Byla 2-1453-125/2011
Dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija PZU Lietuva, SIA NEXIS FIBERS, ExNex AG in Nachlassliquidation (buvęs Nexis Fibers AG)

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Bronius Valius, sekretoriaujant Tomui Dryžui, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Zigmantui Benečiui, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Transtira“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Transjarus“, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Partenonas“, uždarajai akcinei bendrovei „Nostera“, dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija PZU Lietuva, SIA NEXIS FIBERS, ExNex AG in Nachlassliquidation (buvęs Nexis Fibers AG),

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovų 65 996,09 Lt, sumokėtų SIA NEXIS FIBERS už sugadintą krovinį, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo 65 996,09 Lt sumos nuo ieškinio padavimo iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad

32008-07-18 tarp ieškovės UAB „Transtira“ ir atsakovės UAB „Transjarus“ buvo sudaryta sutartis Nr. 11200E, pagal kurią UAB „Transjarus“ įsipareigojo nuvežti krovinius iš Latvijos į Prancūziją. Krovinio siuntėjas SIA NEXIS FIBERS, gavėjas G.M.T. Atvežus krovinį į vietą buvo pastebėta, kad 15 palečių pažeista, apie pažeidimus pažymėta CMR važtaraštyje Nr. 895752. UAB „Transtira“ drausta UAB DK „PZU Lietuva“, todėl kreipėsi į ją dėl patirtos žalos atlyginimo. UAB DK „PZU Lietuva“ 2008-10-15 raštu Nr. 0415C-26556 atsisakė išmokėti draudimo išmoką, nurodydama, kad remiantis OOO „Lars Kriogius“ išvada Nr. 080778 buvo nustatyta, jog įvykio priežastimi nurodomi aplaidūs krovinio siuntėjo veiksmai, pakuojant minėtą krovinį, todėl vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės. Be to, nurodė, kad krovinys buvo vežamas neteisėtai. OOO „Lars Kriogius“ eksperto išvada – žalos vertė 19113,79 EUR arba 65 996,09 Lt. Ekspertas nustatė, kad padarytos žalos priežastis galėjo būti išorinis poveikis, kuris galėjo atsirasti, išrenkant 15 padėklų su kroviniu priekabos viduje. CMR važtaraštyje nurodyta, kad krovinį sudaro 32 paletės, jokių įrašų, kad pakrautos sugadintos paletės, nėra, todėl laikytina, kad pakrautos 32 sveikos paletės. Krovinį, kuris sugadintas vežimo metu, gabeno UAB „Transjarus“, BUAB „Partenonas“ ir UAB „Nostera“, todėl atsakovai privalo kompensuoti dėl krovinio sugadinimo patirtą žalą, kurią ieškovas kompensavo SIA NEXIS FIBERS (Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinio vežimo keliais sutarties (CMR) konvencija).

4Atsakovė UAB „Transjarus“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinio jos atžvilgiu netenkinti bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad žalą krovinio siuntėjui SIA NEXIS FIBERS kompensavo tarpusavio užskaitų būdu, atlygindama 20584 EUR arba 71 072,45 Lt sumą. Ieškinį ieškovė grindžia CMR konvencijos 37 str., kuris nustato, kad vežėjas, atlyginęs nuostolius, turi regreso teisę kitiems vežime dalyvavusiems vežėjams dėl sumokėtos kompensacijos. Teismas turėtų nustatyti kiekvieno krovinio vežime dalyvavusio vežėjo kaltę ir jos dydį, ir tik po to spręsti atsakomybės paskirstymo tarp vežėjų klausimą. OOO „Lars Kriogius“ ekspertų ataskaitoje Nr. 080778, kuria ieškovė grindžia ieškinio sumą, nurodyta, jog krovinio pažeidimas buvo aptiktas 2008-07-24 Prancūzijoje, o pažeistas krovinys apžiūrėtas tik 2008-08-25, t. y. praėjus mėnesiui nuo krovinio pristatymo dienos. Šiuo laikotarpiu krovinys buvo gavėjo sandėlyje, nestebimas ir nekontroliuojamas vežėjo atstovų. Ataskaitoje taip pat nurodyta, kad krovinio apžiūros atlikimo pagrindas yra informacija, jog krovinio gavėjas ketina atsisakyti krovinio. Byloje nėra jokios informacijos apie tai, kad atsakovė UAB „Transjarus“ būtų buvusi informuota apie šio apgadinto krovinio apžiūros vietą ir laiką bei pakviesta joje dalyvauti ir pareikšti savo nuomonę.

5Trečiasis asmuo SIA NEXIS FIBERS pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydamas, kad palaiko ieškinį. Nurodo, kad SIA NEXIS FIBERS yra Latvijoje registruotas ribotos atsakomybės juridinis asmuo. 2000-06-28 ExNEX AG ir SIA NEXIS FIBERS pasirašė perdirbimo sutartį. SIA NEXIS FIBERS, vykdydama perdirbimo sutartį, ExNEX AG vardu pagal trišalę sutartį užsakė krovinio vežimo paslaugą iš ieškovės pagal 2008-07-17 užsakymą, pagal kurį krovinys buvo gabenamas krovinio gavėjui G.M.T. pagal CMR Nr. 895752. 2008-07-24 gavęs krovinį, gavėjas G.M.T. važtaraštyje pažymėjo, kad tik dalies krovinio būklė yra tinkama, o kita sugadinta. Krovinį SIA NEXIS FIBERS išsiuntė tinkamai. Priimant krovinį vežimui, CMR nebuvo padaryta jokių žymų ar išlygų dėl krovinio būklės.

6Trečiasis asmuo ExNex AG pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas ieškinį tenkinti bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė ir tretieji asmenys ExNex AG bei SIA NEXIS FIBERS sudarė 2007-11-19 trišalę sutartį Nr. 001471107-S dėl transportavimo ir ekspedijavimo paslaugų teikimo. Nurodytos sutarties pagrindu SIA NEXIS FIBERS pareikalavo užsakymą ieškovui, kuris privalėjo atlikti pervežimus pagal sutartį. Krovinį pristačius gavėjui G.M.T., paaiškėjo, kad dalis krovinio – 15 palečių – yra sugadinta ir netinkama naudoti pagal savo paskirtį.

7Trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu į ieškinį, nurodo, jog ieškinys yra nepagrįstas, kadangi vežėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės esant ypatingai rizikai. Bylos administravimo metu UAB DK „PZU Lietuva“ buvo gautas nepriklausomų ekspertų OOO „Lars Kriogius“ raportas Nr. 080778, kuriame konstatuota, kad įvykio priežastimi laikytini aplaidūs krovinio siuntėjo veiksmai, pakuojant/pakraunant minėtą krovinį, be to, pažymima, jog šio pervežimo metu taip pat buvo vežamas krovinys – cigaretės. Pagal Taisyklių 14.1.1 p. draudikas neįpareigojamas patenkinti pretenzijų, kai kroviniai vežami neteisėtai. Nustačius krovinio savininką ar asmenį, kuris atlygino krovinio savininkui patirtus nuostolius, gali būti nustatytas reikalavimo teisę turintis asmuo. Bylos administravimo metu UAB DK „PZU Lietuva“ nebuvo gauti dokumentai, pagrindžiantys krovinio savininką, bei dokumentai, pagrindžiantys, kad SIA NEXIS FIBERS atlygino krovinio savininkui/teisėtam pretenzijos reiškėjui įvykio metu patirtą nuostolį.

8Ieškinys tenkintinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008-07-18 tarp užsakovo – ieškovės – UAB „Transtira“ ir vežėjo – atsakovės – UAB „Transjarus“ buvo sudaryta sutartis Nr. 11200E, pagal kurią vežėjas įsipareigojo parvežti užsakovo nurodytą krovinį iš įmonės SIA NEXIS FIBERS, esančios Latvijos Respublikoje, įmonei G.M.T. SAS, esančiai Prancūzijoje (t. 1, b. l. 7). 2008-07-18 UAB „Transjarus“ sudarė su UAB „Nostera“ krovinio pervežimo sutartį Nr. 2008-V07-18-1, pagal kurią UAB „NOSTERA“ įsipareigojo suteikti transporto paslaugas, t. y. iš SIA NEXIS FIBERS, esančios Latvijoje, pasikrauti krovinį ir iškrauti G.M.T. SAS, esančiai Prancūzijoje (t. b. l. 75). Tarptautinio krovinio transportavimo važtaraščiu (CMR) Nr. AZ 895752 iš siuntėjo SIA NEXIS FIBERS krovinį – 32 paletes – 2008-07-18 priėmė vežėjas UAB „Partenonas“ (t. 1, b. l. 9). Reguliaraus transporto priemonių patikrinimo lape patvirtinta, jog atliekant patikrinimą išvykstant iš SIA NEXIS FIBERS teritorijos krovinys pritvirtintas (t. 2, b. l. 74). 2008-07-24 važtaraštyje Nr. AZ 895752 pažymėta, jog gavėjas G.M.T. SAS krovinį gavo, nurodyta, kad 17 padėklų būklė pripažinta normalia. SIA NEXIS FIBERS 2008-09-02 skunde UAB „Transtirai“ nurodė, jog pažeista 15 palečių ir padaryta 20 584 eurų žala (t. 1, b. l. 23). OOO „Lars Kriogius Rusija“ 2008-08-25 atliko apžiūrą ir ekspertų ataskaita Nr. 080778 konstatavo, jog padarytos žalos priežastis galėjo būti išorinis poveikis, kuris galėjo atsirasti išrenkant 15 padėklų su kroviniu priekabos viduje, kaip tai spėjamai įvyko transportavimo metu, neišaiškintomis aplinkybėmis, spėjamai – nežinomai šaliai išimant cigarečių partiją, kurią nenustatyti asmenys buvo supakavę į minėtus padėklus nežinomomis aplinkybėmis (t. 1, b. l. 48–54).

10Taigi tarp minėtų šalių buvo sudaryta krovinio vežimo sutartis, pagal kurią krovinio siuntėjo ir krovinio vežėjo susitarimu vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti gavėjui, o siuntėjas įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį (CK 6.808 str. 1 d.). Šiuo atveju krovinio vežimas turi tarptautinių elementų (vežama iš vienos valstybės į kitą), todėl taikytinos materialinės teisės klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į tai, kad tarptautinių sutarčių normos turi prioritetą nacionalinės teisės atžvilgiu jų konkurencijos atveju (CK 1.13 str.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CMR konvencija turi būti taikoma visais atvejais, kai sutartis atitinka jos 1 straipsnyje įtvirtintus požymius: vežama kelių transporto priemone, vežama sausumos keliais, vežama už užmokestį, krovinio išsiuntimo ir gavimo vietos yra skirtingose valstybėse, krovinio išsiuntimo ir (ar) gavimo valstybės yra CMR konvencijos narės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB „ Eksea“, bylos Nr. 3K-3-104/2006; 2006 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB „Klevas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-457/2006). Taigi, kaip matyti iš šalių sudarytos sutarties, ji atitinka CMR konvencijos 1 straipsnyje įtvirtintus požymius, todėl nagrinėjamoje byloje taikytina CMR konvencija.

11CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalis numato, jog vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento. Iš CMR Nr. AZ 895752 nustatyta, jog vežėjas UAB „Partenonas“ 2008-07-18 priėmė iš siuntėjo SIA NEXIS FIBERS krovinį – 32 paletes su vilna. CMR 8 straipsnis numato, jog vežėjas, priimdamas krovinį, privalo patikrinti, ar teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius, jo ženklinimas ir numeracija važtaraštyje, krovinio ir pakuotės išorinę būklę. Reguliaraus transporto priemonių patikrinimo lape pakrovėjai A. G., V. A., vairuotojas G. bei tikrintojas A. B. savo parašais patvirtinta, jog atliekant patikrinimą išvykstant iš SIA NEXIS FIBERS teritorijos krovinys pritvirtintas keturiais diržais (t. 2, b. l. 74). Šie duomenys patvirtina, jog krovinys vežėjui buvo perduotas tinkamas (CPK 177 str., 178 str., 185 str.). 2008-07-24 važtaraštyje Nr. AZ 895752 pažymėta, jog gavėjas G.M.T. SAS krovinį gavo, tačiau nurodyta, kad 17 padėklų būklė pripažinta normalia. SIA NEXIS FIBERS 2008-09-02 skunde UAB „Transtira“ nurodė, jog pažeista 15 palečių ir padaryta 20 584 eurų žala (t. 1, b. l. 23). Įvertinus tai, kad vežėjas krovinį priėmė tinkamos būklės, darytina išvada, jog žala kroviniui padaryta transportuojant krovinį, todėl konstatuotina, kad už padarytą žalą atsakingas krovinio vežėjas (CMR konvencijos 17 str. 1 d., CPK 177 str., 178 str., 185 str.). Šiuo atveju žalos dydis buvo nustatytas ekspertams atlikus patikrinimą, vežėjui buvo išsiųstas priminimas, jog jis gali dalyvauti bendrame patikrinime, o negavus jokių žinių, bus laikoma, jog nuostoliai sudaro 20 584 eurų (t. 2, b. l. 160). Kaip matyti iš bylos duomenų, pretenzijų dėl žalos dydžio nebuvo pareikšta, todėl konstatuotina, jog buvo padaryta 20 584 eurų žala, kurią ieškovė kompensavo SIA NEXIS FIBERS tarpusavio užskaitymo būdu (t. 1, b. l. 57–59).

12Bylos duomenimis nustatyta, jog krovinio pervežime dalyvavo ne vienas vežėjas. Tam, kad būtų konstatuota, jog pervežime dalyvaujantys asmenys yra vienos sutarties šalys, turi būti nustatyta, kad jie yra įsipareigoję vienas kito atžvilgiu ir tarpusavyje suderinę valią. Kasacinio teismo praktikoje vienos vežimo sutarties šalimis (dalyviais) pripažįstami siuntėjas ir asmenys, jam tiesiogiai įsipareigoję savo vardu ir rizika krovinį pervežti; nepriklausomai nuo to, ar faktiškai krovinį vežė, ar tik įsipareigojo teisiškai, visi šie asmenys laikomi vežėjais CMR konvencijos prasme. Ši sutartinių santykių kvalifikavimo nuostata yra aktuali faktinėse situacijose, kai krovinį veža keli vežėjai paeiliui, taip pat tada, kai krovinio vežimo sutartį su siuntėju sudaręs vežėjas (susitariantis vežėjas) pats krovinio neveža, bet savo ruožtu dėl to paties vežimo sudaro sutartį su kitu (kitais) vežėju, kuris krovinį veža (faktinis vežėjas) savo vardu, ir kurį, kaip vežėją, suvokia krovinio siuntėjas. Siuntėjo ir vežėjų susitarimas gali būti išreikštas įvairia forma, pvz., tiesiogiai sudarius sutartį dėl krovinio vežimo, faktiniam vežėjui pateikus važtaraštį, kuriame jis nurodytas vežėju, o siuntėjui šio važtaraščio pagrindu išdavus krovinį, ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje „Jutatransa“ v. UAB „Girteka“, bylos Nr. 3K-3-177/2009). Šiuo atveju bylos duomenimis nustatyta, jog UAB „Tranjarus“ sudarė su krovinio siuntėju sutartį, nors krovinio pati nevežė, tačiau sudarė sutartį su UAB „NOSTERA“, kuri siuntėjo UAB „Transtira“ faktinį krovinio pervežimą įpareigojo atlikti UAB „Partenonas“, o siuntėjas faktiškam vežėjui UAB „Partenonas“ pateikus važtaraštį perdavė krovinį. Taigi nagrinėjamos bylos aspektu yra pagrindas teigti, jog ieškovė – siuntėja – bei atsakovai – vežėjai – UAB „Transjarus“ UAB „NOSTERA“ ir UAB „Partenonas“ buvo vienos sutarties šalys (CPK 185 str.). Kai kelis vežėjus (tiek faktinius, tiek sutartinius) ir siuntėją sieja viena bendra krovinio vežimo sutartis, visi vežėjai krovinio siuntėjui ir gavėjui atsako tiesiogiai kaip keli vežėjai, vykdę vežimą vienintelės sutarties sąlygomis CMR konvencijos 34 straipsnio pagrindu. Todėl šiuo atveju nustačius, jog vežimą vykdė keli vežėjai, ieškovės reikalavimas priteisti nuostolių atlyginimą iš visų vežėjų solidariai yra pagrįstas (CPK 177 str., 178 str., 185 str. CMR konvencijos 34 str.).

13Esant nurodytoms aplinkybėms bei įvertinęs bylos duomenis, teismas konstatuoja, jog ieškovės ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas – iš atsakovų ieškovei priteistina solidariai

1465 996,09 Lt nuostolių atlyginimo bei 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 178 str., 185 str., CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6.210 str. 2 d.). Taip pat iš atsakovų priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – po 659,96 Lt (1 979,88 Lt : 3) žyminio mokesčio, sumokėto paduodant ieškinį, po 108,72 Lt (326,15 Lt : 3) išlaidų, susijusių su skelbimais spaudoje, iš viso po 768,68 Lt (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.), bei bylinėjimosi išlaidos valstybei – po 55,80 Lt (167,38 Lt : 3) pašto išlaidų (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei UAB „Transtira“ solidariai iš atsakovų UAB „Transjarus“, UAB „NOSTERA“ ir BUAB „Partenonas“ 65 996,09 Lt nuostolių atlyginimo bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2009-05-15 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti ieškovei UAB „Transtira“ iš atsakovų UAB „Transjarus“, UAB „NOSTERA“ ir BUAB „Partenonas“ po 768,68 Lt bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisti iš atsakovų UAB „Transjarus“, UAB „NOSTERA“ ir BUAB „Partenonas“ po 55,80 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

20Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Bronius Valius,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovų 65 996,09 Lt,... 3. 2008-07-18 tarp ieškovės UAB „Transtira“ ir atsakovės UAB... 4. Atsakovė UAB „Transjarus“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinio jos... 5. Trečiasis asmuo SIA NEXIS FIBERS pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 6. Trečiasis asmuo ExNex AG pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas... 7. Trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu į ieškinį, nurodo, jog... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008-07-18 tarp užsakovo – ieškovės –... 10. Taigi tarp minėtų šalių buvo sudaryta krovinio vežimo sutartis, pagal... 11. CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalis numato, jog vežėjas atsako tiek už... 12. Bylos duomenimis nustatyta, jog krovinio pervežime dalyvavo ne vienas... 13. Esant nurodytoms aplinkybėms bei įvertinęs bylos duomenis, teismas... 14. 65 996,09 Lt nuostolių atlyginimo bei 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas... 16. ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti ieškovei UAB „Transtira“ solidariai iš atsakovų UAB... 18. Priteisti ieškovei UAB „Transtira“ iš atsakovų UAB „Transjarus“, UAB... 19. Priteisti iš atsakovų UAB „Transjarus“, UAB „NOSTERA“ ir BUAB... 20. Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...