Byla e2-450-798/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės bankrutavusios A. M. IĮ „ULTIMA RATIO“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lausona“ prašymą patvirtinti A. M. IĮ „ULTIMA RATIO“ patikslintą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (bankrutavusios individualios įmonės savininko) A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės bankrutavusios A. M. IĮ „ULTIMA RATIO“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lausona“ prašymą patvirtinti A. M. IĮ „ULTIMA RATIO“ patikslintą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Bylos esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 11 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei

8A. M. individualiai įmonei (toliau – ir IĮ arba BIĮ) „ULTIMA RATIO“; bankroto administratore paskyrė uždarąją akcinę bendrovę (toliau – ir UAB) „Lausona“ (ši nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugpjūčio 30 d.). Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartimi patvirtintas A. M. BIĮ „ULTIMA RATIO“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 27 d. nutartimi A. M. BIĮ „ULTIMA RATIO“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. gavo atsakovės bankroto administratorės prašymą patikslinti A. M. BIĮ „ULTIMA RATIO“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą – patvirtinti padidintą antros eilės kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau – ir VSDFV Vilniaus skyrius) 5 951,17 Eur dydžio finansinį reikalavimą ir įtraukti trečios eilės kreditorę UAB „Julianus Inkaso“ su 185,97 Eur dydžio finansiniu reikalavimu.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgęs į atsakovės A. M. BIĮ „ULTIMA RATIO“ bankroto administratorės pateiktus įrodymus bei nurodytas aplinkybes, 2019 m. lapkričio 11 d. nutartimi atsakovės bankroto administratorės UAB „Lausona“ prašymą dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų patikslinimo tenkino – atsakovės A. M. BIĮ „ULTIMA RATIO“ bankroto byloje patvirtino patikslintą (padidintą) antros eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus 5 951,17 Eur finansinį reikalavimą ir į trečios eilės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įtraukė kreditorę UAB „Julianus Inkaso“ su 185,97 Eur finansiniu reikalavimu.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

133.

14Atskirajame skunde trečiasis asmuo (bankrutavusios įmonės savininkas) A. M. prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 11 d. nutarties dalį dėl A. M. BIĮ „ULTIMA RATIO“ bankroto byloje patvirtinto patikslinto (padidinto) antros eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus 5 951,17 Eur finansinio reikalavimo panaikinti ir šį klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

153.1.

16Aplinkybė, kad bankroto administratorė neginčijo kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus prašymo patvirtinti iki 5 951,17 Eur padidintą finansinį reikalavimą, nesudarė pagrindo teismui spręsti dėl šio reikalavimo ir jo dydžio pagrįstumo. Teismas turėjo patikrinti teikiamo tvirtinti kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumą ir jį tvirtinti tik nustatęs, jog pateikti pakankami įrodymai, pagrindžiantys kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus finansinį reikalavimą ir jo dydį. Bankroto administratorė prašymą patvirtinti kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus 5 951,17 Eur dydžio finansinį reikalavimą grindė VSDFV Vilniaus skyriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. (8.2.) DV_S-60937, kuriame nurodyti tik deklaratyvūs teiginiai apie tai, jog kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus finansinis reikalavimas sudaro 5 951,17 Eur pagal informacinėje sistemoje suformuotą finansinę ataskaitą, kurios kreditorius nepateikė A. M. BIĮ „ULTIMA RATIO“ bankroto administratorei, atitinkamai administratorė šio įrodymo nepateikė teismui. Taigi pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo, vadovaudamasis vien tik deklaratyviu kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus teiginiu, patvirtinti tokio dydžio patikslintą (padidintą) šio kreditoriaus reikalavimą.

173.2.

