Kokia yra teismo įsakymo išdavimo tvarka?

Kokie būtų vykdomi žingsniai norint gauti teismo įsakymą dėl įsiskolinimo?
Sveiki,

Atsakant į jūsų klausymą -

1 - Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo teikiamas dažniausiai apylinkės teismui pagal jūsų gyvenamąją vietą (detaliau
žvelgiant teismo įsakymo išdavimą reglamentuoją CPK 431-440str.) - pareiškimą taip pat galima pateikti ir elektroniniu būdu -
www.e.teismas.lt .

2. Mokamas ketvirtadalis įprasto žyminio mokestis (CPK 80str. 1d. 6p.).

3. Pareiškimo priėmimo/atmetimo klausimas sprendžiamas per vieną darbo dieną, nuo jo padavimo teismui dienos (CPK 435str.
1d.). (Galimas variantas, kad jį atmes - (CPK 435 str. 2d.) tokiu atveju teismo nutartį atsisakyti priimti pareiškimą galima skusti
atskiruoju skundu)

4. Kai teismas prriima sprendimą dėl įsakymo, kuo skubiau, bet ne ilgiau kaip kitą darbo dieną išduoda kreditoriui teismo
įsakymą (CPK 436 str. 1d.). Teismo įsakymo patvirtinta kopija ir kreditoriaus pareiškimo kopija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po
jau teismo įsakymo išdavimo išsiunčiamos skolininkui (CPK 437str. 1d.).

5. Įsakymas teismo įsiteisėja po 20 dienų nuo jo gavimo dienos. Per 20 dienų skolininkas gali reikšti prieštaravimus. Jeigu nėra
prieštaravimų - įsakymas įsiteisėja ir teismas išduoda vykdomąjį rašytą - tuo pagrindu antstolis gali išieškoti skolą.

Šabloną galite rasti bet kuriame puslapyje.