Byla 2S-489-619/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo byloje UAB „FF lizingas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens UAB „FF Lizingas“ ir antstolio V. M. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Skomė“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo byloje UAB „FF lizingas“ ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Antstolis V. M. 2013-03-26 patvarkymu Nr. 0013/2013 04 25 atsisakė priimti vykdomąjį dokumentą Nr. 2-537-534/2011 vykdyti (b.l. 14-16) ir grąžino vykdomąjį dokumentą UAB „Skomė“. Vykdomąjį dokumentą Nr. 2-537-534/2011 dėl UAB „FF lizingas“ iškeldinimo iš 15 kv.m. ploto patalpos dalies pastate 1 B3b, adresu ( - ), išieškotojas UAB „Skomė“, 2012-12-10 išdavė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas.

4Išieškotojas UAB „Skomė“ 2013-04-19 pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, teigė, jog antstolio 2013-03-26 patvarkymas naikintinas. Nurodė, kad suinteresuotas asmuo antstolis nepagrįstai atsisakė priimti vykdomąjį dokumentą CPK 651 str. 2 d. 8 p. pagrindu. Nurodė, jog antstolio kontoroje yra vykdomoji byla Nr. 0013/12/01254 pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-328-798/2010 dėl 300 000, 00 Lt skolos ir kitų sumų išieškojimo iš pareiškėjo, kur ieškovu yra skolininkas pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-537-534/2011 suinteresuotas asmuo UAB „FF lizingas“, o taip pat Ellora 4522899 Ltd, R. V. ir Z. V.. Pareiškėjas mano, kad tai nėra kliūtis antstoliui priimti pareiškėjo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-537-534/2011. Teigė, kad nei įstatymai, nei poįstatyminės teisės normos nenumato jokių apribojimų tam pačiam antstoliui vykdyti kelias bylas, kuriose tie patys asmenys yra skirtingose pozicijose, t.y. tas pats asmuo vienoje to paties antstolio vykdomojoje byloje gali būti išieškotoju, o kitoje skolininku. Tokią situacija numatyta CPK 687 str. 1 d.. Mano, kad antstolis turėjo nusišalinti CPK 65 str. 1 d. 5 p. pagrindu, o ne išgalvotais pagrindais atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui. Teigė, kad antstolio 2013-03-26 patvarkymas naikintinas, vykdomojo dokumento Nr. 2-537-534/2011 priėmimo klausimas perduotinas suinteresuotam asmeniui antstoliui V. M. nagrinėti iš naujo.

5Antstolį V. M. pavaduojanti antstolė D. M. 2013-04-25 patvarkymu Nr. 0013/2013 04 25 netenkino 2013-04-19 UAB „Skomė“ skundo dėl antstolio veiksmų ir jo nagrinėjimą perdavė Vilniaus miesto apylinkės teismui. Antstolė pasisakydama dėl CPK 651 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyto pagrindo, nurodė, kad antstolis V. M. vykdo 2012-06-27 Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-328-798/10 dėl 300 000 Lt skolos, 13 068,49 Lt palūkanų, 3 565 Lt žyminio mokesčio, 872,96 Lt vertimo išlaidų, 400 Lt už antstolio atliktus veiksmus bei 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo išieškojimo iš skolininko UAB „Skomė“. Išieškotojais šioje byloje dėl atitinkamų sumų išieškojimo iš skolininko UAB „Skomė“ yra Ellora 4522899 Ltd., R. V., Z. V., UAB „Infoverslas“ ir UAB „FF lizingas“ (vykdomoji byla Nr. 0013/12/01254). Pažymėjo, kad vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą, pareiškėjas UAB „Skomė“ yra jau pareiškęs nepasitikėjimą antstoliu, t. y. jis yra pateikęs penkis skundus dėl antstolio veiksmų, Vilniaus miesto apylinkės teisme yra iškeltos civilinės bylos Nr. 2-12868-110/2013, Nr. 2-14784-861/2013, Nr. 2-12311-809/2012. Nurodo, kad priėmus pareiškėjo UAB „Skomė“ pateiktą vykdyti vykdomąjį dokumentą bei pradėjus jį vykdyti, labai tikėtina, kad pareiškėjui gali kilti abejonių dėl antstolio šališkumo, jeigu vykdymo veiksmai nevyktų pagal pareiškėjo lūkesčius. Nurodo, kad pareiškėjo argumentas, kad išieškotojai Ellora 4522899 Ltd., R. V. ir Z. V. vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 nėra susiję su vykdomuoju dokumentu Nr. 2-537-534/2011 yra nepagrįstas, kadangi UAB „FF lizingas“ vadovas yra Z. V.. Pažymėjo, kad antstolis, spręsdamas vykdomojo dokumento priėmimą vykdyti, turėjo ne nusišalinti, o, siekdamas proceso ekonomiškumo ir koncentracijos bei greitesnio teismo sprendimo įvykdymo atsisakyti šį dokumentą priimti vykdyti, kad pareiškėjas galėtų jį kuo greičiau pateikti vykdyti kitam antstoliui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-24 nutartimi pareiškėjo UAB „Skomė“ skundą dėl antstolio veiksmų patenkino, panaikino antstolio V. M. 2013-03-26 patvarkymą atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdomojo dokumento Nr. 2-537-534/2011 priėmimo klausimą perdavė antstoliui nagrinėti iš naujo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog iš esmės ginčas liko dalyje tik dėl CPK 651 str. 2 d. 8 p. įtvirtinto pagrindo, todėl nutartyje pasisakė būtent dėl tų aplinkybių, kurios susijusios su šiuo pagrindu. Nurodė, kad CPK 651 straipsnio 2 dalis neįtvirtina baigtinio sąrašo aplinkybių, dėl kurių antstolis gali atsisakyti priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą ir jį grąžinti išieškotojui, todėl teismo vertinimu kiekvienu konkrečiu atveju, antstolis turi įvertinti šių aplinkybių svarbą ir reikšmę priimant ar atsisakant vykdomąjį dokumentą vykdyti. Kliūtys, kurioms esant turėtų būti atsisakoma priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, turi būti realios, akivaizdžios ir išsamiai įvertintos, padarant pagrįstą išvadą, kad joms esant vykdomasis dokumentas negali būti priimtas vykdyti. Pažymėjo, kad skundų dėl antstolio veiksmų padavimas savaime nėra vertintinas kaip pagrindas nepriimti kito vykdomojo dokumento vykdyti, juolab teikiamo kitoje byloje. Nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 pareiškėjas UAB „Skomė“ yra skolininkas, o šiuo atveju vykdomasis raštas Nr. 2-537-534/2011 jam išduotas kaip išieškotojui dėl šioje byloje esančio suinteresuoto asmens UAB „FF lizingas“ iškeldinimo iš 15 kv. m. ploto patalpos dalies pastate ( - ), adresu ( - ) (b. l. 9). Vien tai, kad iš dalies šalys bylose, nors ir būdamos skirtingose procesinėse padėtyse, sutampa, neleidžia preziumuoti, kad bus skundžiami antstolio veiksmai, nors tokia teisė ir numatyta įstatyme. Teismas sprendė, kad šiuo atveju vien manymas, kad pareiškėjas UAB „Skomė“ gali skųsti antstolio procesinius veiksmus ar atsisakymą juos atlikti, negali būti vertintinas kaip pakankamas pagrindas nepriimti vykdomojo dokumento vykdyti. Nurodė, kad antstolis nepateikė įrodymų, kurie liudytų jo nešališkumą ar asmeninį suinteresuotumą bylų baigtimi. Vien tai, kad pareiškėjas teikia skundus kitoje vykdomojoje byloje, teismo vertinimu, nelaikytina priežastimi teigti esant minėtas aplinkybes.

8Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog argumentai dėl Z. V. ryšio su vykdomuoju dokumentu Nr. 2-537-534/2011 ir tai, kad jis yra UAB „FF lizingas“ vadovas šiuo atveju neturi teisinės reikšmės, sprendžiant klausimą dėl atsisakymo priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. 2-537-534/2011, o įstatyme nėra numatyta draudimo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, esant toms pačioms šalims keliose bylose. Pažymėjo, jog antstolis manydamas, kad jis gali būti šališkas ar suinteresuotas bylos baigtimi, vadovaudamasis CPK 2, 4 dalimis, turi galimybę nusišalinti.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Atskiruoju skundu antstolis V. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-24 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti UAB „Skomė“ skundą dėl antstolio veiksmų. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Nesutinka su teismo padarytomis išvadomis, kad antstolio V. M. vykdoma vykdomoji byla Nr. 0013/12/01254, kurioje vykdomas piniginių lėšų išieškojimas iš UAB „Skomė“, išieškotoju Ellora 4522899 Ltd., R. V., Z. V., UAB „Infoverslas“, UAB „FF lizingas“ naudai, nesudaro jokių kliūčių priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. 2-537-534/2011.

122. Mano, kad kai UAB „Skomė“ reiškia nepasitikėjimą antstolio V. M. atliekamais veiksmais vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 (nes teikia eilę skundų), labai tikėtina, kad UAB „Skomė“ gali kilti abejonių dėl antstolio šališkumo, jeigu vykdymo veiksmai nevyktų pagal UAB „Skomė“ lūkesčius (užtruktų ilgiau negu to tikisi UAB „Skomė“). Antstolių įstatymo 21 str. 3 d. įtvirtinta, jog antstolis, teikdamas paslaugas, privalo vengti interesų konfliktų ar kitų aplinkybių, kurios galėtų kelti abejonių antstolio objektyvumu ir nešališkumu atliekant įstatymu nustatytas funkcijas.

133. Atkreipė dėmesį, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog tam pačiam antstoliui vykdant vykdomąsias bylas, kuriose šalių procesinė padėtis yra skirtinga, neišvengiamai bylas vykdančiam antstoliui sukelia interesų konfliktą. Nurodė, kad 2012-05-10 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo įsiteisėjusioje nutartyje civ. byloje Nr. 2-9644-790/2012, kurios šalys yra Z. V., UAB „Skomė“, antstolis D. T., padarytos išvados yra reikšmingos šioje byloje, nors ir šioje byloje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl antstolio nusišalinimo.

144. Mano, jog antstoliui priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, antstoliui neišvengiamai kiltų interesų konfliktas, neatmestina, kad užvedus vykdomąją bylą UAB „FF lizingas“ teiks pareiškimą dėl antstolio nušalinimo, o vadovaujantis aukščiau minėta teismų praktika toks pareiškimas būtų patenkintas. Tokiu būdu UAB „Skomė“ kaip išieškotojo interesai bei teisės į kuo greitesnį ir operatyvesnį sprendimo įvykdymą neabejotinai būtų pažeistos. Siekiant apsaugoti išieškotojo UAB „Skomė“ teises ir teisėtus interesus į kuo greitesnį teismo sprendimo įvykdymą vykdomasis dokumentas buvo grąžintas išieškotojui UAB „Skomė“ tam, kad išieškotojas kaip įmanoma operatyviau galėtų šį dokumentą pateikti vykdyti kitam antstoliui.

155. Antstoliui kyla abejonių, ar tikrai UAB „Skomė“ siekia kuo operatyviau įvykdyti teismo sprendimą dėl „FF lizingas“ iškeldinimo, kadangi nesikreipė į kitus Vilniaus m. ar Vilniaus raj. veiklos teritorijoje veikiančius antstolius. Mano, kad galimai vykdomasis dokumentas dėl UAB „FF lizingas“ iškeldinimo antstoliui V. M. buvo pateiktas sąmoningai siekiant komplikuoti vykdymo procesą vykdomoje byloje Nr. 0013/12/01254 ar dėl kitų tik UAB „Skomė“ žinomų priežasčių.

166. Nesutinka su teismo padaryta išvada, kad antstolis, spręsdamas vykdomojo dokumento klausimą, privalėjo nusišalinti LR CPK 636 str. 4 d. nustatyta tvarka, o ne atsisakyti šį vykdomąjį dokumentą priimti vykdymui. Nurodė, kad antstolio nusišalinimo galimybė atsiranda tik užvedus vykdomąją bylą, t.y. jau priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti. Akivaizdu, kad priėmus vykdomąjį dokumentą vykdymui, likus nepašalintoms šiame atskirajame skunde nurodytoms kliūtims ir tik tada sprendžiant klausimą dėl antstolio nusišalinimo, neabejotinai būtų pažeisti LR CPK įtvirtinti proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principai, teismui patenkinus pareiškimą dėl antstolio nušalinimo, išieškotojas taip pat prarastų ir vykdymo išlaidas sumokėtas antstoliui.

17Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „FF Lizingas“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-24 nutartį, nubausti CPK 95 str. pagrindu UAB „Skomė“ dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pateikiant skundą šioje byloje dėl antstolio veiksmų, baudos dydį nustatant teismo nuožiūra ir 50 procentų baudos skiriant suinteresuotam asmeniui UAB „FF Lizingas“. Mano, kad teismas priėmė neteisėtą nutartį suklaidintas pareiškėjos UAB „Skomė“, kuri nepateikė į bylą svarbias aplinkybes patvirtinančių įrodymų. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

181. Teismas faktiškai be motyvų atmetė antstolio V. M. patvarkyme išdėstytus pakankamus argumentus, dėl ko gali trukdytis išieškojimo procesai tiek vykdomojoje byloje Nr.0013/12/01254, tiek pagal vykdomąjį dokumentą Nr.2-537-534/2011. Teismas tik formaliai konstatavo, kad UAB „Skomė“ skundai dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr.0013/12/01254 nėra pagrindas nepriimti vykdomąjį dokumentą Nr.2-537-534/2011.

192. Teismas, kaip ir antstolis turi atsižvelgti ir į CK 1.5 str. nustatytus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Vykdomojoje byloje Nr.0013/12/01254 esantys dokumentai patvirtina išskirtinę konfliktinę situaciją tarp UAB „Skomė“, jos direktoriaus ir valdybos nario J. M., jo sutuoktinės advokatės J. M., esančios UAB „Skomė“ akcininke ir šioje byloje atstovaujančios UAB „Skomė“, bei kitų bendrininkų, atlikusių galimai nusikalstamas veikas pasisavinant kitų asmenų naudai ir iššvaistant didelės vertės UAB „Skomė“ turtus, iš vienos pusės, ir UAB „Skomė“ akcininkų Eilora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V., Z. V. bei jo vadovaujamos UAB „FF Lizingas“, dėl to patyrusius labai didelius nuostolius, iš kitos pusės.

203. Nurodė, jog 2012-08-30 UAB „Skomė“ akcininkų ir UAB „FF Lizingas“ pareiškimu Nr.01-471, pagal kurį Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr. 10-9-139-12. 2013-04-04 prokuroro pranešimais patvirtinta, kad UAB „Skomė“ akcininkų ir UAB „FF Lizingas“ ieškiniai dėl patirtos žalos atlyginimo prijungti prie ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr.10-9-139-12, o šie UAB „Skomė“ akcininkai ir UAB „FF Lizingas“ pripažinti civiliniais ieškovais šiame ikiteisminiame tyrime (2013-04-08 UAB „FF Lizingas“ civilinis ieškinys Nr.01-151 ikiteisminiame tyrime Nr.10-9-139-12).

214. Nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-02-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3 K-3-78/2013 nustatė, kad UAB „Skomė“ piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, nes jos kasacinio skundo reikalavimais siekta teismo sprendimo vilkinimo.

225. UAB „Skomė“ vykdomojoje byloje Nr.0013/12/01254 skundžia visus antstolio V. M. patvarkymus, naudodama vienintelį argumentą, kad tariamai ne pasisavino kito asmens naudai, o tariamai tinkamai sumokėjo skolą. Tačiau civilinėje byloje Nr.3K-3-78/2013 šie argumentai patikrinti visų instancijų teismų ir atmesti. Todėl neatsitiktinai Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimis (c.b. Nr.2-12311-809/2013 - 2013-03-28 nutartis, c.b, Nr.2-14784-861/2013 - 2013-03-29 nutartis, c.b. Nr.2-15724-535/2013 - 2013-04-09 nutartis, c.b. Nr.2-16883-809/2013 - 2013-05-08 nutartis) visi šie UAB „Skomė“ skundai dėl antstolio V. M. veiksmų atmesti, taip pat konstatuotas UAB „Skomė“ piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

236. Mano, kad antstolio V. M. 2013-04-25 patvarkymas yra pagrįstas ir teisėtas, o skundžiama teismo nutartis naikintina, nes teismas ją priėmė pareiškėjai UAB „Skomė“ nepateikus esminių įrodymų, sąmoningai apie tai nutylint. Šis UAB „Skomė“ skundo dėl antstolio V. M. patvarkymo pateikimas teismui vertintinas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, siekiant ne skunde deklaruojamų tikslų, o kitų - išieškojimo vykdomojoje byloje Nr.0013/12/01254 vilkinimo. Jei UAB „Skomė“ tikrai siektų vykdomojo dokumento Nr.2-537-534/2011 įvykdymo, tai UAB „Skomė“ būtų patekusi šį vykdomąjį dokumentą, kuris niekaip nėra susijęs su UAB „Skomė“ ir jos akcininkų bei UAB „FF Lizingas“ teisminiais ginčais bei ikiteisminiu tyrimu Nr.10-9-139-12, tai UAB „Skomė“ kaip išieškotojas būtų pasirinkęs bet kurį Vilniaus mieste veikiantį antstolį, kuris niekaip nebūtų susijęs su šias šalių ginčais, ir išieškojimas UAB „Skomė“ naudai pagal minėtą vykdomąjį dokumentą galėtų būti įvykdytas kuo greičiau. Tuo tarpu šio vykdomojo dokumento pateikimas antstoliui V. M., vykdančiam ženklios (apie 0,4 mln. Lt) sumos išieškojimą iš UAB „Skomė“ tų pačių išieškotojų naudai, negali būti vertinamas niekaip kitaip kaip siekis įvelti šalis, antstolį V. M. ir teismus į naują teisminių ginčų virtinę (šiuo metu vien dėl vykdomojoje byloje Nr.0013/12/01254 priimamų antstolio veiksmų UAB „Skomė“ inicijavo apie 10 civilinių bylų).

24Išieškotojas UAB „Skomė“ pateikė atsiliepimą į UAB „FF Lizingas“ atskirąjį skundą (b.l. 83-86), prašė jį atmesti, priteisti iš apelianto AUB „FF Lizingas“ patirtas advokato išlaidas – 605 Lt. Atsiliepimą grindė šiais argumentais:

251. Teismas pagrįstai pripažino, kad antstolio patvarkyme nurodyta aplinkybė negali būti laikoma kliūtimi suinteresuotam asmeniui antstoliui V. M. priimti vykdomąjį dokumentą Nr. 2-537-534/2011 vykdymui, kadangi nei procesiniai įstatymai, nei poįstatyminės teisės normos (Sprendimų vykdymo instrukcija ar kt.) nenumato jokių apribojimų tam pačiam antstoliui vykdyti kelias bylas, kuriose tie patys asmenys yra skirtingose pozicijose. Pažymėjo, kad tokių draudimų nenurodė nei suinteresuotas antstolis V. M., nei apeliantas savo atskirajame skunde. Tokią situaciją numatė ir įstatymų leidėjas, kadangi CPK 687 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu yra pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių pinigų sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje, išieškojimo, antstolis savo patvarkymu atlieka šių sumų tarpusavio įskaitymą.

262. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad nors pareiškėjas yra padavęs skundus dėl antstolio V. M. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254, tačiau ši aplinkybė yra neutrali sprendžiant klausimą dėl vykdomojo dokumento Nr. 2-537-534/2011 priėmimo, kadangi nurodytoje byloje antstolio veiksmai nėra susiję su vykdomuoju dokumentu Nr. 2-537-534/2011, kurį suinteresuotas asmuo antstolis V. M. atsisakė priimti.

273. Apelianto atskirajame skunde minima „išskirtinai konfliktinė situacija“ tarp pareiškėjo ir apelianto bei kitų su apeliantu susijusių asmenų, nevertinant šios situacijos išskirtinumo laipsnio, yra visiškai nereikšminga vertinant pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą, kadangi nutartimi buvo išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl suinteresuoto asmens antstolio V. M. veiksmų, o ne ginčas tarp pareiškėjo ir apelianto.

284. Nepriklausomai nuo to, kuris antstolis vykdys vykdomąjį dokumentą Nr. 2-537-534/2011, pareiškėjo ir apelianto santykiams tai a priori negali turėti reikšmės, kadangi, kaip ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, antstolis yra valstybės suteiktas funkcijas vykdantis subjektas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad iš 2013 m. kovo 26 d. patvarkymo ir iš pavaduojančios antstolės D. M. 2013 m. balandžio 25 d. patvarkymo nėra aišku, koks interesų konfliktas gali kilti, taip pat kad suinteresuotas asmuo antstolis V. M. nepateikė įrodymų, kurie liudytų jo šališkumą ar asmeninį suinteresuotumą bylų baigtimi.

295. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra be motyvų. Teigia, kad nutartis yra išsamiai motyvuota, joje yra analizuojamos faktinės aplinkybės bei tinkamai juridiškai kvalifikuojamos.

306. Apelianto minimos ir su atskiruoju skundu pateiktos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 1 d. nutartis Nr. 3K-3-78/2013, priimta Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Ellora Ltd. v. UAB „Skomė“ ir kt., bylos Nr. 2-328-798/2010, ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 28 d. nutartis Nr. 3K-3-68/2013, priimta Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Z. V. v. UAB „Skomė“ ir kt., bylos Nr. 2-240-600/2011, yra visiškai nesusijusios su pareiškėjo skundu dėl suinteresuoto asmens antstolio V. M. veiksmų. Vykdomasis dokumentas Nr. 2-537-534/2011 buvo išduotas visai kitoje civilinėje byloje, todėl kasacinio teismo nutartys bei kiti teismų procesiniai sprendimai nurodytose civilinėse bylose neturi jokio ryšio su šia civiline byla. Apelianto minimi ir su atskiruoju skundu pateikti dokumentai, susiję su ikiteisminiu tyrimu Nr. 10-9-139-12, taip pat yra visiškai nesusiję su pareiškėjo skundu dėl antstolio veiksmų.

317. Nepagrįstas apelianto prašymas nubausti pareiškėją už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Apeliantas, kuris iki šiol geruoju neįvykdė vykdomojo dokumento Nr. 2-537-534/2011, reikšdamas šį aiškiai nepagrįstą atskirąjį skundą, vilkina vykdomojo dokumento Nr. 2-537-534/2011 dėl apelianto priverstinio iškeldinimo iš 15 kv. m. ploto rūsio patalpos, esančios pastate ( - ), plane pažymėtos ( - ), vykdymą.

32Suinteresuotas asmuo UAB „FF Lizingas“ pateikė atsiliepimą į antstolio V. M. atskirąjį skundą, nurodė, kad su juo sutinka, prašė tenkinti antstolio atskirąjį skundą ir panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-24 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-21419-811/2013 bei nubausti UAB „Skomė“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pateikiant skundą šioje byloje dėl antstolio veiksmų, baudos dydį nustatant teismo nuožiūra (b.l. 89). Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

331. Antstolis V. M. savo patvarkyme išdėstė pakankamus argumentus, dėl ko gali trukdytis išieškojimo procesai tiek vykdomojoje byloje Nr.0013/12/01254, tiek pagal vykdomąjį dokumentą Nr.2-537-534/2011. Mano, kad šio skundo pateikimas yra dar vienas UAB „Skomė“ piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis kreiptis į teismą. Visų pirma, jei tikrai UAB „Skomė“ direktorius siektų tik teismo sprendimo įvykdymo, tai jis galėjo kreiptis į bet kurį Vilniaus miesto teritorijoje beveikiantį antstolį, kuris nevykdo išieškojimų iš UAB „Skomė“ jos akcininkų ir/ar UAB „FF Lizingas“ naudai. Tokiu atveju nebūtų jokių pagrindų tokiam antstoliui nepriimti iš UAB „Skomė“ šio vykdomojo dokumento, t.y. padėti vykdymą. Tačiau nėra jokių CK 1.5 str. principus atitinkančių aplinkybių, o UAB „Skomė“ jų antstoliui V. M. ir teismui skunde nenurodė, papildomai nepaaiškino. Todėl akivaizdu, kad šiuo veiksmu (vykdomojo dokumento pateikimo būtent antstoliui V. M., būtent vykdančiam išieškojimą iš UAB „Skomė“) UAB „Skomė“ siekia gilinti konfliktinę situaciją su šiuo antstoliu ir rasti papildomų argumentų (tikrų ar tariamų) skųsti šio antstolio veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0013/12/01254.

