Byla 2-1710/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 26 d. ir 2014 m. birželio 30 d. nutarčių, priimtų restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs apeliantų restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Lietuvos kino studija“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Plukas“ ir V. P. individualios įmonės atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 26 d. ir 2014 m. birželio 30 d. nutarčių, priimtų restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartimi buvo iškelta UAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo byla, o minėto teismo 2010 m. birželio 3 d. nutartimi patvirtintas RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo planas 4 metams nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos.

42013 m. gruodžio 30 d. vykusiame pakartotiniame RUAB ,,Lietuvos kino studija“ kreditorių susirinkime, be kita ko, antruoju darbotvarkės klausimu buvo priimti nutarimai, kuriais nutarta: patvirtinti RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo plano pakeitimą, numatant, kad restruktūrizavimo proceso trukmė 4 metai nuo restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme (2.1 p.); papildyti RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo plane nurodyto parduodamo turto sąrašą kino studijos pastatais (2.2 p.); ir patvirtinti RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo plano pakeitimą, numatant, jog visi antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai bus tenkinami 2014 m. antrą ketvirtį (2.3 p.).

52014 m. sausio 9 d. kreditoriai RUAB ,,Inarsta“ ir BUAB ,,Pejasta“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydami panaikinti šiuos nutarimus ir nutraukti RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo bylą.

62014 m. birželio 3 d. įmonės restruktūrizavimo administratorius UAB ,,Verslo konsultantai“ pateikė teismui prašymą nutraukti UAB „Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo bylą, kadangi restruktūrizavimo terminas yra pasibaigęs, o restruktūrizavimo plane nurodytos priemonės nėra ir nebus įgyvendintos.

7Kreditorius RUAB ,,Inarsta“ pateikė prašymą iškelti RUAB ,,Lietuvos kino studija“ bankroto bylą. Procesinis RUAB ,,Inarsta“ teisių perėmėjas R. Š. pateikė prašymą, kuriuo nurodė atsisakantis pareiškimo dėl bankroto bylos RUAB ,,Lietuvos kino studija“ iškėlimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 26 d. nutartimi atmetė pareiškėjų RUAB ,,Inarsta“ ir BUAB ,,Pejasta“ skundą dėl 2013 m. gruodžio 30 d. vykusiame RUAB ,,Lietuvos kino studija“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo.

10Teismas nenustatė pagrindų, sudarančių pagrindą naikinti minėtus nutarimus, todėl kreditorių skundą dėl šių nutarimų panaikinimo atmetė.

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 30 d. nutartimi nutraukė RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo bylą, taip pat priėmė kreditoriaus R. Š. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir nutraukė bylą pagal RUAB ,,Inarsta“ (kurio teises perėmė R. Š.) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

12Teismas nustatė, kad įstatyme numatytas 4 metų restruktūrizavimo terminas yra suėjęs. Nurodė, kad sprendimą pratęsti įmonės restruktūrizavimo laiką teismas priima įmonės vadovui arba įmonės administratoriui kreditorių susirinkimo nutarimu pateikus prašymą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo termino pratęsimo. Pasak teismo, šiuo atveju toks prašymas nebuvo pateiktas ir svarstytas. Teismas pažymėjo, kad prieš pat teismo posėdį (2014 m. birželio 26 d.) buvo gautas RUAB „Lietuvos kino studija“ direktoriaus R. Š. prašymas leisti sušaukti kreditorių susirinkimą dėl restruktūrizavimo termino pratęsimo vieneriems metams; prašyme nurodyta, kad šiuo metu didžioji dalis antros eilės kreditorių (53,28 proc.) sutinka pratęsti restruktūrizavimo laikotarpį. Tačiau, pasak teismo, jokių įrodymų, kurie pagrįstų didžiosios dalies kreditorių siekį tęsti restruktūrizavimo procesą, teismui nepateikta. Priešingai, teismas nustatė, kad nagrinėjamame restruktūrizavimo procese kreditoriai neišreiškė valios pratęsti restruktūrizavimo proceso termino.

