Byla 2-1396/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 3 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, uždarosios akcinės bendrovės ,,Lietuvos aidas“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-591-578/2010).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Kreditorius Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė UAB „Lietuvos aidas“ bankroto byloje pareiškimą dėl kreditoriaus išbraukimo iš likviduojamos UAB „Lietuvos aidas“ kreditorių sąrašo, kuriuo prašė taikyti ieškinio senatį A. P. 5 051 732,80 Lt finansiniam reikalavimui LUAB „Lietuvos aidas“ ir išbraukti jį iš bendrovės kreditorių sąrašo kaip hipotekinį kreditorių. Kreditorius taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) uždrausti LUAB „Lietuvos aidas“ kreditorių susirinkimui svarstyti ir spręsti klausimą dėl bendrovei priklausančių patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), kainos, pardavimo ir perleidimo tvarkos nustatymo iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas pagal Vilniaus apskrities VMI pareiškimą dėl ieškinio senaties taikymo A. P. 5 051 732,80Lt finansiniam reikalavimui LUAB „Lietuvos aidas“ ir jo išbraukimo iš bendrovės kreditorių sąrašo kaip hipotetinio kreditoriaus; 2) padaryti įrašą viešame registre dėl bendrovei priklausančių patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nuosavybės teisės perleidimo draudimo. Nurodė, kad 2010 m. birželio 7 d. bus šaukiamas LUAB „Lietuvos aidas“ kreditorių susirinkimas, kuriame bus svarstomi nekilnojamojo turto realizavimo tvarkos bei kainos nustatymo klausimai. A.P. finansinis reikalavimas sudaro daugiau nei pusę visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, todėl A.P. turi lemiamą reikšmę kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimui. Perdavus įkeistas patalpas hipotetiniam kreditoriui A. P., kiti bendrovės kreditoriai netektų vienintelio šaltinio, iš kurio galėtų patenkinti savo reikalavimus, o teismui nusprendus taikyti ieškinio senatį A. P. 5 051 732,80Lt finansiniam reikalavimui ir išbraukti jį iš kreditorių sąrašo kaip hipotetinį kreditorių, teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas arba pasidarytų neįmanomu.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 3 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones: uždraudė LUAB „Lietuvos aidas“ kreditorių susirinkimui spręsti klausimus dėl LUAB „Lietuvos aidas“ priklausančių patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), kainos ir perleidimo tvarkos nustatymo iki įsiteisės teismo nutartis dėl kreditoriaus Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimo dėl hipotekinio kreditoriaus A. P. išbraukimo iš likviduojamos UAB „Lietuvos aidas“ kreditorių sąrašo; nurodė padaryti įrašą Nekilnojamojo torto registre dėl likviduojamai UAB „Lietuvos aidas“ priklausančių patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nuosavybės teisės perleidimo draudimo. Teismas nurodė, kad iš 2010 m. gegužės 25 d. LUAB „Lietuvos aidas“ pranešimo kreditoriams matyti, jog 2010 m. birželio 7 d. 14:00 val. šaukiamas LUAB „Lietuvos aidas“ kreditorių susirinkimas, kuriame bus svarstomas klausimas dėl LUAB „Lietuvos aidas“ nekilnojamojo turto, esančio (duomenys neskelbtini), realizavimo tvarkos ir kainos nustatymo. Kreditorius A. P. pateikė šio klausimo nutarimo projektą, kuriuo siūlo patalpų realizavimo kainą nustatyti 4 699 000 Lt ir perduoti šias patalpas kreditoriui A. P. už jo hipoteka užtikrintą reikalavimą. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartimi patvirtino hipotekos kreditoriaus A. P. 5 051 732,80 Lt finansinį reikalavimą, kuris sudaro daugiau nei pusę, t.y. 53,97 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Tokiu būdu kreditoriaus A.P. balsavimas turi lemiamą reikšmę kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimui (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 str. 1 d.). Teismas sprendė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, 2010 m. birželio 7 d. kreditorių susirinkimas gali perduoti įkeistas patalpas hipotetiniam kreditoriui A. P. Tokiu atveju, patenkinus kreditoriaus reikalavimus dėl ieškinio senaties taikymo ir hipotekinio kreditoriaus A. P. išbraukimo iš LUAB „Lietuvos aidas“ kreditorių sąrašo, teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas arba pasidarytų neįmanomu.

6Kreditorius A. P. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m.birželio 3 d. nutartį panaikinti ir bylos dalį dėl kreditoriaus Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutraukti. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstai vadovavosi CPK 144 straipsniu. Šiuo atveju nagrinėjama byla yra bankroto byla, todėl jai yra nustatytos CPK taikymo išimtys. Bankroto byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galimas tik iki bankroto bylos iškėlimo. Teismui 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartimi iškėlus LUAB ,,Lietuvos aidas“ bankroto bylą teisinė galimybė imtis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo CPK 144 straipsnio 1 dalies pagrindu baigėsi. Teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones vadovaudamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pažeidė ĮBĮ 1, 9, 10 straipsnius.

82. ĮBĮ 21 straipsnis, reglamentuojantis kreditorių teises, nenumato kreditoriui teisės, esant teismo patvirtintiems kreditoriniams reikalavimams, kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ginant savo teisę į kreditorinių reikalavimų tenkinimą. Tokiu atveju Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikytinas nenagrinėtinu teisme ir negalėjo būti priimtas (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), o jį priėmus byla pagal šį prašymą yra nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 1 p.).

9Atsakovas LUAB ,,Lietuvos aidas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 3 d. nutartį, sumažinant teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį iki draudimo LUAB ,,Lietuvos aidas“ kreditorių susirinkimui ir bankroto administratoriui svarstyti ir priimti sprendimus dėl LUAB ,,Lietuvos aidas“ patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), kurių unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), perdavimo LUAB ,,Lietuvos aidas“ kreditoriams už pastarųjų kreditorinius reikalavimus ir pašalinti iš jos nuostatas dėl draudimo LUAB ,,Lietuvos aidas“ kreditorių susirinkimui svarstyti klausimus dėl LUAB ,,Lietuvos aidas“ patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), kurių unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pardavimo už rinkos kainą ir pardavimo kainos nustatymo bei atitinkamo įrašo padarymo Nekilnojamojo turto registre. Atsiliepime nurodo, kad teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės visiškai sustabdė bankroto procedūras, nes nei kreditorių susirinkimas, nei LUAB ,,Lietuvos aidas“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo negali spręsti jokių klausimų dėl ginčo patalpų, net ir tų, kurie nėra susiję su patalpų perdavimu kreditoriui A. P., tačiau yra galimi ir būtini esamoje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje.

10Kreditorius Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m.birželio 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad ĮBĮ nėra numatytas draudimas teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones nei gavus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nei po jos iškėlimo.

11Kreditorės S. R. ir R. I. atsiliepimais į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m.birželio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.).

14Nagrinėjant bankroto bylas yra taikomos Civilinio proceso kodekse įtvirtintos taisyklės, išskyrus išimtis, kurias nustato Įmonių bankroto įstatymas (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str., 10 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas bankroto byloje nagrinėjamas CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis suponuoja išvadą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.).

15Nagrinėjamoje byloje kreditorius Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė prašymą – uždrausti LUAB „Lietuvos aidas“ kreditorių susirinkimui svarstyti ir spręsti klausimą dėl bendrovei priklausančių patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), kainos, pardavimo ir perleidimo tvarkos nustatymo iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas pagal Vilniaus apskrities VMI pareiškimą dėl ieškinio senaties taikymo A. P. 5 051 732,80Lt finansiniam reikalavimui LUAB „Lietuvos aidas“ ir jo išbraukimo iš bendrovės kreditorių sąrašo kaip hipotetinio kreditoriaus; padaryti įrašą viešame registre dėl minėtų bendrovei priklausančių patalpų nuosavybės teisės perleidimo draudimo. Teisėjų kolegijos nuomone, draudimas kreditorių susirinkimui svarstyti ir spręsti klausimą dėl bendrovei priklausančių patalpų realizavimo iki kol bus išspręstas klausimas dėl didžiausio įmonės kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, kurio balsavimas turi lemiamą reikšmę kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimui, yra būsimo teismo sprendimo įvykdymą šioje byloje užtikrinanti laikinoji apsaugos priemonė.

16Šiuo atveju turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad bankroto bylos esmė – bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių gynimas, siekiant patenkinti jų kreditorinius reikalavimus. Įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus, o tai lemia neabejotiną viešojo intereso egzistavimą šios kategorijos bylose. Teismo pareiga yra užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias pažeisti viešąjį interesą. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, nes kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu perdavus hipotekos kreditoriui likviduojamai įmonei priklausantį turtą, teismo sprendimo, kuriuo būtų patenkintas reikalavimas dėl hipotekos kreditoriaus išbraukimo iš įmonės kreditorių sąrašo, įvykdymas būtų apsunkintas arba pasidarytų nebeįmanomu, o tuo pačiu būtų apsunkintas kitų likviduojamos įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimas.

17Atmestinas apelianto argumentas, kad ĮBĮ 21 straipsnis nenumato kreditoriui teisės, esant teismo patvirtintiems kreditoriniams reikalavimams, kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prašymas negalėjo būti priimtas. Nors ĮBĮ 21 straipsnis ir nenumato kreditoriaus teisės prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau tokia teisė nėra ir draudžiama. Kaip minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas bankroto byloje nagrinėjamas CPK nustatyta tvarka.

18Atsakovas LUAB ,,Lietuvos aidas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau toks prašymas neatitinka atsiliepimui į atskirąjį skundą keliamų reikalavimų (CPK 318 str., 338 str.) ir turėjo būti suformuluotas įstatymo nustatyta tvarka paduotame atskirajame skunde (CPK 301 str. 1 d., 306 str.). Atsakovui atskirojo skundo nepadavus toks prašymas negali būti svarstomas.

19Teisėjų kolegija konstatuoja, kad išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai aiškino bei taikė civilinio proceso normas, nenukrypo nuo formuojamos teismų praktikos nagrinėjamais klausimais, tuo tarpu apelianto atskirojo skundo motyvai nepaneigė skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 338 str., 263 str. 2 d.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2010 m.birželio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Kreditorius Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė UAB... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 3 d. nutartimi taikė laikinąsias... 6. Kreditorius A. P. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010... 7. 1. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstai vadovavosi... 8. 2. ĮBĮ 21 straipsnis, reglamentuojantis kreditorių teises, nenumato... 9. Atsakovas LUAB ,,Lietuvos aidas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 10. Kreditorius Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu... 11. Kreditorės S. R. ir R. I. atsiliepimais į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 12. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo... 14. Nagrinėjant bankroto bylas yra taikomos Civilinio proceso kodekse įtvirtintos... 15. Nagrinėjamoje byloje kreditorius Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių... 16. Šiuo atveju turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad bankroto bylos esmė –... 17. Atmestinas apelianto argumentas, kad ĮBĮ 21 straipsnis nenumato kreditoriui... 18. Atsakovas LUAB ,,Lietuvos aidas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 21. Vilniaus apygardos teismo 2010 m.birželio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....