Byla 3K-3-224/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virgilijaus Grabinsko, Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė, pranešėja) ir Sigitos Rudėnaitės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Fima“ kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 3 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Baltic orbis“ ieškinį atsakovui UAB ,,Fima“ dėl įsiskolinimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra dėl įsiskolinimo pagal įrenginio pirkimo-pardavimo sutartį priteisimo.

6Ieškovas UAB „Baltic orbis“ teismo prašė priteisti jam iš atsakovo UAB „Fima“ 30 000 Lt įsiskolinimo, 5219,24 Lt delspinigių ir 6 proc. metinių palūkanų.

7Ieškovas grindė nurodytus ieškinio reikalavimus 2008 m. vasario 20 d. sutartimi, pagal kurią ieškovas įsipareigojo perduoti rezervinio maitinimo įrangą, o atsakovas - priimti ją ir apmokėti sutartyje nurodytą kainą. Atsakovas ieškovui pervedė 2008 m. vasario 22 d. 391 453,20 Lt avanso ir 2008 m. rugsėjo 3 d. - 100 484,40 Lt. Likusi įsiskolinimo suma, ieškovo teigimu, yra 30 000 Lt. Galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą atsakovas pasirašė 2008 m. liepos 15 d., dėl to sumokėta pagal sutartį turėjo būti iki 2008 m. liepos 25 d. Sutartyje nustatyti 0,2 proc. dydžio delspinigiai už vėlavimą atsiskaityti ir už vėlavimą pateikti įrangą. Ieškovo skaičiavimu, netesybų, atsiradusių dėl netinkamo ieškovo sutarties įvykdymo, dydis yra 22 965,25 Lt, o dėl atsakovo vėlavimo atsiskaityti pagal sutartį – 28 184,49 Lt. Įskaičius šiuos reikalavimus, prašomų priteisti iš atsakovo delspinigių dydis yra 5219,24 Lt.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

9Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė ieškovui iš atsakovo 30 000 Lt įsiskolinimo, 5219,24 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį, prasidedantį 2009 m. sausio 5 d. (ieškinio priėmimo teisme dieną).

10Teismas nustatė, kad šalys 2008 m. vasario 20 d. sudarė sutartį dėl rezervinio maitinimo įrangos pirkimo, pagal kurią įrangos kaina yra 521 937,60 Lt; 391 453,20 Lt avansą atsakovas pervedė 2008 m. vasario 22 d., o 100 484,40 Lt - 2008 m. rugsėjo 3 d. Atsakovas nepagrįstai atsisakė sumokėti likusią pagal sutartį priklausančią mokėti 30 000 Lt sumą, kuri yra priteistina ieškovui (CK 6.38, 6.200 straipsniai). 2008 m. gegužės 21 d. surašytas dalinis medžiagų ir įrengimų priėmimo-perdavimo aktas, tačiau įranga pateikta nevisiškos komplektacijos. Trūkstamos dalys pateiktos 2008 m. birželio 20 d. ir pasirašytas 2008 m. liepos 15 d. priėmimo-perdavimo aktas. Ieškovas praleido terminą montavimo darbams atlikti, nes galutiniai darbai buvo atlikti ne 2008 m. gegužės 21 d., kaip šalys buvo sutarusios, o 2008 m. birželio 20 d. Atsakovo argumentus, kad darbai buvo atlikti tik 2008 m. liepos 15 d., teismas atmetė kaip nepagrįstus, nurodydamas, jog 2008 m. liepos 15 d. buvo tik pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas, tačiau iš byloje esančios rašytinės medžiagos nustatyta, kad darbai užbaigti 2008 m. birželio 20 d. Šalys sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovas terminą sumokėti pagal sutartį praleido 27 dienas, nes turėjo atsiskaityti 2008 m. liepos 25 d., o 100 484,40 Lt pervedė tik 2008 m. rugsėjo 3 d. Dėl to už sutarties nevykdymą atsakovui apskaičiuoti ir jo mokėtini delspinigiai yra 28 184,49 Lt. Ieškovas praleido prievolę įvykdyti sutartį 22 dienas, todėl pagal vienarūšius reikalavimus įskaičius ieškovo mokėtinus delspinigius priteistina iš atsakovo 5219,24 Lt delspinigių (CK 6.130 straipsnio 1 dalis). Atsakovo argumentą, kad reikalaujamos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės, teismas atmetė.

11Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 3 d. nutartimi atsakovo UAB ,,Fima“ apeliacinis skundas netenkintas ir nutarta palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą.

12Teismas nutartyje nurodė, kad, nors atsakovas byloje įrodinėjo savo nuostolius, patirtus dėl ieškovo kaltės, atsakovas neįrodė ieškovo kaltės dėl patirtų nuostolių. Kadangi atsakovas neapmokėjo ieškovui 30 000 Lt įrangos kainos dalies, tai pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo 30 000 Lt įsiskolinimo (CK 6.38, 6.200 straipsniai). Dėl delspinigių dydžio teisėjų kolegija nurodė, kad ieškovas priskaičiavo 28 184,49 Lt delspinigių atsakovui, tačiau prašė priteisti tik 5219,24 Lt. Ieškovui įvykdžius sutartį, atsakovas sutartyje nustatytais terminais nesumokėjo visos likusios sutartyje nustatytos kainos dalies. Ieškovas dėl atsakovo veiksmų negalėjo sutartyje nustatytu terminu pateikti įrangos, nes šios montavimo data atsakovo iniciatyva buvo nukelta į 2008 m. gegužės 21 d., dėl to ieškovas negalėjo laiku patikrinti iš gamintojo gautos įrangos komplektiškumo. Ieškovas įrangą turėjo sandėliuoti, dėl to jis patyrė tam tikrų išlaidų. Sutartinės netesybos yra nuostoliai, todėl, kai jos nustatytos sutartyje, kreditoriui nereikia įrodinėti nuostolių dydžio. Atsižvelgdama į nurodytus motyvus ir nustatytas faktines aplinkybes, į tai, kad ieškovas prašo priteisti tik nedidelę priskaičiuotų delspinigių dalį, prašoma priteisti delspinigių suma sudaro nedidelę pavėluotai sumokėtos sumos dalį, teisėjų kolegija sprendė, kad nėra pagrindo taikyti CK 6.73 straipsnio 2 dalį ir ieškovo prašomų priteisti delspinigių sumą pripažinti aiškiai per didelėmis netesybomis. Darydamas šią išvadą teismas taip pat atsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 16 d. nutartį A. S. v. A. G. byloje Nr. 3K-3-460/2009; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“ byloje Nr. 3K-3-401/2008, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį UAB ,,Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB ,,Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ byloje Nr.3K-3-503/2007.

13III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

14Kasaciniu skundu atsakovas UAB ,,Fima“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 3 d. nutartį bei priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

151. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje yra nustatęs teismams pareigą vadovautis visais sutarčių aiškinimo principais, kurie padėtų kiek įmanoma tiksliau kvalifikuoti aiškinamą sutartį ir jos pagrindu susiklosčiusius teisinius santykius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 4 d. nutartis S. S. v. R. N. byloje Nr. 3K-3-8/2010). Byloje žemesniųjų instancijų teismai pažeidė nurodytus išaiškinimus ir CK 6.193 straipsnio 2, 3 dalių nuostatas, ginčo sutartį aiškindami siaurai ir nepagrįstai nepripažindami, kad ginčo šalis siejo tiek pirkimo-pardavimo, tiek rangos teisiniai santykiai, dėl to teismai nepagrįstai netaikė rangos teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų. Sutartis buvo sudaryta ir vykdyta atsakovui atliekant Lietuvos banko serverių patalpų išplėtimo darbus, dėl to ieškovas laikytinas subrangovu, o atsakovas - generaliniu rangovu. Atsakovas sumokėjo užsakovui Lietuvos bankui 44 181,18 Lt delspinigių už ne laiku atliktus darbus, tačiau byloje teismai nepagrįstai neįvertino šios aplinkybės kaip turinčios reikšmės atsakovo ir ieškovo tarpusavio atsiskaitymams.

162. Nepagrįsta laikytina apeliacinės instancijos teismo išvada, kad atsakovas neįrodė ieškovo kaltės dėl patirtų nuostolių, nes pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją vykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita.

173. Atsakovas ieškovui yra sumokėjęs 75 proc. sutartyje nurodytos prekių ir darbų kainos, tai leido teismui sumažinti priteistinas netesybas pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, tačiau byloje teismai nesprendė sumažinti priteistinų netesybų (delspinigių). Apeliacinės instancijos teismo nutarties teiginys, kad sutartyje nurodyto dydžio delspinigius nustatyti yra pasiūlęs atsakovas, nepagrįstas bylos įrodymais, dėl to tokio fakto negalima pripažinti įrodytu pagal CPK 176 straipsnio 1 dalies įrodinėjimo taisykles.

18Atsiliepimu į atsakovo UAB ,,Fima“ kasacinį skundą ieškovas UAB „Baltic orbis“ prašo Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime išdėstyti tokie esminiai nesutikimo su kasaciniu skundu argumentai:

191. Į kasatoriaus teiginį, kad sutartis turėtų būti vertinama kaip rangos, ieškovas nurodo, kad sutartyje numatytų darbų vertė yra tik 7 proc. bendros sutarties kainos. Dėl to pagal CK 6.645 straipsnio 4 dalį, jeigu atliekamų darbų pobūdis ir vertė palyginti su pagaminto, perkamo ar perdirbto daikto verte yra nedideli, tai sutartis pripažįstama ne rangos, o pirkimo-pardavimo sutartimi. Analogišku atveju Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 29 d. nutartyje UAB “Jūtoma” v. UAB “Saurida” byloje Nr. 3K-3-887/2003 išaiškinta, kad rangos santykius reglamentuojančios normos netaikytinos.

202. Kasaciniame skunde cituojamas apeliacinės instancijos teismo teiginys, kad atsakovas neįrodė ieškovo kaltės dėl patirtų nuostolių, tačiau nutylimi kiti teismo argumentai, kuriais pripažinta, jog nėra visų civilinės atsakomybės sąlygų, taip pat priežastinio ryšio tarp atsakovo nuostolių ir ieškovo veiksmų.

213. Sutartinių netesybų dydžio vertinimas, atsakant į klausimą, ar šios netesybos nėra per didelės, teismo atliekamas pagal faktinę situaciją kiekvienoje byloje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra pasisakyta, kad pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnius teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai didelėmis ir dėl to jas sumažinti, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis Forthmill Limited v. UAB ,,Pakrijas“ byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis UAB ,,Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB ,,Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ byloje Nr. 3K-3-503/2007). Atsakovas nesutinka su šalių sutartyje nustatytomis 0,2 proc. dydžio netesybomis, tačiau tokio pat dydžio netesybos nustatytos sutartyse, sudarytose atsakovo ir pagrindinio užsakovo Lietuvos banko, taip pat atsakovo ir kito darbų atlikėjo UAB ,,Konveda“. Be to, atsakovas, Lietuvos bankui pareikalavus mokėti netesybas, jų dydžio neginčijo. Ieškovas prašė priteisti sumažintą netesybų dydį, dėl to nebūtų pagrindo išvadai, kad netesybos yra neprotingai didelės. Apeliacinės instancijos teismo nutarties teiginys, kad sutartyje nurodyto dydžio delspinigius nustatyti yra pasiūlęs atsakovas, neprieštarauja įrodymų vertinimo taisyklėms, nes išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. balandžio 15 d. nutartis UAB ,,AAA“ v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras byloje Nr. 3K-3-569/2002).

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

24Dėl sutartinių santykių pobūdžio

25Kasaciniame skunde nurodoma, kad, sprendžiant klausimą, ar sutartis įvykdyta tinkamai, turėjo būti taikomos tiek pirkimo-pardavimo, tiek rangos teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos. Teisėjų kolegija pažymi, kad, vertinant šalių sudarytą sutartį, iš kurios vykdymo kilo ginčas byloje, ir kurios pagrindu pardavėjas įsipareigojo ne tik parduoti rezervinio maitinimo įrangą, bet ir atlikti įrangos paleidimo, derinimo ir perdavimo darbus, įrangą aptarnaujančių asmenų apmokymą, taikytina teisės norma, įtvirtinta CK 6.645 straipsnio 4 dalyje, kurioje nustatyta, kad jeigu atliekamų darbų pobūdis ir vertė palyginti su pagaminto, perkamo ar perdirbto daikto verte, yra nedideli, tai sutartis pripažįstama ne rangos, o pirkimo-pardavimo sutartimi. Tokią išvadą dėl CK 6.645 straipsnio 4 dalies teisės normos prasmės patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 29 d. nutarties UAB ,,Jūtoma” v. UAB ,,Saurida” byloje Nr. 3K-3-887/2003 išaiškinimai.

26Pagal šalių sudarytos sutarties Priedo Nr. 1 specifikaciją įrangos paleidimo ir derinimo darbų kaina yra nedidelė, palyginus su perkamos įrangos kaina, todėl tokiu atveju rangos teisinius santykius reglamentuojančios normos netaikytinos. Bylą nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai tinkamai kvalifikavo šalių sudarytą sutartį kaip pirkimo-pardavimo ir pagrįstai, spręsdami ginčą dėl šalių tarpusavio įsipareigojimų ir jų pažeidimo padarinių, taikė pirkimo-pardavimo santykius reglamentuojančias teisės normas, laikydamiesi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos.

27Kasaciniame skunde teigiama, kad bylą nagrinėję teismai, spręsdami dėl sutarties pobūdžio, pažeidė CK 6.193 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintas nuostatas. Atsakydama į šį kasatoriaus teiginį, teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip pirmiau nurodyta, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą patvirtina sutarties ir jos priedo Nr. 1 turinys. CK 6.193 straipsnio, nustatančio sutarčių aiškinimo taisykles, 2 dalyje įtvirtintas sisteminis sutarčių aiškinimo principas, kuriuo reikalaujama bet kurią sutarties sąlygą aiškinti atsižvelgiant į visą sutarties kontekstą. Be to, negali būti neaptarta ir neįvertinta nė viena sutarties dalis, priedas ar kita sudedamoji dalis (pvz., reikia įvertinti ir sutarties preambulę, ir jos priedus, vėlesnius pakeitimus ir t. t.). Kitas svarbus sutarties aiškinimo principas – jos tikslų aiškinimasis. Sutarties tikslai gali padėti nustatyti sutarties rūšį, pobūdį, šalių tarpusavio teisių ir pareigų apimtį. Kasatoriaus nurodytoje CK 6.193 straipsnio 3 dalyje aptariama sutarties aiškinimo taisyklė: kai susiduriama su žodžių sąvokų daugiareikšmiškumu, sąvokos aiškintinos taip, kaip šalys jas apibrėžė sutartyje; žodžiams ar sąvokoms, kurių reikšmė sutartyje neatskleista, suteiktina tokia reikšmė, kuri yra priimtiniausia, atsižvelgiant į sutarties rūšį, prigimtį, esmę, dalyką, šalis ir kitas svarbias aplinkybes. Kasaciniame skunde nepagrįstai nurodoma į netinkamą CK 6.193 straipsnio 2, 3 dalių taikymą, aiškinant sutarties turinį, nes sutarties turinys leidžia ją kvalifikuoti kaip pirkimo-pardavimo, o kiti bylos įrodymai šios išvados nepaneigia. Pagal sutartį pardavėjas įsipareigojo perduoti pirkėjo nuosavybėn rezervinio maitinimo įrangą, o pirkėjas – priimti įrangą ir sumokėti sutartyje nurodytą kainą. Sutartyje šalys sulygo dėl kainos, apmokėjimo tvarkos, sutartinių įsipareigojimų vykdymo, netesybų ir nuostolių padengimo, ginčų sprendimo ir kt. Sutarties turinys atitinka pirkimo-pardavimo sutartį, apibrėžtą CK 6.305 straipsnio 1 dalyje. Sutarties sąlyga, pagal kurią pardavėjas įsipareigojo atlikti parduotos įrangos paleidimo, derinimo, darbuotojų apmokymo darbus, nagrinėjamu atveju nereiškia rangos sutarties. CK 6.645 straipsnyje apibrėžtas rangos sutarties dalykas, o šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kaip atskiriamos rangos ir pirkimo-pardavimo sutartys, kai atliekami tam tikri darbai, susiję su parduodamu daiktu – kai atliekamų darbų vertė yra nedidelė, palyginus su perkamo daikto verte, tai sutartis pripažįstama pirkimo-pardavimo sutartimi.

28Pagal byloje pateiktą sutartį atliktinų darbų vertė yra 7 proc. visos įrangos vertės. Ginčo šalių nesieja rangos sutartiniai santykiai, dėl to atsakovo kasacinio skundo argumentai dėl ieškovo kaip rangovo pareigų vertintini kaip nesusiję su nagrinėjamo ginčo esme.

29Dėl sutarties vykdymo

30Byloje nustatyta, kad šalys sudarė įrangos pirkimo-pardavimo sutartį. Atsakovo nupirkta įranga buvo reikalinga jo kaip rangovo pagal kitą sutartį sutartinių įsipareigojimų vykdymui dėl trečiojo asmens, ne ginčo sutarties dalyvio, Lietuvos banko patalpų išplėtimo ir SWIFT patalpos įrengimo. Teismai nurodė, kad ieškovas nėra kasatoriaus (atsakovo) ir nurodyto trečiojo asmens sudarytos sutarties šalis, dėl to neprivalo vykdyti tokios sutarties sąlygų esant prievolės įvykdymo termino praleidimui. Tuo tarpu šalių sudarytoje pirkimo-pardavimo sutartyje aptartos šalių teisės ir pareigos nustatytais terminais perduoti nupirktą įrangą, ją priimti ir už ją sumokėti bei kt., taip pat šalių atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą. Konstatavus sutarties pažeidimus, taikytinos jos nuostatos dėl teisinės atsakomybės.

31CK 6.319 straipsnyje nustatytas parduodamo daikto perdavimo (kaip nurodyta CK 6.318 straipsnio 2 dalyje arba sutartyje) terminas, t. y. momentas, kada pardavėjas privalo perduoti daiktus pirkėjui. CK 6.319 straipsnio 1 dalyje nustatyta taisyklė, kad pardavėjas turi perduoti daiktus tuo laiku, kuris nurodytas sutartyje. Bylą nagrinėjusių teismų nustatyta, kad įranga perduota ne laiku, tačiau tai įvyko dėl pirkėjo (atsakovo) kaltės. CK 6.316 straipsnio 1 ir 2 dalyse dėl pirkėjo pareigos priimti daiktus nurodyta, kad pirkėjas privalo priimti jam perduodamus daiktus, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę reikalauti daiktus pakeisti ar nutraukti sutartį (1 dalis); pirkėjas privalo imtis tokių priemonių ir atlikti tokius veiksmus, kurie pagal įprastai reiškiamus reikalavimus būtini, kad daiktai būtų tinkamai perduoti ir priimti (2 dalis). Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendime ir nutartyje nustatyta tai, kad šalių susitarimu dėl užsitęsusių statybos darbų, pirkėjui (atsakovui) prašant, įranga buvo pristatyta vėliau, nei nurodyta sutartyje. Šiuo atveju sutarties sąlygas dėl prekės perdavimo termino pažeidė pirkėjas, nebūdamas pasiruošęs priimti prekes. Per atidėtą terminą įranga pardavėjo pristatyta nevisiškos komplektacijos. CK 6.339 straipsnyje nurodoma, kad perduodamas daiktas turi atitikti pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų dėl komplektiškumo reikalavimus. Pardavėjui pavėlavus 22 darbo dienas, visiškos komplektacijos įranga pristatyta, sumontuota, suderinta ir perduota eksploatuoti. Parduotos įrangos komplektiškumo trūkumas pirkimo-pardavimo sutarties šalių ir bylą išnagrinėjusių teismų įvertintas kaip daiktų perdavimo termino pažeidimas. Sutarties 6.2 punkte sulygta, kad už šį pažeidimą pardavėjas moka pirkėjui 0,2 proc. delspinigių nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

32Pardavėjo įsipareigojimas perduoti pirkėjui sutartyje sulygtą daiktą (prekę) ir pirkėjo pareiga sumokėti už jį nustatytą kainą yra esminės pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos (CK 6.305 straipsnio 1 dalis) ir yra viena kitai koresponduojančios sutarties šalių pareigos. Civilinių santykių proporcingumo ir interesų derinimo principai sutartiniuose santykiuose reiškia tai, kad viena šalis gali reikalauti vykdyti sutartines prievoles tiek, kiek ji atitinkamai vykdo savo pareigas pagal sutartį. Pagal sutarties 4.1 punktą pirkėjas galutinai atsiskaito per 10 dienų po prekės ir jos montavimo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, o pagal 6.1 punktą pirkėjas moka pardavėjui 0,2 proc. delspinigių nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Byloje nustatyta, kad tiek pirkėjas, tiek pardavėjas pažeidė sutarties sąlygas. Pirkėjas ne tik pavėluotai atsiskaitė už pateiktą ir sumontuotą įrangą, bet ir nepagrįstai atsisakė mokėti pagal sutartį sulygtą kainą, taip neįvykdė sutartyje ir CK 6.305 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos pirkėjo pareigos sumokėti už prekę nustatytą kainą.

33Pirmiau nurodyta, kad ieškovas nėra kitos (statybos rangos) sutarties šalis, dėl to nėra atsakingas už atsakovo įsipareigojimus trečiajam asmeniui pagal rangos sutartį. Ginčo šalių teisės ir pareigos kyla iš jų sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties. Bylą nagrinėję teismai pagrįstai priteisė nesumokėtą prekės kainą ir atitinkamą delspinigių sumą, atsižvelgdami ir į ieškovo (pardavėjo) sutarties įvykdymo termino pažeidimą. Išvadą tenkinti ieškinį teismai priėjo įvertinę, kaip to reikalaujama CPK 185 straipsnyje, byloje surinktų įrodymų visumą, kuri patvirtino ieškinio reikalavimų teisinį pagrįstumą.

34Dėl netesybų

35Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį ir 6.258 straipsnio 3 dalį, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. Ar netesybos aiškiai per didelės, vertinama kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, atsižvelgiant į šalis, šalių susiklosčiusius santykius, sudarytą sutartį, jos kainą, priskaičiuotų delspinigių ir laiku neįvykdytos prievolės sumas ir jų santykį. Tokios aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos situaciją (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis UAB ,,Kaduva” v. UAB ,,Okadeta” byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2009 m. kovo 16 d. nutartis O. V. v. UAB DK ,,PZU Lietuva” byloje Nr. 3K-3-12/2009; kt.).

36Bylą nagrinėję teismai, atsižvelgdami į byloje konstatuotas aplinkybes, netenkino atsakovo prašymo dėl delspinigių sumažinimo, atmesdami jo argumentą, kad šis sumokėjo 75 proc. visos sutarties kainos, kaip nereikšmingą delspinigių mažinimo prasme, nes atsakovas prekės dalies kainą mokėjo iš karto po sutarties sudarymo. Pagal sutarties sąlygas tik nuo kainos dalies sumokėjimo ieškovui atsirado pareiga pateikti sutartyje nurodytą įrangą. Be to, bylą nagrinėję teismai, spręsdami dėl netesybų dydžio ir jų mažinimo pagrindo, nurodė, kad ieškovui įvykdžius sutartį atsakovas per nustatytus terminus nesumokėjo likusios mokėtinos kainos dalies, taip pat atsižvelgė į tai, jog ieškovas dėl atsakovo veiksmų negalėjo sutartyje nurodytu terminu pateikti nupirktos įrangos, atsakovo iniciatyva terminai buvo atidėti, ieškovas negalėjo laiku patikrinti iš gamintojo gautos įrangos komplektiškumo ir ją turėjo sandėliuoti. Teismai taip pat atsižvelgė į tai, kad ieškovas prašė priteisti nedidelę priskaičiuotų delspinigių dalį, kuri yra nedidelė, palyginus su pavėluotai sumokėta sutarties kainos dalimi.

37Teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismai, įvertinę reikšmingas bylos aplinkybes, pagrįstai sprendė, kad prašomų priteisti delspinigių suma nėra aiškiai per didelės netesybos ir neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams.

38Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad kasacinio skundo argumentai nepaneigia byloje priimtuose pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendime ir nutartyje padarytų teisinių išvadų, kuriomis tenkintas ieškinys, ir nesudaro įstatyme (CPK 346 straipsnio 2 dalis) nustatytų pagrindų naikinti kasacine tvarka skundžiamų teismų sprendimo ir nutarties.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40Atsiliepime į kasacinį skundą prašoma priteisti ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas advokatui už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą ir pridėti mokėjimo dokumentai, patvirtinantys 3630 Lt ieškovo išlaidas advokatui už šio teisines paslaugas atstovaujant ieškovui Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šis prašymas tenkinamas iš dalies. Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.14 punkte nurodyta, kad rekomenduojamas priteistinas maksimalus dydis už advokato atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą yra lygus dvigubai Vyriausybės nustatytai minimaliai algai. Pagal Rekomendacijų 11 punktą teismas gali išimtiniais atvejais nukrypti nuo Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, remdamasis bylos faktinėmis aplinkybėmis, bylos sudėtingumu, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Tokių išskirtinių aplinkybių nenustatyta nagrinėjamos bylos atveju, dėl to ieškovui iš atsakovo priteistina 1600 Lt išlaidų advokatui už ieškovo vardu atsiliepimo į kasacinį skundą parengimą (CPK 98 straipsnis).

41Netenkinus kasacinio skundo, iš kasatoriaus į valstybės biudžetą priteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas)

42Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

44Priteisti ieškovui UAB ,,Baltic Orbis” (įm. k. 300023614) iš atsakovo UAB ,,Fima” (įm. k. 121289694) 1600 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

45Priteisti iš atsakovo UAB ,,Fima” (įm. k. 121289694) 24,65 Lt (dvidešimt keturis litus 65 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme.

46Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra dėl įsiskolinimo pagal... 6. Ieškovas UAB „Baltic orbis“ teismo prašė priteisti jam iš atsakovo UAB... 7. Ieškovas grindė nurodytus ieškinio reikalavimus 2008 m. vasario 20 d.... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu... 10. Teismas nustatė, kad šalys 2008 m. vasario 20 d. sudarė sutartį dėl... 11. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m.... 12. Teismas nutartyje nurodė, kad, nors atsakovas byloje įrodinėjo savo... 13. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 14. Kasaciniu skundu atsakovas UAB ,,Fima“ prašo panaikinti Vilniaus miesto... 15. 1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 16. 2. Nepagrįsta laikytina apeliacinės instancijos teismo išvada, kad atsakovas... 17. 3. Atsakovas ieškovui yra sumokėjęs 75 proc. sutartyje nurodytos prekių ir... 18. Atsiliepimu į atsakovo UAB ,,Fima“ kasacinį skundą ieškovas UAB „Baltic... 19. 1. Į kasatoriaus teiginį, kad sutartis turėtų būti vertinama kaip rangos,... 20. 2. Kasaciniame skunde cituojamas apeliacinės instancijos teismo teiginys, kad... 21. 3. Sutartinių netesybų dydžio vertinimas, atsakant į klausimą, ar šios... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 24. Dėl sutartinių santykių pobūdžio... 25. Kasaciniame skunde nurodoma, kad, sprendžiant klausimą, ar sutartis įvykdyta... 26. Pagal šalių sudarytos sutarties Priedo Nr. 1 specifikaciją įrangos... 27. Kasaciniame skunde teigiama, kad bylą nagrinėję teismai, spręsdami dėl... 28. Pagal byloje pateiktą sutartį atliktinų darbų vertė yra 7 proc. visos... 29. Dėl sutarties vykdymo ... 30. Byloje nustatyta, kad šalys sudarė įrangos pirkimo-pardavimo sutartį.... 31. CK 6.319 straipsnyje nustatytas parduodamo daikto perdavimo (kaip nurodyta CK... 32. Pardavėjo įsipareigojimas perduoti pirkėjui sutartyje sulygtą daiktą... 33. Pirmiau nurodyta, kad ieškovas nėra kitos (statybos rangos) sutarties šalis,... 34. Dėl netesybų ... 35. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį ir 6.258 straipsnio 3 dalį, jeigu netesybos... 36. Bylą nagrinėję teismai, atsižvelgdami į byloje konstatuotas aplinkybes,... 37. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismai, įvertinę reikšmingas bylos... 38. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad kasacinio... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 40. Atsiliepime į kasacinį skundą prašoma priteisti ieškovui iš atsakovo... 41. Netenkinus kasacinio skundo, iš kasatoriaus į valstybės biudžetą... 42. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 43. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m.... 44. Priteisti ieškovui UAB ,,Baltic Orbis” (įm. k. 300023614) iš atsakovo UAB... 45. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Fima” (įm. k. 121289694) 24,65 Lt (dvidešimt... 46. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...