13Teismas nurodė, kad įmonės restruktūrizavimo byla nutraukiama, kai išaiškėja, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės nebus įgyvendintos ir įmonė neįrodo, kad restruktūrizavimo planas bus įvykdytas (ĮRĮ 24 str. 1 d. 3 p.). Teismas nustatė, kad įmonės restruktūrizavimo procesas tęsiasi ketverius metus, tačiau jo rezultatai (rodikliai) nėra teigiami. Iš įmonės veiklos ataskaitos teismas nustatė, kad įmonės veikla nuostolinga: 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenimis įmonė turėjo 1 743 088 Lt nuostolių, o 2013 m. gruodžio 31 d. įmonės patirti nuostoliai išaugo iki 2 034 102 Lt. Įmonės balanse nurodytas įmonės turtas sudaro 22 141 703 Lt (tame tarpe 6 807 677 Lt – per vienerius metus gautinos sumos), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 19 427 989 Lt. Pasak teismo, įmonės atsiskaitymai su kreditoriais restruktūrizavimo plane nustatytais terminais nebuvo tinkamai vykdomi visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Teismas nurodė, kad pagal teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartimi patvirtintą patikslintą RUAB „Lietuvos kino studija“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 20 218 250,13 Lt, o duomenų, kad su šiais kreditoriais būtų atsiskaityta, byloje nėra. Teismas pažymėjo, kad restruktūrizavimo administratoriaus nurodytais duomenimis, atsakovo vadovas nebendradarbiauja su administratoriumi, neteikia jam atsakymų dėl įmonės galimybių atsiskaityti su kreditoriais. Nustatęs, kad 4 metų restruktūrizavimo terminas jau yra suėjęs, o restruktūrizavimo plane numatytos priemonės iš esmės nebuvo ir nebus įgyvendintos, teismas sprendė, kad yra pagrindas nutraukti RUAB „Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo bylą.

14III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

15Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „Lietuvos kino studija“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutarties dalį, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla, ir priimti naują nutartį – pratęsti restruktūrizavimo terminą vieneriems metams.

16Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171) Teismas, skundžiamoje nutartyje nurodęs, kad byloje nebuvo pateiktas RUAB ,,Lietuvos kino studija“ vadovo ar restruktūrizavimo administratoriaus prašymas dėl įmonės restruktūrizavimo termino pratęsimo, neatsižvelgė į tai, kad toks prašymas nebuvo pateiktas ne dėl kreditorių valios nebuvimo, o dėl objektyvių kliūčių. Nuo 2013 m. liepos mėn. kreditorius RUAB ,,Inarsta“ teikė nepagrįstus skundus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, taip pat nepagrįstą prašymą iškelti bankroto bylą RUAB ,,Lietuvos kino studija“. Šios aplinkybės parodo, kad dėl RUAB ,,Inarsta“ veiksmų nuo 2013 m. liepos mėnesio buvo smarkiai apribotos galimybės vykdyti restruktūrizavimo planą. Nepagrįstas teismo motyvas, kad RUAB ,,Lietuvos kino studija“ nepateikė jokių duomenų, jog įmonės kreditoriai pritaria restruktūrizavimo plano pratęsimui. 2014 m. birželio 25 d. RUAB ,,Lietuvos kino studija“ pateikė teismui prašymą leisti sušaukti RUAB ,,Lietuvos kino studija“ kreditorių susirinkimą dėl termino restruktūrizavimo planui pratęsimo, kuriame nurodyta, kad didžioji dalis antros eilės kreditorių sutinka pratęsti restruktūrizavimo laikotarpį. 2014 m. liepos 24 d. organizuojamas RUAB ,,Lietuvos kino studija“ kreditorių susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo plano pratęsimo. Net 6 kreditoriai, kurių bendra finansinių reikalavimų suma siekia 53,28 proc. visų finansinių reikalavimų, pritarė sprendimui pratęsti restruktūrizavimo plano trukmę. Šios aplinkybės patvirtina, kad restruktūrizavimo proceso terminas yra pratęstinas.

182) Nepagrįsta teismo išvada dėl RUAB „Lietuvos kino studija“ veiklos rezultatų ir galimybių įvykdyti restruktūrizavimo planą. Teismas iš esmės vertino pastarųjų metų RUAB „Lietuvos kino studija“ veiklos rezultatus. Tinkamai įgyvendinti restruktūrizavimo planą trukdė RUAB ,,Inarsta“ inicijuotos civilinės bylos dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, kuriais buvo nutarta realizuoti RUAB „Lietuvos kino studija“ turtą. RUAB ,,Inarsta“ reikalavimą perėmęs R. Š. iš anksto balsavo 2014 m. liepos 24 d. vyksiančiame kreditorių susirinkime ir pritarė restruktūrizavimo plano pratęsimui dar 1 metams. Restruktūrizavimo plano pratęsime išsamiai pagrindžiama, kokie veiksmai bus atliekami siekiant vykdyti restruktūrizavimo planą, o nurodytos priemonės patvirtina, kad planą įmanoma įgyvendinti. Teismas nepagrįstai nurodė, kad RUAB „Lietuvos kino studija“ vadovas ir administratorius nebendradarbiauja tarpusavyje. Šią teismo nustatytą aplinkybę paneigia bendras jų 2014 m. birželio 25 d. prašymas surengti kreditorių susirinkimą. RUAB „Lietuvos kino studija“ veiklos pratęsimui iki atskirojo skundo pateikimo (2014 m. liepos 14 d.) jau pritarė kreditoriai, kurių turimų finansinių reikalavimų suma viršija 50 proc. visų finansinių reikalavimų, tai reiškia, kad kreditoriai pritaria restruktūrizavimo termino pratęsimui.

19Atskiruoju skundu kreditoriai UAB ,,Plukas“ ir V. P. IĮ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartį, kuria atmestas kreditorių RUAB ,,Inarsta“ ir BUAB ,,Pejasta“ skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų bei 2014 m. birželio 30 d. nutarties dalį, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla, ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

20Apeliantų teigimu, teismas nepagrįstai nutraukė restruktūrizavimo bylą 2014 m. birželio 30 d. nutartimi pagal restruktūrizavimo administratoriaus prašymą, nors turėjo tai padaryti 2014 m. birželio 26 d. nutartimi. Pasak apeliantų, kreditoriai RUAB ,,Inarsta“ ir BUAB ,,Pejasta“ 2014 m. sausio 9 d. skundu ginčijo 2013 m. gruodžio 30 d. priimtus kreditorių susirinkimo nutarimus ir prašė nutraukti restruktūrizavimo bylą. Tačiau teismas, 2014 m. birželio 26 d. nutartimi išnagrinėjęs jų skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, minėtoje nutartyje nepasisakė dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Apeliantų teigimu, tai sudaro absoliutų 2014 m. birželio 26 d. nutarties negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 2 d. 4 p., 7 p.). Be to, apeliantų teigimu, teismas neteisingai išsprendė klausimą dėl kreditorių 2013 m. gruodžio 30 d. vykusio susirinkimo metu priimtų nutarimų teisėtumo. Pasak apeliantų, kadangi teisme buvo gautas 2014 m. sausio 9 d. kreditorių RUAB ,,Inarsta“ ir BUAB ,,Pejasta“ prašymas nutraukti restruktūrizavimo bylą, todėl teismas turėjo atsisakyti priimti administratoriaus 2014 m. birželio 3 d. prašymą nutraukti restruktūrizavimo bylą kaip tapatų. Todėl 2014 m. birželio 30 d. teismo nutartis, kuria išspręstas šis klausimas, yra naikintina. Be to, teismas 2014 m. birželio 30 d. nutartyje nepagrįstai nepasisakė dėl kreditorių UAB ,,Plukas“ ir V. P. IĮ prašymų įtraukti juos trečiaisiais asmenimis su savarankiškais reikalavimais į restruktūrizavimo byloje nagrinėjamą klausimą dėl bankroto bylos RUAB „Lietuvos kino studija“ iškėlimo. Teismas 2014 m. birželio 30 d. nutartimi nutraukdamas RUAB „Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo bylą, tačiau nepasisakydamas dėl bankroto bylos iškėlimo, išsprendė ne visus pareikštus reikalavimus, kas sudaro absoliutų šios nutarties negaliojimo pagrindą.

21Atsiliepime į UAB ,,Plukas“ ir V. P. IĮ atskirąjį skundą, atsakovas RUAB „Lietuvos kino studija“ prašo jų atskirąjį skundą atmesti.

22Nurodo, kad apeliantų tikslai pasiekti skundžiamomis nutartimis, todėl nėra aišku, kokiu tikslu paduotas jų atskirasis skundas. Pažymi, kad UAB ,,Plukas“ ir V. P. IĮ bylos nagrinėjimo metu siekė, kad restruktūrizavimo byla būtų nutraukta; ji yra nutraukta skundžiama 2014 m. birželio 30 d. nutartimi. Įsiteisėjus šiai nutarčiai kreditorių susirinkimo nutarimai, kurių panaikinimo siekia apeliantai, realiai negalės būti įgyvendinami. Todėl, pasak atsakovo, skundžiamų nutarčių rezultatas atitinka apeliantų interesus.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Kaip minėta, UAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo byla iškelta 2009 m. gruodžio 21 d. 2010 m. liepos 2 d. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojus naujai ĮRĮ redakcijai, iki jo įsigaliojimo pradėtų restruktūrizuoti įmonių restruktūrizavimas atliekamas pagal teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, kad RUAB „Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimas buvo pradėtas iki 2010 m. spalio 1 d., todėl pirmosios šios restruktūrizavimo bylos nagrinėjimui taikytinos 2009 m. gruodžio 10 d. ĮRĮ redakcijos nuostatos.

25Dėl RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo

26Pirmosios instancijos teismas RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo bylą nutraukė ĮRĮ 24 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintu pagrindu – išaiškėjus, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės nebus įgyvendintos, ir įmonei neįrodžius, kad restruktūrizavimo planas bus įvykdytas.

27Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo bylą.

28Teismo patvirtintame RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo plane (4 t., b. l. 1-37) numatyta, kad restruktūrizavimo proceso trukmė yra 4 metai nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme (restruktūrizavimo byla iškelta 2009 m. gruodžio 21 d.). Minėta, kad 2013 m. gruodžio 30 d. RUAB ,,Lietuvos kino studija“ kreditorių susirinkime buvo nutarta pakeisti restruktūrizavimo planą, numatant, kad 4 metų restruktūrizavimo terminas skaičiuojamas nuo restruktūrizavimo plano patvirtinimo (2010 m. birželio 3 d.) (šis kreditorių nutarimas yra apskųstas). Kita vertus, nepriklausomai nuo to, nuo kurio termino būtų skaičiuojama 4 metų restruktūrizavimo proceso pradžia, skundžiamos 2014 m. birželio 30 d. nutarties priėmimo metu restruktūrizavimo terminas yra pasibaigęs. Šios aplinkybės apeliantai neginčija.

29Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad per ketverių metų restruktūrizavimo laikotarpį, restruktūrizavimo planas yra neįvykdytas. Restruktūrizavimo plane numatyta, kad RUAB ,,Lietuvos kino studija“ per ketverius metus padengs 21 120 141,57 Lt dydžio įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (4 t., b. l. 1-37). Tačiau kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartimi patvirtintų įmonės kreditorių finansinių reikalavimo sąrašo, jų reikalavimai sudaro 20 218 250,13 Lt (CPK 179 str. 3 d.). Aplinkybės, kad restruktūrizavimo planas neįgyvendintas, neginčija ir apeliantai.

30Apelianto RUAB ,,Lietuvos kino studija“ atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybe, kad pratęsus restruktūrizavimo laikotarpį, restruktūrizavimo plane numatytus tikslus būtų galima pasiekti, pažymėdamas, kad įmonės kreditoriai sutinka su restruktūrizavimo proceso pratęsimu. Vadovaudamasis šiais motyvais, apeliantas prašo panaikinti teismo nutartį, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla, ir restruktūrizavimo terminą pratęsti vieneriems metams. Tokie apelianto argumentai ir prašymas pratęsti restruktūrizavimo terminą yra nepagrįsti.

31ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalis numato, kad įmonės vadovas arba įmonės administratorius (jeigu jis yra paskirtas) kreditorių susirinkimo nutarimu gali pateikti prašymą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo laiko pratęsimo. Teismas arba teisėjas gali pratęsti įmonės restruktūrizavimo laiką, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams.

32Šiuo atveju, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, kreditoriai nėra priėmę nutarimo pratęsti restruktūrizavimo terminą. Priešingai nei teigia apeliantas RUAB ,,Lietuvos kino studija“, 2014 m. liepos 25 d. vykusiame RUAB ,,Lietuvos kino studija“ pakartotiniame kreditorių susirinkime už nutarimo projektą patvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimą pratęsiant restruktūrizavimo terminą vieneriems metams iki 2015 m. birželio 3 d. balsavo tik 0,67 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos turintys kreditoriai, ir nutarimas nebuvo priimtas (11 t., b. l. 5-6). Prieš restruktūrizavimo termino pratęsimą vieneriems metams kreditoriai balsavo ir 2013 m. rugsėjo 27 d. bei 2013 m. lapkričio 18 d. vykusiuose kreditorių susirinkimuose (8 t., b. l. 139-140, 166-169). Šios faktinės aplinkybės paneigia apelianto RUAB ,,Lietuvos kino studija“ teiginį, kad įmonės kreditoriai yra išreiškę valią pratęsti restruktūrizavimo terminą.

33Atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo proceso 4 metų terminas yra pasibaigęs ir nėra pratęstas, per restruktūrizavimo laikotarpį restruktūrizavimo priemonės nėra įgyvendintos ir restruktūrizavimo planas neįvykdytas, konstatuotina, kad atsakovo RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo bylą pirmosios instancijos teismas nutraukė pagrįstai (ĮRĮ 24 str. 1 d. 3 p.).

34Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių apelianto RUAB ,,Lietuvos kino studija“ atskirojo skundo argumentais pagrindo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutartį nėra.

35Nesudaro pagrindo panaikinti šią nutartį ir apeliantų UAB ,,Plukas“ bei V. P. IĮ atskirojo skundo argumentai. Minėti apeliantai bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu palaikė prašymą nutraukti restruktūrizavimo bylą ir atskirajame skunde sutinka su aplinkybėmis, kad restruktūrizavimo byla turi būti nutraukta. Šių apeliantų atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybe, kad RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo byla turėjo būti nutraukta ne Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutartimi, o 2014 m. birželio 26 d. nutartimi, kuria buvo spręstas kreditorių RUAB ,,Inarsta“ ir BUAB ,,Pejasta“ skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų. Galima sutikti su apeliantų argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas kreditorių skundą, kuriame buvo pareikštas ir prašymas nutraukti restruktūrizavimo bylą, turėjo nagrinėti ir šį kreditorių pateiktą prašymą arba atidėti jo nagrinėjimą. Tačiau šiuo atveju restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimas išnagrinėtas 2014 m. birželio 30 d. nutartimi, kuria teismas nutraukė restruktūrizavimo bylą pagal RUAB ,,Lietuvos kino studija“ administratoriaus prašymą. Pripažinus, kad restruktūrizavimo byla buvo nutraukta pagrįstai, tokio teisinio rezultato siekia ir apeliantai, vien formalus procesinis pažeidimas, esant teisingai išspręstai bylai, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties (CPK 329 str. 1 d.).

36Be to, apeliantų UAB ,,Plukas“ ir V. P. IĮ teigimu, skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutartimi teismas neišsprendė visų pareikštų reikalavimų, kas sudaro pagrindą panaikinti nutartį dėl absoliučių negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d. 7 p.). Apeliantų teigimu, skundžiama nutartimi teismas neišsprendė apeliantų prašymo dėl jų įtraukimo į bylą dėl bankroto bylos UAB ,,Lietuvos kino studija“ iškėlimo ir nepasisakė dėl apeliantų prašymo iškelti UAB ,,Lietuvos kino studija“ bankroto bylą.

37Šie atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamos nutarties. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantai UAB ,,Plukas“ ir V. P. IĮ Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartimis įtraukti į bylą dėl bankroto bylos UAB ,,Lietuvos kino studija“ iškėlimo trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų (10 t., b. l. 125, 136). Tokie asmenys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko nereiškia (CPK 47 str. 1 d.), teismo nutarčių, kuriomis apeliantai įtraukti į bylą be savarankiškų reikalavimų, apeliantai neskundė. Dėl šių priežasčių apeliantų nurodytais motyvais nėra pagrindo naikinti skundžiamos nutarties. Juo labiau, kad atskirajame skunde apeliantai nurodo, jog skundžia tik tą 2014 m. birželio 30 d. nutarties dalį, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla, o ne priimtas R. Š. atsisakymas nuo bankroto bylos iškėlimo.

38Remiantis tuo, kas išdėstyta, nėra pagrindo naikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutarties, kuria nutraukta RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo byla, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

39Dėl RUAB ,,Lietuvos kino studija“ kreditorių susirinkimo nutarimų

40Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas 2014 m. birželio 26 d. nutartimi atmetė kreditorių RUAB ,,Inarsta“ ir BUAB ,,Pejasta“ skundą dėl 2013 m. gruodžio 30 d. vykusio pakartotinio RUAB ,,Lietuvos kino studija“ kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų panaikinimo.

41Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kreditorių susirinkimo priimti nutarimai teisinių pasekmių nesukelia. Dėl šios priežasties, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantų atskirojo skundo nagrinėjimas dėl skundžiamos 2014 m. birželio 26 d. nutarties tampa netikslingas, nes šio klausimo išsprendimas nesukels teisinių pasekmių.

42Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartis nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu, todėl apeliacinis procesas dėl šios nutarties nutraukiamas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

43Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

44Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutartį.

45Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliantų UAB ,,Plukas“ ir V. P. individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 26 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartimi buvo iškelta UAB... 4. 2013 m. gruodžio 30 d. vykusiame pakartotiniame RUAB ,,Lietuvos kino... 5. 2014 m. sausio 9 d. kreditoriai RUAB ,,Inarsta“ ir BUAB ,,Pejasta“... 6. 2014 m. birželio 3 d. įmonės restruktūrizavimo administratorius UAB... 7. Kreditorius RUAB ,,Inarsta“ pateikė prašymą iškelti RUAB ,,Lietuvos kino... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 26 d. nutartimi atmetė... 10. Teismas nenustatė pagrindų, sudarančių pagrindą naikinti minėtus... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 30 d. nutartimi nutraukė RUAB... 12. Teismas nustatė, kad įstatyme numatytas 4 metų restruktūrizavimo terminas... 13. Teismas nurodė, kad įmonės restruktūrizavimo byla nutraukiama, kai... 14. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 15. Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „Lietuvos kino studija“ prašo panaikinti... 16. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 17. 1) Teismas, skundžiamoje nutartyje nurodęs, kad byloje nebuvo pateiktas RUAB... 18. 2) Nepagrįsta teismo išvada dėl RUAB „Lietuvos kino studija“ veiklos... 19. Atskiruoju skundu kreditoriai UAB ,,Plukas“ ir V. P. IĮ prašo panaikinti... 20. Apeliantų teigimu, teismas nepagrįstai nutraukė restruktūrizavimo bylą... 21. Atsiliepime į UAB ,,Plukas“ ir V. P. IĮ atskirąjį skundą, atsakovas RUAB... 22. Nurodo, kad apeliantų tikslai pasiekti skundžiamomis nutartimis, todėl nėra... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Kaip minėta, UAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo byla iškelta... 25. Dėl RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo... 26. Pirmosios instancijos teismas RUAB ,,Lietuvos kino studija“... 27. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs bylos medžiagą, sprendžia, kad... 28. Teismo patvirtintame RUAB ,,Lietuvos kino studija“ restruktūrizavimo plane... 29. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad per ketverių metų... 30. Apelianto RUAB ,,Lietuvos kino studija“ atskirasis skundas iš esmės... 31. ĮRĮ 13 straipsnio 2 dalis numato, kad įmonės vadovas arba įmonės... 32. Šiuo atveju, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas,... 33. Atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo proceso 4 metų terminas yra... 34. Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių apelianto RUAB ,,Lietuvos kino studija“... 35. Nesudaro pagrindo panaikinti šią nutartį ir apeliantų UAB ,,Plukas“ bei... 36. Be to, apeliantų UAB ,,Plukas“ ir V. P. IĮ teigimu, skundžiama Vilniaus... 37. Šie atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo panaikinti... 38. Remiantis tuo, kas išdėstyta, nėra pagrindo naikinti Vilniaus apygardos... 39. Dėl RUAB ,,Lietuvos kino studija“ kreditorių susirinkimo nutarimų... 40. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas 2014 m. birželio 26 d. nutartimi... 41. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl RUAB ,,Lietuvos kino studija“... 42. Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 43. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 315 straipsnio 2... 44. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutartį.... 45. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliantų UAB ,,Plukas“ ir...