18Apeliantas kreipėsi į VSDFV Vilniaus skyrių su prašymu pateikti informaciją apie jo skolos susidarymą, tačiau kreditorius šią informaciją atsisakė pateikti, nes nuo bankroto bylos iškėlimo A. M. neteko įmonės vadovo įgaliojimų. Apeliantas abejoja kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus apskaičiuotu finansinio reikalavimo dydžiu. Pagal www.rekvizitai.lt viešai skelbiamus duomenis 2015 m. sausio 6 d. atsakovės skola VSDFV sudarė 746,49 Eur, o 2018 m. vasario 1 d. 5 565,22 Eur, t. y. per 37 mėn. skola padidėjo 4 818,00 Eur suma (vidutiniškai po 130, 26 Eur per vieną mėnesį). Tačiau nuo 2018 m. vasario 1 d. skola VSDFV per vieną mėnesį padidėdavo tik po 36,00 Eur. Apeliantui iškilo klausimas – kodėl nuo 2015 m. sausio 6 d. iki 2018 m. vasario 1 d. skola taip sparčiai padidėjo, įvertinant tai, jog įmonė veiklos faktiškai nebevykdė nuo 2008 m.

194.

20Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (kreditorius) VSDFV Vilniaus skyrius prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 11 d. nutarties dalį dėl atsakovės A. M. BIĮ „ULTIMA RATIO“ bankroto byloje patvirtinto patikslinto (padidinto) antros eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus 5 951,17 Eur finansinio reikalavimo palikti nepakeistą. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

214.1.

22VSDFV Vilniaus skyriuje turimais duomenimis, draudėjo A. M. IĮ „ULTIMA RATIO“ (draudėjo kodas 692901) skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018 m. rugpjūčio 30 d. (nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai) sudarė

235 951,16 Eur, iš jų: i) 3 531,30 Eur valstybinio socialinio draudimo (toliau – ir VSD) įmokos už įmonės savininką, ir 168,37 Eur delspinigiai už laiku nesumokėtas VSD įmokas už įmonės savininką bei ii) 2 156,76 Eur privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokos už įmonės savininką ir 94,73 Eur delspinigiai už laiku nesumokėtas PSD įmokas už įmonės savininką. Todėl VSDFV Vilniaus skyrius pateikė atsakovės bankroto administratorei 2019 m. rugpjūčio 29 d. prašymą dėl finansinio reikalavimo patikslinimo.

244.2.

25Vadovaujantis nurodytomis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) nuostatomis atsakovei priskaičiuotos nesumokėtos VSD ir PSD įmokos: iki 2014 m. gruodžio 31 d. 2 522,20 Lt (730,48 Eur) PSD įmokų, nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. 986,28 Eur VSD ir 336,00 Eur PSD įmokų, nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. 1 151,94 Eur VSD ir 394,20 Eur PSD įmokų, nuo 2017 m sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. 1 393,08 Eur VSD ir 410,40 Eur PSD įmokų, nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. 285,68 Eur PSD įmokų.

264.3.

27Draudėjai (atsakovei) buvo siųsti 2013 m. gruodžio 2 d. ir 2015 m. kovo 16 d. raginimai dėl skolos sumokėjimo, kurie grąžinti VSDFV Vilniaus skyriui su žymomis „įmonė išsikėlusi“, „gavėjo nerasta“.

284.4.

29Apeliantas nurodo, kad A. M. IĮ „ULTIMA RATIO“ veiklos nevykdė nuo 2008 metų, tačiau įmonės savininkas savo iniciatyva juridinio asmens likvidavimo procedūros nepradėjo. Apeliantas nepateikė įrodymų, kurie paneigtų atsakovės skolos paskaičiavimą.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Dėl bylos nagrinėjimo ribų

335.

34Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė. Dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo

356.

36Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ). Atsižvelgiant į tai, kad klausimai dėl kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo atsakovės bankroto byloje išspręsti ir atskirasis skundas yra paduotas iki JANĮ įsigaliojimo, jo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu taikomos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ), galiojusio iki JANĮ įsigaliojimo, nuostatos.

377.