342. Sutinka su antstolio V. M. atskirojo skundo argumentais, nurodė, kad argumentus išdėstė 2013-06-05 UAB „FF Lizingas“ atskirajame skunde Nr.01-263.

353. Sutinka su antstolio V. M. argumentais, kad antstolis gali nusišalinti tik pradėtoje vykdomojoje byloje.

36Išieškotojas UAB „Skomė“ pateikė atsiliepimą į antstolio V. M. atskirąjį skundą, prašė jį atmesti. Atsiliepimą grindė šiais argumentais:

371. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad apeliantas nepagrįstai atsisakė priimti vykdomąjį dokumentą ir CPK 651 str. 2 d. 8 p. pagrindu (yra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti).

382. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog aplinkybė, kad pas apeliantą yra vykdomoji byla Nr. 0013/12/01254 pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-328-798/2010 dėl 300 000,00 Lt skolos ir kitų sumų išieškojimo iš pareiškėjo, kur ieškotoju yra skolininkas UAB „FF lizingas“, taip pat kiti asmenys negali būti laikoma kliūtimi apeliantui priimti vykdomąjį dokumentą Nr. 2-537-534/2011 vykdymui, kadangi nei procesiniai įstatymai, nei poįstatyminės teisės normos (Sprendimų vykdymo instrukcija ar kt.) nenumato jokių apribojimų tam pačiam antstoliui vykdyti kelias bylas, kuriose tie patys asmenys yra skirtingose pozicijose. Pažymėjo, kad tokių draudimų nenurodė ir pats apeliantas savo atskirajame skunde.

393. Mano, kad LR Antstolių įstatymo 3 str. 2 d. patvirtina ne apelianto atskirojo skundo argumentus, bet priešingai, juos paneigia, kadangi nėra jokių priežasčių, kodėl apeliantas, kaip antstolis, gali būti nepriklausomas ir vadovautis LR Konstitucija ir kitomis teisės normomis tik vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254, kur išieškotoju yra šios bylos skolininkas UAB „FF lizingas“, o štai priėmęs iš pareiškėjo vykdomąjį raštą ir iškėlęs vykdomąją bylą, apeliantas staiga prarastų nepriklausomybę ir negalėtų vadovautis LR Konstitucija ir kitomis teisės normomis.

404. Pastebėjo, kad pats įstatymų leidėjas CPK 687 str. 1 d. nustatė, kad jeigu yra pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių pinigų sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje, išieškojimo, antstolis savo patvarkymu atlieka šių sumų tarpusavio įskaitymą.

415. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad nors pareiškėjas yra padavęs skundus dėl apelianto veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254, tačiau ši aplinkybė yra neutrali sprendžiant klausimą dėl vykdomojo dokumento Nr. 2-537-534/2011 priėmimo, kadangi nurodytoje byloje antstolio veiksmai nėra susiję su vykdomuoju dokumentu Nr. 2-537-534/2011, kurį apeliantas atsisakė priimti.

426. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad iš 2013 m. kovo 26 d. patvarkymo ir iš pavaduojančios antstolės D. M. 2013 m. balandžio 25 d. patvarkymo nėra aišku, koks interesų konfliktas gali kilti, taip pat kad apeliantas nepateikė įrodymų, kurie liudytų jo šališkumą ar asmeninį suinteresuotumą bylų baigtimi. Apeliaciniame skunde taip pat neatskleidžiama, koks gi interesų konfliktas egzistuoja.

437. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai pažymėjo, kad apeliantas, manydamas, kad jis yra šališkas ar suinteresuotas bylos baigtimi, turi galimybę nusišalinti (CPK 65 str. 1 d. 5 p., 636 str. 4 d.). Pažymėjo, kad nušalinimus antstoliui gali pareikšti ir tiek išieškotojas, tiek skolininkas.

448. Apeliantas atskirajame skunde kaip tariamą precedentą mini Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-9644-790/2012, kurioje buvo nušalintas antstolis D. T.. Tačiau situacijos yra visiškai skirtingos. Antstolis D. T. buvo nušalintas nuo vykdomosios bylos Nr. 0241/12/01145 todėl, kad tos vykdomosios bylos skolininkas Z. V. jam buvo pareiškęs nušalinimą. Šiuo atveju niekas - nei pareiškėjas, nei skolininkas UAB „FF lizingas“ nėra pareiškę nušalinimų apeliantui. Apelianto samprotavimai, esą skolininkas UAB „FF Lizingas“ gali pareikšti nušalinimą, viena vertus, yra tik prielaida, kita vertus, jeigu toks nušalinimas ir bus pareikštas, tai jis bus sprendžiamas CPK nustatyta tvarka.

45IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

46Atskirieji skundai netenkintini.

47Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Nagrinėjamoje byloje teismas nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

48Byloje ginčas kilo dėl antstolio V. M. patvarkymo atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą teisėtumo. Iš nagrinėjęs pateiktos bylos medžiagą, atskiruosius skundus bei atsiliepimus į juos, apeliacinės instancijos teismas priimtą ginčijamą nutartį laiko teisėta ir pagrįsta, sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties motyvais, teisiniais argumentais bei padaryta išvada, kad antstolis, priimdamas skundžiamą patvarkymą pažeidė CPK nuostatas, reglamentuojančias vykdomojo dokumento priėmimą vykdyti.

49Antstolis, atlikdamas jam įstatymo priskirtas funkcijas vykdymo procese, turi vadovautis bendraisiais teisiniais interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. CPK 586 str. 1 d. nustatyta, jog vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti dar nereiškia, kad jis besąlygiškai turi būti vykdomas. CPK 651 str. 1 d. antstoliui nustatyta pareiga patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir jam vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Pagal šią įstatymo normą antstolis, prieš pradėdamas vykdomuosius veiksmus, turi išspręsti vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti klausimą. Tik priėmus vykdomąjį raštą vykdyti, galimi antstolio procesiniai veiksmai vykdymo procese. CPK 651 str. 2 d. yra išvardytos kliūtys, kurioms esant negalimas vykdomojo dokumento priėmimas ir vykdymo veiksmų pradėjimas. Antstolis turi įsitikinti, ar institucijos, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka (7 p.). Be to, akivaizdžių kliūčių sąrašas nėra baigtinis, pagal šios teisės normos 2 d. 8 p. gali būti ir kitokių, t.y. akivaizdžių neišvardytų minėto straipsnio 1 p. –7 p., kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad jeigu tokios kliūtys egzistavo, tai vykdomojo dokumento priėmimas vykdyti vertintinas kaip atliktas be teisinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-17 nutartis, priimtą c.b. Nr. 3K-3-68/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-28 nutartis c.b. Nr. 3K-3-72/2011).

50Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-12-21 sprendimu tenkino ieškovo UAB „Skomė“ ieškinį atsakovui UAB „FF Lizingas“, nusprendė iškeldinti UAB „FF Lizingas“ iš 15 kvadratinių metrų ploto patalpos dalies pastate ( - ), adresu ( - ). Vilniaus apygardos teismo 2012-11-27 nutartimi minėtas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimas paliktas iš esmės nepakeistas, teismo sprendimas įsiteisėjo 2012-11-27, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-12-10 išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-537-534/2011 dėl UAB „FF lizingas“, į.k.110774988, iškeldinimo iš 15 kvadratinių metrų ploto patalpos dalies pastate ( - ), adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), rūsyje, plane pažymėtos ( - ). Bylos medžiaga nustatyta, kad antstolis V. M. 2013-03-26 patvarkymu Nr. 0013/2013 04 25 atsisakė priimti vykdomąjį dokumentą Nr. 2-537-534/2011 vykdyti ir grąžino vykdomąjį dokumentą UAB „Skomė“ (b.l. 14-16). Išieškotojas UAB „Skomė“ 2013-04-19 pateikė skundą dėl antstolio veiksmų (b.l. 6-7). Antstolį V. M. pavaduojanti antstolė D. M. 2013-04-25 patvarkymu Nr. 0013/2013 04 25 netenkino 2013-04-19 UAB „Skomė“ skundo dėl antstolio veiksmų ir jo nagrinėjimą perdavė Vilniaus miesto apylinkės teismui (b.l. 1-4). Antstolį V. M. pavaduojanti antstolė D. M. atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Skomė“ vykdomąjį dokumentą Nr. 2-537-534/2011 dėl UAB „FF lizingas“ iškeldinimo iš patalpos dalies pastate ( - ), adresu ( - ), motyvuodama tuo, kad kliūtis sudaro antstolio V. M. vykdoma vykdomoji byla Nr. 0013/12/01254, kurioje vykdomas piniginių lėšų išieškojimas iš UAB „Skomė“ išieškotojų Ellora 4522899 Ltd., R. V., Z. V., UAB „Infoverslas“, UAB „FF lizingas“ naudai. Minėtoje vykdomojoje byloje skolininkas UAB „Skomė“ (nagrinėjamu atveju išieškotojas) reiškia nepasitikėjimą antstolio V. M. atliekamais veiksmais, nes teikia eilę skundų, o priėmus UAB „Skomė“ pateiktą vykdyti vykdomąjį dokumentą bei pradėjus jį vykdyti, labai tikėtina, kad UAB „Skomė“ gali kilti abejonių dėl antstolio šališkumo. Nurodė, kad antstolis turi teisę nusišalinti tik užvedus vykdomąją bylą, t.y. jau priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti. Priėmus vykdomąjį dokumentą, egzistuojant nurodytoms kliūtims, neabejotinai būtų pažeisti LR CPK įtvirtinti proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principai (b.l. 1-3).

51Apeliantas antstolis V. M. teigia, kad kai UAB „Skomė“ reiškia eilę skundų, tokiu būdu reiškia nepasitikėjimą antstolio V. M. atliekamais veiksmais vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254, labai tikėtina, kad UAB „Skomė“ gali kilti abejonių dėl antstolio šališkumo, jeigu vykdymo veiksmai nevyktų pagal UAB „Skomė“ lūkesčius (užtruktų ilgiau negu to tikisi UAB „Skomė“). Apeliantas remiasi Antstolių įstatymo 21 str. 3 d. įtvirtinta nuostata, jog antstolis, teikdamas paslaugas, privalo vengti interesų konfliktų ar kitų aplinkybių, kurios galėtų kelti abejonių antstolio objektyvumu ir nešališkumu atliekant įstatymu nustatytas funkcijas.

52Taigi, kaip nustatyta, apelianto antstolio argumentai paremti prielaida, jog labai tikėtina kad UAB „Skomė“ gali kilti abejonių dėl antstolio šališkumo. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiu apelianto antstolio V. M. argumentu. Nagrinėjamu atveju egzistuoja tik prielaida, kad pareiškėjas UAB „Skomė“ skundžia antstolio veiksmus kitoje vykdomojoje byloje, tai pareiškėjas UAB „Skomė“ gali skųsti antstolio veiksmus ir šioje vykdomojoje byloje. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad kliūtys, kurioms esant turėtų būti atsisakoma priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, turi būti realios, akivaizdžios, pagrįstos ir išsamiai įvertintos, padarant pagrįstą išvadą, kad joms esant vykdomasis dokumentas negali būti priimtas vykdyti. Kaip nustatyta, UAB „Skomė“ teikiami skundai yra kitoje vykdomojoje byloje. Todėl vien tai, kad nagrinėjamu atveju išieškotojas UAB „Skomė“ (o kitoje vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 jo padėtis – skolininkas), teikia skundus, t.y. jis įgyvendina CPK 510 str. numatytą teisę skusti antstolio veiksmus kitoje vykdomojoje byloje, teismo vertinimu negali būti pagrindas atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą. Pažymėtina, kad pagal Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, atlikdami savo funkcijas, antstoliai yra nepriklausomi ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, šiuo bei kitais įstatymais, kitais teisės aktais, Antstolių profesinės etikos kodeksu. Antstolių profesinės etikos kodekso 21 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, nurodyta, kad teikdamas paslaugas, antstolis privalo vengti aplinkybių, kurios galėtų kelti abejonių antstolio objektyvumu ir nešališkumu atliekant įstatymų nustatytas funkcijas. Remiantis minėtu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad, antstolis, atlikdamas įstatymų nustatytas funkcijas, neturi turėti išankstinio nusistatymo. Nagrinėjamu atveju antstolis iš anksto spėja ir daro prielaidą, kad UAB „Skomė“ gali kilti abejonių dėl antstolio šališkumo, o tai, kaip jau buvo minėta nėra pakankamas pagrindas nepriimti vykdomojo dokumento. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vien tai, kad iš dalies šalys bylose, nors ir būdamos skirtingose procesinėse padėtyse, sutampa, neleidžia preziumuoti, kad bus skundžiami antstolio veiksmai, nors tokia teisė ir numatyta įstatyme.

53Antstolis atskirajame skunde teigia, jog tokiais procesiniais veiksmais siekia išvengti galimo interesų konflikto, tačiau nepagrindžia, koks interesų konfliktas ar pavojus gali kilti, taip pat kokios aplinkybės gali sąlygoti antstolio šališkumą. Apeliantas UAB „FF Lizingas“ nurodo, kad vykdomojoje byloje Nr.0013/12/01254 esantys dokumentai patvirtina išskirtinę konfliktinę situaciją tarp UAB „Skomė“, jos direktoriaus ir valdybos nario J. M., jo sutuoktinės advokatės J. M., esančios UAB „Skomė“ akcininke ir šioje byloje atstovaujančios UAB „Skomė“, bei kitų bendrininkų, atlikusių galimai nusikalstamas veikas pasisavinant kitų asmenų naudai ir iššvaistant didelės vertės UAB „Skomė“ turtus, iš vienos pusės, ir UAB „Skomė“ akcininkų Eilora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V., Z. V. bei jo vadovaujamos UAB „FF Lizingas“, dėl to patyrusius labai didelius nuostolius, iš kitos pusės.

54Pažymėtina, kad apelianto UAB „FF Lizingas“ minima išskirtinė konfliktinė situacija nurodoma tarp UAB „Skomė“, jos direktoriaus ir valdybos nario J. M., jo sutuoktinės advokatės J. M., esančios UAB „Skomė“ akcininke ir šioje byloje atstovaujančios UAB „Skomė“ ir UAB „Skomė“ akcininkų Eilora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V., Z. V. bei jo vadovaujamos UAB „FF Lizingas“, tačiau ne tarp UAB „Skomė“ ir antstolio V. M.. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtos apeliantų aplinkybės bei aplinkybės, jog vyksta ikiteisminiai tyrimai ir sprendžiamas klausimas dėl žalos atlyginimo šiuo atveju nėra pagrindas antstoliui atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Antstolis, atlikdamas jam įstatymo priskirtas funkcijas vykdymo procese, turi vadovautis bendraisiais teisiniais interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Tuo tarpu tai, kad pareiškėjas yra skolininkas antstolio vykdomoje byloje, kuris įgyvendina jam įstatyme suteiktą teisę skųsti antstolio veiksmus, neapriboja pastarajam teisės įgyvendinti turimų išieškotojo teisių.

55Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto UAB „FF Lizingas“ nurodytu argumentu, jog pirmosios instancijos teismas be motyvų atmetė antstolio V. M. argumentus dėl ko gali trukdytis išieškojimo procesai tiek vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254, tiek pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-537-534/2011. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie iškeltas ar išnagrinėtas civilines bylas, kuriose būtų keliamas klausimas dėl antstolio V. M. nusišalinimo ar pareiškėjo UAB „Skomė“ antstoliui pareikšto nušalinimo, todėl nėra pagrindo teigti, kad vien tik skundų padavimas yra pakankamas pagrindas nepriimti vykdyti kito vykdomojo dokumento, teikiamo tam pačiam antstoliui tos pačios šalies (UAB „Skomė“), tik skirtingose bylose esančios skirtingose procesinėse padėtyse: vienoje – skolininku, kitoje – išieškotoju. Taigi, pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo keliamą klausimą bei tinkamai motyvavo priimamą nutartį.

56Atskirajame skunde antstolis nurodo, jog antstolio nusišalinimo galimybė atsiranda tik užvedus vykdomąją bylą, t.y. jau priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti. Anot apelianto, sprendžiant klausimą dėl antstolio nušalinimo priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, būtų pažeisti CPK įtvirtinti proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principai.

57Apeliacinės instancijos teismas sutinka, jog antstolis turi siekti kuo operatyvesnio ir efektyvesnio teismo sprendimo įvykdymo. Šių principų įgyvendinimas neabejotinai svarbus ir vykdymo proceso pradžioje, t.y. priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti. Tačiau antstolis daro prielaidas apie išieškotojo UAB „Skomė“ galimus būsimus veiksmus vykdymo procese, todėl tokiu būdu veikia prieš deklaruojamų principų įgyvendinimą. Pareiškėjas UAB „Skomė“ siekia vykdomojo dokumento įgyvendinimo ir išieškotojo procesinių teisių jam suteikimo, užvedus vykdomąją bylą pareiškėjui būtų suteiktos išieškotojo procesinės teisės ir pareigos, o išieškotojas vykdomo procese paprastai yra labiausiai suinteresuotas greitu vykdomojo dokumento įvykdymu. Todėl jo, kaip skolininko, atliekami veiksmai kitose antstolio vykdomosiose bylose nėra ir negali būti pagrindas antstoliui atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą.

58Dėl kitų pareiškėjų atskirųjų skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kaip neturinčių teisinės reikšmės, vertinant skundžiamos nutarties pagrįstumą ir teisėtumą.

59Atmestinas UAB „FF Lizingas“ prašymas remiantis CPK 95 str. skirti UAB „Skomė“ baudą už piktnaudžiavimą procesu. CPK 95 str. reglamentuoja piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes. Remiantis šiuo straipsniu, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise ne pagal jos paskirtį. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Pareiškėjas pateikė skundą įgyvendindamas CPK 510 str. įtvirtintą teisę skųsti antstolio veiksmus. Byloje nėra duomenų, kad jis piktnaudžiautų savo procesinėmis teisėmis ar siektų vilkinti procesą. Pareiškėjų skundas dėl antstolio veiksmų buvo patenkintas ir apeliacinės instancijos teismas palieka pirmos instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsižvelgiant į išdėstytą, suinteresuoto asmens UAB „FF Lizingas“ prašymas paskirti UAB „Skomė“ baudą netenkintinas.

60Atmetus atskiruosius skundus, pareiškėjas įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš apeliantų (CPK 98; CPK 443 str. 6 d.). Pareiškėjas prašo priteisti iš apelianto UAB „FF lizingas“ 605 Lt advokato atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą (b.l. 86-87). Kadangi išlaidos pagrįstos bei jų dydis neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių dydžių už atstovavimo civilinėse bylose teisines paslaugas, todėl priteistinos.

61Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, atskirieji skundai netenkintini, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

62Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

63Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-24 nutartį palikti nepakeistą.

64Priteisti pareiškėjui UAB „Skomė“ (į.k.122574319) iš suinteresuoto asmens UAB „FF lizingas“ (į.k.110774988) 605,00 Lt (šešis šimtus penkis litus) advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Antstolis V. M. 2013-03-26 patvarkymu Nr. 0013/2013 04 25 atsisakė priimti... 4. Išieškotojas UAB „Skomė“ 2013-04-19 pateikė skundą dėl antstolio... 5. Antstolį V. M. pavaduojanti antstolė D. M. 2013-04-25 patvarkymu Nr.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-24 nutartimi pareiškėjo UAB... 8. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog argumentai dėl Z. V.... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Atskiruoju skundu antstolis V. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 11. 1. Nesutinka su teismo padarytomis išvadomis, kad antstolio V. M. vykdoma... 12. 2. Mano, kad kai UAB „Skomė“ reiškia nepasitikėjimą antstolio V. M.... 13. 3. Atkreipė dėmesį, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog tam pačiam... 14. 4. Mano, jog antstoliui priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, antstoliui... 15. 5. Antstoliui kyla abejonių, ar tikrai UAB „Skomė“ siekia kuo operatyviau... 16. 6. Nesutinka su teismo padaryta išvada, kad antstolis, spręsdamas vykdomojo... 17. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „FF Lizingas“ prašo panaikinti... 18. 1. Teismas faktiškai be motyvų atmetė antstolio V. M. patvarkyme... 19. 2. Teismas, kaip ir antstolis turi atsižvelgti ir į CK 1.5 str. nustatytus... 20. 3. Nurodė, jog 2012-08-30 UAB „Skomė“ akcininkų ir UAB „FF Lizingas“... 21. 4. Nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-02-01 nutartimi... 22. 5. UAB „Skomė“ vykdomojoje byloje Nr.0013/12/01254 skundžia visus... 23. 6. Mano, kad antstolio V. M. 2013-04-25 patvarkymas yra pagrįstas ir... 24. Išieškotojas UAB „Skomė“ pateikė atsiliepimą į UAB „FF Lizingas“... 25. 1. Teismas pagrįstai pripažino, kad antstolio patvarkyme nurodyta aplinkybė... 26. 2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad nors pareiškėjas... 27. 3. Apelianto atskirajame skunde minima „išskirtinai konfliktinė... 28. 4. Nepriklausomai nuo to, kuris antstolis vykdys vykdomąjį dokumentą Nr.... 29. 5. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismo nutartis... 30. 6. Apelianto minimos ir su atskiruoju skundu pateiktos Lietuvos Aukščiausiojo... 31. 7. Nepagrįstas apelianto prašymas nubausti pareiškėją už... 32. Suinteresuotas asmuo UAB „FF Lizingas“ pateikė atsiliepimą į antstolio... 33. 1. Antstolis V. M. savo patvarkyme išdėstė pakankamus argumentus, dėl ko... 34. 2. Sutinka su antstolio V. M. atskirojo skundo argumentais, nurodė, kad... 35. 3. Sutinka su antstolio V. M. argumentais, kad antstolis gali nusišalinti tik... 36. Išieškotojas UAB „Skomė“ pateikė atsiliepimą į antstolio V. M.... 37. 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad apeliantas... 38. 2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog aplinkybė, kad pas... 39. 3. Mano, kad LR Antstolių įstatymo 3 str. 2 d. patvirtina ne apelianto... 40. 4. Pastebėjo, kad pats įstatymų leidėjas CPK 687 str. 1 d. nustatė, kad... 41. 5. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad nors pareiškėjas... 42. 6. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad iš 2013 m. kovo 26... 43. 7. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai pažymėjo, kad... 44. 8. Apeliantas atskirajame skunde kaip tariamą precedentą mini Vilniaus miesto... 45. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 46. Atskirieji skundai netenkintini.... 47. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 48. Byloje ginčas kilo dėl antstolio V. M. patvarkymo atsisakyti priimti... 49. Antstolis, atlikdamas jam įstatymo priskirtas funkcijas vykdymo procese, turi... 50. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta,... 51. Apeliantas antstolis V. M. teigia, kad kai UAB „Skomė“ reiškia eilę... 52. Taigi, kaip nustatyta, apelianto antstolio argumentai paremti prielaida, jog... 53. Antstolis atskirajame skunde teigia, jog tokiais procesiniais veiksmais siekia... 54. Pažymėtina, kad apelianto UAB „FF Lizingas“ minima išskirtinė... 55. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto UAB „FF Lizingas“... 56. Atskirajame skunde antstolis nurodo, jog antstolio nusišalinimo galimybė... 57. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, jog antstolis turi siekti kuo... 58. Dėl kitų pareiškėjų atskirųjų skundų argumentų apeliacinės... 59. Atmestinas UAB „FF Lizingas“ prašymas remiantis CPK 95 str. skirti UAB... 60. Atmetus atskiruosius skundus, pareiškėjas įgijo teisę į bylinėjimosi... 61. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, atskirieji skundai... 62. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 63. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-24 nutartį palikti nepakeistą.... 64. Priteisti pareiškėjui UAB „Skomė“ (į.k.122574319) iš suinteresuoto...