Byla 2AT-34-2013
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarimo ir Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Aurelijaus Gutausko, Armano Abramavičiaus ir pranešėjo Rimanto Baumilo, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atnaujintą A. G. administracinio teisės pažeidimo bylą pagal neįtraukto į bylos procesą asmens L. G. prašymą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarimo ir Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties.

2Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarimu A. G. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1302 straipsnį 20 parų administraciniu areštu su transporto priemonės ,,Audi A6“ (valst. Nr. ( - )) konfiskavimu ir 1241 straipsnio 7 dalį 20 Lt dydžio bauda. Vadovaujantis ATPK 33 straipsniu, A. G. paskirta galutinė nuobauda 20 parų administracinio arešto su transporto priemonės „Audi A6“ (valst. Nr. ( - )) konfiskavimu.

3Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarimas paliktas nepakeistas, administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. G. apeliacinis skundas atmestas.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5A. G. nubaustas už tai, kad, būdamas neblaivus (2,95 promilės alkoholio) ir neturėdamas teisės vairuoti, kai jam Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. nutarimu pagal ATPK 129 straipsnį paskirta 4000 Lt bauda, 2012 m. rugpjūčio 31 d. 1.15 val. ( - ), vairavo transporto priemonę ,,Audi A6“ (valst. Nr. ( - )), nepateikė transporto priemonės registracijos ir draudimo dokumentų ir taip pažeidė Kelių eismo taisyklių 14, 16 punktų nuostatas.

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi, vadovaudamasi ATPK 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 30221 straipsnio 1, 4, 6 dalimis, priėmė neįtraukto į bylos procesą asmens L. G. prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą ir atnaujino A. G. administracinio teisės pažeidimo bylą.

7Neįtrauktas į bylos procesą asmuo L. G. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutartį ir pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarimo dalį dėl transporto priemonės ,,Audi A6“ (valst. Nr. ( - )) konfiskavimo ir jos nekonfiskuoti. Pareiškėjas nurodo, kad ši transporto priemonė priklauso ne administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui A. G., o jam, t. y. L. G.. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą ir priėmęs sprendimą konfiskuoti pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį automobilį, tačiau turto savininkui nepranešęs apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, pritaikė administracinę nuobaudą asmeniui, nepadariusiam teisės pažeidimo. Pareiškėjo nuomone, jis turėjo būti įtrauktas į procesą ir jam turėjo būti suteikta galimybė įrodyti, kad jis nėra atsakingas už transporto priemonės panaudojimą pažeidimo padarymo metu. Taip abiejų instancijų teismai, priėmę sprendimą konfiskuoti daiktą, priklausantį asmeniui, kuris nėra padaręs teisės pažeidimo, panaikino daikto savininko prigimtinę teisę į nuosavybės neliečiamumą, pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio nuostatas ir nesilaikė teismų praktikos, suformuotos analogiško pobūdžio administracinių teisės pažeidimų bylose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. N444-791/2009, N575-1742/2008 ir kt.). Pareiškėjo nedalyvavimas, nagrinėjant A. G. administracinio teisės pažeidimo bylą, turėjo įtakos neteisingos nuobaudos – teisės pažeidimą padariusiam asmeniui nepriklausančios transporto priemonės konfiskavimą – taikymui.

8Atsiliepimu į pareiškimą Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato viršininkas Mindaugas Baranauskas prašo prašymo netenkinti. Atsiliepime nurodoma, kad byloje surinkti duomenys patvirtina, jog administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo A. G. pažeidė Kelių eismo taisykles. Pareigūno nuomone, šis asmuo, prieš sėsdamas neblaivus už automobilio vairo, turėjo numatyti galimas pasekmes, t. y. kad jam pakartotinai vairuojant automobilį būnant neblaiviam, iš jo bus konfiskuojama ši transporto priemonė.

9Pareiškėjo neįtraukto į bylos procesą asmens L. G. prašymas tenkintinas.

10Dėl asmens, kuriam priklauso konfiskuotinas turtas, dalyvavimo procese

11Pagal ATPK 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktą vienas iš administracinių bylų atnaujinimo pagrindų yra byloje padarytas esminis materialiosios ar proceso teisės pažeidimas, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto nutarimo ar nutarties priėmimui.

12ATPK (272–277 straipsniai, 291 straipsnis, 296 straipsnis, 3022 straipsnis, 3029 straipsnis) nereglamentuoja asmens, kurio turtas konfiskuojamas, procesinių teisių administracinio teisės pažeidimo byloje. Tačiau ATPK 249 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šio kodekso nereglamentuojamų administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos santykių atvejais teismas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, mutatis mutandis vadovaujasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) normomis, taikomomis baudžiamųjų nusižengimų bylų procesui. Tai reiškia, kad administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje negali būti taikomos atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens teisių ribojimą nustatančios BPK normos. Pažymėtina, kad pagal BPK 312 straipsnio 4 dalį asmeniui, kurio turtas konfiskuotas, baudžiamajame procese suteikta teisė paduoti apeliacinį skundą dėl tokio sprendimo. Be to, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad asmuo, kuriam nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė gali būti konfiskuota, privalo būti įtrauktas į bylos procesą ir jam turi būti sudaryta galimybė ginti savo nuosavybės teisę ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinio teisė pažeidimo bylose Nr. 2AT-18/2013, 2AT-23/2012). Tokiais atvejais, kai yra duomenų, patvirtinančių, kad administracinis teisės pažeidimas padarytas naudojantis transporto priemone, nuosavybės teise priklausančia ne administracinėn atsakomybėn traukiamam, o kitam asmeniui, ir byla išnagrinėjama nepranešus šiam apie teismo posėdžio laiką ir vietą, konstatuojama, kad nebuvo užtikrintas teisingas teismo procesas bei efektyvi savininko teisių gynyba ir taip padarytas esminis proceso teisės pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-1/2012).

13Iš nagrinėjamos administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos matyti, kad kelių transporto priemonių registracijos žurnale pagal valstybinį numerį automobilio „Audi A6“ (valst. Nr. ( - )) savininku nurodytas L. G. (b. l. 15). Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. G. administracinio teisės pažeidimo bylą ir dėl padaryto ATPK 1302 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo skirdamas A. G. administracinę nuobaudą – areštą su transporto priemonės „Audi A6“ (valst. Nr. ( - )) konfiskavimu, apie tokios bylos nagrinėjimo laiką ir vietą konfiskuojamo automobilio savininkui L. G. nepranešė. Apeliacinės instancijos teismui nagrinėjant šią bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. G. apeliacinį skundą, konfiskuotos transporto priemonės savininkui apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą taip pat nebuvo pranešta (b. l. 35). Tai reiškia, kad konfiskuotos transporto priemonės savininkas nebuvo įtrauktas į bylos procesą, jis procese nedalyvavo ir jam nebuvo suteikta galimybė įrodyti, jog jis nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą administracinio teisės pažeidimo padarymo metu. Dėl to teisėjų kolegija daro išvadą, kad šioje administracinio teisės pažeidimo byloje nebuvo užtikrintas teisingas teismo procesas ir efektyvi konfiskuotos transporto priemonės savininko teisių gynyba. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad taip padarytas esminis proceso teisės pažeidimas, galėjęs turėti įtakos neteisėto nutarimo ir nutarties priėmimui (ATPK 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktas), todėl ši byla grąžintina apygardos teismui iš naujo nagrinėti, pranešant apie posėdį konfiskuoto automobilio savininkui.

14Iš naujo nagrinėjant bylą, būtina išsiaiškinti ar automobilio savininkas nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą, padarant A. G. minėtą administracinį teisės pažeidimą.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 3 punktu,

Nutarė

16Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarimo ir Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties dalis, kuriomis konfiskuota transporto priemonė „Audi 6“ (valst. Nr. ( - )), registruota neįtraukto į bylos procesą asmens L. G. vardu, ir perduoti šią bylos dalį iš naujo nagrinėti apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai