Byla I-696-162/2012
Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl teritorijos tarp Kretingos g. bei Klaipėdos pl. sankryžos ir Virbališkės tako, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdų ir pobūdžių nustatymo“ panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Gumuliauskienės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Laimutės Jokubauskaitės, Eglės Kiaurakytės, sekretoriaujant Viktorijai Budvytytei-Bedalienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Baltisches Haus“ atstovui advokatui Audriui Vaičiūnui, atsakovės Palangos miesto savivaldybės tarybos ir trečiojo suinteresuoto asmens Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovui Vytautui Korsakui, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui Tadui Būdvyčiui, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vakarų projektai“ atstovui Skirmantui Buivydui, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Baltisches Haus“ patikslintą skundą atsakovei Palangos miesto savivaldybės tarybai bei tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Palangos miesto savivaldybės administracijai, UAB „Vakarų projektai“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, UAB „Cowi Lietuva“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „PRPC“, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai, Palangos pradinei mokyklai, UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Hakonlita“, UAB „Palangos butų ūkis“, UAB „Palangos komunalinis ūkis“, UAB „Baltic Petroleum“, R. S. dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl teritorijos tarp Kretingos g. bei Klaipėdos pl. sankryžos ir Virbališkės tako, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdų ir pobūdžių nustatymo“ panaikinimo,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 1 d. nutartimi buvo priimtas pareiškėjo UAB „Baltisches Haus“ patikslintas skundas, kuriuo prašoma panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą Nr. T2-222 „Dėl teritorijos tarp Kretingos g. bei Klaipėdos pl. sankryžos ir Virbališkės tako, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdų ir pobūdžių nustatymo“ (b.l. 37-38). Pareiškėjas skunde nurodė, kad šiuo sprendimu patvirtintas detalusis planas pažeidė pareiškėjo esmines Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamas nuosavybės teises, detalusis planas parengtas pažeidžiant detalųjį teritorijos planavimą reglamentuojančius teisės aktus, todėl turi būti panaikintas (b.l. 27-31).

3Teisėjų kolegija konstatuoja

4Pareiškėjo atstovas advokatas Audrius Vaičiūnas teismo posėdžio metu pateikė prašymą, kuriuo atsisakė nuo skundo ir prašo administracinę bylą nutraukti (b.l. 140).

5Atsakovės Palangos miesto savivaldybės tarybos ir trečiojo suinteresuoto asmens Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovas Vytautas Korsakas pareiškėjo atsisakymui nuo skundo neprieštarauja.

6Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas Tadas Būdvytis ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vakarų projektai“ atstovas Skirmantas Buivydas pareiškėjo atsisakymui nuo skundo neprieštarauja.

7Pareiškėjo teisė atsisakyti skundo (prašymo) numatyta Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 52 straipsnyje.

8Pareiškimas dėl atsisakymo nuo skundo argumentuojamas tuo, kad pareiškėjas neturi teisinio suinteresuotumo skųsti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T2-222.

92012 m. rugsėjo 7 d atstovavimo sutarties turinys patvirtina, kad pareiškėjo UAB „Baltisches Haus“ interesams atstovaujantis advokatas Audrius Vaičiūnas turi teisę visiškai ar iš dalies atsisakyti skundo reikalavimų (b.l. 32).

10ABTĮ 101 straipsnyje nustatyti bylos nutraukimo pagrindai. Šio straipsnio 3 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylos nagrinėjimą, jeigu pareiškėjas atsisako skundo (prašymo). Aplinkybių, kurioms esant bylos nutraukimas būtų negalimas, nenustatyta, t.y. nenustatyta, jog prašymo atsisakymu būtų pažeidžiamos pareiškėjo teisės ar įstatymų saugomi interesai. Bylos nutraukimo pasekmes, numatytos ABTĮ 102 straipsnio 3 dalyje, išaiškintos teismo posėdžio metu (ABTĮ 102 straipsnio 4 dalis). Pareiškėjas prašyme nutraukti bylą, kurį pasirašė ir pateikė jo atstovas, pažymi, jog bylos nutraukimo pasekmės jam žinomos. Atsisakymas priimtinas ir administracinė byla nutrauktina.

11Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 105-106 straipsniais, teismas

Nutarė

12bylą pagal pareiškėjo UAB „Baltisches Haus“ patikslintą skundą atsakovei Palangos miesto savivaldybės tarybai bei tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Palangos miesto savivaldybės administracijai, UAB „Vakarų projektai“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, UAB „Cowi Lietuva“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „PRPC“, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai, Palangos pradinei mokyklai, UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Hakonlita“, UAB „Palangos butų ūkis“, UAB „Palangos komunalinis ūkis“, UAB „Baltic Petroleum“, R. S. dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl teritorijos tarp Kretingos g. bei Klaipėdos pl. sankryžos ir Virbališkės tako, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdų ir pobūdžių nustatymo“ panaikinimo nutraukti.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai