Byla 2S-393-230/2015
Dėl susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų M. L. ir R. L. atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-1326-182/2014 pagal ieškovų M. L. ir R. L. ieškinį atsakovei Daugiabučio namo savininkų bendrijai ,,Statyba“ dėl susirinkimo nutarimo panaikinimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai pirmosios instancijos teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti 2014-09-07 DNSB „Statyba“ pakartotinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo nutarimą 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl naujo kopijavimo įkainio – sutarties pasiūlymo patvirtinimo”. Ieškinio reikalavimo įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovei vykdyti 2014-09-07 pakartotinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo nutarimą 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl naujo kopijavimo įkainio – sutarties pasiūlymo patvirtinimo”, kuriuo buvo nuspręsta patvirtinti UAB „Pocita” pasiūlytus įkainius dėl kopijavimo, bei uždrausti atsakovei priimti naujus nutarimus dėl kopijavimo įkainio nustatymo iki sprendimo šioje civilinėje byloje priėmimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Druskininkų miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 3 d. nutartimi ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Teismas sprendė, kad taikius ieškovų prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones gali būti pažeista proceso šalių interesų pusiausvyra, jos neatitiktų protingumo principo, kadangi uždraudus bendrijai priimti naujus nutarimus dėl įkainio nustatymo nebūtų nustatyti jokie įkainiai, dėl ko nebūtų galimybės išduoti ieškovams dokumentų kopijų. Teismas prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones vertino kaip neproporcingas (neadekvačias) siekiamam tikslui, todėl ieškovų prašymą atmetė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovai prašo Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą tenkinti. Nurodo, kad nutartis nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina dėl šių motyvų:

91) Ieškinyje nurodyti argumentai, pagrindžiantys skundžiamo atsakovės nutarimo neteisėtumą, todėl teismas turėjo ieškinį vertinti kaip preliminariai pagrįstą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

102) Laikinąsias apsaugos priemones taikyti yra būtina, kadangi atsakovė, piktnaudžiaudama savo teise, priima naujus nutarimus dėl kopijavimo įkainių, o ieškovai, nesutikdami su nustatytais įkainiais, priversti kreiptis į teismą dėl atsakovės nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Tokiu būdu ieškovai bus įtraukti į nesibaigiančius teisminius ginčus. Be to, neuždraudus atsakovei vykdyti 2014-09-07 pakartotinio bendrijos narių susirinkimo nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu, atsakovė galės daryti dokumentų kopijas nepagrįstai didelėmis kainomis, dėl ko ieškovai galimai patirs didesnes išlaidas.

113) Teismas neteisingai įvertino aplinkybę, jog uždraudus atsakovei priimti naujus nutarimus dėl kopijų įkainių nustatymo, nebus galimybės įvykdyti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013-06-10 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-40-297/2013, kadangi prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis nėra sudaromos kliūtys atsakovei paruošti kopijas ir jas pateikti ieškovams.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nesutikdama su skunde išdėstytais argumentais, nurodo, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi vykdant Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013-06-10 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-40-297/02013 dokumentų rengimo įkainiai ieškovams 2014-09-07 patvirtinti jų naudai.

13IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

14Skundas netenkintinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

15CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą, ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo klausimą pakanka nustatyti dvi sąlygas, ar 1) ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą ir 2) būsimo galimai ieškovui palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama ne tik reali grėsmė, bet ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams ir jų tikslingumas bei ekonomiškumas.

16Apeliantai teigia, kad ieškinyje nurodyti argumentai pagrindžia skundžiamo atsakovės nutarimo neteisėtumą, todėl teismas turėjo ieškinį vertinti kaip preliminariai pagrįstą ir taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Jeigu teismas, preliminariai įvertinęs prašyme išdėstytus argumentus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, susidaro nuomonę, kad išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, turi būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, o būtent – grėsmė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013). Nors pirmosios instancijos teismas ieškinio prima facie pagrįstumo ir nevertino, tačiau byloje nėra duomenų dėl akivaizdaus ieškinio nepagrįstumo, todėl vertintina, jog išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas. Tačiau, kaip minėta, antra būtina sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Apeliantų nuomone, grėsmę būsimo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui kelia tai, kad atsakovė priima naujus nutarimus dėl kopijavimo įkainių, o ieškovai, nesutikdami su nustatytais įkainiais, priversti kreiptis į teismą dėl atsakovės nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir taip jie bus įtraukiami į nesibaigiančius teisminius ginčus bei patirs nepagrįstai dideles išlaidas už dokumentų kopijas. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali pažeisti proceso šalių interesų pusiausvyrą ir jos neatitiktų protingumo, proporcingumo principų, nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nėra pagrindo. Ieškovai prašo sustabdyti atsakovės priimto nutarimo vykdymą ir uždrausti priimti naujus nutarimus dėl kopijavimo įkainių, siekiant išvengti teisminių ginčų ateityje bei dėl to, kad būtų įvykdytas įsiteisėjęs Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-40-297/2013. Tokie skundo argumentai nepagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje būtinumo. Kaip minėta, laikinąsias apsaugos priemones teismas taiko tik tuo atveju, jeigu patenkinus pareikštą reikalavimą, teismo sprendimas negalėtų būti įvykdytas, tačiau šios priemonės nėra skirtos užtikrinti, kad ieškovams nereiktų ateityje reikšti naujų ieškinių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas yra susijęs su byloje pareikštais materialiniais reikalavimais ir, jei šiuo atveju ieškovų pareikštas reikalavimas panaikinti DNSB ,,Statyba“ nutarimą būtų patenkintas, tokie teisiniai padariniai, kurių siekia ieškovai prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones, savaime atsirastų iš teismo sprendimo. Tuo tarpu taikius laikinąsias apsaugos priemones ir nesant jokių bendrijos patvirtintų kopijavimo įkainių faktiškai nebūtų galima išduoti jokių dokumentų kopijų, kas bendrijos veikloje būtų negalima, nepažeidžiant pačios bendrijos ir jos narių teisių, įskaitant ir bendrijos pareigą vykdyti teismo sprendimą, priimtą ieškovų naudai. Nustačius, kad bendrijos nustatyti kopijavimo įkainiai yra nepagrįsti, ieškovų pažeistos teisės galėtų būti ginamos pareiškiant reikalavimą dėl žalos atlyginimo. Todėl spręstina, kad įvertinus nurodytas aplinkybes ir laikantis interesų pusiausvyros principo nėra pagrindo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 straipsnio 1 dalis), nes laikinosios apsaugos priemonės būtų neadekvačios siekiamam tikslui.

17Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai