Byla 2AT-82-303/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutarimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Artūro Pažarskio, Gintaro Godos ir pranešėjos Audronės Kartanienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal neįtraukto į bylos procesą asmens O. N. prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atnaujintą administracinio teisės pažeidimo bylą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutarimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutarimu O. U. pagal ATPK 129 straipsnį nubaustas 1400 Eur bauda su transporto priemonės – automobilio „Audi A6“ (valst. Nr. ( - )) konfiskavimu.

4O. U. nubaustas už tai, kad 2016 m. kovo 11 d., apie 00.10 val., Vilniuje, ( - ), vairavo automobilį „Audi A6“ (valst. Nr. ( - )) būdamas neblaivus – nustatytas 2,71 promilės girtumas, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones, taip pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punktą.

52. Apeliacine tvarka administracinio teisės pažeidimo byla nenagrinėta.

63. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi priimtas neįtraukto į bylos procesą asmens O. N. prašymas ir atnaujinta O. U. administracinio teisės pažeidimo byla.

74. Neįtrauktas į bylos procesą asmuo O. N. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutarimą ir perduoti bylą nagrinėti tam pačiam teismui.

8Pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas padarė esminių materialiosios ir proceso teisės pažeidimų, turėjusių įtakos neteisėto nutarimo priėmimui. Pasak pareiškėjo, 2016 m. birželio 22 d. į jį kreipėsi Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau ir – VMI) atstovas A. A. ir pateikė įsiteisėjusį skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimą, kuriuo konfiskuotas jam nuosavybės teise priklausantis automobilis „Audi A6“ (valst. Nr. ( - )). Tą pačią dieną pagal turto perdavimo-priėmimo aktą Nr. (28.8-08-4)-330-1001 VMI atstovas paėmė jo automobilį ir automobilio techninį pasą. Pareiškėjas pažymi, kad apie teismo posėdį Vilniaus miesto apylinkės teismas jo neinformavo, nors jis, kaip transporto priemonės savininkas, buvo nurodytas 2016 m. kovo 11 d. administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. 10P-53849292-16 bei 2016 m. kovo 11 d. transporto priemonės priverstinio nuvežimo akte. Traukiamas administracinėn atsakomybės asmuo O. U. važiavo pareiškėjo automobiliu, pagal ATPK 129 straipsnį grėsė šios transporto priemonės konfiskavimas, todėl teismas privalėjo pareiškėją įtraukti į bylą nukentėjusiuoju, juolab kad jo duomenys ir gyvenamoji vieta teismui buvo žinomi.

9Pagal ATPK 273 straipsnio 2 dalį nukentėjusysis turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus; nagrinėjant bylą, naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, pagalba; apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Pareiškėjas nurodo, kad dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo kaltės jis negalėjo pasinaudoti šiomis teisėmis. Pareiškėjas pabrėžia, kad nežinojo, jog patrauktas administracinėn atsakomybės asmuo O. U. neturėjo teisės vairuoti jam priklausančio automobilio. Kadangi pareiškėjas nebuvo apklaustas teismo posėdžio metu, nenustatytos visos reikšmingos bylai aplinkybės, tai byla perduotina Vilniaus miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

105. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės Tarnybos organizavimo poskyrio viršininkas, atliekantis rinktinės vado funkcijas, Ernestas Parachnevičius atsiliepimu į O. N. prašymą prašo jo netenkinti.

11Atsiliepime nurodoma, kad O. N. prašymas yra nepagrįstas, nes jį teikdamas jis nenurodė aplinkybės, jog 2016 m. kovo 11 d. dalyvavo O. U. daromoje veikoje, t. y. važiavo jam priklausančioje transporto priemonėje, kurią vairavo O. U.. Už transporto priemonės perdavimą vairuoti neblaiviam asmeniui ir neturinčiam teisės vairuoti tos kategorijos transporto priemonių O. N. buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn ir, vadovaujantis ATPK 126 straipsnio 6 dalimi ir 128 straipsnio 3 dalimi, jam skirta 90 Eur bauda; nutarimas įsiteisėjęs, skirta bauda sumokėta 2016 m. kovo 31 d. Taip pat O. N. prašyme nenurodo, kad jis dalyvavo policijos pareigūnams taikant kodekse numatytą teisenos užtikrinimo priemonę – priverstinį transporto priemonės nuvežimą, kad jam buvo įteiktas transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktas. Taip pat O. N. buvo žinoma ir jis naudojosi ATPK 269 straipsnio 7 dalyje numatyta galimybe naudotis (susigrąžinti) transporto priemone iki administracinio teisės pažeidimo bylos išnagrinėjimo teisme ir nutarimo įsiteisėjimo. Taigi O. N. procesinės teisės buvo tinkamai užtikrintos ir jis neatitinka nukentėjusio asmens statuso, nes leisdamas kitam asmeniui naudotis nuosavybės teise priklausančia transporto priemone turėjo ne tik pareigą, bet ir galimybę įsitikinti, kad asmuo, kuris valdys (vairuos) transporto priemonę viešajame eisme, turės tam teisę, bus blaivus (neapsvaigęs), atsakingas ir nekels pavojaus visuomenės interesams. Be to, nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje pareiškėjas negalėjo būti pripažintas nukentėjusiuoju (ATPK 273 straipsnis), nes jis leido O. U., esančiam neblaiviam ir neturinčiam teisės vairuoti, valdyti jam priklausantį automobilį „Audi A6“ (valst. Nr. ( - )). Pareiškėjui buvo žinoma tiek apie fiksuotą administracinį teisės pažeidimą, tiek apie padarinius, kuriuos jo turtui gali sukelti O. U. padarytas administracinis teisės pažeidimas.

12Atsiliepime dar nurodoma, kad, Vidaus reikalų ministerijos centrinio duomenų banko duomenimis, automobilis „Audi A6“ (vin. Kodas ( - )) nuo 2016 m. liepos 16 d. yra registruotas kito asmens – J. J. vardu, automobiliui suteiktas naujas registracijos Nr. ( - ). Įgyvendinant teisinės valstybės principą, privalo būti užtikrinamas teisinių santykių stabilumas. Šiuo atveju nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje yra įsiteisėjęs, perduotas vykdyti ir jau įvykdytas, nes VMI konfiskuotą turtą perėmė valstybės nuosavybėn ir jį realizavo. Naujasis automobilio savininkas jį įsigijo visiškai teisėtai, todėl privalo būti atsižvelgiama į jo su turto įsigijimu susijusius teisėtus lūkesčius. Pareiškėjui turtinė žala – automobilio praradimas – yra sukelta O. U. neteisėtais veiksmais ir nulemta paties pareiškėjo neteisėto elgesio — perdavimo transporto priemonę valdyti neblaiviam ir neturinčiam teisės vairuoti asmeniui, todėl klausimą dėl patirtos žalos pareiškėjas turėtų spręsti civiline tvarka.

13Kadangi nagrinėjama administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta įvertinus visas aplinkybes, teismo nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, pareiškėjo prašymo tenkinimas pažeistų teisinių santykių stabilumą ir teisėtus su administracinio teisės pažeidimo byla nesusijusių asmenų lūkesčius.

146. Neįtraukto į bylos procesą asmens O. N. prašymas tenkintinas.

157. ATPK (272–277 straipsniai, 291 straipsnis, 296 straipsnis, 3022 straipsnis, 3029 straipsnis) nereglamentuoja asmens, kurio turtas konfiskuojamas, procesinių teisių administracinio teisės pažeidimo byloje. Tačiau ATPK 249 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šio kodekso nereglamentuojamų administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos santykių atvejais teismas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, mutatis mutandis vadovaujasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) normomis, taikomomis baudžiamųjų nusižengimų bylų procesui. Tai reiškia, kad administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje negali būti taikomos atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens teisių ribojimą nustatančios BPK normos. Pažymėtina, kad pagal BPK 312 straipsnio 4 dalį asmeniui, kurio turtas konfiskuotas, baudžiamajame procese suteikta teisė paduoti apeliacinį skundą dėl tokio sprendimo. Be to, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad asmuo, kuriam nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė gali būti konfiskuota, privalo būti įtrauktas į bylos procesą ir jam turi būti sudaryta galimybė ginti savo nuosavybės teisę ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-18-2013, 2AT-23-2012, 2AT-34-2013 ir kt.). Todėl tokiais atvejais, kai yra duomenų, patvirtinančių, kad administracinis teisės pažeidimas padarytas naudojantis transporto priemone, nuosavybės teise priklausančia ne administracinėn atsakomybėn traukiamam, o kitam asmeniui, ir byla išnagrinėjama nepranešus šiam apie teismo posėdžio laiką ir vietą, konstatuojama, kad nebuvo užtikrintas teisingas teismo procesas bei efektyvi savininko teisių gynyba ir taip padarytas esminis proceso teisės pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-1/2012).

168. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutarimu O. U. nubaustas už ATPK 129 straipsnyje numatytą pažeidimą 1400 Eur bauda su transporto priemonės – automobilio „Audi A6“ (valst. Nr. ( - )) – konfiskavimu. Pagal byloje esančius duomenis (administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 10P-53849292-16; transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktas), šio automobilio savininkas – O. N.. Sprendžiant iš bylos medžiagos, administracinio teisės pažeidimo bylą apylinkės teismas išnagrinėjo nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, kuriam, kaip nurodyta nutarime, buvo tinkamai pranešta apie posėdžio vietą, datą ir laiką ir iš kurio nebuvo gauta prašymo atidėti bylos nagrinėjimą. Tačiau, kaip pagrįstai teigiama pareiškime, konfiskuojamo automobilio „Audi A6“ (valst. Nr. ( - )) savininkui O. N. teismas apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą nepranešė, O. U. administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjo ir papildomą administracinę nuobaudą – transporto priemonės (automobilio „Audi A6“ (valst. Nr. ( - )) konfiskavimą, jam paskyrė, automobilio savininkui nedalyvaujant. Byla apeliacine tvarka nenagrinėta.

179. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad šioje administracinio teisės pažeidimo byloje nebuvo užtikrintas teisingas teismo procesas ir efektyvi konfiskuotos transporto priemonės savininko teisių gynyba. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šis proceso teisės pažeidimas yra esminis (ATPK 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktas), todėl bylos dalis dėl transporto priemonės konfiskavimo grąžintina nagrinėti apylinkės teismui iš naujo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 3 punktu,

Nutarė

19Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutarimo dalį, kuria konfiskuota transporto priemonė „Audi A6“ (valst. Nr. ( - )), ir perduoti šią bylos dalį nagrinėti apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Teisėjų kolegija... 3. 1. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutarimu O. U.... 4. O. U. nubaustas už tai, kad 2016 m. kovo 11 d., apie 00.10 val., Vilniuje, ( -... 5. 2. Apeliacine tvarka administracinio teisės pažeidimo byla nenagrinėta.... 6. 3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 7. 4. Neįtrauktas į bylos procesą asmuo O. N. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 8. Pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas padarė esminių... 9. Pagal ATPK 273 straipsnio 2 dalį nukentėjusysis turi teisę susipažinti su... 10. 5. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės... 11. Atsiliepime nurodoma, kad O. N. prašymas yra nepagrįstas, nes jį teikdamas... 12. Atsiliepime dar nurodoma, kad, Vidaus reikalų ministerijos centrinio duomenų... 13. Kadangi nagrinėjama administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta... 14. 6. Neįtraukto į bylos procesą asmens O. N. prašymas tenkintinas.... 15. 7. ATPK (272–277 straipsniai, 291 straipsnis, 296 straipsnis, 3022... 16. 8. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutarimu O. U.... 17. 9. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad šioje... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 19. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutarimo...