Byla A2.8.-389-997/2016

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Skaistė Bystriakovienė,

2sekretoriaujant Erikai Grigišienei,

3dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. Š.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje V. Š., asmens kodas ( - ), gyvenančiam ( - ), nedirbančiam, registruotam darbo biržoje, vidurinio išsilavinimo, nevedusiam, baustam administracine tvarka, neteistam, surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1632 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

5V. Š. 2015-12-11, 11.05 val., turgavietėje „Senasis turgus“, adresu Turgaus a. 5, Klaipėdoje, su savimi turėjo 6 pakelius cigarečių „NL New Line“ su Rusijos Federacijos banderolėmis, kurių vertė 14,10 Eur. Šiais savo veiksmais V. Š. kaltinamas pažeidęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 nutarimo Nr. 729 9.1.1 punktą, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-05-26 įsakymo Nr. 4-200 3.1.2, 3.3 punktus bei padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 straipsnio 1 dalyje.

6V. Š. į teismo posėdį atvyko, teismo posėdžio metu su jam surašytu administracinio teisės pažeidimo protokolu sutiko, savo kaltę dėl padaryto pažeidimo pripažino. Paaiškino, kad atėjo į turgų, jam nepažįstamas vaikinas padavė maišelį ir pasakė, kad tuoj grįžęs iš parduotuvės ir paims maišelį atgal. Iš karto prie jo priėjo mergina, kuriai parodžius pažymėjimą paaiškėjo, kad tai policijos pareigūnė. Pripažino, kad yra pirkęs cigarečių pakelį anksčiau turguje, pats yra rūkantis. Teigia, kad tų pakelių nepirko, tik juos laikė, suprato, kad maišelyje yra cigaretės. Prašo netaikyti administracinės atsakomybės, nes tik paėmė palaikyti maišelį.

7Pagal ATPK 257 straipsnį administracinę bylą nagrinėjantis organas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone. Taigi įstatymo nustatytas įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma. Byloje priimtas procesinis sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu tik tuomet, kai visapusiškai, išsamiai ir objektyviai išaiškinamos bei įvertinamos visos reikšmingos bylai aplinkybės (ATPK 248, 257, 284 str.).

8ATPK 1632 straipsnio 1 dalis yra blanketinė teisės norma, kuri numato, kad administracinė atsakomybė kyla, kai akcizais apmokestinamos prekės (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją) įsigyjamos, laikomos, gabenamos, naudojamos ar realizuojamos pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba tokiomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė neviršija dviejų minimalių gyvenimo lygių.

9Teismų praktikoje išskiriama, kad įgijimas – tai veiksmai, kuriuos atlikęs asmuo gauna daiktą (pvz. pirkimas, mainai, radinio pasisavinimas, skolos atsiėmimas ar dovanos gavimas ir kt.), laikymas yra daikto buvimas pažeidėjo žinioje, nepriklausomai nuo jų turėjimo laiko trukmės ar buvimo vietos (su savimi, patalpoje, slėptuvėje ar kitose vietose). Pažymėtina tai, jog įgijimas yra baigtas nusikaltimas nuo faktinio įgijimo momento, tuo tarpu laikymas yra trunkamojo pobūdžio, todėl faktiškai laikomas baigtu nuo tada, kai pažeidėjas sulaikomas ar pats prisipažįsta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose Nr. 2K-301/2005; Nr. 2K-549/2006; Nr. 2K-353/2007 ir kt.).

10Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų 2015-12-11 tarnybiniuose pranešimuose užfiksuota, kad patruliuojant turgavietėje „Senasis turgus“, adresu Turgaus a. 5, Klaipėdoje, apie 11.05 val. buvo pastebėtas P. L., pareigūnams žinomas kaip asmuo, prekiaujantis cigaretėmis su Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos banderolėmis. Pareigūnai matė, kaip P. L. su kitu vyru, V. Š., nuėjo į antrą prekyvietės eilę, kur P. L., paėmęs cigarečių pakelius, juos įdėjo V. Š. į maišelį. Pareigūnams priėjus prie jų ir prisistačius, P. L. pasišalino, o V. Š. pradėjo bėgti, numetė maišelį su cigaretėmis, po ko jis buvo sulaikytas. Pas V. Š. rasti 6 pakeliai cigarečių „NL New Line“ be banderolių, kurių vertė 14,10 Eur (b.l. 5-6). Teismas pažymi, kad pagrindo abejoti policijos pareigūnų paaiškinimais nėra, jie neturi suinteresuotumo šios bylos baigtimi.

11V. Š. 2015-12-11 paaiškinime nurodyta, kad jam apie 11.05 val. turgavietėje, adresu Turgaus a. 5, Klaipėdoje, maišelį su cigaretėmis davė palaikyti nepažįstamas vyras, po ko jį iš karto sulaikė policijos pareigūnė. Maišelyje buvo šeši pakeliai cigarečių. Nuoširdžiai gailėjosi, parodė pasižadąs neimti cigarečių net palaikyti, jų nesinešioti ir nepirkti (b.l. 7).

12Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-05-26 įsakymu Nr. 4-200, 3.1.2 ir 3.3 punktai numato, kad fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis nepaženklintus tabako gaminius, jeigu jie: laiko įvežtus į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija 10 pakelių cigarečių, 100 vienetų cigarilių, 50 vienetų cigarų, 0,5 kg rūkomojo tabako, kai prekės įvežtos iš kitų valstybių, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares (toliau – trečiosios šalys); gabena įvežtus iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais nustatyto kiekio, leidžiamo keleiviams įvežti oro transportu iš trečiųjų šalių be importo muitų, pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų.

13Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-16 nutarimu Nr. 439 (administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 nutarimas Nr. 729 yra šio teisės akto pakeitimas), 9.1.1 punktas nustato, kad keleiviams, atvykstantiems kitokiu, ne oro transportu, išskyrus šių taisyklių 10 punkte nurodytus asmenis, nustatomas įvežamo apdoroto tabako – cigarečių,– neapmokestinamų importo PVM ir akcizais, kiekis – 40 vienetų. Kaip jau minėta, Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 3.3 punkte nurodoma, kad vienam asmeniui leidžiama įvežti tokį kiekį, kuris neviršija Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais nustatyto kiekio, leidžiamo keleiviams įvežti oro transportu iš trečiųjų šalių. Šiuo konkrečiu atveju taikytinas Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių 8.1.1 punktas, kuris nustato, kad keleiviams, atvykstantiems oro transportu, įvežamo apdoroto tabako – cigarečių, neapmokestinamų importo PVM ir akcizais, kiekis yra 200 vienetų.

14Nors administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad V. Š. pažeidė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-05-26 įsakymo Nr. 4-200 3.1.2, 3.3 punktų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 nutarimo Nr. 729 9.1.1 punkto reikalavimus, tačiau pagal nustatytas aplinkybes ir byloje esančius duomenis, matyti, kad 6 pakeliai cigarečių pagal nurodytus teisės aktus yra leistinas kiekis. Nepaisant to, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pažeidė Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-05-26 įsakymu Nr. 4-200, 31 punkto reikalavimus (ATPK 284 str. 2 d.), kuris numato, kad minėtųjų taisyklių 3 punkto (t.y. ir su papunkčiais) nuostatos netaikomos turgavietėse fizinių asmenų laikomiems ir gabenamiems tabako gaminiams.

15Išanalizavęs ir įvertinęs įrodymų visumą, teismas pripažįsta, kad administracinio teisės pažeidimo padarymo faktas ir V. Š. kaltė jam inkriminuojamo pažeidimo padarymu įrodyta: administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l. 3-4), policijos pareigūnų tarnybiniais pranešimais (b.l. 5-6), V. Š. paaiškinimu (b.l. 7), paėmimo aktu (b.l. 8), iš kurio matyti, kad iš V. Š. paimti 6 pakeliai cigarečių „NL New Line“ be banderolių, kita bylos medžiaga.

16Išanalizavęs ir įvertinęs įrodymų visumą, teismas pripažįsta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens padaryti veiksmai atitinka administracinių teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1632 straipsnio 1 dalyje, sudėtį. V. Š. skirtina administracinė nuobauda.

17Administracinę atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad V. Š. prisipažino padaręs teisės pažeidimą (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), tuo tarpu jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

18Skirdamas nuobaudą V. Š., teismas atsižvelgia į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį ir pavojingumą, laikytų daiktų kiekį ir vertę, į V. Š. asmenybę – garbaus amžiaus, vieną kartą baustas administracine tvarka už viešosios tvarkos pažeidimą, paskirtą baudą sumokėjęs, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo kriterijais, teismas sprendžia, kad ATPK 20 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti V. Š. paskyrus ATPK 1632 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą administracinę nuobaudą – minimalią baudą su 6 pakelių cigarečių, nurodytų 2015-12-11 paėmimo akte (b.l. 8), konfiskavimu.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 straipsniu, 26 straipsniu, 30 straipsniu, 302 straipsniu, 1632 straipsnio 1 dalimi, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3024 straipsnio 1, 2 dalimis, teismas

Nutarė

20V. Š. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam administracinę nuobaudą – 28 Eur (dvidešimt aštuonių eurų) baudą su 6 (šešių) pakelių cigarečių „NL New Line“ be banderolių, paimtų 2015-12-11 paėmimo aktu, konfiskavimu.

21Prekes, t. y. 6 pakelius cigarečių „NL New Line“ be banderolių, nurodytų 2015-12-11 paėmimo akte, nutarimui įsiteisėjus, konfiskuoti ir sunaikinti įstatymo nustatyta tvarka.

22Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos, o apskundus šį nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant ROIK Nr. 15053872550 ir įmokos kodą 1001.

23Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui tiesiogiai arba per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Skaistė Bystriakovienė,... 2. sekretoriaujant Erikai Grigišienei,... 3. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. Š.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo... 5. V. Š. 2015-12-11, 11.05 val., turgavietėje „Senasis turgus“, adresu... 6. V. Š. į teismo posėdį atvyko, teismo posėdžio metu su jam surašytu... 7. Pagal ATPK 257 straipsnį administracinę bylą nagrinėjantis organas... 8. ATPK 1632 straipsnio 1 dalis yra blanketinė teisės norma, kuri numato, kad... 9. Teismų praktikoje išskiriama, kad įgijimas – tai veiksmai, kuriuos... 10. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų 2015-12-11... 11. V. Š. 2015-12-11 paaiškinime nurodyta, kad jam apie 11.05 val. turgavietėje,... 12. Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir... 13. Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės... 14. Nors administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad V. Š.... 15. Išanalizavęs ir įvertinęs įrodymų visumą, teismas pripažįsta, kad... 16. Išanalizavęs ir įvertinęs įrodymų visumą, teismas pripažįsta, kad... 17. Administracinę atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad V. Š.... 18. Skirdamas nuobaudą V. Š., teismas atsižvelgia į padaryto administracinio... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 20. V. Š. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą,... 21. Prekes, t. y. 6 pakelius cigarečių „NL New Line“ be banderolių,... 22. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo... 23. Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...