Byla A2.2.-896-888/2016

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Šeputienė, susipažinusi su administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga, kurioje Ž. T. iškelta administracinio teisės pažeidimo byla pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 50 str. (3 pažeidimai),

Nustatė

2administracinio teisės pažeidimo byla Ž. T. buvo iškelta už tai, kad jis, turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, iš nenustatytos vietos apgaule, t. y. iš anksto žinodamas, kad pažado nevykdys, internetinėje svetainėje www.manodrabuziai.lt patalpino melagingą skelbimą apie parduodamą striukę ir vyriškas trumpikes. Pagal skelbimą atsiliepus A. B., bendraudamas su ja internetu, pažadėdamas A. B. parduoti striukę ir dvejas vyriškas trumpikes, nurodė pervesti 280 Lt į E. S., pagal skelbimą pardavinėjusios žiedą, sąskaitą Nr. ( - ). A. B. 2013-11-09 pervedus į nurodytą sąskaitą 280 Lt, iš E. S. gavęs šios parduodamą žiedą, savo pažado neįvykdė, striukės ir vyriškų trumpikių neišsiuntė, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – žiedą, padarydamas nukentėjusiajai A. B. 280 Lt (81,09 Eur) turtinę žalą. Tokiais veiksmais Ž. T. kaltinamas padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 str.

3Be to, jis, turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, iš nenustatytos vietos apgaule, t.y. iš anksto žinodamas, kad pažado nevykdys, internetinėje svetainėje www.manodrabuziai.lt patalpino melagingą skelbimą apie už 200 Lt parduodamus vyriškus batus. Pagal skelbimą atsiliepus E. F., bendraudamas su juo elektroniniu paštu, pažadėdamas E. F. batus išsiųsti, nurodė pervesti 200 Lt į G. V., pagal skelbimą už 200 Lt pardavinėjusio GPS navigatorių, sąskaitą Nr. ( - ). E. F. 2013-11-13 pervedus į nurodytą sąskaitą 200 Lt, iš G. V. gavęs šio parduodamą GPS navigatorių, savo pažado neįvykdė, vyriškų batų neišsiuntė, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – GPS navigatorių, padarydamas nukentėjusiajam E. F. 200 Lt (57,92 Eur) turtinę žalą. Tokiais veiksmais Ž. T. kaltinamas padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 str.

4Be to, jis, turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, iš nenustatytos vietos apgaule, t. y. iš anksto žinodamas, kad pažado nevykdys, internetinėje svetainėje www.manodrabuziai.lt patalpino melagingą skelbimą apie parduodamus batus. Pagal skelbimą 2013-11-16 atsiliepus V. D., bendraudamas su ja internetu, pažadėdamas V. D. parduoti batus už 180 Lt, nurodė pervesti pinigus į M. M., pagal skelbimą už 180 Lt pardavinėjusio paltą, sąskaitą Nr. ( - ). V. D. 2013-11-18 pervedus į nurodytą sąskaitą 180 Lt, savo pažado neįvykdė, batų neišsiuntė, tuo padarydamas nukentėjusiajai V. D. 180 Lt (52,13 Eur) turtinę žalą. Tokiais veiksmais Ž. T. kaltinamas padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 str.

5ATPK 35 straipsnis nustato administracinės nuobaudos skyrimo terminus. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai kartu yra ir trauktino atsakomybėn asmens garantija, turinti užtikrinti, kad byla būtų išsprendžiama per protingą laiką, ir taip saugoti asmenį nuo pernelyg ilgo persekiojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-12-2013, 2AT-5-2014).

6ATPK 35 str. 1 d. numato, jog administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. To paties straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, arba nutraukus baudžiamąjį procesą ar Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos ekonominės sankcijos skyrimo ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, procedūrą, arba priėmus išteisinamąjį teismo nuosprendį, jei atsakomybėn traukiamo asmens veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo požymių, administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar atsisakyti skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, arba nuo sprendimo nutraukti baudžiamąjį procesą ar Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos ekonominės sankcijos skyrimo ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. To paties straipsnio 4 dalyje nurodoma, jog antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytais atvejais administracinė nuobauda negali būti skiriama, jeigu nuo administracinio teisės pažeidimo padarymo dienos praėjo daugiau kaip dveji metai.

7Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, jei administracinės nuobaudos skyrimo terminai yra pasibaigę, administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti priimtas tik vienintelis sprendimas – bylos teiseną nutraukti (ATPK 250 str. 7 p.). Pasibaigęs nuobaudos skyrimo terminas yra kliūtis ne tik patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn, bet ir nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą jo atžvilgiu. Priežastys, dėl kurių administracinė nuobauda per ATPK 35 str. numatytus terminus nebuvo paskirta, priimant byloje sprendimą nutraukti administracinio teisės pažeidimo teiseną, jokios reikšmės neturi (LVAT nutartys Nr. N16-1491/2007, Nr. N575- 1253/2010, LAT nutartis Nr. 2AT-2-2012). Taigi, nepaskyrus nuobaudos per ATPK 35 str. 4 d. nustatytą 2 metų terminą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena tampa negalima.

8Nagrinėjamu atveju administracinių teisės pažeidimų padarymo dienos yra 2013 m. lapkričio 9 d., 2013 m. lapkričio 13 d., 2013 m. lapkričio 18 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendis Ž. T. atžvilgiu priimtas 2015 m. gruodžio 23 d., jis nebuvo apskųstas apeliacine tvarka ir įsiteisėjo 2016 m. sausio 13 d. Dviejų metų administracinių nuobaudų skyrimo senaties terminas baigėsi 2015 m. lapkričio 9 d., 2015 m. lapkričio 13 d., 2015 m. lapkričio 18 d. Iš administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos matyti, jog Ž. T. administracinio teisės pažeidimo byla Kauno apylinkės teisme buvo gauta 2016 m. sausio 19 d., tai yra jau pasibaigus dviejų metų administracinių nuobaudų skyrimo terminui, todėl administracinio teisės pažeidimo bylos teisena Ž. T. atžvilgiu nutrauktina suėjus administracinės nuobaudos skyrimo terminui (ATPK 250 str. 7 p.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 str., 250 str. 7 d., 284 str. 1 d., 287 str. 1 d. 2 p., 288 str., 3024 str.,

Nutarė

10administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 str. (3 pažeidimai) Ž. T. atžvilgiu nutraukti, pasibaigus administracinės nuobaudos skyrimo terminui.

11Baudžiamąją bylą Nr. 1-74-408/2015, nutarimui įsiteisėjus, grąžinti Kauno apylinkės teismui.

12Nutarimas per dvidešimt dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai