigų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti ieškovą; priteisti iš atsakovės vaikų M. R., gim. ( - ), ir A. R., gim. ( - ), išlaikymo įsiskolinimą po 4251,33 EUR kiekvienam vaikui; priteisti ieškovui asmeninės nuosavybės teise butą, esantį adresu( - ), unikalus Nr. ( - ), 44449,14 EUR vertės; nustatyti, kad visi sutartiniai įsipareigojimai pagal 2008-02-06 laidavimo sutartį, sudarytą tarp atsakovės A. R. ir AB Bigbank AS po santuokos nutraukimo atitenka atsakovei; nustatyti, kad visi sutartiniai įsipareigojimai pagal 2008-05-27 kreditavimo sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp ieškovo ir AB SEB bankas, po santuokos nutraukimo atitenka ieškovui; priteisti ieškovui iš atsakovės 579,24 EUR neturtinės žalos; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad santuoką su atsakove sudarė( - ), santuokoje jiems gimė sūnus Markas ir duktė Arija. Santuokoje su atsakove bendrą ūkį vedė iki 2012 m. Jam būnant darbuose Norvegijoje atsakovė buvo neištikima su jos kaimynu – apie tai jam pasakė pati atsakovė, tai patvirtino ir kiti šalia gyvenę kaimynai. Atsakovė dirba užsienyje. Atsakovės kaltė pasireiškia tuo, kad ji kalta dėl santuokos iširimo dėl neištikimybės, kad ji paliko šeimą ir nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. visiškai nesirūpina šeima, todėl prašo iš atsakovės priteisti ir 579,24 EUR neturtinę žalą. Nepilnamečiais vaikais ieškovas rūpinasi, juos išlaiko, jais rūpintis ieškovui padeda ir jo mama L. R., todėl nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą jis prašo nustatyti su juo, t.y. vaikų tėvu. Kadangi vaikų motina jau nuo 2012 m. rugpjūčio mėnesio visiškai nesirūpina savo vaikais, neteikia jiems išlaikymo, jų neprižiūri, jų neauklėja, prašo priteisti iš atsakovės išlaikymą nepilnamečiams vaikams po 150,00 EUR periodinių išmokų kas mėnesį kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės bei priteisti iš atsakovės vaikų išlaikymo įsiskolinimą po 4251,33 EUR kiekvienam vaikui. Atsakovė jau daugelį metų nesirodo Klaipėdoje, santuokos metu įgyto buto adresu( - ) , jai visiškai nereikia ir ji juo nesinaudoja ir juo nesirūpina, jame negyvena, todėl ieškovas šį butą prašo priteisti nuosavybes teise ieškovui, taip pat įvertinus ir kartu su juo gyvenančių nepilnamečių vaikų interesus. Teismo posėdžio metu ieškovas O. R. bei jo atstovas advokatas O. D. prašo ieškinį tenkinti pilnai.

3Atsakovės A. R. atstovė kuratorė advokatė J.V. F. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu sutinka iš dalies, šalių santuoką prašo nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės, nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su ieškovu, priteisti iš atsakovės išlaikymą nepilnamečiams vaikams po 150,00 EUR periodinių išmokų kas mėnesį kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės, paskirti ieškovą vaikų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise, kitoje dalyje ieškinį atmesti. Ieškovas neįrodė, jog atsakovė neteikė jiems išlaikymo, todėl vaikų išlaikymo įsiskolinimas negali būti priteisiamas. Įvertinus kreditoriaus atsiliepime nurodytas aplinkybes, taip pat nesant byloje atsakovės nuomonės dėl buto, atsakovei turėtų būti priteista ½ dalis santuokoje įgyto buto. Kreditoriniai įsipareigojimai kreditoriams Bigbank AS filialui ir AB SEB bankas negali būti modifikuojami. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė advokatė J.V. F. prašo ieškinį tenkinti iš dalies.

4Tretysis asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu jo atžvilgiu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad Bankas ieškovui ir atsakovei suteikė kreditą, skirtą būsto įsigijimui finansuoti, kredito lėšomis įsigytas šalims bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis butas adresu ( - ). Kredito lėšos buvo suteiktos šalių bendrojon jungtinėn sutuoktinių nuosavybėn ir buvo jų panaudotos šeimos poreikių tenkinimui jų pačių valia, sutartis jų pasirašyta, todėl šalys yra solidariai atsakingos už prievolę Bankui iki jos įvykdymo. Ieškovas reikalavimas pažeidžia Banko teises ir teisėtus interesus. Nutraukiant santuoką šalių kaip sutuoktinių neįvykdyta prievolė Bankui, kurios įvykdymo terminas nėra pasibaigęs, negali būti dalijamos, buvę sutuoktiniai privalo likti po santuokos nutraukimo bendraskoliais.

5Tretysis asmuo UAB „ITM Inkasso“ atsiliepimu į ieškinį prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, nurodo, kad priverstinį skolos išieškojimą iš atsakovės A. R. vykdo antstolė V. D..

6Tretysis asmuo R. J. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu pilnai sutinka, prašo jį tenkinti. Nurodo, kad su ieškovu bei jo nepilnamečiais vaikais ji gyvena kartu ir su ieškovu veda bendrą ūkį nuo 2014 m. rugpjūčio mėnesio, ieškovas ne kartą internetinėje erdvėje naudojant SKYPE bendravo su atsakove ir prašė jos teikti duomenis šioje nagrinėjamoje skyrybų byloje, pateikti duomenis apie savo gyvenamąją vietą. Per visą jos gyvenimo su ieškovu laikotarpį atsakovė nei karto neskyrė lėšų vaikų išlaikymui, jais nesirūpino, tik keletą kartų 2014 m. ir 2015 m. buvo susitikusi su sūnumi Mark ir kalbėjo telefonu. Ji pati dalyvauja ieškovo vaikų išlaikyme, auklėjime, padeda juos prižiūrėti. Teismo posėdžio metu tretysis asmuo R. J. prašo ieškinį tenkinti.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Šalių santuoka sudaryta ( - )Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (( - )įrašo reg. Nr. ( - )). Santuokoje šalims gimė M. R., gim. ( - ), a.k. ( - ) ir A. R., gim. ( - ), a.k. ( - ) Šalys nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. kartu nebegyvena, bendro ūkio nebeveda; atsakovė nuo 2013 m. birželio mėn. išvyko iš Lietuvos; ieškovas O. R. ir tretysis asmuo R. J. gyvena kartu kaip šeima nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. Pagal 2008-05-27 kreditavimo sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp ieškovo ir AB SEB bankas, pasirašytą taip pat ir ieškovo sutuoktinės A. R., šalims suteiktas kreditas buto, esančio adresu( - ), unikalus Nr. ( - ), pirkimui; AB SEB banko pažymos duomenimis 2015-01-15 dienai kredito likutis buvo 42320,72 EUR. Atsakovė ir Bigbank AS sudarė 2008-02-06 sudarė laidavimo sutartį, kurią nevykdant Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-03-09 įsakymu civilinėje byloje Nr. ( - )priteista iš atsakovės kaip solidariosios skolininkės kartu su I. P. skola; vykdymo dėl skolos išieškojimo iš atsakovės veiksmus atlieka antstolis A. S.. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-05-02 įsakymu civilinėje byloje Nr. ( - )priteista skola kreditoriui UAB „ITM Inkasso“ iš skolininkės A. R.; vykdymo dėl skolos išieškojimo iš atsakovės veiksmus atlieka antstolė V. D.. VĮ „Registrų centras“ NTR CDB ( - )išrašo duomenimis butas, esantis adresu( - ), 44449,14 EUR vertės, unikalus Nr. ( - ), registruotas nuo 2008-05-28 ieškovo O. R. ir atsakovės A. R. vardu bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. VĮ „Regitra“ duomenimis šalių vardu nėra registruota transporto priemonių. Nurodyti duomenys bei įrodymai dalyvaujančių byloje asmenų nėra ginčijami, nenuginčyti, šalys šiais duomenimis bei įrodymais vadovaujasi ir grindžia savo reikalavimą bei atsikirtimą, todėl teismas šias aplinkybes laiko nustatytomis (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 187 str.).

9Ieškovas prašo santuoką nutraukti dėl atsakovės kaltės. Teismui, nutraukiant santuoką, nurodoma, kas kaltas dėl santuokos iširimo. Pagal CK trečiosios knygos IV skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatas santuoka gali būti nutraukta dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės. Teismas, nagrinėdamas sutuoktinių ginčą ar iširo santuoka dėl vieno, ar dėl abiejų sutuoktinių kaltės, atsižvelgia į įstatyme įtvirtintas sutuoktinio pripažinimo kaltu sąlygas. Pagal CK 3.60 str. 2 d. sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, nustatytas CK 3.26–3.30; 3.35–3.36, 3.85, 3.92, 3.10 straipsniuose, ir dėl to tapo negalimas bendras sutuoktinių gyvenimas. Teismas, aiškindamas sutuoktinio pareigų sąvoką, pažymi, kad tai yra lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi šeima bei kitos įstatyme įtvirtintos pareigos. Teismui nustatant, kokios priežastys lėmė santuokos iširimą, taip pat atsižvelgiama į sutuoktinių tarpusavio santykius iki faktinio santuokos iširimo, kiekvieno iš sutuoktinių elgesį santuokai išsaugoti tarpusavio santykių pablogėjimo metu ir kitas reikšmingas objektyvias ir subjektyvias aplinkybes. Ištyrus ir įvertinus byloje esančius įrodymus laikytina, kad sutuoktinių santuoka faktiškai iširo, kadangi sutuoktiniai, pagal byloje teiktus duomenis bei įrodymus, nuo 2002 metų pradėjo nesutarti, pastaruosius metus sutuoktiniai nebeveda bendro ūkio, negyvena santuokinio gyvenimo. Atsižvelgiant į tai, teismas mano, kad nebėra tikimybės, jog sutuoktiniai vėl pradės gyventi kartu, ir nemano, kad tikslinga imtis papildomų priemonių sutuoktiniams sutaikyti (CK 3.53 str. 2 d., 3.54 str. 1 d.). Teismas, atsižvelgdamas į šalių bei jų atstovų paaiškinimus, liudytojų parodymus, pateiktus byloje duomenis bei įrodymus, daro išvadą, kad santuokos metu šalys tarpusavyje nesutarė, nebuvo lojalūs vienas kitam, neparėmė vienas kito moraliai, pagal savo galimybes neprisidėjo prie bendrų šeimos ir vienas kito poreikių tenkinimo, todėl laikytina, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės (CK 3.27 str., 3.61 str.2d.). Šalių paaiškinimais nustatyta, kad šeima faktiškai iširo dar iki atsakovei išvykstant iš šeimos, kad iki tol tarp šalių vyko nesutarimai, konfliktai dėl ieškovo nurodomos atsakovės neištikimybės, tačiau bylos nagrinėjimo metu pateiktų duomenų bei įrodymų pagrindu teismas negali daryti išvados, jog atsakovės neištikimybė yra įrodyta ir tai yra/galėtų būti šalių nesutarimo bei šeimos iširimo priežastis. Teismas įvertina ir tai, kad pagal byloje pateiktus duomenis bei įrodymus, atsakovas darbo reikalais pastoviai būdavo išvykęs iš Lietuvos ir nepilnamečius vaikus iš esmės prižiūrėjo bei auklėjo ieškovo mama; ieškovo paaiškinimas, kas dirbdamas tokį darbą ir pastoviai nebūdamas šeimoje jis stengėsi uždirbti lėšų šeimos išlaikymui yra suprantamas ir pagrįstas, tačiau labiau tikėtina, kad tokia situacija teismo vertinimu, kai vienas iš sutuoktinių būna pastoviai išvykęs sutuoktinių santykiams galėjo turėti/turėjo neigiamos įtakos. Šalių paaiškinimais, liudytojų parodymais taip pat nustatyta, kad atsakovė, nors ir nuo 2012 m. išvykusi iš šeimos, nenutraukė visiškai santykių su šeima, su vaikais, stengėsi retsykiais su vaikais pabendrauti, yra skyrusi lėšų vaiko išlaikymui, nors ir minimalių. Iš šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, pateiktų duomenų bei įrodymų, teismas daro išvadą, kad šalys nesutardami tarpusavyje, konfliktuodami nebeieškojo kompromisų ir nedėjo pakankamų pastangų išsaugoti šeimą ir tarpusavio santykius, todėl šalių santuoka nutrauktina dėl abiejų sutuoktinių kaltės ( CK 3.61 str.2d.). Šalims paliktinos santuokinės pavardės (CK 3.69 str. 1 d.). Šalys nereikalauja viena kitai priteisti išlaikymo, todėl jis nepriteistinas (CK 3.72 str. 1 d.). Santuoką nutraukus dėl abiejų sutuoktinių kaltės (CK 3.61 str. 2 d.), nesant byloje kitų duomenų bei įrodymų, ieškovo prašoma priteisti neturtinė žala nepriteistina (CK 3.61 str. 3 d., 3.70 str. 2 d.).

10Vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių reglamentavimas, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.), kai sprendžiami visi su vaikais susiję šeimos klausimai, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis. Sprendžiant bet kurį su vaiku susijusį teisinį konfliktą, siekiama išsiaiškinti, koks ginčo sprendimo variantas labiausiai atitinka vaiko interesus bei poreikius. Ginčai dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo sprendžiami vadovaujantis vaiko interesais ir atsižvelgiant į jo norą, išskyrus, kai vaiko noras prieštarauja jo interesams (CK 3.174 str. 2 d.). Ginčo santykių teisinis reglamentavimas yra grindžiamas prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d., CK 3.3 str. 1 d., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 p.). Tai reiškia, kad teismas, spręsdamas šio pobūdžio ginčą, nustato, su kuriuo iš tėvų vaiko gyvenamosios vietos nustatymas geriau atitiktų vaiko interesus (LAT 2009-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-49/2009). Nustatyta, kad šalių nepilnamečiai vaikai M. R., gim. ( - ), ir A. R., gim. ( - ), iš esmės gyvena su ieškovu, ieškovui ilgą laiką išvykus iš Lietuvos darbo reikalais vaikus prižiūrėti, auklėti, rūpintis jais padeda ieškovo mama, o nuo 2104 metų padeda ir tretysis asmuo R. J., todėl nepilnamečių vaikų M. R., gim. ( - ), ir A. R., gim. ( - ), interesai bus maksimaliai apsaugoti jų gyvenamąją vietą nustačius su ieškovu. Atsakovė bei jos atstovė bylos nagrinėjimo metu dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su ieškovu neprieštarauja, ginčo dėl šio fakto nėra, todėl atsižvelgus į šalių poziciją, atstovų paaiškinimus, pateiktus duomenis bei įrodymus nepilnamečių vaikų M. R., gim. ( - ), ir A. R., gim. ( - )gyvenamoji vieta nustatytina su jų tėvu – ieškovu O. R. (CK 3.169 str.)(CPK 178 str., 185 str., 187 str.).

11Tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (CK 3.170 str. 1 d., 2 d., 3 d.). Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Šalys bendravimo su vaikais tvarkos nustatyti neprašo, todėl ji nenustatinėjama.

12LR Konstitucijos 38 str. 6 d. nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Tėvų atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes nustatyta ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 str. 2 d. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 str. 2 d. įtvirtinta abiejų tėvų pareigą vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu. Ši teisės aktuose įtvirtinta abiejų tėvų (tiek gyvenančio kartu su vaiku, tiek atskirai nuo jo) pareiga materialiai išlaikyti vaikus yra vienoda. Abu tėvai privalo teikti išlaikymą proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 str. 3 d.). Tėvų prievolė išlaikyti vaikus yra turtinė asmeninė, todėl jos negalima perleisti kitiems asmenims, taip pat negalima atsisakyti jos vykdyti. Vienam iš tėvų nevykdant išlaikymo prievolės, toks elgesys gali būti kvalifikuojamas kaip pagrindas riboti tėvų valdžią (CK 3.180 str. 1 d.). Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas bloga turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu, išvykimu ar kitokiomis priežastimis. Tais atvejais, kai tėvai gyvena skyrium, vieno iš tėvų, kuris gyvena atskirai nuo vaiko, pareigų prižiūrėti vaiką ir įgyvendinti tėvų valdžią (inter alia, materialiai išlaikyti vaikus) turinys nesikeičia, kinta jų vykdymo sąlygos. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis (CK 3.192 str. 2 d.), jei ne – tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius (LAT 2008-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009). Vaikų teisių užtikrinimas yra prioritetinė tėvų pareiga. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės išlaikymą nepilnamečiams vaikams M. R., gim. ( - ), ir A. R., gim. ( - ), po 150,00 EUR periodinių išmokų kas mėnesį kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės, vaikų išlaikymui skirtų pinigų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti ieškovą. Atsakovė savo pozicijos bei prieštaravimų, įrodymų bei savo paskaičiavimų dėl šio reikalavimo neteikė, ieškovo pateiktų skaičiavimų neginčijo, atsakovės atstovė iš esmės sutiko su pateiktu reikalavimu, duomenų jog atsakovė skiria lėšų savo nepilnamečių vaikų išlaikymui bylos nagrinėjimo metu nepateikta, VTAS atstovės išvadomis teismo posėdyje prašomas priteisti vaikams išlaikymo dydis atitinka tokio amžiaus vaikų būtinus ir protingus poreikius ir yra pagrįstas bei teisingas, todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistinas išlaikymas nepilnamečiams vaikams M. R., gim. ( - ), ir A. R., gim. ( - ), po 150,00 EUR periodinių išmokų kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo 2015-02-01 iki jų pilnametystės, šias sumas indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, vaikų išlaikymui skirtų pinigų tvarkytoju uzufrukto teise paskiriant ieškovą.

13Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės vaikų M. R., gim. ( - ), ir A. R., gim. ( - ), išlaikymo įsiskolinimą po 4251,33 EUR kiekvienam vaikui už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. iki ieškinio pateikimo teismui (pateiktas 2015-02-09). Ieškovas nurodo ir paaiškino teismo posėdžio metu, jog nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. atsakovė neteikė jokio išlaikymo savo nepilnamečiams vaikams, nesirūpino jais, pateikė savo paskaičiavimą dėl skaičiuojamo atsakovės neteikto išlaikymo vaikams įsiskolinimo, nors ir pripažino, kad atsakovė 2014 m. sūnaus Marko išlaikymui yra perdavusi 115,85 EUR (400,00 Lt). Atsakovės atstovė advokatė J.V. F. su reikalavimu šioje dalyje nesutiko, nurodydama, jog byloje nėra duomenų, jog atsakovė neteikė vaikams išlaikymo nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. Bylos nagrinėjimo metu ieškovui pačiam paaiškinus apie tai, kad atsakovė 2014 m. tik vieną kartą skyrė 400,00 Lt savo sūnaus Marko išlaikymui, atsakovės atstovei neginčijant šios aplinkybės ir jas pripažįstant, daroma išvada, jog atsakovė 2014 metais skyrė savo sūnaus Marko išlaikymui 400,00 Lt, tačiau, teismui nustačius, jog šalys nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. kartu šeimoje nebegyveno, bendro ūkio nebevedė, nesant byloje kitų duomenų bei įrodymų, paneigiančių ieškovo nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog byloje įrodyta, kad atsakovė nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. daugiau neteikė savo vaikams išlaikymo (CPK 178 str.). Įvertinus byloje ieškovo pateiktus išlaikymo vaikams įsiskolinimo paskaičiavimus bei jų pagrindimą, taip pat ir tai, kad atsakovė neteikė savo paskaičiavimų ir ieškovo teiktų paskaičiavimų iš esmės neginčijo, daroma išvada, jog ieškovo reikalavimas šioje dalyje tenkintinas, tačiau iš ieškovo prašomos priteisti išlaikymo sūnui Markui įsiskolinimo sumos minusuojama atsakovės 2014 m. teikta 400,00 Lt išlaikymo suma, todėl priteistina iš atsakovės jos sūnaus M. R. 4135,48 EUR išlaikymo įsiskolinimo suma bei jos dukters A. R. 4251,33 EUR išlaikymo įsiskolinimo suma (CPK 178 str., 185 str.).

14Sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe priklausančio turto padalijimo, bylos esmė yra nustatyti visą sutuoktinių turtą (sudaryti turto balansą) ir jo vertę bei parinkti teisingą turto padalijimo būdą (CK 3.118 str., 3.119 str.). Pagal CK 3.87 str. po santuokos sudarymo įgytas turtas laikomas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, išskyrus tuos atvejus, kai jis atitinka CK 3.89 str. įvardytus kriterijus, lemiančius turto priskyrimą prie asmeninės nuosavybės. CK 3.88 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama, kai turtas įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių arba vieno iš jų vardu. Nagrinėjamu atveju pagal byloje esančius duomenis šalys santuokos metu įgijo butą, esantį adresu( - ), unikalus Nr. ( - ), 44449,14 EUR vertės (CK 3.87 str. 1 d., 3.88 str. 1 d. 1 p., 3.118 str. 1 d.). Nutraukiant santuoką būtina išspręsti santuokos metu įgyto buto padalinimo klausimą. Pagal CK 3.127 str. 3 d. turtas padalijamas natūra, atsižvelgiant į jo vertę ir abiejų sutuoktinių bendro turto dalis, jeigu galima taip padalyti. Jeigu natūra abiem sutuoktiniams turto padalyti negalima, turtas natūra priteisiamas vienam sutuoktiniui, kartu jį įpareigojant kompensuoti antram sutuoktiniui jo dalį pinigais. LAT teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje, aiškinant ir taikant CK 3.127 str. nuostatas dėl turto padalijimo būdų parinkimo, išaiškinta, kad turto padalijimo natūra principas yra prioritetinis, nes šis padalijimo būdas labiausiai atitinka ir apsaugo savininko teises. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pateikė atitinkamą bendrąja jungtine nuosavybės teise įgyto kilnojamojo turto padalijimo variantą - prašo santuokos metu įgytą butą priteisti jam asmeninės nuosavybės teise. Atsakovė prašo jai priteisi ½ dalį šio buto. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus duomenis bei įrodymus, šalių elgesį, nustatytas faktines aplinkybes, taip pat nustatomą šalių nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su ieškovu, ieškovo pateiktą šalių santuokoje įgyto kilnojamojo turto padalijimo variantą iš dalies laiko racionaliu ir pagrįstu, įvertinęs taip pat ir ieškovo nurodytas faktines aplinkybes kurios bylos nagrinėjimo metu atsakovės nebuvo ginčijamos ir nuginčytos - kad atsakovė nuo 2012 metų šiame bute nebegyvena ir tokio poreikio bei būtinybės nebeturi, buto neišlaiko bei neprisideda prie jo išlaikymo ir priežiūros. Esant tokioms aplinkybėms, vadovaujantis taip pat ir protingumo, teisingumo, racionalumo ir ekonomiškumo principais, ieškovui asmeninės nuosavybės teisė priteistinas butas, esantis adresu( - ), unikalus Nr. ( - ), o atsakovei priteistina kompensacija už ieškovui tenkančio buto dalį. Dalijamo buto vertė neginčijama, todėl laikoma nustatyta, kad buto, esančio adresu( - ), unikalus Nr. ( - ), vertė yra 44449,14 EUR (CPK 182 str. 5 p., 187 str., CK 3.119 str.). Įvertinus sutuoktinių turto dalis, darant išvadą, jog butą natūra abiems sutuoktiniams padalinti netikslinga atsižvelgiant taip pat išimtinai į nepilnamečių vaikų, gyvenančių kartu su ieškovu, interesus, konstatuotina, kad priteisiant dalinamą butą ieškovui, o atsakovei priteisiant 11112,29 EUR kompensaciją už ieškovui O. R. priteisiamą buto dalį, labiausiai bus užtikrinta šalių nuosavybės teisės bei su ieškovu gyvenančių šalių nepilnamečių vaikų teisės bei interesai (CK 3.127 str. 3 d.).

15Ieškovas prašo nustatyti, kad visi sutartiniai įsipareigojimai pagal 2008-05-27 kreditavimo sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp ieškovo ir AB SEB bankas, po santuokos nutraukimo atitenka ieškovui, nes jis iš esmės vienas moka kreditoriui įsiskolinimą bei mokės toliau. Bylos duomenimis pagal 2008-05-27 kreditavimo sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp ieškovo ir AB SEB bankas, pasirašytą taip pat ir ieškovo sutuoktinės A. R., šalims suteiktas kreditas buto, esančio adresu( - ), unikalus Nr. ( - ), pirkimui. Kreditorius AB SEB bankas su tokiu ieškovo reikalavimu nesutinka ir nurodo, jog nėra pagrindo jo tenkinimui. Atsakovė taip pat nesutinka, kad būtų keičiama 2008-05-27 kreditavimo sutartį Nr. ( - ). Įvertinus šalių bei kreditoriaus poziciją, taip pat byloje pateiktus duomenis bei įrodymus, teismas daro išvadą, jog ieškovo nurodytos aplinkybės jog jis vienas AB SEB bankas moka už suteiktą kreditą - nesudaro sąlygų ir pagrindo 2008-05-27 kreditavimo sutarties Nr. ( - ), sudarytos tarp ieškovo ir AB SEB bankas, pasirašytos taip pat ir ieškovo sutuoktinės – atsakovės A. R., keitimui, todėl prievolė tarp ieškovo O. R. ir kreditoriaus AB SEB bankas pagal 2008-05-27 kreditavimo sutartį Nr. ( - )pripažintina solidaria ieškovo O. R. ir atsakovės A. R. prievole (CPK 178 str., 185 str.).

16Ieškovas taip pat prašo nustatyti, kad visi sutartiniai įsipareigojimai pagal 2008-02-06 laidavimo sutartį, sudarytą tarp atsakovės A. R. ir AB Bigbank AS po santuokos nutraukimo atitenka atsakovei, kadangi apie šią sutartį nieko nežinojo. Bylos duomenimis atsakovė ir Bigbank AS sudarė 2008-02-06 sudarė laidavimo sutartį, kurią nevykdant Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-03-09 įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-3775-631/09 priteista iš atsakovės kaip solidariosios skolininkės kartu su I. P. skola; vykdymo dėl skolos išieškojimo iš atsakovės veiksmus atlieka antstolis A. S.; nurodytuose procesuose ieškovas nedalyvavo ir nedalyvauja. Kreditorius AB Bigbank AS bylos nagrinėjimo metu savo pozicijos bei papildomų duomenų bei įrodymų dėl šio ieškovo reikalavimo neteikė. Atsakovė nesutinka su tokiu reikalavimu, nes, kaip kad nurodo atsakovė savo atsiliepime į ieškinį, manytina, kad laidavimo sutartis buvo sudaryta su ieškovo žinia. Byloje nėra duomenų bei įrodymų, kad ieškovas būtų žinojęs ar sutikęs dėl atsakovės pasirašytomis sutartimis prisiimtų kreditinių įsipareigojimų, byloje taip pat nepateikta duomenų bei įrodymų, kad tos sumos buvo panaudotos ar buvo planuojamos panaudoti šeimos poreikiams tenkinti (CK 3.109 str. 1 d. 5 p.). Taip pat ieškovo pateiktais duomenimis bei įrodymais nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-05-02 įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-7515-637/2012 priteista skola kreditoriui UAB „ITM Inkasso“ iš skolininkės A. R.; kreditorius UAB „ITM Inkasso“ bei atsakovė savo pozicijos byloje dėl šios prievolės nenurodė; byloje nėra duomenų kad ieškovas būtų žinojęs ar sutikęs dėl šio atsakovės kreditinio įsipareigojimo, byloje taip pat nepateikta duomenų bei įrodymų, kad ši suma buvo panaudota šeimos poreikiams tenkinti (CK 3.109 str. 1 d. 5 p.). Įvertinus šalių bei kreditoriaus poziciją, taip pat byloje pateiktus duomenis bei įrodymus, nesant byloje kitų duomenų bei įrodymų, teismas daro išvadą kad prievolė tarp atsakovės A. R. ir AB Bigbank AS pagal 2008-02-06 laidavimo sutartį bei prievolė pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-05-02 įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-7515-637/2012 priteistą skolą kreditoriui UAB „ITM Inkasso“ iš skolininkės A. R. pripažintina asmeninėmis atsakovės A. R. prievolėmis (CPK 178 str., 185 str.).

17Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdytina skubiai. Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (CK 282 str. 1 d., 2 d. 1 p.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20O. R., a.k. ( - ) ir A. R., a.k. ( - ) santuoką, įregistruotą ( - )Klaipėdos miesto Civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo reg. Nr. ( - )), nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

21Po santuokos nutraukimo ieškovui ir atsakovei palikti pavardes „R.“.

22Padalinti santuokoje įgytą turtą ir ieškovui O. R. priteisti asmeninės nuosavybės teise butą, esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), 44449,14 EUR vertės. Iš ieškovo O. R. priteisti atsakovei A. R. 11112,29 EUR kompensaciją už ieškovui O. R. priteisiamą turto dalį.

23Prievolę tarp atsakovės A. R. ir AB Bigbank AS pagal 2008-02-06 laidavimo sutartį pripažinti asmenine atsakovės A. R. prievole.

24Prievolę tarp ieškovo O. R. ir AB SEB bankas pagal 2008-05-27 kreditavimo sutartį Nr. ( - )pripažinti solidaria ieškovo O. R. ir atsakovės A. R. prievole.

25Nepilnamečių vaikų M. R., gim. ( - ), a.k. ( - ) ir A. R., gim. ( - ), a.k. ( - ) gyvenamąją vietą po santuokos nutraukimo nustatyti su ieškovu O. R..

26Priteisti iš atsakovės A. R. išlaikymą jos nepilnamečiams vaikams M. R., gim. ( - ), ir A. R., gim. ( - ), po 150,00 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. nuo 2015-02-09, iki vaikų pilnametystės, priteistą sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Paskirti ieškovą O. R. vaikų išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoju uzufrukto teise.

27Priteisti iš atsakovės A. R. jos sūnui M. R., gim. 2003-06-27, 4135,48 EUR išlaikymo įsiskolinimą.

28Priteisti iš atsakovės A. R. jos dukters A. R., gim. 2008-06-27, 4251,33 EUR išlaikymo įsiskolinimą.

29Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.

30Sprendimo dalį dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdyti skubiai.

31Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši įregistruotų santuokos nutraukimo faktą.

32Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. ieškovas prašo nutraukti santuoką su atsakove, sudarytą ( - )Klaipėdos... 3. Atsakovės A. R. atstovė kuratorė advokatė J.V. F. atsiliepimu į ieškinį... 4. Tretysis asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu jo... 5. Tretysis asmuo UAB „ITM Inkasso“ atsiliepimu į ieškinį prašo bylą... 6. Tretysis asmuo R. J. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu pilnai sutinka,... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Šalių santuoka sudaryta ( - )Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos ir... 9. Ieškovas prašo santuoką nutraukti dėl atsakovės kaltės. Teismui,... 10. Vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių... 11. Tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą... 12. LR Konstitucijos 38 str. 6 d. nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo... 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės vaikų M. R., gim. ( - ), ir... 14. Sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe... 15. Ieškovas prašo nustatyti, kad visi sutartiniai įsipareigojimai pagal... 16. Ieškovas taip pat prašo nustatyti, kad visi sutartiniai įsipareigojimai... 17. Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdytina... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., teismas... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. O. R., a.k. ( - ) ir A. R., a.k. ( - ) santuoką, įregistruotą ( -... 21. Po santuokos nutraukimo ieškovui ir atsakovei palikti pavardes „R.“.... 22. Padalinti santuokoje įgytą turtą ir ieškovui O. R. priteisti asmeninės... 23. Prievolę tarp atsakovės A. R. ir AB Bigbank AS pagal 2008-02-06 laidavimo... 24. Prievolę tarp ieškovo O. R. ir AB SEB bankas pagal 2008-05-27 kreditavimo... 25. Nepilnamečių vaikų M. R., gim. ( - ), a.k. ( - ) ir A. R., gim. ( - ), a.k.... 26. Priteisti iš atsakovės A. R. išlaikymą jos nepilnamečiams vaikams M. R.,... 27. Priteisti iš atsakovės A. R. jos sūnui M. R., gim. 2003-06-27, 4135,48 EUR... 28. Priteisti iš atsakovės A. R. jos dukters A. R., gim. 2008-06-27, 4251,33 EUR... 29. Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.... 30. Sprendimo dalį dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdyti... 31. Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...