Byla 2S-1413-340/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo E. M. skundą dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys – išieškotojas Danske Bank A/S Lietuvos filialas, įkaito davėjas A. M., antstolis V. M., UAB ,,Jaukurai“, UAB ,,Termatika, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėjas E. M. skundu dėl antstolio veiksmų prašė 2017-09-06 antstolio patvarkymą Nr. S2-94749 pripažinti neteisėtu ir panaikinti. Nurodė, kad jam priklausantis turtas (žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), su statiniais: svečių namai-renginių centras, unikalus Nr. ( - ), klėtis-svečių namai, unikalus Nr. ( - ), kluonas-svečių namai, unikalus Nr. ( - ), gręžtinis vandens šulinys (gręžinys), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - )) (toliau – Turtas) yra areštuoti baudžiamojoje byloje (Vilniaus apygardos teismo 2017-09-29 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1-47-851/2017), todėl negali būti realizuoti vykdomojoje byloje. Antstolis skundžiamu 2017-09-26 patvarkymu priėmė sprendimą tęsti Turto realizavimą.
 2. Antstolis V. M. 2017-10-10 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 510 straipsniu persiuntė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
 3. Nagrinėdamas skundą suinteresuotais asmenimis teismas įtraukė civilinius ieškovus baudžiamojoje byloje Nr. 1-47-851/2017, kurių ieškiniams baudžiamojoje byloje užtikrini areštuotas turtas (UAB ,,Jaukurai“, UAB ,,Termatika, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija).
 4. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad mokesčių inspekcija nedalyvauja paskirtų bausmių vykdymo procese.
 5. Suinteresuotas asmuo išieškotojas Danske Bank A/S Lietuvos filialas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su skundu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-12-05 nutartimi pareiškėjo E. M. skundą dėl antstolio V. M. veiksmų atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad civilinių ieškovų baudžiamojoje byloje, kurių reikalavimų užtikrinimui yra areštuotas turtas, reikalavimai yra paskesnės eilės negu hipotekos kreditoriaus. Teismas sprendė, kad išieškojimas iš turto galimas, nes išieškoma tenkinat pirmesnės eilės reikalavimą lyginant su reikalavimais, kurių užtikrinimui yra areštuotas turtas baudžiamojoje byloje. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, o antstolio patvarkymas teisėtas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas E. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-12-05 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – uždrausti antstoliui V. M. pardavinėti pareiškėjui priklausančią kaimo turizmo sodybą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pareiškėjui priklausantis antstolio pardavinėjamas turtas areštuotas baudžiamojoje byloje, jis yra baudžiamojoje byloje nusikaltimo tyrimo objektas, todėl pardavus šį turtą baudžiamosios bylos tyrimui būtų užkirstas kelias.
 2. Suinteresuotas asmuo išieškotojas Danske Bank A/S Lietuvos filialas atsiliepimu prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos atsikirtimus:
  1. Areštas baudžiamojoje byloje taikomas siekiant užtikrinti civilinių ieškovų ieškinius. Atliekant vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00916 buvo areštuotas hipoteka įkeistas turtas, kuriuo buvo užtikrintas hipotekos kreditoriaus (Banko) reikalavimas ir vykdymo veiksmai yra nukreipti į Bankui įkeisto turto realizavimą. Taigi, Bankas, kaip įkaito turėtojas, savo reikalavimus iš įkeisto turto realizavimo turi teisę tenkinti be eilės arba prioritetine tvarka lyginant su kitais kreditoriais, kurie nėra įkaito turėtojai. CPK 626 straipsnio 3 dalis nustato, kad kai areštuotas ar nuosavybės teisės į turtą laikinai apribotos tos pačios ar paskesnės eilės kreditorių reikalavimams užtikrinti, išieškojimas iš šio turto nestabdomas. Vilniaus miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas bylą ir priimdamas ginčijamą 2017-12-05 nutartį, tinkamai įvertino bylos aplinkybes, tame tarpe aplinkybę, kad Bankas turi pirmesnės eilės reikalavimą, iš kurio vykdomas išieškojimas, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, o apelianto skundas nepagrįstas.
 3. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjo E. M. atskirąjį skundą nepateikė.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmetamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 2. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo E. M. skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis V. M. vykdo išieškojimą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012-06-13 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. I-823V/2010 dėl hipoteka užtikrintos 466 992,97 Eur skolos ir 9 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko E. M. ir subsidiariai iš įkaito davėjų N. O. M. ir A. M. hipotekos kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo naudai, išieškojimą nukreipiant į hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą (b. l. 8). Vykdymo proceso eigoje buvo areštuotas hipoteka įkeistas pareiškėjui E. M. priklausantis turtas – žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), su statiniais: svečių namai-renginių centras, unikalus Nr. ( - ), klėtis-svečių namai, unikalus Nr. ( - ), kluonas-svečių namai, unikalus Nr. ( - ), gręžtinis vandens šulinys (gręžinys), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) (toliau – Turtas) (b. l. 8). Šiam Turtui yra taikomas ir kitas apribojimas – turto areštas, pritaikytas Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1-1295-296/2011, kuriuo yra apribotas minėto E. M. priklausančio turto valdymas ir disponavimas. Šis turto areštas pratęstas Vilniaus apygardos teismo nutartimis baudžiamojoje byloje Nr. 1-47-851/2017. Kaip matyti iš bylos duomenų, Vilniaus apygardos teismas 2017-09-29 nutartimi, priimta baudžiamojoje byloje Nr. 1-47-851/2017, pratęsė laikiną nuosavybės teisių apribojimą E. M. Turtui; nutartyje nurodyta, jog Turto areštas baudžiamojoje byloje yra taikomas civilinių ieškovų ieškinių užtikrinimui. Byloje taip pat nustatyta, kad antstolis V. M. 2017-09-06 patvarkymu nusprendė tęsti hipoteka įkeisto turto realizavimo veiksmus. 2017-10-02 antstolio kontoroje buvo gautas pareiškėjo E. M. skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašoma panaikinti antstolio V. M. 2017-09-06 patvarkymą Nr. S2-94749. Antstolis 2017-10-10 patvarkymu Nr. S2-95509 pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmetė ir skundą persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-12-05 nutartimi pareiškėjo E. M. skundą dėl antstolio V. M. veiksmų atmetė. Pareiškėjas, nesutikdamas su 2017-12-05 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.
 4. Pareiškėjas atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad antstolis vykdo išieškojimą iš Bankui įkeisto turto, kuris yra areštuotas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-47-851/2017. Kartu su atskiruoju skundu pareiškėjas pateikė dar vieną Vilniaus apygardos teismo 2017-12-15 nutartį, priimtą baudžiamojoje byloje Nr. 1-47-851/2017, kurioje nurodoma, kad siekiant išlaikyti nepakitusį baudžiamosios bylos nagrinėjimo objektą, užtikrinant galimą turto konfiskavimą bei civilinių ieškinių patenkinimo atveju išieškojimą, toliau taikytinas E. M. nuosavybės teisių laikinas apribojimas E. M. priklausančiam turtui. Apelianto nuomone, jo nuosavybės teisių apribojimas baudžiamojoje byloje daro negalimu išieškojimą iš skolininko Bankui įkeisto nekilnojamojo turto. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apelianto pozicija nesutinka.
 5. Iš byloje nustatytų aplinkybių visumos akivaizdu, kad konkrečiu atveju susiklostė tokia teisinė situacija, jog baudžiamojo proceso įstatyme numatyta procesinė prievartos priemonė – laikinas nuosavybės teisių apribojimas yra taikomas turtui, kuris yra apsunkintas (užtikrintas) hipoteka, t. y. turtui, į kurį vykdomoje byloje buvo nukreiptas išieškojimas išieškotojo Banko naudai.
 6. Pažymėtina, jog vykdymo procesą reglamentuoja Civilinio proceso kodekso VI dalies normos. CPK 690 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį bei kitą nustatyta tvarka registruojamą turtą, antstolis nustato, ar visas šis turtas priklauso skolininkui, kokia yra tikroji to turto vertė, taip pat ar turtas neįkeistas hipotekos įstaigoje, ar neareštuotas ir kokie jam nustatyti apribojimai. Paaiškėjus faktui, kad skolininko turtui yra nustatyti apribojimai, antstolis įgyja pareigą nustatyti, ar šie apribojimai nėra kliūtis atlikti tolimesnius vykdymo veiksmus, susijusius su išieškojimu iš skolininkui priklausančio turto, ar nėra teisinio pagrindo vykdomąją bylą sustabdyti.
