Byla 2-811/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Auto 1 Logistics“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutarties, kuria teismas tenkino iš dalies prašymą dėl įrodymų užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-3205-881/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ieškinį atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Auto1“, R. V., uždarajai akcinei bendrovei „Auto 1 Logistics“, uždarajai akcinei bendrovei „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, akcinei draudimo bendrovei „BTA“, veikiančiai per filialą Lietuvoje, dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo – K. S..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas ginčas, kilęs dėl žalos, sukeltos bendrais atsakovų veiksmais, atlyginimo.

5Pagal atskirąjį skundą nagrinėjamas nutarties, kuria teismas iš dalies tenkino ieškovo prašymą dėl įrodymų užtikrinimo, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas AB „SEB lizingas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams BUAB „Auto1“, R. V., UAB „Auto 1 Logistics“, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, ADB „BTA“, veikiančiai per filialą Lietuvoje, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų BUAB ,,Auto 1“ ir R. V. 386 718,94 Lt žalos atlyginimo, solidariai iš atsakovų BUAB ,,Auto 1“, T. V., ir ADB ,,BTA“ 3 670 414,52 Lt žalos atlyginimo, solidariai iš atsakovų BUAB ,,Auto 1“, R. V., UAB ,,Auto 1 Logistics“, UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir ADB ,,BTA“ 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o taip pat patvirtinti patikslintą kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ finansinį reikalavimą BUAB ,,Auto 1“ bankroto byloje 4 057 133,46 Lt sumai. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas su UAB „Auto 1“, vadovaujama direktoriaus R. V., 2006 m. – 2008 m. sudarė 15 finansinio lizingo sutarčių. Šių sutarčių pagrindu ieškovas perdavė UAB „Auto 1“ naudoti administracines patalpas, 66 automobilius ir 10 priekabų (toliau – lizinguojamas turtas). UAB „Auto 1“ nevykdant lizingo sutartyse numatytų įsipareigojimų, ieškovas nutraukė minėtas sutartis ir pareikalavo grąžinti lizinguojamą turtą. Ieškovas Vilniaus apygardos teismui 2009 m. rugsėjo 7 d. pateikė ieškinį prieš UAB „Auto 1“ dėl įsiskolinimo, susidariusio nevykdant lizingo sutarčių, panaikinimo (civilinė byla Nr. 2-5604-232/2009). Tuo tarpu UAB „Auto 1“ 2009 m. liepos 1 d. Vilniaus m. 1 apylinkės teismui pateikė ieškinį AB „SEB lizingas“ dėl lizingo sutarčių nutraukimo bei įpareigojimo vykdyti lizingo sutartis (civilinė byla Nr. 17068/129/2009). Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009 m. liepos 10 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudė AB „SEB lizingas“ nutraukti lizingo sutartis, areštavo lizinguojamą turtą ir paskyrė turto saugotoju UAB „Auto 1“, leidžiant šiai įmonei turtą naudoti ūkinei – komercinei veiklai vykdyti. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 13 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2S-1327-345/2009) panaikino draudimą nutraukti lizingo sutartis. 2009 m. rugpjūčio – lapkričio mėnesiais 5 subnuomos sutarčių pagrindu UAB „Auto 1“ išnuomojo UAB „Auto 1 Logistics“ didelę dalį lizinguojamo turto. Pažymėjo, kad UAB „Auto 1“ lizinguojamą turtą galėjo išnuomoti tik turėdamas ieškovo leidimą, tačiau jo neturėjo ir iš esmės pažeidė lizingo sutarčių sąlygas. Be to, lizinguojamas turtas buvo subnuomotas už itin mažą kainą – 37 800 Lt + PVM, kai UAB „Auto 1“ už šį turtą ieškovui kas mėnesį turėjo mokėti 205 000 Lt + PVM įmokas. UAB „Auto1 Logistics“ iš esmės perėmė visą veiklą iš UAB „Auto 1“. UAB „Auto 1“ pradėjo nemokėti ieškovui jokių įmokų, o šiai įmonei bankrutavus tapo aišku, kad ieškovas nesumokėto įsiskolinimo pagal lizingo sutartis neatgaus. UAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ yra susijusios įmonės, šių įmonių vadovai prieš iškeliant UAB „Auto 1“ bankroto bylą iš UAB „Auto 1“ kasos išėmė 1 500 000 Lt ir 100 000 eurų sumas ir jas pasidalino, kas pažeidė ieškovo ir kitų kreditorių interesus. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 8 d. nutartimi UAB „Auto 1“ buvo iškelta bankroto byla. R. V., veikdamas kaip vienasmenis valdymo organas, perdavė bankroto administratoriui tik dalį lizinguojamo turto, tačiau bankroto administratorius nesiėmė jokių veiksmų, kad perimtų visą lizinguojamą turtą. Nurodė, kad ieškovas kreipėsi į UAB „Auto 1 Logistics“ su prašymu grąžinti visą neteisėtai subnuomotą turtą, tačiau ši įmonė atsisakė jį grąžinti. Ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį, pagal kurią lizinguoto turto saugotoju buvo paskirtas UAB „Auto1“. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 29 d. nutartimi paskyrė ieškovą lizinguoto turto saugotoju. Ieškovo darbuotojams nuvykus į lizinguojamo turto saugojimo vietą paaiškėjo, kad šis turtas sugadintas. Administracinės patalpos ieškovui buvo perduotos sugadintos. Pabrėžė, kad neteisėtais atsakovų veiksmais, kuriais buvo siekiama sutrukdyti ieškovui atgauti jam nuosavybės teise priklausantį lizinguojamą turtą, ieškovui buvo padaryta didelė žala.

7Kartu su ieškiniu ieškovas AB „SEB lizingas“ pateikė prašymą užtikrinti įrodymus, būtinus ieškinio pagrįstumo įrodymui (pavesti antstoliui sudaryti dokumentų sąrašą ir užfiksuoti jų turinį), t. y. įrodymus, liudijančius apie tikruosius atsakovų ryšius, sandorių sudarymo bei vykdymo aplinkybes bei kitas aplinkybes, rodančias atsakovų veiksmų neteisėtumą. Ieškovas nurodė, kad reikia užfiksuoti šių dokumentų turinį: BUAB ,,Auto 1“ sutarčių ir užsakymų; UAB ,,Auto 1 Logistics“ sutarčių ir užsakymų; BUAB ,,Auto 1“ PVM sąskaitų – faktūrų registro; UAB ,,Auto 1 Logistics“ PVM sąskaitų – faktūrų registro; BUAB ,,Auto 1“ gautų ir išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų; UAB ,,Auto 1 Logistics“ gautų ir išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų; UAB ,,Auto 1 Logistics“ kasos knygos; išrašų iš UAB „Auto 1 logistics“ banko sąskaitų. Nurodė, kad įrodymų užtikrinimas yra būtinas, nes atsakovai disponuoja įrodymais, todėl gali imtis priemonių sutrukdyti gauti ieškovo prašomus pateikti dokumentus, juos pakeisti ar net sunaikinti. Ieškovo nuomone, yra būtina nustatyti subnuomos sutarčių sudarymo bei vykdymo aplinkybes, įvertinti, ar UAB ,,Auto 1 Logistics“ perėmė BUAB ,,Auto 1“ klientų bazę, nustatyti BUAB ,,Auto 1“ ir UAB ,,Auto 1 Logistics“ sąsajas ir galimus BUAB ,,Auto 1“ kreditorių interesų pažeidimus, neteisėtai ir be jokio atlygio perimant iš BUAB „Auto 1“ verslą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. nutartimi ieškovo AB ,,SEB lizingas“ prašymą dėl įrodymų užtikrinimo tenkino iš dalies ir leido ieškovo pasirinktam antstoliui sudaryti šių dokumentų sąrašą ir užfiksuoti jų turinį: UAB ,,Auto 1“ sutarčių ir užsakymų; UAB ,,Auto 1 Logistics“ sutarčių ir užsakymų; UAB ,,Auto 1“ PVM sąskaitų – faktūrų registro; UAB ,,Auto 1 Logistics“ PVM sąskaitų – faktūrų registro; UAB ,,Auto 1“ gautų ir išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų; UAB ,,Auto 1 Logistics“ gautų ir išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų, UAB ,,Auto 1 Logistics“ kasos knygos.

10Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovo prašomi užtikrinti duomenys nėra vieši ir yra tiesiogiai susiję su atsakovų vykdoma (vykdyta) ūkine – komercine veikla, kad ieškovo galimybės gauti įrodymus yra ribotos, konstatavo, kad siekiant nustatyti visas bylai reikšmingas aplinkybes, yra būtina užtikrinti ieškovo prašomus įrodymus. Teismas sprendė, kad įrodymų užtikrinimo būtina imtis, nes egzistuoja grėsmė, jog įrodymai gali būti sunaikinti, o asmenys, turintys teisę į žalos atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka, dėl įrodymų praradimo gali šios teisės netekti. Tačiau teismas atmetė ieškovo prašymą dėl išrašų iš atsakovo UAB ,,Auto 1 Logistics“ kredito įstaigose esančių sąskaitų darymo kaip perteklinį ir tiesiogiai nesusijusį su ieškovo įrodinėjamomis aplinkybėmis.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Auto 1 Logistics“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl įrodymų užtikrinimo atmesti. Be to, prašo nustatyti, kad nutartis dėl įrodymų užtikrinimo panaikinimo yra vykdytina skubiai. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131) Ieškovo pateikto ieškinio dalykas yra aiškiai apibrėžtas – įpareigoti atsakovus atlyginti žalą. Žala, pasak ieškovo, atsirado tik dėl to, kad subnuomotu turtu ieškovas negalėjo naudotis, jis buvo grąžintas blogos būklės. Skundžiama nutartimi užtikrinti įrodymai yra niekaip nesusiję su ieškovo ieškinio reikalavimu, ieškovas siekia gauti jam dėl kažkokių priežasčių reikalingus, tačiau su byla nesusijusius, dokumentus. Ieškovas pats pripažįsta, kad prašomi užtikrinti įrodymai nėra susiję su ginčo dalyku, nes savo prašyme nurodo, kad įrodymai galėtų padėti nustatyti, ar BUAB ,,Auto 1“ kreditorių interesai nebuvo pažeisti, neteisėtai ir be jokio atlygio perimant iš UAB „Auto 1“ verslą. Ieškiniu nėra ginami kreditorių interesai, o ginamas privatus ieškovo interesas. Be to, ieškinio dalykas nėra perimtas verslas ir iš to kilusi žala. Iš ieškinio priedų matyti, kad ieškovas žino reikiamas faktines aplinkybes ir pateikia ieškinio faktinį pagrindą pagrindžiančius rašytinius įrodymus.

142) Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas turi neribotą galimybę disponuoti visais svarbiausiais įrodymais ir gali imtis priemonių sutrukdyti ieškovui gauti prašomus pateikti dokumentus, juos pakeisti ar sunaikinti. Atsakovas prašomų užtikrinti įrodymų sunaikinti ar pakeisti neketina. Faktas, kad atsakovas neketina sunaikinti ar keisti įrodymų, gali būti patvirtintas tik atsakovo paaiškinimais. Be to, aplinkybė, kad atsakovas nuomojosi turtą iš UAB „Auto 1“, nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovas galėtų imtis ieškovo nurodomų nesąžiningų veiksmų.

153) Ieškovo prašomi užtikrinti įrodymai yra griežtos atskaitomybės dokumentai. Atsakovas nuolat teikia duomenis ir informaciją mokesčių administratoriui, todėl nėra pagrindo manyti, kad vos tik pareiškus ieškinį teisme, atsakovas imsis nesąžiningų veiksmų naikinti ir klastoti buhalterinės apskaitos dokumentus, juolab, kad už tai gresia baudžiamoji atsakomybė. Pažymėtina, kad esant reikalui, ieškovas prašytus užtikrinti įrodymus galėtų gauti ir iš mokesčių administratoriaus.

164) Apskaitos informacija, kuri nenurodyta finansinėse ataskaitose ir metiniame pranešime arba veiklos ataskaitoje, yra neskelbiama ir yra bendrovės komercinė paslaptis. Atsakovo vykdoma veikla – transporto priemonių pervežimas Europoje ir kitos ekspedicinės paslaugos. Atsakovas yra vienas iš tokios veiklos lyderių Lietuvoje, kurio metinės pajamos viršija 30 mln. Lt. Vykdomos veiklos sėkmė ir konkurencingumas didžiąja dalimi priklauso nuo informacijos apsaugos. Atsakovas yra patvirtinęs komercinių paslapčių sąrašą, o skundžiama nutartimi užtikrintų įrodymų turinys atskleidžia atsakovo komercinę paslaptį.

175) Atsakovas negali būti tikras, kad ieškovas ar jį atstovaujanti advokatų kontora neatskleis tretiesiems asmenims atsakovo konfidencialios informacijos siekiant naudos sau ar savo klientams. Konfidencialios informacijos atskleidimas dažniausiai susijęs su netiesioginiais nuostoliais, todėl įrodyti, kad atsakovas patyrė tam tikro dydžio nuostolius, bus itin sudėtinga. Dėl skundžiamos nutarties atsakovas gali patirti labai didelius nuostolis, net ir bankrutuoti.

186) Skundžiama nutartis yra nemotyvuota. Teismas nutarties motyvuojamoje dalyje tiesiog perrašė ieškovo nuomonę dėl šio instituto taikymo būtinumo. Teismas nepateikė išvadų, kodėl ieškovo nuomonę ir deklaratyvius teiginius pripažino patvirtinusiais grėsmę dėl įrodymų sunaikinimo.

197) Ieškovas, prašydamas taikyti įrodymų užtikrinimą, neprašė, kad įrodymų užtikrinimo klausimas būtų sprendžiamas nepranešus atsakovui, todėl teismas turėjo sudaryti sąlygas atsakovui pateikti atsiliepimą. Taigi buvo nepagrįstai apribota atsakovo teisė būti išklausytam.

208) Įrodymų užtikrinimas kelia grėsmę atsakovo vykdomai veiklai, todėl nutartis dėl įrodymų užtikrinimo panaikinimo yra vykdytina skubiai.

21Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB „SEB lizingas“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

221) Įrodymai, kurių užtikrinimas leistas, yra susiję su ieškinio dalyku ir reikalingi tinkamam ieškinio išsprendimui. Ieškovas paprašė teismo įrodymų užtikrinimo būtent dėl ieškinio ir jame nurodytoms faktinėms aplinkybės patvirtinti. Neteisėto verslo perleidimo faktas yra viena iš įrodytinų faktinių aplinkybių (kaip ir niekinių subnuomos sutarčių sudarymas) siekiant, kad neliktų jokių abejonių dėl apelianto atsakomybės už ieškovui sukeltą žalą.

232) Ieškovas motyvuotai įrodė, kad egzistuoja abejonė, ar įrodymus bus galima gauti jų neužtikrinus. Ieškovas ieškinyje pateikė įrodymus ir faktus apie verslo perkėlimą ir atsakovų UAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ kryptingą bei suderintą laike ir tarpusavyje veikimą, o būtent: įmonių pavadinimai praktiškai identiški, abi įmonės buvo įregistruotos Utenoje, abi įmonės užsiima tokia pačia veikla, ilgą laiką sutapo įmonių faktinių buveinių vietos, įmonių internetiniai puslapiai yra sujungti, finansinės atkaitomybės raštai, pateikti VĮ „Registrų centras“ iš esmės pažodžiui yra tapatūs, UAB „Auto 1 Logistics“ registruota tą patį mėnesį, kai UAB „Auto 1“ nustojo vykdyti įsipareigojimus ieškovui ir kt. Apeliantas tik teigia, kad teiginiai apie verslo perleidimą ir atsakovų kryptingą veikimą yra nepagrįsti, tačiau nepateikia nei vieno tai patvirtinančio įrodymo.

243) Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad faktas, jog apeliantas mokesčių administratoriui yra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentus, panaikina grėsmę, kad tam tikri dokumentai gali būti sunaikinti, bei kad ieškovas galėtų kreiptis į mokesčių administratorių dėl įrodymų gavimo. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta, kad mokesčių administratorius privalo užtikrinti informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumą. Todėl net ir kreipusis į mokesčių administratorių, ieškovas negalėtų gauti įrodymų, kurių užtikrinimo prašo. Pažymėtina, kad ne visi dokumentai, kurių užtikrinimo prašo ieškovas, yra pateikiami mokesčių administratoriui.

254) Apeliantui teigiant, kad visa reikalinga informacija ieškovui yra prieinama per mokesčių administratorių, netenka prasmės atskirojo skundo argumentai dėl komercinės paslapties atskleidimo.

265) Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad ieškovas ir jį atstovaujanti advokatų kontora yra nesąžiningi ir gali atskleisti per įrodymų užtikrinimo institutą gautą informaciją neįvardintiems konkurentams. Pažymėtina, kad nei ieškovas, nei jį atstovaujanti advokatų kontora neužsiima tokia veikla, kurią vykdo apeliantas.

276) Komercinės paslapties slaptumas nėra taikomas bylos dalyviams. Apeliantas gali prašyti, kad tam tikra byloje esanti informacija būtų pripažinta nevieša, kad ji nebūtų atskleista kitiems asmenims.

287) Apeliantas nepagrindžia savo teiginių, kodėl skundžiama nutartis jam sukelia nuostolių.

298) Skundžiama nutartis yra motyvuota, joje yra nurodytos aplinkybės, kuriomis remiantis kyla abejonė dėl įrodymų išsaugojimo.

309) Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad tik išimtiniais atvejais klausimas dėl įrodymų užtikrinimo gali būti sprendžiamas nepranešus atsakovui. Paskutinėje Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) redakcijoje nėra numatytas pranešimas atsakovui apie tokio klausimo sprendimą.

31Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Auto 1“ prašo atskirąjį skundą patenkinti. Atsiliepime nurodo, kad nors atsakovas atskiruoju skundu skundžiamos nutarties neskundė ir vykdys ją joje nustatyta tvarka, tačiau pažymi, kad ieškovas visiškai nepagrindė grėsmės, kad atsakovas ar apeliantas prašomus užtikrinti įrodymus (griežtos atskaitomybės dokumentus) sunaikins ar pakeis. Apeliantas pagrįstai teigia, kad atsakovas negali įrodyti to, ką neigia, todėl įrodinėti bylos aplinkybes turi šalis, kuri teigia buvus tas aplinkybes (ieškovas). Be to, ieškovas tik išreiškė savo nuomonę, tačiau nuomonė negali būti laikoma pagrindu pareikštą prašymą tenkinti. Pažymėtina, kad atskirajame skunde apeliantas nurodė, kad prašomų užtikrinti įrodymų sunaikinti, pakeisti ir pan. neketina, todėl galima teigti, kad ir būtinybė taikyti įrodymų užtikrinimo institutą neegzistuoja.

32IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

33Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pagrįstas atsakovo atskirasis skundas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš dalies tenkintas ieškovo prašymas dėl įrodymų užtikrinimo pagal atsakovams pareikštus reikalavimus dėl žalos atlyginimo priteisimo.

34Įrodymų užtikrinimas – tai įstatyme nustatyta tvarka vykdomas įrodymų išsaugojimas ir užfiksavimas. Teisinis įrodymų užtikrinimo instituto pagrindas – byloje dalyvaujančių asmenų pagrįsta abejonė, kad vėliau pateikti reikalingus įrodymus pasidarys negalima arba sunku. Prašymą užtikrinti įrodymus teismui galima pateikti tiek iki pareiškiant ieškinį, tiek jau jį padavus (CPK 221 str.). Tokiame prašyme turi būti nurodyti įrodymai, kuriuos reikia užtikrinti; aplinkybės, kurias įrodymai turi patvirtinti; priežastys, dėl kurių pareiškėjas prašo užtikrinti įrodymus (CPK 222 str.). Jeigu teismas nustato, kad prašymas yra pagrįstas ir jo netenkinus būtų sudarytos prielaidos netekti galimybės gauti bylai teisingai išspręsti reikšmingus įrodymus, yra pagrindas tenkinti prašymą ir užtikrinti įrodymus. CPK 224 straipsnyje nurodyta, kad dėl teismo nutarties, kuria atsisakoma užtikrinti įrodymus, prašęs įrodymų užtikrinimo asmuo gali paduoti atskirąjį skundą. Taigi įstatymų leidėjas apeliacijos teisę šiuo atveju suteikia tik pareiškėjui, prašiusiam užtikrinti įrodymus, jeigu teismas netenkino paduoto prašymo. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismui nutartimi patenkinus asmens prašymą dėl įrodymų užtikrinimo, ši nutartis negali būti skundžiama apeliacine tvarka, t. y. negali būti apeliacijos objektu. Tokia nuostata gali būti paaiškinama tuo, jog užtikrinus įrodymus nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai. Todėl pirmosios instancijos teismas, nutartimi patenkinęs pareiškėjo prašymą dėl įrodymų užtikrinimo ir gavęs kito dalyvaujančio byloje asmens atskirąjį skundą dėl tokios nutarties, turi atsisakyti priimti paduotą skundą CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu (skundžiama nutartis pagal įstatymus negali būti apeliacijos objektas). Paaiškėjus šiam trūkumui bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu, apeliacinis procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 str. 5 d.).

35Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. nutartimi ieškovo AB ,,SEB lizingas“ prašymą dėl įrodymų užtikrinimo tenkino iš dalies ir leido ieškovo pasirinktam antstoliui sudaryti nutarties rezoliucinėje dalyje išvarytų dokumentų sąrašą bei užfiksuoti jų turinį. Ieškovas neskundė nutarties dalies, kuria netenkintas jo prašymas dėl įrodymų užtikrinimo. Tačiau atskirąjį skundą dėl nutarties dalies, kuria patenkintas ieškovo prašymas užtikrinti įrodymus, padavė atsakovas UAB „Auto 1 Logistics“. Pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti tokį atsakovo atskirąjį skundą, tačiau to nepadarė ir, priėmęs skundą, jį su byla persiuntė apeliacinės instancijos teismui. Paaiškėjus šiam trūkumui (kad nutartis negali būti apeliacijos objektas) bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu, apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovo UAB „Auto 1 Logistics“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3205-881/2012 nutrauktinas.

36Esant tokiai situacijai, atskirajame skunde ir atsiliepimuose į skundą išdėstyti argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasiako.

37Tuo pačiu pažymėtina, kad rengiantis apeliacine tvarka nagrinėti bylą, 2012 m. kovo 19 d. teisme buvo gautas atsakovo UAB ,,Auto 1“ bankroto administratoriaus UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašymas dėl 2 420 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo išsprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės, o ne sprendžiant joje atskirą procesinį klausimą (šiuo atveju dėl įrodymų užtikrinimo), todėl kolegija šio atsakovo atstovo prašymo nenagrinėja (CPK 270 str. 5 d. 3 p.).

38Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. kovo 27 d. buvo gauti ieškovo papildomi paaiškinimai, o 2012 m. kovo 29 d. apelianto UAB ,,Auto 1 Logistics“ atsiliepimas į papildomus paaiškinimus. Civilinio proceso įstatymas nesuteikia teisės dalyvaujantiems byloje asmenims pateikti paaiškinimus po to, kai pasibaigė atsiliepimų į atskirąjį skundą padavimo terminas (CPK 318 str.). Terminas atsiliepimams į apelianto UAB ,,Auto 1 Logistics“ atskirąjį skundą paduoti pasibaigė 2012 m. vasario 20 d. (b. l. 62). Todėl nėra pagrindo priimti ir analizuoti praėjus daugiau kaip mėnesiui po šio termino pasibaigimo ieškovo pateiktų papildomų paaiškinimų po to, kai jis pateikė atsiliepimą į skundą. Taip pat nėra pagrindo analizuoti apelianto atsiliepimuose į dalyvaujančio byloje asmens pavėluotai pateiktus paaiškinimus pateiktus argumentus. Todėl kolegija atsisako priimti ieškovo 2012 m. kovo 27 d. pateiktus Lietuvos apeliaciniam teismui papildomus paaiškinimus bei 2012 m. kovo 29 d. apelianto UAB ,,Auto 1 Logistics“ pateiktą atsiliepimą į ieškovo papildomus paaiškinimus. Šie dokumentai kartu su priedais grąžinami juos padavusiems asmenims (CPK 3 str. 6 d. ir 318 str. 3 d.).

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

40Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo UAB „Auto 1 Logistics“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3205-881/2012 nutraukti.

41Atsisakyti priimti 2012 m. kovo 27 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautus ieškovo AB „SEB lizingas“ papildomus paaiškinimus bei 2012 m. kovo 29 d. gautą apelianto UAB ,,Auto 1 Logistics“ atsiliepimą į ieškovo papildomus paaiškinimus ir šiuos dokumentus kartu su pateiktais priedais grąžinti juos padavusiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas ginčas, kilęs dėl žalos, sukeltos bendrais atsakovų... 5. Pagal atskirąjį skundą nagrinėjamas nutarties, kuria teismas iš dalies... 6. Ieškovas AB „SEB lizingas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 7. Kartu su ieškiniu ieškovas AB „SEB lizingas“ pateikė prašymą... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. nutartimi ieškovo AB ,,SEB... 10. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovo prašomi užtikrinti duomenys nėra... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Auto 1 Logistics“ prašo Vilniaus... 13. 1) Ieškovo pateikto ieškinio dalykas yra aiškiai apibrėžtas –... 14. 2) Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas turi neribotą galimybę... 15. 3) Ieškovo prašomi užtikrinti įrodymai yra griežtos atskaitomybės... 16. 4) Apskaitos informacija, kuri nenurodyta finansinėse ataskaitose ir metiniame... 17. 5) Atsakovas negali būti tikras, kad ieškovas ar jį atstovaujanti advokatų... 18. 6) Skundžiama nutartis yra nemotyvuota. Teismas nutarties motyvuojamoje dalyje... 19. 7) Ieškovas, prašydamas taikyti įrodymų užtikrinimą, neprašė, kad... 20. 8) Įrodymų užtikrinimas kelia grėsmę atsakovo vykdomai veiklai, todėl... 21. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB „SEB lizingas“ prašo... 22. 1) Įrodymai, kurių užtikrinimas leistas, yra susiję su ieškinio dalyku ir... 23. 2) Ieškovas motyvuotai įrodė, kad egzistuoja abejonė, ar įrodymus bus... 24. 3) Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad faktas, jog apeliantas... 25. 4) Apeliantui teigiant, kad visa reikalinga informacija ieškovui yra prieinama... 26. 5) Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad ieškovas ir jį atstovaujanti... 27. 6) Komercinės paslapties slaptumas nėra taikomas bylos dalyviams. Apeliantas... 28. 7) Apeliantas nepagrindžia savo teiginių, kodėl skundžiama nutartis jam... 29. 8) Skundžiama nutartis yra motyvuota, joje yra nurodytos aplinkybės, kuriomis... 30. 9) Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad tik išimtiniais atvejais... 31. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Auto 1“ prašo... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 33. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pagrįstas atsakovo... 34. Įrodymų užtikrinimas – tai įstatyme nustatyta tvarka vykdomas įrodymų... 35. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. nutartimi... 36. Esant tokiai situacijai, atskirajame skunde ir atsiliepimuose į skundą... 37. Tuo pačiu pažymėtina, kad rengiantis apeliacine tvarka nagrinėti bylą,... 38. Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. kovo 27 d. buvo gauti ieškovo papildomi... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5... 40. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo UAB „Auto 1 Logistics“... 41. Atsisakyti priimti 2012 m. kovo 27 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautus...