Byla e2-25414-886/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Gretai Pareigytei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „PARADIS LIFTAI“ atstovui advokato padėjėjui Tomui Petrauskui,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „PARADIS LIFTAI“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kongera“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „PARADIS LIFTAI“ ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovės UAB „Kongera“ 21 200 Eur skolos, 418,48 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Kauno apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 22 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino: priteisė iš atsakovės UAB „Kongera“ ieškovei UAB „PARADIS LIFTAI“ 21 200 Eur skolos, 418, 62 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. rugpjūčio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 781 Eur bylinėjimosi išlaidų.

6Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo, prašo panaikinti 2017 m. rugpjūčio 22 d. preliminarų sprendimą, ieškinį atmesti ir atleisti atsakovę nuo prievolės sumokėti ieškovei sutarties kainos dalį, lygią lifto kainai, vykdymo. Prieštaravimuose nurodo, kad atsakovė ieškovei sumokėjusi už liftą, neturės jokių garantijų, kad ieškovė sugebės įvykdyti visus 2017 m. sausio 27 d. sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atsakovei. Atsakovės teigimu, dėl sutarties tolimesnio negalėjimo vykdyti yra atsakinga ieškovė, o ne atsakovė. Ieškovė įsipareigojo ne tik pateikti, sumontuoti, paleisti liftą, bet ir jį priduoti akredituotai potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros tarnybai. Ieškovės 2017 m. gegužės 10 d. atsakyme pateiktame atsakovei buvo nurodyta, kad lifto montavimo pabaiga negali būti vėliau kaip 2017 m. rugpjūčio 27 d., nes įsigalioja naujas liftus reglamentuojantis standartas EM81-20, kurio esamas liftas neatitiks, nes yra pagamintas pagal standartą EN81-1. Sutartyje nėra jokių sąlygų, kad lifto montavimo pabaiga ir pridavimas tarnybai, negali būti atlikti vėliau kaip 2017 m. rugpjūčio 27 d., neaptartos sąlygos, kurios turėtų būtų taikomos pasikeitus standartams. Ieškovei laiku ir tinkamai neinformavus atsakovės apie lifto standartų pasikeitimus, ieškovei pačiai tenka rizika dėl tolimesnio sutarties vykdymo negalimumo. Šiai dienai ieškovas turimas liftas neatitinka naujo standarto, todėl nėra aiški sutarties įvykdymo galimybė iš ieškovės pusės, tad atsakovė turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą pagal sutartį.

7Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, prašo palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. preliminarų sprendimą. Atsiliepime nurodo, kad nuo sutarties sudarymo ieškovė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdė tinkamai, įsigijo liftą, su atsakove derino jo montavimo datą, informavo apie būsimą grėsmę dėl galiojančio standarto pabaigos. Atsakovė nuo sutarties sudarymo vengė savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nevykdė bendradarbiavimo pareigos. Atsakovė pažeidė avansinių mokėjimų tvarką, pirmą 8964 Eur avansinį mokėjimą turėjo atlikti iki 2017 m. vasario 1 d., tačiau sumokėjo tik dalį avanso 5000 Eur. Antrąjį avansinį mokėjimą 18 904 Eur sumai, kurį sudarė likusi nesumokėta avanso dalis ir antras avansas, turėjo sumokėti iki 2017 m. gegužės 10 d., tačiau iki šiol nesumokėjo. Atsakovė darbų frontą, reikalingą lifto montavimui turėjo perduoti likus 6 savaitėms iki 2017 m. birželio 2 d. Likus 4 savaitėms iki numatytos datos pranešė, kad darbų frontą perduos tik 2017 m. liepos 3 – 16 dienomis, tačiau ir tada jo neperdavė. Pažymėjo, kad ieškovė lifto montavimo ir pridavimo darbus galėjo atlikti tik tuomet, kai su atsakove būtų suderinta lifto priėmimo ir darbų fronto perdavimo tiksli data, todėl dėl ankščiau nurodytų priežasčių, atsakovė pažeidė sutartį, o ne ieškovė. Sutarties kaina 36 154,80 Eur, lifto kaina 31 702 Eur, darbų kaina 4452 Eur, todėl ieškovės teigimu, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.645 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-887/2003, šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip pirkimo–pardavimo sutartis. Nėra aišku, kuo remiantis atsakovė konstatuoja, kad liftas neatitinka naujo standarto, nes tai gali nustatyti tik tarnyba. Atsakovė gali reikalauti tik, kad liftas atitiktų sutartyje nurodytus reikalavimus, o ne papildomus reikalavimus, kurie nėra aptarti sutartyje. Dėl lifto tinkamumo ieškovė nurodė, kad 2017 m. vasario 17 d. atsakovei išsiuntė lifto brėžinius suderinimui, atsakovė 2017 m. vasario 28 d. persiuntė ieškovei patvirtintus lifto brėžinius. Apie lifto standartą buvo tartasi su atsakovės gamybos direktoriumi M. J. ir komercijos vadovu V. Z.

