Byla 2A-924-492/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Petro Jaržemskio, Andžej Maciejievski,

3sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei,

4dalyvaujant ieškovo Utenos apskrities viršininko administracijos atstovei Sonatai Bagdonavičiūtei,

5apelianto atsakovo atstovei adv. Algaudai Šimkūnienei,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. S. apeliacinį skundą dėl Molėto rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-81-46/2008 pagal ieškovo Utenos apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovui R. S. , tretieji asmenys Molėtų rajono savivaldybės administracija, Asvejos regioninio parko direkcija dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8ieškovas Utenos apskrities viršininko administracija prašė įpareigoti R. S. nugriauti be leidimo pastatytą tvorą su cokoliu, rūkyklą bei dvi 10,0 x 9,0 m ir 4,0 x 6,0 m dydžio terasas, įrengtas gyvenamojo namo pietryčių pusėje bei pagalbinio pastato rytų pusėje žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad R. S. vykdo gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato statybos darbus. Įstatymo nustatyta tvarka jam yra išduotas statybos leidimas bei suderintas gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato projektas. R. S. savavališkai žemės sklypo teritoriją aptvėrė tvora su cokoliu, pastatė dvi terasas ir pastatė rūkyklą Ilgio ežero apsaugos zonoje, neturėdamas supaprastinto statinio projekto. Atsakovo valdomam žemės sklypui nustatytas vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų režimas. Atsakovui buvo surašytas 2007-04-25 teisės pažeidimo protokolas, 2007-05-30 Savavališkos statybos aktas, Statybos sustabdymo aktas už savavališką tvoros su cokoliu bei rūkyklos statybą. R. S. 2007-06-29 nutarimu skirta 5 000 Lt bauda už terasų statybą Asvejos regioninio parko teritorijoje. Atsakovas priimtų administracinių aktų neginčijo, paskirtas baudas sumokėjo. Jis buvo įpareigotas per nustatytą terminą nugriauti dvi savavališkai pastatytas terasas, tvorą su cokoliu ir rūkyklą, tačiau įpareigojimų neįvykdė.

9Atsakovas R. S. prašė ieškovo reikalavimo nugriauti tvorą ir terasas netenkinti. Pripažįsta reikalavimą nugriauti rūkyklą teisėtu. Nurodė, kad STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas, savavališkos statybos padarinių šalinimas“ suteikia galimybę pertvarkyti savavališkai pastatytus statinius. Norėdamas įteisinti terasų statybą, R. S. kreipėsi į Asvejos regioninio parko direkciją, bet ši jo pateiktų projektų nepatvirtino.

10Molėtų rajono apylinkės teismas 2008 m. gegužės 30 d. sprendimu Utenos apskrities viršininko administracijos ieškinį tenkino ir įpareigojo atsakovą R. S. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti tvorą su cokoliu, rūkyklą, dvi terasas, pastatytus žemės sklype, kadastr. Nr. (duomenys neskelbtini). Nurodė, kad atsakovui R. S. Molėtų rajono savivaldybės administracijos išduotu statybos leidimu buvo leista atstatyti gyvenamąjį namą ir pastatyti pagalbinį pastatą (duomenys neskelbtini) (b.l. 6). R. S. , neturėdamas parengto ir suderinto supaprastinto projekto, aptvėrė žemės sklypo teritoriją tvora su cokoliu, įrengė dvi terasas ir Ilgio ežero apsaugos zonoje pastatė rūkyklą. Atsakovui buvo surašytas 2007-04-25 savavališkos statybos aktas bei nurodyta, nugriauti savavališkai pastatytą tvorą su cokoliu ir rūkyklą. Utenos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-05-10 nutarimu administracinėje byloje R. S. nubaustas 1 000 Lt bauda, bet nurodymo nugriauti savavališkai pastatytus statinius neįvykdė. Utenos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento administracinio teisės pažeidimo 2007-06-20 protokolu atsakovas buvo įpareigotas iki 2007-07-31 išardyti savavališkai pastatytas terasas, tačiau šio nurodymo vėl neįvykdė. Utenos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2007-05-30 statybos darbų stabdymo aktu nurodė sustabdyti bet kokius statybos darbus (b.l. 19), o Utenos apskrities viršininkas, vadovaudamasis LR Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p., statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 ,,Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 20.1.1. p., R. S. įpareigojo iki 2007-09-15 nugriauti dvi savavališkai pastatytas terasas. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas pažeidė LR statybos įstatymo 12 str. 1 d. 3 ir 4 p., LR saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. ir 13 str. 2 d. 5 p. Už savavališką tvoros su cokoliu, rūkyklos ir dviejų terasų statybą be nustatyta tvarka suderinto projekto atsakovui buvo surašyti administracinio nusižengimo protokolai, paskirtos administracinės baudos. Vadovaujantis LR statybos įstatymo 35 str. 1 d. 5 p., ir 28 str. 2 d. 4 p., atsakovas turi būti įpareigojamas nugriauti statinius. Atsakovas pastatė rūkyklą, terasas ir tvorą su cokoliu, neturėdamas norminių aktų nustatyta tvarka suderinto projekto, todėl įpareigotas statinius nugriauti (LR CK 4.103 str. 3 d. 2 p.).

11Atsakovas R. S. apeliaciniu skundu prašė Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 30 d. sprendimą iš dalies pakeisti: įpareigoti atsakovą pertvarkyti tvorą ir dvi terasas, esančius žemės sklype, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Nurodė, kad statybos darbai nėra užbaigti, todėl statybos eigoje iškilę statybos klausimai gali būti sprendžiami, koreguojant projektinę dokumentaciją. STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 20.1. p. nurodo, kad, nustačius savavališkos statybos faktą, statytojas, siekdamas pašalinti nurodytus trūkumus, paruošia projektinę dokumentaciją, kurios pagrindu šie trūkumai gali būti pašalinti pertvarkius statinį. Vadovaujantis proporcingumo principu, statytojas, pažeidęs statybos procesą reglamentuojančias teisės ir technines normas, gali pasiūlyti techninius sprendimus, kuriais, nenugriaunant statinio, galima pašalinti pažeidimą. Remiantis CK 4.103 str. 3 d., teismas, nagrinėdamas neteisėtos statybos civilinių pasekmių klausimą, gali įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį. Nesudėtingų statinių, t.y. statomo gyvenamojo namo priklausinių, statybai atskiras statybos leidimas nereikalingas, todėl kiemo statinių brėžinių paruošimas ir derinimas laikytinas namų valdos projekto koregavimu, o statybos darbai, susiję su tokiu projekto koregavimu, laikytini namų valdos pertvarkymu. Teigė, kad tvoros nugriovimas yra susijęs su didelėmis išlaidomis, todėl tikslinga, paruošus ir suderinus supaprastintą tvoros projektą, tvorą ne griauti, o ją pertvarkyti.

12Ieškovas Utenos apskrities viršininko administracija ir tretysis asmuo Asvejos regioninio parko direkcija atsiliepimais į apeliacinį skundą prašė Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad apeliantas netinkamai aiškino LR statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p., LR CK 4.103 str. 3 d. 1 p., statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 20.2.1. p., kuriuose numatyta galimybė pertvarkyti savavališkai pastatytą statinį tik esant esminiams nukrypimams nuo suderinto projekto. Apelianto gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato projekte terasos ir tvora su cokoliu apskritai nebuvo numatytos. STR 21.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 20.1. p. taikomas tuo atveju, kai statinys (jo dalis) savavališkai išmontuojamas, išardomas, išgriaunamas. Pažymėjo, kad STR 21.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 18 p. draudžia institucijoms išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, statybos leidimą ar pritarti supaprastintam statinio projektui, kol statytojas žemės sklype, kuriame buvo užfiksuota savavališka statyba, nepateiks statybos valstybinę priežiūrą vykdančio pareigūno raštiško patvirtinimo, kad šiame žemės sklype savavališkos statybos padariniai pašalinti. Teisę būti statytoju asmuo gali įgyvendinti tik tuomet, kai turi parengtą ir nustatyta tvarka suderintą statinio projektą, kurio turi griežtai laikytis. Nutaręs atlikti papildomus, projekte nenumatytus statybos darbus, asmuo privalo parengti ir nustatyta tvarka suderinti projekto pakeitimus.

13Atsakovo R. S. apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.

14Apeliacinės instancijos teismas civilinę bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas (CPK 320 str.). Apeliantas nekvestionuoja pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių bylos aplinkybių, todėl teisėjų kolegija jų papildomai neaptarinėja.

15Apeliantas prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir, šalinant neteisėtos statybos padarinius, pritaikyti jo atžvilgiu CK 4.103 str. 3 d. 1 p. – įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.). Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai. LR statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p., Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 20.2.1. p. numatyta galimybė pertvarkyti savavališkai pastatytą statinį (jo dalį) taikoma esant esminiams nukrypimams nuo suderinto projekto. Tokiu atveju statinys turi būti pertvarkomas pagal suderinto projekto sprendinius, nuo kurių statytojas nukrypo, tačiau projektas pagal faktiškai jau esančius statinius negali būti koreguojamas. Apelianto gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato suderintame projekte nei ginčo terasos, nei tvora su cokoliu nėra numatytos, todėl statybos suderinimas su projektu tegali reikšti minėtų statinių pašalinimą. Be to, STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 18 p. draudžia institucijoms išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, statybos leidimą ar pritarti supaprastintam statinio projektui, kol statytojas nepateiks statybos valstybinę priežiūrą vykdančio pareigūno raštiško patvirtinimo, kad žemės sklype, kuriame užfiksuota savavališka statyba, savavališkos statybos padariniai pašalinti.

16Apeliantas vykdė statybos, ne griovimo darbus, todėl nagrinėjamo ginčo atveju negali būti taikoma apelianto nurodyta STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 20.1. p. nuostata dėl statinių pertvarkymo (atstatymo), jei statyba vyko neturint galiojančio statybos leidimo (nesudėtingo statinio atveju – neturint suderinto supaprastinto statinio projekto), kuri reglamentuoja atvejus, kai statinys – (jo dalis) savavališkai išmontuojamas, išardomas, išgriaunamas.

17Apelianto teiginys, kad savavališkos statybos padarinius įmanoma pašalinti pakoregavus projektinę dokumentaciją ir pagal ją pertvarkius statinius yra atmestinas ir dėl tos priežasties, kad ginčo statiniai – terasos ir tvora su cokoliu yra pastatyti Asvejos regioniniame parke. LR aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 411 patvirtinto Asvejos regioninio parko apsaugos reglamento 32.2 p. draudžia parko teritorijoje statyti tvoras su cokoliais, reglamento 31.4 p. draudžia užstatyti gyvenamuoju namu didesnį negu 120 kv.m. plotą. Griautinos terasos, pastatytos prie namo, viršija leidžiamą užstatymo plotą (Savavališkos statybos aktas 2007-04-25 Nr. 115M/A-4, 2007-05-30 Nr. 114M6/a. l. 13, 17-18).

18Apelianto argumentai, kad savavališkos statybos padarinių pašalinimas yra nuostolingas, neproporcingas pažeidimui, neturi teisinės reikšmės, nes neteisėtos statybos pasekmių pašalinimo būdas yra numatytas įstatymu. Statydamas neatsižvelgiant į teisės aktų ir patvirtino projekto reikalavimus atsakovas pats prisidėjo prie neigiamų pasekmių (nuostolių) kilimo. Apelianto pateikti supaprastintas tvoros projektas (nederintas) ir gyvenamojo namo sklypo zonavimo ir želdinių projektas (atliktas kraštovaizdžio architektės) nepagrindžia jo teisės į tvoros su cokoliu ir terasų statybą.

19Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nustatė visas reikšmingas byloje aplinkybes, padarė teisingas išvadas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinti ar keisti.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Petro Jaržemskio, Andžej Maciejievski,... 3. sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei,... 4. dalyvaujant ieškovo Utenos apskrities viršininko administracijos atstovei... 5. apelianto atsakovo atstovei adv. Algaudai Šimkūnienei,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. ieškovas Utenos apskrities viršininko administracija prašė įpareigoti R.... 9. Atsakovas R. S. prašė ieškovo reikalavimo nugriauti tvorą ir terasas... 10. Molėtų rajono apylinkės teismas 2008 m. gegužės 30 d. sprendimu Utenos... 11. Atsakovas R. S. apeliaciniu skundu prašė Molėtų rajono apylinkės teismo... 12. Ieškovas Utenos apskrities viršininko administracija ir tretysis asmuo... 13. Atsakovo R. S. apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.... 14. Apeliacinės instancijos teismas civilinę bylą nagrinėja neperžengdamas... 15. Apeliantas prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir,... 16. Apeliantas vykdė statybos, ne griovimo darbus, todėl nagrinėjamo ginčo... 17. Apelianto teiginys, kad savavališkos statybos padarinius įmanoma pašalinti... 18. Apelianto argumentai, kad savavališkos statybos padarinių pašalinimas yra... 19. Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nustatė visas... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 21. Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 30 d. sprendimą palikti...