Byla 2S-176-730/2014
Dėl antstolio veiksmų, pagal pareiškėjos Stasės E. G. atskirąjį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. nutarties

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, rašytinio proceso tvarka, nagrinėdama apeliacine tvarka civilinę bylą pagal pareiškėjos (skolininkės) S. E. G. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei R. V. ir (išieškotojai) UAB „Intractus“ dėl antstolio veiksmų, pagal pareiškėjos Stasės E. G. atskirąjį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. nutarties,

Nustatė

22013-08-29 pareiškėja kreipėsi į antstolę R. V. su skundu dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti 2013-08-02 patvarkymą Nr. S-13005948 įvykdyti Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-12-03 išduotą vykdomąjį raštą dėl 1210 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo išieškotojui UAB „Intractus“ civilinėje byloje Nr. 2-1157-206/2012 ir 550 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo. Nurodė, kad 2012-10-25 Klaipėdos apygardos teismo priimto sprendimo, kuris 2013-06-26 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi buvo panaikintas, pagrindu ji buvo suklaidinta ir atsisakė vesti civilinę bylą Nr. 2-1157-206/2013 Kretingos rajono apylinkės teisme, todėl mano, kad antstolės reikalavimas sumokėti vykdymo išlaidas yra nepagrįstas. 2013-09-03 patvarkymu antstolė pareiškėjos skundą tenkinti atsisakė ir perdavė jį Kretingos rajono apylinkės teismui.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2013-10-08 nutartimi pareiškėjos (skolininkės) S. E. G. skundo suinteresuotiems asmenims antstolei R. V. ir (išieškotojui) UAB „Intractus“ dėl 2013-08-02 (vykd. b. Nr. 0074/13/22974) patvarkymo panaikinimo, netenkino.

4Atskiruoju skundu apeliantė prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-10-08 nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde nurodo argumentus. Klaipėdos apygardos teismo priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1387-513/2012 suklaidino apeliantę dėl būsimų neigiamų teisinių pasekmių, todėl ji atsisakė vesti civilinę bylą Nr. 2-1157-206/2012 Kretingos rajono apylinkės teisme pagal savo 2012-07-30 pareiškimą dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ne dėl savo kaltės, todėl mano, kad neprivalo mokėti išieškotojui jokių bylinėjimosi išlaidų. Ji pateikė Kretingos rajono apylinkės teismui 2013-10-02 patikslintą prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1157-206/2013 dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį nustatymo, prašymas yra priimtas.

5Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Intractus“ prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-10-08 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo nesutikimo motyvus su atskiruoju skundu. Suinteresuotas asmuo pateikė antstolei įsiteisėjusios nutarties pagrindu išduotą vykdomąjį dokumentą. Aplinkybė, kad pareiškėja nesuprato savo pareiškimo dėl įgyjamosios senaties atsisakymo pasekmių, nesudaro pagrindo panaikinti antstolės 2013-08-02 patvarkymo ir nutraukti vykdomosios bylos.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

8Pareiškėja iš esmės ginčija antstolės patvarkymą dėl 1210 Lt skolos ir 550 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo motyvuodama tuo, kad ji atsisakė vesti civilinę bylą Nr. 2-1157-206/2012 Kretingos rajono apylinkės teisme pagal savo 2012-07-30 pareiškimą dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ne dėl savo kaltės, todėl neprivalo mokėti išieškotojui jokių bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinės instancijos teismas su pareiškėjos argumentais nesutinka.

9Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę – jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o skolininkui pačiam geruoju nevykdant sprendimo, jis (sprendimas) gali būti vykdomas priverstinai (CPK 281 straipsnis, 588 straipsnis). Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis).

10Nustatyta, Kretingos rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1157-206/2012 pareiškėja atsisakė nuo savo pareiškimo dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį - butą, unikalus Nr. ( - ). Tuo pagrindu 2012-12-03 nutartimi priėmus pareiškėjos atsisakymą nuo pareiškimo, civilinė byla nutraukta, iš pareiškėjos priteista 1210 Lt bylinėjimosi išlaidų suinteresuoto asmens UAB „Intractus“ naudai. Antstolės R. V. kontoroje užvesta vykdomoji byla pagal 2012-12-03 Kretingos rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr.

112-1157-206/2012 dėl 1210 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės S. E. G., išieškotojo UAB „Intractus“ naudai. 2013-07-09 antstolė vykdomąjį dokumentą priėmė vykdymui. 2013-07-09 antstolė išsiuntė skolininkei raginimą įvykdyti sprendimą ir paragino ją per 10 dienų, skaičiuojant nuo šio raginimo gavimo dienos, sumokėti skolą bei vykdymo išlaidas. Raginimas skolininkei įteiktas 2013-07-23, paskelbiant jį specialiame interneto tinklalapyje, tačiau skolininkė nustatytu terminu skolos bei vykdymo išlaidų nesumokėjo. 2013-08-02 patvarkymu antstolė nutarė išieškoti iš skolininkės 1210 Lt skolos ir 550 Lt vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0074/13/22974 ir pateikė jį vykdymui VSDFV Kretingos skyriui. 2013-08-29 skolininkė kreipėsi į antstolės kontorą su skundu, dėl kurio 2013-09-03 antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo nutarė netenkinti pareiškėjos skundo ir jį kartu su vykdomosios bylos Nr. 0074/13/22974 nuorašu perdavė Kretingos rajono apylinkės teismui. Kretingos rajono apylinkės teismas 2013-10-08 nutartimi pareiškėjos skundo netenkino.

122014-01-23 nutartimi šios bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas iki įsiteisės procesinis sprendimas Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2S-352-123/2014, kadangi jeigu būtų atnaujintas procesas civilinėje byloje Nr. 2-1157-206/2012, išnagrinėjus bylą iš esmės, esant palankiam pareiškėjai teismo sprendimui, ji nebeturėtų pareigos mokėti išieškotojui UAB „Intractus“ bylinėjimosi išlaidų, taigi būtų pagrindas panaikinti antstolės R. V. skundžiamą 2013-08-02 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0074/13/22974.

13Iš teismų informacinės sistemos duomenų LITEKO matyti, kad Klaipėdos apygardos teismas 2014-01-29 nutartimi išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2S-352-123/2014, įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2014-01-29 nutartimi Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-11-08 nutartis, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1157-206/2012, palikta nepakeista.

14Neatnaujinus proceso civilinėje byloje Nr. 2-1157-206/2012, pareiškėjai išlieka pareiga mokėti bylinėjimosi išlaidas, kurios iš jos priteistos jai atsisakius pareiškimo byloje dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Pareiškėja, pasinaudodama civilinio proceso įstatymo suteikta teise, pati atsisakė nuo savo reikalavimo. Pareiškėjos interesus šioje byloje atstovavo advokatas, tačiau pareiškėja, susipažinusi su 2012-12-03 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi, kuria iš jos priteista 1210 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „Intractus“ naudai, nutarties civilinio proceso įstatymo nustatyta tvarka neskundė, nutartis įsiteisėjo 2012-12-11. Pareiškėja gera valia bylinėjimosi išlaidų nesumokėjo ir tai buvo pagrindas išieškotojui kreiptis į antstolę dėl bylinėjimosi išlaidų išieškojimo priverstine tvarka. Antstolė, laikydamasi įstatymo reikalavimų, išsiuntė pareiškėjai raginimą sumokėti skolą.

15Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vykdomojoje byloje vykdymo išlaidos paskaičiuotos pagal atliktų vykdymo veiksmų kiekį ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytus vykdymo veiksmų įkainius.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vienodą praktiką tapačiose bylose yra ne kartą pažymėjęs, kad remiantis valstybės nustatytu vykdymo išlaidų teisiniu reglamentavimu susiklosto teisėti antstolių ekonominiai lūkesčiai. Valstybės nustatyta atlyginimo antstoliui už jam pavestų funkcijų vykdymą tvarka ir dydžiai yra pagrindas antstoliams tikėtis tam tikro rezultato, jeigu jie veiks teisėtai. Taigi antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, vykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai, jis gaus nustatytą atlyginimą. Teismas, atlikdamas antstolio procesinės veiklos kontrolę, yra aktyvus ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, užtikrintos visų vykdymo proceso dalyvių – antstolio, skolininko ir išieškotojo – teisės ir teisėti interesai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegija 2007 m. vasario 5 d nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007 konstatavo, jog tais atvejais, kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį) pasibaigus raginime (siūlyme) nustatytam terminui, o jeigu raginimas (siūlymas) jam neturėjo būti siunčiamas, – po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą. Taip pat pažymėjo, jog teismas, nagrinėdamas antstolio paduotą CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka pareiškimą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko, turi patikrinti visų antstolio nurodytų išieškotinų išlaidų pagrįstumą, taip pat tai, ar prašomos išieškoti sumos apskaičiuotos pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos taisykles. Apeliantė prašo panaikinti visą 2013-08-02 patvarkymą dėl skolos išieškojimo, tai sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad apeliantė nesutinka ir su vykdymo išlaidų išieškojimu.

17Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra išaiškinta, kad antstolio atlyginimo pagrįstumas – tai atlyginimo dydžio ir antstolio vykdomojoje byloje atliktų priverstinio vykdymo veiksmų proporcinga atitiktis, t. y. ar antstolis atliko tik būtinus vykdymo veiksmus ir neatliko veiksmų, kurie buvo nebūtini konkrečiu atveju, taip pat ar vykdymo išlaidos atitinka būtinus vykdymo veiksmus. Tai reiškia, kad atlyginimas antstoliui priklauso tik už atliktus priverstinio vykdymo veiksmus ir nepriklauso – už veiksmus, kurių jis neatliko. Tik tada galima laikyti, kad antstolio atlyginimas pagrįstas. Tuo tarpu antstolio atlyginimo apskaičiavimo teisėtumas – tai atlyginimo dydžio apskaičiavimas vadovaujantis teisės aktų ir juos detalizuojančių poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka ir standartizuotais dydžiais. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-27 nutartis c. b. Nr. 3K-3-511/2008).

18CPK 611 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidos išieškomos antstolio vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu ir pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą. Patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo kartu su detaliais vykdymo išlaidų skaičiavimais antstolis išsiunčia skolininkui šio Kodekso 605 straipsnyje nustatyta tvarka.

19CPK 609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija (toliau – Instrukcija). Pagal Instrukcijos 33 punktą, visos vykdymo išlaidos, išskyrus šioje Instrukcijoje numatytas išimtis, išieškomos iš skolininko pagal šioje Instrukcijoje nustatytus dydžius nepriklausomai nuo to, ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų, ar jos buvo sumažintos, ar atidėtos. Pagal Instrukcijos 50 punktą atlygis antstoliui išieškomas, kai išieškotina suma nuo 1000 iki 2000, Lt 19 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 200 Lt. Pagal Instrukcijos 31 punktą, atlikęs vykdymo veiksmą ir apskaičiavęs už jį vykdymo išlaidas, antstolis tai nurodo vykdymo išlaidų apskaičiavime (4 priedas).

20Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir formuojamai teismų praktikai, yra pagrindas išvadai padaryti, kad išieškant vykdymo išlaidas, antstolis turi pareigą priimti atitinkamo pobūdžio procesinius dokumentus, įteikti juos skolininkui, bei turi teisę į vykdymo išlaidų atlyginimą tik už atliktus konkrečius vykdymo veiksmus, apie kuriuos duomenys turi būti pateikti vykdomojoje byloje, ir antstolio atlyginimą priklausomai nuo išieškotos sumos.

21Antstolės pirmosios instancijos teismui su skundu dėl antstolio veiksmų pateiktos vykdomosios bylos kopijoje (b.l. 2, 17-29), nėra duomenų, kad antstolė priėmė Instrukcijoje nustatytos formos patvarkymą (5 priedas) dėl 550 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo ir jį su vykdymo išlaidų apskaičiavimu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo dienos išsiuntė skolininkei registruotąja pašto siunta. Vykdomojoje byloje antstolė priėmė 2013-08-02 patvarkymą dėl skolos išieškojimo, nurodant iš karto išieškoti iš skolininkės 1210 Lt skolą ir 550 Lt bylinėjimosi išlaidas, pateikdama jį vykdyti VSDFV Kretingos skyriui (b.l. 28), tokiu būdu nesudarydama skolininkei galimybės susipažinti su vykdymo išlaidų apskaičiavimu ir sumokėti vykdymo išlaidas gera valia.

22Iš antstolės pateiktos vykdomosios bylos kopijos taip pat matyti, kad antstolė vykdymo išlaidų apskaičiavime (b.l. 29) nurodė, kad parengė 10 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymų ir už tai apskaičiavo 50 Lt vykdymo išlaidų (5x10) bei atliko 6 banko pavedimus ir už tai apskaičiavo 6 Lt vykdymo išlaidų (1x6), iš viso 56 Lt, tačiau vykdomojoje byloje įrodymų, pagrindžiančių šias išlaidas nėra. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad 1210 Lt išieškoma suma visa ar jos dalis, apskaičiuojant atlygį antstoliui, buvo išieškota, antstolė 2013-09-03 patvarkyme netenkinti skolininkės skundo (b.l. 2) pati nurodė, kad vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas, tačiau antstolė vykdymo išlaidų apskaičiavime apskaičiavo 200 Lt dydžio atlygį antstoliui.

23Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas pripažinti antstolės veiksmus, priimant skundžiamą 2013-08-02 patvarkymą dėl 550 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo, kaip neatitinkančius CPK 609 straipsnio 2 dalies, 611 straipsnio 2 dalies ir Sprendimų vykdymo instrukcijos reikalavimų, panaikinti antstolės 2013-08-02 patvarkymą dalyje dėl 550 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo, likusioje dalyje patvarkymas paliktinas galioti. Antstolė turėtų atlikti vykdymo išlaidų perskaičiavimą, priimti nustatytos formos patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, įteikiant jį skolininkei CPK 605 straipsnyje nustatyta tvarka.

24Vadovaujantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės atskirasis skundas tenkintinas iš dalies ir Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartis keistina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

25Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

26tenkinti iš dalies pareiškėjos S. E. G. atskirąjį skundą.

27Pakeisti Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartį ir panaikinti antstolės R. V. 2013-08-02 patvarkymą dėl skolos išieškojimo S-13005948 dalyje dėl 550 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo, likusioje dalyje patvarkymą paliekant galioti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. 2013-08-29 pareiškėja kreipėsi į antstolę R. V. su skundu dėl antstolio... 3. Kretingos rajono apylinkės teismas 2013-10-08 nutartimi pareiškėjos... 4. Atskiruoju skundu apeliantė prašo Kretingos rajono apylinkės teismo... 5. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Intractus“... 6. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 8. Pareiškėja iš esmės ginčija antstolės patvarkymą dėl 1210 Lt skolos ir... 9. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę – jis turi būti... 10. Nustatyta, Kretingos rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje... 11. 2-1157-206/2012 dėl 1210 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės S. E. G.,... 12. 2014-01-23 nutartimi šios bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas iki įsiteisės... 13. Iš teismų informacinės sistemos duomenų LITEKO matyti, kad Klaipėdos... 14. Neatnaujinus proceso civilinėje byloje Nr. 2-1157-206/2012, pareiškėjai... 15. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vienodą praktiką tapačiose... 17. Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra išaiškinta, kad antstolio atlyginimo... 18. CPK 611 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidos išieškomos... 19. CPK 609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo... 20. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir formuojamai teismų praktikai, yra... 21. Antstolės pirmosios instancijos teismui su skundu dėl antstolio veiksmų... 22. Iš antstolės pateiktos vykdomosios bylos kopijos taip pat matyti, kad... 23. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas pripažinti antstolės veiksmus,... 24. Vadovaujantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 25. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 337... 26. tenkinti iš dalies pareiškėjos S. E. G. atskirąjį skundą.... 27. Pakeisti Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartį ir...