Byla 2A-511/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant trečiojo asmens atstovui advokatui Linui Stanislovui Bagdonui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2455-264/09 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Sviremsta“ ieškinį atsakovui Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Vilungė“, institucijai, teikiančiai išvadą, Viešųjų pirkimų tarnybai prie LR Vyriausybės dėl supaprastinto atviro konkurso viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai kreipėsi ieškovas UAB „Sviremsta“ ir prašė pripažinti, kad perkančioji organizacija Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija neteisėtai atmetė UAB „Sviremsta“ pasiūlymą supaprastintame atvirame Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo pirkimo konkurse, ir įpareigoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją svarstyti UAB „Sviremsta“ 2008 m. gruodžio 29 d. pateiktą pasiūlymą konkurse.

4Ieškinyje nurodė, kad 2008 m. gruodžio 5 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija leidinyje „Informaciniai pranešimai“ Nr. 93 paskelbė apie supaprastintą atvirą Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo pirkimo konkursą. Norėdamas dalyvauti minėtame konkurse, ieškovas įsigijo konkurso sąlygas ir 2008 m. gruodžio 29 d. perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą dėl Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo darbų, kartu pridėdamas visus reikiamus dokumentus, tarp jų priedą „Veiklos sąrašas Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo darbai Pirkimo Nr. 71420“ (toliau – Veiklos sąrašas). Veiklos sąraše jis nurodė pasiūlytų darbų kainą, kurią sudaro visų sudedamųjų sąmatų komponentų suma – 2 195 611,20 Lt, atskirai nurodė PVM 18 % - 395 210,01 Lt ir bendrą sumą -

52 590 821,21 Lt. Pasiūlyme ieškovas taip pat nurodė bendrą pasiūlymo kainą 2 849 903,33 Lt, į kurią, kaip reikalavo perkančioji organizacija, buvo įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai, PVM ir užsakovo rezervas, kurį sudarė 10 procentų pasiūlymo vertės; ieškovas taip pat atskirai išskyrė PVM sumą 434 731,02 Lt. 2009 m. sausio 27 d. jis gavo perkančiosios organizacijos raštą Nr. (3.7-V8)2009/3-132 „Dėl pasiūlymo patikslinimo“, kuriuo buvo siūloma ištaisyti veiklų sąraše padarytas kainos apskaičiavimo klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. UAB „Sviremsta“ 2009 m. sausio 30 d. raštu nurodė, kad „klaidos“ taisymas būtų galimas tik nurodant tūkstantąsias dalis po kablelio, o tai yra nereikšminga ir galutinės pasiūlytos kainos nekeičia. 2009 m. kovo 4 d. ir 2009 m. liepos 4 d. raštais atsakovas pranešė apie pasiūlymo atmetimą ir pretenzijos netenkinimą. Pasak ieškovo, jo pasiūlymas buvo atmestas neteisėtai, nes perkančioji organizacija supaprastinto atviro konkurso sąlygose nenurodė aiškių kainos apskaičiavimo, kainos ar įkainių apvalinimo taisyklių. UAB „Sviremsta“, teikdama kainos pasiūlymą, pasirinko tokį būdą: skaičiavimus atliko neribotu (po kablelio) tikslumu, o pateiktame pasiūlyme nurodė du skaičius po kablelio ir netaikė aritmetinio apvalinimo taisyklės - nurodant du skaičius po kablelio, antrasis skaičius po kablelio nebuvo apvalinamas atsižvelgiant į trečiąjį skaičių. UAB „Sviremsta“ pateiktas pasiūlymas šiame konkurse atmestas nepagrįstai ir turi būti vertinamas. Ieškovo teigimu, jam yra visos prielaidos pretenduoti į šio konkurso laimėtojus, kadangi jo pasiūlymas yra ekonomiškai pagrįstas, atitinka visus Konkurso sąlygose keliamus reikalavimus, o pasiūlymo kaina yra mažesnė nei kitų konkurso dalyvių, kurių preliminarią eilę patvirtino perkančioji organizacija.

6Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinį patenkino: pripažino, kad perkančioji organizacija Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija neteisėtai atmetė UAB „Sviremsta“ pasiūlymą supaprastintame atvirame Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo pirkimo konkurse ir įpareigojo Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją svarstyti UAB „Sviremsta“ 2008 m. gruodžio 29 d. pateiktą pasiūlymą nurodytame konkurse bei iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos priteisė 256 Lt žyminio mokesčio ieškovui UAB „Sviremsta“ ir 36,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu, valstybei.

7Teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, Konkurso sąlygose nenumatyta aiškių kainos apskaičiavimo taisyklių, nenurodyta, kokiu tikslumu (lito, lito dešimtųjų dalių, šimtųjų dalių, tūkstantųjų dalių ar dešimt tūkstantųjų dalių turi būti pateiktas pasiūlymas, taikomos ar ne kainos/įkainio apvalinimo taisyklės. Teismas nustatė, kad UAB „Sviremsta“, teikdama pasiūlymą, kainos skaičiavimus atliko neribotu (po kablelio) tikslumu, o pateiktame pasiūlyme nurodė du skaičius po kablelio ir netaikė aritmetinio apvalinimo taisyklės - nurodant du skaičius po kablelio, antrasis skaičius po kablelio nebuvo apvalinamas atsižvelgiant į trečiąjį skaičių. Teismo teigimu, esant tokiam ieškovo pateiktam skaičiavimo būdui, perkančiosios organizacijos dokumentuose nenurodžius aiškių kainos apskaičiavimo taisyklių, negatyvių padarinių rizika tenka pačiam atsakovui (perkančiajai organizacijai). Atsakovas atmetė pasiūlymą, ieškovui neištaisius aritmetinės klaidos – 1 cento (2 849 903,34 Lt, o pasiūlyme nurodyta - 2 849 903,33 Lt), kuri iš esmės nekeičia ieškovo pateikto pasiūlymo, jo galutinės kainos, neturi jokios reikšmės nustatant laimėtoją rezultatui. Tokį atsakovo veiksmą teismas įvertino kaip neadekvačią priemonę siekiamam tikslui. Teismo teigimu, atsakovo konkurso sąlygų 8.5 p., taisyklių 69. 3 p. aiškinimas ir taikymas, atmetant pasiūlymą, prieštarauja bendriesiems teisės principams, įtvirtintiems CK 1. 5 str. (protingumo, teisingumo ir sąžiningumo), bei Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam proporcingumo principui, o teismo nurodyta skaičiavimo klaida nelaikytina klaida ir negali būti vertinama kaip Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo sąlygų neatitiktis. Dėl šios priežasties teismas pasiūlymo atmetimą pripažintino neteisėtu, o ieškinį - pagrįstu. Teismas nustatė, kad su laimėtoju pripažintu trečiuoju asmeniu UAB „Vilungė“ darbų pirkimo sutartis nesudaryta, todėl pripažinus, kad atsakovas neteisėtai atmetė ieškovo pasiūlymą supaprastintame atvirame konkurse, nusprendė įpareigoti atsakovą svarstyti UAB „Sviremsta“ 2008 m. gruodžio 29 d. pateiktą pasiūlymą konkursui. Teismas taip pat nurodė, kad aplinkybė, jog 2009 m. spalio 1 d. ieškovas pasirašė darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartį su atsakovu dėl to paties objekto, nėra kliūtis svarstyti UAB „Sviremsta“ 2008 m. gruodžio 29 d. pateiktą pasiūlymą konkursui, nes darbų ir paslaugų kainos nelygiavertės, o 2009 m. spalio 1 d. sutartis gali būti nutraukta vienašališkai sutartyje nustatytomis sąlygomis. Teismas vadovavosi LAT 2008 m. gruodžio 23 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008 priimtoje nutartyje suformuota teisės normų taikymo nuostata, pagal kurią Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek teikėjams yra nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Vilungė“ prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą: ieškinį atmesti ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais: 1. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (VPĮ 39 str. 1 d.). 2. Ieškovas privalėjo ištaisyti aritmetines klaidas, tačiau jis apsiribojo įstatymų aiškinimais ir nurodė, kad, neteisingai apskaičiuodamas PVM sumą, jis nepažeidžia valstybės, kaip šio mokesčio gavėjo, interesų bei pridėtinės vertės mokestį reguliuojančių teisės aktų. Tokiu būdu ieškovas pažeidė VPĮ 3 straipsnio normas. UAB „Sviremsta“ pateiktas pasiūlymas negalėjo būti vertinamas kaip lygiavertis siūlymas, kadangi, pripažinus jį tinkamu, būtų pažeistos ne tik apelianto, bet ir kitų asmenų, dalyvavusių konkurse, interesai. Prašymai patikslinti konkurso sąlygų nuostatas nebuvo teikiami ar reikalaujami. Teismas šių aplinkybių nevertino. 3. Teismas turėjo vadovautis Viešųjų pirkimo tarnybos prie LR Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 14 d. išvada Nr. 4S-2719, kaip rašytiniu įrodymu. Šioje išvadoje nurodoma, kad Konkurso sąlygų 8.5 punkte nustatyta, kad jei dalyvis perperkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir/ar nepaaiškina pasiūlymo, pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Tokia nuostata yra įrašyta ir perkančiosios organizacijos Taisyklių 69. 3 punkte. Perkančiajai organizacijai tiek Konkurso sąlygų 8.5. punkte, tiek taisyklių 69.3 punkte nurodžius sąlygą, pagal kurią pateiktas pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų, toks pasiūlymas turi būti atmestas vadovaujantis Taisyklių 71.3 punktu. Teismas turėtų iškviesti ir apklausti S. V. , kaip Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotoją, ruošusią išvadą. Atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija prisideda prie trečiojo asmens UAB „Vilungė“ apeliacinio skundo. Ieškovas UAB „Sviremsta“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimą nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad nei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, nei paskelbto Konkurso sąlygose nebuvo nurodyta, kaip to reikalauja VPĮ, aiškių kainos apskaičiavimo taisyklių, t.y. nebuvo nurodyta, kokiu tikslumu turi būti pateiktas pasiūlymas, taikomos ar ne kainos/įkainio apvalinimo taisyklės, o jei taikomos, tai kokios. Nesant nustatytos taisyklės, kiekvienas iš konkurse dalyvaujančių turėjo apsisprendimo teisę ir galėjo kainos skaičiuotes teikti savo nuožiūra. UAB „Sviremsta“ skaičiavimus atliko neribotu (po kablelio) tikslumu, o pateiktame pasiūlyme nurodė du skaičius po kablelio ir netaikė aritmetinio apvalinimo taisyklės. Skaičiuojant šiuo būdu, ieškovo pateiktas pasiūlymas yra teisingas. Apeliantas nenurodė, kuo vadovaujantis kainos skaičiuotė privalėjo būti kitokia. Viešųjų pirkimų tarnybos atstovė paaiškino 2009 m. rugpjūčio 14 d. rašto pateikimo aplinkybes, tad nėra būtina apklausti dar vieno darbuotojo. Apeliacinis skundas atmestinas. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pagal šio straipsnio 2 dalį pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje, susijusioje su viešųjų pirkimų principų aiškinimu ir taikymu, nuosekliai pažymi, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, jog atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Išvardintų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir bus išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Taigi viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų pareiga laikytis VPĮ 3 straipsnio nuostatų, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (LAT 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, civ. b. Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, civ. b. Nr. 3K-3-323/2009; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, civ. b. Nr. 3K-3-506/2009). Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir toks pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Taigi viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises (LAT 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, civ. b. Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-25/2009; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, civ. b. Nr 3K-3-506/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų, taigi ir tų, kurios reglamentuoja tiekėjų pasiūlymų vertinimą, turinį. Pagal VPĮ 39 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Iš esmės tokios pačios nuostatos yra numatytos ir atsakovo Konkurso sąlygų 8.5 punkte. Ieškovas UAB „Sviremsta“, prašydamas teismo pripažinti, kad perkančioji organizacija, t.y. atsakovas, neteisėtai atmetė jo pasiūlymą supaprastintame atvirame Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo pirkimo konkurse, ir įpareigoti atsakovą svarstyti UAB „Sviremsta“ pasiūlymą konkurse, nurodė, kad pasiūlymas buvo atmestas neteisėtai, nes perkančioji organizacija Konkurso sąlygose nenurodė aiškių kainos apskaičiavimo taisyklių, kainos ar įkainių apvalinimų taisyklių bei nurodė, kokiu būdu apskaičiavo kainą. Kaip matyti iš byloje esančio perkančiosios organizacijos, t.y. atsakovo, pranešimo apie pasiūlymo atmetimo priežastis (t. 1, b.l. 73), ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, perkančiajai organizacijai padarius išvadą, kad pasiūlyme buvo padarytos kainos skaičiavimo klaidos, kurias ištaisius pasikeičia pasiūlymo kaina, kuri būtų 2 849 903,34 Lt. Atsakovas taip pat nurodė, kad, įvertinus ieškovo pasiūlymą kaip atitinkantį konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, būtų pažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti pirkimo principai. Ieškovas 2009 m. sausio 30 d. rašte dėl pasiūlymo patikslinimo (t. 1, b.l. 72) nurodė, kad pasiūlyme padaryta aritmetinė PVM mokesčio apvalinimo klaida yra nereikšminga ir galutinės pasiūlytos kainos nekeičia. Taigi, iš esmės šiuo raštu ieškovas paaiškino savo pasiūlymą ir kainos paskaičiavimą. Šioje byloje iš esmės kilo ginčas dėl to, ar ieškovas, pateikęs pasiūlymą dalyvauti paskelbtame konkurse ir apskaičiavęs pridėtinės vertės mokestį, pasiūlyme teisingai nurodė galutinę suapvalintą šio mokesčio sumą, ir ar atsakovas turėjo teisę ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, atmesti. Pagal VPĮ 24 straipsnio antrosios dalies 12 punkto nuostatą, pirkimo dokumentuose turi būti informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai. Kaip matyti iš atsakovo paskelbto Konkurso sąlygų, jose atsakovas nurodė, kad darbų kainos pateikiamos litais (4.4 p.), pateikė veiklos sąrašą (Konkurso sąlygų 3 priedas), tačiau nenurodė informacijos, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio ketvirtosios dalies nuostatą, mokesčiai ir su jais susijusios sumos apskaičiuojami nacionaline valiuta, o kiekviena piniginė prievolė apvalinama taip: 49 ir mažiau centų apvalinami mažinant (atmetant), 50 ir daugiau centų – didinant iki lito. Byloje esantys duomenys bei ieškovo procesiniai dokumentai patvirtina, kad ieškovas, pasiūlymą kainos sudedamąją dalį – pridėtinės vertės mokestį – paskaičiavo neribotu po kablelio tikslumu ir pasiūlyme nurodė du skaičius po kablelio, netaikydamas aritmetinio apvalinimo taisyklės. Nors, taikant aritmetinio apvalinimo taisyklę, ieškovo nurodyta PVM mokesčio suma turėtų būti 1 ct didesnė, nei yra nurodyta jo pateiktame pasiūlyme, tačiau Kauno apskrities VMI, 2009 m. vasario 21 d. raštu (t. 1, b.l. 77) atsakydama į UAB „Sviremsta“ paklausimą, nurodė, kad 1 ct neturi įtakos PVM apskaičiavimui ir deklaravimui. Tad, atsižvelgiant į piniginių prievolių apvalinimo Lietuvos Respublikoje taisykles, nėra pagrindo spręsti, kad ieškovas netinkamai apskaičiavo ir pasiūlyme nurodė pridėtinės vertės mokesčio sumą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas Konkurso sąlygose nenurodė tikslių kainos apskaičiavimo ir apvalinimo taisyklių, taip pat į tai, kad teisės aktai numato aritmetinį PVM sumos iki pilno lito apvalinimo metodą, o, atsakovo nuomone, atsiradusi klaida, netaikius aritmetinės apvalinimo taisyklės, lėmė tik 1 ct kainos skirtumą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, proporcingumo, principais, negalima sutikti su trečiojo asmens UAB „Vilungė“ apeliaciniame skunde nurodytais argumentais ir teigti, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų. Pažymėtina, kad pasiūlymo pateikimo metu galiojo 18 proc. dydžio PVM, nors šios nutarties priėmimo metu galioja didesnis šio mokesčio tarifas (21 proc.), kuris darbų atlikimo metu gali ir nesikeisti. Tad akivaizdu, kad PVM suma, atskirai nurodyta pateiktame ieškovo pasiūlyme, turės būti perskaičiuota ir iš esmės padidės, nors dėl to galutinė ieškovo pasiūlymo kaina negali keistis ir nesikeičia. Be to, pagal atsakovo Konkurso sąlygų 10.1 punkto nuostatą, perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą. Taigi, ši Konkurso sąlyga iš esmės patvirtina, kad atsakovas siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis atlikti Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo darbus. Situacija, kai iš Konkurso dėl itin formalių priežasčių eliminuojamas galimai mažiausią kainą pasiūlęs Konkurso dalyvis, iš esmės pažeidžia VPĮ principus ir paneigia viešųjų pirkimų siekį paslaugas perkančiajai organizacijai, šiuo atveju savivaldybei, įsigyti racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei motyvų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pagrįstai nustatė, jog perkančioji organizacija, atmesdama ieškovo pasiūlymą, pritaikė neadekvačią siekiamam tikslui priemonę ir pažeidė proporcingumo principą. Ieškovo pateiktas pasiūlymas iš esmės atitinka Konkurso sąlygas ir tik įvertinus visus pateiktus pasiūlymus kartu su ieškovo pateiktu pasiūlymu, atsakovas gali nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę ir paskelbti konkurso laimėtoją. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens apeliacinį skundą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė materialinės teisės normas ir bylą iš esmės išsprendė teisingai. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

9Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai