Sveiki, turiu klausymą - kaip teisingai reikėtų nustatyti jurisdikciją - nes pasimėčiau. Būsiu be galo dėkinga.
Jurisdikcijos nustatymo taisyklės ir pagrindai civilinėse bylose, susijusiose su išlaikymo pareigomis, yra įtvirtinti 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 4/2009