 7. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas CPK 626 straipsnyje yra pateikęs išsamų privalomojo vykdomosios bylos sustabdymo atvejų sąrašą. Pagal CPK 626 straipsnio 2 dalies 1 punktą, antstolis privalo sustabdyti turto realizavimo veiksmus, kai fiziniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės į realizuotiną turtą, ar šis turtas areštuojamas, jei šios teisės apribojamos ar turtas areštuojamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.
 8. CPK 626 straipsnio 3 dalyje yra aiškiai įtvirtinta, jog tuo atveju, kai turtas areštuotas ar nuosavybės teisės į turtą laikinai apribotos tos pačios ar paskesnės eilės kreditorių reikalavimams užtikrinti, išieškojimas iš šio turto nestabdomas ir yra vykdomas Sprendimo vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Kasacinis teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias vykdomosios bylos stabdymo pagrindus, yra konstatavęs, kad antstolis CPK normų pagrindu vykdymo procese gali disponuoti svetimu turtu ir po turto arešto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. S. v. antstolis R. K., bylos Nr. 3K-3-417/2008). Taigi, turto arešto faktas savaime nėra pagrindas sustabdyti vykdymą iš to turto, kuris yra areštuotas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog sistemiškai aiškinant CPK 626 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir CPK 626 straipsnio 3 dalies nuostatas, antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą, kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės ar areštuojamas turtas siekiant užtikrinti pirmesnės nei išieškotojas eilės kreditoriaus reikalavimus. Kitaip tariant, pagrindas sustabdyti vykdomąją bylą ar atskirus vykdymo veiksmus yra turto areštas pagal pirmesnės eilės kreditoriaus reikalavimą, o ne bet kurio kreditoriaus reikalavimu uždėtas turto areštas. Tokiu būdu įstatymų leidėjas aiškiai suteikia prioritetą pirmesnės eilės kreditorių ir įkaito turėtojų, kurių reikalavimai tenkintini be eilės, interesų gynimui.
 9. CPK 754 straipsnis numato reikalavimų patenkinimo eilę, o hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimų iš įkeisto turto patenkinimą be eilės. Tik juos patenkinus, tenkinami kitų kreditorių reikalavimai, laikantis įstatyme nustatytos reikalavimų tenkinimų eilės ir proporcingumo principo. Jei realizavus įkeistą turtą po hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo padengimo lieka lėšų, kurių nepakanka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, jie patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui.
 10. Apeliacinis teismas atkreipia dėmesį į tai, jog CPK 754 straipsnyje nustatyta reikalavimų tenkinimo eilė yra imperatyvi ir negali būti pakeista. Dėl šios priežasties areštuotas ir hipotekos kreditoriui įkeistas nekilnojamasis turtas, jį pardavus iš varžytynių, pirmiausia patenkins hipotekos kreditoriaus reikalavimus ir tik juos patenkinus, esant lėšų, būtų tenkinami kiti reikalavimai, įskaitant baudžiamojoje byloje pareikštus civilinius ieškinius ir galimą turto konfiskavimą, kuriems užtikrinti buvo laikinai apribotos nuosavybės teisės į turtą.
 11. Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas yra hipotekos kreditorius, kurio reikalavimas pagal CPK 754 straipsnio 1 dalyje suformuluotą imperatyvą, iš įkeisto turto patenkinamas be eilės. Hipotekos kreditorius turi pirmenybę prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto. Atsižvelgiant į tokį įstatyminį reglamentavimą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šiuo atveju išieškojimas iš pareiškėjui priklausančio bankui įkeisto Turto galimas, nes išieškoma tenkinat pirmesnės eilės reikalavimą lyginant su reikalavimais, kurių užtikrinimui yra areštuotas Turtas baudžiamojoje byloje. Antstolis skundžiamu 2017-09-06 patvarkymu pagrįstai nusprendė tęsti hipoteka įkeisto turto realizavimo veiksmus.
 12. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro, todėl pareiškėjo E. M. atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-12-05 nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

11Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai