Byla 2A-63-340/2013
Dėl iškeldinimo, trečiasis asmuo UAB „Mevitus“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Tatjanos Žukauskienės, kolegijos teisėjų Jelenos Šiškinos, Vytauto Zeliankos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Intractus“ ieškinį atsakovui R. S. dėl iškeldinimo, trečiasis asmuo UAB „Mevitus“.

3Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl buto nuomos sutarties galiojimo.

6Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškeldinti atsakovą iš AB „DnB NORD“ bankui priklausančių patalpų, adresu ( - ), priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-08-22 AB „DnB NORD“ bankas butą perdavė ieškovui, todėl prašė pakeisti byloje ieškovą iš banko į UAB „Intractus“. Pradiniame ieškinyje nurodyta, kad 2010-02-11 turto perdavimo išieškotojui aktu antstolis banko nuosavybėn perdavė 3 kambarių butą, kuris iki tol priklausė UAB „Mevitus“. Butu savininkas negali naudotis, nes jame gyvena atsakovas. Atsakovas geranoriškai neišsikraustė. Pažymėjo, kad su atsakovu bankas jokių sutartinių susitarimų neturi.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2007-06-01 atsakovas su trečiuoju asmeniu sudarė sutartį dėl nuomos. Nuomos sutarties terminas buvo iki 2008-06-01. Nepareiškus noro nutraukti sutartį, sutartis tapo neterminuota. Nurodo, kad atsakovas įdėjo daug papildomų lėšų buto remontui. Ieškovas dėl nuomos sutarties su atsakovu sudarymo nesutiko.

8Trečiajam asmeniui UAB „Mevitus“ apie bylos nagrinėjimą pranešta viešo paskelbimo būdu, nes įmonė registruotoje buveinėje nerasta, įmonės vadovui dokumentų įteikti taip pat nepavyko (LR CPK 130 str.).

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2011-11-29 sprendimu ieškinį tenkino; priteisė bylinėjimosi išlaidas.

11Teismas nustatė, kad atsakovas su trečiuoju asmeniu (kuriam butas priklausė iki buto perleidimo) 2007-06-01 sudarė nuomos sutartį, kuri nuo 2008-06-01 tapo neterminuota. Nurodė, jog LR CK 6.478 str. numato, kad nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartis, sudaryta ilgesniam nei vienerių metų terminui prieš trečiuosius asmenims gali būti panaudota tik tuo atveju, jei įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. Kadangi šiuo atveju atsakovas nebuvo įregistravęs su trečiuoju asmeniu sudarytos nuomos sutarties viešame registre, teismas sprendė, kad atsakovas nuomos sutartimi negali remtis prieš ieškovą, negali prašyti įpareigoti ieškovo sudaryti nuomos sutartį. Dėl šios priežasties teismas atsakovo argumentų dėl nuomos sutarties sudarymo CK 6.478 str. ribose nevertino ir atmetė. Atsižvelgęs į tai, kad viešame registre nurodyta, kad atsakovas nėra buto, esančio adresu ( - ) savininkas, jokių sutartinių santykių (nuomos, panaudos ar pan.) su ieškovu neturi, teismas konstatavo, kad atsakovas neturi teisinio pagrindo gyventi ir naudotis minėtu butu. Teismas nustatė, jog atsakovas naudojasi patalpomis tam nesant teisinio pagrindo, ieškovas, kaip buto, esančio ( - ), savininkas, turi teisę reikalauti savo daikto iš svetimo neteisėto valdymo (LR CK 4.95 str.). Kadangi atsakovas geruoju neatlaisvina užimamų patalpų, teismas konstatavo, jog jis turi būti iškeldinimas su jam priklausančiais daiktais.

122011-12-22 buvo gautas ieškovo prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo nagrinėjamoje byloje. Ieškovas nurodė, jog teismas pilnai tenkindamas ieškinį, turėjo nurodyti, kad nusprendė iškeldinti atsakovą su visais jam priklausančiais daiktais iš neteisėtai užimto buto. Kadangi dėl atsakovui priklausančių daiktų ateityje gali kilti ginčų, o teismas sprendime šio klausimo neišprendė, ieškovas, remiantis CPK 227 str., prašė priimti papildomą sprendimą.

132012-01-19 teismas ieškovo prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo tenkino. Teismas nutarė iškeldinti atsakovą iš ieškovui nuosavybės teise priklausančių patalpų, adresu ( - ) su visais jam priklausančiais daiktais.

14III. Apeliacinio skundo argumentai

15Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011-11-29 sprendimą. Nurodo, kad teismas nevertino, jog nuomojamame bute apeliantas gyvena kartu su nepilnamečiu sūnumi ir kad jis neturi kito gyvenamojo ploto. Apelianto manymu, pirmos instancijos teismas nesivadovavo teismų praktika, kurioje aiškinama, kad sprendžiant klausimus dėl iškeldinimo iš gyvenamojo būsto, siekiant išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą, turi būti atsižvelgiama į žmogaus teisę į būsto neliečiamybę, nepriklausomai nuo to, ar asmuo tame būste apsigyveno laikydamasis nustatytos tvarkos. Pažymi, kad minėtą teisę įtvirtina Konstitucijos 24 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 str. 1 d. Atkreipia dėmesį, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas dėl asmens teisės į būsto neliečiamybę yra pasisakęs, kad Konvencijos 8 str. prasme ginamo asmens būsto sąvoka yra automominė, nepriklausanti nuo nacionalinėje teisėje nustatytos klasifikacijos, apima ne tik teisėtai įsteigtą ir užimtą būstą, bet ar tai yra faktinė gyvenamoji asmens vieta, kiekvienu atveju nustatoma atsižvelgiant į faktines aplinkybes, patvirtinančias asmens pakankamų ir tęstinių ryšių su konkrečia vieta buvimą (Buckley v. United Kingdom, judgement of 25 Septempber 1996, Gillow v. United Kingdom, judgement of 24 November 1986). Apelianto teigimu, pirmos instancijos teismas privalėjo atsižvelgti į tai, kad ilgalaikis patalpų faktinis naudojimas, jas remontuojant, prižiūrint, atsiskaitant už atitinkamas paslaugas, trečiojo asmens kaltė, kad nuomos sutartis nebuvo įregistruota viešajame registre, nors ir nesukuria teisės į nuomą, bet suformuoja pareigą spręsti tokių asmenų teisės į būstą klausimą, kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į teisines galimybes užtikrinti teisę į būstą, ypač jei tokia teisės apsauga taikoma nepilnamečiams vaikams (LAT 2010-10-25 nutartis c.b. Nr.3K-3-410/2010; 2002-12-16 nutartis c.b. Nr.3K-3-1547/2002). Nurodo, jog vaikų teisių apsauga yra viešasis interesas ir nors vaiko teisių apsaugos principas yra lygiavertis privačios nuosavybės neliečiamybės principui, kiekvienu konkrečiu atveju būtina nustatyti protingą bei sąžiningą pusiausvyrą tarp minėtų principų. Apelianto manymu, pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, rėmėsi formaliais argumentais, iš esmės neieškojo tinkamos pusiausvyros tarp šalių interesų, taip pat nepakankamai įvertino nepilnamečių vaikų interesų apsaugos principą.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011-11-29 sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinio skundo netenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje. Atsakovo nuomone, tai, kad trečiasis asmuo nevykdė sutartinio įsipareigojimo – įregistruoti tarp šalių sudarytą nuomos sutartį viešajame registre, neturi ir negali turėti įtakos sąžiningo turto savininko – ieškovo teisėms ir pareigoms. Nurodo, jog atsakovas visais būdais bando užvilkinti bylos nagrinėjimą bei iškeldinimo procedūras. Pažymi, kad apeliaciniame skunde apeliantas argumentuoja, jog kartu su juo gyvena nepilnametis sūnus, tačiau viso bylos nagrinėjimo metu atsakovas neteikė teismui tokių įrodymų. Ieškovo nuomone, apeliacinės instancijos teismas turėtų atsisakyti priimti naujus atsakovo įrodymus. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad apeliantas aplinkybe užtikrinti nepilnamečio vaiko interesus nagrinėjant bylą pirmoje instancijoje nesirėmė, be to ieškovas neturi pareigos užtikrinti apelianto nepilnamečiam vaikui gyvenamąją vietą savo sąskaita. Pažymi, jog į bylą nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad apeliantas neturi kitos gyvenamosios vietos ar kad neturi galimybės persikelti su vaikais gyventi pas giminaičius. Atkreipia dėmesį, jog byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad apeliantas būtų kreipęsis į Vilniaus m. savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių ar kitas institucijas teikiančias socialinę pagalbą nepasiturinčioms šeimoms su prašymu suteikti paramą, pagalbą ar socialinį būstą, todėl darytina išvada, kad apeliantas siekia nemokamai gyventi ieškovui priklausančiame bute. Pažymi, jog apelianto nurodoma teismų praktika nėra aktuali nagrinėjamu atveju.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

18Apeliantas nagrinėti apeliacinį skundą žodinio proceso tvarka (CPK 322 str.). Prašymas dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka atmetamas. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme dalykas – skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas, taigi teisingo bylos išnagrinėjimo tikslas gali būti pasiektas raštinio proceso priemonėmis; apeliacinio proceso metu šalys ir jų atstovai neteikia teismui paaiškinimų, o pasako kalbas, kurių turinys turi atitikti pateiktų procesinių dokumentų turiniui (CPK 324 str. 2 d.). Dėl išdėstyto teisėjų kolegija atmeta prašymą dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka.

19Apeliacinis skundas atmetamas. Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias neįregistruotos buto nuomos sutarties panaudojimą prieš trečiuosius asmenis; sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu, absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindu nėra (CPK 185, 263 str.).

20Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantas (atsakovas) su trečiuoju asmeniu (kuriam butas priklausė iki perleidimo) 2007-06-01 sudarė buto nuomos sutartį, kuri nuo 2008-06-01 tapo neterminuota. Teismas tinkamai išaiškino LR CK 6.478 str. 2 d. nuostatas ir pagrįstai konstatavo, kad atsakovas neturi teisinio pagrindo gyventi ir naudotis minėtu butu, negali prašyti įpareigoti ieškovo sudaryti nuomos sutartį. CK 6.478 str. 2 d. nustato, kad nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui, prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. Pagal bylos medžiagą nagrinėjamo ginčo atveju nekilnojamojo daikto (patalpų) nuomos sutartis buvo sudaryta vieneriems metams, viešajame registre neregistruota, todėl remiantis CK 6.478 str. 2 d. nuostata prieš trečiuosius asmenis negali būti panaudota. Pasikeitus išnuomoto daikto savininkui, sutartis galioja naujam savininkui, jeigu iš nuomos sutartis atsiradusi teisė buvo įregistruota viešajame registre. Jei sutartis įstatyme numatyta kaip registruotina, tik registruota sutartis lieka galioti daikto perėjimo kitam savininkui atveju, tai įtvirtinta CK 6.494 str. 1d.. Nagrinėjamo ginčo atveju, naujam savininkui registruotina nuomos sutartis neliko galioti, nes iš nuomos sutarties atsiradusios teisės įstatymų (CK 6.478 str. 2d.) nustatyta tvarka nebuvo įregistruotos viešame registre. Tokios aptartų normų aiškinimo ir taikymo praktikos laikosi Lietuvos Aukščiausias Teismas. 2005m. kovo 14 d. nutartyje priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2005 teisėjų kolegija konstatavo, kad nuomos sutarties neįregistravimas viešajame registre naujajam nekilnojamojo daikto savininkui pagal nuomos sutartį negalėjo sukelti jokių teisių ir pareigų, nes ji šiam negalioja. Neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamasis kitais įrodymais (CK 1.75 str. 2d.).

21Apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl atsakovo iškeldinimo siekdamas išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą, turėjo atsižvelgti į žmogaus teisę į būsto neliečiamybę, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 24 straipsnyje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, turėjo atsižvelgti į ilgalaikį gyvenamųjų patalpų faktinį naudojimą, jas remontuojant, prižiūrint, į trečiojo asmens kaltę, kad nuomos sutartis nebuvo įregistruota viešajame registre, atmetami, kaip teisiškai nereikšmingi. Ilgalaikis faktinis patalpų naudojimas, jų priežiūra, komunalinių mokesčių mokėjimas nesukuria patalpų savininkui pareigos užtikrinti faktiniam patalpų naudotojui teisę į bustą; byloje nagrinėjamas ginčas tarp privačių asmenų ir toks apelianto argumentas iš esmės prieštarauja sutarčių laisvės principui. Pagal bylos medžiagą pirminis ieškovas byloje - AB DnB Nord bankas 2011-04-21 raštu atsisakė sudaryti su apeliantu buto nuomos sutartį, pranešė, kad jokios pareigos iš apelianto ir UAB „Mevitus“ nuomos sutarties banko nesaisto bei pareikalavo atlaisvinti butą iki 2011-04-24, t.y. faktinis patalpų naudojimas neatlygintinai ir be savininko leidimo buvo neteisėtas ir jokių teisių atsakovui nesukūrė; atsakovas, atsisakęs atlaisvinti ieškovo patalpas, veikė nesąžiningai. Pažymėtina, kad nuosavybės teises neliečiamumas ir apsauga Konstitucijos ir Žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taip pat priskiriami prie prioritetiškai saugomų vertybių, t.y. teismas priimdamas sprendimą dėl atsakovo iškeldinimo iš ieškovui priklausančių patalpų, šalių interesų pusiausvyros nepažeidė.

22Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, jog teismas priimdamas sprendimą dėl iškeldinimo, turėjo atsižvelgti į nepilnamečio vaiko interesus. Pirmosios instancijos teisme atsakovas šia aplinkybe nesirėmė; ieškovas atsiliepime pagrįstai nurodo, jog neturi pareigos užtikrinti atsakovui ar jo nepilnamečiam vaikui gyvenamosios vietos savo sąskaita, o atsakovo nurodyta teismų praktika civilinėse bylose dėl nuomininkų su nepilnamečiais vaikais iškeldinimo iš socialinio būsto nagrinėjamoje byloje netaikytina.

23Apeliacinio skundo argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

24Atmetus atsakovo apeliacinį skundą ieškovas įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš pralošusios bylą šalies (CPK 98); ieškovas patyrė 1573 Lt advokato atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme (b.l. 109), jos priteisiamos.

25Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje neviršija 10 Lt; sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

27Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti ieškovui UAB „Intractus“ iš atsakovo R. S. 1573 Lt ( tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt tris litus) atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R.... 3. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl buto nuomos sutarties galiojimo.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškeldinti atsakovą iš AB „DnB... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2007-06-01 atsakovas su... 8. Trečiajam asmeniui UAB „Mevitus“ apie bylos nagrinėjimą pranešta viešo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2011-11-29 sprendimu ieškinį tenkino;... 11. Teismas nustatė, kad atsakovas su trečiuoju asmeniu (kuriam butas priklausė... 12. 2011-12-22 buvo gautas ieškovo prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo... 13. 2012-01-19 teismas ieškovo prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo... 14. III. Apeliacinio skundo argumentai... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 2 apylinkės... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 18. Apeliantas nagrinėti apeliacinį skundą žodinio proceso tvarka (CPK 322... 19. Apeliacinis skundas atmetamas. Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine... 20. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantas (atsakovas) su trečiuoju... 21. Apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 22. Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, jog teismas priimdamas... 23. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų.... 24. Atmetus atsakovo apeliacinį skundą ieškovas įgijo teisę į bylinėjimosi... 25. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325... 27. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti ieškovui UAB „Intractus“ iš atsakovo R. S. 1573 Lt (...