Byla e2-9969-1104/2019
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjas Dmitrij Rancev, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės PlusPlus Capital AS ieškinį atsakovui R. B. dėl įsiskolinimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31. Ieškovė pateiktu teismui ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 696,03 Eur skolos, 93,67 Eur baudą, 62,64 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

42. Ieškovė nurodė, kad atsakovas R. B. 2017 m. spalio 14 d. sudarė Transporto priemonės valdymo ir naudojimo sutartį Nr. ( - ) (toliau ir – Sutartis) su pradiniu kreditoriumi UAB „mogo LT“ (el. b. l. 19–28). Nurodyta sutartimi atsakovui už užmokestį buvo suteikta teisė laikinai valdyti ir naudoti transporto priemonę AUDI A3, valstybinis Nr. ( - ) neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, minėta sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti reguliarias mėnesio nuomos įmokas. Nurodyta sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atsakovas nesilaikė, nemokėjo įmokų Sutartyje numatyta tvarka. Vadovaujantis Sutarties 13.8. punkto nuostatomis, 2018 m. spalio 30 d. dėl atsakovo padarytų minėtų esminių Sutarties pažeidimų, Sutartis buvo nutraukta. Apie Sutarties nutraukimą atsakovas informuotas rašytiniu pranešimu, kuris jam buvo siunčiamas paskutiniu žinomu gyvenamosios vietos adresu (el. b. l. 15).

53. Pradinis kreditorius UAB ,,mogo LT“ remdamasis 2017 m. vasario 28 d. reikalavimo perleidimo sutartimi perleido reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą naujam kreditoriui ,,Risk Management Services“ OU (el. b. l. 6–13). 2017 m. kovo 1 d. reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius ,,Risk Management Services“ OU perleido kreditorinio reikalavimo teises į atsakovo įsiskolinimą PlusPlus Capital AS (el. b. l. 33), kurią Lietuvoje atstovauja „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialas. Reikalavimo teisės į atsakovą ieškovei perleistos 2019 m. sausio 16 d. (el. b. l. 31). Apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas 2019 m. kovo 1 d. rašytiniu pranešimu, siųstu registruotu laišku (el. b. l. 16).

64. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos, teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (el. b. l. 46). Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovei prašant, ir vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, priimamas sprendimas už akių.

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas iš dalies

95. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Dėl ieškovės teisės pareikšti reikalavimą atsakovui

116. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas R. B. 2017 m. spalio 14 d. sudarė Transporto priemonės valdymo ir naudojimo sutartį Nr. ( - ) (toliau ir – Sutartis) su pradiniu kreditoriumi UAB „mogo LT“ (el. b. l. 19–28). Nurodyta sutartimi atsakovui už užmokestį buvo suteikta teisė laikinai valdyti ir naudoti transporto priemonę AUDI A3, valstybinis Nr. ( - ), neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, minėta sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti reguliarias mėnesio nuomos įmokas. Reikalavimai į atsakovą, kylantys iš minėtos sutarties Nr. ( - ), pagal 2017 m. vasario 28 d. reikalavimo perleidimo sutartį buvo perleisti iš pradinio kreditoriaus UAB „mogo LT“ naujam kreditoriui ,,Risk Management Services“ OU (el. b. l. 6–13). 2017 m. kovo 1 d. reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius ,,Risk Management Services“ OU perleido kreditorinio reikalavimo teises į atsakovo įsiskolinimą PlusPlus Capital AS (el. b. l. 33), kurią Lietuvoje atstovauja „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialas. Reikalavimo teisės į atsakovą ieškovei perleistos 2019 m. sausio 16 d. (el. b. l. 31).

127. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju apie reikalavimų perleidimą atsakovas buvo informuotas 2019 m. kovo 1 d. rašytiniu pranešimu, siųstu registruotu laišku (el. b. l. 16). Kasacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje taip pat nurodoma, kad reikalavimas, pareikštas teismo tvarka, laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (žr. pvz., LAT 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovė turi teisę reikšti kreditorinius reikalavimus, kylančius iš sutarties Nr. ( - ), atsakovui.

13Dėl skolos

148. Kaip jau buvo nustatyta (šio sprendimo už akių 6 punktas), atsakovas R. B. 2017 m. spalio 14 d. sudarė Transporto priemonės valdymo ir naudojimo sutartį Nr. ( - ) su pradiniu kreditoriumi UAB „mogo LT“ (el. b. l. 19-28). Nurodyta sutartimi atsakovui už užmokestį buvo suteikta teisė laikinai valdyti ir naudoti transporto priemonę AUDI A3, valstybinis Nr. ( - ) neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, minėta sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti reguliarias mėnesio nuomos įmokas.

159. Pagal transporto priemonės nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų sutartį nuomotojas įsipareigoja suteikti už užmokestį transporto priemonę nuomininkui laikinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.522 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsakovas prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir laiku nemokėjo įmokų už transporto priemonės nuomą Sutartyje nustatyta tvarka. Sutarties 13.9.1.2 punkte nurodyta, kad jeigu Sutartis nutraukiama dėl gavėjo (šiuo atveju – atsakovo) kaltės, nuo jo priklausančių priežasčių ar jam priskirtų rizikų bei atsakomybių gavėjas (šiuo atveju – atsakovas) pagal Sutartį įsipareigojo sumokėti visas įmokas, kurių mokėjimo terminas suėjo (el. b. l. 25). Esant šioms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 241,34 Eur nuomos mokesčio ir 137,67 Eur Sutarties sudarymo mokesčio, viso - 379,01 Eur skolos už transporto priemonės nuomą pagrįstas ir yra tenkintinas.

16Dėl turto atstatymo išlaidų

1710. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 317,02 Eur turto atstatymo išlaidų. Ieškovė savo reikalavimus patvirtina remonto sąmata (el. b. l. 14).

1811. CK 6.524 straipsnyje nustatyta, kad nuomininkas nuomos laikotarpiu privalo techniškai prižiūrėti transporto priemonę, užtikrinti tinkamą jos būklę, atlikti einamąjį ir kapitalinį remontą, jeigu sutartis nenustato ko kita. Sutarties 8.4.7 punkte nustatyta, kad nuomininkas turi savo sąskaita užtikrinti, kad transporto priemonė būtų kasdien tinkamai prižiūrima bei pasirūpinti reguliariu jos remontu, priežiūra, aptarnavimu, kapitaliniu remontu ir kitais veiksmais, kurių reikia norint užtikrinti, kad transporto priemonė būtų tinkama naudoti (el. b. l. 23).

1912. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad reikalavimas dėl turto atstatymo išlaidų grindžiamas pradinio kreditoriaus pateiktu atsakovo pagal Sutartį nuomotos transporto priemonės defektacijos aktu (sąmata), kuriame nurodyti nustatyti minėtos transporto priemonės defektai bei įvertintos jų remonto sąnaudos. Ieškovė taip pat pabrėžia, kad pagal Sutartį pradinis kreditorius nėra įsipareigojęs prieš kreipdamasis dėl turto vertės atstatymo išlaidų priteisimo visų pirma pašalinti transporto priemonės defektus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės prašymas priteisti iš atsakovo 317,02 Eur turto atstatymo išlaidų taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.524 straipsnis).

20Dėl baudos ir delspinigių priteisimo (nepriteisimo)

2113. Ieškovė prašo atsakovui taikyti civilinę atsakomybę ir priteisti iš atsakovo 93,67 Eur baudą ir 62,64 Eur delspinigius. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 1 dalis). Civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė (CK 6.245 straipsnio 2 dalis). Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 2 dalis). Delspinigiai yra netesybų rūšis. Vadovaujantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

2214. Kaip jau buvo nurodyta aukščiau, ieškovė prašo taikyti sutartinę civilinę atsakomybę ir priteisti iš atsakovo baudą ir delspinigius. LAT formuojamoje teismų praktikoje yra išaiškinta: „CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas draudimas taikyti baudines netesybas – reikalauti ir prievolės įvykdymo, ir netesybų, išskyrus už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Tačiau praktikoje galimi ir kiti atvejai, kai pažeidžiamas kompensuojamasis netesybų, kaip civilinės atsakomybės formos, pobūdis, ir jos teismo gali būti pripažintos baudinėmis. Pavyzdžiui, kai šalys už tą patį prievolės pažeidimą nustatė ir baudą, ir delspinigius arba kai pats netesybų dydis yra neprotingai didelis. Visais šiais atvejais tokio pobūdžio netesybos gali būti pripažintos baudinėmis <...> šalių sulygtos dvigubos netesybos (delspinigiai ir bauda už termino įvykdyti prievolę praleidimą) pripažintinos baudinėmis, todėl jų kumuliatyvus taikymas yra negalimas. Įskaitymo principas, nustatytas netesybų ir realių nuostolių reikalavimo atveju (CK 6.258 straipsnio 2 dalis), taikytinas ir nagrinėjamoje byloje. Kadangi šalys už praleistą prievolės įvykdymo terminą nustatė dvigubas netesybas – delspinigius ir baudą, tai bauda (mažesnioji suma) įskaitytina į delspinigius“ (LAT 2015 m. gegužės 8 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-916/2015).

2315. Nagrinėjamu atveju sutarties pažeidimas pasireiškė tiek įmokų už transporto priemonės nuomą nemokėjimu, tiek nuomininko pareigos techniškai prižiūrėti transporto priemonę, užtikrinti tinkamą jos būklę, atlikti einamąjį ir kapitalinį remontą nevykdymu. Kaip teigia pati ieškovė, Sutartyje numatyta bauda laikytina minimaliais nuostoliais (el. b. l. 3), todėl atsižvelgiant į šio sprendimo už akių 14 punkte cituojamą teismų praktiką, delspinigiai, skaičiuojami už tuos pačius pažeidimus (už nesumokėtas įmokas už transporto priemonės nuomą ir turto atstatymo išlaidas), laikytini baudiniais. Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašomi priteisti delspinigiai įskaitytini į baudą. Sutarties 10.8 punkte nustatyta, kad jeigu Sutartis nutraukiama dėl gavėjo (šiuo atveju – atsakovo) kaltės, nuo jo priklausančių priežasčių ar jam priskirtų rizikų, gavėjas privalo mokėti penkių procentų dydžio netesybas nuo pagrindinėse nuostatose nurodytos transporto priemonės vertės konkrečiu laikotarpiu (el. b. l. 24). Sutarties nutraukimo metu Transporto priemonės vertė sudarė 1873,32 Eur (el. b. l. 19), todėl baudos suma lygi 93,67 Eur (1873,32 Eur x 5%). Esant tokioms aplinkybėms ieškovei priteistina 93,67 Eur bauda.

24Dėl procesinių palūkanų priteisimo

2516. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (789,70 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugsėjo 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

2717. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

2818. Kadangi nagrinėjamoje byloje ieškovės reikalavimai patenkinti iš dalies, teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteisia 17,61 Eur žyminį mokestį (visa ieškovės reikalavimų suma – 852,34 Eur, ieškovei priteista 789,70 Eur, kas sudaro 92,7 procentus visų ieškovės reikalavimų; ieškovės bylinėjimosi išlaidos sudaro 19 Eur; kadangi patenkinami 92,7 procentai ieškovės reikalavimų, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos apskaičiuojamos taip: 19 Eur x 92,7 % = 17,61 Eur).

2919. Šioje byloje teismas patyrė 5,37 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (el. b. l. 47). Šių bylinėjimosi išlaidų atlyginimas į valstybės biudžetą priteistinas iš atsakovo proporcingai ieškovės patenkintiems reikalavimams (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis), t. y. iš atsakovo priteistina 4,98 Eur (5,37 Eur x 92,7 % = 4,98 Eur). Likusi šių bylinėjimosi išlaidų dalis (0,39 Eur) iš ieškovės nepriteistina, nes nesiekia Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo redakcija) nustatytos minimalios valstybei iš šalies priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

31ieškinį tenkinti iš dalies.

32Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ), 696,03 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt šešis eurus 3 ct) skolos, 93,67 Eur (devyniasdešimt tris eurus 67 ct) baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (789,70 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugsėjo 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17,61 Eur (septyniolika eurų 61 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės PlusPlus Capital AS, juridinio asmens kodas 11919806, naudai.

33Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) 4,98 Eur (keturis eurus 98 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, informuojant atsakovą, jog išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą – 5660.

34Likusią ieškinio dalį atmesti.

35Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

36Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjas Dmitrij Rancev,... 2. Teismas... 3. 1. Ieškovė pateiktu teismui ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 696,03... 4. 2. Ieškovė nurodė, kad atsakovas R. B. 2017 m. spalio 14 d. sudarė... 5. 3. Pradinis kreditorius UAB ,,mogo LT“ remdamasis 2017 m. vasario 28 d.... 6. 4. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos, teismo pranešimas įteikti... 7. Teismas... 8. ieškinys tenkintinas iš dalies... 9. 5. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą... 10. Dėl ieškovės teisės pareikšti reikalavimą atsakovui... 11. 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas R. B.... 12. 7. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo... 13. Dėl skolos... 14. 8. Kaip jau buvo nustatyta (šio sprendimo už akių 6 punktas), atsakovas R.... 15. 9. Pagal transporto priemonės nuomos neteikiant vairavimo ir techninės... 16. Dėl turto atstatymo išlaidų... 17. 10. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 317,02 Eur turto atstatymo... 18. 11. CK 6.524 straipsnyje nustatyta, kad nuomininkas nuomos laikotarpiu privalo... 19. 12. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad reikalavimas dėl turto atstatymo... 20. Dėl baudos ir delspinigių priteisimo (nepriteisimo)... 21. 13. Ieškovė prašo atsakovui taikyti civilinę atsakomybę ir priteisti iš... 22. 14. Kaip jau buvo nurodyta aukščiau, ieškovė prašo taikyti sutartinę... 23. 15. Nagrinėjamu atveju sutarties pažeidimas pasireiškė tiek įmokų už... 24. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 25. 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 27. 17. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas... 28. 18. Kadangi nagrinėjamoje byloje ieškovės reikalavimai patenkinti iš... 29. 19. Šioje byloje teismas patyrė 5,37 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 31. ieškinį tenkinti iš dalies.... 32. Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ), 696,03 Eur (šešis šimtus... 33. Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) 4,98 Eur (keturis eurus 98 ct)... 34. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 35. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 36. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...