Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos skyrius 290218260

Įmonė bylose minima kaip

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyris Utenos apskrities VPK Molėtų rajono PK Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyrius Utenos apskrities VPK Molėtų rajono PK VPS Utenos apskrities VPK Anykščių rajono PK Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nusikaltimų tyrimo skyrius ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyris Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Kelių policijos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus kelių policijos poskyris Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Utenos apskrities VPK Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariatas Utenos apskrities Zarasų r. PK VTS KPP Utenos apskrities VPK Molėtų rajono PK VPS Kelių policijos poskyris Utenos apskrities Zarasų r. PK Utenos apskr.VPK Zarasų r. PK KPS Utenos apskrities VPK Anykščių r.PK Utenos apskrities VPK Ignalinos rajono PK Utenos apskrities VPK Molėtų rajono PK viešosios policijos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyrius Utenos apskrities VPK Molėtų rajono PK Kriminalinės policijos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo skyrius Utenos AVPK KPS Utenos apskrities VPK Zarasų r. PK VTS Utenos AVPK Zarasų r. PK VTS KPP Utenos apskrities Zarasų r. PK VPS Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariatas Viešosios policijos skyrius Utenos apskrities VPK Ignalinos rajono PK viešosios policijos skyrius Utenos apskrities VPK Molėtų rajono PK kelių policijos poskyris Utenos apskrities VPK Visagino policijos komisariatas Utenos rajono PK Utenos apskr.VPK Zarasų r. PK Utenos apskrt.VPK Zarasų rajono PK VPS Lietuvos valstybė atstovaujama Utenos apskrities VPK Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyris Utenos apskrities VPK Zarasų PK Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nusikaltimų tyrimo skyrius Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Zarasų r. PK Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato viešosios policijos skyrius Utenos apskrities VPK Zarasų rajono PK Viešosios policijos skyrius Kelių policijos poskyris Utenos apskrt.VPK Visagino PK VPS Kelių policijos poskyris Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Molėtų rajono policijos komisariatas Utenos apskrities VPK Visagino PK Utenos aps. VPK Visagino PK KPS Utenos apskrities VPK Zarasų rajono PK VTS Kelių policijos poskyris Utenos apskr. VPK Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Molėtų rajono PK Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas viešosios tvarkos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policujos komisariatas viešosios tvarkos skyrius Kelių policijos poskyris Utenos apskrities VPK Kelių policijos poskyris Utenos apskrities VPK Ignalinos PK Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariatas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus patrulių būrys Utenos apskrities VPK Zarasų rajono PK Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyrius Zarasų r. PK VTS KPP Utenos AVPK Zarasų r. PK Zarasų r. PK KPS Utenos apskrt.VPK Ignalinos raj. PK VTS PP Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyrius Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato Viešosios tvarkos skyrius Utenos apskrities VPK NTS ENTP Utenos rajono policijos komisariatas Utenos rajono policijos komisariato viešosios policijos viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyris Utenos apkrities VPK Kelių policijos skyrius Utenos apskrities VPK Visagino policijos komisariato viešosios tvarkos skyrius Utenos apskrities VPK Ignalinos rajono PK Viešosios tvarkos skyrius Utenos AVPK Zarasų r. PK VTS Utenos apskrities Visagino PK Utenos apskrities VPK Visagino miesto PK Utenos rajono policijos komisariato viešosios policijos eismo priežiūros skyrius Utenos rajono PK VP EPP Utenos rajono policijos komisariato viešosios policijos viešosios tvarkos skyrius Utenos rajono VPK kelių policijos skyrius Utenos rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyris Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos viešosios tvarkos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyrius kelių policijos poskyris Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyris Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariatas Utenos rajono policijos komisariato viešosios policijos patrulių būrys Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo skyriaus ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyris Utenos apskrities VPK viešosios tvarkos skyriaus Utenos apskrt.VPK Ignalinos raj.PK VPS Utenos apskrities VPK Zarasų r. PK VTS Kelių policijos poskyris Utenos apskrities VPK Zarasų PK VTS KPP Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus mobilusis būrys Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas KPS Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyrius Utenos aps. VPK Visagino PK Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariatas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato vyresnysis patrulis Darius Tamulevičius Utenos AVPK Kauno AVPK Kaišiadorių rajono policijos komisariatas Utenos apskrities VPK viešosios tvarkos skyriaus poskyris Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato viešosios policijos skyrius. Lietuvos valstybė, atstovaujama Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Utenos apskrt.VPK Kelių policijos skyrius Utenos apskrities VPK Visagino policijos komisariato migracijos poskyris Utenos VPK Visagino PK Lietuvos valstybė, atstovaujama Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Utenos apskrities VPK Visagino PK VTS Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato viešosios tvarkos skyrius prevencijos poskyris Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos poskyris Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato Viešosios policijos skyrius Prevencijos poskyris Utenos apskrities VPK Anykščių rajono PK VPS Utenos apskr. VPK Anykščių r. PK VPS Utenos apskrities VPK VTS Utenos apskr. VPK VTS PP Utenos apskr. VPK VTS Utenos apskr. VPK Anykščių r. PK VPS KPP Utenos apskr. VPK KPS Utenos apskr. VPK Visagino PK Utenos apskrities VPK Zarasų r. PK VPS PP Utenos AVPK VTS PP Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo skyrius, Alina Plistkova Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato viešosios policijos skyrius kelių policijos poskyris Utenos apskrities VPK V isagino policijos komisariato viešosios policijos skyrius Utenos apskr. VPK Ignalinos PK Utenos apskrities VPK Anykščių rajono PK Viešosios policijos skyrius Utenos apskr. VPK Anykščių r. PK Utenos apskrities VPK nusikaltimų tyrimo skyrius ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyris Utenos VPK Visagino PK Viešosios policijos skyrius Utenos apskrities VPK Visagino PK Viešosios policijos skyrius Utenos apskrities VPK Viešosios tvarkos skyrius Prevencijos skyrius Utenos apskries VPK Anykščių rajono policijos komisariatas Lietuvos valstybė, atstovaujama Utenos apskrities VPK Visagino PK Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos skyrius Utenos apskrities VPK Molėtų PK Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyris Utenos apskrities VPK Molėtų rajono PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyris Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio apylinkės inspektorių veiklos grupė Utenos apskrities vyriausiojo policjios komisariato Visagino policjos komisariato Viešosios policijos skyrius Utenos apskrities VPK Visagino policijos komisariatas viešosios policijos skyrius prevencijos poskyris Utenos apskrities VPK Visagino rajono PK Utenos apskrities VPK Viešosios tvarkos skyriaus Licencijavimo poskyris Utenos apskrities Anykščių r. PK VPS KPS Utenos apskrities VPK Anykščių r. PK VPS PP Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyrius Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato Ignalinos r. PK Utenos apskrities VPKKPS Utenos apskrities VPK Ignalinos rajono PK VPS Utenos apskr. VPK Zarasų PK Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato VPS PP Utenos apskrities VPK Molėtų rajono PK VPS prevencijos poskyris Utenos apskrities VPK Migracijos skyrius Lietuvos valstybė, atstovaujama Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato Utenos apskrities VPK Organizuoto nuaikalstamumo tyrimo skyrius Utenos AVPK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyris Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyris Lietuvos valstybė, atstovaujama Utenos aps. VPK Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato viešosios policijos skyrius Utenos apskr. VPK Zarasų PK VPS PP Utenos apskr. VPK Zarasų PK VPS Lietuvos valstybė, atstovaujama Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato Utenos AVPK Zarasų PK VPS PP Utenos apskrities Vyriausiojo PK VPS PP Utenos AVPK Visagino PK VPS PP Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Anykščių r.PK VPS Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariatas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyris Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariatas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyris Utenos apskr. Anykščių R. PK Utenos apskrities VPK Molėtų rajono PK VPS Edgarui Vorobjovui Utenos AVPK Zarasų PK Utenos apskr. VPK Molėtų r. PK Utenos AVPK Visagino PK VPS Utenos AVPK Kelių policijos skyrius Utenos apskrities VPK Ignalinos r. PK VTS Utenos AVPK Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viešosios tvarkos ir eismo priežiūros poskyris Utenos apskrities policijos komisariato kriminalinės policijos viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyris Utenos apskrities VPK Ignalinos rajono policijos komisariato viešosios policijos skyrius Utenos apskrities VPK Molėtų rajono PK Viešosios tvarkos skyrius Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato Viešosios policijos skyrius Kelių policijos poskyris Ignalinos r. PK VPS Utenos apskrities Vyriausiojo PK Viešosios tvarkos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius Utenos apskrities vyriausiojo PK Ignalinos rajono PK viešosios policijos skyrius Utenos AVPK Zarasų PK VPS Utenos apskrities VPK Molėtų rajono PK VPS viešosios tvarkos ir eismo priežiūros poskyris Utenos apskrities VPK Ignalonos RPK VPS Utenos apskrities vyriausiojo PK Kelių policijos skyrius Utenos apskrities VPK Molėtų rajono PK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyris Utenos AVPK Ignalinos r. PK Utenos apskrities VPK Ignalinos policijos komisariatas Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Zarasų rajono policijos komisariatas Utenos AVPK Molėtų PK Viešosios policijos skyrius Utenos apskr. Anykščių R. PK Justinai Voverytei Utenos apskrities VPK Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyris Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyris Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai atstovauja Utenos apskrities VPK Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Utenos apskrities VPK Zarasų rajono PK Viešosios policijos skyrius Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Vyriausybės, atstovaujamos Utenos apskrities VPK Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus viešosios tvarkos ir eismo priežiūros poskyris Utenos AVPK Zarasų PK VPS VT ir EPP Utenos VPK KPNTS Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyrius Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Vyriausybės, kurią atstovauja Utenos apskrities VPK Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyrius Prevencijos poskyris Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Utenos rajono kriminalinės policijos skyrius Utenos AVPK Zarasų rajono policijos komisariato veiklos skyrius Utenos AVPK Zarasų rajono policijos komisariato reagavimo skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato veiklos skyrius Utenos AVPK Molėtų PK Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato reagavimo skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato veiklos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato Veiklos skyrius Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas viešosios tvarkos skyrius areštinės poskyris Utenos apskrities VPK kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius Utenos AVPK Molėtų rajono policijos komisariato Veiklos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato reagavimo skyrius Utenos AVPK Zarasų rajono PK VS Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Veiklos skyrius Utenos vyriausiasis policijos komisariatas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato reagavimo skyrius Utenos AVPK Anykščių rajono PK Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos skyrius Utenos apskr. VPK Anykščių rajono PK Utenos AVPK Molėtų rajono PK reagavimo skyrius Utenos AVPK Molėtų rajono PK Veiklos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Reagavimo skyrius Lietuvos valstybė, atstovaujama Utenos apskrities VPK Anykščių rajono PK Utenos AVPK Molėtų rajono PK Utenos AVPK Molėtų rajono PK Veiklos skyrius reagavimo skyrius Utenos apskrities vpk Molėtų rajono PK veiklos skyrius Utenos apskrities VPK Veiklos skyrius Utenos AVPK Molėtų PK Veiklos skyrius Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato reagavimo skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono PK Veiklos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato veiklos skyrius Lietuvos valstybė, atstovaujama Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Utenos apskrities VPK Visagino PK Veiklos skyrius Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato Anykščių rajono PK Utenos apskrities VPK Visagino PK Veiklos sk. Utenos apskrities vpk Molėtų rajono PK reagavimo skyrius Utenos apskrities VPK Molėtų rajono PK komisariato reagavimo skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariatas Viešosios Reagavimo skyrius Utenos apskrities VPK Ignalinos raj. PK VPS Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato Veiklos skyrius Utenos apskr. VPK Anykščių rajono PK Veiklos skyrius Utenos apskrities VPK Ignalinos rajono PK veiklos skyrius Utenos apskrities VPK Anykščių rajono PK veiklos skyrius Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Utenos apskrities VPK Reagavimo skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos skyrius Utenos apsk.VPK Ignalinos r. PK Veiklos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato Reagavimo skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos policijos komisariato veiklos skyrius Utenos AVPK Veiklos skyrius Utenos apskrities VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato skyrius Lietuvos valstybė, atstovaujama Utenos rajono policijos komisariato Utenos Apskrities VPK Molėtų R. PK. S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Molėtų m., Molėtų r. sav., LT-33102 Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Veiklos skyrius Utenos apskrities VPK Visagino policijos komisariato Reagavimo skyrius Utenos apskrities vyriausiasis PK Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato Visagino rajono policijos komisariato Veiklos skyrius Utenos apskrities VPK Molėtų rajono policijos komisariato Veiklos skyriuis Utenos VPK Anykščių rajono PK Reagavimo skyrius Utenos apskrities VPK Zarasų rajono PK Reagavimo skyrius Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato Ignalinos policijos komisariato Veiklos skyrius Utenos apskrities VPK Zarasų PK Veiklos sk. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos policijos komisariato Veiklos skyrius Utenos apskrities VPK Visagino PK Reagavimo skyrius Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariatas Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatasUtenos apskrities VPK Molėtų rajono PK Utenos apskrities vyriausiojo komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato Veiklos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo komisariato Ignalinos rajono policijos policijos komisariato Veiklos skyrius Utenos apskrities VPK Anykščių RPK Veiklos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato imuniteto ir vidaus tyrimų skyrius Utenos apskrities vyriausiojo komisariato Ignalinos rajono policijos policijos komisariatas Utenos apskrities policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariatas Utenos apskrities VPK Kelių policijos skyruis Utenos apskrities VPK Molėtų r. PK Veiklos skyrius Utenos apskrities VPK Molėtų r.PK Reagavimo skyrius Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato Visagino policijos komisariato Veiklos skyrius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariatas Veiklos skyrius Utenos apskrities VPK veiklos sk.
Kaip Data Numeris Rūšis Teismas Tipas Cit.
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2009-01-09 Pe A2.9.-108-373/2009 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-08-09 An A2.9.-796-82/2011 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, priėmęs nutarimą ATP byloje 2011-07-18 Pi A2.13.-1292-82/2011 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-05-28 Pi A2.9.-596-921/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-02-27 Pi A2.2.-285-373/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2009-02-11 Tr A2.2.-402-455/2009 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2009-02-10 An A2.2.-219-455/2009 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2009-02-13 Pe A2.11.-395-373/2009 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-10-24 Tr A2.9.-1146-373/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2009-05-08 Pe A2.2.-524-455/2009 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2013-02-25 Pi A2.2.-165-455/2013 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-07-16 Pi A2.9.-819-921/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2009-02-11 Tr A2.8.-341-455/2009 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, priėmęs nutarimą ATP byloje 2011-07-26 An A2.13.-1349-82/2011 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-12-10 Pi A2.9.-1263-455/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-05-29 An A2.2.-433-455/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2008-10-24 Pe A2.2.-1694-168/2008 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2008-11-18 An A2.9.-1762-455/2008 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, priėmęs nutarimą ATP byloje 2011-07-18 Pi A2.13.-1322-82/2011 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2009-02-12 Ke A2.2.-400-455/2009 ATP Utenos rūmai Nutartis
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-05-17 An A2.8.-831-373/2011 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2009-01-27 An A2.9.-184-455/2009 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2009-08-10 Pi A2.2.-1582-373/2009 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-07-09 Pi A2.9.-778-455/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-08-26 Pe A2.2.-1457-373/2011 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-10-24 Pi A2.2.-1612-455/2011 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-08-10 Pe A2.11.-405-373/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-04-02 Pi A2.9.-408-373/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2009-06-16 An A2.9.-1299-839/2009 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-05-14 Pi AN2.9.-551-373/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-01-09 Pi A2.9.-66-373/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2009-05-28 Ke A2.2.-1059-842/2009 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-01-09 Pi A2.9.-25-455/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-06-25 Pi A2.2.-714-373/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-02-20 Pi A2.2.-252-455/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-09-27 An A2.9.-1312-82/2011 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-12-08 Ke A2.9.-1645-373/2011 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-05-23 Pi A2.8.-862-455/2011 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-12-10 Pi A2.2.-1254-455/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-03-19 Pi A2.9.-320-455/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-08-06 Pi A2.2.-855-373/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-10-01 Pi A2.9.-1026-373/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-08-12 Pe A2.2.-1320-373/2011 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2013-04-23 An A2.9.-360-373/2013 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2009-04-01 Tr A2.9.-712-373/2009 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2009-07-01 Tr A2.2.-1221-373/2009 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-05-21 Pi A2.9.-555-373/2012 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-10-03 Pi A2.8.-1636-455/2011 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-06-20 Pi AN2.2.-1092-82/2011 ATP Utenos rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2009-08-10 Pi A2.11.-1513-356/2009 ATP Utenos rūmai Nutarimas