Byla 2A-573-407/2015
Dėl netesybų, negautų pajamų ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eidina“ skundą dėl Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 71-NKA/14 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Niskama“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eidina“ dėl skolos už statybos darbus priteisimo ir atsakovo priešieškinį dėl netesybų, negautų pajamų ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

52013 m. birželio 10 d. ieškovas UAB „Niskama“ (rangovas) ir atsakovas UAB „Eidina“ (užsakovas) sudarė rangos sutartį. Rangos sutarties 13 punkte nustatyta arbitražinė išlyga, kurioje nurodyta, kad ginčytini klausimai, iškilę Rangos sutarties vykdymo metu, sprendžiami šalių derybų būdu, o nesutarus perduodami spręsti Vilniaus tarptautiniam ir nacionaliniam komerciniam arbitražui. Ieškovas UAB „Niskama“ kreipėsi į arbitražo teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 175 941,37 Lt skolos už atliktus statybos darbus, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas UAB ,,Eidina“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo 75 922,33 Lt netesybas, 37 459,80 Lt negautas pajamas, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismo pirmininkas J. Š. 2014 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi patvirtino arbitražo kolegiją, susidedančią iš S. S.-S. (kolegijos pirmininkės), A. M. ir G. D., ir įteikė arbitražo bylą arbitražo teismo kolegijai. Arbitražo byla buvo išnagrinėta 2015 m. sausio 23 d. posėdyje, arbitražo sprendimo paskelbimas atidėtas 2015 m. vasario 9 d. 2015 m. vasario 4 d. atsakovas UAB ,,Eidina“ arbitražo sekretoriatui pateikė pareiškimą dėl arbitro G. D. nušalinimo, nurodydamas, kad minėtas arbitras į 2015 m. sausio 23 d. arbitražo posėdį atvyko ir išvyko su ieškovo atstovu advokatu K. J. ir liudytoju A. Č..

7II. Arbitražo teismo sprendimo esmė

8Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas 2015 m. vasario 9 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį tenkino iš dalies: iš atsakovo UAB „Eidina“ ieškovui UAB „Niskama“ priteisė 170 831,72 Lt (49 476,29 Eur) skolos, 6 proc. metines procesines palūkanas ir 19 791,47 Lt (5 732 Eur) arbitražo išlaidų; iš ieškovo UAB „Niskama“ atsakovui UAB „Eidina“ priteisė 25 307,44 Lt (7 329,54 Eur), 6 proc. metines procesines palūkanas ir 2 154,88 Lt (624,10 Eur) arbitražo išlaidų; trečiajam asmeniui D. M. iš ieškovo priteisė 351,31 Lt (101,75 Eur) arbitražo išlaidų.

9Pasisakydamos dėl arbitro G. D. nušalinimo, arbitrės S. S.-S. ir A. M. nurodė, kad aplinkybės, dėl kurių prašoma nušalinti arbitrą G. D., nepagrindžia arbitro šališkumo, pažymėdamos, kad panašaus pobūdžio aplinkybės ir geriausioje tarptautinėje praktikoje nelaikomos keliančiomis abejonių dėl arbitro nepriklausomumo, nešališkumo ir būtinomis atskleisti.

10III. Skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

11Skunde atsakovas UAB „Eidina“ prašo panaikinti Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimą ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Arbitražo sprendimas naikintinas Komercinio arbitražo įstatymo (toliau – ir KAĮ) 50 straipsnio 3 dalies 4 punkto pagrindu (arbitražo teismo sudėtis ar arbitražo procesas neatitiko šalių susitarimo ir (arba) imperatyvių šio įstatymo nuostatų):

131.1. Pagal KAĮ 5 straipsnio 4 dalį nuolatinės arbitražo institucijos patvirtinti arbitražo procedūros reglamentai turi susitarimo tarp šalių teisinę reikšmę tik tuo atveju, kai šalys arbitražiniu susitarimu nutarė juos taikyti. Šiuo atveju nagrinėjant arbitražo bylą buvo taikomas Lietuvos arbitražo asociacijos patvirtintas LAA Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentas (toliau – ir LAA Reglamentas), kurio 6.2. punktas numato, kad pagal šį reglamentą bylai išnagrinėti numatytas bendras 3 mėn. terminas, skaičiuojamas nuo bylos arbitražo teismui įteikimo dienos. Byla arbitražo teismui įteikta 2014 m. rugpjūčio 12 d., todėl turėjo būti išnagrinėta iki 2014 m. lapkričio 12 d., tačiau sprendimas arbitražo byloje priimtas tik 2015 m. vasario 9 d. Arbitražo byloje nėra nė vienos arbitražo pirmininko nutarties, kuria terminas bylai išnagrinėti būtų prailgintas. Tai reiškia, kad procesas arbitražo byloje vyko pažeidžiant imperatyvias KAĮ nuostatas.

141.2. Nagrinėjant arbitražo bylą, vienas iš arbitrų – G. D. – galėjo būti įtakojamas bei šališkas. Aplinkybės, susijusios su galimu arbitro G. D. šališkumu, paaiškėjo tik 2015 m. sausio 23 d., kai arbitražo byloje įvyko paskutinis posėdis. Į teismo posėdį atvykę atsakovo atstovai pamatė, kad ieškovo atstovas advokatas K. J. į bylą atvežė arbitrą G. D. ir liudytoją A. Č.. Į patalpas pirmiausia įėjo arbitras G. D., o po kelių minučių ir K. J. su A. Č.. Po teismo posėdžio arbitras G. D. išvažiavo tuo pačiu K. J. automobiliu. Šios aplinkybės kelia pagrįstą abejonę dėl arbitro nepriklausomumo ir šališkumo, todėl, vadovaujantis LAA Reglamento 20.1.5 papunkčiu bei KAĮ 15 straipsnio 2-3 dalimis, arbitras G. D. yra nušalintinas nuo bylos. Arbitražo teismo pirmininkas J. Š. bei arbitrės S. S.-S. ir A. M. sprendė, jog pagrindų nušalinti arbitrą nėra. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad buvo pažeistos KAĮ 4 straipsnio 6-7 dalys, LAA Reglamento 17.1 punktas, LAA arbitro etikos taisyklių 2.3 punktas bei bendrieji bylos nagrinėjimo principai.

152. Arbitražo sprendimas naikintinas KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punkto pagrindu (arbitražo teismo sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai). Arbitražo teismo sprendimas yra prieštaraujantis viešajai tvarkai, nes arbitras G. D. galėjo būti šališkas ir priklausomas nagrinėdamas arbitražo bylą. Tokiu būdu buvo pažeisti fundamentalūs sąžiningo proceso principai, taip pat imperatyvios teisės normos, įtvirtinančios pagrindinius ir visuotinai pripažintus teisės principus.

16Atsiliepime į skundą ieškovas UAB ,,Niskama“ prašo atmesti skundą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais:

171. Dėl termino arbitražo bylai išnagrinėti praleidimo. LAA Reglamento nustatytu 3 mėn. laikotarpiu šalys teikė į arbitražo bylą daug papildomų procesinių dokumentų. Pasibaigus LAA Reglamento nustatytam terminui, 2014 m. lapkričio 28 d., 2015 m. sausio 15 d., 2015 m. sausio 23 d. posėdžiuose arbitrų kolegijos pirmininkė S. S.-S. pranešdavo ginčo šalims apie arbitražo teismo pirmininko nustatytą terminą bylai išnagrinėti, tačiau nei atsakovas, nei jo atstovai nė karto nereiškė prieštaravimo dėl bylos nagrinėjimo negalimumo ar pageidavimų pagarsinti atitinkamus arbitražo pirmininko sprendimus. Atsakovas, prašydamas panaikinti arbitražo sprendimą tuo pagrindu, kad jis priimtas pažeidžiant LAA Reglamento nustatytą 3 mėn. terminą elgiasi nesąžiningai, kadangi pasibaigus nustatytam terminui (2014 m. lapkričio 12 d.), būtent atsakovo atstovai 2015 m. sausio 15 d. ir 2015 m. sausio 23 d. teismo posėdžiuose teikė prašymus dėl didelės apimties dokumentų prijungimo. Paties atsakovo veiksmai lėmė užsitęsusį arbitražinės bylos nagrinėjimą.

182. Dėl arbitražo teismo arbitro G. D. nepriklausomumo ir nešališkumo:

192.1. LAA Reglamento 21.1 punktas nustato, kad šalis inicijuojanti arbitro nušalinimą gali pasinaudoti šia savo teise iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios arba vėliau, tačiau nedelsiant po to, kai jai tampa žinoma kuri nors iš aplinkybių, nurodytų LAA Reglamento 20 punkte. Šiuo atveju apie aplinkybes, kurios atsakovui tapo žinomos prieš 2015 m. sausio 23 d. posėdį, atsakovas el. paštu į arbitražo teismo pirmininką J. Š. ir arbitražo bylos pirmininkę kreipėsi tik praėjus 2 savaitėms, t. y. 2015 m. vasario 4 d. Nei prieš teismo posėdį, nei jo metu atsakovai nekėlė klausimų dėl G. D. galimo šališkumo ir nereiškė jokių prašymų dėl arbitro nušalinimo nuo nagrinėjamos bylos.

202.2. Ieškovo atstovas K. J. nuvežė arbitrą G. D. į arbitražo posėdį dėl to, kad kelyje Kaunas–Vilnius sugedo minėto arbitro automobilis; arbitras prašė ieškovo atstovo nuvežti jį į arbitražo posėdį, nurodydamas, kad tokį prašymą teikia siekdamas išvengti arbitražo bylos nagrinėjimo. Nei iki 2015 m. sausio 23 d., nei kelionės į 2015 m. sausio 23 d. arbitražo posėdį metu ar vėliau nei ieškovo atstovas K. J., nei arbitras G. D. nekalbėjo apie arbitraže nagrinėjamą bylą. Pagal KAĮ 15 straipsnio 2 dalį arbitras gali būti nušalinamas tik tuo atveju, kai yra pagrįstų abejonių dėl jo nepriklausomumo ar šališkumo. Šiuo atveju pats atsakovas nurodo tik galimą šališkumą. LAA Reglamento 20.1 punkte yra išvardytas sąrašas aplinkybių, keliančių abejonių dėl arbitro nepriklausomumo ar nešališkumo, tačiau arbitras G. D. neatitinka nė vienos iš jų.

213. Dėl arbitražo teismo sprendimo prieštaravimo viešajai tvarkai. Atsakovas viešosios tvarkos pažeidimą sieja ne su konkrečių teisės principų pažeidimais, tačiau su tuo, jog arbitras G. D. galėjo būti šališkas ir priklausomas, tačiau pagrįstų abejonių ar įrodymų dėl arbitro šališkumo byloje nėra pateikta. LAA Reglamento 21 punkte nustatyta arbitro nušalinimo tvarka, o 21.7 punkte numatyta, kad arbitražo pirmininko nutartis, kuria išspręstas arbitro nušalinimo klausimas yra galutinė ir neskundžiama.

22Lietuvos apeliaciniam teismui atsakovas pateikė 2015 m. gegužės 19 d. LAA arbitro etikos komisijos nutarimą, kuriuo komisija nusprendė, kad arbitras G. D., vykdamas iš Kauno į Vilnių su ieškovo atstovu K. J. Arbitro etikos taisyklių nepažeidė, tačiau grįžti į Kauną turėjo galimybę pasirinkti kitą kelionės būdą ir išvengti kontaktų su viena iš nagrinėtos bylos ginčo šalių ir liudytoju. Komisija sprendė, kad arbitras pažeidė LAA etikos taisyklių 2.3 punktą.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atsakovas skundą dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo grindžia KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 ir 6 punktuose įtvirtintais arbitražo sprendimo panaikinimo pagrindais. Faktinį skundo pagrindą sudaro dvi aplinkybės: 1) termino arbitražo bylai išnagrinėti, numatyto LAA Reglamento 6.2 punkte, pažeidimas; 2) bylą nagrinėjusio arbitro G. D. galimas šališkumas.

25Dėl termino išnagrinėti arbitražo bylai pažeidimo

26Atsakovo teigimu, faktas, kad arbitražo procesas truko ilgiau nei LAA Reglamento 6.2 punkte nustatytas 3 mėn. terminas, sudaro pagrindą panaikinti arbitražo sprendimą pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punktą. Su tokiu argumentu kolegija nesutinka.

27KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad Lietuvos apeliacinis teismas gali panaikinti arbitražo teismo sprendimą, kai padavusi skundą šalis pateikia įrodymus, kad arbitražo teismo sudėtis ar arbitražo procesas neatitiko šalių susitarimo ir (arba) imperatyvių šio įstatymo nuostatų.

28Nustatyta, kad arbitražo byla arbitražo teismui įteikta 2014 m. rugpjūčio 12 d. (arbitražo bylos Nr. 1 t., b. l. 82), todėl vadovaujantis LAA Reglamento 6.2 punkte nustatytu terminu, ji turėjo būti išnagrinėta iki 2014 m. lapkričio 12 d. Skirtingai nei teigia atsakovas, arbitražo byloje yra arbitražo teismo pirmininko nutartis dėl termino pratęsimo – 2014 m. lapkričio 12 d. nutartimi arbitražo teismo primininkas terminą pratęsė iki 2014 m. gruodžio 30 d. (arbitražo bylos 2 t.). Byla buvo išnagrinėta 2015 m. vasario 9 d. Byloje nėra ginčo, kad arbitražo byla buvo išnagrinėta praleidus terminą, numatytą LAA Reglamento 6.2 punkte. Tačiau, kolegijos vertinimu, tokio pobūdžio procesinis pažeidimas nesudaro pagrindo teismui naikinti arbitražo sprendimo.

29Sutartyje numatydamos arbitražinę išlygą, šalys atsisakė teismų jurisdikcijos ir pasirinko, kad jų byla būtų nagrinėjama arbitraže, kurio procesas grindžiamas konfidencialumo, proceso šalių lygybės, autonomiškumo, rungimosi, kooperacijos principais (KAĮ 8 str.). Atsakovas neįrodinėja, kad dėl termino praleidimo buvo pažeista jo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Kolegijos vertinimu, toks procesinis pažeidimas yra mažareikšmis ir nesudaro pagrindo teismui naikinti arbitražo sprendimo, kuriuo buvo išspręstas šalių ginčas pagal jų pasirinktą arbitražo jurisdikciją.

30Be to, atsakovas skunde nurodydamas, kad termino, nustatyto LAA Reglamento 6.2 punkte pažeidimas lėmė imperatyvios KAĮ nuostatos pažeidimą, nenurodo, kokia imperatyvi KAĮ norma buvo pažeista. Vien tai, kad buvo pažeistas arbitražo proceso trukmės terminas, numatytas LAA Reglamento 6.2 punkte, nereiškia, kad buvo pažeista imperatyvi KAĮ nuostata (nuostatos). LAA Reglamente numatyto termino pažeidimas šiuo atveju taip pat nereiškia, kad arbitražo procesas neatitiko šalių susitarimo.

31KAĮ 5 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad nuolatinės arbitražo institucijos patvirtinti arbitražo procedūros reglamentai turi susitarimo tarp šalių teisinę reikšmę tik tuo atveju, kai šalys arbitražiniu susitarimu nutarė juos taikyti. Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas yra patvirtinęs LAA Reglamentą, kurio 1.3 punkte nurodyta, kad šis LAA Reglamentas įgyja susitarimo tarp verslo sandorių (ginčo) šalių teisinę galią, kai jos savo sutartyse įrašo šią tipinę Vilniaus arbitražo (arba analogišką pagal prasmę) išlygą: „Bet koks ginčas arba nesutarimas, kilęs iš šios sutarties ar susijęs su ja ir nesureguliuotas tiesioginėmis šalių derybomis arba tarpininkavimo (mediacijos) būdu, bus perduotas galutinai išspręsti Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo administruojamam bendros kompetencijos arbitražo (trečiųjų) teismui, vadovaujantis Lietuvos arbitražo asociacijos (LAA) patvirtintu Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentu“.

