Byla 2-1191-407/2017
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, priimtų civilinėje byloje Nr. B2-512-459/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Agrovet“, kreditorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kemitek“ ir kreditorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Vytas ir ko“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutarties, ir pagal atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Agrovet“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, priimtų civilinėje byloje Nr. B2-512-459/2017.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismo 2016-06-28 nutartimi atsakovei UAB „Agrovet“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratore paskirta UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. 2016-10-28, 2017-01-24 ir 2017-03-01 nutartimis atsakovei RUAB „Agrovet“ pratęstas terminas restruktūrizavimo planui pateikti. Restruktūrizavimo planas turėjo būti pateiktas iki 2017-03-22.
 2. 2017-03-23 teisme gautas RUAB „Agrovet“ generalinio direktoriaus A. G. prašymas dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo iki 2017-04-24.
 3. 2017-03-15 RUAB ,,Agrovet“ kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu buvo nepritarta RUAB „Agrovet“ restruktūrizavimo plano projektui. Dėl šio kreditorių nutarimo skundus teismui pateikė atsakovės RUAB „Agrovet“ atstovas advokatas V. Š. ir įmonės kreditorės UAB ,,Kemitek“ bei UAB ,,Vytas ir ko“. Nurodė, jog AB SEB bankas, turėdamas balsų daugumą, kreditorių susirinkimo metu elgėsi nesąžiningai, piktnaudžiavo savo, kaip didžiausio kreditoriaus teisėmis, tyčia nebendradarbiavo su restruktūrizuojamos bendrovės atstovais ir gynė tik savo finansinius interesus, kurie užtikrinti įmonės turto įkeitimu.
 4. 2017-04-20 teisme gautas RUAB „Agrovet“ administratorės UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ įgalioto asmens T. M. pareiškimas dėl atsistatydinimo. Prašyme nurodoma, kad tarp RUAB „Agrovet“ ir UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ sudaryta atlygintinių paslaugų teikimo sutartis 2017-04-18 buvo nutraukta, todėl administratorė nebeturi įgaliojimų teikti RUAB „Agrovet“ restruktūrizavimo administravimo paslaugų. 2017-04-24 teisme gautas RUAB „Agrovet“ atstovo, advokato V. Š. pareiškimas, kuriuo prašoma atstatydinti bankroto administratorių ir paskirti naują, atidėti prašymų nutraukti restruktūrizavimo bylą nagrinėjimą ir pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti iki 2017-05-24.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. balandžio 24 d. nutartimi nutraukė RUAB ,,Agrovet“ restruktūrizavimo bylą, atmetė RUAB ,,Agrovet“ bei kreditorių UAB ,,Kemitek“ bei UAB ,,Vytas ir ko“ skundus dėl 2017-03-15 RUAB ,,Agrovet“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu.
 2. Teismas atkreipė dėmesį, jog įstatymo nustatytas šešių mėnesių terminas restruktūrizavimo planui pateikti teismo buvo net tris kartus pratęstas. Pažymėjo, kad nei per nustatytą terminą, nei iki šios nutarties priėmimo restruktūrizavimo planas teismui tvirtinimui nepateiktas. Teismas, spręsdamas, kad yra pagrindas nutraukti restruktūrizavimo bylą, pažymėjo, kad teismas jau sudarė įmonei išskirtinę galimybę siekti susitarimų su kreditoriais ir pirmenybę teikė restruktūrizavimo tikslų realizavimui, kaip nurodyta anksčiau, tačiau ir šios nutarties priėmimo metu restruktūrizavimo planas vis tiek nėra teismui pateiktas. Teismas pažymėjo, kad atsakovės kreditoriai labai aiškiai išreiškė savo valią restruktūrizavimo plano netvirtinti, sprendimas šiuo klausimu buvo priimtas 83,35 proc. kreditorių balsų, o kreditoriai restruktūrizavimo procese turi išimtinę teisę priimti sprendimą dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo, todėl nesant kreditorių sutarimo tęsti restruktūrizavimo procesą, restruktūrizavimo procesas, siekiant išvengti nepagrįsto kreditorių teisių pažeidimo, negali būti tęsiamas. Kreditoriai net dviejuose kreditorių susirinkimuose restruktūrizavimo planui nepritarė, nors restruktūrizavimo plano tvirtinimas priskiriamas išimtinei kreditorių kompetencijai.
 3. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi 2017-04-20 teisme gautą RUAB ,,Agrovet“ administratorės prašymą dėl atstatydinimo ir 2017-04-24 RUAB ,,Agrovet“ atstovo V. Š. prašymą atstatydinti bankroto administratorių, atidėti terminą klausimo dėl restruktūrizavimo plano pateikimo tvirtinti ir pratęsi terminą restruktūrizavimo planui pateikti atsisakė priimti, motyvuodamas tuo, kad Klaipėdos apygardos teismas 2017-04-24 nutartimi RUAB „Agrovet“ restruktūrizavimo bylą nutraukė. Nors teismo nutartis dar neįsiteisėjusi, tačiau, pasak teismo, minėtu teismo procesiniu sprendimu restruktūrizavimo bylos klausimas yra išnagrinėtas iš esmės. Dėl šios priežasties teismas pateiktus prašymus atsisakė priimti.
 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Atsakovė RUAB ,,Agrovet“ bei kreditorės UAB ,,Kemitek“ ir UAB ,,Vytas ir ko“ atskiruosiuose skunduose prašo Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartį panaikinti ir pripažinti 2017-03-15 vykusio RUAB ,,Agrovet“ kreditorių susirinkimo nutarimą 2-uoju darbotvarkės klausimu neteisėtu ir negaliojančiu bei pratęsti terminą restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui terminą. Atskirieji skundai grindžiami šiais argumentais:
  1. Pavieniai restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai neturi teisės kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, nes tokią teisę turi tik kreditorių susirinkimas. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju buvo pateikti pavienių kreditorių AB SEB banko ir AB ,,Šiaulių bankas“ prašymai nutraukti restruktūrizavimo bylą. Kreditorių susirinkimuose klausimas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo iš viso nebuvo svarstomas.
  2. Skirtingai nei sprendė teismas, terminai restruktūrizavimo plano pateikimui nėra naikinamieji, todėl vien ta aplinkybė, kad restruktūrizavimo planas nebuvo patvirtintas, restruktūrizavimo bylos nutraukimui nėra pakankama. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog terminas restruktūrizavimo planui pateikti gali būti ir pratęsiamas, jei tai pateisinama objektyviomis aplinkybėmis. Todėl vien tai, kad teismas jau buvo tris kartus pratęsęs terminą restruktūrizavimo planui pateikti, nereiškia, kad toks terminas apskritai negali būti pratęstas. Nagrinėjamu atveju buvo visos objektyvios aplinkybės dėl termino restruktūrizavimo plano pateikti pratęsimo: restruktūrizavimo planas yra koreguojamas pagal kreditorių pateiktus pasiūlymus, tiek restruktūrizuojam įmonė, tiek jos savininkai, tiek įmonės kreditoriai yra linkę ieškoti būdų išspręsti mokumo problemas ir surasti tinkamą restruktūrizavimo plano projektą. Skundžiamoje nutartyje į šias aplinkybes teismas visiškai neatsižvelgė. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas esant poreikiui tik pakoreguoti restruktūrizavimo planą, neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų, kitų restruktūrizuojamos įmonės ir kreditorių teisėtų interesų bei lūkesčių atkurti įmonės mokumą bei stabilumą.
  3. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas prieštarauja restruktūrizavimo proceso tikslams, įmonės smulkiųjų kreditorių, darbuotojų ir regiono ekonominiams interesams. Įmonė yra įdarbinusi apie 80 darbuotojų, veikia vienoje vertikalioje mėsos perdirbimo įmonių grandinėje, nėra nutraukusi veiklos, dirba vis efektyviau.
  4. 2017-03-15 kreditorių susirinkime priimtas 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas yra neteisėtas. Teismas visiškai nevertino, ar AB SEB bankas balsuodamas šiuo klausimu elgėsi sąžiningai, ar geranoriškai bendradarbiavo su restruktūrizuojama bendrove bei kitais kreditoriais. AB SEB bankas turėjo išankstinę nuostatą nepritarti jokiam restruktūrizavimo plano projektui. Taigi priimtas nutarimas dėl restruktūrizavimo plano netvirtinimo aiškiai prieštarauja tiek restruktūrizuojamos įmonės, tiek jos darbuotojų, tiek kitų kreditorių interesams.
 2. Atsakovė RUAB ,,Agrovet“ atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartį panaikinti, priimti prašymus ir juos tenkinti visiškai. Nurodo, kad, skirtingai nei sprendė teismas, restruktūrizavimo byla nei skundžiamos nutarties priėmimo metu, nei šiuo metu nėra nutraukta, nes nutartis nėra įsiteisėjusi. Antra, restruktūrizavimo proceso metu įmonei yra būtina turėti realias funkcijas vykdantį restruktūrizavimo administratorių. Nagrinėjamu atveju nėra nė vieno iš ĮRĮ 21 straipsnio 5 dalyje nurodytų pagrindų, dėl kurių prašymai negalėtų būti tenkinamai ir administratorius negalėtų būti atstatydintas.
 3. Atsiliepime į RUAB ,,Agrovet“ atskirąjį skundą dėl 2017 m. balandžio 24 d. nutarties kreditorius AB SEB bankas prašo jį atmesti. Nurodo, kad tik teismas gali spręsti dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, todėl neturi reikšmės, kas kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. ĮRĮ imperatyviai nustatyta, kad terminas restruktūrizavimo planui pateikti gali būti pratęstas vieną kartą. Šiuo atveju terminas planui pateikti buvo pratęstas 3 kartus. Priešingai nei teigia atsakovė, AB SEB bankas nei iki 2017-03-15 kreditorių susirinkimo, nei jo metu nepateikė jokių pastabų atsakovės restruktūrizavimo planui, nes nemano, kad planas gali būti veiksmingas. Tiek AB SEB bankas, tiek absoliuti dauguma įmonės kreditorių, dalyvavusių atsakovės kreditorių susirinkimuose nemano, kad atsakovės restruktūrizavimo procesas bus perspektyvus, nepriklausomai nuo to, ką mano atsakovė. Pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo planui yra kreditorių prerogatyva. Vien ta aplinkybė, kad AB SEB bankas nepritaria atsakovės restruktūrizavimo planui, nereiškia, kad bankas piktnaudžiauja savo teisėmis.
 4. Atsiliepime į RUAB ,,Agrovet“ atskirąjį skundą dėl 2017 m. balandžio 24 d. nutarties trečiasis asmuo AB ,,Šiaulių bankas“ prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.
 5. Atsiliepimuose į kreditorių UAB ,,Vytas ir ko“ bei UAB ,,Kemitek“ atskiruosius skundus dėl 2017 m. balandžio 24 d. nutarties atsakovė RUAB ,,Agrovet“ prašo juos tenkinti.
 6. Atsiliepime į RUAB ,,Agrovet“ atskirąjį skundą dėl 2017 m. balandžio 24 d. nutarties kreditorė UAB ,,Vytas ir ko“ prašo jį tenkinti.
 7. Atsiliepime į RUAB ,,Agrovet“ atskirąjį skundą dėl 2017 m. balandžio 24 d. nutarties kreditorė UAB ,,Kemitek“ prašo jį tenkinti.

4Teismas

konstatuoja:

5IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

 1. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą (toliau – ir ĮRĮ) restruktūrizavimo plano nepateikimas nustatytu terminu sudaro savarankišką pagrindą restruktūrizavimo bylą nutraukti (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.). Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu šis terminas jau buvo pasibaigęs (2017-03-01 nutartimi terminas restruktūrizavimo planui pateikti buvo pratęstas iki 2017-03-22). Restruktūrizavimo planas teismui nepateiktas.
 2. ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindą teismas gali taikyti savo iniciatyva, nepriklausomai nuo to, ar šiuo klausimu yra pateiktas byloje dalyvaujančių asmenų prašymas. Todėl apeliantės atskirojo skundo argumentas, kad pavieniai restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai neturi teisės kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, nes tokią teisę turi tik kreditorių susirinkimas, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad teismas išnagrinėjo bylą pagal netinkamo subjekto (pavienių kreditorių) prašymą, kadangi pateiktas prašymas nepaneigia teismo teisės savo iniciatyva taikyti ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktą.
 3. Kaip minėta, terminas RUAB ,,Agrovet“ restruktūrizavimo planui pateikti buvo pratęstas tris kartus, tačiau jis iki šiol nepateiktas teismui tvirtinti. Be to, kaip matyti iš 2017-03-15 RUAB ,,Agrovet“ kreditorių susirinkimo, įmonės kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 83,35 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų, nepritarė pateiktam restruktūrizavimo plano projektui, o kreditorius AB SEB bankas pasiūlė kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo.
 4. Pagal ĮRĮ nustatytą teisinį reglamentavimą, tam, kad vyktų restruktūrizavimo procesas, restruktūrizavimo planui turi pritarti įmonės kreditoriai. IRĮ 14 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Šiuo atveju už restruktūrizavimo plano patvirtinimą balsavo kreditoriai, kurių reikalavimai sudarė 6,85 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų (2017-03-15 kreditorių surinkimo nutarimas 2-uoju darbotvarkės klausimu). Taigi įmonės kreditoriai nepritaria restruktūrizavimo plano projektui, o tai reiškia, kad atsakovė neturi realios galimybės pateikti teismui restruktūrizavimo plano projekto net ir tuo atveju, jei terminas būtų pratęstas. Pažymėtina, kad net ir iki nagrinėjamo ginčo apeliacinės instancijos teisme susitarimas su kreditoriais nėra pasiektas. Priešingai, iš atsiliepimo į atskirąjį skundą matyti, kad didžiausias kreditorius AB SEB bankas restruktūrizavimo planui nepritaria.
 5. Pagal teismų praktiką, sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, teismas turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes, o ne nagrinėti restruktūrizuojamos įmonės finansinę padėtį ir ekonomines perspektyvas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-999/2012). Šiuo atveju, kaip minėta, dviejuose kreditorių susirinkimuose buvo nepritarta restruktūrizavimo plano projektui, didžiausią balsų daugumą turintis kreditorius AB SEB bankas nuosekliai laikosi pozicijos, kad nepritars atsakovės restruktūrizavimo plano projektui, nes nemato atsakovės restruktūrizavimo galimybių, be to, pasiūlė kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Šios aplinkybės, taip pat faktas, kad jau tris kartus buvo pratęstas terminas restruktūrizavimo planui pateikti, per kurį planas nebuvo pateiktas, patvirtina, kad galimybių patvirtinti restruktūrizavimo planą nėra.
 6. Atsižvelgiant į išdėstyta, apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo priimta skundžiama nutartis nutraukti atsakovės restruktūrizavimo bylą dėl to, kad nustatytu terminu teismui nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas, labiausiai atitiko kreditorių interesus, nepažeidė ĮRĮ tikslų bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Šios išvados nepaneigia tai, kad ,,prieš“ restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimą balsavo kreditorių balsų daugumą turintis AB SEB bankas. Pažymėtina, kad ,,prieš“ atsakovės restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimą balsavo ir kiti įmonės kreditoriai (8 t., b. l. 80, 82, 84, 87). Todėl apeliacinis teismas atmeta kaip neįrodytus atskirojo skundo argumentus, kad AB SEB bankas, balsuodamas prieš restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimą, piktnaudžiavo savo, kaip didžiausio kreditoriaus, dominuojančia padėtimi (CPK 12, 178).
 7. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutarties dalis, kuria nutraukta RUAB ,,Agrovet“ restruktūrizavimo byla, yra teisėta ir pagrįsta.
 8. Įsiteisėjus pirmosios instancijos teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutarties daliai dėl RUAB „Agrovet“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tiek ginčijamas 2017-03-15 kreditorių susirinkimo nutarimas 2-uoju darbotvarkės klausimu, tiek administratorės restruktūrizavimo byloje atstatydinimo ar pakeitimo klausimai, restruktūrizavimo teisinių pasekmių nebesukelia. Dėl šios priežasties, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliančių atskirųjų skundų dėl šių procesinių klausimų nagrinėjimas tampa netikslingas, nes jų išsprendimas nesukels jokių teisinių pasekmių. Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017-07-20 nutartį civilinėse bylose Nr. 2-1188-330/2017, 2-1189-330/2017; 2014-09-11 nutartį civilinėse bylose Nr. 2-1709/2014, 2-1710/2014).
 9. Atsižvelgiant į tai, Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutarties dalis, kuria atmesti skundai dėl RUAB „Agrovet“ 2017-03-15 kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo neteisėtu, ir to paties teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti prašymus dėl RUAB „Agrovet“ administratorės atstatydinimo, nebegali būti apeliacinio apskundimo objektais, todėl apeliacinis procesas dėl jų nutraukiamas (CPK 315 str. 2 d. 3 p, 5 d., 338 str.).
 10. Apeliantė RUAB ,,Agrovet“ atskirąjį skundą prašė nagrinėti žodinio proceso tvarka. Tokį prašymą motyvavo tuo, kad šiuo metu vyksta intensyvios derybos su potencialiais apeliantės investuotojais, o paskyrus bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka apeliantė teismui galėtų detaliai paaiškinti naujo investuotojo pritraukimo galimybes. Toks prašymas atmestinas. Kaip pirmiau minėta, sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, teismas turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes, o ne nagrinėti restruktūrizuojamos įmonės finansinę padėtį ir ekonomines perspektyvas. Dėl šios priežasties motyvai, susiję su investuotojo galimu pritraukimu, nagrinėjamoje byloje nėra reikšmingi. Kita vertus, tai, kad vyksta derybos su potencialiais investuotojais, tik patvirtina, kad šiuo metu realių investuotojų nėra surasta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės nurodyti argumentai nesudaro pagrindo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, todėl ji išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

7Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutarties dalį, kuria nutraukta restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Agrovet“ restruktūrizavimo byla, palikti nepakeistą.

8Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutarties dalies, kuria atmesti skundai dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Agrovet“ 2017 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo neteisėtu, ir dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymus dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Agrovet“ administratorės atstatydinimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai