Byla 2-6522-883/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo byloje –Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O. B., dalyvaujant pareiškėjui S. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. J. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo byloje –Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas S. J. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo tėvas A. J. per šešis mėnesius nuo jo sutuoktinės palikėjos A. J., gim. ( - ) mirties ( - ) priėmė palikimą, faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą. Pareiškėjas nurodė, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

4Pareiškėjas S. J. teismo posėdžio metu pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti ir paaiškino, kad pareiškėjo mama A. J. mirė ( - ), o tėvas A. J. mirė ( - ). Pareiškėjo tėvai santuokos metu buvo įgiję nekilnojamąjį turtą – butą su priklausiniais, esantį ( - ). Mirus pareiškėjo mamai, bute gyventi liko ir nekilnojamuoju turtu naudojosi pareiškėjo tėvas A. J.. Pareiškėjo tėvas palikimą priėmė, pradėdamas faktiškai turtą valdyti kaip palikėją pergyvenęs sutuoktinis. Name, kuriame palikėjai gyveno, taip pat liko įvairūs palikėjos A. J. daiktai, kuriuos A. J. taip pat paveldėjo, pradėdamas turtą valdyti. Tėvų santuokoje įgytas turtas buvo registruotas A. J. vardu, todėl pareiškėjo tėvas tinkamai neįvertino susiklosčiusios teisinės situacijos, ir, nors nesikreipė į notarą ir savo nuosavybės teisės į paveldimą turtą neįregistravo, palikimą priėmė pradėjęs faktiškai jį valdyti.

5Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai. Atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja šio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui (27-28 b. l.).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš pareiškėjo paaiškinimų ir byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėjo tėvai A. J. ir A. J. (J.) susituokė ( - ). A. J. mirė ( - ), A. J. mirė ( - ). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad A. J. vardu ( - ) pirkimo pardavimo sutarties pagal 1991-05-28 įstatymą Nr. I-1374 pagrindu yra registruotas butas ir dalis pastatų, esančių ( - ).

8Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes konstatuotina, kad po A. J. mirties atsirado palikimas ir paveldėjimo pagal įstatymą teisiniai santykiai. Byloje nustatytomis aplinkybėmis po A. J. mirties jo sutuoktinis A. J. ir/ar kiti paveldėtojai į notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo gavimo įstatyme nustatytu terminu nesikreipė.

9Siekdamas priimti po tėvo A. J. mirties atsiradusį palikimą, pareiškėjas kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo tėvas priėmė sutuoktinės A. J. palikimą faktiškai pradėjęs valdyti paveldėtą turtą. Atsižvelgiant į tai, teismas šioje byloje tiria, ar pareiškėjo nurodytos aplinkybės gali būti laikomos faktišku A. J. pradėjimu valdyti paveldėtą turtą, patvirtinančios palikimo priėmimą.

10Palikimo atsiradimo metu galiojęs teisinis reglamentavimas (1964 m. CK 587 str.) nustatė, kad palikimui įgyti įpėdinis turi jį priimti; neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis; laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Aptartos įstatymo normos, reglamentuojančios įpėdinio teisės į palikimą įgyvendinimą, taikytinos ir tuo atveju, kai įpėdinis yra pergyvenęs sutuoktinis. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą taikant 1964 m. CK 587 str. nuostatas, palikimo priėmimu, pradedant faktiškai jį valdyti, suprantami tik aktyvūs įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamos būklės (patalpų remontas, gyvulių priežiūra, sklypo įdirbimas, mokesčių mokėjimas). Ar įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, ar tokie veiksmai išreiškia įpėdinio valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą, valdyti jį (disponuoti, naudotis juo) kaip savo, ar jie atlikti nustatytais terminais, t.y. ar įpėdinis priėmė palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti, sprendžia teismas, nustatęs ir įvertinęs konkrečios situacijos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-23 nutartis c.b. Nr. 3K-3-251/2012; 2012-07-03 nutartis c.b. 3K-3-366/2012). Taip priimant palikimą, nereikalaujama, kad įpėdinio atliekami veiksmai būtų teisiškai įforminti.

11Tai, kad ( - ) mirusios A. J. palikimą jo sutuoktinis A. J. priėmė iš karto po palikėjos mirties, pareiškėjas įrodinėja tuo, jog po sutuoktinės mirties jo tėvas A. J. naudojosi gyvenamuoju būstu, pradėjo faktiškai valdyti visus namų apyvokos daiktus, mokėjo mokesčius. Tai reiškia, kad pareiškėjo tėvas A. J. palikimą priėmė pradėjęs faktiškai jį valdyti, ir šie veiksmai buvo atlikti per nustatytą terminą - 6 mėnesius nuo palikėjos A. J. mirties, tačiau į notarą nesikreipė ir paveldėjimo teisės liudijimo į mirusiosios turto negavo.

12Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus ir nustatytas faktines aplinkybes bei atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, teismas sprendžia, kad pareiškėjo tėvas A. J. po sutuoktinės A. J. mirties atsiradusį palikimą priėmė faktiškai pradėdamas jį valdyti.

13LR CPK 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų. Būtent kitokia tvarka kaip juridinio fakto nustatymas, pareiškėjui nėra galimybės gauti paveldėjimo priėmimą patvirtinančius dokumentus.

14Kadangi faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjo tėvas A. J. po sutuoktinės A. J. mirties atsiradusį palikimą priėmė faktiškai pradėdamas jį valdyti per įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti, todėl nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas (LR ( - ) str. 2 d. 8 p.). Šio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

15Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 263 str., 270 str., 307 str.1 d., 448 str., teismas

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. J., a. k. ( - ) po sutuoktinės A. J., gim. ( - ), mirusios ( - ), mirties priėmė jos palikimą, pradėjęs jį faktiškai valdyti.

18Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai