Byla 2-1478/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Bleiras“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalies, kuria buvo paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-622-544/2011 pagal ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Bleiras“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Riedvė“ dėl bankroto iškėlimo. Tretieji asmenys byloje Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcija ir akcinė bendrovė „Swedbank“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas, ar tinkamai iš byloje pasiūlytų kandidatų parinktas atsakovo UAB „Riedvė“ bankroto administratorius (ar tinkamai įvertinta bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo kriterijų reikšmė).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2011 m. kovo 21 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Riedvė“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB Administratorių kontorą ir įpareigojo atlikti jam nustatytus reikalavimus bei kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

8Byloje buvo pasiūlyti keturi kandidatai administruoti atsakovo bankroto procesą.

9Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus įmonės administratoriumi siūlė skirti UAB Administratorių kontorą, ieškovas BUAB „Bleiras“ įmonės bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Viresita“, tretysis asmuo kreditorius Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcija prašė paskirti įmonės administratoriumi UAB „Actualis“, o tretysis asmuo kreditorius AB „Swedbank“ prašė skirti įmonės administratoriumi UAB „Investus“.

10Spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, teismas nustatė, kad visų dalyvaujančių byloje asmenų pateiktos administratorių kandidatūros atitinka Įmonių bankroto įstatyme keliamus reikalavimus, tačiau naudodamasis diskrecijos teisę sprendžiant šį klausimą, įvertinęs didelę įmonės turimo turto vertę ir vykdytos ūkinės komercinės veiklos mąstą, įmonės ir administratorių veiklos vietas bei kitas svarbias aplinkybes, atsakovo UAB „Riedvė“ bankroto administratoriumi iš pasiūlytų kandidatų parinko UAB Administratorių kontorą.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovas BUAB „Bleiras“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Riedvė“ bankroto administratoriumi paskirta UAB Administratorių kontora ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Viresita“.

13Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai vadovavosi CPK 329 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 4 punkto nuostatomis, todėl netinkamai išsprendė klausimą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros pasirinkimo bei tinkamo administratoriaus paskyrimo. Pažymima, kad UAB „Viresita“ atitinka visus keliamus reikalavimus tinkamam, sklandžiam bei objektyviam bankroto procesui vykdyti.
 2. Nurodo, kad teismas vienpusiškai vertino bankroto administratorius, t. y. nagrinėjo klausimą tik iš skundžiama nutartimi paskirto bankroto administratoriaus naudingų procesinių pozicijų, o tai jau savaime sudaro prielaidas abejoti proceso dalyvių lygiateisiškumo principo užtikrinimu.
 3. Nurodo, kad teismas skirdamas administratorių turėjo taip pat atsižvelgti ir į administratoriaus patirtį bei į vykdomas bankroto procedūras.
 4. Teismas vertindamas administratorių užimtumą turėjo atsižvelgti ir į tai, kad paskirto administratoriaus UAB Administratorių kontoros vadovė, yra taip pat ir grožio salono vadovė. Tačiau teismas iš esmės tokios aplinkybės nevertino, nevertino jos ir asmenų užimtumo požiūriu, o tai jau sudaro esminį pagrindą abejoti teismo argumentavimo teisingumu, nes teismas išimtinai pozityviai traktavo paskirto bankroto administratoriaus poziciją.
 5. Pažymima, kad visiškai neaiškus teismo nutartyje nurodytas argumentas dėl BUAB „Bleiras“ ir UAB „Riedvė“ glaudžių verslo ryšių ir sąsajų.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius prašo atmesti atskirąjį skundą ir Panevėžio apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Apeliantas BUAB „Bleiras“ skunde nepateikė nei vieno pagrįsto argumento, kodėl teismo paskirtas administratorius nėra tinkamas būti įmonės administratoriumi. Nurodo, kad teismo paskirtas administratorius UAB Administratorių kontora atitinka visus reikalavimus bei apelianto skunde minimus ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies imperatyvius reikalavimus.
 2. Pažymi, kad administratoriaus pasirinkimas, kai keli iš jų atitinka įstatymų reikalavimus yra teismo diskrecijos teisė, kuria teismas ir pasinaudojo. Teismas, parinkdamas administratorių taip pat atliko visas procedūras nepažeisdamas ĮBĮ nuostatų.
 3. Apeliantas klaidina teismą, nurodydamas, kad paskirto administratoriaus UAB Administratorių kontoros vadovė L. T. yra ir grožio salono (UAB „IMMOBILITA“) vadovė. Ta aplinkybė, jog sutampa dviejų fizinių asmenų pavardės, jokiu būdu negali būti vertinama kaip tas pats fizinis asmuo. Tokie apelianto argumentai vertintini kaip nesąžiningai klaidinantys.
 4. Apeliantas neteisingai pateikia teismui duomenys apie save. Pažymima, kad BUAB „Bleiras“ prašo paskirti administruoti UAB „Viresita“, tačiau kaip pasiekimus pateikia ne šios bendrovės, bet joje dirbančių administratorių, kurie vykdė administravimo procedūras kaip fiziniai asmenys arba kaip kito juridinio asmens įgalioti administratoriai duomenis, todėl visuomet išlieka interesų konfliktų grėsmė.
 5. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliantai nenurodė, o bendro pobūdžio pasvarstymai nėra pagrindas naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 328 straipsnis).

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Apeliacijos objektą sudaro Panevėžio apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalis, kuria išnagrinėtas administratoriaus paskyrimo klausimas UAB „Riedvė“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Šis klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į apelianto atskirojo skundo argumentus, taip pat patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai).

20ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

21Pirmosios instancijos teismas UAB „Riedvė“ bankroto byloje svarstė keturių bankroto administratorių kandidatūras ir paskyrė UAB Administratorių kontorą. Apeliantas BUAB „Bleiras“ ginčija teismo paskirtą bankroto administratoriaus kandidatūrą, siūlydamas UAB ,,Riedvė“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Viresita“.

22Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, pagrindų daryti išvadą, jog teismas, vadovaudamasis jam suteikta diskrecijos teise, įstatyme numatytą prievolę paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių įgyvendino netinkamai ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus bei uždavinius, nenustatė. Nors BUAB „Bleiras“ siūlyta UAB „Viresita“ kandidatūra taip pat atitinka visus ĮBĮ keliamus reikalavimus, visgi apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo procesiniu sprendimu bankroto administratoriumi skirti UAB Administratorių kontora.

23Byloje yra pateikta UAB Administratorių kontora 2011 m. sausio 25 d. deklaracija, kuri patvirtina, kad ji sutinka teikti UAB „Riedvė“ bankroto administravimo paslaugas bei nurodo, kad nėra kliūčių teikti administravimo paslaugas minėtai bankrutuojančiai įmonei (t.1, b. l. 17). Taip pat byloje esantys duomenys patvirtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos informavo teismą, jog UAB Administratorių kontora atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus (t. 1, b. l. 113). Byloje yra pateiktas Ūkio ministerijos pažymėjimas UAB Administratorių kontorai suteikiantis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Taip pat yra pateiktas UAB Administratorių kontora bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (t. 1, b. l. 18).

24Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas paskirdamas UAB „Riedvė“ bankroto administratoriumi UAB Administratorių kontora pagrįstai privalumu laikė tai, jog administratoriaus buveinė yra tame pačiame rajone kaip ir bankrutuojanti įmonė, taip pat atsižvelgė į administratorių darbo krūvį, kad būtų galimybė laiku, tinkamai ir kokybiškai atlikti administravimo paslaugas. Būtent šios aplinkybės ir lėmė, kad nebuvo paskirtai kiti proceso dalyvių siūlyti kandidatai.

25Atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405/2010).

26Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors apeliantas ir nesutinka su teismo paskirtu bankroto administratoriumi, tačiau atskirajame skunde nepateikė pagrįstų, argumentuotų duomenų, kurie keltų pagrįstų abejonių dėl bankroto administratoriaus UAB Administratorių kontora kandidatūros tinkamumo vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūras.

27Tuo tarpu, apelianto argumentai dėl jo siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros nesudaro esminio pagrindo ją laikyti pranašesne ir dėl to keisti paskirtą bankroto administratorių. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog ta aplinkybė, kad teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės svarstyti bei vertinti paskirto administratoriaus veiklą ir kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, jeigu atsirastų pagrįstų abejonių jo tinkamumu vykdyti pavestas funkcijas ar nešališkumu UAB „Riedvė“ bankroto procese (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas). Teisėjų kolegija neturi objektyvių įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto administratoriaus administruojamų įmonių skaičius, darbo krūvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

28Dėl kitų atskirojo skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie teisingam šios apeliacijos dalyko išsprendimui teisinės reikšmės neturi.

29Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius UAB Administratorių kontora atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, o bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista. Apelianto skundas atmestinas, nes jo argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo pakeisti paskirtą bankroto administratorių. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 straipsniai).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Panevėžio apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Riedvė“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė Administratorių kontora, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. ... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas, ar tinkamai iš byloje pasiūlytų kandidatų parinktas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. kovo 21 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 8. Byloje buvo pasiūlyti keturi kandidatai administruoti atsakovo bankroto... 9. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus... 10. Spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, teismas... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Ieškovas BUAB „Bleiras“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Panevėžio... 13. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
 1. Apeliantas... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinio socialinio draudimo... 15. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
  1. Apeliantas BUAB... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Apeliacijos objektą sudaro Panevėžio apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d.... 19. Šis klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į apelianto atskirojo skundo... 20. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 21. Pirmosios instancijos teismas UAB „Riedvė“ bankroto byloje svarstė... 22. Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, pagrindų daryti išvadą, jog... 23. Byloje yra pateikta UAB Administratorių kontora 2011 m. sausio 25 d.... 24. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas... 25. Atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog tuo... 26. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors apeliantas ir nesutinka su teismo... 27. Tuo tarpu, apelianto argumentai dėl jo siūlomos bankroto administratoriaus... 28. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie... 29. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalį, kuria...