Byla 2-999/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 27 d. nutarties, kuria buvo nutraukta atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo byla. Trečiasis asmuo akcinė bendrovė DnB bankas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Algirdo Gailiūno, Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Rukesa ir Ko“ direktoriaus Gintaro Rakausko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 27 d. nutarties, kuria buvo nutraukta atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo byla. Trečiasis asmuo akcinė bendrovė DnB bankas.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl įmonės restruktūrizavimo proceso nutraukimo teisėtumo, nepateikus teismui nustatytu terminu restruktūrizavimo plano.

7Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi atsakovui UAB „Rukesa ir Ko“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi paskirtas UAB „Restrus“. Pastaroji nutartis įsiteisėjo 2011 m. liepos 22 d. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 27 d. nutartimi buvo patvirtintas kreditorių sąrašas, kuris buvo patikslintas 2012 m. vasario 9 d. nutartimi. 2011 m. lapkričio 22 d. teisėjo rezoliucija buvo pratęstas terminas restruktūrizavimo planui pateikti iki 2012 m. vasario 22 d.

8R UAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Restrus“ pateikė pranešimą, kad kreditorių susirinkimas, įvykęs 2012 m. vasario 15 d. nepritarė restruktūrizavimo planui, todėl šio plano administratorius negali pateikti ir teismui.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 27 d. nutartimi nutarė nutraukti R UAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo bylą. Teismas nurodė, kad restruktūrizavimo plano projektas, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas, turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 str. 3 d., 5 d.). Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Nepaisant to, kad 2011 m. lapkričio 22 d. teisėjo rezoliucija buvo pratęstas terminas restruktūrizavimo planui pateikti iki 2012 m. vasario 22 d., įmonės restruktūrizavimo plano projektas teismui nebuvo pateiktas. Tuo tarpu 2012 m. vasario 15 d. įmonės kreditorių susirinkimo protokolas patvirtina, kad restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas nepritarė UAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo planui, dėl ko tokio plano negalėjo teismui pateikti ir administratorius. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas atsakovo R UAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo bylą nutraukė (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 str. 1 d. 1 p).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Ieškovas R UAB „Rukesa ir Ko“ direktorius Gintaras Rakauskas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartį ir perduoti atsakovo R UAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo bylos eigos klausimą nagrinėti iš naujo. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. teismas neatsižvelgė į Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 1 ir 8 dalies nuostatas, kuriomis įstatymo leidėjas siekė užkirsti kelią formaliam kreditorių daugeto restruktūrizavimo plano nepritarimui. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, kreditorių susirinkimas turi pareigą per 5 dienas nuo susirinkimo dienos grąžinti įmonės valdymo organui tikslinti restruktūrizavimo plano projektą, jeigu jame nenustatytos priemonės visų įmonės įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti. Atitinkamai įmonės valdymo organas per 15 dienų nuo kreditorių susirinkimo nutarimo gavimo turi patikslinti restruktūrizavimo plano projektą ir pateikti jį tvirtinti įmonės dalyvių susirinkimui. Patikslintas projektas teikiamas svarstyti bei už jį balsuojama tokia pačia tvarka kaip ir už pirmąjį restruktūrizavimo plano variantą. Šiuo atveju iš 2012 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkimo protokolo aiškiai matyti, kad pagrindinis kreditorius kėlė pretenzijas būtent dėl restruktūrizavimo plane nenustatytų priemonių įmonės įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti;
  2. teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas vykdo ūkinę-komercinę veiklą, reguliariai atsiskaito su savo pagrindiniais žaliavų tiekėjais, atliko mokėjimus AB DnB Nord lizingui laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 19 d. iki 2011 m. vasario 21 d. Atsakovas nėra skolingas dirbantiems 28 darbuotojams. Taigi, restruktūrizavimo byla yra susijusi su viešuoju interesu. Atsakovo pajamos 2010 m. sudarė 185 685 Lt. Palyginus 2011 m. su 2010 m. matyti, kad atsakovas 23 procentais sumažino energijos išlaidas, 5,2 procentais patalpų nuomos išlaidas ir 11 procentų ryšio paslaugas;
  3. vien įsiskolinimų tretiesiems asmenims buvimo faktas neleidžia konstatuoti, kad restruktūrizavimo planas yra neefektyvus, kreditoriai turi elgtis sąžiningai ir bendradarbiauti su įmone restruktūrizavimo proceso metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-197/2010);
  4. pagrindinis atsakovo kreditorius AB DnB Nord bankas savo nepritarimo poziciją restruktūrizavimo procese iš esmės grindė formalia aplinkybe, kad atsakovo skolos yra pradelstos, kas aptvirtina jo nemokumą. Pagrindiniam kreditoriui yra įkeistas visas pagrindinis atsakovo turtas, dėl ko jo interesai, patvirtinus restruktūrizavimo planą, nenukentėtų. Be to, šis kreditorius gautų įmokas;
  5. teismas turėjo pirmenybę skirti tiesos nustatymo tikslui, o ne siekiui garantuoti koncentruotą ir greitą teismo procesą.

13Trečiasis asmuo (kreditorius) AB DnB Nord bankas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad restruktūrizavimo plano nepateikimas per nustatytą terminą, sudaro savarankišką restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindą, nepaisant įmonės mokumo/nemokumo (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 str. 5 d., 28 str. 1 d. 1 p., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis civ byloje Nr. 2-2654/2011). Be to, šiuo atveju restruktūrizavimo planui nepritarė įmonės kreditoriai (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 str.).

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui. Tuo tarpu Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad nutartis iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą yra skubiai vykdytina, jos apskundimas įmonės restruktūrizavimo nestabdo. Teisėjų kolegija iš šių teisės normų sisteminės analizės daro išvadą, kad įstatymo leidėjas termino, nustatyto restruktūrizavimo planui teismui pateikti, skaičiavimo pradžią susiejo su nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo, o ne įsiteisėjimo momentu. Kadangi nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi iškėlė atsakovui R UAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo bylą (b.l. 67-71, t. 2), restruktūrizavimo plano projektas teismui turėjo būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2011 m. lapkričio 30 d., o teismas, gavęs atsakovo direktoriaus ar restruktūrizavimo administratoriaus prašymą, galėjo šį terminą pratęsti, nustatant ne vėlesnę kaip 2011 m. gruodžio 31 d. restruktūrizavimo plano pateikimo teismui datą. Tuo tarpu kaip matyti iš bylos medžiagos ir joje esančių procesinių dokumentų, Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi, kuria iškėlė atsakovui restruktūrizavimo bylą, buvo nustatęs 4 mėnesių terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti, skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo (b.l. 67-71, t. 2), bei 2011 m. lapkričio 22 d. teisėjas tenkino atsakovo direktoriaus prašymą ir pratęsė restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminą dar 3 mėnesiams iki 2012 m. vasario 22 d. (b.l. 140-142, t. 2). Tokiu būdu šioje byloje susiklostė situacija, kad teismas pratęsė terminą atsakovo restruktūrizavimo plano projektui pateikti beveik 2 mėnesiais daugiau nei buvo numatyta įstatyme.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas procesinių terminų, nustatytų restruktūrizavimo plano projektui teismui pateikti, praleidimo procesines pasekmes, yra konstatavęs, kad: „[...] restruktūrizavimo plano teismui pateikimo terminai nėra naikinamieji, nes jie neeliminuoja restruktūrizavimo proceso galimybės ateityje. Įstatyme nustatyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas (CPK 78 str. 1 d.)“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-179/2011).

18Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į kasacinio teismo išaiškinimą, sprendžia, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė teisės normas, reglamentuojančias procesinių terminų, skirtų restruktūrizavimo plano projekto teismui pateikti, skaičiavimo tvarką. Nepaisant to, pirmosios instancijos teismas, priimdamas procesinius sprendimus, kuriais buvo nustatytas bei pratęstas terminas restruktūrizavimo plano projekto pateikimui, sukūrė tokias pačias teisines pasekmes, kokios būtų buvusios ir tuo atveju, jei teismas būtų teisingai pritaikęs šias teisės normas bei tenkinęs atsakovo direktoriaus ar restruktūrizavimo administratoriaus prašymą dėl praleisto termino restruktūrizavimo planui pateikti atnaujinimo. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo padarytos teisės normų taikymo klaidos, skaičiuojant procesinių terminų trukmę, nesudaro savarankiško skundžiamos nutarties naikinimo pagrindo.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų yra numatytas atvejis, kuomet nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. Pagal Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo minėtu pagrindu, turi atsižvelgti į Įmonių restruktūrizavimo įstatymo keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, patvirtinto restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes, siekiant priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą kreditorių teisių ir interesų apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-459/2012, 2011 m. vasario 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-820/2011, 2004 m. rugsėjo 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-442/2004). Taigi, sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo minėtu pagrindu teismas turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes, o ne nagrinėti restruktūrizuojamos įmonės finansinę padėtį ir ekonomines perspektyvas. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ir neįtakojančius skundžiamos nutarties teisėtumo atskirojo skundo argumentus, kuriais atsakovo direktorius įrodinėja atsakovo gerą finansinę padėtį, pelningumą, pateikia atsakovo kitų finansinių rodiklių analizę bei teigia, kad įmonės finansinių įsipareigojimų dydis nelemia įmonės nemokumo(CPK 12 ir 178 str.).

20Teisėjų kolegija iš bylos faktinių aplinkybių nustatė, kad restruktūrizavimo plano projektas teismui nustatytu terminu nebuvo pateiktas. Be to, restruktūrizavimo plano projektas nebuvo ir iki šiol nėra patvirtintas kreditorių susirinkime Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (b.l. 2-3, t. 3). Prieš restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimą balsavo 4 kreditoriai AB DnB bankas, UAB „Eksparas“, VSDFV Vilniaus skyrius ir UAB „DnB lizingas“, kurių bendra finansinių reikalavimų suma sudaro iš viso apie 80 procentų teismo patvirtintų atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų sumos (b.l. 2-17, t. 3). Kreditorių susirinkimas, kuriame turėjo būti sprendžiamas restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimas, buvo sušauktas tik 2012 m. vasario 15 d., tai yra likus mažiau nei 3 darbo dienoms iki teismo nustatyto termino restruktūrizavimo plano projektui pateikti pabaigos, kai tuo tarpu įstatymas numato, kad tokiu atveju turi būti likusios ne mažiau kaip 10 darbo dienų terminą (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 str. 2 d. 2 p.). Iš trečiojo asmens (kreditoriaus) AB DnB banko atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentų matyti, kad šis kreditorius, kurio finansinis reikalavimas sudaro beveik 2/3 teismo patvirtintų atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų sumos, ir toliau laikosi pozicijos, jog nepritars atsakovo restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimui. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1605/2010 paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartį, kuria buvo nutraukta atsakovo R UAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo byla, nustačius, kad per teismo nustatytą bei paties administratoriaus nurodytą terminą teismui nebuvo pateiktas atsakovo restruktūrizavimo plano projektas.

21Teisėjų kolegija, įvertinusi šios bylos faktines aplinkybes, daro išvadą, kad teismui nustatytu terminu restruktūrizavimo plano projektas nebuvo pateiktas ne dėl objektyvių aplinkybių, kurios galėjo būti nedelsiant operatyviai pašalintos, o dėl to, kad atsakovas nebuvo įgyvendinęs imperatyvių įstatymo nuostatų, būtinų restruktūrizavimo plano patvirtinimui, tai yra restruktūrizavimo plano projektas nebuvo patvirtintas kreditorių susirinkime ir akivaizdu, kad kreditorius, nuo kurio turimo balsų kiekio priklauso restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimas, ir toliau nesiruošia keisti savo nuomonės šiuo klausimu. Be to, ir pats atsakovas elgėsi aplaidžiai, tai yra iki 2011 m. lapkričio 18 d., kuomet pateikė teismui prašymą dėl termino restruktūrizavimo plano projektui pateikti pratęsimo, atsakovas net nebuvo bandęs sušaukti kreditorių susirinkimo, kuriame turėjo būti balsuojama dėl restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo (b.l. 140-142, t. 2). Vėliau, šaukdamas šiuo klausimu kreditorių susirinkimą, atsakovas nesilaikė įstatymo nustatytų terminų dėl tokio susirinkimo sušaukimo datos nustatymo (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 str. 2 d. 2 p.). Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo priimta skundžiama nutartis nutraukti atsakovo restruktūrizavimo bylą dėl to, kad nustatytu terminu teismui nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas, labiausiai atitiko kreditorių interesus, nepažeidė Įmonių restruktūrizavimo įstatymo tikslų bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Todėl teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atsakovo direktoriaus atskirojo skundo argumentus, kad skundžiama nutartimi buvo siekta kuo greičiau nutraukti restruktūrizavimo bylą, nevertinant restruktūrizavimo plano nepateikimo priežasčių (CPK 12 ir 178 str.).

22Teisėjų kolegija pažymi, kad nėra pagrindo kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo nuspręsta netvirtinti atsakovo restruktūrizavimo plano projekto, pripažinti negaliojančiu vien todėl, kad šiam projektui nepritarė ir kreditorių balsų daugumą turintis AB DnB bankas, kurio finansinis reikalavimas buvo patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka įsiteisėjusia teismo nutartimi (b.l. 133-135, t. 2). Be to, kaip aukščiau nutartyje minėta, prieš atsakovo restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimą balsavo ir kiti įmonės kreditoriai. Todėl teisėjų kolegija atmeta kaip neįrodytus atsakovo atskirojo skundo argumentus, kad atsakovo didžiausias kreditorius, balsuodamas prieš restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimą, piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi (CPK 12 ir 178 str.).

23Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo argumentą, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog kreditorių susirinkimas privalėjo grąžinti atsakovo direktoriui patikslinti restruktūrizavimo plano projektą kaip numatyta Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad tik kreditorių susirinkimas turi kompetenciją priimti sprendimą dėl restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo/netvirtinimo, daro išvadą, kad kreditorių susirinkimas kiekvienu atveju turi teisę spręsti ar restruktūrizavimo plano projektą tvirtinti, ar jo netvirtinti, ar grąžinti jį įmonės valdymo organui patikslinti.

24Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo R UAB „Rukesa ir Ko“ direktoriaus Gintaro Rakausko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 27 d. nutarties, nustatė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė atsakovo R UAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo bylą, nustatytu terminu nepateikus teismui tvirtinti restruktūrizavimo plano. Taigi, teisėjų kolegijai nenustačius pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.), ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 80 straipsnio 2 dalimi ir 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Algirdo Gailiūno, Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl įmonės restruktūrizavimo proceso nutraukimo... 7. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi atsakovui UAB... 8. R UAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Restrus“... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 27 d. nutartimi nutarė nutraukti R... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Ieškovas R UAB „Rukesa ir Ko“ direktorius Gintaras Rakauskas pateikė... 13. Trečiasis asmuo (kreditorius) AB DnB Nord bankas pateikė atsiliepimą į... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas procesinių terminų,... 18. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į kasacinio teismo išaiškinimą,... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28... 20. Teisėjų kolegija iš bylos faktinių aplinkybių nustatė, kad... 21. Teisėjų kolegija, įvertinusi šios bylos faktines aplinkybes, daro išvadą,... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad nėra pagrindo kreditorių susirinkimo... 23. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo... 24. Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo R UAB „Rukesa... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą....