Dėl nuosavų namų kvartale neįrengtų nuotekų valymo įrengimų

Kvartalo vystytojas parduoda pilnai priduotus gyvenamus namus. Kvartalo detaliajame plane nurodyta valymo įrenginiai visam kvartalui ne mažesnio kaip 50m3 per parą galios. Tačiau jokie valymo įrengimai nėra įrengti ir nuotekos nėra niekaip tvarkomos. Visi kvartalo gyventojai apgauti ir geruoju su vystytoju dėl nuotekų valymo įrengimų pastatymo neina sutarti. Ar už aplinkos teršimą gyventojai gali gauti baudą. Kur kreiptis dėl kvartalo vystytojo nevykdomų įsipareigojimų.
nuotekos gali būti kaupiamos tik sandariuose, uždaruose gamykliniuose nuotekų kaupimo rezervuaruose ir tik tais atvejais, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ar prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo įrenginių; į mažiausią nuotekų kaupimo rezervuarą turi tilpti per 7 dienas susidarančios nuotekos; sukauptas nuotekas būtina periodiškai ir laiku išvežti, todėl gyventojai, individualiai tvarkantys nuotekas, privalo turėti sutartis su nuotekų vežėjais; būtina turėti ir saugoti buitinių nuotekų išvežimą patvirtinančius dokumentus; pastebėjus, kad nuotekų kaupimo sistemos nesandarios, būtina nedelsiant jas užsandarinti; už netinkamai tvarkomas nuotekas skiriama administracinė bauda iki 1170 eurų, taip pat tenka atlyginti aplinkai padarytą žalą. baudos už aplinkos teršimą nuotekomis nustatytos Administracinių nusižengimų kodekso 246 straipsnyje.