8Kauno apylinkės teismo 2017 m. spalio 5 d. nutartimi byla paskirta nagrinėti žodinio proceso tvarka teismo posėdyje 2017 m. spalio 20 d.

9Ieškovės atstovas 2017 m. spalio 20 d. teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad atsakovė iki šiol nėra ieškovei perdavusi darbų fronto. Prie ieškovės atsiliepimo į prieštaravimus pridėti lifto suderinimo dokumentai, pasirašyti atsakovės atsakingo darbuotojo, patvirtina, kad liftas atsakovei tiko. Juose nurodyta, kad liftas buvo pagamintas pagal tuo metu galiojantį standartą. Šalys dėl lifto ir jos kainos žodžiu derėjosi tarpusavyje, buvo aptartas liftų standartų pasikeitimas, paaiškinta, kad liftas atitinkantis naujus standartus buvo brangesnis, todėl atsakovė pasirinko liftą, pagamintą pagal tuo metu galiojusį standartą, nes jis buvo pigesnis. Pagal sutartyje nustatytus terminas liftą ieškovė būtų sumontavusi 2017 m. birželio 2 d., net jeigu atsakovė būtų perdavusi liftą kaip nurodė 2017 m. liepos 3–14 dienomis, ieškovė būtų spėjusi jį sumontuoti ir priduotai tarnybai iki 2017 m. rugpjūčio 27 d. Atsakovei sumokėjus lifto kainą, būtų galima derintis sąlygas dėl jo sumontavimo.

10Atsakovė prieštaravimuose nurodė, kad bylą ves per savo teisininką L. M., prašė jam procesinius dokumentus siųsti per teismų elektroninių paslaugų portalą (toliau – EPP). Teismo šaukimas atsakovės teisininkui į 2017 m. spalio 20 d. teismo posėdį per EPP buvo išsiųstas 2017 m. spalio 9 d. ir laikomas įteiktu 2017 m. spalio 10 d. (CPK 1751 straipsnio 10 dalis). Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad teismo šaukimas atsakovės teisininkui realiai įteiktas 2017 m. spalio 19 d. Apie posėdžio datą, laiką ir vietą atsakovės atstovui pranešta tinkamai. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastis nežinoma, iki teismo posėdžio negauta prašymų atidėti teismo posėdį ar bylą nagrinėti atsakovės atstovui nedalyvaujant, todėl atsakovo neatvykimo priežastis pripažinus nesvarbiomis, byla išnagrinėta atsakovės atstovui nedalyvaujant (CPK 246 straipsnio 2 dalis).

11Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. preliminarus sprendimas nekeistinas.

12Atsakovė prieštaravimus dėl 2017 m. rugpjūčio 22 d. preliminaraus sprendimo iš esmės grindžia aplinkybėmis, kad atsakovei sumokėjus už liftą, kuris šiuo metu neatitinka galiojančio liftų gaminimo standarto, nėra aišku, ar ieškovė įvykdys sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atsakovei. Ieškovė neinformavo atsakovės apie lifto gaminimo standarto pasikeitimą, todėl ieškovei tenka rizika dėl tolimesnio sutarties vykdymo negalimumo. Sutartyje nėra nurodyta, kad liftas negali būti sumontuotas vėliau negu 2017 m. rugpjūčio 27 d. Teismo vertinimu, atsakovės prieštaravimai yra nepagrįsti ir prieštaringi, todėl atmestini dėl žemiau nurodytų motyvų.

13Pagal šalių 2017 m. sausio 27 d. sudarytos įrenginių tiekimo–montavimo sutarties 4.2. punktą ieškovė liftą turėjo atgabenti į objektą ir pradėti jo montavimo darbus, tik prieš tai atsakovei įvykdžius sutarties 3.2.1., 3.2.2., ir 4.1. punktuose numatytus savo įsipareigojimus, t. y. sumokėjus ieškovei 23 634 Eur sumą ir iki 2017 m. balandžio 21 d. perdavus darbų frontą. Atsakovė ieškovei yra sumokėjusi tik 5000 Eur sumą, ieškovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovė iki 2017 m. spalio 20 d. ieškovei nėra perdavusi darbų fronto. Atsakovė nenurodė jokių argumentų ir nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų šias aplinkybes, nors tokią pareigą turėjo (CPK 430 straipsnis). Įvertinus ankščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad lifto montavimo darbai nebuvo pradėti dėl atsakovės kaltės, o ne ieškovės (CPK 178, 185 straipsniai).

14Šalys 2017 m. sausio 27 d. sutartimi susitarė dėl lifto pirkimo–pardavimo ir lifto montavimo, derinimo, pridavimo darbų atlikimo. Šalių sudaryta sutartis turi pirkimo–pardavimo sutarties ir rangos sutarties požymių (CK 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.644 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad vienas iš kriterijų, pagal kuriuos atribojamos pirkimo–pardavimo sutartys nuo rangos, įtvirtintas Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.645 straipsnio 4 dalyje, kurioje nustatyta, kad jeigu atliekamų darbų pobūdis ir vertė, palyginti su pagaminto, perkamo ar perdirbto daikto verte, yra nedideli, tai sutartis pripažįstama ne rangos, o pirkimo–pardavimo sutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-887/2003; 2010 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2010, 2016 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-334-684/2016). Iš sutarties priedo Nr. 3 „Įrenginių ir darbų kainų suvestinė“ matyti, kad lifto kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) yra 26 200 Eur, o darbų kaina 3680 Eur be PVM, t. y. lifto kaina daugiau nei septynis kartus viršija pagal sutartį atliekamų darbų kainą. Atsižvelgus į nurodytas faktines aplinkybes ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisminę praktiką, šalių 2017 m. sausio 27 d. sudaryta sutartis laikytina pirkimo–pardavimo sutartimi (CK 6.645 straipsnio 4 dalis, CPK 178, 185 straipsniai).

15CK 6.327 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad parduodamų daiktų kokybė, kiekis ir kiti kriterijai turi atitikti sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje nėra nurodymų – įprastus reikalavimus. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad prieš sudarant sutartį šalys dėl konkretaus lifto pirkimo derėjosi žodžiu, buvo aptartas liftų gaminimo standarto pasikeitimas, atsakovė pasirinko liftą, kuris buvo pagamintas pagal tuo metu galiojusį standartą, nes jis buvo pigesnis. Iš sutarties priedo Nr. 1 „Įrenginių specifikacija“ matyti, kad šalys detaliai aptarė, kokį liftą atsakovė įsigyja iš ieškovės pagal 2017 m. sausio 27 d. sutartį. Ginčo lifto brėžiniai buvo suderinti su atsakove ir patvirtinti atsakovės statybos vadovo A. J., šias aplinkybes patvirtina byloje esantys lifto brėžiniai su žymomis „Suderinta“ ir elektroninis šalių susirašinėjimas. Byloje nėra ginčo, kad ieškovės turimas liftas atitinka šalių 2017 m. sausio 27 d. sutartyje nustatytus lifto kriterijus ir reikalavimus (CK 6.327 straipsnio 1 dalis).

16Teismas konstatuoja, kad sutartis nebuvo įvykdyta dėl pačios atsakovės kaltės – nesumokėjus ieškovei visos pinigų sumos pagal sutartį ir sutartyje nustatytu terminu ieškovei neperdavus darbų fronto. Ieškovės turimas liftas atitinka šalių 2017 m. sausio 27 d. pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytus kriterijus ir reikalavimus (CPK 178, 185 straipsniai). Pagal CK 6.206 straipsnį viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo arba kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka. Remiantis šiomis aplinkybėmis, atsakovės argumentai, kad ji turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą, nes ieškovės turimas liftas neatitinka pasikeitusio lifto gaminimo standarto ir kad nėra aišku, ar ieškovė įvykdys sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, atmestini kaip visiškai nepagrįsti. Atsakovė prieštaravimuose nepagrįstai teigia, kad ieškovė jos neinformavo apie liftų gaminimo standarto pasikeitimą, nes ji prieštaravimuose taip pat nurodo, kad ieškovė 2017 m. gegužės 10 d. raštu ją informavo apie liftų gaminimo standartų pasikeitimą. Atsakovės nurodyta aplinkybė, kad ieškovės turimas liftas galimai neatitinka pasikeitusio liftų gaminimo standarto byloje neturi teisinės reikšmės, nes šalys 2017 m. sausio 27 d. pirkimo–pardavimo sutartimi susitarė dėl lifto pirkimo ir pardavimo, kuris buvo pagamintas pagal sutarties sudarymo metu galiojusį standartą. Pažymėtina, kad atsakovei netinkamai vykdant sutartį, jai pačiai tenka rizika dėl tolimesnio sutarties tinkamo vykdymo. Teismas nenustatė, kad ieškovė būtų padariusi esminių sutarties pažeidimų, todėl nėra pagrindo atsakovę atleisti nuo prievolės sumokėti ieškovei sutarties kainos dalį, lygią lifto kainai, vykdymo (CPK 178, 185 straipsniai).

17Remiantis ankščiau nurodytais motyvais, priimtinas galutinis sprendimas – Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą (CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

18Preliminarų sprendimą palikus nepakeistą, ieškovei iš atsakovės priteistina 400 Eur už advokato teisinę pagalbą už atsiliepimo į prieštaravimus parengimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

19Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 263–270 straipsniais, 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „PARADIS LIFTAI“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kongera“ dėl skolos priteisimo.

21Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“, juridinio asmens kodas 302881661, buveinė S. Daukanto g. 35-1, Klaipėdoje, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „PARADIS LIFTAI“, juridinio asmens kodas 302635250, buveinė Draugystės g. 19, Kaune, 400 Eur (keturis šimtus eurų) už advokato teisinę pagalbą.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „PARADIS LIFTAI“ ieškiniu dokumentinio proceso tvarka... 5. Kauno apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 22 d. preliminariu sprendimu... 6. Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo,... 7. Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, prašo palikti... 8. Kauno apylinkės teismo 2017 m. spalio 5 d. nutartimi byla paskirta nagrinėti... 9. Ieškovės atstovas 2017 m. spalio 20 d. teismo posėdyje papildomai... 10. Atsakovė prieštaravimuose nurodė, kad bylą ves per savo teisininką L. M.,... 11. Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. preliminarus sprendimas... 12. Atsakovė prieštaravimus dėl 2017 m. rugpjūčio 22 d. preliminaraus... 13. Pagal šalių 2017 m. sausio 27 d. sudarytos įrenginių tiekimo–montavimo... 14. Šalys 2017 m. sausio 27 d. sutartimi susitarė dėl lifto pirkimo–pardavimo... 15. CK 6.327 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad parduodamų daiktų kokybė, kiekis... 16. Teismas konstatuoja, kad sutartis nebuvo įvykdyta dėl pačios atsakovės... 17. Remiantis ankščiau nurodytais motyvais, priimtinas galutinis sprendimas –... 18. Preliminarų sprendimą palikus nepakeistą, ieškovei iš atsakovės... 19. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 263–270 straipsniais, 430... 20. Palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d.... 21. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“,... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...