Byla 3K-7-81/2006
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestine teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Ceslovo Jokubausko (kolegijos pirmininkas), Dangutes Ambrasienes, Romualdo Caikos (pranešejas), Sigito Gureviciaus, Aloyzo Marciulionio, Janinos Stripeikienes ir Prano Žeimio, rašytinio proceso tvarka teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ kasacini skunda del Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes teismo 2005 m. kovo 29 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. liepos 7 d. nutarties peržiurejimo civilineje byloje pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškini atsakovui UAB draudimo kompanijai „Baltic Polis“, dalyvaujant treciajam asmeniui UAB koncernui „Alga“, del žalos atlyginimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e :

3I. Ginco esme

4Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ praše priteisti iš atsakovo UAB draudimo kompanijos „Baltic Polis“ 29 569 Lt žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Ieškovas nurode, kad treciojo asmens UAB koncerno „Alga“ teritorijoje Marijampoleje, Gamyklu g. 4, 2003 m. vasario 18 d. R. Lumpickio individualios imones vairuotojas P. B. kranu užkabino viena iš 78 m aukšcio metalinio stiebo atotampu, pritvirtintu 14 m aukštyje, ir taip padare UAB koncernui „Alga“ turtine žala. Ieškovas savo draudejui UAB koncernui „Alga“ išmokejo 29 569 Lt draudimo išmoka. Eismo ivykio kaltininku buvo pripažintas P. B. Atsakovas UAB draudimo kompanija „Baltic Polis“ buvo apdraudes R. Lumpickio individualios imones automobili „Volvo F12“ transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomuoju draudimu, todel atsakovui kyla atsakomybe už P. B., vairavusio ši automobili, padaryta žala ieškovo draudejui.

5Atsakovas UAB draudimo kompanija „Baltic Polis“ nurode, kad ivykis yra nedraudiminis, nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. rugsejo 13 d. nutarimu Nr. 1100 patvirtintu Transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo taisykliu 5.1 punkta nedraudiminiu laikomas ivykis, jeigu transporto priemone nedalyvavo keliu eisme: buvo garaže, remonto dirbtuvese, kitoje ne keliu eismui skirtoje vietoje, buvo naudojama darbams ne keliuose. UAB koncerno „Alga“ žemes sklypas nera kelias, vertinant pagal tai, kaip kelio savoka yra apibrežta Lietuvos Respublikos transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatyme. Atsakovas taip pat nurode, kad šioje byloje turetu buti taikoma CK 6.253 straipsnio 5 dalis, pagal kuria asmuo atleidžiamas nuo civilines atsakomybes, jeigu nuostoliai atsirado arba padidejo del nukentejusiojo veiksmu, nes UAB koncernas „Alga“ nesieme jokiu priemoniu siekiant išvengti susidurimo su statiniu rizikos, statinys neatitiko jam keliamu reikalavimu. Be to, ieškovas nepateike pakankamai irodymu, kurie patvirtintu treciojo asmens patirtos žalos dydi. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išaiškines, kad draudimo išmokos faktas nera pakankamas nuostoliu dydžio irodymas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestines teiseju kolegijos 2001 m. birželio 7 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-397/2001).

6II. Pirmosios ir apeliacines instancijos teismu sprendimo ir nutarties esme

7Vilniaus miesto 2-asis apylinkes teismas 2005 m. kovo 29 d. sprendimu ieškini atmete.

8Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinejes byla pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacini skunda, 2005 m. liepos 7 d. nutartimi skunda atmete ir pirmosios instancijos teismo sprendima paliko nepakeista.

9Teismai nustate, kad 2003 m. vasario 18 d. automobilio „Volvo F12“ (valst. Nr. MVB 760), priklausancio R. Lumpickio II, vairuotojas P. B. UAB koncerno „Alga“ teritorijoje, važiuodamas atbulas, atsitrenke i metalinio stiebo itempimo lyna. Buvo apgadintas metalinio stiebo apatines dalies atraminis strypas. Apgadinto turto savininkas yra UAB koncernas „Alga“. AB „Lietuvos draudimas“, su kuriuo UAB koncernas „Alga“ buvo sudares turto draudimo sutarti, atlygino imones nuostolius, išmokedamas 29 569 Lt draudimo išmoka. R. Lumpickio II automobilis „Volvo F12“ 2002 m. kovo 26 d. buvo apdraustas UAB draudimo kompanijoje „Baltic Polis“ transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomuoju draudimu. Draudiko atsakomybe yra sutartine. Draudimo sutartis buvo sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. rugsejo 13 d. nutarimu Nr. 1100 patvirtintomis Transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo taisyklemis, kuriose numatytos sutarties šaliu teises ir pareigos. Pagal Taisykliu 5.1 punkta nedraudiminiu ivykiu laikomas ivykis, jeigu transporto priemone nedalyvavo keliu eisme: buvo garaže, remonto dirbtuvese, kitoje ne keliu eismui skirtoje vietoje, buvo naudojama darbams ne keliuose. Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo 2 straipsnio 12 dali kelias – tai eismui skirta ir naudojama žemes paviršiaus juosta per visa jos ploti, iskaitant važiuojamaja dali, sankryžas, šaligatvius, kelkrašcius, pesciuju ir dviratininku takus, skiriamasias juostas; i šia savoka taip pat ieina gatves, aikštes, viadukai, tiltai ir kiti kelio statiniai. Analogiškai kelio savoka yra suformuluota Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliu keliais istatyme ir Vyriausybes 1993 m. lapkricio 29 d. nutarimu Nr. 883 patvirtintose Keliu eismo taisyklese. Teismai konstatavo, kad UAB koncerno „Alga“ teritorija nepripažintina keliu, o apgadintas metalinis stiebas nera kelio statinys, ir padare išvada, jog žalos padarymo metu automobilis buvo ne keliu eismui skirtoje vietoje, todel ginco ivykis yra nedraudiminis.

10III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

11Kasaciniu skundu ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes teismo 2005 m. kovo 29 d. sprendima ir Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. liepos 7 d. nutarti ir priimti nauja sprendima – ieškini patenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

121. Teismai netinkamai aiškino ir taike 2001 m. birželio 14 d. Transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo 2 straipsnio 12, 14 daliu bei Vyriausybes 2001 m. rugsejo 13 d. nutarimu Nr. 1100 patvirtintu Transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo taisykliu 5 punkto nuostatas, todel padare nepagrista išvada, kad gincijamas ivykis yra nedraudiminis. Atsakovo UAB draudimo kompanijos „Baltic Polis“ privalomojo draudimo sutartimi prisiimta rizika yra apibrežta Privalomojo draudimo istatymo 1 straipsnio 2 dalyje ir 3 straipsnio 1 dalyje. Pagal šias nuostatas draudimo sutartimi yra apdraudžiama transporto priemones teiseto valdytojo civiline atsakomybe už autoavarijos metu padaryta žala. Pagal Privalomojo draudimo istatymo 2 straipsnio 14 dali autoavarija – tai kelyje ivykes eismo ivykis, kurio metu ar del jo, dalyvaujant bent vienai keliu važiuojanciai transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeisti žmones ir (ar) buvo sugadinti ar sunaikinti treciuju asmenu transporto priemones, krovinys, kelias, kelio statiniai, kitas turtas, o pagal 2 straipsnio 12 dali kelias – tai eismui skirta ir naudojama žemes paviršiaus juosta per visa jos ploti, iskaitant važiuojamaja dali, sankryžas, šaligatvius, kelkrašcius, pesciuju takus, skiriamasias juostas, gatves, aikštes, viadukus, tiltus ir kitus kelio statinius. UAB koncerno „Alga“ teritorija pripažintina eismui skirta ir naudojama žemes paviršiaus juosta, tai yra keliu nurodyto istatymo prasme. Tai patvirtina transporto priemones vairavimo šioje teritorijoje faktas, be to, byloje nustatyta, kad šioje teritorijoje nuolat budavo vairuojamos ir kitu imoniu transporto priemones. Be to, istatyme nenumatyta, kad privacioje teritorijoje esancios ir eismui naudojamos žemes paviršiaus juostos nelaikytinos keliu. Taigi teismai netinkamai aiškino kelio savoka. Teismai taip pat nepagristai taike Vyriausybes nutarimu Nr. 1100 patvirtintu Privalomojo draudimo taisykliu 5.1 punkta, nes ši norma prieštarauja istatymo normai.

132. Teismai nukrypo nuo Lietuvos Aukšciausiojo Teismo suformuotos praktikos. Kasacinis teismas 2005 m. sausio 5 d. nutartyje civilineje byloje Nr. 3K-3-2/2005, kurios faktines aplinkybes yra iš esmes analogiškos (žala buvo padaryta vairuojant transporto priemone geležinkelio stoties perone), yra išaiškines autoavarijos ir kelio savokas. Teismas konstatavo, kad pagal Keliu eismo taisykles eismo ivykis nesiejamas su to ivykio vieta, o pagrindinis eismo ivykio (autoavarijos) elementas istatymo prasme yra judanti transporto priemone. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas nurodytoje byloje pripažino, kad geležinkelio stoties perone atsitikes autoivykis yra draudiminis ivykis.

143. Šiuo metu galiojancio 2004 m. kovo 5 d. Transporto priemoniu valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo 2 straipsnio 7 dalyje draudiminis ivykis apibrežiamas kaip eismo ivykis, del kurio turi buti mokama draudimo išmoka. Eismo ivykio savoka yra išaiškinta Saugaus eismo automobiliu keliais istatymo 2 straipsnio 2 dalyje: tai yra ivykis kelyje, viešose arba privaciose teritorijose, kurio metu, dalyvaujant judanciai transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmoniu, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemone, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas ivykio vietoje buves turtas. Taigi ir ivykio metu galiojusiame, ir šiuo metu galiojanciame istatyme eismo ivykio savoka nesiejama su ivykio vieta, o pagrindiniu ivykio elementu, taigi ir pagrindiniu draudiminio ivykio elementu, yra judanti transporto priemone. Del tokiu argumentu pirmosios ir apeliacines instancijos teismu išvada, kad UAB koncerno „Alga“ teritorijoje atsitikes ivykis yra nedraudiminis, yra nepagrista.

15Teiseju kolegija

konstatuoja:

16IV. Byloje teismu nustatytos aplinkybes

172003 m. vasario 18 d. UAB koncerno „Alga“ teritorijoje automobilio „Volvo F12“, apdrausto transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomuoju draudimu pagal UAB draudimo kompanijos „Baltic Polis“ 2002 m. kovo 26 d. draudimo polisa, vairuotojas, važiuodamas atbulas, apgadino UAB koncernui „Alga“ priklausanti turta ir padare 29 569 Lt nuostoliu. AB „Lietuvos draudimas“, su kuriuo UAB koncernas „Alga“ buvo sudares turto draudimo sutarti, atlygino imones nuostolius, išmokedamas 29 569 Lt draudimo išmoka.

18V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

19Kasacinis skundas iš dalies tenkintinas. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes teismo 2005 m. kovo 29 d. sprendimas ir Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. liepos 7 d. nutartis naikintini del 2001 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo Nr. IX-378 2 straipsnio 12 ir 14 daliu netinkamo aiškinimo ir taikymo bei 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliu keliais istatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio 2 dalies (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija) nuostatu netaikymo (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 359 straipsnio 3 dalis).

20Vilniaus miesto 2-asis apylinkes teismas ir Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškini atmete remdamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. rugsejo 13 d. nutarimu Nr. 1100 patvirtintu Transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo taisykliu 5.1 punkto nuostatomis. Pagal šiu Taisykliu 5.1 punkta, transporto priemonei nedalyvaujant keliu eisme (yra garaže, remonto dirbtuvese, ne keliu eismui skirtoje vietoje, naudojama darbams ne keliuose), draudikas neprivalo atlyginti žalos asmeniui ir (ar) turtui, padarytos tretiesiems asmenims autoavarijos metu, nes tokie eismo ivykiai nepripažistami draudiminiais ivykiais. Be to, teismai dar remesi 2001 m. birželio 14 d. Transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo 2 straipsnio 12 dalyje pateikta kelio savoka („Kelias – eismui skirta ir naudojama žemes paviršiaus juosta per visa jos ploti, iskaitant važiuojamaja dali, sankryžas, šaligatvius, kelkrašcius, pesciuju ir dviraciu takus, skiriamasias juostas, taip pat gatves, aikštes, viadukai, tiltai ir kiti kelio statiniai“). Pirmosios ir apeliacines instancijos teismai, remdamiesi pirmiau nurodytomis nuostatomis, padare išvada, kad atsakovo UAB koncerno „Alga“ teritorija nepripažintina keliu, autoivykio metu apgadintas metalinis stiebas nera kelio statinys, todel 2003 m. vasario 18 d. UAB koncerno „Alga“ teritorijoje ivykes autoivykis yra nedraudiminis.

21Kasacinio teismo teiseju kolegija nesutinka su pirmiau išdestytomis teismu išvadomis del to, kad teismai neatsižvelge i kitus tuo metu galiojusius istatymus, tiesiogiai apibrežiancius kelio savoka. Teismai remesi 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliu keliais istatymo 2 straipsnio 10 dalyje esanciu kelio savokos apibrežimu, bet neatsižvelge i to paties istatymo 2 straipsnio 2 dalyje esancia eismo ivykio savoka („Eismo ivykis – tai ivykis kelyje, viešose arba privaciose teritorijose, kurio metu, dalyvaujant judanciai transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmoniu, sugadinta bet viena transporto priemone, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas ivykio vietoje buves turtas“). Toks eismo ivykio apibrežimas yra itvirtintas mineto istatymo 2002 m. gruodžio 10 d. istatymo Nr. IX-1256 redakcijoje. Šis istatymas galiojo autoivykio metu. Jo metu treciajam asmeniui UAB koncernui „Alga“ buvo padaryta turtine žala. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993 m. lapkricio 29 d. nutarimu Nr. 883 patvirtintu Keliu eismo taisykliu 1.26 punkte autoavarija apibrežiama kaip eismo ivykis, kurio metu, dalyvaujant važiuojanciai motorinei transporto priemonei ar mopedui, žuvo ar buvo sužeisti žmones arba buvo sugadintos transporto priemones, krovinys, kelias, kelio statiniai, koks nors kitoks turtas. Pagal tuo metu galiojusio Transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo Nr. IX-378 3 straipsni draudimo objektas yra transporto priemoniu savininku ir valdytoju civiline atsakomybe už autoavarijos metu padaryta žala. Iš šiu nuostatu išplaukia išvada, kad autoivykio (autoavarijos) savokos apibrežimo esminiais elementais yra judanti transporto priemone, žmoniu žuvimas ar sužalojimas ir (ar) ivykio vietoje buvusio turto sugadinimas. Ivykio vieta nebutinai turi buti kelias iprastine šio žodžio prasme bei eismo ivykio metu galiojusio Transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo 2 straipsnio 12 dalyje išdestyta pažodine prasme. Eismo ivykio vieta gali buti ne tik kelias, gatve, bet ir privati teritorija, kurioje juda transporto priemone. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija autoivykio samprata analogiškai išaiškino 2005 m. sausio 5 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje Nr. 3K-3-2/2005.

22Kasatoriaus trecias argumentas atmetamas, nes jis prieštarauja konstituciniam civiliniu istatymu negaliojimo atgaline tvarka principui. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio ir CK 1.7 straipsnio nuostatas galioja tik istatymu nustatyta tvarka paskelbti istatymai ir kiti civilinius santykius reglamentuojantys teises aktai. Civiliniai istatymai ir kiti civilinius santykius reglamentuojantys teises aktai negalioja atgaline tvarka. Kasatoriaus nurodytas 2004 m. kovo 5 d. istatymas Nr. IX-2041 eismo ivykiui, ivykusiam 2003 m. vasario 18 d., negali buti taikomas.

23Pirmosios ir apeliacines instancijos teismai taikytinus istatymus aiškino tik gramatiniu budu, bet neaiškino ju sisteminiu ir teleologiniu budu. Toks aiškinimas neatitinka CK 1.5 straipsnio 4 dalies nuostatu, ipareigojanciu aiškinant istatymus vadovautis teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais.

24Kadangi iš naujo nagrinejant byla gali iškilti klausimu, susijusiu su faktinemis bylos aplinkybemis, byla perduotina nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

25Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestine teiseju kolegija, vadovaudamasi CPK 360 straipsniu,

Nutarė

26Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes teismo 2005 m. kovo 29 d. sprendima ir Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. liepos 7 d. nutarti panaikinti ir perduoti byla iš naujo nagrineti Vilniaus miesto 2-ajam apylinkes teismui.

27Ši Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis yra galutine, neskundžiama ir isiteiseja nuo priemimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestine teiseju... 2. Teiseju kolegija n u s t a t e :... 3. I. Ginco esme... 4. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ praše priteisti iš atsakovo UAB... 5. Atsakovas UAB draudimo kompanija „Baltic Polis“ nurode, kad ivykis yra... 6. II. Pirmosios ir apeliacines instancijos teismu sprendimo ir nutarties esme... 7. Vilniaus miesto 2-asis apylinkes teismas 2005 m. kovo 29 d. sprendimu ieškini... 8. Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinejes byla pagal ieškovo... 9. Teismai nustate, kad 2003 m. vasario 18 d. automobilio „Volvo F12“ (valst.... 10. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 11. Kasaciniu skundu ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo panaikinti... 12. 1. Teismai netinkamai aiškino ir taike 2001 m. birželio 14 d. Transporto... 13. 2. Teismai nukrypo nuo Lietuvos Aukšciausiojo Teismo suformuotos praktikos.... 14. 3. Šiuo metu galiojancio 2004 m. kovo 5 d. Transporto priemoniu valdytoju... 15. Teiseju kolegija... 16. IV. Byloje teismu nustatytos aplinkybes... 17. 2003 m. vasario 18 d. UAB koncerno „Alga“ teritorijoje automobilio „Volvo... 18. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 19. Kasacinis skundas iš dalies tenkintinas. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes... 20. Vilniaus miesto 2-asis apylinkes teismas ir Vilniaus apygardos teismo Civiliniu... 21. Kasacinio teismo teiseju kolegija nesutinka su pirmiau išdestytomis teismu... 22. Kasatoriaus trecias argumentas atmetamas, nes jis prieštarauja konstituciniam... 23. Pirmosios ir apeliacines instancijos teismai taikytinus istatymus aiškino tik... 24. Kadangi iš naujo nagrinejant byla gali iškilti klausimu, susijusiu su... 25. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestine teiseju... 26. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes teismo 2005 m. kovo 29 d. sprendima ir Vilniaus... 27. Ši Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis yra galutine, neskundžiama ir...