Byla 2-89-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovei H. K., jos atstovei adv. S.P., atsakovui A. B., jo atstovei adv. S. M., trečiajam asmeniui E.Aleksoniui, vertėjai Z.Sakalauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės H. K. ieškinį atsakovui A. B., tretiesiems asmenims Vilniaus m. 34-ojo notarų biuro notarui Ernestui Aleksoniui ir J. Š. dėl mainų sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančia 2008-05-13 H. M. (H. M.), a/k ( - ) surašytą 2008-05-13 mainų sutartį reg. Nr. ( - ).

3Nurodė, kad 1.0000 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ( - ) priklausė: 3300/10000 dalis - ieškovei H. K., 3300/10000 dalis - H. M., o likusi 3400/10000 dalis –J. Š.. 2008-06-18 mirė ieškovės H. K., bei trečiojo asmens J. Š. brolis H. M.. Po jo mirties priimdama palikimą ieškovė sužinojo, kad likus mėnesiui iki mirties, t.y. 2008-05-13, jos brolis sudarė mainų sutartį, kuria jam priklausančią 3300/10000 dalį 1.0000 ha ploto žemės sklypo, esančią ( - ) išmainė į butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), priklausiusį atsakovui A. B..

4Teigia, jog H. M. sudarydamas šį sandorį, negalėjo tinkamai suprasti savo veiksmų reikšmės ir tinkamai įvertinti šio sandorio pasekmių, nes daug metų be saiko, nuolat ir nepertraukiamai piktnaudžiavo alkoholiu, vartojo stiprius vaistus ir alkoholinius gėrimus vienu metu, kas vesdavo prie sąmonės netekimo, nesiorientavimo nei aplinkoje, erdvėje, nei laike, be to, H. M. sirgo įvairiomis somatinėmis ligomis, ne kartą gydėsi nuo alkoholizmo bei kitų sunkių ligų VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, ( - ) ambulatorijoje, ( - ) palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninės poliklinikoje. Nuolatinis girtavimas ieškovės broliui pasireiškė neigiamu poveikiu jo mąstymui, vedė prie atminties praradimo, į silpnaprotystės išsivystymą, jam buvo nustatytas 35 procentų darbingumas, reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra, globa. Nurodė, kad maždaug nuo 2001 metų iki savo mirties 2008-06-18 H. M. visą laikotarpį skundėsi stipriais, ligų sukeltais skausmais, todėl gydytojai jam buvo skyrę stiprius nuskausminamuosius vaistus, kuriuos jis vartojo kas dieną, ir dar užgerdamas alkoholiu. H. M. neteko daug svorio, nenoriai bendravo, visiškai nebesiorientavo nei aplinkoje, nei vietoje, nei laike, jo kalba buvo nerišli, be turinio, konteksto, jis nebeprisimindavo, ką sakydavo, visiškai nesuvokdavo savo veiksmų esmės, jų nevaldydavo, praktiškai neišsiblaivydavo.

5Pabrėžė, kad 2008-05-15 mainų sutartis buvo sudaryta likus mėnesiui iki H. M. mirties, t.y., kai pastarojo sveikatos būklė buvo itin kritiška, t.y. H. M., nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, nesugebėjo objektyviai vertinti aplinkybių, žmonių poelgių, nebegalėjo savo nuožiūra disponuoti savo turtu, nepažeisdamas savo paties interesų. Atkreipė dėmesį, kad atsakovas A. B. butą, esantį ( - ), įsigijo 2008-03-07 pirkimo-pardavimo sutartimi, o jau 2008-05-13 sudarė minėto buto mainų sutartį su H. M.. Ieškovės teigimu, aplinkybės, jog avarinės būklės būto įsigijimas 2008-03-07 dieną ir jo skubus perleidimas asmeniui, nesuvokiančiam savo veiksmų esmės, mainais į pastarajam priklausantį žymiai didesnės vertės turtą, patvirtina faktą, kad 2008-05-13 mainų sutartis sudaryta apgaulės būdu. Minėto buto vertė 2008-05-13 sandorio sudarymo metu buvo 9104 Lt, tuo tarpu 3300/10000 dalies 1.0000 ha žemės sklypo, esančio ( - ), - 26730 Lt. Reali vidutinė sklypo dalies rinkos vertė mainų sutarties sudarymo dienai (2008-05-13) buvo kelis kartus didesnė, nes žemės sklypas yra ant ežero kranto, ( - ) rajone. Mano, kad H. M. įsigijo aukščiau minėtą butą jo net neapžiūrėjęs, nes fiziškai jis nebūtų sugebėjęs to padaryti dėl savo sveikatos būklės. Ieškovės teigimu, pateikiamos buto nuotraukos patvirtina, kad butas yra itin prastos būklės - be durų, be radiatorių, bendrabučio tipo, ir nevertas 50000 litų. H. M., būdamas be dešinės rankos, faktiškai neveiksnus, dėl savo prastos sveikatos būklės būdamas reikalingas nuolatinės kito asmens priežiūros, neįgalus, ne tik kad niekaip nebūtų galėjęs pasidaryti kapitalinio remonto aukščiau minėtame bute, bet net nebūtų galėjęs gyventi vienas, tuo labiau bute, esančiame net ( - ). Ieškinyje teigiama, kad H. M. gyveno su motina L. M. ( - ), todėl butas ( - ) jam buvo visiškai nereikalingas. Mano, kad H. M., žinodamas apie tokią buto prastą būklę, kuri nuo jo buvo nuslėpta, bei būdamas veiksnus, nebūtų sudaręs 2008-05-13 mainų sandorio.

6Teigia, kad H. M. akivaizdžiai nelygiavertę ir prieštaraujančią jo paties interesams 2008-05-13 mainų sutartį sudarė dėl besaikio alkoholizmo ir kitų somatinių ligų bei eilinį kartą pritrūkęs piniginių lėšų svaigalams, nesuvokdamas savo veiksmų padarinių bei prasmės, tyčia suklaidintas nesąžiningo atsakovo; sandoriu neišreiškė tikrosios valios. Normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją padėtį, panašioje situacijoje, t.y. mainydamas žymiai didesnės vertės žemės sklypo dalį, esančią ant ežero kranto, ( - ) rajone, į itin prastos būklės butą ( - ), kuriame net nebūtų galėjęs gyventi ir kuris jam, kaip neįgaliajam visiškai nereikalingas, sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. H. M. iš esmės suklydo dėl 2008-05-13 mainų sandorio dalyko. 2008-05-13 mainų sandoris tik sukėlė H. M. žalos ir neigiamų pasekmių.Nurodė, kad CK 1.89 straipsnis numato sandorio, sudaryto tokio fizinio asmens, kuris negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės, pripažinimą negaliojančiu. Su atsakovu H. M. niekada anksčiau nebuvo pažįstamas, H. M. niekada nesikreipė į nekilnojamojo turto agentūras ar į spaudą dėl savo dalies žemės sklypo pardavimo. Jis patyrė kito nesąžiningo asmens, t.y. atsakovo įtaką, o pats tai įtakai negalėjo pasipriešinti dėl savo sveikatos būklės.

7Atsakovas A. B. pateikė atsiliepimą (b.l. 73-78), kuriame nesutikdamas su ieškiniu, nurodė, kad jo nuomone, ieškinį pareiškė netinkama ieškovė, nes ji po brolio mirties neįgijo subjektinės teisės ginti brolio interesų.Nebuvo jokio materialiojo teisinio ginčo santykio tarp atsakovo ir H. M. ir ieškovei neperėjo materialinio teisinio santykio subjekto teisės, kadangi iki mirties H. M. nesikreipė į teismą; jis nelaikė, kad jo teisės yra pažeistos. Mano, kad ieškovė gali ginti tik savo, o ne brolio teises, todėl byla turi būti nutraukta.

8Nurodė, kad tarp atsakovo ir H. M. sudarytos mainų sutarties teisėtumą ir galiojimą patvirtina tai, kad sutartis buvo sudaryta teisėtai, laisvanoriškai, remiantis įstatymais ir kitais teisės aktais bei šalių gera valia. CK 6.156 str. įtvirtinto principo nei atsakovas, nei H. M. nepažeidė ir laikėsi nuo pat preliminariosios sutarties sudarymo iki pagrindinės sutarties įvykdymo. Nei sutarties sudarymo metu, nei po jos, ieškovės miręs brolis jokiais veiksmais nebuvo parodęs ar pasakęs, jog neketino sudaryti sutarties su atsakovu, ar kad pats atsakovas būtų kažkokiais veiksmais jį vertęs sudaryti sutartį.Atsakovas su ieškovės mirusiu broliu sudarė jiems patogiausią - mainų sutartį, bei joje numatė tokias sąlygas, kurios abiem šalims buvo priimtinos.

9Atsiliepime nurodyta, jog sutarties šalys butą, esantį ( - ), bendru susitarimu įvertino 50000 Lt, o pagal VĮ „Registrų centras“ masinio vertinimo būdą yra nurodyta 9104 Lt. Žemės dalį šalys įvertino 70000 Lt, o pagal VĮ „Registrų centras“ masinio vertinimo būdą įvertinta 26730 Lt. Pabrėžė, kad atsakovas sandorio sudarymo metu ieškovės broliui pervedė 20000 Lt(19500 Lt), kaip priemoką, kadangi mainai buvo iš dalies nelygiaverčiai.Remdamasis CK 6.433 str. 2 d., nurodė, kad mainų sutarties sudarymo metu daiktų kainos neprivalo būti lygiavertės ir skirtumo šalis neprivalo primokėti, jei šalys taip sutaria, tačiau atsakovas, būdamas sąžiningas ir rūpestingas H. M. atžvilgiu primokėjo mainų sutarties kainos ir buto kainos skirtumą, t.y. 20000 litų. 19500 litų pervedė į H. M. banko sąskaitą AB SEB banke dar prieš pagrindinės sutarties sudarymą, o 500 Lt davė grynais.Atsakovas teigia, kad ieškovės pateiktos buto ( - ) mieste nuotraukos neatitinka realios buto būklės mainų sutarties sudarymo metu. Pažymėjo, jog H. M. butą matė, taip pat matė padarytą remontą ir toks butas jį tenkino.

10Pabrėžė, jog nei sutarties pasirašymo metu, nei po to H. M. nekėlė klausimo, jog tokia buto ( - ) mieste kaina būtų jam nepriimtina, kadangi jis pats kartu su atsakovu nusprendė ir sulygo tokią minėto buto kainą. Minėtas butas kainavo ieškovui 25000 Lt, taip pat remontas apie 5000 Lt, o rinkoje tuo metu kainos kilo, tuo tarpu VĮ „Registrų centras“ pažymoje nurodytos kainos dažniausiai keliais kartais skiriasi nuo rinkos kainos.Teigia, jog žemės sklypo forma yra labai nedėkinga, be to, žemės paskirtis - individualiai žemės ūkio veiklai vykdyti (be teisės statyti gyvenamuosius namus). Mano, kad vien dėl tokios sąlygos šio žemės vertė yra daug mažesnė, nei nurodyta mainų sutartyje, tačiau dėl to problemos atsakovas nekelia ir jai neprieštarauja.Asmens piktnaudžiavimas alkoholiu nėra pagrindas laikyti asmenį neveiksniu ir negalinčiu suvokti savo veiksmų bei jų pasekmių. Aplinkybes, jog H. M. suprato savo ketinimus, suprato ir dalyvavo nustatant sutarties sąlygas, žinojo minimos sutarties pasekmes, grindžia tuo, kad jis sutarties sąlygų aptarime dalyvavo pats nuo pat šalių ketinimo sudaryti sandorį iki sandorio įvykdymo pabaigos; prieš sudarant pagrindinę mainų sutartį jis su atsakovu 2008-04-16 sudarė preliminarią mainų sutartį, kurioje buvo aptarę preliminarias sutarties sąlygas. Pažymėjo, kad nei notarui, nei jo biuro darbuotojams nekilo jokių abejonių dėl H. M. tariamo savo veiksmų nesupratimo; pasirašydamas sutartį jis buvo blaivus. Atkreipė dėmesį, kad nuo preliminarios sutarties iki pagrindinės sutarties sudarymo praėjo beveik mėnuo, t.y. pakankamas laikas šaliai apsigalvoti, jei jis nebenori sudaryti pagrindinės sutarties, tačiau H. M. neketino persigalvoti, ir tam neturėjo jokių priežasčių, juo labiau, kad sąžiningai vykdydamas susitarimą, iki pagrindinės sutarties sudarymo, t.y. 2008-04-29, atsakovas jam pervedė 19500 Lt. Ieškovės brolis VĮ „Registrų centras“ pats įregistravo įgytą butą ir susimokėjo už buto įregistravimą. Nei banko, nei VĮ „Registrų centras“ darbuotojams nekilo abejonių dėl veiksnumo ar girtumo. Atsakovo manymu tai patvirtina ir tas faktas, jog sandorį jis sudarė tik grįžęs iš ligoninės, kurioje buvo gana ilgą laiką, tad būti apsvaigęs nuo pastovaus piktnaudžiavimo alkoholiu neturėjo galimybės.Nurodė, jog tai, kad H. M. turėjo fizinių sveikatos sutrikimų bei neturėjo dešinės rankos negali būti priežastimi teigti, jog jis negalėjo suprasti savo veiksmų sandorio sudarymo metu. Tai, jog asmuo iki tol piktnaudžiaudavo alkoholiu ar turėjo sveikatos sutrikimų, dėl kurių turėjo gulėti ligoninėje, nėra pagrindas teigti, jog asmuo sandorio sudarymo metu nesuvokė savo veiksmų ir jų padarinių.

11H. M. pats dalyvavo ir su atsakovu derino mainų sutarties sąlygas, jis puikiai suprato šio sandorio pasekmes ir jomis buvo patenkintas, naudojosi gauta priemoka savo asmeniniams poreikiams tenkinti.H. M. jam nurodė priežastį, dėl ko norėtų parduoti sklypo dalį - minėjo, kad sesuo H. K. reikalavo perleisti šį sklypą jai, siūlė po 500 Lt už arą, kas sudaro 16500 Lt už minėtą sklypo dalį. Taip pat minėjo, kad seserys laukia kol jis numirs, kad galėtų paveldėti minėtą sklypo dalį, todėl jis parduoda, kad šis sklypas neliktų seserims. Name, kur gyveno vienas H. M. gyvenimo sąlygos yra neįmanomos - stogas kiauras, lubų kambaryje apskritai nebuvo; nurodo tas aplinkybes matęs pats ir keli liudininkai. Motina kartu negyveno, todėl jam buvo būtinas butas.Taip pat jis matė butą ( - ) mieste, juo buvo patenkintas, ten ketino gyventi, tačiau kaip matoma, dėl sveikatos problemų nebegalėjo daryti. Prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

12Ieškovė, nesutikdama su atsiliepime nurodytomis aplinkybėmis, dublike (1 t., b.l. 91-94) nurodė, kad atsakovas neteisingai ir netinkamai traktuoja teisės normas, reglamentuojančias netinkamos šalies pakeitimą tinkama ir procesinių teisių perėmimą.2008-10-15 Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro liudijimas, patvirtina, kad ieškovė priėmė H. M. palikimą, todėl yra pripažintina mirusiojo materialinių ir procesinių subjektinių teisių perėmėja(pagal LR CK 5.1 straipsnio 2 dalį,LAT Civilinė byla Nr. 3K.-3-561/2007).H. M. gyveno su motina, niekada nebuvo išvykęs į kitą Lietuvos rajoną ar miestą, todėl butas ( - ) jam buvo visiškai nereikalingas, o jis pats buvo apgautas. Atsakovui buvo žinoma apie H. M. polinkį į alkoholizmą, kad mainų sandoris buvo sudarytas H. M. tik grįžus iš ligoninės. Jo nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad atsakovas, žinodamas, jog žemės sklypas, esantis ( - ), priklauso net keliems bendraturčiams, kažkodėl nepasiūlė jo įsigyti iš kitų bendraturčių, nes žinojo, kad atsakovo pasiūlytomis nenaudingomis sąlygomis tokia mainų sutartis niekada nebūtų buvusi sudaryta.Dublike ieškovė patikslino, jog reali 3300/10000 dalies žemės sklypo vidutinė rinkos vertė mainų sutarties sudarymo dieną (2008-05-13) buvo 100000 Lt (viso 1.0000 ha minėto žemės sklypo vidutinė rinkos vertė - 300000 Lt), ką patvirtina 2009-09-21 turto vertinimo ataskaita, nes žemės sklypas yra ant ežero kranto, ( - ) rajone.Nurodė, kad pripažinus sandorį negaliojančiu, natūrali jo pasekmė - restitucijos taikymas. Kadangi H. M. priklausė 3300/10000 dalis žemės sklypo, mano, kad atitinkamai ir minėtos žemės sklypo dalies vidutinė rinkos vertė, o taip pat ir ieškinio kaina sudaro 25968,03 Lt.

13Atsakovas triplike (1 t., b.l. 107-109), nesutikdamas su dublike nurodytomis aplinkybėmis, nurodė,kad dėl H. M. negalėjimo tinkamai suprasti savo veiksmų reikšmės ir tinkamai įvertinti šio sandorio pasekmių, nurodė, kad pirma, t.y. 2008-04-16 buvo sudaryta Preliminarioji sutartis, kurią patvirtino notaras Ernestas Aleksonis, kuri notaro buvo išversta garsiai ir aiškiai į rusų kalbą, todėl nėra abejonių kad preliminarios sutarties tekstas ir sutarties sąlygos H. M. buvo aiškios ir suprantamos.Po dviejų savaičių nuo sutarties į H. M. banko sąskaitą buvo pervesti 19500 Lt, kuriuos H. M. panaudojo savo asmeninėms reikmėms. H. M. užsakė nuosavybės dokumentų dublikatus VĮ „Registrų centras“ savarankiškai ir pristatė notaro biurui. H. M. sutartį pats įregistravo viešajame registre .Mano, kad tai visiškai paneigia ieškovės teiginį, H. M. neturėjo dokumentų originalų, nei kopijų, patvirtinančių mainų sandorio sudarymą, teigia, kad dokumentai buvo H. M. žinioje. Daro išvadą, kad visi veiksmai nuo 2009-04-16 iki 2009-05-13 buvo tikslingai nukreipti žemės sklypo ir buto ( - ) mainų sandoriui atlikti ir atitiko tikrąją H. M. valią. H. M. valia sudaryti sandorį buvo išreikšta ne vienu jo veiksmu (žodžiu ir raštu) per pakankamą laikotarpį atitinkamam sprendimui priimti. H. M. pats savarankiškai rinko sandoriui būtinus dokumentus, pats savarankiškai atvyko į notaro biurą su dokumentais ir niekieno neverčiamas pasirašė sandorį. Teigia, kad aplinkybė, jog H. M. sandorio metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti nėra įrodyta.Atsakovas nesutinka su pateikta vertinimo ataskaita ir mano, kad teismas turi vadovautis sutartyje šalių įvertinta mainų sutarties kaina arba VĮ „Registrų centras“ nurodyta vidutine rinkos verte. Teigia, jog geriausiai ir tiksliausiai turto rinkos kaina apsprendžia pasiūla ir paklausa, kuri yra realizuojama per turto perleidimo sandorius.

14Ieškovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinį, nurodė, kad atsakovas apgavo jos brolį, kuris buvo alkoholikas, sirgo, rusų kalbos nesuprato, kalbėjo tik lenkiškai. Prašo anuliuoti sandorį. Sandorio sudarymo aplinkybių ieškovė nežino, apie sandorį sužinojo po brolio mirties. Paaiškino, kad jai kaimynė sakė, kad matė, kaip pas ieškovės brolį atvažiuoja brangios mašinos, svetimi žmonės, geria, girdo brolį. Patvirtino, jog brolis gyveno su mama iš jos pensijos.Gavęs 250 Lt invalidumo pensiją per 3 dienas išleisdavo ją alkoholiui.Kai būdavo broliui blogai, paskambindavo kaimynai. Paaiškino, jog brolis armijoje netarnavo, buvo gydytas psichiatrinėje ligoninėje, gulėjo narkologiniame skyriuje.Mirė 2008-06-18 ligoninėje. Buvo nuvykusi į ( - ) – bendrabutis be durų, radiatorių.Brolis apie sandorį niekada nepasakojo, vienas toliau parduotuvės niekada neišvykdavo. Pažymėjo, kad paskutiniu metu turėjo pinigų; jų nematė, tačiau kiekvieną dieną gerdavo alkoholį ir vaistus. Nurodė, kad brolis prieš 18 metų vieną kartą buvo teistas. Pinigų nedavė. Atsakovo pervesti pinigai yra kortelėje.Apie tai sužinojo tik po brolio mirties. Patikslinusi nurodė, jog jos brolis apie metus laiko gyveno vienas – kai mamą, jai susirgus insultu, pasiėmė pas save.

15Ieškovės atstovė adv. S.Pronina prašė ieškinį tenkinti, nurodė, jog klientė aiškino, jog su mirusiuoju į Registrų centrą važiavo liudytojai, sužinojo apie sudarytą sandorį.Perskaitė sutartį ir pasakė, jog H. M. yra apgautas, siūlė važiuoti išsiaiškinti, kad primokėtų.Notaras sakė, jog jis nieko pakeisti negali.Atsakovas sakė, jog davė 500 Lt, ir daugiau nieko neduos.Vakare H. M. buvo priepuolis, ir jis buvo išvežtas į ligoninę.Dar sakė, jog prasidėjus procesui buvo atvažiavę žmonės ir siūlė pinigus. Nurodė, kad H. M. neraštingas, todėl važiavo ne vienas.Jis neprisiminė nei su kuo, nei kur jis važiavo, dokumentų, sutarties neturėjo. Kadangi ieškinys įrodytas bylos medžiaga, prašo ieškinį tenkinti. Nurodė, jog ekspertai konstatavo, jog sandorio sudarymo metu H. M. negalėjo suvokti sandorio esmės ir jo pasekmių. Pažymėjo, jog baudžiamasis procesas skiriasi nuo civilinio.Be to preliminari sutartis sudaryta 2008-04-16, o 2008-04-14 ligos istorijoje yra įrašas dėl siuntimo invalidumo komisijai, nes jo sveikatos būklė sunki. Ekspertas nurodo, jog tikėtina, kad tiriamasis savarankiškai negalėjo atvykti ir dalyvauti sutarties pasirašyme; apžiūrėti buto ( - ) jis taip pat negalėjo.

16Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad ieškovės nurodytos aplinkybės neatitinka realybės. Paaiškino, kad anksčiau dirbo nekilnojamojo turto firmoje „( - )“. 2008 m. prie jo priėjo žmogus (mirusiojo brolis) ir pasakė, kad nori parduoti sklypą. Teigia, jog kabėjo reklama, kurioje parašyta „lombardai; perkam nekilnojamąjį turtą, prekiaujam mobiliais telefonais, skolinam pinigus“. Tuomet su savo broliu L. B., kolege J. V. nuvyko apžiūrėti sklypo- tai buvo plynas laukas. Kai kalbėjo su savininku, matė jo blogas gyvenimo sąlygas.Dėl tokių sąlygų jis norėjo parduoti, išmainyti turtą. Teigia susitarę dėl sąlygų, kad atsakovas pasiūlys butą už 300 km. – ( - ).Jį įsigijo už 25000 Lt, norėjo užsidirbti.Su savininku kalbėjo rusiškai. Butas buvo tvarkingas, suremontuotas, su durimis, virtuvė išklijuota plytelėmis. Jei ten metus laiko nieks negyveno, galėjo bet ką padaryti; neaišku, kada padarytos nuotraukos. H. M. gyveno vienas, jo niekas neprižiūrėjo – tai gali patvirtinti jo brolis. 20000 Lt priemoką pervedė į banko sąskaitą. Sklypas buvo vertas apie 70000 Lt - 33 arai prie ežero.Butą atsakovas įvertino 25000 Lt. 4000 Lt pervedė agentūrai. Derybos vyko 1 mėnesį. Nurodė, jog H. M. nupirko mobilų telefoną, pasirašė preliminarią sutartį. Teigia, jog H. M. žinojo ko nori – sakė negali ten gyventi, seserys jį skriaudė, spaudė palikti sklypą joms už arą po 500 Lt, o jis vertas po 2000 Lt. Pripažino, jog liudytojai buvo atvažiavę į biurą išsiaiškinti. Buvo ir H. M., kuris paaiškino, jog seserys daro spaudimą. Kai vyksta mainai, nereikia bendrasavininko sutikimo. Sandoris notarų biure buvo išverstas į lenkų kalbą; be to, teigia, jog H. M. puikiai supranta rusų kalbą. Po preliminariosios sutarties sudarymo paskambino brolis ir pasakė, kad H. M. guli ligoninėje, vėliau paskambino pats H. M. ir pasakė, kad po savaitės jį išrašys ir jie galės pabaigti sandorį. Raktai, knygelė buvo perduoti sandorio metu.Dieną po preliminarios sutarties sudarymo brolis H. M. nuvežė į butą apžiūrėti. Jam buvo paaiškinta, kad tai yra vieno kambario butas, penktame aukšte, daugiabutyje, su patogumais. Jį tai tenkino, dar gavo 20000 Lt, kurių jam pakaktų pragyvenimui, pats gaudavo nuolatines pajamas. Kad nutraukus sutartį reiks mokėti baudą, nebuvo paaiškinta. 500 Lt sumokėjo preliminarios sutarties sudarymo metu; pinigus, telefoną ėmė brolis. Jam buvo sumokėta, kiek sutarta – paskolinta – 100 Lt, yra raštelis. Jis buvo blaivus, suvokė savo veiksmus; kad jis gydytas psichiatrinėje – nežinojo. Jis nenorėjo, kad sklypas liktų seserims. Pabrėžė, kad visur dalyvavo H. M. brolis, jis viską suprato.Apie jo išsilavinimą nieko nežinojo. Su seserimis jis nebendravo. Pagal preliminarią sutartį jam sumokėjo 20000 Lt, 500 Lt grynais – turi raštelį, o 18500 Lt – pervedė. Notaro išlaidos buvo apmokėtos lygiomis dalimis. Kad gavo 100 Lt parašyta jo ranka.

17Prašo ieškinio netenkinti, nurodė, kad eksperto išvadą, jog H. M. galimai galėjo nesuprasti sutarties pasekmių, paneigia notaras ir apklausti liudytojai. Kadangi buvo padarytas 20000 Lt pavedimas, butas pirktas už 25000 Lt, mano, jog sutartis buvo lygiavertė ir sąžininga. Prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovo atstovė adv. S. M. pažymėjo, kad net ieškovės liudytojas Bogdanovičius nurodė, kad H. M. gyvenimo sąlygos buvo blogos,kad seserys norėjo nupirkti vagonėlį. Teigia, jog H. M. buvo blaivus, galėjo suprasti savo veiksmus. A. B. surado ne jis pats, o jo brolis, - norėjo juo pasirūpinti, kad galėtų gyventi geresnėmis sąlygomis. H. M. pats norėjo gyventi geresnėmis sąlygomis, išvažiuoti iš to kaimo. Teigia, kad notaras patvirtino, kad H. M. galėjo suvokti savo veiksmus, buvo veiksnus ir galėjo dalyvauti, atlikti sandorio veiksmus.

19Tretysis asmuo - notaras S. A. paaiškino, kad atsakovas pas jį tvirtindavo sandorius – jo kontora buvo šalia 34 notarų biuro. Nurodė, kad preliminari sutartis sudaroma pagal šabloną. H. M. prisimena.Kalbėjo su juo rusiškai, tačiau kontoroje dirba trys lenkės darbuotojos, kurios išvertė tekstą. Sutartis standartinė.H. M. elgėsi normaliai, buvo blaivus, apie jo veiksnumą duomenų nebuvo.Pasų galiojimą patikrino. Sandoriui dokumentus užsakė notaras, tačiau nuosavybės dokumentai turėjo būti pateikti. Atkreipė dėmesį, kad H. M. atrodė vyresnis, taip pat atkreipė dėmesį, kad pasirašė kaire ranka. Pabrėžė, kad buvo blaivus, kalbėjo rišliai ir rusiškai. Prašo ieškinį atmesti, nurodė, kad atėjęs į įstaigą nepasakė, kad serga ar negali kažko atlikti. Jis buvo veiksnus, nekėlė jokių abejonių, kad jis negali sudaryti sandorio ar kitų veiksmų.

20Tretysis asmuo J. Š. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jai pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla išnagrinėta jai nedalyvaujant (CPK 247 str.).

21Ieškinys tenkintinas.

22Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010).

23Aplinkybes, jog ieškovė yra mirusiojo H. M. sesuo, patvirtina giminystės dokumentai - gimimo, santuokos liudijimai (1 t., b.l. 17,19-22).Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės D.Svirbutienės 2008-10-15 liudijime nurodyta, kad po H. M. mirties palikimą priėmė H. K.; Vilniaus rajono 1-ajame notarų biure paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas (1 t., b.l. 24).

24Pagal CK 1.89 straipsnio 1 dalį sandoris, sudarytas veiksnaus asmens, tačiau tuo metu negalėjusio suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti pripažįstamas negaliojančiu pagal šio asmens ieškinį. Ieškinį toks asmuo turi galimybę pareikšti pasibaigus veiksmų suvokimą ir jų valdymą ribojusiai būsenai. Tuo atveju, jei nurodytu pagrindu ginčytiną sandorį sudaręs asmuo mirė, teisė pareikšti tokį ieškinį pereina jo teisių perėmėjams (CK 5.1 straipsnis). Kitų asmenų interesų tokiu sandoriu nepažeidus, suprantama, kad jiems nesuteikiama teisė sandorį ginčyti (CPK 5 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2007). Atsižvelgiant į nurodytus įrodymus, jog ieškovė priėmė mirusiojo H. M. palikimą, į nurodytą teismų praktiką, ieškovė pripažintina mirusiojo materialinių ir procesinių subjektinių teisių perėmėja, todėl laikytina tinkama ieškove.

25Pagal CK 1.89 straipsnio 1 dalį fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal šio fizinio asmens ieškinį. CK nekelia reikalavimų priežasčiai, lėmusiai atitinkamą asmens būseną. Tokia būsena gali būti ir dėl išsivysčiusios ar ūminės ligos. Pasisakydamas dėl CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010; 2005 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009).

26Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje atlikus ekspertizę padaryta prielaidinė išvada, kad H. M. 2008-05-13 sudaryto sandorio metu, galimai, negalėjo teisingai suprasti sandorio esmės bei galimų jo pasekmių dėl žymiai sutrikusios jo pažintinės veiklos. Išvadą, jog H. M., mainų sandorio metu nesuprato šių savo veiksmų reikšmės, patvirtina ir byloje surinktų įrodymų visuma. Iš aukščiau aptartų medicininių dokumentų, ekspertizės akte nurodytų aplinkybių matyti, jog H. M. dar 1987 m. buvo nustatyta įgimta silpnaprotystė – lengvas protinis atsilikimas; 2005 ir 2007 metais jam nustatyta priklausomybė alkoholiui, jis buvo gydytas dėl alkoholinės psichozės ir absitencijos būklės, pažymėtas ilgalaikis, pastovus piktnaudžiavimas alkoholiu, surogatų vartojimas. Pažymėtina, jog nuo 2007 m. H. M. psichinė būsena nebuvo vertinta; tuo tarpu iš dokumentų matyti, jog nuo 2008 metų vasario mėnesio fizinė jo sveikata buvo itin bloga.

27Teismas šiuo atveju neturi abejonių,kad H. M. buvo ne eilinis veiksmus asmuo,bet priešingai ribotas,savo veiksmus galintis nesuprasti ir protingai bei objektyviai įvertinti asmuo dėl savo įgimtos silpnaprotystės,dėl buvusio išsilavinimo,gyvenimo būdo ir jau įgyto ilgalaikio alkoholio poveikio,nes tokia prielaida yra protinga ir teisinga,kuri padaryta atsižvelgiant į esamą byloje medžiagą ir liudytojų parodymus.

28Civilinio kodekso 1.91 straipsnyje nustatyta, kad dėl apgaulės sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusios šalies ieškinį. Apgaulė – tai sandorį sudarančio asmens suklaidinimas dėl esminių sudaromo sandorio aplinkybių, kuris gali pasireikšti aktyviais veiksmais, taip pat nuslėpimu svarbių sandorio aplinkybių, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį.Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad apgaule gali būti pripažintas ne tik klaidingų žinių pranešimas, bet ir svarbių aplinkybių nutylėjimas kitai šaliai, kad pastaroji sudarytų šį sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-614/2005, 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-760/2003).Turi būti vertinama, ar atsakovas, kaip ginčijamos pirkimo-pardavimo sutarties šalis, atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį iš tikrųjų siekė sudaryti.Taigi teismas tirs tiek aplinkybes, ar atsakovas tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias, tiek ar tyčia nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio sąlygų, siekdamas suklaidinti H. M..Siekiant nustatyti, ar sandoris buvo sudarytas dėl apgaulės, svarbu aiškintis ne vien tik, ieškovės teigimu, H. M. apgavusios šalies veiksmus ruošiantis sudaryti sandorį bei jo sudarymo metu, bet svarbu analizuoti ir teigiančios, kaip buvo apgauta, šalies elgesį prieš sutarties sudarymą, sudarant sandorį ir po sutarties sudarymo. Sprendžiant dėl apgaulės buvimo abiejų šalių veiksmai turėtų būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais. Civilinio proceso kodekso 185 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

29Atsakovas bylos nagrinėjimo metu pabrėžė, jog H. M. išreiškė savo valią sudaryti būtent mainų sandorį, kuris buvo jiems patogiausias, sutartyje numatė tokias sąlygas, kurios abiem šalims buvo priimtinos.Savo atsiliepime atsakovas pats pripažįsta,kad VĮ „Registrų centras“ pažymoje nurodytos kainos dažniausiai keliais kartais skiriasi nuo rinkos kainos.

30Byloje nustatyta šalių paaiškinimais,kad parduoti žemę atsakovui pasiūlė ne pats pardavėjas,o jo brolis.Atsakovui buvo žinoma,kad tai kito tėvo brolis.Derybos vyko apie mėnesį laiko.Atsakovas įsigijo butą ( - ) norėdamas užsidirbti.

31Tokiu būdu teismas mato,kad iki preliminarios sutarties pasirašymo atsakovas iš anksto pasiruošė sąlygas preliminariai sutarčiai sudaryti:nusipirko butą ( - ),kurio vertė pagal oficialų registrą du su puse karto mažesnė už sandorio kainą(perkant butą kainą buvo nustatyta dar mažesnė),t.y.pirko butą su nuostoliu tam,kad ateityje užsidirbti iš kito sandorio.Teismas daro išvadą,kad būsimas sandoris buvo ruošiamas su H. M..Pastarajam net buvo nupirktas mobilusis telefonas.Teismas neturi pagrindo tai vertinti kaip labdarą.Tai poveikis asmeniui,kuris tampa skolingas nors ir neformaliai.Tai ir priemonė palaikyti ryšį į ateitį,nes be ryšio akivaizdu,kad brangu tvarkyti sandorius ir rasti asmenį bet kada.

32Atsakovas teisme nurodė,kad jis važiavo pas H. M. su broliu ir „kolege V.“.Teisme ši liudytoja paaiškino,kad atsakovą ji pažinojo,nes dirbo stotyje šalia buvusiame kioskelyje. L.(atsakovo brolis, buvęs jos draugas-vaikinas) paprašė nuvežti pažiūrėti žemės.Ji tą pačią vežė pas notarą.važiavo ir to žmogaus brolis.Matė tą žmogų tik vieną kartą.Psichinių nukrypimų nepastebėjo.Avansą gavo apie 1000 litų.Žmogus atrodė apie 40-50 metų.

33Liudytojas L. B. paaiškino, kad jis atsakovo brolis.Brolis su žmogumi paprašė nuvežti į kaimą, siūlė žemę. Žemė buvo ne to žmogaus, o brolio. Namas buvo vien griuvenos, kurį žmogus norėjo išmainyti, parduoti. A. pasakė, kad gali pasiūlyti butą ir pinigų, žmogus sutiko, pasirašė preliminariąją sutartį pas notarą. Kiek sumokėjo avanso liudytojas nežino. Nurodė, jog gal buvo kalba, kad perves į sąskaitą 20000 Lt, o kiek davė grynais – nepamena. Pas notarą viduje nebuvo, o tas žmogus, kuris atvedė dalyvavo sudarant sandorį pas notarą.Važiavo penkiese – brolis, kitas brolis, liudytojas, A. ir liudytojo mergina. Pasirašė ir jis parvežė jį namo į ( - ) k. Po kelių dienų A. paprašė nuvežti į ( - ) žmogui butą parodyti. Teigia nuvažiavęs su tuo žmogum.Buvo bute, turėjo raktus. Paprastas butas – išklijuotos plytelės, durys, grindys, žalios sienos, langai, kriauklė, unitazas, viskas buvo. Jam butas tiko, jei nebūtų tikęs, nebūtų pasirašęs sutarties. Daugiau to žmogaus nematė, kiek pamena, jo pirštai buvo kreivi ar sulaužyti.Kalbėjo normaliai.Atrodė pavargęs, neprižiūrėtas. Tada buvo blaivus. Turėjo nuoskaudą, kad jis niekam nereikalingas, todėl jam bus gerai čia . Buvo blaivus, viską suvokė, ką susitarė; nurodė, jog namas baisesnis už palapinę; butas ( - ) geresnis.

34Tokiu būdu iš liudytojų parodymų matyti,kad per vieną dieną buvo apžiūrėtas H. M. sklypas,jam pasiūlytos prie liudytojų sąlygos,po to šis sutiko,papasakojo jiems kodėl nori keisti sklypą ir buvo nuvežtas pas notarą, ir net nematydamas buto pasirašė sutartį.Kaip tokiu atveju vyko derybos apie 1 mėnesį ? Teismui kelia pagrįstų abejonių sutapimas,kad beveik prieš mėnesį atsakovas įsigijo butą ( - ),kurio vertė abejotina(pats buvo nekilnojamojo turto agentu ir sudarė iš esmės nenaudingą sandorį,jeigu nebūtų H. M.), ir kaip tik po to jam kažkas pasiūlo sklypą,bet ne savininkas,kuris net nematant buto,sutinka su sutarties sąlygomis,ir per vieną dieną įvyksta sandoris esant dar dviem liudytojams.

35Pinigų po preliminarios sutarties H. M. negavo.Teismas abejoja atsakovo,liudytojų L. B. ir J. V. parodymų tikrumu ir jos parodymus vertina kritiškai,nes jie nesutampa ir su atsakovo parodymais,ir su savo pačių liudytojų parodymais,kadangi H. M. pinigų negavo,prieš tai vyko derybos 1 mėnesį,bet sandoris sudarytas per vieną dieną.

36Atsakovas teigia,kad tedavė pardavėjui 100 litų už kurį paėmė raštelį. Vietoj to,kad H. M. gautų avansą-pinigus,kuriuos pagal sutartį privalėjo jam duoti atsakovas,būtent atsakovas jam skolina 100 litų.Toks atsakovo elgesys rodo,kad jo veiksmai buvo nukreipti išimtinai savo interesams patenkinti.

37Teismas mato,kad H. M. brolis buvo suinteresuotas,kad įvyktų sandoris,nes ir jam buvo nupirktas telefonas ir duoti pinigai.Todėl tuo paaiškinamas jo aktyvus dalyvavimas sandoryje ir jo telefoniniai skambučiai atsakovui.Jis surado atsakovui pardavėją ir už tai gavo realią naudą-pinigus ir telefoną.

38Atsakovas teigia,kad notaro išlaidas apmokėjo lygiomis dalimis,o tai reiškia,kad po 78 litus(b.l.86),kas sudaro beveik trečdalį H. M. pajamų.Teismas turi pagrindą abejoti tokiais atsakovo teiginiais,nes H. M. tai dideli pinigai ir turėjęs tokių išlaidų jis neabejotinai tokiu sandoriu realiai blogina savo padėtį.

39Byloje nustatyta, kad 2008-04-16 Preliminariąja sutartimi būsimasis pardavėjas (H. M.) ir būsimasis pirkėjas (A. B.) įsipareigojo iki 2008-05-16 šioje sutartyje numatytomis sąlygomis sudaryti Nekilnojamojo turto mainų sutartį, pagal kurią pardavėjas išmainys su būsimu pirkėju 3300/10000 dalį 1.0000 ha žemės sklypo, esančio ( - ), į būsimajam pirkėjui nuosavybės teise priklausantį butą su rūsiu, esantį ( - ). Preliminariosios sutarties 2.2 punkte šalys susitarė, kad 3300/10000 dalies 1.0000 ha žemės sklypo, šalių įvertinimas yra - 70000; buto su rūsiu, šalių įvertinimas yra – 50000 litų.

40Atsakovas atsiliepime nurodo,kad „žemės sklypo forma yra labai nedėkinga, be to, žemės paskirtis - individualiai žemės ūkio veiklai vykdyti (be teisės statyti gyvenamuosius namus). Mano, kad vien dėl tokios sąlygos šio žemės vertė yra daug mažesnė, nei nurodyta mainų sutartyje, tačiau dėl to problemos atsakovas nekelia ir jai neprieštarauja“.Teismas mato,kad atsakovas yra nenuoseklus ir jo paaiškinime nėra logikos,nes kainas sudarinėjo sutartyje būtent jis ir jis galėjo būdamas nuoseklus nedidinti buto kainos ir mažinti sklypo kainą.Tačiau to nedarė ir teismas daro išvadą,kad atsakovas sąmoningai didino savo mainomo buto vertę,kadangi visiškai nuvertinti sklypo nebuvo protinga,o esant didesnei buto kainai mokamas mažesnis kainų skirtumas(kompensacija) nuo mainomo turto.Tokie veiksmai yra išimtinai atsakovo interesams tenkinti.

41Teismas mato,kad pardavėjas neturėjo jokios kompetencijos pagal savo išsilavinimą ir protinius sugebėjimus(dėl silpnaprotystės) vertinti butą,jis jo nematė ir jam visiškai nereikalingas buvo įrašas dirbtinai padidinti buto kainą,kuri pagal rinkos kainą yra nereali ir ženkliai per didelė.Teismas daro išvadą,kad tokį įrašą padarė atsakovas su notaru,t.y. pasinaudojo pardavėjo būkle,pasielgė nesąžiningai(apgavo).Tokiu būdu toks įrašas buvo ne pardavėjo interesais,nes atėmus sklypo vertę ir buto vertę dirbtinai padarytas skirtumas 20000 litų,kurį kaip „kompensaciją“ įsipareigojo sumokėti atsakovas.Tokiu būdu susidarė tik įspūdis,kad mainai yra visiškai lygiaverčiai.

42Šioje sutartyje šalys taip pat susitarė, kad turtas bus mainomas su priemoka, kurią gaus H. M. iš A. B., mainų sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Priemokos suma - 15000 litų (2.3 p.).Taip pat sutarta (2.3.1. p.) iki 2008-04-19 pervesti į H. M. nurodytą sąskaitą Nr.: ( - ), 5000 litų sumą, skirtą būsimojo pirkėjo sutartinėms prievolėms, kylančioms iš šios sutarties, užtikrinti, kuriuos būsimasis pardavėjas gavo iš būsimo pirkėjo prieš pasirašant šią sutartį.

43Teismas mato,kad tokia sąlyga yra nelogiška ir nesąmoninga,nes negalima gauti pinigų prieš pasirašant sutartį,kai šalis,kuri moka, įsipareigoja pervesti pinigus per tris dienas į sąskaitą po pasirašymo dienos.Tokią sąlygą teismas vertina,kaip nesąžiningą,kaip būdą nesumokėti 5000 litų,nes pasirašius yra numatyta prezumpcija,ka pinigai jau gauti.Tokią išvadą patvirtina ir buvusi įvykių eiga.Pagal esamus atsakovo ir liudytojos paaiškinimus matyti,kad H. M. 5000 litų negavo.Tokiu būdu atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimo,o H. M.,pasirašydamas preliminarią sutartį, šito nesuprato,nes akivaizdu,kad 5000 litų jam yra objektyviai dideli pinigai(pajamos 250 litų,kas sudaro 20 mėnesių išmokų) ir jis jų net nepareikalavo,jeigu pagal atsakovą „suprato sutartį“.

44Preliminariojoje sutartyje aptarta šalių atsakomybė. Šalys susitarė, kad jeigu nuo šios sutarties sudarymo momento iki Nekilnojamojo turto mainų sutarties sudarymo momento Būsimajam Pirkėjui tampa žinoma, kad sutarties 2.1. punkte minimas nekilnojamasis turtas perleistas tretiesiems asmenims arba kitokiu būdu netinkamai sutvarkyti nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, arba Būsimajam Pirkėjui tampa žinoma, kad Būsimojo pardavėjo pareiškimai ir patvirtinimai, išdėstyti šioje sutartyje, neatitinka tikrovės, arba Būsimasis pardavėjas atsisakys šioje sutartyje aptartomis sąlygomis sudaryti Nekilnojamojo turto mainų sutartį, arba nepateiks dokumentų, būtinų Nekilnojamojo turto mainų sutarčiai sudaryti, arba neįvykdys kitų šioje sutartyje nustatytų pareigų, tai Būsimojo Pirkėjo reikalavimu ši sutartis turi būti nutraukta, o Būsimasis pardavėjas, tuo atveju privalo atlyginti Būsimajam Pirkėjui per 3 (tris) kalendorines dienas nuo reikalavimo iš Būsimojo Pirkėjo gavimo dienos bet kokius jos patirtus nuostolius dėl tokio įsipareigojimų nesilaikymo, grąžinti 5000 litų ir sumokėti 5000 litų baudą už Būsimojo Pardavėjo prievolių pagal šią sutartį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą (5.1 p.)Sutartis numatė, kad Būsimajam Pirkėjui atsisakius išmainyti su Būsimuoju Pardavėju sutarties 2.1. punkte Nekilnojamąjį turtą šioje sutartyje aptartomis sąlygomis, - Būsimojo Pardavėjo reikalavimu ši sutartis turi būti nutraukta, o šios sutarties 2.3.1. punkte nurodyta 5000 litų suma sutarties 5.1. punkte nustatyta tvarka atitenka Būsimajam Pardavėjui kaip bauda už Būsimojo Pirkėjo prievolių pagal šią sutartį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą (5.2 p.).

45Teismas mato,kad šie sutarties punktai sudaryti išimtinai atsakovo interesams tenkinti.Be to teismas konstatuoja,kad iš to seka,kad atsakovas, nesumokėdamas 5000 litų preziumuoja sutartimi,kad H. M. jam turi sumokėti baudą 5000 litų jeigu galutinė sutartis nebus sudaryta.Teismas daro išvadą,kad atsakovas šiuo aspektu yra nesąžiningas H. M. atžvilgiu.Tai yra priemonė asmeniui,kuris neturi lėšų,bet pasirašo jam nenaudingą sutartį,priversti užbaigti sandorį arba nesugebėjus užbaigti gauti iš to naudą-sutartyje nurodytą baudą.Tokia sutarties sąlyga yra nesąžininga ir abejotina,kad sudaryta supratus pardavėjui,nes būtent ši sutarties dalis yra išimtinai šalių susitarimo dalykas.Iš to seka,kad pardavėjas suprato,kad sudaro ir pasirašo sau nenaudingą sutarties sąlygą,o notaras iš esmės tik įrašo susitarimą,kurį sudaro 9 klasių išsilavinimo asmuo,kuris net negali aiškiai ir suprantamai pasirašyti.Tai nėra logiška ir suprantama,jeigu nevertinti tuo aspektu,kad pardavėjas buvo suklaidintas, ir iš karto apgautas,nes pinigų negavo.

46Teismas daro išvadą,kad preliminari sutartis buvo pasirašyta H. M. nežinant ir nemačius mainomo daikto-buto.Jau vien toks sutarties surašymas yra nesąžiningas jo atžvilgiu,nes sutartyje nenumatomos atsakovo pareigos parodyti „pardavėjui“ mainomą daiktą.Sutartyje numatytos tik pareigos H. M..Vienintelė galimybė buvo atsisakyti sutarties numatyta 7.3 punkte,kai „šalis gali atsisakyti sutarties ar atskiros jo sąlygos,jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar atskira jos sąlyga nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą“.

47Teismas gali padaryti objektyvią išvadą,kad be teisinio išsilavinimo tik neeilinių arba tik normalių gabumų žmogus,kuris gilintųsi į šios sąlygos prasmę, galėtų suprasti šį sutarties punktą.Teismas nemano,kad asmuo,turėdamas silpnaprotystę galėtų pasinaudoti šiuo punktu ir išanalizuoti teisingai sutartį ir sąlygas,kurios teismo nuomone yra išimtinai prieštaraujančios jo interesams.

48Sutartyje nurodyta, jog sutarties tekstas balsiai perskaitytas, išverstas į rusų kalbą, sutarties šalių suprastas, teisinės pasekmės išaiškintos; sutartis pasirašyta 2008-04-16, 16.10 val. (1 t., b.l. 84-86).Teismas abejoja,kad teisinės pasekmės buvo išaiškintos ir pardavėjo suprastos,nes aiškinant pažodžiui normalių ir net mažiau vidutinių gebėjimų asmeniui,turėtų būti aišku,kad pardavėjas prisiima įsipareigojimus parduoti turtą(sutarties 3.1-3.5 punktai),kurį įvertino sau nenaudingai,o pirkėjas,išmokėdamas 5000 litų bet kokiu atveju gaus reikalavimo teisę į papildomus 5000 litų,jeigu sumokės pinigus ir sutartis nebus vėliau sudaryta.Kitų įsipareigojimų pirkėjas neturi(sutarties 4.1 punktas).Todėl notaro paaiškinimus teismas vertina kritiškai,nes jis buvo suinteresuotas,kad atsakovas pas jį sudarinėtų kuo daugiau sandorių,nes už kiekvieną iš jų jis gaudavo atlygį,nepriklausomai kieno interesais sandoris sudaromas,kas matyti iš šio sandorio turinio.

49Teismas iš šios sutarties sąlygų konstatuoja,kad atsakovas su notaru,sudarydamas aukščiau nurodytą preliminarią sutartį visiškai nepagrįstai suteikė „pirkėjui“ perdėtą pranašumą,kas pasireiškė aukščiau nurodytomis aplinkybėmis:atsakovas nemokėjo pinigų,įgijo teisę reikalauti ir nesumokėtą avansą ir baudą už sutarties neužbaigimą,t.y. apgavo H. M. (CK 1.91 str.5d.),neįgijo jam pareigos rodyti mainomą butą,t.y. atsakovas,pats matydamas kitos šalies turtą jį palenkė mainyti „nematomą turtą“(„katę maiše“),kurio vertę padidino sutartyje,kurios pasekmes ir sąlygas notaras privalėjo išaiškinti taip,kad nekiltų abejonių,kad sandoris sąžiningas ir teisingas.Tokiu būdu buvo sudaryta nesąžininga ir neteisinga preliminari mainų sutartis.Tai reiškia,kad yra objektyvus pagrindas pripažinti šį sandorį,kaip sudarytą H. M. labai nenaudingomis sąlygomis,pasinaudojus jo būsena,kai šis negalėjo objektyviai suprasti savo veiksmų reikšmės ir juos valdyti,kuris sudarytas apgaulės būdu,neatskleidžiant jam sandorio efekto ir esminių sąlygų(tai rodo,kad negavęs 5000 litų avanso H. M. nereiškė jokių pretenzijų),nesivadovaujant teisingumo ir sąžiningumo principais ,todėl šis sandoris pripažįstamas negaliojančiu (CK 1.89str.1d.,1.91 str.1d.,5d.).

50Iš VĮ Registrų centro pateiktų H. M. 2008-04-16 prašymų parengti, išduoti ir patvirtinti nekilnojamojo turto ( - ), registro ir kadastro duomenų bylose esančių dokumentų bei žemės sklypo plano kopiją, matyti, jog prašymai pateikti 16.55 val., t.y. iškarto po Preliminarios sutarties sudarymo (sutartis sudaryta 16.10 val.) (b.l. 151-153).Atsakovas teigia,kad H. M. pats nuvyko paimti reikiamų pažymų į registrų centrą.Teismas tokius paaiškinimus vertina kritiškai,nes visų pirma,liudytojas L. B. parodė,kad po to,kai pasirašė M. sutartį šis jį nuvežė namo.Teismas mato,kad be kitų asmenų pagalbos H. M. nesuspėtų po sutarties pasirašymo(( - )) per 40 minučių nuvykti į VĮ Registrų centrą(Vilniaus filialą,Lvovo g.25) ir sulaukus eilės užsakyti duomenis,kuriuos reikalinga norint užbaigti sandorį(b.l.152,153).Tuo labiau,esant objektyviai silpnaprotystei jis teisingai nurodė dokumentus,kurių pavadinimus paprastai nežino eilinių gabumų ir eilinio išsilavinimo žmogus,nesusiduręs su tokiais sandoriais ir reikalingais jų užbaigimui dokumentais:“registro ir kadastro bylose esančių dokumentų kopijų parengimas,išdavimas ir patvirtinimas....apskrities viršininko sprendimą“(b.l.152),ir „žemės sklypo ar statinio plano kopiją...skl.planas“(b.l.153).Teismas tokius atsakovo parodymus vertina,kaip siekį įtikinti teismą,kad M. buvo tiek veiksnus,kad suprasdamas ką darė,atliko ir kitus pagal sutartį jam priklausius veiksmus,kad vykdyti preliminarią sutartį.Tačiau teismas neturi objektyvaus pagrindo vadovautis tokiais atsakovo paaiškinimais.

512008-04-29 mokėjimo nurodymu atsakovas pervedė H. M. 19500 Lt. Mokėjimo nurodyme nurodyta mokėjimo paskirtis – „A. B. ak ( - ) pagal preliminariąją sutartį ( - ) (1 t., b.l. 83).Atsakovas nurodo,kad „sąžiningai vykdydamas susitarimą, iki pagrindinės sutarties sudarymo, t.y. 2008-04-29, atsakovas jam pervedė 19500 Lt.“

52Teismas negali sutikti su tokiais atsakovo argumentasi,nes atsakovas neturėjo pareigos mokėti 19500 Lt 2008-04-29,t.y. iki sutarties pasirašymo.Teismui aišku,kad atsakovas realiai suprato ką ir kada turi daryti.Jis turėjo pareigą sumokėti 5000 litų avansą 2008-04-16,bet to nepadarė,ką pats patvirtina.Teismas daro išvadą,kad toks pinigų pervedimas iki galutinės sutarties pasirašymo,yra psichologinis spaudimas H. M.,kad būtų pasirašytas mainų sandoris,kas buvo padaryta 2008-05-16.

53Atsakovas teigia,kad „H. M. ...naudojosi gauta priemoka savo asmeniniams poreikiams tenkinti.“Tokių duomenų byloje nepateikta.

54Atsakovas atsiliepime teigė,kad „19500 litų pervedė į H. M. banko sąskaitą AB SEB banke dar prieš pagrindinės sutarties sudarymą, o 500 Lt davė grynais“.Šis teiginys paneigtas teisminio nagrinėjimo metu.

55Teismas neturi pagrindo laikyti,kad jeigu sutartis išversta į rusų kalbą,tai H. M. suprato sutarties prasmę,sąlygas ir pasekmes(CPK 182str.).Be to nėra jokių įrodymų,kad sutartis buvo išversta į lenkų kalbą.

56Teismas kritiškai vertina notaro paaiškinimus,kad „sutartis standartinė“.Teismas neturi pagrindo konstatuoti,kad „standartinėje“(faktiškai kiekvienoje eilinėje) sutartyje šalys būtinai pačios nusistato-padidina(gal būt būna kad mažina) mainomo daikto kainą.Teismui nekyla abejonių,kad notarą ir atsakovą siejo dalykiniai santykiai,bendras suinteresuotumas,nes notaras,sudarydamas sandorius tiesiogiai gaudavo iš to materialinę naudą-notarinio veiksmo mokestį,o sandorio turinys galėjo būti koreguojamas pagal atsakovo pageidavimą,t.y. atsakovo interesais.

57Atsakovas teigia,kad „H. M. užsakė nuosavybės dokumentų dublikatus VĮ „Registrų centras“ savarankiškai ir pristatė notaro biurui“.Jokių tai patvirtinančių objektyvių įrodymų byloje nėra.Teismui priešingai kelia abejonių pardavėjo sugebėjimas pačiam tai padaryti,nes tai susiję ne tik su jo silpnaprotyste,bet ir jo sveikatos būkle,bei papildomomis išlaidomis,kurioms jis objektyviai neturėjo pinigų.Tai reiškia,kad jis pats vėl turėjo važiuoti išsiimti pažymas ir jas vežti notarui,t.y.asmeniškai turėti papildomas laiko ir finansines, ir fizines sąnaudas,kai iš liudytojų paaiškinimų seka,kad jis pats niekur nevažinėjo.Ekspertizės akto aprašomojoje dalyje (2 t., b.l. 8), ištyrus 2008-03-07 bei 2008-04-14 šeimos gydytojos įrašus H. M. medicininėje dokumentacijoje, nurodyta, jog tikėtina, kad būdamas tokios sunkios būklės („dusulys menko fizinio krūvio metu“) tiriamasis savarankiškai negalėjo atvykti ir dalyvauti notaro biure preliminarios sutarties pasirašymo metu. Ieškovė bei liudytojas M. B. paaiškino, jog H. M. vienas praktiškai neišvykdavo iš namų, byloje nėra duomenų, jog jis anksčiau būtų savarankiškai sudarinėjęs nekilnojamojo turto sandorius, dėl ko jam galėtų būtų gerai žinoma VĮ Registrų centro ar kitų įstaigų buvimo vieta, todėl dar ir atsižvelgiant į sunkią jo sveikatos būklę, argumentai, jog H. M. dokumentus sandoriui tvarkė savarankiškai, laikytini nepagrįstais,todėl toks paaiškinimas aukščiau nurodytame kontekste vertinamas kritiškai ir yra neįrodytas.

582008-05-13 A. B. ir H. M. sudarė pagrindinę Mainų sutartį, pagal kurią A. B. išmainė su H. M. butą, unikalus Nr( - ), turintį 29.13 kv. m. bendro ploto, esantį ( - ), į H. M. priklausančią 3300/10000 dalį 1.0000 ha žemės sklypo, unikalus Nr.: ( - ), esančią ( - ).

59Sutartyje nurodyta, kad vidutinė buto rinkos vertė - 9104 litai. Šalių įvertinimas - 50000 litų; vidutinė mainomo žemės sklypo dalies rinkos vertė – 26730 litų, šalių įvertinimas - 70000 litų. Sutarties 3.2 punkte nurodyta, jog turtas mainomas su priemoka. Priemokos suma yra 20000 litų, kuriuos H. M. gavo iš A. B. prieš pasirašant šią sutartį. 4.1. sutarties punkte pažymėta, kad kadangi mainų sutarčiai taikomos pirkimo-pardavimo sutartį reglamentuojančios normos, sutarties šalims išaiškintas LR CK 6.393 ir 6.398 straipsnių turinys, jog nuosavybės teisė pirkėjui į parduotą daiktą pereina pardavėjui perdavus turtą ir surašius jo perdavimo-priėmimo aktą, kurį pasirašo abi šalys.

60Pagal bylos medžiagą ir esamus įrodymus,šalių ir liudytojų paaiškinimus teismas konstatuoja,kad sutarties pasirašymo metu pardavėjas priemokos negavo.Sutarties 4.1p. neįmanomas įvykdyti,nes „Šalių susitarimu ši Sutartis kartu yra ir turto Priėmimo-perdavimo aktas“. Tokia sutarties sąlyga negali būti priėmimo-perdavimo aktas iš esmės,nes priėmimo-perdavimo aktas yra sudėtinė sutarties dalis.Tai patvirtina sutarties sąlygos akivaizdų nesąžiningumą H. M. atžvilgiu,nes iš to seka,kad jis nematydamas tai dienai buto stovio,kai realu,kad gali būti perduodamos tik sienos,grindys,langai ir durys,su tuo sutinka pasirašydamas tokią sutartį,t.y. jis jau apgaunamas(CK 1.91str.5d.).Atsakovui nereikia niekur važiuoti ir rodyti buto.Tokia sąlyga nesąžininga ir yra tik jo naudai.

61„Atskiras dokumentas dėl turto perdavimo Šalių susitarimu nebus pasirašomas „(4.2 p.).Teismas daro išvadą,kad neesant priėmimo-perdavimo akto,kaip atskiro dokumento,atsakovas neįrodė,kad butas buvo geros būklės, H. M. nebuvo klaidinamas dėl buto būklės,ir tuo pačiu teismas nėra klaidinamas,kad atsakovo brolis buvo nuvykęs į ( - ) 2008-04-17 ir parodė butą H. M.,nes objektyvių įrodymų dėl to nėra,ką rodo sutarčių sąlygų analizė,o taip pat neturint objektyvių įrodymų,kad H. M. ketino palikti ne tik savo motinos namus,gimines ir įprastą aplinką,bei persikelti už 300 km vienam gyventi,leidžia padaryti išvadą,kad to atsakovas neįrodė.

62Sutartyje nurodyta, jog H. M. priėmė nuosavybės teises į priklausantį butą su rūsiu, esantį ( - ), prieš pasirašant šią sutartį. A. B. perdavė H. M. visą mainomo turto dokumentaciją (1 t., b.l. 13-15).

63Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2009-02-04 duomenimis žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )), esantis ( - ), nuosavybės teisėmis priklauso – 3300/10000 dalis A. B. (2008-05-13 mainų sutarties Nr. ( - )pagrindu); 3400/10000 dalis – J. Š. (Apskrities viršininko 2004-03-08 sprendimo pagrindu); bei 3300/10000 dalis H. K. (Apskrities viršininko 2004-03-08 sprendimo pagrindu) (1 t., b.l. 10-11, 29-31).

64Pagal 2004-04-13 pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre, minėto žemės sklypo 3300/10000 dalis priklausė H. M. (1 t., b.l. 27-28).

652008-05-13 Mainų sutarties Nr. ( - )pagrindu Nekilnojamojo turto registre H. M. vardu nuosavybės teise registruotas 1 kambario butas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ) (1 t., b.l. 25-26).

66Iš ieškovės pateiktų nuotraukų, matyti, kad bute, esančiame ( - ), nėra durų spynos, vonios kambaryje-tualete nėra vandens maišytuvo (čiaupo), kambaryje nėra radiatorių; jame nesutvarkytas sanitarinis mazgas,nėra vandentiekio čiaupų,jokių požymių,kad buvo neatliktas remontas už 5000 litų,nes lubų,sienų ir grindų stovis vizualiai tai paneigia.Objetyviai butas itin prastos būklės (1 t., b.l. 35-37)

67Minėtą butą 2008-03-07 pirkimo-pardavimo sutartimi A. B. nusipirko iš J. K.. Sutartyje nurodyta, kad vidutinė nekilnojamojo turto rinkos vertė – 3345 Lt (2.1 p.). Sutarties 3.1. punkte nurodyta, kad šalių susitarimu minėtas nekilnojamasis turtas parduodamas už 25000 Lt. Sutartį patvirtino Vilniaus m. 34-o notaro biuro notaras Ernestas Aleksonis (1 t., b.l. 79-82).

68Pagal šią sutartį seka,kad atsakovas sudarė nenaudingą jam sandorį.

69Pagal UAB „Liturta“ 2009-09-23 Preliminarią turto vertės nustatymo pažymą Nr. V 09/09-33A, 1 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), rinkos vertė (turto rinkos vertės nustatymo data – 2008-05-13) – 300000 Lt (b.l. 97-98). Viso sklypo vidutinė rinkos vertė VĮ Registrų centro duomenimis 2009-02-04 dieną - 78691 Lt; VĮ Registro centro duomenimis buto, esančio ( - ) vidutinė rinkos vertė 2008-05-07 - 9104 Lt.

70Iš neįgaliojo pažymėjimo matyti, kad H. M. 2008-05-22 nustatytas 35 procentų darbingumas (1 b.l. 18). Karo prievolės administravimo tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos Vilniaus karo prievolės centro teritorinio Vilniaus skyriaus 2009-12-07 atsakyme nurodyta, kad karinės įskaitos kortelėje nurodyta, kad H. M., gim. ( - ) sovietinėje armijoje netarnavo; atleidimo priežastis nenurodoma (1 t., b.l. 139).

71Iš VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 2010-04-02 pažymos matyti, kad H. M. šioje ligoninėje gydytas 3 kartus, paskutinį kartą nuo 2007-05-12 iki 2007-05-15; diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, abstinencijos būklė (vidutinio sunkumo); lengvas protinis atsilikimas (1 t., b.l. 150).

72Ieškinyje nurodytas aplinkybes apie H. M. ligas, t.y. kad jam diagnozuota koronarinė širdies liga, lėtinis prieširdžių virpėjimas, kardiopatija, širdies nepakankamumas, 1999 metų vasario mėnesį amputuota dešinė plaštaka, 2008 m. dešinės pusės pneumonija, plaučių nepakankamumas II laipsnio, laikotarpiu nuo 2008-02-18 iki 2008-02-28 gydytas stacionare Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos centro filiale, 2006 metais gydytas dėl apsinuodijimo alkoholiu, skirtas stacionarinis gydymas, 2008-01-27 vėl hospitalizuotas Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, vidutinio sunkumo būklėj, klinikinė diagnozė: koronarinė širdies liga, nestabili angina, didelės rizikos grupė, kardiopatija, prieširdžių virpėjimas, kardiogeninis šokas III laipsnio, dešinio plaučio pneumonija, inkstų funkcijos nepakankamumas, po gydymo kartojosi traukulių priepuoliai, menka fizinio krūvio tolerancija, dusulys, pripažintas darbingumo lygis - 35 %, nustatytas nuolatinės priežiūros reikalingumas, sveikatos būklei pablogėjus vėl buvo hospitalizuotas ir 2008-06-18 mirė, patvirtina pateiktas 2009-01-30 išrašas iš H. M. medicininių dokumentų (1 t., b.l. 32). H. M. mirė 2008-06-18 (1 t., b.l. 16).

73Tokia H. M. diagnozė tik patvirtina teismo išvadą,kad jis neturėjo jokio pagrindo keisti gyvenamąją vietą,nes jam buvo reikalingas nuolatinis periodiškas gydymas ir šis gydymas jam buvo suteikiamas Vilniuje.

742011-01-27 – 03-07 Teismo psichiatrijos ekspertizės akte pateikti atsakymai į ekspertams užduotus klausimus, akte nurodoma, jog daroma prielaidinė išvada, kad H. M. 2008-05-13 sudaryto sandorio metu, galimai, negalėjo teisingai suprasti sandorio esmės bei galimų jo pasekmių dėl žymiai sutrikusios jo pažintinės veiklos. Ekspertizės akte nurodyta, jog parašo tikrumo įvertinimas nepriklauso teismo psichiatro eksperto kompetencijai, tačiau atsakyme pažymėta, kad H. M., turėdamas 9 klasių išsilavinimą, gebėjimą pasirašyti buvo įgijęs, sandorio sudarymo metu nebuvo nesąmoningos būklės, kas būtų pilnai eksliudavę jo pasirašymo galimybę, todėl tikėtinam kad jis galėjo atlikti automatizuoto pobūdžio veiksmą (pasirašyti). Kadangi tikslių medikamentinių dozių ir alkoholio vartojimo fakto sandorio metu nėra užfiksuota, todėl į klausimą ar H. M. vartoti vaistai bei alkoholis iki 2008-05-13, mainų sutarties jos sudarymo metu galėjo paveikti jo valią, ekspertė negalėjo atsakyti. Nurodyta, jog valios sutrikimas ir įtakos asmeniui darymas sietini su asmens pažintinės veiklos sutrikimu, apie ką atsakyta 1 punkte.

75Aprašomojoje ekspertizės akto dalyje nurodyta, kad tiriamojo psichinė būsena nei vienoje 2008 metų ligos istorijoje nėra aprašyta ir analizuota, todėl negalima daryti kategoriškos išvados apie tiriamojo H. M. psichinę būklę sandorio sudarymo laikotarpiu. Iš pateiktoje medicininėje dokumentacijoje esančių duomenų galima daryti tik prielaidinę išvadą, kad tiriamasis, turėdamas įgimtą protinį defektą-lengvo laipsnio įgimtą silpnaprotystę (lengvą protinį atsilikimą), skurdų ir paviršutinišką mąstymą, apsunkintą informacijos priėmimą ir suvokimą, labai ribotą socialinę orientaciją, būdamas sunkioje ir labai sunkioje fizinės sveikatos būklėje dėl somatinių ligų ir alkoholio vartojimo, kas dar labiau pablogino jo pažintinę veiklą, galimai, negalėjo pilnai teisingai suvokti sudaromo 2008-04-16 preliminaraus sandorio nei 2008-05-13 galutinio mainų sandorio esmės bei galimų to sandorio pasekmių. (2 t., b.l. 7-9)

76Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. B. (M. B.) nurodė, kad dirbo su ieškove, jos brolį pažinojo; jis paskambino iš mobilaus, paprašė atvažiuoti, sakė, jog pasirašė kažkokius dokumentus.Liudytojas vežė ieškoti; užvažiavo pas kaimyną P. G., ir trise nuvažiavo į Registrų centrą.Gavo buto, apie kurį nieko nežinojo, dokumentus. H. M. buvo girtas, nieko neatsiminė, paskui parodė A. B. vizitinę kortelę, nuvyko pas jį. H. M. aiškinosi dėl buto, pinigų – P. G. paskė, jog apgautas – nei raktų, nei pinigų jam nedavė. Išvažiavus H. M. pasidarė bloga, po 1,5 val. iškvietė greitąją pagalbą, išvežė į ligoninę. Prašė, kad liudytojas paskambintų A. B., tačiau pastarasis nekėlė ragelio, prašė kreiptis į teismą, pabėgo iš ligoninės, pradėjo gerti ir mirė. Liudytojas paaiškino, jog H. M. sakęs, jog pasirašė įgaliojimą.Jis stipriai gėrė, prašė atvežti degtinės, pinigų, taip pat parodė raštelį, kad paėmė 500 Lt, o turėjo grąžinti 1000 Lt.H. M. gavęs pensiją paimdavo mašiną ir nuvažiuodavo į bankomatą nuimti pinigų. Jis gyveno su mama, seserimi; jų geri santykiai, ieškovė nuolat veždavo maistą, lankė ligoninėje. Brolis buvo kito tėvo.Brolis ir surado pirkėją, t.y. atsakovą.Taip pat nurodė, jog H. M. niekur nevaikščiojo, jis galėjo už degtinę dokumentus užstatyti, išmainyti.Jis iš kaimo niekur nesiruošė išvykti, apie tai nekalbėjo. Namas reikalavo remonto, pro stogą tekėjo, tačiau gyventi buvo galima.Seserys ketino pirkti vagonėlį. Liudytojas gyvena su motina ( - ) Ar seserys iš H. M. norėjo pirkti žemę, nežino.J jis per jų žemę važiuodavo žvejoti. Pensijos nuimti jį vežiojo T., o taip pats neišvažiuodavo, jis gyveno toje namo dalyje, kur vanduo nebėgo.

77Liudytojas P. G. paaiškino, kad ieškovė ir jis iš vieno kaimo. H. pažinojo, gyveno prie ežero su motina.Iš jo imdavo laivelį žvejybai. H. matė prieš 2 savaites iki mirties. Kreipėsi pagalbos. Jis nesuvokė, ką padarė, neprisiminė. Atėjo H. M. su M. B.. Registrų centre paėmė dokumentus, turėjo „( - )“ vizitinę.Buvo nuvažiavę pas notarą. Pagal dokumentus liudytojas suprato, kad H. M. apgautas, nes jis savo žemę išsikeitė į 20000 Lt ir butą Akmenėje. Buvo pas notarą, paskui į firmą nuvažiavo – šnekėjo apie 5000 Lt skolą. H. M. buvo ne savam prote; jis susinervino – tą dieną paguldė į ligoninę, o po 2 savaičių jis mirė. Po jo mirties liudytojas buvo bute ( - ).H. jam sakęs, kad to buto nematė, jo niekas nevežė, kur tas butas yra nežino. Ten butas be durų, radiatorių. Susisiekė su firma, sakė, kad duos raktus, tačiau neradę firmos, patys nuvyko į butą nurodytu adresu – raktų net nereikėjo, nes durų nebuvo, nebuvo vamzdžių, radiatorių, vonios nebuvo, unitazo, pilna šiukšlių – penktame aukšte gal 3 tokie apleisti butai buvo. Mano, kad buvo pasinaudota H. M. liga, jis protu nepasižymėjo, be to gėrė. Su H. M. apie žemę nekalbėjo, dėl seserų jis nesiskundė. Namas buvo senas, gyvenimo sąlygos blogos.Žino, kad H. M. turėjo invalidumą, piktnaudžiavo alkoholiu. Kad nori išvažiuoti, nesakė.Kalbėjo, kad jam butas nereikalingas, nes turi namą, sakė, kad jam pinigus turėjo grąžinti. Apie skolos raštelį neprisimena; jo nematė. Kad norėtų parduoti žemę H. nekalbėjo.

78Teismas konstatuoja,kad atsakovas pripažino,kad liudytojai buvo pas jį atvažiavę.Teismas neturi pagrindo netikėti šiais liudytojų parodymais,kurie nėra suinteresuoti bylos baigtimi,ir jais remiasi.

79Dėl atsakovo nurodytos aplinkybės, jog sandorio šalims buvo naudingiausias mainų sandoris, pažymėtina, jog atsakovas, nurodydamas, jog sudarant mainų sandorį apie jį nereikia pranešti turto bendrasavininkiams, iš esmės atkleidė būtent tokio sandorio sudarymo priežastis.Teismas daro logišką prielaidą,kad jeigu seserys būtų žinojusios apie tokį sandorį,tai galimai toks sandoris nebūtų sudarytas,nes jos turėtų realią galimybę paaiškinti broliui sandorio tikrąją prasmę ir jo pasekmes. Atsižvelgiant į H. M. išsilavinimą, į tai, jog jam diagnozuota įgimta silpnaprotystė, į jo asmenybę, darytina išvada, kad jam tokios sandorių sudarymo teisinės subtilybės negalėjo būti žinomos.

80Be to, teismas sutinka su ieškovės nurodytomis aplinkybėmis, jog mainų sutartis H. M. buvo nenaudinga ir dėl mainomų daiktų vertės. Kaip minėta, ieškovė savo nurodytoms aplinkybėms jog H. M. priklausiusios žemės sklypo dalies vertė buvo gerokai didesnė, nei nurodyta mainų sutartyje, pagrįsti pateikė turto vertinimo pažymą, tuo tarpu atsakovas, teigdamas, jog preliminariojoje sutartyje bei mainų sutartyje šalių nurodyta turto vertė atitiko realią tuo metu buvusią kainą, nepateikė šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų. Vertinant byloje esančius duomenis apie buto ( - ), vertę pastebėtina, kad šį butą atsakovas įsigijo 2008-03-07 už 25000 Lt, ir pagal byloje esančius duomenis nėra jokio pagrindo išvadai, jog buto vertė per vos daugiau nei per mėnesį būtų galėjusi padidėti dvigubai (2008-04-16 preliminariojoje sutartyje butas įvertintas 50000 Lt). Šalys neneigia, jog išmainytas žemės sklypas yra prie ežero, kas neabejotinai daro įtaką sklypo vertei, tuo tarpu, aplinkybių, dėl ko galėjo tiek kartų skirtis atsakovui priklausiusio buto vertė nuo vertės, nurodytos VĮ Registrų centro išraše, atsakovas nepagrindė. Kaip minėta apie atliktą remontą jokių įrodymų byloje nėra. Atsakovo argumentai, jog reali žemės sklypo vertė yra mažesnė, nes jis nėra atidalintas, taipogi dėl kilusio ginčo teisme, atmestini, nes sutarčių sudarymo metu joks ginčas teisme nebuvo kilęs. Atsakovas teismo posėdyje neneigė, jog norėjo užsidirbti. Taigi, įvertinus išvardintas aplinkybes bei argumentus, konstatuotina, kad net atsižvelgus į mainų sutartyje numatytą priemoką (20000 Lt), mainų sandoris negali būti laikomas lygiaverčiu.

81Minėtos aplinkybės apie mainomo turto vertę, buto būklę ir atsakovo nurodytą sandorio tikslą (kad H. M. norėjo pagerinti gyvenimo sąlygas, tačiau sudarė sandorį neapžiūrėjęs būsto, jo neįvertinęs ir atsižvelgiant į tai,kad butas yra už 300 km nuo giminių ir įprastos gyvenamosios vietos) taipogi rodo, jog H. M. sandorio sudarymo metu nesuprato savo veiksmų reikšmės.

82Į bylą atsakovas pateikė, kaip jis nurodo, H. M. „paskolos raštelį“ 100 litų (2t.b.l.12),kuriame vizualiai matyti,kad šis nesugeba normaliai rašyti,nes tekstas praktiškai neįskaitomas.Teismas tegali daryti prielaidą,kad taip rašo asmuo būdamas sunkios fiziologinės būsenos(galbūt apsvaigęs,galbūt sunkiai valdydamas ranką) ir neturėdamas net normalių gramatinių sugebėjimų.

83Teismas,atsižvelgdamas į H. M. asmenybę,duomenis apie jo sveikatos būklę ir sutarčių pasirašymo aplinkybes,šalių,liudytojų parodymus,įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus, ekspertizės akte pateiktas išvadas,trečiojo asmens paaiškinimus,išanalizavęs preliminarią ir mainų sutartį vadovaudamasis teisingumo,sąžiningumo ir protingumo principais,daro išvadą, kad H. M., dėl sveikatos būklės bei alkoholinių gėrimų vartojimo žymiai sutrikus jo pažintinei veiklai(įgimtos silpnaprotystės,alkoholizmo ir kt.) 2008-05-13 mainų sandorio metu, nors ir būdamas veiksnus, buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir dėl susidėjusių aplinkybių,kurias sudarė atsakovas,sudarė sandorį labai nenaudingomis sąlygomis(padidinta mainomo buto kaina,ko pasekoja jam mažinama kompensacija už mainomo turto kainų skirtumą,o atsisakius sutarties bei realiai negavus 5000 litų,jis be šių 5000 litų dar turėtų gražinti 5000 litų per tris dienas,kas jo atveju yra neįmanoma),kai prieš sandorį ir jo sudarymo metu atsakovas su trečiuoju asmenim(notaru) neatskleidė šio sandorio pagrindinio efekto,kad H. M. negavęs visų 20000 litų(bendroje sumoje negavo 500 Lt),pripažino pasirašydamas,kad juos gavo,kad jis priėmė butą geros būklės nepriklausomai nuo buto stovio 2008-05-13 dienai neapžiūrėdamas jo ir sutikdamas su tuo,kas reiškia,kad ginčyti šią sąlygą bus galima tik teismo keliu,o tai reiškia,kad jis buvo kitos šalies apgautas (CK 1.91 str.5d.), todėl ieškovės H. K. reikalavimas dėl sudarytos mainų sutarties pripažinimo negaliojančia, tenkintinas (CK 1.5 str.,1.89 str.,1.91 str.).

84Pripažinus sandorį negaliojančiu pagal CK 1.89 straipsnį kaip sudaryto savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens atsiranda sandorio negaliojimo pasekmė – dvišalė restitucija (CK 1.89 straipsnio 2 dalis, 1.80 straipsnio 2 dalis), kai kiekviena sandorio šalis grąžina visa tai, ką gavo pagal tokį sandorį, t. y. šalys grąžinamos į padėtį, buvusią iki sandorio sudarymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. balandžio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009, yra nurodžiusi, kad bendrąsias restitucijos taisykles reglamentuoja CK šeštosios knygos „Prievolių teisė“ I dalies „Bendrosios nuostatos“ X skyriaus „Restitucija“ normos.

85Nagrinėjamu atveju pripažinus 2008-05-13 Mainų sutartį negaliojančia taikytina restitucija, ieškovė (mirusiojo H. M. teisių perėmėja) įpareigotina grąžinti atsakovui butą, esantį ( - ) bei 19500 Lt priemoką,sumokėtą 2008-04-29 H. M.(sąskaitos Nr. ( - )),o atsakovas įpareigotinas grąžinti ieškovei 3300/10000 dalį 1.0000 ha žemės sklypo, esančio ( - ) (CK 1.89 str., 1.80 str. 2 d.).

86Iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 779,04 Lt žyminio mokesčio (1 t., b.l. 1, 44, 53, 66, 69, 72, 90, 105, 114, 120, 130), 500 Lt už turto vertinimą (1 t., 101-102), 1000 Lt už advokato paslaugas (2 t., b.l. 13) bei Lt už ekspertizės atlikimą 669,40 Lt(2t.b.l.14) ieškovei ir 27,45 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 93 str. 1 d., 96 str.).

87Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93 str.,96 str.,185 str., 270 str.,

Nutarė

88Ieškinį tenkinti visiškai.

89Pripažinti negaliojančia H. M. (H. M.), a/k ( - ) ir A. B., a.k. ( - ) sudarytą 2008-05-13 mainų sutartį reg. Nr. ( - ).

90Taikyti restituciją, - ieškovę H. K., a.k. ( - ) (mirusiojo H. M. teisių perėmėją) įpareigoti grąžinti atsakovui butą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) bei 19500 Lt (devyniolikos tūkstančių penkių šimtų litų) priemoką,sumokėtą 2008-04-29 per AB banką SEB bankas,į H. M. sąskaitą AB bankas Hanzabankas (sąskaitos Nr. ( - )), o atsakovą A. B., a.k. ( - ) įpareigoti grąžinti ieškovei 3300/10000 dalį 1.0000 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ).

91Priteisti iš atsakovo A. B. ieškovei H. K. 2448,44Lt (du tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus 04 ct) bylinėjimosi išlaidų.

92Priteisti iš atsakovo A. B. 27,45 Lt ( dvidešimt septynis litus 45ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

93Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančia... 3. Nurodė, kad 1.0000 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ( - )... 4. Teigia, jog H. M. sudarydamas šį sandorį, negalėjo... 5. Pabrėžė, kad 2008-05-15 mainų sutartis buvo sudaryta likus mėnesiui iki 6. Teigia, kad H. M. akivaizdžiai nelygiavertę ir... 7. Atsakovas A. B. pateikė atsiliepimą (b.l. 73-78),... 8. Nurodė, kad tarp atsakovo ir H. M. sudarytos mainų... 9. Atsiliepime nurodyta, jog sutarties šalys butą, esantį ( - ), bendru... 10. Pabrėžė, jog nei sutarties pasirašymo metu, nei po to 11. H. M. pats dalyvavo ir su atsakovu derino mainų... 12. Ieškovė, nesutikdama su atsiliepime nurodytomis aplinkybėmis, dublike (1 t.,... 13. Atsakovas triplike (1 t., b.l. 107-109), nesutikdamas su dublike nurodytomis... 14. Ieškovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinį, nurodė, kad atsakovas... 15. Ieškovės atstovė adv. S.Pronina prašė ieškinį tenkinti, nurodė, jog... 16. Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad ieškovės nurodytos aplinkybės... 17. Prašo ieškinio netenkinti, nurodė, kad eksperto išvadą, jog 18. Atsakovo atstovė adv. S. M. pažymėjo, kad net... 19. Tretysis asmuo - notaras S. A. paaiškino, kad atsakovas... 20. Tretysis asmuo J. Š. į teismo posėdį neatvyko, apie... 21. Ieškinys tenkintinas.... 22. Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose... 23. Aplinkybes, jog ieškovė yra mirusiojo H. M. sesuo,... 24. Pagal CK 1.89 straipsnio 1 dalį sandoris, sudarytas veiksnaus asmens, tačiau... 25. Pagal CK 1.89 straipsnio 1 dalį fizinio asmens, kuris nors ir būdamas... 26. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje atlikus ekspertizę padaryta prielaidinė... 27. Teismas šiuo atveju neturi abejonių,kad H. M. buvo ne... 28. Civilinio kodekso 1.91 straipsnyje nustatyta, kad dėl apgaulės sudarytas... 29. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu pabrėžė, jog H. M.... 30. Byloje nustatyta šalių paaiškinimais,kad parduoti žemę atsakovui pasiūlė... 31. Tokiu būdu teismas mato,kad iki preliminarios sutarties pasirašymo atsakovas... 32. Atsakovas teisme nurodė,kad jis važiavo pas H. M. su... 33. Liudytojas L. B. paaiškino, kad jis atsakovo... 34. Tokiu būdu iš liudytojų parodymų matyti,kad per vieną dieną buvo... 35. Pinigų po preliminarios sutarties H. M. negavo.Teismas... 36. Atsakovas teigia,kad tedavė pardavėjui 100 litų už kurį paėmė raštelį.... 37. Teismas mato,kad H. M. brolis buvo suinteresuotas,kad... 38. Atsakovas teigia,kad notaro išlaidas apmokėjo lygiomis dalimis,o tai... 39. Byloje nustatyta, kad 2008-04-16 Preliminariąja sutartimi būsimasis... 40. Atsakovas atsiliepime nurodo,kad „žemės sklypo forma yra labai nedėkinga,... 41. Teismas mato,kad pardavėjas neturėjo jokios kompetencijos pagal savo... 42. Šioje sutartyje šalys taip pat susitarė, kad turtas bus mainomas su... 43. Teismas mato,kad tokia sąlyga yra nelogiška ir nesąmoninga,nes negalima... 44. Preliminariojoje sutartyje aptarta šalių atsakomybė. Šalys susitarė, kad... 45. Teismas mato,kad šie sutarties punktai sudaryti išimtinai atsakovo interesams... 46. Teismas daro išvadą,kad preliminari sutartis buvo pasirašyta 47. Teismas gali padaryti objektyvią išvadą,kad be teisinio išsilavinimo tik... 48. Sutartyje nurodyta, jog sutarties tekstas balsiai perskaitytas, išverstas į... 49. Teismas iš šios sutarties sąlygų konstatuoja,kad atsakovas su... 50. Iš VĮ Registrų centro pateiktų H. M. 2008-04-16... 51. 2008-04-29 mokėjimo nurodymu atsakovas pervedė H. M.... 52. Teismas negali sutikti su tokiais atsakovo argumentasi,nes atsakovas neturėjo... 53. Atsakovas teigia,kad „H. M. ...naudojosi gauta priemoka... 54. Atsakovas atsiliepime teigė,kad „19500 litų pervedė į 55. Teismas neturi pagrindo laikyti,kad jeigu sutartis išversta į rusų... 56. Teismas kritiškai vertina notaro paaiškinimus,kad „sutartis... 57. Atsakovas teigia,kad „H. M. užsakė nuosavybės... 58. 2008-05-13 A. B. ir H. M. sudarė... 59. Sutartyje nurodyta, kad vidutinė buto rinkos vertė - 9104 litai. Šalių... 60. Pagal bylos medžiagą ir esamus įrodymus,šalių ir liudytojų paaiškinimus... 61. „Atskiras dokumentas dėl turto perdavimo Šalių susitarimu nebus... 62. Sutartyje nurodyta, jog H. M. priėmė nuosavybės teises... 63. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2009-02-04 duomenimis... 64. Pagal 2004-04-13 pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių... 65. 2008-05-13 Mainų sutarties Nr. ( - )pagrindu Nekilnojamojo turto registre 66. Iš ieškovės pateiktų nuotraukų, matyti, kad bute, esančiame ( - ), nėra... 67. Minėtą butą 2008-03-07 pirkimo-pardavimo sutartimi A.... 68. Pagal šią sutartį seka,kad atsakovas sudarė nenaudingą jam sandorį.... 69. Pagal UAB „Liturta“ 2009-09-23 Preliminarią turto vertės nustatymo... 70. Iš neįgaliojo pažymėjimo matyti, kad H. M. 2008-05-22... 71. Iš VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 2010-04-02 pažymos... 72. Ieškinyje nurodytas aplinkybes apie H. M. ligas, t.y.... 73. Tokia H. M. diagnozė tik patvirtina teismo išvadą,kad... 74. 2011-01-27 – 03-07 Teismo psichiatrijos ekspertizės akte pateikti atsakymai... 75. Aprašomojoje ekspertizės akto dalyje nurodyta, kad tiriamojo psichinė... 76. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. B. ( 77. Liudytojas P. G. paaiškino, kad ieškovė ir jis iš... 78. Teismas konstatuoja,kad atsakovas pripažino,kad liudytojai buvo pas jį... 79. Dėl atsakovo nurodytos aplinkybės, jog sandorio šalims buvo naudingiausias... 80. Be to, teismas sutinka su ieškovės nurodytomis aplinkybėmis, jog mainų... 81. Minėtos aplinkybės apie mainomo turto vertę, buto būklę ir atsakovo... 82. Į bylą atsakovas pateikė, kaip jis nurodo, H. M.... 83. Teismas,atsižvelgdamas į H. M. asmenybę,duomenis apie... 84. Pripažinus sandorį negaliojančiu pagal CK 1.89 straipsnį kaip sudaryto savo... 85. Nagrinėjamu atveju pripažinus 2008-05-13 Mainų sutartį negaliojančia... 86. Iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 779,04 Lt žyminio... 87. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93 str.,96 str.,185 str., 270 str.,... 88. Ieškinį tenkinti visiškai.... 89. Pripažinti negaliojančia H. M. (H.... 90. Taikyti restituciją, - ieškovę H. K., a.k. 91. Priteisti iš atsakovo A. B. ieškovei 92. Priteisti iš atsakovo A. B. 27,45 Lt ( dvidešimt... 93. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...