Byla 2S-847-653/2019
Dėl proceso šalies pakeitimo ir vykdomojo rašto išdavimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų A. J., V. K. K. ir A. M. atskiruosius skundus dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. vasario 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-2889-239/2019 pagal pareiškėjo D. D. prašymą dėl proceso šalies pakeitimo ir vykdomojo rašto išdavimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas D. D. kreipėsi į teismą (b. l. 1–2), prašydamas pakeisti išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-1135-239/2018 pagal ieškovo S. D. ieškinį atsakovams A. J., G. M., V. K. K. dėl skolos priteisimo ieškovą S. D. jo reikalavimo teisų perėmėju – pareiškėju D. D. ir išduoti vykdomąjį raštą. Pareiškėjas pateiktame prašyme nurodė, kad S. D. ir D. D. 2019-02-03 sudarė Cesijos sutartį, kurios pagrindu D. D. įgijo reikalavimo teisę į A. J., G. M. ir V. K. K. skolą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-02-22 nutartimi (b. l. 10–11) pareiškėjo prašymą tenkino, Vilniaus regiono apylinkės teisme 2018-02-27 išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-1135-239/2018 pradinį ieškovą S. D. pakeitė jo teisių perėmėju – naujuoju išieškotoju (ieškovu) D. D. Taip pat nutarė nutarčiai įsiteisėjus išduoti vykdomuosius raštus D. D.

93.

10Teismas bylos duomenimis nustatė, jog Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018-02-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1135-239/2018, visiškai patenkinus ieškinį, ieškovui S. D. priteisė iš atsakovų: A. J., 226,41 Eur, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6,66 Eur žyminio mokesčio valstybei; G. M. 452,81 Eur, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6,66 Eur žyminio mokesčio; V. K. K. 226,41 Eur, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6,66 Eur žyminio mokesčio valstybei. Vilniaus apygardos teismas 2019-02-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1215-656/2019 apeliantę (atsakovę) G. M. pakeitė teisių perėmėju A. M., o Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-02-27 sprendimą paliko nepakeistą. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-02-27 sprendimas įsiteisėjo 2019-02-01, vykdomasis raštas ieškovui nėra išduotas. 2019-02-03 S. D. ir D. D. sudarė Cesijos sutartį, kurios pagrindu D. D. buvo perleistos reikalavimo teisės į A. J., A. M. ir V. K. K. įsiskolinimą. Pareiškėjas pateikė pranešimą, kuriuo S. D. informavo skolininkus bei jų atstovą advokatą S. B. apie reikalavimo teisių perleidimą ir naująjį kreditorių.

114.

12Teismas nurodė, kad procesinių teisių perėmimo klausimas nagrinėjamu atveju spręstinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 48 str. nuostatomis. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, taip pat į tai, kad teisių perėmimas yra galimas bet kurioje proceso stadijoje, konstatavo, jog šiuo atveju materialinių subjektinių teisių perėmimas galimas, kadangi reikalavimo perleidimo (Cesijos) sutartis nėra nuginčyta ar ginčijama, įvykus materialinių subjektinių teisių perėmimui yra galimas ir procesinių teisių perėmimas, todėl darė išvadą, jog procesinių teisių perėmimas šioje byloje galimas ir pradinis ieškovas S. D. pakeičiamas nauju ieškovu D. D..

13III. Atskirojo skundo argumentai

145.

15Apeliantai A. J., V. L. K., A. M. atskiruosiuose skunduose (b. l. 19–22, 37–38), prašė panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-02-22 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti pareiškėjo prašymą dėl proceso šalies pakeitimo ir vykdomojo rašto išdavimo.

166.

17Atskiruosiuose skunduose nurodoma, kad teismo nutartis priimta pareiškėjui nuslėpus prašymo teisingam išsprendimui esminę reikšmę turinčią aplinkybę apie 2019-02-11 antstolio priimtus patvarkymus. Pareiškėjai galimai cesijos sutartį sudarė atgaline data. Be to, advokatas S. B. nėra A. M. atstovas, todėl teismas nepagrįstai teigė, jog ieškovas informavo jį apie teisių perleidimą ir naująjį kreditorių.

187.

19Pareiškėjas D. D. atsiliepimu (b. l. 47–48) prašė Vilniaus regiono apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė, kad atskiruoju skundu yra klaidinamas teismas, taip pat iškraipomos faktinės aplinkybės, o skundas deklaratyvus ir nepagrįstas. Pareiškėjo atžvilgiu jokie antstolio patvarkymai, vykdomosios bylos nėra priimtos. Cesijos sutartis sudaryta 8 dienos iki skunde minimo antstolio patvarkymo priėmimo. Turtinių teisių areštas įsigalioja tik nuo antstolio patvarkymo areštuoti skolininko turtines teises įteikimo dienos. Jokie patvarkymai nei pareiškėjui, nei S. D. nebuvo įteikti, todėl 2019-02-11 patvarkymas nebuvo įsiteisėjęs. Atsakovams nesikreipiant į teismą dėl galiojančios cesijos sutarties panaikinimo bendra civilinio proceso nustatyta tvarka, atskirasis skundas atmestinas.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir motyvai

218.

22Apeliacinis procesas nutrauktinas.

239.

24Nustatyta, jog Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018-02-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1135-239/2018, visiškai patenkinus ieškinį, ieškovui S. D. priteisė iš atsakovų: A. J. 226,41 Eur, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6,66 Eur žyminio mokesčio valstybei; G. M. 452,81 Eur, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6,66 Eur žyminio mokesčio; V. K. K. 226,41 Eur, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6,66 Eur žyminio mokesčio valstybei. Vilniaus apygardos teismas 2019-02-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1215-656/2019 apeliantę (atsakovę) G. M. pakeitė teisių perėmėju A. M., o Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-02-27 sprendimą paliko nepakeistą. Iš Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, jog Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-02-27 sprendimas įsiteisėjo 2019-02-01, vykdomasis raštas ieškovui nėra išduotas (CPK 179 str. 3 d.).

2510.

26Šią teismo sprendimu įgytą, tačiau teismo sprendimams vykdyti CPK nustatyta priverstine vykdymo tvarka dar nepradėtą įgyvendinti turtinę teisę, S. D. perleido pareiškėjui D. D. pagal Cesijos sutartį. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pareiškėjo D. D. prašymą pakeisti ieškovą S. D. jo teisių perėmėju, t. y. D. D. ir jam išduoti vykdomąjį raštą, išsprendė pagal bendrąsias procesinių teisių perėmimo nuostatas, kurios apibrėžtos CPK 48 str.

2711.

28CPK 334 str., reglamentuojančio teisės paduoti atskirąjį skundą sąlygas, 1 d. nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartys atskirai nuo teismo sprendimo gali būti skundžiamos atskiruoju skundu tais atvejais: 1) kai tai tiesiogiai numatyta CPK; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-11-06 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1751/2014, analizuodamas CPK 48 ir 646 str. įtvirtintų teisės normų turinį, nurodė, kad teismo procesinio sprendimo dėl šalies pakeitimo jos teisių perėmėju ar dėl vykdomojo rašto pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą išdavimo apskundimas CPK III dalies XVI skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka jose nenumatytas. Vykdomojo rašto išdavimo tvarką reglamentuoja CPK 646 str. CPK 646 str. 1 d. įtvirtinta bendroji taisyklė, kurią lemia įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) privalomasis pobūdis (CPK 12 str.), kad vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą. Minėta, kad CPK 646 str. nenumato šios teismo pareigos įvykdymo apskundimo galimybės. Kita vertus, vykdomojo rašto išdavimas neužkerta kelio tolesnei bylos eigai. Tai suponuoja išvadą, jog atskirojo skundo padavimas nagrinėjamoje byloje būtų galimas tik tuomet, kai teismo nutarties, priimtos aptariamu klausimu, rezultatas sudarytų pagrindą taikyti CPK 334 str. 1 d. 2 p., pavyzdžiui, jeigu būtų atsisakyta įteisinti byloje teisių perėmimą arba ieškovui (jo teisių perėmėjui) būtų atsisakyta išduoti vykdomąjį raštą. Tik tokios procesinės situacijos teisių perėmėjui užkirstų teisę dalyvauti išieškojimo procese.

2912.

30Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, jog Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-02-22 nutartis nėra apskundimo objektas pagal CPK 334 str. 1 d. Tokios pat pozicijos laikomasi ir aktualioje teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1508/2014, 2014-11-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1751/2014). Šiame kontekste aktualu pažymėti, jog vykdymo procesas dėl Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018-02-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1135-239/2018 kilusios S. D. reikalavimo teisės nebuvo prasidėjęs, kas eliminuoja CPK 596 str. 1 d., reglamentuojančios teisių perėmimą vykdymo procese, ir atitinkamai, galimybę skųsti tokią nutartį, taikymą. Tokia šių dviejų teisės normų taikymo, esant jų konkurencijai, taisyklė nebuvo paneigta ir kasacine tvarka išnagrinėtoje byloje, kurioje faktinės aplinkybės buvo panašios, t. y. procesinis teisių perėmimas įvyko jau po bylos nagrinėjimo užbaigimo ir sprendimo joje įsiteisėjimo, bet dar neprasidėjus vykdymo procesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2014).

3113.

32Remdamasis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog nutartis, kuria išspręstas klausimas dėl ieškovo pakeitimo ir nutarta išduoti ieškovo teisų perėmėjai vykdomąjį raštą, yra skundžiama. Kita vertus, tokia teismo nuoroda negali pakeisti pirmiau aptarto teisinio reglamentavimo dėl apeliacinio apskundimo objekto. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2VP-2889-239/2019 negali būti apeliacinio apskundimo objektu, apeliacinis procesas, pradėtas pagal A. J., V. L. K., A. M. atskiruosius skundus nutraukiamas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.,

Nutarė

34nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal A. J., V. K. K. ir A. M. atskiruosius skundus dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. vasario 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-2889-239/2019.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas D. D. kreipėsi į teismą (b. l. 1–2), prašydamas pakeisti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-02-22 nutartimi (b. l. 10–11)... 9. 3.... 10. Teismas bylos duomenimis nustatė, jog Vilniaus regiono apylinkės teismas... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, kad procesinių teisių perėmimo klausimas nagrinėjamu... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. 5.... 15. Apeliantai A. J., V. L. K., A. M. atskiruosiuose skunduose (b. l. 19–22,... 16. 6.... 17. Atskiruosiuose skunduose nurodoma, kad teismo nutartis priimta pareiškėjui... 18. 7.... 19. Pareiškėjas D. D. atsiliepimu (b. l. 47–48) prašė Vilniaus regiono... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir motyvai... 21. 8.... 22. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 23. 9.... 24. Nustatyta, jog Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018-02-27 sprendimu... 25. 10.... 26. Šią teismo sprendimu įgytą, tačiau teismo sprendimams vykdyti CPK... 27. 11.... 28. CPK 334 str., reglamentuojančio teisės paduoti atskirąjį skundą sąlygas,... 29. 12.... 30. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, jog Vilniaus regiono... 31. 13.... 32. Remdamasis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 str.... 34. nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal A. J., V. K. K. ir A. M....