38Kreditorių reikalavimų tvirtinimas juridinio asmens bankroto byloje galimas keliomis nutartimis. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas įpareigoja įmonės administratorių sudaryti visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikti jį teismui tvirtinti, taip pat ginčyti nepagrįstus kreditorių reikalavimus. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalies pagrindu galimi kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Dėl kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus patikslinto (padidinto) finansinio reikalavimo

398.

40Iš bylos duomenų matyti, jog Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartimi patvirtintas atsakovės A. M. BIĮ „ULTIMA RATIO“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, taip pat antros eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyrius 5 637,22 Eur (5 510,38 Eur nesumokėti mokesčiai ir 126,84 Eur delspinigiai) finansinis reikalavimas. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis įsiteisėjusi. Atsakovės A. M. BIĮ „ULTIMA RATIO“ bankroto administratorė gavo kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. raštą Nr. (8.2.) DV_S-60937 dėl 5 951,17 Eur dydžio patikslinto (padidinto) finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovės bankroto byloje. Bankroto administratorė 2019 m. spalio 24 d. pateikė teismui prašymą patikslinti A. M. BIĮ „ULTIMA RATIO“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą – patvirtinti antros eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyrius patikslintą (padidintą 313,95 Eur) dydžio finansinį reikalavimą. Kartu su šiuo prašymu pateikė teismui VSDFV Vilniaus skyriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. raštą, kuriame paaiškino, jog

415 951,17 Eur dydžio finansinį reikalavimą sudaro: 3 531,30 Eur VSD įmokų už įmonės savininką (pagal informacinėje sistemoje suformuotą finansinę ataskaitą, Forma 4sj IĮ savininkų, TŪB, KŪB narių nuo 2010 m. liepos 1 d.), 168,37 Eur delspinigių už laiku nesumokėtas VSD įmokas už savininką, 2 156,76 Eur PSD įmokų už įmonės savininką (pagal informacinėje sistemoje suformuotą finansinę ataskaitą, Forma 4sj IĮ savininkų, TŪB, KŪB narių nuo 2010 m. liepos 1 d.), 94,73 Eur delspinigių už laiku nesumokėtas PSD įmokas už įmonės savininką.

429.

43Apeliantas ginčija visą VSDFV Vilniaus skyriaus finansinį reikalavimą ir teigia, kad VSDFV Vilniaus skyriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. rašte yra nurodyti deklaratyvūs teiginiai, nes jiems pagrįsti nei bankroto administratorei, nei teismui nepateiktos rašte nurodytos informacinėje sistemoje suformuotos finansinės ataskaitos. Taip pat apeliantui neaišku, kodėl nuo 2015 m. sausio 6 d. iki 2018 m. vasario 1 d. skola padidėjo, kai atsakovė veiklos nevykdė nuo 2008 m.

4410.

45Individualių įmonių savininkų valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo socialinio draudimo įmokų apskaičiavimą ir mokėjimą reglamentuoja VSDĮ, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas (toliau – SDĮ), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 metų birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymai.

4611.

47Pagal VSDĮ (redakcijos, galiojusios nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.),

484 straipsnio 3 dalį individualių įmonių savininkai privalomai draudžiami sveikatos draudimu, o gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas iš savo individualios įmonės draudžiami ir pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims. Dėl to individualios įmonės už įmonių savininkus nuo 2010 m. liepos 1 d. privalėjo kiekvieną mėnesį mokėti 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA), o deklaravus Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) išsiimtą iš įmonės individualios įmonės savininko asmeniniams poreikiams lėšų sumą, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas, privalėjo sumokėti 26,3 proc. dydžio VSD įmokas nuo deklaruotų su darbo santykiais susijusių pajamų, kurios kalendoriniais metais negalėjo būti didesnės negu

4948 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio suma, o per mėnesį negalėjo būti didesnės negu 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma.

5012.

51Pagal VSDĮ (redakcijos, galiojusios nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m gruodžio 31 d.)

524 straipsnio 3 dalį bei 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą individualių įmonių savininkai privalomai draudžiami sveikatos draudimu, o gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas iš savo individualios įmonės draudžiami ir pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims. PSD įmokoms nustatytas 9 proc. dydžio tarifas, VSD įmokoms 26,3 proc. dydžio tarifas. VSD įmokų bazę sudaro įmonės VSDFV su VMI nustatyta tvarka deklaruoto ir su VSDFV teritoriniu skyriumi bei teritorine VMI suderinto dydžio lėšų suma, kuri kalendoriniais metais išsiimama savarankiškai dirbančio asmens asmeniniams poreikiams ir kuri kalendorinių metų mėnesį negali būti mažesnė kaip MMA.

5313.

54Pagal VSDĮ (redakcijos, galiojusios nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.)

555 straipsnio 2 dalį bei 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą individualių įmonių savininkai privalomai draudžiami sveikatos, pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialiniu draudimu. PSD įmokoms nustatytas 9 proc. dydžio tarifas, VSD įmokoms 30,8 proc. dydžio tarifas nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. ir 30,3 proc. dydžio tarifas nuo 2017 m. liepos 1 d. VSD įmokų bazę sudaro išsiimama individualios įmonės savininko asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama VMI kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos ir kuri kalendorinių metų mėnesį negali būti mažesnė kaip MMA.

5614.

57Pagal VSDĮ (redakcijos, galiojusios nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.)

585 straipsnio 2 dalį bei 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą individualių įmonių savininkai privalomai draudžiami sveikatos, pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialiniu draudimu. PSD įmokoms nustatytas 9 proc. dydžio tarifas. VSD įmokų bazę sudaro 50 procentų išsiimama individualios įmonės savininko asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama VMI kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos ir kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 28 praėjusių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbto vidutinio mėnesinio šalies darbo užmokesčio suma. VSD įmokoms nustatytas 28,9 proc. dydžio tarifas.

5915.

60Bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas suponuoja teismo pareigą tvirtinti tik tokius finansinius reikalavimus, kurie pagrįsti įrodymais ir imtis visų įmanomų priemonių, kad bankroto byloje nebūtų patvirtinti nepagrįsti kreditorių finansiniai reikalavimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-386-381/2016). Taigi, kreditoriaus pareikštas reikalavimas tvirtintinas, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, jog toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta bankroto byloje Nr. 3K-3-369/2009).

6116.

62Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei teigia apeliantas, į bylą pateiktų įrodymų visiškai pakanka VSDFV Vilniaus skyrius finansiniam reikalavimui atsakovės bankroto byloje patvirtinti (patikslinti). Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (kreditorius) VSDFV Vilniaus skyrius nurodė, kad remiantis skirtingo laikotarpio VSDĮ nuostatomis, A. M. IĮ „ULTIMA RATIO“ už laikotarpius priskaičiuotos ir nesumokėtos VSD ir PSD įmokos sudarė: iki 2014 m. gruodžio 31 d. 2 522,20 Lt (730,48 Eur) PSD įmokų, nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. 986,28 Eur VSD ir 336,00 Eur PSD įmokų, nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. 1 151,94 Eur VSD ir 394,20 Eur PSD įmokų, nuo 2017 m sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. 1 393,08 Eur VSD ir 410,40 Eur PSD įmokų, nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. 285,68 Eur PSD įmokų. VSDFV Vilniaus skyrius duomenimis draudėjo A. M. IĮ „ULTIMA RATIO“, skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018 m. rugpjūčio 30 d. (nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai) sudarė 5951,16 Eur, iš jų 3531,30 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų už įmonės savininką, 168,37 Eur delspinigių už laiku nesumokėtas VSD įmokas už įmonės savininką, 2156,76 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų už įmonės savininką, 94,73 Eur delspinigių už laiku nesumokėtas PSD įmokas už įmonės savininką.

6317.

64Taigi bankroto administratorei sutinkant su VSDFV Vilniaus skyriaus prašomu patvirtinti finansiniu reikalavimu, o apeliantui nepateikus jokių įrodymų ir (ar) argumentų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie VSDFV Vilniaus skyriaus reiškiamo reikalavimo neteisingą paskaičiavimą, (apeliantas abejoja kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus apskaičiuotu finansinio reikalavimo dydžiu, remiantis www.rekvizitai.lt viešai skelbiamais duomenis, kurie yra tik informacinio pobūdžio) teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai esamų įrodymų pagrindu A. M. IĮ „ULTIMA RATIO“ bankroto byloje patvirtino VSDFV Vilniaus skyriaus padidintą 5 951,16 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Dėl bylos procesinės baigties

6518.

66Byloje nustatytų aplinkybių ir šioje nutartyje išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 11 d. nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 338 straipsnis).

6719.

68Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

69Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

70Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Bylos esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 11 d. nutartimi iškėlė bankroto... 8. A. M. individualiai įmonei (toliau – ir IĮ arba BIĮ) „ULTIMA RATIO“;... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgęs į atsakovės A. M. BIĮ „ULTIMA... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. 3.... 14. Atskirajame skunde trečiasis asmuo (bankrutavusios įmonės savininkas) A. M.... 15. 3.1.... 16. Aplinkybė, kad bankroto administratorė neginčijo kreditoriaus VSDFV Vilniaus... 17. 3.2.... 18. Apeliantas kreipėsi į VSDFV Vilniaus skyrių su prašymu pateikti... 19. 4.... 20. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (kreditorius) VSDFV... 21. 4.1.... 22. VSDFV Vilniaus skyriuje turimais duomenimis, draudėjo A. M. IĮ „ULTIMA... 23. 5 951,16 Eur, iš jų: i) 3 531,30 Eur valstybinio socialinio draudimo (toliau... 24. 4.2.... 25. Vadovaujantis nurodytomis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo... 26. 4.3.... 27. Draudėjai (atsakovei) buvo siųsti 2013 m. gruodžio 2 d. ir 2015 m. kovo 16... 28. 4.4.... 29. Apeliantas nurodo, kad A. M. IĮ „ULTIMA RATIO“ veiklos nevykdė nuo 2008... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 33. 5.... 34. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 35. 6.... 36. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 37. 7.... 38. Kreditorių reikalavimų tvirtinimas juridinio asmens bankroto byloje galimas... 39. 8.... 40. Iš bylos duomenų matyti, jog Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d.... 41. 5 951,17 Eur dydžio finansinį reikalavimą sudaro: 3 531,30 Eur VSD įmokų... 42. 9.... 43. Apeliantas ginčija visą VSDFV Vilniaus skyriaus finansinį reikalavimą ir... 44. 10.... 45. Individualių įmonių savininkų valstybinio socialinio draudimo įmokų ir... 46. 11.... 47. Pagal VSDĮ (redakcijos, galiojusios nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2014 m.... 48. 4 straipsnio 3 dalį individualių įmonių savininkai privalomai draudžiami... 49. 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio suma, o per mėnesį... 50. 12.... 51. Pagal VSDĮ (redakcijos, galiojusios nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m... 52. 4 straipsnio 3 dalį bei 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą individualių įmonių... 53. 13.... 54. Pagal VSDĮ (redakcijos, galiojusios nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m.... 55. 5 straipsnio 2 dalį bei 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą individualių... 56. 14.... 57. Pagal VSDĮ (redakcijos, galiojusios nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m.... 58. 5 straipsnio 2 dalį bei 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą individualių... 59. 15.... 60. Bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas suponuoja teismo pareigą... 61. 16.... 62. Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei teigia apeliantas, į bylą... 63. 17.... 64. Taigi bankroto administratorei sutinkant su VSDFV Vilniaus skyriaus prašomu... 65. 18.... 66. Byloje nustatytų aplinkybių ir šioje nutartyje išdėstytų motyvų pagrindu... 67. 19.... 68. Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 69. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, vadovaudamasi... 70. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti...