Byla 2-227/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eudanas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 10 d. nutarties, kuria ieškovo prašymas dėl kadastrinių matavimų (duomenų) nustatymo (tikslinimo) teismo ekspertizės skyrimo atmestas civilinėje byloje Nr. 2-922-479/2012 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eudanas“ ieškinį atsakovei R. B. dėl skolos priteisimo bei atsakovės R. B. priešieškinį ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Eudanas“ dėl buto kainos sumažinimo ir pripažinimo prievolės įvykdyta, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Ūkio bankas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Eudanas“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovei R. B., kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 102 996,80 Lt skolos. Ieškovė nurodė, kad 2007 m. rugpjūčio 7 d. šalys sudarė buto ( - )statybos sutartį. Atsakovė už statomą butą sumokėjo 219 000 Lt. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 16 d. nutartimi ieškovui iškelta bankroto byla. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimu atsakovei pripažinta nuosavybės teisė į butą ( - ), tačiau atsakovė likusios buto kainos nesumokėjo.

5Atsakovė R. B. pareiškė priešieškinį dėl buto kainos sumažinimo iki 219 000 Lt bei nurodė, kad ieškovas neužbaigė buto statybos darbų, dalį statybos darbų atliko nekokybiškai.

6Ieškovas pateikė teismui prašymą skirti byloje kadastrinių matavimų (duomenų) nustatymo (tikslinimo) teismo ekspertizę ir ekspertui užduoti klausimą dėl ginčo buto baigtumo procento nustatymo, ekspertizę pavedant atlikti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui.

7Atsakovė pateikė teismui prašymą skirti byloje statinio bei ekonominę ekspertizę ir užduoti klausimus dėl neatliktų bei nekokybiškai atliktų darbų vertės.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 10 d. nutartimi paskyrė statybos darbų bei ekonominę ekspertizę. Ekspertizę pavedė atlikti ekspertui A. S., dirbančiam UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“, ( - ), užduodant šiuos klausimus: 1. Kokie buto ( - ) statybos darbai pagal 2007 m. rugpjūčio 7 d. buto statybos sutartį yra neužbaigti ir kokia neatliktų darbų vertė 2012 m. liepos 1 d.? 2. Kokie buto ( - ) statybos darbai pagal 2007 m. rugpjūčio 7 d. buto statybos sutartį yra atlikti nekokybiškai ir kokia nekokybiškai atliktų darbų pašalinimo vertė 2012 m. liepos 1 d.? Įpareigojo atsakovę R. B. iki 2012 m. liepos 30 d. sumokėti į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą 2 100 Lt ekspertizės išlaidoms atlyginti. Sustabdė bylos nagrinėjimą iki bus atlikta ekspertizė (t. 5, b.l. 92-93). Teismas atsižvelgė į tai, kad klausimai dėl buto statybos darbų atlikimo, nekokybiškai atliktų darbų reikalauja specialių žinių, todėl skyrė statybos darbų bei ekonominę ekspertizę. Teismas netenkino ieškovo prašymo dėl kadastrinių matavimų atlikimo ir buto baigtumo procento nustatymo, nes dėl šios aplinkybės nustatymo nėra šalių ginčo. Įvertindamas atsakovės užduotus klausimus, teismas nutarė neįpareigoti eksperto vertinti visų techniniame statybos projekte numatytų statybos darbų, nes ginčas byloje kilo tik dėl atsakovei priklausančio buto statybos darbų atlikimo. Taip pat nurodė, kad ekspertas šioje byloje turės teisę atsižvelgti į techninį statybos projektą, tačiau tik ta dalimi, kiek tai yra susiję su atsakovei priklausančio buto statyba.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Eudanas“ (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 10 d. nutarties dalį, kuria teismas neišsprendė apelianto prašymo dėl kadastrinių matavimų (duomenų) nustatymo (tikslinimo) teismo ekspertizės paskyrimo, ar jį sprendė prašymo netenkindamas ir šioje dalyje apelianto prašymą patenkinti (t. 5, b.l. 96-99). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Prašoma atlikti kadastrinių matavimų (duomenų) nustatymo (tikslinimo) teismo ekspertizė nesutrukdys ir nevilkins bylos nagrinėjimo (šios ekspertizės trukmė iki 2 savaičių), nes nagrinėjamoje byloje atsakovė teismo prašė skirti kompleksinę statinio bei ekonominę ekspertizę, kurios numatoma trukmė iki 2 mėnesių, t.y. apeliantas pagrįstai tikėjosi, kad teismas suteiks galimybę abiems šalims rinkti įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius ieškinio ir/ar priešieškinio bei atsiliepimų į juos argumentus.
  2. Nagrinėjamos bylos aplinkybės patvirtina, kad tarp šalių yra ginčas dėl atsakovei perduoto buto baigtumo procento, kuriuo atsakovė remiasi reikalaudama sumažinti jai nuosavybėn perduoto buto pirkimo – pardavimo kainą. Todėl, apelianto teigimu, teismas, konstatuodamas, kad dėl šios aplinkybės tarp šalių nėra ginčo ir tuo pagrindu atsisakydamas skirti apelianto prašomą ekspertizę, priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį, kuri šioje dalyje pakeistina.
  3. Teismas, motyvuojamojoje dalyje pasisakęs dėl apelianto prašymo skirti ekspertizę netenkinimo, šio klausimo nebesprendė rezoliucinėje dalyje (CPK 291 str.). Teismui nepasisakius dėl apelianto pareikšto ir teismo spręsto prašymo dėl kadastrinių matavimų (duomenų) nustatymo (tikslinimo) teismo ekspertizės paskyrimo, teismui nepasisakius dėl teismo nutarties dalies, kuria išspręstas apelianto pareikštas prašymas apskundimo tvarkos ir terminų, skundžiama nutartis dalyje, kurioje teismas neišsprendė apelianto prašymo ar jį sprendė prašymo netenkindamas yra nepagrįsta, neteisėta ir pakeistina.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB „Ūkio bankas“ prašo atskirąjį skundą patenkinti (t. 5, b.l. 101). Nurodo, kad visapusiškam šios civilinės bylos išnagrinėjimui bei vadovaujantis šalių lygiateisiškumo principu būtų tikslinga skirti apelianto prašomą ekspertizę, kurios klausimai tiesiogiai susiję su priešieškinio dalyku ir motyvais, kuriuos apeliantas, priešingai nei nurodė teismas, ginčija. Teismas, nepabaigęs nagrinėti bylos iš esmės, atsisakydamas skirti apelianto prašomą ekspertizę, iš anksto pasisakė, kad ekspertizės išvados bylai neturės jokios reikšmės. Trečiojo asmens nuomone, tokiu būdu yra ribojamos apelianto teisės pateikti įrodymus.

13IV.

14Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

16Iš pareikšto atskirojo skundo matyti, kad apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atmestas prašymas dėl ekspertizės skyrimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Apeliacinis procesas nutrauktinas.

18Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis CPK numatytais atvejais bei tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Jeigu teismo priimtu tarpiniu procesiniu sprendimu nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai ir tokio procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka galimybės nenumato konkreti CPK norma, apeliacinis procesas negali prasidėti, o pradėtas procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str.).

19Nagrinėjamu atveju apeliantas atskiruoju skundu apskundė teismo nutarties dalį, kuria atsisakyta tenkinti jo prašymą dėl kadastrinių matavimų (duomenų) nustatymo (tikslinimo) teismo ekspertizės paskyrimo. Pažymėtina, kad teismas nutartimi dėl ekspertizės (ne)skyrimo išsprendžia vieno iš įrodymų, t.y. eksperto išvados (ne)pateikimo į bylą klausimą. Taigi, tokia teismo nutartimi nėra užkertama galimybė bylos tolesnei eigai, o tik apsisprendžiama, ar yra reikalinga kompetentingo asmens, turinčio specialių žinių, išvada byloje. Teismo nutarties skirti arba atsisakyti skirti ekspertizę, šalių prašymų dėl ekspertui teiktinų klausimų apimties ir pobūdžio (ne)išsprendimo apskundimo galimybė nenumatyta CPK normose, todėl skundžiama nutartis apelianto nurodomais jos nepagrįstumo motyvais negali būti apeliacijos objektas. Kaip minėta, paaiškėjus šiai aplinkybei bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu, apeliacinis procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d.). Tokia pozicija suformuluota ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-225/2007; 2012 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-816/2012; 2012 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-811/2012). Pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas ir pats savo nutartyje buvo nurodęs, kad skundžiama yra tik nutarties dalis, kuria byla sustabdyta.

20Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas apelianto atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 10 d. nutarties dalies turėjo atsisakyti priimti, nes ši nutartis pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 334 str. 1 d.). Paaiškėjus šiam trūkumui (nutartis negali būti apeliacijos objektas) bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu, apeliacinis procesas, pradėtas pagal ieškovo BUAB „Eudanas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 10 d. nutarties, nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

21Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį išdėstyti argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

23Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eudanas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 10 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Eudanas“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 5. Atsakovė R. B. pareiškė priešieškinį dėl buto kainos sumažinimo iki 219... 6. Ieškovas pateikė teismui prašymą skirti byloje kadastrinių matavimų... 7. Atsakovė pateikė teismui prašymą skirti byloje statinio bei ekonominę... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 10 d. nutartimi paskyrė statybos... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Eudanas“ (toliau – apeliantas) prašo... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB „Ūkio bankas“... 13. IV.... 14. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Iš pareikšto atskirojo skundo matyti, kad apeliacijos objektą sudaro... 17. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 18. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti... 19. Nagrinėjamu atveju apeliantas atskiruoju skundu apskundė teismo nutarties... 20. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja,... 21. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį išdėstyti argumentai neturi... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios...