Byla ATP-569-92/2014
Dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo, kuriuo Y. H. pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 210 str. 1 d., ir jam paskirta 10 000 Lt dydžio bauda su kontrabandos daiktų 20000 vnt. cigarečių konfiskavimu

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jūratė Damanskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Vilniaus teritorinės muitinės apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo, kuriuo Y. H. pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 210 str. 1 d., ir jam paskirta 10 000 Lt dydžio bauda su kontrabandos daiktų 20000 vnt. cigarečių konfiskavimu,

Nustatė

2Y. H. nubaustas už tai, kad 2013 m. gruodžio 16 d., 18 val., Vilniaus rajone, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio poste, vykdamas per valstybės sieną iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką, vairuodamas vilkiką „MB Actros“, valst. Nr. ( - ), su puspriekabe „Schmitz Cargobull Sko 24“, valst. Nr. ( - ), nedeklaravęs ir nepateikdamas muitinės kontrolei vilkiko kabinos šoninėje daiktadėžėje po asmeniniais daiktais gabeno 100 blokų (20 000 vnt.) cigarečių „Pall mall blue“, nepaženklintų nustatyto pavyzdžio banderolėmis, kurių bendra muitinė vertė 7270 Lt, taip pažeisdamas 1992-10-12 Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą 40, 41 str. reikalavimus, ir padarydamas administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 210 straipsnio 1 dalyje.

3Apeliaciniu skundu Vilniaus teritorinė muitinė prašo pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-03-18 nutarimą dėl kontrabandos daiktų gabenimo priemonės krovininio automobilio „MB Actross“, valst. Nr. ( - ), ir registravimo liudijimo Nr. ( - ) grąžinimo bei transporto priemonę konfiskuoti.

4Apeliaciniame skunde nurodo, kad apylinkės teismo nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, grindžiamas prieštaringais motyvais – neva 1000 pakelių cigarečių nelaikytinas dideliu kiekiu, bet tuo pačiu teigia, kad nepastebėtam pernešti tokio kiekio cigarečių per valstybės sieną negalima ir tuo pačiu akcentuoja tai, kad tokiam kiekiui cigarečių gabenti tokia didelė transporto priemonė nebūtina, be to, krovininio automobilio vertė ženkliai viršija gabentų cigarečių vertę. Apylinkės teismas nenurodė nė vieno aktualios teismo praktikos atvejo, kai kontrabandos gabenimo priemonės analogiškomis aplinkybėmis nebuvo konfiskuotos. Neteisėtai gabentos cigaretės buvo kruopščiai paslėptos ir buvo rastos tik detalaus transporto priemonės muitinio tikrinimo metu. Pagal suformuotą teismų praktiką kontrabandos gabenimo priemonę galima konfiskuoti net tada, kai ji nuosavybės teise priklauso ne pažeidėjui, tokiais atvejais transporto priemonės savininkas gali išsiieškoti nuostolius iš pažeidėjo civilinio proceso tvarka ir galimų nuostolių dydis negali būti pagrindu netaikyti sankcijoje numatytos papildomos administracinės nuobaudos.

5Pažymi, kad ginčo dėl padaryto pažeidimo byloje nėra. Pažeidimas priskiriamas vienoms iš pavojingiausių ir didžiausią žalą visuomenės interesams darančių veikų. Krovininis automobilis buvo tiesiogiai panaudotas kaip įrankis teisės pažeidimui padaryti, pačiam pažeidėjui paskirta tik minimali sankcijoje numatyta bauda. Apylinkės teismas nesivadovavo aktualia teismų praktika, kad transporto priemonė konfiskuojama, kai buvo tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, jeigu tokio kiekio cigarečių pernešti per valstybės sieną nepastebėtam, išvengiant muitinės kontrolės yra fiziškai neįmanoma. Apylinkės teismo išvesta analogija su BK nuostatomis dėl turto konfiskavimo yra neteisinga, nes ATPK nenumato galimybės išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančios sumos iš pažeidėjo.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuoto asmens OOO „C“ (duomenys pakeisti) įgaliotas atstovas advokatas Mindaugas Paukštė prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad skundžiamo nutarimo motyvai yra vienas kitą papildantys, o ne prieštaraujantys vienas kitam. Byloje nustatyta, jog Y. H. cigaretes vežė savo iniciatyva, jo darbdavys ir transporto priemonės savininkas apie gabenamą kontrabandą nežinojo, vairuotojas buvo supažindintas su muitinės taisyklėmis, todėl negalima reikalauti darbdavio atsakomybės už paties vairuotojo savavališkai padarytą pažeidimą, be to, cigarečių kiekis nebuvo didelis, jos vežtos draugams. Pažymi, kad trečiajam asmeniui priklausanti kontrabandos gabenimo priemonė gali būti konfiskuojama tik nustačius, jog trečiasis asmuo, perduodamas transporto priemonę kaltininkui, elgėsi nerūpestingai. Administracinė nuobauda turi būti teisinga ir proporcinga, ne per griežta, neapribojanti asmenų teisių daugiau nei tai yra būtina. Krovininio automobilio konfiskavimas paveiktų išimtinai tik Y. H. darbdavį, o pačiam pažeidėjui jokios įtakos neturėtų, todėl sąžiningo trečiojo asmens nubaudimas būtų perteklinė sankcija. Y. H., atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes ir jo asmenybę, teisingai nubaustas minimalia 10 000 Lt bauda, kuri pakankamai paveiks pažeidėją. Taip pat nurodo, kad pagal ATPK 210 str. 1 d. sankciją kontrabandos gabenimo priemonės konfiskavimas nėra privaloma sankcija, be to, kontrabandos gabenimui transporto priemonėje jokių specialių slėptuvių įrengta nebuvo, cigaretės gabentos vilkiko kabinoje įrengtoje daiktadėžėje.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą Y. H. prašo apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo, kad skirdamas administracinę nuobaudą apylinkės teismas įvertinos visas reikšmingas bylos aplinkybes, tiek veikos pavojingumą, tiek jo asmenybę. Be to, ATPK 210 str. 1 d. sankcijoje numatyta galimybė nekonfiskuoti kontrabandos gabenimo priemonės, ką apylinkės teismas ir nutarė, kadangi krovininiame automobilyje nebuvo įrengta specialių slėptuvių kontrabandai gabenti, o gabentam kiekiui cigarečių pervežti krovininis automobilis nebūtinas.

8Apeliacinis skundas tenkintinas.

9Byloje nėra ginčo dėl pažeidimo padarymo aplinkybių ir jo kvalifikavimo, taip pat apeliaciniu skundu nėra skundžiamas Y. H. paskirtos baudos dydis, gabentų cigarečių konfiskavimas ir sprendimas nekonfiskuoti puspriekabės „Schmitz Cargobull Sko 24“, valst. Nr. ( - ). Apeliaciniu skundu Vilniaus teritorinė muitinė, teigdama, jog buvo pažeistos administracinės nuobaudos skyrimo taisyklės, ginčija tik nutarimo dalį dėl vilkiko „MB Actros“, valst. Nr. ( - ), nekonfiskavimo.

10Įvertinus galiojantį teisinį reglamentavimą ir formuojamą teismų praktiką, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė administracinių nuobaudų skyrimo taisykles, dėl ko nepagrįstai nusprendė nekonfiskuoti pažeidėjo Y. H. vairuoto vilkiko.

11Niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip, kaip įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka (ATPK 7 str. 1 d.). Iš ATPK 210 straipsnio 1 dalies sankcijos matyti, jog kontrabandos daiktų gabenimo priemonės konfiskavimas yra fakultatyvi papildoma administracinė nuobauda, t.y. dėl šios administracinės nuobaudos taikymo kiekvieną kartą sprendžia teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes.

12Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1997 m. balandžio 8 d. nutarime konstatavo, kad atsižvelgiant į saugomų visuomeninių santykių reikšmę administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankio ar tiesioginio objekto konfiskavimas administracinių teisės pažeidimų bylose neprieštarauja Konstitucijai, tuo pačiu pripažindamas, jog nuosavybės teisė yra prigimtinė žmogaus teisė, ginama įstatymo, tačiau ji nėra absoliuti. Vienas iš nuosavybės teises ribojančių požymių yra draudimas panaudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų padaryta žalos.

13ATPK 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikant atsakomybę už ATPK 210 straipsnyje numatyto pažeidimo padarymą konfiskuojamas gali būti ir pažeidėjui nepriklausantis daiktas, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamos, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu. Dėl trečiajam asmeniui priklausančio turto konfiskavimo teisėtumo išsamiai yra pasisakęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas jau minėtame 1997-04-08 nutarime, kuriame pažymima, jog turto savininkas, perduodamas valdyti ar naudoti turtą kitiems asmenims, visuomet tam tikru mastu rizikuoja. Laikinasis turto naudotojas ar valdytojas, priešingai sudarytai sutarčiai, daikto paskirčiai ar savininko interesams, tyčiniais ar neatsargiais veiksmais daiktą gali sugadinti, sunaikinti ar kitaip prarasti, atsitiktinio daikto žuvimo rizika tenka daikto savininkui. Kai daiktas prarandamas darant administracinį teisės pažeidimą – kontrabandą, savininko teisė išreikalauti daiktą iš sąžiningo įgijėjo (valstybės) yra ribojama. ATPK 26 straipsnio 1 dalyje numatytas tretiesiems asmenims priklausančio daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo kontrabandos įrankis, konfiskavimas prilygintinas jo faktiniam žuvimui, todėl savininkas praranda galimybę susigrąžinti jį natūra, tačiau jis gali reikalauti iš tokį teisės pažeidimą padariusio daikto valdytojo ar naudotojo atlyginti žalą. Toks teisinių santykių sureguliavimas ginčijamu įstatymu yra skirtas teisės pažeidėjo atsakomybės už savo veiksmus sugriežtinimui ir negali būti vertinamas kaip trečiųjų asmenų nubaudimas. Taigi, vien tai, jog konfiskuojama kontrabandos gabenimo priemonė priklauso ne pažeidėjui, savaime nesudaro pagrindo jos nekonfiskuoti ir papildomos administracinės nuobaudos taikymą laikyti neproporcinga ir neteisinga priemone.

14Pažymėtina, kad ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje dėl teisės į nuosavybės apsaugą, nustatytos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) protokolo Nr. 1 1 straipsnyje, iš esmės nekvestionuojama, kad turto, susijusio su nusikalstama veika, konfiskavimas yra būtina ir veiksminga kovos su nusikalstamumu priemonė. Be kita ko, ja gali būti siekiama užkirsti kelią atitinkamos transporto priemonės naudojimui kitų nusikalstamų veikų padarymui kenkiant visuomenei (Yildirim v. Italy, no. 38602/02, decision of 10 April 2003; C.M. v. France, no. 28078/95, decision 26 June 2001). Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką turto konfiskavimas patenka į nuosavybės naudojimo kontrolės sritį pagal Konvencijos protokolo Nr. 1 1 straipsnio 2 dalį, kurioje valstybėms suteikiama teisė priimti įstatymus, jų manymu, reikalingus, kad būtų galima kontroliuoti nuosavybės naudojimą atsižvelgiant į bendrąjį interesą. Tam, kad nuosavybės teisių apribojimas atitiktų šią nuostatą, jis turi būti nustatytas įstatymo, juo siekiama teisėto tikslo, o panaudotos priemonės – pagrįstai proporcingos šiam tikslui. Spręsdamas dėl viešojo intereso poreikių ir asmens intereso teisingos pusiausvyros nustatymo, Teismas palieka valstybei plačią vertinimo laisvę dėl įgyvendinimo priemonių pasirinkimo ir vertinimo, ar šio įgyvendinimo padariniai pateisinami atsižvelgiant į bendrąjį interesą siekiant atitinkamo įstatymo tikslo. Teisinga pusiausvyra pažeidžiama tuo atveju, kai asmeniui užkraunama „individuali ir pernelyg didelė našta“ (Yildirim v. Italy; Het Financieele Dagblad B.V. v. the Netherlands, no. 577/11, decision of 28 June 2011). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinėje byloje Nr. 2AT-7-2013)

15Teismų praktikoje pagal pobūdį panašios kategorijos bylose paprastai laikomasi pozicijos, jog pažeidimo padarymo priemonė konfiskuojama, jeigu: 1) ji buvo specialiai tam pritaikyta arba 2) jeigu tokio kiekio kontrabandinių prekių be jos nebūtų buvę galima gabenti nepateikiant muitinės kontrolei (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N575-47/2008, N575-215/2009, N502-34/2010 ir kt., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinėse bylose Nr. 2AT-5-2011, 2AT-2-2013 ir kt.). Iš bylos medžiagos matyti, kad šiuo atveju cigaretės nebuvo gabenamos specialiai tam įrengtose slėptuvėse, todėl turi būti tinkamai įvertinta, ar cigarečių gabenimas kontrabandos būdu atitinka antrąją alternatyvią sąlygą transporto priemonės konfiskavimui taikyti. Apylinkės teismo išvados dėl pastarosios aplinkybės yra prieštaringos. Konstatuodamas pažeidėjo Y. H. kaltę pirmosios instancijos teismas rėmėsi pažeidėjo paaiškinimais, kad jis nebūtų galėjęs nepastebėtas muitinės pernešti per valstybės sieną 1000 cigarečių pakelių, kas sudaro net 100 blokų, tačiau argumentuodamas savo sprendimą dėl vilkiko nekonfiskavimo apylinkės teismas jau nurodo, kad toks cigarečių kiekis yra nedidelis („tik 1000 pakelių“). Pastaroji apylinkės teismo išvada yra akivaizdžiai neteisinga, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, jokiais būdais asmuo negalėtų pergabenti per valstybės sieną 100 blokų cigarečių be transporto priemonės nepastebėtas ar nesukeldamas įtarimų muitinės pareigūnams. Taigi, šiuo atveju bylos aplinkybės neabejotinai patvirtina, kad pažeidėjo vairuotas vilkikas buvo tiesiogiai panaudotas kontrabandos dalykui gabenti. Skundžiamo nutarimo argumentas, jog tokiam kiekiui cigarečių gabenti nebuvo būtinas vilkikas, yra visiškai nelogiškas ir nesuprantamas. Vien tai, kad asmuo kontrabandai gabenti pasirinko vilkiką, o ne lengvąjį automobilį, nepaneigia aukščiau nurodytos vieningos teismų praktikos, kokiais atvejais konfiskuojama kontrabandos gabenimo priemonė. Be kita ko, tokia apylinkės teismo pozicija iškreipia administracinės atsakomybės prasmę, nes asmenims, gabenusiems kontrabandą vilkike ar puspriekabėje, atsižvelgiant į šių transporto priemonių talpą, praktiškai niekada nebūtų galima pritaikyti papildomos administracinės nuobaudos – kontrabandos dalyko gabenimo priemonės konfiskavimo.

16Sutiktina su apylinkės teismo išvada, jog konfiskavimo institutas ATPK yra nepakankamai reglamentuotas, bet tai savaime nereiškia, kad dėl to konfiskavimas neturi iš viso būti taikomas, nors tam byloje nustatytos visos sąlygos. Pažymėtina, kad analogiško pobūdžio byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog „argumentas dėl negalimos skirtingos praktikos administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atveju dėl turto konfiskavimo yra netinkamas, nes nors kai kurie bendri principai nagrinėjant administracines ir baudžiamąsias bylas yra vienodai suprantami, tačiau tai nereiškia, kad gali būti taikoma analogija kiekvienam iškilusiam klausimui.“ (nutartis administracinėje byloje Nr. 2AT-5-2011).

17Taip pat teismų praktikoje transporto priemonės vertė savaime nepripažįstama besąlygišku pagrindu jos nekonfiskuoti, sprendžiant transporto priemonės konfiskavimo klausimą turi būti atsižvelgiama į aplinkybių visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinėse bylose Nr. 2AT-2-2013, 2AT-7-2013).

18Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad Y. H. vilkiku gabeno pakankamai didelį kiekį cigarečių, kurio be transporto priemonės per valstybės sieną nebūtų galėjęs nepastebėtas pergabenti, kad kontrabanda daro didelę žalą Lietuvos ekonomikai ir verslo tvarkai, kad pažeidėjas savo veiksmais akivaizdžiai ignoruoja teisės aktų reikalavimus, nes buvo iš anksto supažindintas su leistinu įvežti Lietuvos Respubliką cigarečių kiekiu, konstatuotina, jog konfiskavus tiesiogiai pažeidimui daryti panaudotą vilkiką nebus pažeisti proporcingumo ir teisingumo principai, priešingai, bus tinkamai ir visapusiškai įgyvendinti administracinės nuobaudos tikslai.

19Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, Vilniaus rajono apylinkės teismo nutarimas keistinas, paskiriant Y. H. papildomą administracinę nuobaudą – kontrabandos daiktų gabenimo priemonės konfiskavimą.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 6 punktu,

Nutarė

21Vilniaus teritorinės muitinės apeliacinį skundą tenkinti.

22Pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarimą:

23Panaikinti nutarimo dalį dėl vilkiko „MB Actros, valst. Nr. ( - ), ir registracijos liudijimo grąžinimo savininko bendrovės „C“ (duomenys pakeisti) įgaliotam atstovui bei Y. H., pripažintam kaltu pagal ATPK 210 str. 1 d., paskirti papildomą administracinę nuobaudą – vilkiko „MB Actros“, valst. Nr. ( - ), priklausančio OOO „C“ (duomenys pakeisti) konfiskavimą.

24Kitą nutarimo dalį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. Y. H. nubaustas už tai, kad 2013 m. gruodžio 16 d., 18 val., Vilniaus rajone,... 3. Apeliaciniu skundu Vilniaus teritorinė muitinė prašo pakeisti Vilniaus... 4. Apeliaciniame skunde nurodo, kad apylinkės teismo nutarimas yra neteisėtas ir... 5. Pažymi, kad ginčo dėl padaryto pažeidimo byloje nėra. Pažeidimas... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuoto asmens OOO „C“ (duomenys... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Y. H. prašo apeliacinio skundo netenkinti.... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 9. Byloje nėra ginčo dėl pažeidimo padarymo aplinkybių ir jo kvalifikavimo,... 10. Įvertinus galiojantį teisinį reglamentavimą ir formuojamą teismų... 11. Niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės... 12. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1997 m. balandžio... 13. ATPK 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikant atsakomybę už ATPK 210... 14. Pažymėtina, kad ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje dėl teisės į... 15. Teismų praktikoje pagal pobūdį panašios kategorijos bylose paprastai... 16. Sutiktina su apylinkės teismo išvada, jog konfiskavimo institutas ATPK yra... 17. Taip pat teismų praktikoje transporto priemonės vertė savaime... 18. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad Y. H.... 19. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, Vilniaus rajono apylinkės teismo... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 21. Vilniaus teritorinės muitinės apeliacinį skundą tenkinti.... 22. Pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarimą:... 23. Panaikinti nutarimo dalį dėl vilkiko „MB Actros, valst. Nr. ( - ), ir... 24. Kitą nutarimo dalį palikti nepakeistą.... 25. Nutartis neskundžiama....