Byla 2A-1157/2010

1

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Ilonai Kovger ir Vladislavai Tumas, dalyvaujant: ieškovo atstovei advokatei Ievai Darandei, atsakovo atstovei R. I., trečiojo asmens atstovui advokatui Justinui Čobotui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekolita“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys, civilinėje byloje Nr. 2-1928-259/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekolita“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno autobusai“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo. Trečiasis asmuo byloje uždaroji akcinė bendrovė „Skulas“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

6Ieškovas UAB „Ekolita“ pareikštu ieškiniu prašė panaikinti atsakovo UAB „Kauno autobusai“ viešojo pirkimo komisijos 2010 m. vasario 19 d. sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo bei 2010 m. kovo 4 d. sprendimą dėl ieškovo UAB „Ekolita“ pretenzijos atmetimo bei įpareigoti UAB „Kauno autobusai“ įtraukti ieškovo UAB „Ekolita“ pasiūlymą į preliminarią pasiūlymų eilę, taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas nurodė, kad pateikė atsakovui dokumentus dalyvauti konkurse Nr. 82268 dyzelinio kuro pirkimui. Pateiktame pasiūlyme buvo nurodyta mažiausia kaina. Atsakovas 2010 m. vasario 19 d. raštu Nr. 02-337 „Pranešimas apie preliminarią pasiūlymų eilę” informavo ieškovą, kad į sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę įtrauktas tik vienas tiekėjas, o ieškovo šioje eilėje nėra. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu sprendimu, pateikė pretenziją. Atsakovo viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi pretenziją, 2010 m. kovo 4 d. raštu Nr. 02-411 „Dėl atvirojo konkurso būdu vykdomo dyzelinio kuro pirkimo” informavo ieškovą, kad priimtas sprendimas netenkinti pretenzijos. Ieškovo įsitikinimu, atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimai dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo, įtraukiant tik vieną tiekėją, bei dėl ieškovo pretenzijos atmetimo yra nepagrįsti ir naikintini. Ieškovo išeliminavimas iš konkurso kelia abejones dėl pirkimo proceso skaidrumo ir objektyvumo, nes esminė pirkimo sąlyga, kuria turi būti suinteresuotas atsakovas, - kaina, tačiau atsakovas į šią aplinkybę neatsižvelgė. Atsakovo viešojo pirkimo komisija tik išnagrinėjusi ieškovo pretenziją nurodė, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko bendrųjų tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų (1 lentelė) 1, 2, 7 punktų bei tai, kad pasiūlymas neatitiko ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumų reikalavimų (2 lentelė) 9 punktas. Atsakovas pažeidė imperatyvius VPĮ 32 straipsnio 5 dalies reikalavimus, susijusius su ieškovo kvalifikacijos patikrinimu, todėl jo 2010 m. kovo 4 d. rašte Nr. 02-411 „Dėl atvirojo konkurso būdu vykdomo dyzelinio kuro pirkimo” nurodyti motyvai atmestini. Atsakovas kaip vieną iš ieškovo pretenzijos atmetimo priežasčių nurodė ir aplinkybę, kad ieškovas nepateikė pasiūlymo užtikrinimo - banko garantijos. Atsakovas pažeidė ir VPĮ 39 straipsnio 7 dalies 2 punkto reikalavimus. Buvo pateiktas neaiškus reikalavimas tiek dėl prievolės užtikrinimo būdo, tiek dėl ko tai reikalaujama. Tai suklaidino ieškovą. Esant aiškioms sąlygoms, ieškovas būtų pateikęs banko garantijas. Atsakovas, priėmęs dokumentus, nepareiškė ieškovui pretenzijų, nors galėjo tai padaryti, matydamas, kad pateikta galimai neteisinga informacija. Nebuvo pagrindo atmesti ieškovo pasiūlymo.

8Atsakovas AB „Kauno autobusai“ su ieškiniu nesutiko.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 23 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė.

12Teismas pažymėjo, kad ieškovo įrodinėjama aplinkybė, jog atsakovas be pagrindo neįvertino to, kad ieškovas pateikė mažiausią pasiūlymo kainą, yra nepagrįsta. Tikrinant ieškovo pateiktus dokumentus atsakovo viešojo pirkimo komisija 2010 m. vasario 18 d. posėdyje, kuriame dalyvavo ir ieškovo atstovas, nustatė, kad kai kurie ieškovo pateikti dokumentai nėra patvirtinti (pažeistas pirkimo sąlygų 3 d. po antra lentele patalpintų pastabų 2 p.), taip pat nepateikta: VĮ Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašo iš teismo sprendimo, išduoto ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino dienos (sąlygų 3 d. pirmos lentelės 2 p. pirmas reikalavimas), tiekėjo deklaracijos, patvirtinančios, kad jis nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas įstatymus, nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficialios deklaracijos, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų (sąlygų 3 d. pirmos lentelės 2 p. antras reikalavimas), tiekėjo deklaracijos, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (sąlygų 3 d. pirmos lentelės 7 p. reikalavimas). Komisijos posėdyje buvo nustatyta, kad pateiktame įvykdytų sutarčių sąraše nėra nurodyti užsakovų kontaktai, sutarčių vertės, sutarčių sudarymo ir įvykdymo datos (pirkimo sąlygų 3 d. antros 2 lentelės 9 p. reikalavimas). Teismo vertinimu, visi šie pažeidimai sąlygojo teisingą ir pagrįstą atsakovo sprendimą neįtraukti ieškovo į preliminarią pasiūlymų eilę vykdant viešajį pirkimą. Teismas sutiko su atsakovo ir trečiojo asmens argumentais, kad pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį perkančioji organizacija gali paprašyti pretendento papildyti ar paaiškinti pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis, tačiau nurodyti duomenys ir dokumentai ieškovo iš vis nebuvo pateikti, todėl prašyti patikslinti ar paaiškinti tai, kas apskritai nepateikta, nėra galimybės. Teismas atmetė ir nevertino ieškovo pateiktų trūkstamų dokumentų, nes jie pateikti po konkurso.

13Teismas nusprendė, kad ieškovas nepateikė pirkimo sąlygas atitinkančio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Konkurso sąlygose buvo įrašytas reikalavimas, kad tiekėjo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ne mažesnei nei 50 000 Lt sumai (sąlygų 5.1 p.). Byloje esantis UAB „BTA draudimas“ Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas neatitinka konkurso sąlygų 5.1 punkto reikalavimo, todėl teismo vertinimu, atsakovo viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi ieškovo pateiktą pasiūlymą, pagrįstai nustatė, kad ieškovas nepateikė dokumentų, kurie leistų tinkamai įvertinti tiekėjo kvalifikaciją ir profesinius pajėgumus, be to, nepateikė svarbių dokumentų, kurie įrodytų, kad nėra sąlygų, draudžiančių ir ribojančių šio tiekėjo dalyvavimą pirkime, taip pat nebuvo pateiktas pirkimo sąlygas atitinkantis pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Tai įpareigojo atsakovo viešojo pirkimo komisiją priimti sprendimą, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Neatmetęs pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo atsakovas būtų sudaręs išskirtines sąlygas laimėti vienam tiekėjui - ieškovui, pažeisdamas lygiateisiškumo principą.

14Teismas taip pat pažymėjo, jog VPĮ nereglamentuoja pranešimo dalyviui formos ir turinio. 2010 m. vasario 19 d. ieškovui buvo išsiųstas pranešimas apie preliminarią pasiūlymų eilę, kuriame buvo nurodyta, jog nustatyta preliminari pasiūlymų eilė, o ieškovas į ją nebuvo įtrauktas. Teismas manė, kad ieškovas buvo informuotas, jog jo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, jam buvo suteikta galimybė pateikti apeliaciją, į kurią ieškovui buvo atsakyta įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

15III.

16Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Ieškovas UAB „Ekolita“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. birželio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Sprendimas priimtas netinkamai įvertinus bylos įrodymus, pažeidus materialinės ir procesinės teisės normas, todėl yra nepagrįstas. Teismo motyvai dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo tik dėl esminių pažeidimų prieštarauja teismų praktikai. Vien viešųjų pirkimų principo pažeidimo konstatavimas yra pakankamas pagrindas reikalauti pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Kiekvienas viešųjų pirkimų principo pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, o jo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. balandžio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-511/2010 konstatavo, jog situacija, kai iš konkurso dėl itin formalių priežasčių eliminuojamas galimai mažiausią kainą pasiūlęs konkurso dalyvis, iš esmės pažeidžia VPĮ principus bei paneigia viešųjų pirkimų siekį perkančiajai organizacijai įsigyti paslaugas racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Perkančioji organizacija, atmesdama ieškovo pasiūlymą, pritaikė neadekvačią siekiamam tikslui priemonę ir pažeidė proporcingumo principą.

192. Teismo motyvai dėl ieškovo kvalifikacijos tinkamumo įvertinimo nepagrįsti bylos įrodymais. Jeigu atsakovas būtų tinkamai taikęs VPĮ nuostatas dėl duomenų apie tiekėjo kvalifikaciją pateikimo ir patikslinimo, ieškovas būtų pateikęs ir patikslinęs visus atsakovo prašomus duomenis, taip galėdamas realizuoti teises, susijusias su pažeistų teisių gynyba. Tiek atsakovas, tiek teismas netinkamai taikė VPĮ nuostatas dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo (VPĮ 32 str. 5 d.). Jeigu atsakovas ir nustatė, kad ieškovas pateikė netikslius ir neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, tik paprašius papildyti ar patikslinti šiuos duomenis, galėjo atmesti ieškovo pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų, tačiau to nebuvo padaryta.

203. Teismas nepagrįstai nurodė, kad VPĮ nereglamentuoja pranešimo tiekėjui formos ir turinio apie kvalifikacijos neatitikimą keliamiems reikalavimams, kad tai nepažeidė ieškovo teisių ar interesų. Atsakovas nesivadovavo imperatyviomis VPĮ 32 straipsnio 7 dalies nuostatomis apie kandidato ar dalyvio tinkamą informavimą. Teismas nesivadovavo VPĮ 39 straipsnio 7 dalies 2 punkto reikalavimais. Tik tinkamai informavus apie pasiūlymo atmetimo priežastis viešojo konkurso dalyvis gali realizuoti savo teises, susijusias su pažeistų teisių gynyba.

214. Teismas turėjo kritiškai vertinti ir atsakovo motyvus dėl ieškovo pateikto pasiūlymo užtikrinimo. Teismas nevertino aplinkybių, kaip pateiktas draudimo bendrovės laidavimo raštas turi įtakos atsakovo teisėms ir pareigoms, t.y. ar pasiūlymas užtikrintas kitaip nei reikalauta - banko išduota garantija. Teismas formaliai vertino reikalaujamo pasiūlymo užtikrinimo pateikimą ir nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas pateikė neatitinkantį pirkimo sąlygų pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

225. Iš sprendimo neaišku, kokius įrodymus vertindamas teismas padarė atitinkamas išvadas. Yra pagrindas sprendimą pripažinti netinkamai ir nepakankamai motyvuotu. Neaišku, kokiu pagrindu teismas konstatavo, kad 2010 m. vasario 18 d. atsakovas tikrino dokumentus, kuriuos pateikė ieškovas, kad šiame komisijos posėdyje dalyvavo ieškovo atstovas, kad nustatytos aplinkybės, susijusios su ieškovo neatitikimu reikalaujamai kvalifikacijai. Į bylą pateiktas tik 2010 m. vasario 18 d. protokolas Nr. 2. Ieškovas nedalyvavo vertinant jo pasiūlymą, jam nebuvo žinomi komisijos sprendimai dėl kvalifikacijos ir dokumentų turinio. Bylos įrodymai nepatvirtina aplinkybių apie ieškovo kvalifikacijos tikrinimą viešojo pirkimo komisijos posėdyje, apie ieškovo pasiūlymo atmetimą šiuo pagrindu. Teismas rėmėsi ne bylos įrodymais, o prielaidomis apie tam tikrų aplinkybių buvimą.

23Atsakovas UAB „Kauno autobusai“ atsiliepime į ieškovo UAB „Ekolita“ apeliacinį skundą prašo atmesti ieškovo skundą ir teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad skiriasi apelianto nurodytos kitos civilinės bylos ir nagrinėjamos bylos aplinkybės. Nėra pagrindo teigti, kad atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą, pritaikė neadekvačią siekiamam tikslui priemonę. Racionalus lėšų naudojimas nėra susijęs tik su mažiausios kainos kriterijumi. Neatsiejama racionalaus lėšų naudojimo dalimi yra ir tiekėjo patikimumo, kompetencijos ir pajėgumų įvertinimas, nes tik patikimas, kompetentingas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas tiekėjas gali užtikrinti kokybiškos prekės ar paslaugos pateikimą. Negalima sutikti, kad dokumentų, įrodančių tiekėjo kvalifikaciją, kompetenciją, patikimumą ir pajėgumą įvykdyti pirkimo sąlygas, nepateikimas galėtų būti vertinamas kaip itin formalios priežastys. Ieškovas, teikdamas prašymą dalyvauti konkurse, neišpildė keturių iš devynių reikalavimų. Jis nepateikė pirkimo sąlygas atitinkančio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Teismas priėmė sprendimą visapusiškai įvertinęs ir ištyręs bylos įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių.

24Trečiasis asmuo UAB „Skulas“ atsiliepime į ieškovo UAB „Ekolita“ apeliacinį skundą prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad teismas teisingai nustatė, jog ieškovas pažeidė pirkimo dokumentų sąlygas, numatančias minimalius kvalifikacijos reikalavimus dalyviams, bei nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų dokumentų, kurie turėjo būti pateikti atitikimui minėtiems reikalavimams pagrįsti. Kai tiekėjas duomenų apie kvalifikaciją apskritai nepateikia, o pasiūlymų pateikimo terminai pasibaigė, toks tiekėjas neįgyja kvalifikacinių duomenų tikslinimo teisės. Priešingu atveju tai pažeistų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Pats ieškovas pripažįsta, kad jo pasiūlymas viešajame pirkime buvo parengtas neatidžiai ir neatsakingai. Ieškovo pateiktas pasiūlymo užtikrinimo laidavimo raštas Nr. 035621 neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. Ieškovui buvo tinkamai pranešta apie visas vykdomas procedūras ir priimtus sprendimus, jam buvo sudarytos galimybės lygiomis teisėmis dalyvauti pirkimo procedūrose. Neatsiejama racionalaus lėšų naudojimo dalimi yra ir tiekėjo patikimumo, kompetencijos ir pajėgumų vertinimas. Ieškovas skunde tik deklaratyviai teigia, kad teismas neva pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą ir įrodinėjimą.

25IV.

26Apeliacinės instancijos teismo argumentai

27Šioje apeliacijoje vertinama tai, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Apeliacijos dalyką sudarantys materialinio ir procesinio pobūdžio klausimai analizuojami vadovaujantis ieškovo apeliacinio skundo faktiniu bei teisiniu pagrindu, taip pat patikrinama, ar nėra absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti ginčijamo pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 str.). CPK įtvirtinta ribota apeliacija. Jai būdinga, kad šiame procese tikrinama tai, ar teismas turėjo pakankamai įrodymų padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta patikrinti neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-426/2005), o ne dar kartą išnagrinėti visą bylą iš naujo (de novo).

28Šalys privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tuomet, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-427/2008, ir kt.).

29Iš bylos medžiagos matyti, jog UAB „Kauno autobusai“ paskelbė atvirą konkursą dėl dyzelinio kuro pirkimo ir nustatė šio konkurso sąlygas (b. l. 32-44), kur buvo numatyti konkretūs tiekėjų kvalifikacijai keliami reikalavimai. Ieškovui 2010 m. vasario 19 d. pranešimu apie preliminarią pasiūlymų eilę Nr. 02-337 buvo nurodyta, kad įvertinus pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių tiekėjų pasiūlymus, nustatyta preliminari pasiūlymų eilė, nurodant tik vieną tiekėją UAB „Skulas“ (b. l. 14). Ieškovas UAB „Ekolita“, nesutikdamas su tokiu sprendimu, pateikė pretenziją dėl atviro konkurso Nr. 82268 (b. l. 12-13). Atsakovas UAB „Kauno autobusai“ 2010 m. kovo 4 d. atmetė UAB „Ekolita“ pretenziją (b. l. 15-16), pažymėdamas, kad šio tiekėjo pasiūlymas neatitinka bendrųjų tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų, nes vieno iš dokumentų kopija nėra tinkamai patvirtinta, taip pat nepateikti kiti konkurso sąlygose nurodyti dokumentai (1 lentelės 1, 2, 7 punktai, 2 lentelės 9 punktas ir 5 skyriaus 5.1 punktas). Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Kauno autobusai“ rengiamas atviras konkursas Nr. 82268 dyzelinio kuro pirkimui buvo paskelbtas 2009 m. gruodžio 11 d. Šiuo metu galiojančios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos 7 straipsnio 2 dalis numato pirkimo pradžios momento konstatavimo tašką. Įstatyme taip pat yra pastaba, jog iki naujos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos priėmimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal ankstesnę šio įstatymo redakciją. Šių aplinkybių pagrindu atkreiptinas dėmesys į tai, kad byloje taikytina ta Viešųjų pirkimo įstatymo redakcija, kuri galiojo laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 4 d. iki 2010 m. kovo 1 d.

30Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą ir įvertinusi skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, nesutinka su apelianto motyvais, kad sprendimas priimtas netinkamai įvertinus bylos įrodymus, pažeidus materialinės ir procesinės teisės normas. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju teigti, jog bylos įrodymai įvertinti netinkamai ar pažeistos tam tikros teisės normos, kurios sudarytų objektyvų procesinį pagrindą priimti kitokį sprendimą, negalima.

31Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje atsiradimo šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas yra pakankamas pagrindas, nesiremiant jokia papildoma teisės norma, reikalauti teismo pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Taigi viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-150/2010 ir joje nurodyta praktika). Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir toks pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-508/2009). Taigi pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimas pateisinamas tik esant esminiams pažeidimams, todėl viešųjų pirkimų principo pažeidimo konstatavimas yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais.

32Nors apeliantas ir pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. balandžio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-511/2010 konstatavo, jog situacija, kai iš konkurso dėl itin formalių priežasčių eliminuojamas galimai mažiausią kainą pasiūlęs konkurso dalyvis, iš esmės pažeidžia VPĮ principus bei paneigia viešųjų pirkimų siekį perkančiajai organizacijai įsigyti paslaugas racionaliai naudojat tam skirtas lėšas, tačiau teisėjų kolegija įvertinusi bylos medžiagą negali daryti išvados, kad ieškovas buvo neįtrauktas į preliminarią pasiūlymų tik dėl formalių priežasčių, kad toks sprendimas buvo neadekvatus siekiamam tikslui bei pažeidė proporcingumo principą. Apelianto paminėtos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, priimtos kitoje byloje, ir nagrinėjamos bylos aplinkybės yra skirtingos. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju ieškovui neįvykdžius visų pirkimo dokumentų reikalavimų, jo pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas, kaip neatitinkantis konkurso sąlygų (b. l. 70-71), o toks perkančiosios organizacijos sprendimas atitiko Konkurso sąlygų 8.1 punkto nuostatas. Teisėjų kolegija nesutinka su skundo teiginiu, kad atsakovas pažeidė VPĮ reikalavimus dėl racionalaus lėšų naudojimo. Racionalaus lėšų naudojimo principas reikalauja, kad būtų kruopščiai patikrinta tiekėjo kvalifikacija. Racionalaus lėšų naudojimo principas negali būti laikomas absoliučiu. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). Iš esmės ir pats ieškovas apeliaciniame skunde neginčija fakto, kad jis nepateikė visų konkurso sąlygose nurodytų dokumentų. Taigi, šiuo atveju ieškovas nepateikė visų konkurso sąlygose nurodytų dokumentų, todėl jo pasiūlymas buvo pagrįstai atmestas kaip neatitinkantis konkurso sąlygų, o vien savaime aplinkybė, jog ieškovo pasiūlyta kaina buvo mažesnė, nors pasiūlymas ir neatitiko konkurso sąlygų, nesudaro pagrindo tokį pasiūlymą laikyti tinkamu ir įtraukti jį į preliminarią pasiūlymų eilę.

33Ieškovo skundo teiginys, kad teismo motyvai dėl ieškovo kvalifikacijos vertinimo nepagrįsti bylos įrodymais, yra deklaratyvus. Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo turinio pirmosios instancijos teismas šiuo atveju tinkamai įvertino bylos įrodymus bei teisingai nusprendė, kad ieškovas nepateikė konkurso sąlygose visų nurodytų dokumentų.

34VPĮ 32 straipsnio 5 dalis numato, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Kaip matyti iš bylos medžiagos ir ką teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, ieškovas apskritai nepateikė tam tikrų konkurso sąlygose nurodytų duomenų (VĮ Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašo iš teismo sprendimo, išduoto ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino dienos (pirmos lentelės 2 punkto pirmas reikalavimas); tiekėjo deklaracijos, patvirtinančios, kad jis nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas įstatymus, nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficialios deklaracijos, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų (pirmos lentelės 2 punkto antras reikalavimas); tiekėjo deklaracijos, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (pirmos lentelės 7 punkto reikalavimas); pirkimo sąlygas atitinkančio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (5.1 p.)). Kadangi tam tikri dokumentai apskritai nebuvo pateikti, minėta VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostata šiuo atveju negali būti taikoma. Patikslinti galima tokius duomenis, kurie yra pateikti, bet jie neaiškūs ar neišsamūs, tačiau negalima prašyti tikslinti dokumentų, kurie apskritai yra nepateikti. Ieškovui apskritai nepateikus tam tikrų dokumentų šiuo atveju atsakovas tinkamai taikė VPĮ nuostatas dėl duomenų apie kvalifikaciją teikimo ir tikslinimo, o teismas taip pat teisingai aiškino minėtas VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas. Priešingas minėtos nuostatos aiškinimas galėtų lemti lygiateisiškumo bei skaidrumo principų pažeidimą, kadangi konkurso dalyviui apskritai neteikiant tam tikrų dokumentų, jis perkančiosios organizacijos būtų įpareigojamas juos teikti iki tol, kol bet kuriuo atveju visiškai atitiktų konkurso sąlygas. Konkurso sąlygos visiems dalyviams buvo vienodos, todėl kitoks sąlygų aiškinimas ar taikymas išskirtinai kuriam nors konkurso dalyviui (šiuo atveju - ieškovui) sudarytų pagrindą konstatuoti lygiateisiškumo ar skaidrumo principų pažeidimą.

35Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. apžvalgoje „Dėl viešųjų pirkimų reglamentavimo“, Nr. A-3 (publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 31, 2009 m.) aiškinama, kad VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas kvalifikacinių duomenų papildymo ir patikslinimo institutas yra skirtas netikslumų ir atsitiktinių klaidų taisymui tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija iš tiesų yra tinkama. Tiekėjams turi būti sudarytos galimybės patikslinti pateiktą informaciją apie kvalifikaciją. Tais atvejais, kai tiekėjas duomenų apie kvalifikaciją iš viso nepateikė, o pasiūlymų pateikimo terminai pasibaigė, toks tiekėjas neįgyja kvalifikacinių duomenų tikslinimo teisės, nes priešingu atveju, jam būtų leista pateikti šią informaciją po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Tokiais atvejais tiekėjo pasiūlymas turi būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

36ĮBĮ 32 straipsnio 7 dalis numato, kad kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovui UAB „Ekolita“ buvo išsiųstas pranešimas apie preliminarią eilę (b. l. 14), jis dėl šio sprendimo teikė pretenziją (b. l. 12-13), kurią atsakovo UAB „Kauno autobusai“ viešojo pirkimo komisija 2010 m. kovo 4 d. atmetė (b. l. 15-16). Taigi ieškovas UAB „Ekolita“ turėjo galimybę pasinaudoti VPĮ numatytomis teisėmis dėl, jo manymu, pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynimo. Be to, iš nurodytų aplinkybių matyti, kad buvo įgyvendinti ir VPĮ 39 straipsnio 7 dalies 2 punkto reikalavimai, nes ieškovui UAB „Ekolita“ pateikus pretenziją, jam buvo išaiškintos jo pasiūlymo neįtraukimo į preliminarią pasiūlymų eilę priežastys. Pažymėtina, kad šiuo atveju minėtų VPĮ nuostatų apie pranešimą tiekėjui ar dalyviui nesilaikymas nesudarytų pagrindo naikinti UAB „Kauno autobusai“ viešojo pirkimo komisijos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo, 2010 m. kovo 4 d. sprendimo dėl ieškovo pretenzijos atmetimo ir įpareigoti UAB „Kauno autobusai“ įtraukti ieškovo pasiūlymą į preliminarią eilę, nes UAB „Ekolita“ neįvykdė konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų ir laiku nepateikė visų būtinų dokumentų.

37Teisėjų kolegija nesutinka su skundo argumentu, kad kritiškai reikėtų vertinti atsakovo motyvus dėl ieškovo pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovas UAB „Ekolita“ nepateikė pirkimo sąlygas atitinkančio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Konkurso sąlygų 5.1 punkte buvo konkrečiai nurodyta, kad tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduota garantija. Banko garantija turi būti išduota ne mažesnei nei 50 000 Lt sumai. Konkurso sąlygų 5.2 punkte nurodyta, kokias sąlygas turi užtikrinti pasiūlymo garantija, t.y Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduota garantija (b. l. 39). Minėtos konkurso sąlygų nuostatos buvo aiškios ir nedviprasmiškos. Ieškovas UAB „Ekolita“ nesikreipė į atsakovą dėl šių sąlygų išaiškinimo, su jomis sutiko, todėl turėjo jų laikytis. Ieškovas UAB „Ekolita“ nesinaudojo VPĮ 30 straipsnio 3 dalyje numatyta teise (prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba prieš pateikdamas pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, tiekėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą). Ieškovas UAB „Ekolita“ pateikė UAB „BTA draudimas“ pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą Nr. 035621 (b. l. 67-68), tačiau šis ieškovo pateiktas dokumentas neatitiko konkurso sąlygų 5.1 punkto reikalavimo. Kadangi pats dokumentas neatitiko konkurso sąlygų 5.1 punkto reikalavimų, teismas pagrįstai nevertino aplinkybių, kokią įtaką pateiktas draudimo bendrovės laidavimo raštas turi atsakovo teisėms ir pareigoms, t.y. ar pasiūlymas užtikrintas kitaip nei reikalauta banko išduodama garantija. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 23 d. nutartyje byloje Nr. 2A-972/2010 nurodė, kad VPĮ 30 straipsnyje numatyta, jog perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrintas, ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrintas CK nustatytais prievolės įvykdymo užtikrinimo būdais, t.y. suteikia perkančiajai organizacijai teisę pasirinkti prievolių užtikrinimo būdą. Šiuo atveju perkančioji organizacija pasirinko banko garantiją, nes, jos manymu, tai patikimesnis prievolės užtikrinimas, nei draudimo bendrovės laidavimas. Ieškovas nesilaikė pirkimo dokumentų reikalavimų, kurie tiekėjams yra privalomi, todėl perkančioji organizacija turėjo pagrindą ieškovo pasiūlymą atmesti (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.). Nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje akcentuota būtinybė laikytis pirkimo dokumentų numatytų reikalavimų, kurie tiekėjams yra privalomi. Kaip pažymėta aukščiau, šioje byloje ieškovas nesilaikė pirkimo dokumentų numatytų reikalavimų (tarp jų nepateikė tinkamo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo), todėl pagrįstai jo pasiūlymas buvo neįtrauktas į preliminarią pasiūlymų eilę. Šiuo atveju bylos medžiaga patvirtina, kad pagrįstai buvo atmestas ieškovo pasiūlymas remiantis Konkurso sąlygų 8.1.1., 8.1.3. punktų bei VPĮ nuostatomis (b. l. 40).

38Teisėjų kolegija nesutinka su skundo teiginiais, kad iš sprendimo neaišku, kokius įrodymus vertindamas teismas padarė atitinkamas išvadas. Iš skundžiamo teismo sprendimo turinio matyti, kad jame yra nurodyti ištirti įrodymai, tokių įrodymų buvimo byloje vieta, todėl būtent jų pagrindu teismas ir padarė teisingas išvadas dėl ieškinio atmetimo. Daryti išvadą, kad sprendimas priimtas remiantis prielaidomis, o ne bylos įrodymais, nėra pagrindo. Teismo sprendimo motyvacija gali būti pripažįstama tinkama tada, kai teismo sprendimas pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, šių pagrindu nustatytoms aplinkybėms teisingai taikant teisės aktų normas. Šiuo atveju iš teismo sprendimo aišku, kokius rašytinius įrodymus teismas tyrė ir vertino, todėl negalima teigti, kad yra pagrindas sprendimą pripažinti netinkamai ir nepakankamai motyvuotu. UAB „Kauno autobusai“ vykdyto dyzelinio kuro pirkimo konkurso (Nr. 82268) 2010 m. vasario 18 d. komisijos posėdžio protokolas (b. l. 70-71), pranešimas apie preliminarią pasiūlymų eilę (b. l. 72), atsakovo UAB „Kauno autobusai“ atsakymas į ieškovo pretenziją (b. l. 15-16, 75-76), ieškovo UAB „Ekolita“ pasiūlymas dalyvauti konkurse bei prie jo teikti dokumentai neleidžia sutikti su skundo teiginiu, esą bylos įrodymai nepatvirtina aplinkybių apie ieškovo kvalifikacijos tikrinimą atsakovo viešojo pirkimo komisijos posėdyje, apie ieškovo pasiūlymo atmetimą šiuo pagrindu.

39Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį ieškovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Taigi, šiuo procesiniu sprendimu ieškovo apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija nenustatė ir absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.).

40Proceso dalyviai teikė prašymus dėl atstovavimo ir kitų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.). Kadangi ieškovo UAB „Ekolita“ apeliacinis skundas atmetamas, nėra pagrindo priteisti jo prašomų bylinėjimosi išlaidų. Trečiojo asmens UAB „Skulas“ atstovas prašė priteisti 2 178 Lt dydžio atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme ir pateikė išlaidas patvirtinančius duomenis. Šis proceso dalyvis apeliacinės instancijos teisme palaikė poziciją dėl UAB „Ekolita“ apeliacinio skundo atmetimo. Trečiojo asmens atstovo prašymas pagrįstas, todėl tenkintinas. Iš ieškovo UAB „Ekolita“ į valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusius su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (b. l. 170).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

44Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Ekolita“ 2 178 Lt bylinėjimosi išlaidų uždarajai akcinei bendrovei „Skulas“ bei 5,80 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. Ieškovas UAB „Ekolita“ pareikštu ieškiniu prašė panaikinti atsakovo... 7. Ieškovas nurodė, kad pateikė atsakovui dokumentus dalyvauti konkurse Nr.... 8. Atsakovas AB „Kauno autobusai“ su ieškiniu nesutiko.... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 23 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 12. Teismas pažymėjo, kad ieškovo įrodinėjama aplinkybė, jog atsakovas be... 13. Teismas nusprendė, kad ieškovas nepateikė pirkimo sąlygas atitinkančio... 14. Teismas taip pat pažymėjo, jog VPĮ nereglamentuoja pranešimo dalyviui... 15. III.... 16. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Ieškovas UAB „Ekolita“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo 2010 m.... 18. 1. Sprendimas priimtas netinkamai įvertinus bylos įrodymus, pažeidus... 19. 2. Teismo motyvai dėl ieškovo kvalifikacijos tinkamumo įvertinimo... 20. 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad VPĮ nereglamentuoja pranešimo tiekėjui... 21. 4. Teismas turėjo kritiškai vertinti ir atsakovo motyvus dėl ieškovo... 22. 5. Iš sprendimo neaišku, kokius įrodymus vertindamas teismas padarė... 23. Atsakovas UAB „Kauno autobusai“ atsiliepime į ieškovo UAB „Ekolita“... 24. Trečiasis asmuo UAB „Skulas“ atsiliepime į ieškovo UAB „Ekolita“... 25. IV.... 26. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 27. Šioje apeliacijoje vertinama tai, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas,... 28. Šalys privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų... 29. Iš bylos medžiagos matyti, jog UAB „Kauno autobusai“ paskelbė atvirą... 30. Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą ir įvertinusi skundžiamą... 31. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką viešųjų pirkimų... 32. Nors apeliantas ir pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. balandžio... 33. Ieškovo skundo teiginys, kad teismo motyvai dėl ieškovo kvalifikacijos... 34. VPĮ 32 straipsnio 5 dalis numato, kad jeigu kandidatas ar dalyvis... 35. Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija gali prašyti, kad... 36. ĮBĮ 32 straipsnio 7 dalis numato, kad kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai... 37. Teisėjų kolegija nesutinka su skundo argumentu, kad kritiškai reikėtų... 38. Teisėjų kolegija nesutinka su skundo teiginiais, kad iš sprendimo neaišku,... 39. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 40. Proceso dalyviai teikė prašymus dėl atstovavimo ir kitų su bylos... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 44. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Ekolita“ 2 178 Lt...