Byla 2A-62-623/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Marijono Greičiaus, teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Dalios Višinskienės, sekretoriaujant Ilonai Juchnevičiūtei, dalyvaujant apeliantui E. N. ir jo atstovui adv. Andriui Juoniui, ieškovo atstovui Andrej Žindul, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo E. N. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ (dabar – AB „Lesto“) ieškinį atsakovui E. N. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ (dabar – AB „Lesto“) kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 2496 Lt 6 ct žalos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2007-07-24 patikrinus elektros energijos apskaitą atsakovui nuosavybės teise priklausančiame name, esančiame ( - ), buvo nustatyta, kad ant elektros skaitiklio gaubto nėra metrologinės apskaitos plombų, o per apatinius skaitiklio gaubto plombavimo taškus pervertos tiekėjo plombos VET 070. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr.4-350 92 p., surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 007603, įteiktas surašant aktą dalyvavusiam atsakovui. Žalos dydis paskaičiuotas vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo Taisyklių 97.4 p. nustatyta žalos paskaičiavimo tvarka, jos pirmo priedo lentele už vienerius metus pagal rastų elektros prietaisų galią ir jų veikimo trukmę.

5Atsakovas atsiliepime (b.l. 10-12) su ieškiniu nesutiko. Jo teigimu, dar 2003 m. sugedus elektros skaitikliui, iškvietė ieškovo darbuotojus, kurie vietoje skaitiklį pataisė ir užplombavo. 2007 m. liepos mėnesį ieškovo darbuotojui J. B. tikrinant skaitiklį, galėjo tyčia ar dėl neatsargumo pažeisti plombas, buvusias ant skaitiklio. Atsakovas nurodo, kad už jo skaitiklio metrologinę patikrą yra atsakingas pats ieškovas. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jo nurodomi pažeidimai buvo padaryti atsakovo veiksmais, todėl ieškinys yra nepagrįstas.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. kovo 10 d. sprendimu (b.l. 65-67) priteisė iš atsakovo E. N. ieškovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 2496 Lt 6 ct žalos atlyginimo bei 5% metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1627 Lt 10 ct ekspertizės išlaidų ir 74 Lt 88 ct žyminio mokesčio. Priteisė iš atsakovo E. N. 24 Lt pašto išlaidų valstybei.

7Teismas nurodė, kad jokių duomenų, jog ieškovo darbuotojai patys galėjo padaryti skaitiklio plombų pažeidimus, ir kokiu tikslu, byloje nėra. Teismas konstatavo, kad naudodamas tiekiamą elektros energiją, kai apskaitos prietaisai yra netvarkingi, vartotojas elgėsi nepakankamai atidžiai ir rūpestingai, tuo sudarydamas sąlygas neapmokėti tiekėjui už gaunamą elektros energiją ir atsirasti nuostoliams. Ieškovas, apskaičiuodamas padarytos žalos dydį, pagrįstai taikė Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350, 97.4 punkto antrą ir trečią pastraipą. Įrodymų, kad ieškovas klaidingai apskaičiavo žalos dydį, atsakovas nepateikė.

8Apeliaciniu skundu (b.l. 68-74) atsakovas E. N. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Aplinkybę, kad skaitiklis buvo neplombuotas metrologinės patikros plombomis vienasmeniškai nustatė ieškovo darbuotojas J. B. ir jokių dokumentų susijusių su tokio fakto nustatymu nesurašė bei apeliantui nepateikė. Be to, J. B. skaitiklio apžiūros metu ardė skaitiklį ir jam nematant galėjo tyčia ar dėl neatsargumo nuimti plombas buvusias ant skaitiklio. Pabrėžia, kad ieškovo darbuotojams atlikus skaitiklio perkėlimo darbus ir pastariesiems išvykus ant grindų ties buvusia skaitiklio įrengimo vieta surado nutrauktą plombą su vienoje pusėje matomais užrašais ,,ET“ ir kitoje pusėje ,,02“, kuria kaip nustatė ekspertai, buvo užplombuotas skaitiklis. Pirmosios instancijos teismas nesilaikė rungimosi principo ir nepagrįstai apribojo apelianto procesinę teisę teikti įrodymus, pagrindžiančius jo pateiktus atsikirtimus į ieškovo ieškinį. Pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo prašymo dėl ieškovo darbuotojų apklausos.

9Apeliantas nurodo, kad ieškovui dar 2002 metais atsirado pareiga pakeisti skaitiklį kaip neatitinkantį apskaitos reikalavimų arba atlikti skaitiklio metrologinę patikrą. Tačiau ieškovas pareigos, numatytos galiojančiuose teisės norminiuose aktuose neįvykdė. Todėl ieškovas konstatuodamas neteisėto elektros energijos vartojimo faktą, negali remtis ta aplinkybe, kad skaitiklis buvo nepaženklintas metrologinės patikros plombomis, nes tokios galiojančios skaitiklio metrologinės patikros plombų ant skaitiklio apskritai nebuvo. Būtent skaitiklio perplombavimo plombomis su žymeniu ,,VET070“ bei skaitiklio galiojančios metrologinės patikros plombų nebuvimo ant skaitiklio faktų pirmosios instancijos teismas netyrė ir šiuo aspektu sprendime nepasisakė.

10

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 79-81) ieškovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ (dabar – AB „Lesto“) prašo atmesti apeliacinį skundą ir sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas pažymi, kad įrengia vartotojams elektros energijos skaitiklius, juos keičia ir prižiūri. Inžinierių, tikrinančių elektros skaitiklius, darbas apsiriboja skaitiklio rodmenų, plombų ir prijungimo kontaktų tikrinimu. Kadangi ieškovo darbuotojai neremontuoja skaitiklių, jie neturi jokio pagrindo ardyti jų. Mano, jog teismas pagrįstai netenkino atsakovo prašymo dėl liudytojų apklausos. Abejoja ar šių asmenų apklausa būtų nors kiek naudinga šios bylos nagrinėjimui, ar tie asmenys galėtų prisiminti šią konkrečią situaciją, nes savo darbe kasdien susiduria su skaitiklių patikrinimais ir keitimais.

12Ieškovas pažymi, kad net ir pasibaigus metrologinės patikros laikui ant skaitiklio privalo būti metrologinės patikros plombos, liudijančios, kada buvo atlikta patikra. Šiuo atveju tokių plombų nebuvo. Be to, Lietuvos teismo ekspertizės centre atlikus skaitiklio elektrotechninį tyrimą nustatyta, kad jis teisingai apskaito elektros energiją, todėl padarė išvadą, kad ieškovas įvykdė savo pareigas, tuo tarpu atsakovas netinkamai vykdė savo pareigą – užtikrinti skaitiklio ir plombų saugumą.

13

14

15Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai išnagrinėjo bylą, neįvertino visų bylos įrodymų, o dalį jų įvertino neteisingai.

18Byloje nustatyta, kad 2007-07-24 patikrinus elektros energijos apskaitą atsakovui nuosavybės teise priklausančiame name, esančiame ( - ), Vilniuje buvo pastebėta, kad ant elektros skaitiklio gaubto nėra metrologinės patikros plombų, o per apatinius skaitiklio gaubto plombavimo taškus pervertos tiekėjo plombos VET 070. Surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 007603 (b.l. 4).

19Taigi, ieškinyje pats ieškovas pripažino faktą, kad vietoj metrologinės patikros plombų, elektros skaitiklis yra plombuotas ne kieno nors kito, o tiekėjo, t.y. paties ieškovo plombomis.

20Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės akte be kita ko, taip pat nurodyta, kad patikrinimo metu rastos plombos „VET 070“ ant valo užspaustos tvirtai, valo įėjimo ir išėjimo angos nepraplatintos.

21Apeliacinės instancijos teisme liudytoju apklaustas AB „Lesto“ darbuotojas J. B. patvirtino faktą, kad nepažeidus plombų VET 070 prie skaitiklio mechanizmo prieiti nebuvo įmanoma, o ši plomba patikrinimo metu nebuvo pažeista. Šiuos parodymus taip pat patvirtino Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 007603 pasirašęs ieškovo elektros apskaitų inžinierius G. O..

22Tiek atsiliepimu į ieškinį, taip pat pirmos ir apeliacinės instancijos teisme atsakovas ir apeliantas E. N. nuosekliai tvirtino, kad 2003 m. rugsėjo – spalio mėn. jis pastebėjęs, kad neveikia elektros skaitiklis nedelsdamas kreipėsi į ieškovo padalinį, esantį Lukšio g. 5, Vilniuje, o atvykus ieškovo darbuotojams, buvo nustatyta, kad elektros skaitiklis stringa. Vietoje atliekant skaitiklio remontą, buvo nuimtos skaitiklio gaubto plombos, o atlikus remontą, skaitiklis buvo užplombuotas jį remontavusių asmenų, t.y. ieškovo. Netikėti tokiais atsakovo paaiškinimais nėra jokio pagrindo.

23Vertindama aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas pažeidė elektros apskaitos prietaisus arba žinojo ar galėjo žinoti apie tokius pažeidimus. Todėl darytina išvada, kad nėra atsakovo kaltės dėl elektros apskaitos prietaisų pažeidimų ar nepranešimo apie pažeidimus.

24Civilinė atsakomybė yra galima tik esant visoms būtinosioms jos sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai (nuostoliams), priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) bei kaltei (LR CK 6.246 str. – 6.249 str.).

25Civilinė atsakomybė atsiranda tik jeigu privalančio atsakyti subjekto elgesys yra neteisėtas. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti (neteisėtas veikimas). Pagal šios teisės normos prasmę veiksmų teisėtumą arba neteisėtumą nulemia tokių veiksmų padarymo metu galiojęs teisinis reglamentavimas. Neteisėtumas nėra preziumuojamas, todėl jį privalo įrodyti ieškovas.

26Ieškovas šioje byloje atsakovo neteisėtų veiksmų neįrodė. Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad atsakovo vartojamą elektros energiją fiksuojančio skaitiklio būgnai buvo pašaliniu įrankiu priverstinai persukami, tačiau po to elektros skaitiklio gaubtas buvo uždėtas ir antspauduotas ieškovo plombomis VET 070, kurios pažeistos nebuvo. Ekspertų teigimu, skaitiklis toliau teisingai apskaitė suvartojamą elektros energiją, o tai paneigia ir žalos atsiradimo faktą.

27Remdamasi išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas, skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas ir ieškovo ieškinys dėl žalos atlyginimo netenkinamas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimą panaikinti.

31Ieškovo AB „Lesto“ (buvęs AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“) ieškinį atsakovui E. N. dėl 2496 Lt 6 ct žalos atlyginimo atmesti.

32Priteisti iš ieškovo AB „Lesto“ atsakovui E. N. 84 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

33Priteisti iš ieškovo AB „Lesto“ 29 Lt 70 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės pajamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ (dabar – AB „Lesto“)... 5. Atsakovas atsiliepime (b.l. 10-12) su ieškiniu nesutiko. Jo teigimu, dar 2003... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. kovo 10 d. sprendimu (b.l. 65-67)... 7. Teismas nurodė, kad jokių duomenų, jog ieškovo darbuotojai patys galėjo... 8. Apeliaciniu skundu (b.l. 68-74) atsakovas E. N. prašo panaikinti Vilniaus... 9. Apeliantas nurodo, kad ieškovui dar 2002 metais atsirado pareiga pakeisti... 10. ... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 79-81) ieškovas AB ,,Rytų... 12. Ieškovas pažymi, kad net ir pasibaigus metrologinės patikros laikui ant... 13. ... 14. ... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 17. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 18. Byloje nustatyta, kad 2007-07-24 patikrinus elektros energijos apskaitą... 19. Taigi, ieškinyje pats ieškovas pripažino faktą, kad vietoj metrologinės... 20. Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės akte be kita ko, taip pat... 21. Apeliacinės instancijos teisme liudytoju apklaustas AB „Lesto“ darbuotojas... 22. Tiek atsiliepimu į ieškinį, taip pat pirmos ir apeliacinės instancijos... 23. Vertindama aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo... 24. Civilinė atsakomybė yra galima tik esant visoms būtinosioms jos sąlygoms:... 25. Civilinė atsakomybė atsiranda tik jeigu privalančio atsakyti subjekto... 26. Ieškovas šioje byloje atsakovo neteisėtų veiksmų neįrodė. Išnagrinėjus... 27. Remdamasi išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 30. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimą panaikinti.... 31. Ieškovo AB „Lesto“ (buvęs AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“) ieškinį... 32. Priteisti iš ieškovo AB „Lesto“ atsakovui E. N. 84 Lt žyminio mokesčio... 33. Priteisti iš ieškovo AB „Lesto“ 29 Lt 70 ct išlaidų, susijusių su...