Byla 2-2811-589/2012
Dėl vidutinio darbo užmokesčio, dienpinigių, neturtinės žalos išieškojimo bei pripažinimo atleidimo iš darbo neteisėtu pagal ieškovo G. S. ieškinį atsakovui ŽŪB „Kraštovaizdis“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė, Sekretoriaujant Vilmai Bučaitei, dalyvaujant ieškovui G. S., jo atstovei G. S., atsakovo ŽŪB „Kraštovaizdis“ atstovei advokato padėjėjai A. P., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl vidutinio darbo užmokesčio, dienpinigių, neturtinės žalos išieškojimo bei pripažinimo atleidimo iš darbo neteisėtu pagal ieškovo G. S. ieškinį atsakovui ŽŪB „Kraštovaizdis“, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš ŽŪB „Kraštovaizdis“ 3016,29 Lt dienpinigių, 71,79 Lt delspinigių, priteisti iš ŽŪB „Kraštovaizdis“ 2478 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2012 m. vasario 2 d. iki ieškinio padavimo į teismą - 2012 m. kovo 14 d., o po ieškinio padavimo į teismą dienos - 2012 m. kovo 15 d. iš atsakovo priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, skaičiuojant už kiekvieną darbo dieną, t.y. po 59 Lt visų su darbo santykiais susijusių išmokėjimo dienos, priteisti iš ŽŪB „Kraštovaizdis“ 1000 Lt neturtinės žalos, pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu bei nustatyti, kad darbo sutartis nutraukta pagal LR DK 127 str. 2 d. teismo sprendimu nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, priteisti iš ŽŪB „Kraštovaizdis“ vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo atleidimo iš darbo - 2012 m. vasario 1 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, skaičiuojamą pagal vidutinį ieškovo vienos dienos darbo užmokestį, t.y. po 59 Lt už dieną, priteisti 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2011 m. rugsėjo 20 d. tarp jo ir atsakovo ŽŪB „Kraštovaizdis“ buvo pasirašyta darbo sutartis, kurios pagrindu ieškovas pradėjo dirbti įmonėje vairuotoju - ekspeditoriumi. Darbo sutarties 3 p. nustatyta, jog darbdavys įsipareigoja mokėti 1050 Lt darbo užmokestį du kartus per mėnesį: 25 d. - avansas, 10 d. – atlyginimas. Taip pat turėjo būti mokami ir dienpinigiai, kurie nėra užfiksuoti darbo sutartyje, todėl mokėtini pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą „ Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“. Ieškovas atlikdavo jam pavestą darbą. Darbdavys nepilnai atsiskaitė už atliktą darbą bei liko skolingas ieškovui 3016,29 Lt dienpinigių. Ieškovas komandiruotėje buvo laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 14 d. iki 2011 m. gruodžio 19 d., o krovinių pervežimas vyko maršrutais : Lenkija ( 2 d.) – Prancūzija ( 4d.) – Vokietija ( 2 d.)- Prancūzija ( 1 d.)- Vokietija ( 4 d.) – Prancūzija ( 2 d. ) – Vokietija ( 4 d.) – Prancūzija ( 1 d.)- Vokietija ( 1 d.)- Prancūzija ( 2 d. ) – Vokietija ( 3 d.) – Italija ( 2 d.) – Vokietija ( 2 d.) – Lenkija ( 2 d. ). Grįžęs į Lietuvą ir nuvykus 2011 m. gruodžio 21 d. pas darbdavį atsiskaityti už komandiruotėje išbūtą laiką, buvo išmokėti ne visi ieškovui priklausantys dienpinigiai, t.y. tik 1985,71 Lt. Darbdavys liko skolingas 3016,29 Lt dienpinigių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“, pažymėtina, jog Vyriausybė nustato komandiruotpinigių normą, todėl darbdavys vienašališkai negali nustatyti komandiruotpinigių normos. Taip pat remiantis LR Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo NR. 1365 „ Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis dydžio ir mokėjimo tvarkos“ pakeitimo, jei mokami mažesni komandiruotpinigiai nei nurodyta aukščiau minėtame finansų ministro įsakyme, jei turi būti aptarti darbo sutartyje. Komandiruotpinigių norma darbo sutartyje aptarta nebuvo, todėl jie turi mokami remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu: 4 dienos Lenkijoje 130Lt/ para= 520 Lt, 2 dienos Italijoje 190 Lt/ para = 380 Lt; 16 dienų Vokietijoje 197 Lt/para= 3152 Lt; 10 dienų Prancūzijoje 195 Lt/para= 1950 Lt. Iš viso atsakovas turėjo sumokėti 6002 Lt komandiruotpinigių. ŽŪB „Kraštovaizdis“ 2011 m. lapkričio 11 d. sumokėjo 1000 Lt dienpinigių avansą, o 2011 m. gruodžio 21 d. 1985,71 Lt dienpinigių, todėl atsakovas liko skolingas 3016,29 Lt dienpinigių. 2012 m. vasario 1 d. ŽŪB“Kraštovaizdis“ atsiuntė raštą dėl atleidimo iš darbo pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p.

3Bylos nagrinėjimo metu ieškovas savo reikalavimus patikslino bei nurodė, kad vadovaujantis CPK 140 straipsnio 1 dalimi atsisako dalies ieškinio reikalavimų ir prašo šioje dalyje civilinę byla nutraukti. Ieškovas atsisakė nuo reikalavimo pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu bei nustatyti, kad darbo sutartis nutraukta pagal LR DK 127 str. 2 d teismo sprendimu nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos bei reikalavimo priteisti iš ŽŪB „Kraštovaizdis“ vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą

4LR DK 207 str. 1 d. darbdaviui nustatyta pareiga mokėti darbuotojui delspinigius, kai dėl darbdavio kaltės paveltuotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos. Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis dydžio ir mokėjimo tvarkos“ 5 str. 2 d. numato, kad kolektyvinei ar darbo sutarčiai nenumatant kitaip, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas avansas - ne mažiau kaip 50 proc. dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos. Darbdavys, privalo visiškai atsiskaityti su darbuotoju, grįžusiu iš komandiruotės ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną. Darbo sutartyje dėl kitokios mokėjimo tvarkos nesusitarta. Pagal Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 str. 1 d., kai ne dėl darbuotojo kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui sumokami delspinigiai. Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. A1-30 „Dėl delspinigių dydžio patvirtinimo“, delspinigių dydį sudaro 0,07 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną. Po darbo santykių pasibaigimo, darbdaviui neįvykdžius LR DK 141 str. 1 d. ir LR DK 206 str. nustatytos prievolės, gali būti taikoma LR DK 141 str. 3 d. nurodyta sankcija, o delspinigių skaičiavimas nutraukimas. Delspinigiai pradedami skaičiuoti po pareigos sumokėti neįvykdymo, t.y. 2011 m. gruodžio 29 d. ir baigiant skaičiuoti jų išmokėjimo, t.y. darbo santykių tarp šalių nutraukimo dieną, t.y. 2012 m. vasario 1 d. Iš viso 71,79 Lt delspinigių. LR DK 141 str. 3d . numato, kad kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo laiką. Vairuotojo – ekspeditoriaus pagrindinis pajamų šaltinis laikytinas darbdavio mokami dienpinigiai, o LR DK 141 str. 1 d. 3 d. norma skirta kompensuoti darbuotojui neišmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas. Ieškovas prašo priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką, t.y. nuo 2012 m. vasario 2 d. iki ieškinio padavimo dienos – 2012 m. kovo 14 d. , piniginį reikalavimą išreiškiant konkrečia pinigų suma, o po ieškinio padavimo į teismą dienos - 2012 m. kovo 15 d. iš atsakovo ŽŪB „Kraštovaizdis“ priteistinas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką, skaičiuojant už kiekvieną darbo dieną iki visų su darbo santykiais susijusių sumų išmokėjimo dienos. 2011 m. rugsėjo 20 d. darbo sutartimi buvo sulygta dėl 1050 Lt darbo užmokesčio, dirbant pagal slenkantį darbo grafiką. Lapkričio mėnesį išdirbtų dienų skaičius sudarė 17 dienų, o gruodžio mėnesį – 19 dienų. Kadangi vairuotojams - ekspeditoriams taikomas specifinis darbo režimas ( išdirbtos dienos yra komandiruotėje išbūtos dienos), vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas imant darbo sutartyje sulygtą darbo užmokestį ir dalinant jį iš išdirbtų dienų skaičiaus per mėnesį. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka. Ieškovo vidutinis vienos dienos darbo užmokestis yra 59 Lt neatskaičius fizinių pajamų mokesčio. Taip pat vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. prašo priteisti 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos - 5566,05 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat ieškovas prašo priteisti 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Darbdavio piktybiškas nemokėjimas ieškovui priklausančių dienpinigių, laikytinas neteisėtu veiksmu, pažeminusiu ieškovo garbę ir orumą, kadangi laiku neišmokėjus viso jam priklausančio atlyginimo bei komandiruotpinigių, buvo pažeisti ieškovo kaip darbuotojo teisėti lūkesčiai, atimta teisė į tinkamą poilsį ir finansinę nepriklausomybę. Darbdavio sąmoningas teisės aktų nesilaikymas patvirtina būtina subjektyvųjį – kaltės elementą. Dėl neišmokėtų dienpinigių ieškovas patyrė dvasinius išgyvenimus, dvasinius sukrėtimus, nepatogumus šeimoje, negalėjo nupirkti artimiesiems kalėdinių dovanų, ieškovas jautė nerimo būseną dėl finansinio nestabilumo.

5Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka. Atsakovas nesutinka, jog darbdavys liko skolingas ieškovui 3016,29 Lt dienpinigių už komandiruotę. Vadovaujantis ŽŪB „Kraštovaizdis“ pirmininko 2011-11-11 įsakymu Nr. K00-14, laikotarpiu lapkričio mėn. 17 d. – gruodžio mėn. 19 d. G. S. vyko į 32 dienų komandiruotę įsakyme nurodytu maršrutu: Lenkija ( 2 dienos ) – Prancūzija ( 4 dienos) - Vokietija ( 2 dienos) - Prancūzija ( 1 diena) – Vokietija ( 4 dienos) – Prancūzija ( 2 dienos) – Vokietija ( 4 dienos )- Prancūzija ( 1 diena) – Vokietija ( 1 diena) – Prancūzija ( 2 dienos ) – Vokietija ( 3 dienos ) - Italija ( 2 dienos ) - Vokietija ( 2 dienos ) - Lenkija ( 2 dienos). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“, LR Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 440 bei ŽŪB „Kraštovaizdis“ pirmininko 2011-09-01 įsakymu Nr. V00-05, prieš išvykstant į komandiruotę G. S. buvo išmokėtas dienpinigių avansas ir mokama 50 proc. dienpinigių norma. Sumažinta komandiruotpinigių norma G. S. buvo mokama ne vienašališku darbdavio sprendimu, o esant abipusiam susitarimui, pasirašytinai supažindinus darbuotoją su įmonėje mokama dienpinigių už komandiruotes tvarka. ŽŪB „Kraštovaizdis“ pirmininko 2011-09-01 įsakymas Nr. V00-05 laikytinas darbo sutarties, sudarytos 2011-09-20 pakeitimu. Bendrovės darbuotojai buvo informuoti, kad atvykdami į bendrovę prieš numatytą komandiruotę, privalo atsivežti jų žinioje esančią darbo sutartį nurodyto pakeitimo įforminimui raštu. Tačiau šio nurodymo, vykdamas į komandiruotę 2011-11-17, ieškovas neįvykdė. Tokiu atveju laikytina, kad darbo sutarties pakeitimas, kuriuo darbuotojui mokama sumažinta dienpinigių norma, yra įvykdytas tinkamai ir, kad darbuotojas yra susipažinęs bei pilnai sutinka su tokia mokėjimo už komandiruotes tvarka. Iš viso už komandiruotę lapkričio mėn. 17 d. – gruodžio mėn. 19 d. G. S. išmokėta 3001 Lt dienpinigių. Be to, atsakovas mano, jog ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Ieškiniui dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu pareikšti LR DK 297 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas, skaičiuojamas nuo dokumento apie atleidimą iš darbo gavimo dienos. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senaties terminą. Priešingu atveju nebus išlaikyta protinga abiejų šalių interesų bei realios pažeistų subjektinių teisių apsaugos ir garantuoto teisinio santykių stabilumo bei apibrėžtumo pusiausvyra. Ieškovas nurodo, kad ŽŪB „Kraštovaizdis“ raštą ir įsakymą dėl atleidimo iš darbo gavo 2012-02-01. Ši data laikytina termino per kurį ieškovas turėjo teisę pareikšti ieškinį darbdaviui dėl neteisėto atleidimo iš darbo pradžia. Termino pabaiga – 2012-03-01. Atsakovas nesutinka, jog ieškovas buvo neteisėtai atleistas iš darbo. Tolimųjų reisų vairuotojo - ekspeditoriaus pareigos yra specifinės ir yra susiję su darbu komandiruotėse užsienyje vairuojant krovininius automobilius. ŽŪB „Kraštovaizdis“ veikla yra susijusi su krovinių vežimu tolimaisiais reisais į Vakarų valstybes. Atsižvelgiant į veiklos specifiką bei tarp darbdavio ir darbuotojo susiklosčiusius santykius, darbdavys nereikalauja, kad darbuotojai nuolat būtų darbdavio buveinėje, tačiau vykdydami savo pareigas darbuotojai privalo atvykti į darbdavio nurodytą vietą transporto priemonės apžiūrai, transporto priemonės remonto ir priežiūros darbams bei pasikrovimui ir komandiruotei į krovinio paskirties vietą bei įvykdyti visus kitus teisėtus darbdavio nurodymus, kiek tai yra susiję su darbuotojo pareigų, į kurias jis yra priimtas, atlikimu. 2012-01-23 ŽŪB „Kraštovaizdis“ išsiuntė pranešimą mobiliuoju telefonu su nurodymu G. S. atvykti į darbą 2012-01-25 išvykimui į komandiruotę. 2012-01-23 ŽŪB „Kraštovaizdis“ gavo G. S. pranešimą, jog į komandiruotę jis nevyks darbdaviui su juo tinkamai neatsiskaičius ir, kad jis vienašališkai stabdo darbo sutarties vykdymą. Ieškovui buvo išsiųstas pranešimas, jog jis privalo pateikti darbdaviui prašymą ne vėliau kaip prieš 3 dienas. Nesant tokio prašymo ieškovas privalo atvykti į darbą, nes priešingu atveju gali būti taikoma drausminė atsakomybė. 2012-01-24 elektroniniu paštu buvo gautas G. S. pareiškimas, jog jis nevyks į komandiruotę, nes vilkikas su kuriuo jis turės vykti į komandiruotę yra Olandijoje ir kad, bendrovės nurodytas straipsnis yra susijęs su nušalinimu nuo darbo dėl darbuotojo neblaivumo ir apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų, ir kad, darbdavys siekia imituoti darbuotojo neveikimą. Taip pat ieškovas nurodė, jog jis kreipėsi į valstybinę darbo inspekciją dėl atlyginimo paskaičiavimo ir kreipsis į teismą. Spręsti dėl pateikiamo komandiruotei transporto ir kitų priemonių dėl tinkamo užsakymo įvykdymo ir darbuotojo aprūpinimo darbo priemonėmis yra darbdavio pareiga, todėl darbuotojas neturi teisės pats spręsti dėl to, ar nurodyta transporto priemonė galės ar negalės būti pateikta numatomo reiso datai. Atkreiptinas dėmesys, jog ŽŪB „Kraštovaizdis“ valdo 10 analogiškų transporto priemonių , iki nurodyto vilkiko sugrįžimo į Lietuvą buvo likusios 3 paros, t.y. daugiau nei pakankamas laikas atsižvelgiant į laiko sąnaudas nuvažiuoti šį atstumą. 2012-01-26 G. S. neatvykus į darbą, 2012-01-27 jam buvo išsiųstas prašymas pateikti paaiškinimą. 2012-01-30 buvo gautas G. S. paaiškinimas, kad darbdaviui tinkamai neįvykdžius savo pareigos sumokėti komandiruotpinigius, ieškovas neturi pakankamai lėšų pragyvenimui, o vykimas pas darbdavį ir grįžimas atgal tik tam, kad pasakytų apie nevykimą į komandiruotę, pareikalautų neadekvačių išlaidų ir kad vairuotojai, grįžę iš komandiruotės, neturi pareigos nuolat būti įmonės patalpose, o atvyksta į įmonę kai būna poreikis vykti į komandiruotę. Ieškovas nurodė, kad į komandiruotes jis nevyks, kol darbdavys su juo neatsiskaitys. Kadangi atsakovo nuomone, buvo pilnai atsiskaityta su ieškovu, ŽŪB „Kraštovaizdis“ nelaikė darbuotojo 2012-01-30 pasiaiškinime nurodytų priežasčių svarbiomis ir pateisinančiomis neatvykimą į darbą ir tokį darbuotojo elgesį vertino kaip šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. 2012-02-01 ŽŪB „ Kraštovaizdis“ išsiuntė G. S. raštą dėl jo pasiaiškinimo įvertinimo ir bendrovės pirmininko 2012-02-01 įsakymą Nr. 6 dėl atleidimo iš darbo nutraukiant su juo 2011-09-20 sudarytą darbo sutartį. G. S. ŽŪB „Kraštovaizdis“ išmokėjo visas jam priklausančias išmokėti darbo užmokesčio sumas, todėl delspinigių skaičiuoti nėra jokio pagrindo. Nesant pagrindo pripažinti G. S. atleidimą iš darbo neteisėtu, nėra pagrindo jam priteisti reikalaujamos sumos už priverstinės pravaikštos laiką, kadangi darbuotojo teisė į vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką atsiranda tais atvejais, kai darbuotojas iš darbo atleidžiamas neteisėtai. LR DK 141 str. 3 d. taikoma kai su darbuotoju uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, tuo atveju darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. ŽŪB „Kraštovaizdis“ atleidžiamam darbuotojui G. S. išmokėjo visą jam priklausantį darbo užmokestį, todėl ieškovas neturi pagrindo reikšti reikalavimo dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo. Atsakovas nesutinka su ieškovo nurodytu vidutinio jo darbo užmokesčio paskaičiavimo būdu. Pažymėtina, kad „ Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas“, patirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-27 nutarimu Nr. 650 nustato darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimą, kai darbuotojui apmokama už kasmetines atostogas, laiką, kai darbuotojas įstatymų numatytais atvejais yra atitraukiamas nuo darbo, jam išmoka išeitina išmoka ar kitos teisės aktų nustatytos išmokos. Aprašas nenustato vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo išimčių atskiroms darbuotojų kategorijoms, tarp jų ir vairuotojams ekspeditoriams. Vadovaujantis aprašo 6.1 p. skaičiuojamas laikotarpis - 3 paskutiniai mėnesiai. Vadovaujantis aprašo 6.2 p. vidutinis darbo dienos užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalinamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį dienų skaičiaus. Atsižvelgiant į tai, kad G. S. buvo mokamas darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis -1050 Lt už darbą per mėnesį, įskaitant įmonės kompensuojamą darbo laiką ne komandiruotėje, todėl jo vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas už paskutinius 3 mėnesius už kiekvieną darbo dieną per mėnesį, t.y. po 48,63 Lt. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu priteisti neturtinę žalą. Ieškovui prieš Kalėdas, t.y. 2011 m. gruodžio 21 d. buvo išmokėta likusio atlyginimo dalis bei išmokėti dienpinigiai už darbą komandiruotėje.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies, dalyje civilinė byla nutrauktina.

7Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 20 d. buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 18 tarp ŽŪB „Kraštovaizdis“ ir G. S.. G. S. priimtas dirbti tolimųjų reisų vairuotojų ekspeditoriumi. Darbdavys, ŽŪB „Kraštovaizdis“ įsipareigojo mokėti darbuotojui 1050 Lt darbo užmokestį du kartus į mėnesį: 25 d. – avansas, 10 d. – atlyginimas. Nustatyta darbo dienos, savaitės trukmė pagal slenkantį grafiką ( b.l. 58). 2011 m. lapkričio 11 d. ŽŪB „Kraštovaizdis“ pirmininko įsakymu Nr. K00-14, G. S. 2011 m. lapkričio 17 d. -2011 m. gruodžio 18 d. imtinai buvo komandiruotas 32 dienoms. Komandiruotės maršrutas: Lenkija ( 2 dienos) – Prancūzija ( 4 dienos) – Vokietija ( 2 dienos)- Prancūzija ( 1 diena) – Vokietija ( 4 dienos ) – Prancūzija ( 2 dienos ) – Vokietija ( 4 dienos) – Prancūzija ( 1 diena) – Vokietija ( 1 diena) – Prancūzija ( 2 dienos) - Vokietija ( 3 dienos ) – Italija ( 2 dienos ) - Vokietija ( 2 dienos ) - Lenkija ( 2 dienos). Tolimųjų reisų vairuotojui ekspeditoriui avansu skiriama dienpinigių suma: 1000 Lt ir 350 Lt suma – reiso išlaidoms ( b.l. 59). Taip pat minėtu įsakymu numatyta apmokėti kuro, dienpinigių ir kitas su komandiruote susijusias išlaidas, įpareigojant G. S. pateikti komandiruotės ataskaitą. 2011 m. rugsėjo 1 d. ŽŪB „Kraštovaizdis“ įsakymu Nr. V00-05 „Dėl tolimųjų reisų vairuotojų ekspeditorių dienpinigių išmokėjimo tvarkos“ patvirtinta, kad ŽŪB „Kraštovaizdis“ tolimųjų reisų vairuotojams ekspeditoriams prieš komandiruotę išmokamas 35 proc. dienpinigių avansas. Dienpinigių norma nustatyta 50 proc.

82012 m. sausio 26 d. ŽŪB „Kraštovaizdis“ pirmininko įsakymu Nr. K0038/1, ieškovas buvo komandiruojamas 2012 m. sausio 26 d. – vasario 6 d. imtinai. Komandiruotės trukmė nustatyta - 12 dienų. Komandiruotės maršrutas : Lietuva ( 1 diena ) – Vokietija ( 10 dienų) – Lietuva ( 1 diena) ( b.l. 69 ). Ieškovas 2012 m. sausio 26 d. neatvyko į darbą. ŽŪB „Kraštovaizdis“ 2012-01-27 raštu paprašo ieškovo pateikti paaiškinimas dėl neatvykimo į darbą.

9Ieškovas, G. S. pateiktame paaiškinime nurodė, kad jog į komandiruotę jis neišvyko, kadangi darbdavys liko jam skolingas už pirmąją komandiruotę. Ieškovo nuomone vykimas pas darbdavį vien tam, kad pasisakytų, jog jis nevyks į komandiruotę yra ekonomiškai nenaudingas, be to, jis neturi pareigos būti nuolat įmonės patalpose, o atvyksta į įmonę, kai būna poreikis vykti į komandiruotę.

10ŽŪB „Kraštovaizdis“ pirmininko 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 6, G. S., remiantis DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktu, už šiukštų darbo pareigų pažeidimą, neatvykimą į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną, G. S. buvo paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo nuo 2012 m. vasario 1 d. , nutraukiant su juo 2011 m. rugsėjo 20 d. darbo sutartį pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą ( b.l. 73).

11Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu

12Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu bei nustatyti, kad darbo sutartis nutraukta pagal LR DK 127 str. 2 d. teismo sprendimu nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, priteisti iš ŽŪB „Kraštovaizdis“ vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo atleidimo iš darbo - 2012 m. vasario 1 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, skaičiuojamą pagal vidutinį ieškovo vienos dienos darbo užmokestį, t.y. po 59 Lt už dieną.

13Bylos nagrinėjimo metu ieškovas, vadovaujantis LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 1 d. pagrindu, atsisakė dalies ieškinio reikalavimų bei prašė civilinę bylą šioje dalyje nutraukti, o būtent ieškovas atsisakė nuo reikalavimo pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu bei nustatyti, kad darbo sutartis nutraukta pagal LR DK 127 str. 2 d. teismo sprendimu nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Taip pat ieškovas atsisakė nuo reikalavimo priteisti iš ŽŪB „Kraštovaizdis“ vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo atleidimo iš darbo 2012 m. vasario 1 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, skaičiuojamą pagal ieškovo vienos darbo dienos vidutinį darbo užmokestį, t.y. po 59 Lt už dieną.

14Pagal Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalies nuostatas, bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę atsisakyti nuo pareikšto ieškinio. Ieškovo, G. S. atsisakymas nuo ieškinio dalyje nuo reikalavimo pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu bei nustatyti, kad darbo sutartis nutraukta pagal LR DK 127 str. 2 d. teismo sprendimu nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos bei nuo reikalavimo priteisti iš ŽŪB „Kraštovaizdis“ vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo atleidimo iš darbo 2012 m. vasario 1 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, skaičiuojamą pagal ieškovo vienos darbo dienos vidutinį darbo užmokestį, t.y. po 59 Lt už dieną, priimtinas ir civilinė byla šioje dalyje nutrauktina ( CPK 293 straipsnio 4 p.). Ieškinio atsisakymo pasekmės ieškovui žinomos ( CPK 294 straipsnis). Dėl dienpinigių mokėjimo

15Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl dienpinigių mokėjimo. Ieškovas nesutinka, kad dienpinigiai gali būti mokami remiantis atsakovo priimtu įsakymu. Jeigu darbdavys moka mažesnius komandiruotpinigius nei numatyta LR Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ pakeitimo, tai turi būti aptarta darbo sutartyje. Atsakovo nuomone, ieškovui buvo išmokėti visi jam priklausantis dienpinigiai, kadangi dienpinigių norma buvo numatyta ŽŪB „Kraštovaizdis“ pirmininko įsakymu ir su šiuo įsakymu ieškovas buvo supažindintas.

16Komandiruotam darbuotojui per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta ( pareigos) ir darbo užmokestis ( DK 220 straipsnio 1 dalis), komandiruotam darbuotojui garantuojama darbo laiko apskaita ( DK 143 straipsnio 1 dalies 2 punktas), komandiruojamam darbuotojui mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos ( DK 220 straipsnio 1 dalis). Nebiudžetinių įstaigų darbuotojų komandiruočių išlaidos kompensuojamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ nuostatas ( DK 220 straipsnio 2 dalis). Šio nutarimo 5.1 punkte įtvirtinta teisė darbo sutarties šalims keisti nustatytą dienpinigių dydį, tačiau esant vienam iš šių atvejų: jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta - darbo sutartyje.

172011 m. rugsėjo 1 d. ŽŪB „Kraštovaizdis“ įsakymu Nr. V00-05 „Dėl tolimųjų reisų vairuotojų ekspeditorių dienpinigių išmokėjimo tvarkos“ patvirtinta, kad ŽŪB „Kraštovaizdis“ tolimųjų reisų vairuotojams ekspeditoriams prieš komandiruotę išmokamas 35 proc. dienpinigių avansas. Dienpinigių norma nustatyta 50 proc. Atsakovas nuomone, šis įsakymas atitinka įstatymų reikalavimus ir yra pakankamas pagrindas mažinti dienpinigių normą. Įvertinus šalių paaiškinimus bylos nagrinėjimo metu, byloje esančius rašytinius įrodymus konstatuotina, kad sumažintų dienpinigių mokėjimas turėjo būti aptartas darbo sutartyje ir tik tokiu atveju atsakovas būtų įgijęs teisę mokėti mažesnius dienpinigius nei numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarime Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ . Sumažintų dienpinigių mokėjimas turi būti aptartas individualiai ir suderintas su ieškovu.

18Komandiruotpinigių norma darbo sutartyje nėra aptarta, todėl komandiruotpinigiai turi būti mokama pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1K-070 „Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo nuostatas. Kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, G. S. 2011 m. lapkričio 17 d. -2011 m. gruodžio 18 d. imtinai buvo komandiruotas 32 dienoms. Komandiruotės maršrutas: Lenkija ( 2 dienos) – Prancūzija ( 4 dienos) – Vokietija ( 2 dienos)- Prancūzija ( 1 diena) – Vokietija ( 4 dienos ) – Prancūzija ( 2 dienos ) – Vokietija ( 4 dienos) – Prancūzija ( 1 diena) – Vokietija ( 1 diena) – Prancūzija ( 2 dienos) - Vokietija ( 3 dienos ) – Italija ( 2 dienos ) - Vokietija ( 2 dienos ) - Lenkija ( 2 dienos). Pagal minėtą Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą ieškovui turėjo būti apmokėta: 4 dienos Lenkijoje -130 Lt viena para, viso 520 Lt ( 130 * 4 *520 Lt), 2 dienos Italijoje – 190 Lt viena para, viso 380 Lt ( 190 *2* 380 Lt), 16 dienų Vokietijoje – 197 Lt viena para, viso 3152 Lt ( 197 * 16* 3152 Lt), 10 dienų Prancūzijoje – 195 Lt viena para, viso 1950 Lt ( 195 * 10* 1950 Lt). Iš viso turėjo būti ieškovui sumokėta 6002 Lt komandiruotpinigių

19Iš ŽŪB „Kraštovaizdis“ pažymos matyti, kad G. S. buvo nustatytas darbo užmokestis 1050 Lt per mėnesį. Už 2011 m. rugsėjo mėnesį išmokėta -390,88 Lt ( 2011-10-19), 2011 m. spalio mėnesį išmokėta 861 Lt ( 2011-11-17), 2011 m. lapkričio mėnesį - avansas 350 Lt, išmokėtas 2011-12-02, atlyginimas - 511 Lt išmokėtas 2011-12-21, 2011 m. gruodžio mėnesį išmokėta -861 Lt ( 2012-01-18), 2012 m. atlyginimas ir galutinis atsiskaitymas atleidimo dieną – 1189,49 Lt išmokėta 2012-02-01 ( b.l. 75). G. S. išmokėtos šios kelionės išlaidos ir dienpinigiai – 2011-11-03- 40 Lt iš kasos, 2011-11-11 – 1350 Lt per banką, 2011-12-21- 350 Lt per banką, 2011-12-21-1985,71 Lt ( grįžus po reiso), iš jų dienpinigių 3001 Lt, kompensuojamų kelionės išlaidų -724,71 Lt.

20Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, atsakovas ŽŪB „Kraštovaizdis“ sumokėjo G. S. 3001 Lt dienpinigių. ŽŪB „Kraštovaizdis“ ieškovui turėjo sumokėti 6002 Lt dienpinigių. Atsakovas liko skolingas ieškovui 3001 Lt dienpinigių ( 6002- 3001= 3001 Lt ). Dėl delspinigių mokėjimo

21LR DK 207 str. numato, kad kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai. LR Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 str. 1 d. numato, kad kai ne dėl darbuotojo kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos (išskyrus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo numatytas išmokas), kartu su jomis darbuotojui sumokami delspinigiai. Delspinigių dydį sudaro 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje (jeigu jos nėra, – darbo) sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną. Nustatyta sankcija darbdaviui laiko atžvilgiu gali būti taikoma, kol darbuotoją, kuriam nustatytu laiku nebuvo išmokėtos atitinkamos išmokos, ir darbdavį sieja darbo santykiai. Po darbo santykių pasibaigimo, darbdaviui neįvykdžius nustatytos prievolės, o delspinigių skaičiavimas nutraukiamas ir gali būti taikoma LR DK 141 str. 3 d. nustatyta priemonė.

22Todėl iš atsakovo priteistini LR Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo nustatyti delspinigiai nuo neišmokėtos darbo užmokesčio dalies nuo termino išmokėti darbo užmokestį praleidimo dienos iki ieškovo atleidimo iš darbo dienos, kuriuos už laikotarpį nuo 2011 m. gruodžio 29 d. iki 2012 m. vasario 1 d. (darbo santykių pasibaigimo dienos) sudaro (35 d.*0,06%*3001 Lt) 63 Lt.

23LR DK 141 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad LR DK 141 straipsnio 3 daliai taikyti būtina nustatyti tokias aplinkybes: pirma, neatsiskaitymo laiku faktą; antra, faktą, kad dėl neatsiskaitymo nėra darbuotojo kaltės. Šioje teisės normoje nustatytų pasekmių taikymas siejamas ne su darbdavio kalte, bet su darbuotojo kaltės nebuvimu. Tai reiškia, kad darbdavio pareigos mokėti darbuotojui vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nebuvimui konstatuoti įstatyme nereikalaujama nustatyti, jog dėl neatsiskaitymo nėra darbdavio kaltės. Ši darbdavio prievolė neatsiranda tik darbuotojo kaltės konstatavimo atveju. Jeigu darbuotojo kaltės nėra, tai darbdaviui kyla neigiamų pasekmių dėl neatsiskaitymo laiku. Darbdaviui taikomos LR DK 141 straipsnio 3 dalyje nurodytos teisinės pasekmės, nepaisant to, buvo šalių ginčas dėl tam tikros išmokos mokėjimo ar ne, jeigu jis uždelsė atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės LR DK 141 straipsnio 3 dalis nustato visų pirma kompensacinį mechanizmą, kuriuo yra kompensuojami darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.

24Kasacinis teismas, plėtodamas savo DK 141 straipsnio 3 dalies aiškinimo bei taikymo praktiką, yra išaiškinęs, kad taikant šią teisės normą būtina atsižvelgti į DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės principus; pagal darbuotojo (ieškovo) vidutinį darbo užmokestį apskaičiuota išmoka už uždelsimo atsiskaityti laiką teismo gali būti priteisiama sumažinta, jeigu jos priteisimas reikštų pernelyg didelę disproporciją, nepagrįstai didelį neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, nebūtų suderinamas su DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu.

25Nagrinėjamu atveju uždelstą atsiskaityti laiką sudaro 5 mėnesiai ir 7 dienos, todėl iš atsakovo priteistinas 5300,67 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2012 m. vasario 2 d. iki teismo sprendimo priėmimo. Vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką nagrinėjamu atveju nelaikytinas neproporcingu ir nereiškia nepagrįstai didelį neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, yra suderinamas su DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu. Iš atsakovo taip pat priteistinas vidutinis darbo užmokestis nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki visiško atsiskaitymo, skaičiuojant po 48,63 Lt už kiekvieną darbo dieną už penkių darbo dienų savaitę ieškovo naudai. Dėl neturtinės žalos atlyginimo

26DK 250 straipsnis numato, kad darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę žalą, o jos dydis nustatomas vadovaujantis CK 6.250 straipsnyje įtvirtintais neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijais bei pagrindais. Kaip ir turtinės, taip ir neturtinės žalos padarymo atveju būtina nustatyti visus žalos padarymo elementus, o būtent: neteisėtus veiksmus, neturtinę žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos ir žalą padariusio asmens kaltę. Darbo santykiuose neturtinė žala darbuotojui gali būti padaroma įvairiais neteisėtais darbdavio veiksmais. Ieškovas prašo priteisti neturtinę žalą tuo pagrindu, jog darbdavys nemokėjo jam priklausančių dienpinigių, tuo pažemindamas ieškovo garbę ir orumą. Neišmokėjus viso ieškovui priklausančio atlyginimo bei komandiruotpinigių, buvo pažeisti jo kaip darbuotojo teisėti lūkesčiai, atimta teisė į tinkamą poilsį bei finansinę nepriklausomybę. Dėl neišmokėtų dienpinigių ieškovas patyrė dvasinius išgyvenimus, dvasinius sukrėtimus, nepatogumus šeimoje ir pan. Atsakovas su reikalavimu priteisti neturtinę žalą nesutinka. Nurodo, kad ieškovui 2011 m. gruodžio 21 d. buvo išmokėtas atlyginimas ir dienpinigiai ieškovui. Kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, atsakovas mokėjo sumažintus dienpinigius ieškovui, neaptarus jų darbo sutartyje. Tačiau šis pažeidimas neturėjo jokios įtakos ieškovo darbinei veiklai. Be to, ieškovas buvo atleistas iš darbo pagal LR DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, t.y. už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą – padarytą pravaikštą. Ieškovas, bylos nagrinėjimo metu atsisakė nuo reikalavimo pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu, todėl atleidimo iš darbo pagrindas yra nenuginčytas įstatymo nustatyta tvarka ir negalima daryti išvados, jog atleidimas iš darbo buvo neteisėtas ir tai turėjo galėjo turėti jam neigiamos įtakos. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas atsisakė vykti į komandiruotę nuo 2012 m. sausio 26 d., motyvuodamas tuo, jog darbdavys su juo pilnai neatsiskaitė ir jis nevyks į jokias komandiruotes, kol darbdavys nesumokės visų jam priklausančių dienpinigių. Nors atsakovas nesumokėjo visų ieškovui priklausančių dienpinigių, tačiau šiuo atveju vertinama ir tai, kad ieškovas, neketindamas tęsti darbo santykių, atsisakė vykti į komandiruotę. Pagal CPK 12 str. įtvirtintą rungimosi principą ir 178 str. reglamentuojamą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Ieškovas ieškinyje nurodė motyvus kurių pagrindu turėtų būti priteista neturtinė žala, tačiau teismui nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų, todėl teismas laiko neįrodytu, jog dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas būtų patyręs dvasinius išgyvenimus, dvasinius sukrėtimus, nepatogumus šeimoje ir pan. Taip pat ieškovas nepateikė įrodymų dėl kokios nors pagalbos, kurios būtinumas atsirado dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, reikalingumo. Todėl prašoma priteisti neturtinė žala, teismo nuomone, nepagrįsta, neįrodyta.

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad darbo užmokesčio mokėjimas yra piniginė prievolė; kai darbuotojo ir darbdavio darbo santykiai nutrūksta, jiems turi būti taikomos CK normos, ginančios kreditoriaus turtinius interesus. Tai reiškia, kad, nutrūkus darbo santykiams ir esant nesumokėtoms išmokoms, susijusioms su darbo teisiniais santykiais, taikytinas ne Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas, bet CK 6.210, 6.261 straipsnių normos, reglamentuojančios palūkanas už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, bei CK 6.37 straipsnio 2 dalies norma, įtvirtinanti procesines palūkanas už priteistą sumą. Todėl terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs darbdavys privalo mokėti įstatymo numatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos (LR CK 6.37, 6.210 str.). Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų dydžio metines palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi atsakovas neišmokėjo ieškovui viso jam priklausančio užmokesčio, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metines palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos ( CPK 88,92,93,98 straipsniai). Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo jo patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, t.y. 317 Lt antstolei ( b.l. 95), 29,03 Lt pašto išlaidų, 338,89 Lt kuro išlaidų bei 34 Lt už kelionę autobusu. Įvertinus pateiktus ieškovo kvitus nepriteistina 12,28 Lt pašto išlaidų, nes kaip matyti iš pateikiamo kvito tai yra išlaidos už faksogramos siuntimą, tačiau nėra pateikta įrodymų, kad šios faksogramos siuntimas yra susijęs su bylos nagrinėjimu. Taip pat ieškovas pateikė 150,05 Lt dydžio UAB „Lukoil Baltija“ kvitą už kuro sąnaudas, tačiau ši suma nepriteistina, nes kvitas yra išduotas 2012-03-22, o teismo posėdžiai byloje vyko 2012-05-28 ( UAB „Baltic Petroleum“ kvitas ) ir 2012-06-18 ( UAB „Lukoil Baltija“ kvitas). Vadovaudamasis CPK 259,260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

28Civilinę bylą dalyje dėl reikalavimo pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu bei nustatyti, kad darbo sutartis nutraukta pagal LR DK 127 str. 2 d. teismo sprendimu nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos bei dalyje dėl reikalavimo priteisti iš ŽŪB „Kraštovaizdis“ vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo atleidimo iš darbo 2012 m. vasario 1 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, skaičiuojamą pagal ieškovo vienos darbo dienos vidutinį darbo užmokestį, t.y. po 59 Lt už dieną, pagal ieškovo G. S. ieškinį atsakovui ŽŪB „Kraštovaizdis“, nutraukti.

29Ieškinį tenkinti iš dalies.

30Priteisti iš atsakovo ŽŪB „Kraštovaizdis“, įmonės kodas 300140724, ieškovui G. S., asmens kodas ( - ) 3001 Lt ( tris tūkstančius vieną litą ) dienpinigių, 63 ( šešiasdešimt tris ) litus delspinigių, 5300,67 Lt ( penkis tūkstančius tris šimtus litų 67 ct ) vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2012 m. vasario 2 d. iki teismo sprendimo priėmimo dienos, vidutinį darbo užmokestį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki visiško atsiskaitymo, skaičiuojant po 48,63 Lt už kiekvieną darbo dieną už penkių darbo dienų savaitę, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2012-03-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Priteisti iš atsakovo ŽŪB „Kraštovaizdis“, įmonės kodas 300140724, ieškovui G. S., asmens kodas ( - ) 317 ( tris šimtus septyniolika ) litų už antstolio pagalbą, 16,75 Lt ( šešiolika litų 75 ct.) pašto išlaidų, 188,84 Lt ( vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis litus 84 ct ) kuro sąnaudų, 34 ( trisdešimt keturis ) litus už kelionę.

32Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

33Priteisti iš atsakovo ŽŪB „Kraštovaizdis“, įmonės kodas 300140724, 249 ( du šimtus keturiasdešimt devynis ) litus žyminio mokesčio, 18 ( aštuoniolika ) litų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita... 2. Ieškovas prašo priteisti iš ŽŪB „Kraštovaizdis“ 3016,29 Lt... 3. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas savo reikalavimus patikslino bei nurodė, kad... 4. LR DK 207 str. 1 d. darbdaviui nustatyta pareiga mokėti darbuotojui... 5. Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka. Atsakovas nesutinka, jog darbdavys... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies, dalyje civilinė byla nutrauktina.... 7. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 20 d. buvo sudaryta... 8. 2012 m. sausio 26 d. ŽŪB „Kraštovaizdis“ pirmininko įsakymu Nr.... 9. Ieškovas, G. S. pateiktame paaiškinime nurodė, kad jog į komandiruotę jis... 10. ŽŪB „Kraštovaizdis“ pirmininko 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 6, G.... 11. Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu... 12. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti atleidimą iš darbo... 13. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas, vadovaujantis LR CPK 42 str. 1 d., 140 str.... 14. Pagal Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalies nuostatas, bet kurioje... 15. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl dienpinigių mokėjimo. Ieškovas... 16. Komandiruotam darbuotojui per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta... 17. 2011 m. rugsėjo 1 d. ŽŪB „Kraštovaizdis“ įsakymu Nr. V00-05 „Dėl... 18. Komandiruotpinigių norma darbo sutartyje nėra aptarta, todėl... 19. Iš ŽŪB „Kraštovaizdis“ pažymos matyti, kad G. S. buvo nustatytas darbo... 20. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, atsakovas ŽŪB... 21. LR DK 207 str. numato, kad kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas... 22. Todėl iš atsakovo priteistini LR Delspinigių nustatymo už išmokų,... 23. LR DK 141 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti ne... 24. Kasacinis teismas, plėtodamas savo DK 141 straipsnio 3 dalies aiškinimo bei... 25. Nagrinėjamu atveju uždelstą atsiskaityti laiką sudaro 5 mėnesiai ir 7... 26. DK 250 straipsnis numato, kad darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad darbo užmokesčio... 28. Civilinę bylą dalyje dėl reikalavimo pripažinti ieškovo atleidimą iš... 29. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Priteisti iš atsakovo ŽŪB „Kraštovaizdis“, įmonės kodas 300140724,... 31. Priteisti iš atsakovo ŽŪB „Kraštovaizdis“, įmonės kodas 300140724,... 32. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš atsakovo ŽŪB „Kraštovaizdis“, įmonės kodas 300140724,... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio...