Išlaikymo susigrąžinimas po tėvystės nuginčijimo pagal DNR tyrimo aktą.

Ar po tėvystės nuginčijimo pagal DNR tyrimoaktą, galima susigrąžinti sumokėtą išlaikymą?
Sveiki,

Yra dvejopas atsakymas - reikėtų atsižvelgti į situacija. Priklausomai nuo argumentų -teismas gali atsižvelgti, tačiau jeigu teismas
atsižvelgs į vaiko interesus, prioritetas teiktinas vaiko nuomonei bei pozicijai santykių su tam tikru asmeniu atžvilgiu, o ne kraujo
ryšiui su tuo asmeniu. Požiūris į tėvystę ne tik kaip į biologinį ryšį leidžia užtikrinti šeimos santykių teisinio reglamentavimo
lankstumą ir atsižvelgti į gyvenimo realijas. Šiuolaikinė šeimos teisė pripažįsta, kad biologinis vaiko ir tėvo ryšys nebėra vienintelis
tėvystės pagrindas. - Siūlyčiau nusisamdyti gerą advokatą, ir reikalauti sumokėto išlaikymo iš kitos šalies. Bet negaliu tiksliai
atsakyti nežinant situacijos detalių.

Tačiau visiškai įmanoma.