32Nagrinėjamu atveju šalys arbitražinėje išlygoje nesusitarė dėl arbitražo procedūros reglamento taikymo – Rangos sutartyje esančioje arbitražo išlygoje numatyta tik tai, kad ginčytini klausimai bus perduodami spręsti Vilniaus tarptautiniam ir nacionaliniam komerciniam arbitražui (Rangos sutarties 13.5 p.; arbitražo bylos 1 t., b. l. 8-14), tačiau šalys nebuvo susitarę dėl arbitražo procedūros reglamento taikymo. Tai reiškia, kad LAA Reglamentas, kuris buvo taikomas procedūroje, neįgijo susitarimo tarp šalių teisinės galios.

33Remiantis pirmiau išdėstytais motyvais, kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti arbitražo sprendimo dėl termino išnagrinėti arbitražo bylai pažeidimo.

34Dėl arbitro G. D. šališkumo

35Arbitro G. D. šališkumą atsakovas įrodinėja tuo, kad jis į arbitražo posėdį atvyko ir iš jo išvyko tuo pačiu automobiliu su ieškovo advokatu K. J. ir ieškovo iškviestu liudytoju. Arbitro šališkumas, atsakovo teigimu, sudaro pagrindą panaikinti arbitražo teismo sprendimą KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 ir 6 punktuose įtvirtintais arbitražo sprendimo panaikinimo pagrindais.

36Teismo nešališkumas yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija bei teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga. Šalių ginčą turi nagrinėti nepriklausomas ir nešališkas teismas, todėl turi būti šalinamos prielaidos, galinčios sukelti abejonių dėl teisėjo ir teismo nešališkumo (Konstitucinio Teismo 2001m. vasario 12 d. nutarimas). Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pabrėžiama, kad teisė į nešališką teismą nagrinėjama dviem aspektais – subjektyviuoju ir objektyviuoju. Subjektyvusis teismo ir teisėjo nešališkumas reiškia tai, kad nė vienas teisėjas neturi išankstinio nusistatymo ar nėra tendencingas. Pasisakydamas dėl objektyviųjų teismo ir teisėjo nešališkumo aspektų, Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pabrėžęs, kad turi būti nustatyta realių faktų, kurie kelia abejonių dėl teisėjų nešališkumo. Iš Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos galima daryti išvadą, kad, sprendžiant teisės į nešališką teismą pažeidimo klausimą, svarbu netgi tai, kaip susidariusi situacija ir esančios aplinkybės atrodo objektyviam stebėtojui (1989 m. gegužės 24 d. sprendimas, priimtas byloje Hauschildt v. Danija, pareiškimo Nr. 154; 2005 m. rugsėjo 6 d. sprendimas, priimtas byloje Salov v. Ukraina, pareiškimo Nr. 65518/01).

37Byloje nėra ginčo, kad vienas iš bylą nagrinėjusių arbitrų – arbitras G. D. – į paskutinį, 2015 m. sausio 23 d. vykusį, arbitražo posėdį atvyko ir išvyko su vienos iš šalių (ieškovo) atstovu advokatu K. J. bei ieškovo iškviestu liudytoju A. Č.. Šį faktą patvirtina ir arbitražo byloje esantis vaizdo įrašas (arbitražo bylos 2 t., b. l. 211). Arbitras G. D. ir ieškovo atstovas advokatas K. J. tokią situaciją aiškino tuo, kad arbitrui G. D. vykstant į Vilniuje paskirtą arbitražo posėdį, kelyje Kaunas–Vilnius sugedo jo automobilis, todėl arbitras paprašė į tą patį posėdį vykstančio ieškovo atstovo K. J. jį pavežti. Byloje nėra ginčo dėl to, jog ir po posėdžio į Kauną arbitras grįžo kartu su ieškovo atstovu K. J.. Tokį arbitro elgesį (grįžimą į Kauną kartu su ieškovo atstovu tuo pačiu automobiliu) kaip pažeidžiantį etikos taisykles pripažino ir LAA arbitro etikos komisija 2015 m. gegužės 19 d. nutarimu (b. l. 70-74).

38Teisėjų kolegija sutinka su atsakovu, kad pirmiau nurodytos faktinės aplinkybės sudaro pagrindą abejoti arbitro G. D. nešališkumu. Kolegijos vertinimu, objektyviąja prasme pirmiau nurodytas bylą nagrinėjančio arbitro ir ieškovo atstovo tiesioginis ryšys sudaro pagrįstą pagrindą išvadai apie galimą poveikį arbitrui, juo labiau, kad po to priimtas arbitražo sprendimas iš esmės yra palankus ieškovui.

39Nustačius realius faktus, kurie kelia abejonių dėl arbitro G. D. nešališkumo, laikytina, kad pats arbitražinio teismo sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų įtvirtinai procesinei viešajai tvarkai, nes pažeidžia pamatinius sąžiningo arbitražo proceso principus (KAĮ 8 str. 1 d.; 14 str. 7 d.; 15 str. 2 d.). Ši situacija sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą arbitražinio teismo sprendimą KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pagrindais.

40Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 50 straipsnio 3 dalies 4, 6 punktais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 301 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

41Panaikinti Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimą, priimtą arbitražo byloje Nr. 71-NKA/14.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 2013 m. birželio 10 d. ieškovas UAB „Niskama“ (rangovas) ir atsakovas UAB... 6. Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismo pirmininkas... 7. II. Arbitražo teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas 2015 m. vasario 9... 9. Pasisakydamos dėl arbitro G. D. nušalinimo, arbitrės 10. III. Skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai... 11. Skunde atsakovas UAB „Eidina“ prašo panaikinti Vilniaus tarptautinio ir... 12. 1. Arbitražo sprendimas naikintinas Komercinio arbitražo įstatymo (toliau... 13. 1.1. Pagal KAĮ 5 straipsnio 4 dalį nuolatinės arbitražo institucijos... 14. 1.2. Nagrinėjant arbitražo bylą, vienas iš arbitrų – 15. 2. Arbitražo sprendimas naikintinas KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punkto... 16. Atsiliepime į skundą ieškovas UAB ,,Niskama“ prašo atmesti skundą ir... 17. 1. Dėl termino arbitražo bylai išnagrinėti praleidimo. LAA Reglamento... 18. 2. Dėl arbitražo teismo arbitro G. D. nepriklausomumo ir... 19. 2.1. LAA Reglamento 21.1 punktas nustato, kad šalis inicijuojanti arbitro... 20. 2.2. Ieškovo atstovas K. J. nuvežė arbitrą 21. 3. Dėl arbitražo teismo sprendimo prieštaravimo viešajai tvarkai. Atsakovas... 22. Lietuvos apeliaciniam teismui atsakovas pateikė 2015 m. gegužės 19 d. LAA... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Atsakovas skundą dėl arbitražo teismo sprendimo 25. Dėl termino išnagrinėti arbitražo bylai pažeidimo... 26. Atsakovo teigimu, faktas, kad arbitražo procesas truko ilgiau nei LAA... 27. KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad Lietuvos apeliacinis... 28. Nustatyta, kad arbitražo byla arbitražo teismui įteikta 2014 m. rugpjūčio... 29. Sutartyje numatydamos arbitražinę išlygą, šalys atsisakė teismų... 30. Be to, atsakovas skunde nurodydamas, kad termino,... 31. KAĮ 5 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad nuolatinės arbitražo institucijos... 32. Nagrinėjamu atveju šalys arbitražinėje išlygoje nesusitarė dėl... 33. Remiantis pirmiau išdėstytais motyvais, kolegija sprendžia, kad nėra... 34. Dėl arbitro G. D. šališkumo... 35. Arbitro G. D. šališkumą atsakovas įrodinėja tuo, kad... 36. Teismo nešališkumas yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo... 37. Byloje nėra ginčo, kad vienas iš bylą nagrinėjusių arbitrų – arbitras... 38. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovu, kad pirmiau nurodytos faktinės... 39. Nustačius realius faktus, kurie kelia abejonių dėl arbitro 40. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 41. Panaikinti Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio...