Byla 1-126-627/2012
Dėl ko UAB „Aiva ir sese“ padarė 44Lt turtinę žalą, laikinai sutrikdė baro darbą, priverčiant barmenę nuspausti pavojaus signalą, iškviečiant apsaugą ir policiją

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Evaldas Pašilis,

2sekretoriaujant Violetai Kavaliauskienei,

3dalyvaujant prokurorui Gintui Vaičiūnui,

4nukentėjusiesiems V. M., D. M.,

5kaltinamiesiems R. V., E. P., jų gynėjui adv. V.Giriūnui,

6kaltinamajam D. P., gynėjui adv.V.Bradulskienei,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje RAIMONDAS VANSEVIČIUS,a.k( - ) gim. ( - ), Ukmergės m., lietuvis, LR pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, dirb. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal LR BK 138str.2d.8p.,284str.1d.,

8DAINIUS PUNYS,a.k( - ) gim.( - ), lietuvis, LR pilietis, nevedęs, aukštesniojo išsilavinimo, dirb. ( - ), gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal LR BK 284str.1d.,

9EDGARAS PETROVAS,a.k( - ) gim.( - ), lietuvis, LR pilietis, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal LR BK 284str.1d.,

Nustatė

10Kaltinamasis R. V. nesunkiai sužalojo kitą žmogų, o būtent: 2011 09 25, 13.00val., prie alaus baro, esančio ( - ), čia vieną kartą kumščiu sudavė nukentėjusiajam V. M., padarydamas jam kraujosruvas dešinės akies vokuose ir po dešinės akies jungine, dešinės akies obuolio sumušimą, dešiniojo skruostikaulio lūžimą, t.y. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą.

11Kaltinamieji R. V., D. P. ir E. P. pažeidė viešąją tvarką, o būtent: 2011 09 25, 13.00val., R. V., D. P. ir E. P. įsiveržė į alaus barą ( - ), kur kitų asmenų akivaizdoje, stumdydami stalus, sudaužė tris alaus bokalus, bendros 15Lt vertės, dvi molines vazas, bendros 14Lt vertės, sulaužė kėdę, 15Lt vertės, R. V. kumščiu sudavus D. M. vieną kartą į veidą, o D. M. pargriuvus ant žemės, R. V. su baro kėde ne daugiau du kartus sudavė D. M., po ko visi - R. V., D. P. ir E. P. sudavė D. M. nenustatytą skaičių smūgių kojomis, sukeldami nukentėjusiajam D. M. fizinį skausmą. Tokiais veiksmais R. V., D. P. ir E. P. savo vandališkais veiksmais, viešoje vietoje, būnant pašaliniams asmenims, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdė viešąją tvarką, dėl ko UAB „Aiva ir sese“ padarė 44Lt turtinę žalą, laikinai sutrikdė baro darbą, priverčiant barmenę nuspausti pavojaus signalą, iškviečiant apsaugą ir policiją.

12Kaltinamasis R. V. iš dalies prisipažino dėl jam inkriminuotų nusikaltimų ir parodė, kad jis 2011 09 25 buvo nuėjęs į alaus barą, esantį ( - ). Matė kaip V. M. susiginčijo su jo pažįstamu D. P., o vėliau V. M. puolė D. P. ir trenkė jam į veidą. Jis – R. V. padėjo atsikelti D. P. nuo žemės. V. M. jis nesudavė. Kadangi abu V. ir D. M. pradėjo juos pulti. D. M. nubėgo į aludę, o jis – R. V. nubėgo iš paskos. Bare jis – R. V. sudavė vieną kartą D. M. į veidą ir kelis kartus su kėde. D. M. nespardė.

13Kaltinamasis D. P. neprisipažino dėl padaryto nusikaltimo ir parodė, kad 2011 09 25 kartu su R. V., buvo nuėjęs į alaus barą, esantį ( - ). Jis prie baro V. M. paprašė cigaretės, o pastarasis atsakė, kad „turi tarp kojų“, abu apsižodžiavo ir išėjo į lauką. V. M. jam – D. P. vieną kartą trenkė į veidą ir jis pargriuvo. Vėliau nieko neatsimena dėl girtumo ir smūgio. Neatmeta galimybės , jog neprisimena, kad baro viduje galėjo ką nors daužyti.

14Kaltinamasis E. P. nurodė, kad 2011 09 25 kartu su D. P., buvo nuėjęs į alaus barą, esantį ( - ). Matė kaip lauke, prie baro, R. V. kelia D. P.. Bare D. M. pradėjo mosuoti su kėde. R. V. iš D. M. atėmė kėdę. Jis – E. P. neatmeta galimybės , kad bare galėjo sudaužyti bokalą, tačiau dėl girtumo neprisimena.

15Nors kaltinamieji R. V., D. P. ir E. P. dalinai prisipažino, o R. V. dėl V. M. nesunkaus sužalojimo neprisipažino, jų kaltė padarius inkriminuotus nusikaltimus pilnutinai įrodyta kitais byloje surinktais ir teisme patikrintais įrodymais.

16Nukentėjusysis V. M. parodė, kad 2011 09 25, 13.00val., atėjo į barą HBH, esantį ( - ), kadangi ieškojo sūnaus D. M.. Netrukus prie jo priėjo nepažįstamas vaikinas(vėliaus sužinojo, kad D. P.) ir paprašė cigaretės. Jis neprisimena, kad būtų įžeidžiamai atsakęs, kad neturi. D. P. pasivijo ir stvėrė jam – V. M. už krūtinės. Pripažįsta, kad gindamasis jis buvo parvertęs D. P., tačiau jo nemušė. Tik vėliau jis – V. M. sudavė D. P., o šis nugriuvo. Netrukus R. V. trenkė jam – V. M. į veidą. Į lauką iš baro išbėgo sūnus D. M., tačiau jį greit visi trys vaikinai nusivijo atgal į barą. Netrukus atvažiavo apsaugos darbuotojai.

17Nukentėjusysis D. M. parodė, kad 2011 09 25, jis buvo bare, esančiame Vytauto g.48, Ukmergės m. į barą užėjo kruvinas tėvas V. M.. Tada jis – D. M. išėjo į lauką, tačiau visi trys kaltinamieji R. V., D. P. ir E. P. pradėjo jį vytis atgal į barą. Bare jis pajuto smūgį į veidą, nuo kurio pargriuvo. Vėliau visi trys kaltinamieji spardė kojomis bei daužė kėdėmis, tačiau kas kiek kartų nematė. Dėl sužalojimų niekur nesikreipė ir pareiškimo nerašė.

18Iš specialisto išvados Nr.G 27/12(14) matyti, kad V. M. padarytos kraujosruvas dešinės akies vokuose ir po dešinės akies jungine, dešinės akies obuolio sumušimas, dešiniojo skruostikaulio lūžimas, t.y. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas(IIt.,b.l.15-16).

19Liudytoja R. G. parodė, kad dirba barmene alaus bare, esančiame Vytauto g. 52-5, Ukmergės m. Matė kaip buvo susiginčiję V. M. ir D. P.. Kai D. P. vėl grįžo į barą buvo su mėlyne veide. Jai pasirodė, kad D. P. įžūliai prašė cigaretės.

20Liudytoja V. M. parodė, kad 2011 09 25 paskambino vyras V. M. ir pranešė, kad yra sumuštas. Ligoninėje vaikinas vardu Benas prašė nerašyti pareiškimo. Vakare atėjo P., F. ir B., atsiprašinėjo, siūlė 500Lt.

21Liudytojas B. M. nurodė buvo pas pažįstamą D. P. ligoninėje ir sužinojo, kad bare įvyko muštynės. Su savo pažįstamais D. P. ir R. V. buvo pas M. Jo pažystami kažką tarėsi apie pinigus, bet ką konkrečiai jis nežino.

22Liudytojas R. L. nurodė, kad jam dirbant policijos tyrėju, V. M. kreipėsi su pareiškimu apie sumušimą, tačiau pareiškimą parašė po to kai nesulaukė kaltininkų žalos atlyginimo.

23Liudytoja N. M. parodė, kad dirbdama alaus bare UAB „Aiva ir sese“, esančiame ( - ), dienos metu, per langą pamatė kruviną V. M., kuris prašė kviesti policiją. Bare buvo D. M., kuris išlėkė į lauką, o netrukus vėl įbėgo. Paskui Darių į barą įbėgo trys vaikinai, iš kurių ji atpažino R. V. ir E. P., kitas vaikinas buvo su kapišonu. Tuo metu ji paspaudusi pavojaus mygtuką. Agresyviai nusiteikę vaikinai vartė stalus, kėdes, sudužo bokalai, vaza. Trys vaikinai apsupo Darių baro kampe ratu, o pastarasis tik gynėsi, dengdamasis galvą rankomis. Ant D. buvo užverstas stalas, kėdės. D. sakė, kad jis bandė ginti tėvą. Žąlą vaikinai atlygino, ji pretenzijų neturinti. Liudytoja N. M. nurodė, kad tuo metu bare buvo du žmonės, o ji patyrusi didelį šoką, drebėjo rankos.

24Parodymų atpažinti pagal nuotrauką metu liudytoja N. M. atpažino R. V., pravarde „fredis“ ir E. P., įbėgusius į barą paskui D. M., tačiau neatpažino D. P., kadangi trečiasis vaikinas buvo su kapišonu(II t.,b.l.35-37,38-41,42-45,51-53).

25Parodymų patikrinimo vietoje metu R. V. parodė vietas prie baro bei baro viduje, kur įvyko konfliktai su V. M. ir D. M.(IIt.,b.l.95,96-98).

26Akistatų metu su V. M., D. M., V. M., N. M., kaltinamasis R. V. liko prie savo parodymų, dalinai pripažindamas kaltę bei nurodydamas, kad jis V. M. nesudavė(IIt.,b.l.82,85-86,89,92).

27Iš specialisto išvados Nr.G 253/11(14) matyti, kad D. P. padarytas nubrozdijimas kairiame skruoste ir kraujosruva kairės akies vokuose ir kairiame skruoste, t.y. nežymus sveikatos sutrikdymas(IIt.,b.l.112).

28D. P. 2011 09 25, 13.54val., nustatytas 2,93 promilių girtumas(II t.,b.l.113).

29Remiantis surinktais ir teisme patikrintais įrodymais, galima teigti, kad įvykiai bare ir lauke prie baro prasidėjo kaltinamajam D. P. paprašius cigaretės. Liudytoja R. G. nurodė, kad, jos supratimu , cigaretės D. P. iš V. M., kuris buvo atėjęs į barą ieškodamas savo sūnaus Dariaus, paprašė įžūlokai. Iš faktinių aplinkybių galima daryti išvadą, kad cigaretės prašymas iš V. M. buvo pretekstas prisikabinti prie nukentėjusiojo V. M.. Iš nukentėjusiojo V. M. parodymų, kaltinamųjų R. V., D. P. parodymų, specialisto išvados(II t.,b.l.112) matyti, kad V. M., gindamasis buvo pargriovęs D. P. ant žemės, o vėliau jam trenkė į veidą. Specialisto išvada(II t.,b.l.15-16) bei nukentėjusysis V. M. nuosekliai patvirtino, kad jam lauke į veidą sudavė kaltinamasis R. V., nors pastarasis tai neigia. R. V. tvirtina matęs kaip V. M. pargriovė D. P., kadangi pastarajam padėjo atsikelti. Liudytoja N. M. nurodė per langą mačiusi kruviną V. M., kuris kvietėsi pagalbos, prieš D. M. išlekiant į lauką. R. V. ir po įvykio, per tarpininką B. M., bandė tartis su V. M. dėl pareiškimo nerašymo ir žalos atlyginimo. Todėl byloje nustatyta bei įrodyta, kad būtent R. V. vieną smūgį ranka sudavė nukentėjusiajam V. M. į veidą, padarydamas pastarajam nesunkų sveikatos sutrikdymą bei iš karto po smūgio sudavimo į barą nusivijo tėvą bandžiusį ginti D. M.. Įvertinus tai, kad kaltinamasis R. V. nukentėjusiajam V. M. sudavė jau prasidėjus konfliktui tarp D. P. ir V. M., galimai gindamas D. P., jo nusikalstami veiksmai iš LR BK 138str.2d.8p. perkvalifikuotini į LR BK 138str.1d., kadangi neįrodyta, kad R. V. veikė iš chuliganiškų paskatų.

30Byloje taip pat nustatyta bei įrodyta, kad kaltinamieji R. V., D. P. ir E. P. pažeidė viešąją tvarką, t.y. įsiveržė į alaus barą UAB „Aiva ir sese“, esantį Vytauto g.48-1, Ukmergės m., kur kitų asmenų akivaizdoje, stumdydami stalus, sudaužė tris alaus bokalus, dvi molines vazas, sulaužė kėdę, R. V. kumščiu sudavus D. M. vieną kartą į veidą, o D. M. pargriuvus ant žemės, R. V. su baro kėde ne daugiau du kartus sudavė D. M., po ko visi - R. V., D. P. ir E. P. sudavė D. M. nenustatytą skaičių smūgių kojomis, sukeldami nukentėjusiajam D. M. fizinį skausmą. Tokiais veiksmais R. V., D. P. ir E. P. savo vandališkais veiksmais, viešoje vietoje, būnant pašaliniams asmenims, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdė viešąją tvarką, dėl ko UAB „Aiva ir sese“ padarė 44Lt turtinę žalą, laikinai sutrikdė baro darbą, priverčiant barmenę nuspausti pavojaus signalą, iškviečiant apsaugą ir policiją. Tiek kaltinamasis D. P., tiek E. P. nurodė, kad dėl girtumo, o D. P. ir nuo V. M. smūgio neprisimena, kad bare daužė kėdes, stalus, bokalus, vazas bei sumušė nukentėjusįjį D. M., tačiau neatmeta galimybės, kad taip galėjo įvykti. Teismas tiki nuosekliais nukentėjusiųjų V. M., D. M., liudytojos N. M. parodymais. Nors liudytoja N. M. teigia nemačiusi trečiojo vaikino veido, kuris įbėgo į barą paskui D,M., tačiau pagal aprangos apibūdinimą – su tamsiu džemperiu ir kapišonu, išvaizda atitinka kaltinamąjį D. P., kuris pats teigė buvęs taip apsirengęs. Ivykių eiga prie baro leidžia daryti išvadą, kad būtent D. P. buvo trečias vaikinas, kuris įbėgo į alaus barą paskui D. M.. Prieš įbėgant į barą, D. P. ką tik buvo pakeltas nuo žemės R. V.. Nors to nepatvirtino kiti kaltinamieji, tačiau negalima netikėti nuosekliais nukentėjusiojo V. M. parodymais. Kad įvykyje būtų dalyvavę ir kiti asmenys, byloje nenustatyta. Atsižvelgiant į aptartus motyvus, kaltinamųjų R. V., D. P. ir E. P. veiksmai teisingai kvalifikuoti ir pilnai atitinka nusikaltimo, numatyto LR BK 284str.1d. požymius.

31Skirdamas bausmes teismas atsižvelgia į nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, kaltininkų asmenybes, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (LR BK 54 str. 2 d.).

32Visi kaltinamieji anksčiau neteisti, padarė nesunkius nusikaltimus. Kaltinamųjų R. V., D. P. ir E. P. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta, išskyrus kaltinamąjį D. P., kurio atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytinas girtumas. Įvertinus aplinkybių visumą, R. V. už jo padarytus du nesunkius nusikaltimus skirtinos bausmės – laisvės apribojimai, D. P. ir E. P. – baudos.

33Valstybinė ligonių kasa byloje pareiškė 3688,10Lt civilinį ieškinį. Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys tenkintinas visiškai, priteisiant 3688,10Lt iš R. V., kadangi nustatyta, kad žalą kaltinamasis padarė savo nusikalstamais veiksmais(LR CK 6.263,6.280,6.283str.1d.).

34Nukentėjusysis V. M. byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 505,51Lt turtinės žalos ir 15000Lt neturtinės žalos atlyginimo. Kadangi V. M. pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius jo patirtą turtinę žalą(vaistai, kuro išlaidos bei negautos pajamos), viso – 505,51Lt(IIt.,b.l.159-163), ji priteistina iš kaltinamojo R. V., kadangi nustatyta, kad žalą kaltinamasis padarė savo nusikalstamais veiksmais(LR CK 6.263str.).

35Priteisdamas neturtinę žalą, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (LR CK 6.250str.2d.). Nukentėjusiajam V. M. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, jis nuo 2011 09 iki 2011 10 07 buvo gydomas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje, 2011 10 03 atlikta skruostikaulio oseosintezės operacija titano plokštele(IIt.,b.l.159). V. M. ilgą laiką jautė fizinius skausmus. Kaltinamasis R. V. yra dirbantis. Priteisdamas neturtinę žalą teismas žalą mažina, atsižvelgia ir į paties nukentėjusiojo V. M. didelį neatsargumą, padėjusį atsirasti žalai,t.y. tai, kad po cigaretės iš jo paprašymo, vietoj iškviesdamas apsaugą ar prašydamas barmenės pagalbos, jis bandė santykius aiškintis su kaltinamuoju D. P.(LR CK 6.282str.1d.). Atsižvelgiant į minėtų aplinkybių visumą, teismas prašomos priteisti neturtinės žalos dydį mažina iki 5000Lt.

36Teismas iš kaltinamojo R. V. priteisia 400Lt nukentėjusiojo V. M. turėtų advokato paslaugų išlaidų(LR BPK 106str.2d.).

37Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 2 d., 115 str. 1 d., 297 str., 304 str., 305 str., 307 str., 308 str. teismas,

Nutarė

38R. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 138str.1d., nusikalstamą veiką perkvalifikavus iš LR BK 138str.2d.8p.,284str.1d. ir paskirti jam bausmes: pagal LR BK 138str.1d. – vienerius metus laisvės apribojimą, įpareigojant jį nuo 23.00val vakaro iki 6.00val. ryto būti namuose jei tai nesusiję su darbu, mokslu ar sveikatos priežiūra; iki 2013m.gegužės m.1d. atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą - 505,51Lt; bausmės atlikimo metu tęsti darbą; pagal LR BK 284str.1d. R. V. paskirti septynis mėnesius laisvės apribojimą, įpareigojant jį nuo 23.00val vakaro iki 6.00val. ryto būti namuose jei tai nesusiję su darbu, mokslu ar sveikatos priežiūra; iki 2013m.gegužės m.1d. atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą - 505,51Lt; bausmės atlikimo metu tęsti darbą.

39LR BK 63str.1d.,4d. pagrindu, dalinio sudėjimo būdu, R. V. subendrinti paskirtas bausmes, prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę, ir subendrintą bausmę jam paskirti vienerius metus ir tris mėnesius laisvės apribojimą, įpareigojant jį nuo 23.00val vakaro iki 6.00val. ryto būti namuose jei tai nesusiję su darbu, mokslu ar sveikatos priežiūra; iki 2013m.gegužės m.1d. atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą - 505,51Lt; bausmės atlikimo metu tęsti darbą.

40D. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 284str.1d. ir paskirti jam bausmę – 12MGL(1560Lt) dydžio baudą, nustatant trijų mėnesių savanoriško baudos sumokėjimo terminą.

41E. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 284str.1d. ir paskirti jam bausmę – 12MGL(1560Lt) dydžio baudą, nustatant trijų mėnesių savanoriško baudos sumokėjimo terminą.

42E. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

43Valstybinė ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš R. V. 3688,10Lt(tris tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis Lt ,10ct) Valstybinei ligonių kasai.

44V. M. civilinį ieškinį tenkinti dalinai ir priteisti iš R. V. 505,51Lt(penkis šimtus penkis Lt,51ct) turtinės žalos ir 5000Lt(penkis tūkstančius litų) neturtinės žalos V. M..

45Priteisti iš R. V. 400Lt(keturis šimtus litų) advokato paslaugų išlaidų V. M..

46Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Evaldas Pašilis,... 2. sekretoriaujant Violetai Kavaliauskienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Gintui Vaičiūnui,... 4. nukentėjusiesiems V. M., D. M.,... 5. kaltinamiesiems R. V., E. P., jų gynėjui adv. V.Giriūnui,... 6. kaltinamajam D. P., gynėjui adv.V.Bradulskienei,... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje RAIMONDAS... 8. DAINIUS PUNYS,a.k( - ) gim.( - ), lietuvis, LR pilietis, nevedęs,... 9. EDGARAS PETROVAS,a.k( - ) gim.( - ), lietuvis, LR pilietis, nevedęs,... 10. Kaltinamasis R. V. nesunkiai sužalojo kitą žmogų, o būtent: 2011 09 25,... 11. Kaltinamieji R. V., D. P. ir E. P. pažeidė viešąją tvarką, o būtent:... 12. Kaltinamasis R. V. iš dalies prisipažino dėl jam inkriminuotų nusikaltimų... 13. Kaltinamasis D. P. neprisipažino dėl padaryto nusikaltimo ir parodė, kad... 14. Kaltinamasis E. P. nurodė, kad 2011 09 25 kartu su D. P., buvo nuėjęs į... 15. Nors kaltinamieji R. V., D. P. ir E. P. dalinai prisipažino, o R. V. dėl V.... 16. Nukentėjusysis V. M. parodė, kad 2011 09 25, 13.00val., atėjo į barą HBH,... 17. Nukentėjusysis D. M. parodė, kad 2011 09 25, jis buvo bare, esančiame... 18. Iš specialisto išvados Nr.G 27/12(14) matyti, kad V. M. padarytos... 19. Liudytoja R. G. parodė, kad dirba barmene alaus bare, esančiame Vytauto g.... 20. Liudytoja V. M. parodė, kad 2011 09 25 paskambino vyras V. M. ir pranešė,... 21. Liudytojas B. M. nurodė buvo pas pažįstamą D. P. ligoninėje ir sužinojo,... 22. Liudytojas R. L. nurodė, kad jam dirbant policijos tyrėju, V. M. kreipėsi su... 23. Liudytoja N. M. parodė, kad dirbdama alaus bare UAB „Aiva ir sese“,... 24. Parodymų atpažinti pagal nuotrauką metu liudytoja N. M. atpažino R. V.,... 25. Parodymų patikrinimo vietoje metu R. V. parodė vietas prie baro bei baro... 26. Akistatų metu su V. M., D. M., V. M., N. M., kaltinamasis R. V. liko prie savo... 27. Iš specialisto išvados Nr.G 253/11(14) matyti, kad D. P. padarytas... 28. D. P. 2011 09 25, 13.54val., nustatytas 2,93 promilių girtumas(II t.,b.l.113).... 29. Remiantis surinktais ir teisme patikrintais įrodymais, galima teigti, kad... 30. Byloje taip pat nustatyta bei įrodyta, kad kaltinamieji R. V., D. P. ir E. P.... 31. Skirdamas bausmes teismas atsižvelgia į nusikalstamų veikų pavojingumo... 32. Visi kaltinamieji anksčiau neteisti, padarė nesunkius nusikaltimus.... 33. Valstybinė ligonių kasa byloje pareiškė 3688,10Lt civilinį ieškinį.... 34. Nukentėjusysis V. M. byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 505,51Lt... 35. Priteisdamas neturtinę žalą, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, žalą... 36. Teismas iš kaltinamojo R. V. priteisia 400Lt nukentėjusiojo V. M. turėtų... 37. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 2 d.,... 38. R. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 138str.1d.,... 39. LR BK 63str.1d.,4d. pagrindu, dalinio sudėjimo būdu, R. V. subendrinti... 40. D. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 284str.1d. ir... 41. E. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 284str.1d. ir... 42. E. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 43. Valstybinė ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti... 44. V. M. civilinį ieškinį tenkinti dalinai ir priteisti iš R. V.... 45. Priteisti iš R. V. 400Lt(keturis šimtus litų) advokato paslaugų išlaidų... 46. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...