Byla 2-1157-206/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį suinteresuotiems asmenims O. G., Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybės įmonės „Registrų centras“ Klaipėdos filialui, UAB „Intractus“

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Kulberkienė,

2sekretoriaujant Rimai Šiaulienei,

3dalyvaujant pareiškėjos atstovui Jonui Petrikui,

4suinteresuotam asmeniui O. G.,

5suinteresuotų asmenų atstovams Osvaldui Čemertinui, Ingai Uždavinytei,

6teismo posėdyje nagrinėjant civilinę bylą pagal pareiškėjos Stasės E. G. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį suinteresuotiems asmenims O. G., Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybės įmonės „Registrų centras“ Klaipėdos filialui, UAB „Intractus“,

Nustatė

7pareiškėja Stasė E. G. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį suinteresuotiems asmenims O. G., Valstybės įmonės „Registrų centras“ Klaipėdos filialui, UAB „Intractus“. Suinteresuotas asmuo O. G. su pareiškimu sutiko, UAB „Intractus“ su pareiškimu nesutiko, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas prašė spręsti teismo nuožiūra. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas nurodė, kad pareiškėja atsisako nuo pareiškimo.

8CPK 42 str. nurodo, kad ieškovas (pareiškėjas) turi teisę atsisakyti nuo ieškinio (pareiškimo).

9Suinteresuotas asmuo O. G. su prašymu sutiko, suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas nurodė spręsti teismo nuožiūra, suinteresuoto asmens UAB „Intractus“ su prašymu sutiko, prašo iš pareiškėjos priteisti patirtas bylinėjimo išlaidas, kurias sudaro 2420 Lt.

10Sutinkamai su CPK 104 str. 1 d., teismas priima atsisakymą nuo pareiškimo ir byla nutrauktina. Pareiškėjai išaiškintinos atsisakymo nuo ieškinio pasekmės.

11Suinteresuotas asmuo UAB „Intractus“ prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas ir teismui pateikė UAB „Intractus“ mokėjimo advokato kontorai pavedimą, kuriame nurodyta, kad sumoka 2420 Lt už teisines paslaugas civ. byloje už suinteresuoto asmens UAB „Intractus“ atstovavimą pirmos instancijos – Kretingos rajono apylinkės teisme pagal pareiškėjos S.E. G. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Suinteresuotas asmuo nepateikė atstovavimo išlaidų detalizavimo pažymos. Suinteresuoto asmens atstovė nurodė, kad pažymos neturi, nes nesitikėjo, kad byla bus išnagrinėta, teismo posėdžio metu žodžiu detalizavo pateiktų bylinėjimosi išlaidų pasiskirstymą. Pareiškėjos atstovas prašo atsižvelgti, kad pareiškėjai yra teikiama antrinė teisinė pagalba, ji yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo.

12CPK 93 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 94 str. numato, kad, kai byla baigiama nepriimant sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Teismas vertina, kad šioje byloje pareiškėjos elgesys nebuvo visiškai tinkamas, nes pareiškiant pareiškimą, dar nebuvo išnagrinėta kita susijusi byla, turinti įtakos šiai bylai, pradėtą bylą teko stabdyti. Išnagrinėjus susijusią bylą, pareiškėja atsisakė pareiškimo. Vertinant dėl suinteresuoto asmens bylinėjimosi išlaidų, teismas laiko, kad suinteresuotas asmuo patyrė bylinėjimosi išlaidas, nes buvo įtrauktas į procesą, teikė atsiliepimą byloje, prašymus, viename teismo posėdyje dalyvavo atstovas. Suinteresuotas asmuo neprašo pareiškėją pripažinti piktnaudžiavus procesinėmis teisėmis, tačiau prašydamas priteisti bylinėjimosi išlaidas, nepateikė detalizuotos atstovavimo užmokesčio apskaičiavimo pažymos, nors teismas pranešė, kad yra kviečiamas į teismo posėdį, o pareiškėjo atstovas tokios pažymos reikalauja. CPK 98 straipsnis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta 2004-04-02 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą, paslaugas, maksimalaus dydžio patvirtinimo“. Rekomendacijos nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo paslaugas maksimalų dydį. Bylą laimėjusi šalis turi teisę reikalauti priteisti visas turėtas išlaidas. Tuo tarpu teismas gali sumažinti užmokesčio už advokato teikiamą pagalbą dydį, jeigu, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, šis yra neprotingai didelis. Atsižvelgiant į bylos pobūdį, proceso trukmę, advokato padėjėjo patirtį ir kitas svarbias aplinkybes, teismas gali priteisti ir mažesnį, nei yra numatytas maksimalus dydis, išlaidų atlyginimą. Šioje byloje suinteresuotas asmuo pateikė įrodymus, kad atstovavimo išlaidos sudarė 2420 Lt. Įvertinus teismui pateiktų dokumentų kokybę, visos bylos eigą, pirmiausia tai, kad byla nesudėtinga, įvyko du gana trumpi teismo posėdžiai, iš kurių tik viename iš posėdžių suinteresuotą asmenį atstovavo advokato padėjėjas, kurio darbo ir laiko sąnaudos nebuvo didelės, teismas laiko, kad nurodyta išlaidų suma, apimanti atsiliepimo bei dviejų prašymų surašymą ir atstovavimą teismo posėdyje, nors ir atitinka Rekomendacijoje numatytus dydžius, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų (CPK 93 str. 4 d.), juolab, kad atstovas nepateikė detalizuotos pažymos, todėl prašomas priteiti bylinėjimosi išlaidų dydis mažintinas ir priteistina 50 procentų prašomų išlaidų.

13Vadovaudamasis Civilinio Proceso Kodekso 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p., teismas

Nutarė

14Priimti pareiškėjos S.E. G. atsisakymą nuo pareiškimo ir civilinę bylą nutraukti.

15Išaiškinti, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

16Priteisti iš Stasės E. G., a.k( - ) bylinėjimosi išlaidas 1210 Lt suinteresuoto asmens UAB „Intractus“, į.k.302424698, naudai.

17Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai